Про проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених та студентів на 2012 рік icon

Про проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених та студентів на 2012 рік
Скачати 112.85 Kb.
НазваПро проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених та студентів на 2012 рік
Дата04.08.2013
Розмір112.85 Kb.
ТипДокументиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua
Від 08. 09. 11 1/9-678

На № ____від _________

Ректорам

вищих навчальних закладів

III - IV рівнів акредитації

Про проведення міжнародних,

всеукраїнських науково-практичних

конференцій та семінарів молодих

учених та студентів на 2012 рік


У жовтні - грудні 2011 року Міністерством освіти і науки, молоді та спорту здійснюватиметься робота щодо формування Плану проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених та студентів на 2012 рік. Серед проблем, що будуть висвітлюватись на конференціях у вищих навчальних закладах, пропонуємо включити в обговорення наступні проблеми:

 • інтеграційні процеси у світі та в Україні: міжнародні відносини, співпраця з Європейським Союзом, економіка, менеджмент, політика, історія, право;

 • проблеми науково-дослідної роботи студентів;

 • технічні науки: стан, досягнення і перспективи;

 • освіта і культура в контексті Болонського процесу;

 • проблеми формування здорового способу життя у молоді;

 • досвід, проблеми та перспективи розвитку студентського самоврядування.

 • екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища;

 • засоби масової інформації. Створення суспільних та громадських ЗМІ.

Пропозиції до Плану проведення конференцій та семінарів на наступний рік просимо надсилати до ^ 01 листопада 2011 року за формами:

Міжнародна конференція Форма 1


Назва

конфе-

ренції

Тема конференції (семінару). Основні питання, що пропонуються для обговорення

Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон)

Термін проведення

(число, місяць, рік)

Кількість учасників

від України


Назва зарубіж­них країн та кількість учасників від кожної із них

Міністерства,

відомства або

установи, які є

співорганіза­то­рами конференції, семінару

від України та

зарубіжних країн

1

2

3

4

5

6

7


^ Всеукраїнська конференція Форма 2


Назва

конфе-

ренції

Тема конференції (семінару). Основні питання, що пропонуються для обговорення

Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон)

Термін проведення(число, місяць, рік)

Кількість учасників

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізатора­ми конференції, семінару

Всього

у т.ч. іного­родніх
1

2

3

4

5

6

7


Для належного оформлення пропозицій вищих навчальних закладів на проведення конференцій у 2012 році просимо керуватись «Інструктивними рекомендаціями щодо оформлення пропозицій від вищих навчальних закладів для формування Плану Міністерства з проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів», затвердженими Міністерством освіти і науки від 28.09.09 № 1/9-662.

Пропозиції про проведення конференцій та семінарів надсилати за адресою: 03035, м. Київ, вул. Урицького, 36, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, відділ організації наукової і творчої роботи студентів, к. 318.

Телефон для довідок: (044) 248-19-21.Перший заступник Міністра
Є. М. Суліма^ " ЗАТВЕРДЖУЮ"


Заступник Міністра освіти і науки України

М.В.Стріха


"__28__" 09 2009р.


Інструктивні рекомендації

щодо оформлення пропозицій від вищих навчальних

закладів для формування Плану Міністерства освіти і науки

^ України з проведення міжнародних, всеукраїнських

науково-практичних конференцій та семінарів

молодих учених і студентів


В с т у п

Починаючи з 2000 року Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України формується План проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів. Щорічно міністерством готується лист з вимогами необхідними для включення конференцій до Плану. Однак вищі навчальні заклади, які подають пропозиції щодо проведення зазначених заходів, не завжди дотримуються вимог, визначених у листі. Аналіз поданих пропозицій та підсумкових матеріалів за результатами проведених конференцій в останні роки дозволив виявити наступне:

 • певна кількість вищих навчальних закладів вибирає для проведення конференцій одинакові проблеми, при цьому проведення конференцій планується в одному місті;

 • деякі конференції під незмінними назвами і переліком проблем проводяться з року в рік, що призводить до нераціональних затрат зусиль і коштів;

 • ряд конференцій, які визначені як всеукраїнські, присвячені вирішенню специфічних регіональних питань, і не завжди є актуальними для решти регіонів;

 • більшість конференцій, які проводять технічні вищі навчальні заклади мають економічне та гуманітарне спрямування;

 • значна кількість звітних матеріалів не включають ні рекомендацій, ні рішень, тези надруковані без редагування.

З огляду на вищезазначене Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти розроблено Інструктивні рекомендації щодо оформлення пропозицій від вищих навчальних закладів для формування Плану Міністерства освіти і науки України з проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів.

1. Загальні положення

1.1. Науково-практична конференція молодих учених і студентів (далі –Конференція) направлена на підтримку і розвиток наукової діяльності молодих учених та студентів вищих навчальних закладів.

1.2. Пропозиції щодо проведення Конференції подаються відповідно до Інструктивних рекомендацій, розроблених Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

^ 2. Мета, завдання Конференції

2.1. Метою конференції є залучення студентів до науково-практичної діяльності та стимулювання і підтримка наукової діяльності молоді.

2.2. Завданням конференції є:

 • встановлення творчих контактів та розширення міжнародних

наукових зв’язків між молоддю регіонів України та молоддю інших країн;

 • стимулювання зацікавленості молоді до громадської діяльності;

 • створення умов для реалізації інноваційного потенціалу молоді.

^ 3. Статус та учасники Конференції


3.1. Міжнародна конференція проводиться разом із закордонними навчальними закладами або установами. Кількість країн­-учасниць – не менше пۥяти, а кількість учасників – 100 осіб і більше.

3.2. Всеукраїнська конференція проводиться спільними зусиллями вітчизняних вищих навчальних закладів і охоплює усі регіони України. Кількість учасників – 100 осіб і більше.

3.3. У Конференції беруть участь студенти, магістри, аспіранти та здобувачі віком до 35 років.

3.4. Якщо вищий навчальний заклад проводить декілька Конференцій, то тематика більшості із них повинна відповідати основному профілю підготовки у даному вищому навчальному закладі.


^ 4. Вимоги щодо оформлення пропозицій до Плану конференцій


4.1. План проведення міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів формує Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти за пропозиціями, що надійшли від вищих навчальних закладів.

4.2. Пропозиції до Плану конференцій надсилаються відповідно до листа МОН, молоді та спорту України за формою (додаток 1). Назва Конференції повинна бути чітко сформульована, без скорочень, і відповідати проблематиці заходу. Необхідно також зазначити основні питання, що будуть запропоновані для обговорення учасникам Конференції. Кількість пропозицій від одного вищого навчального закладу – не більше п’яти.

4.3. Термін подання пропозицій – до 01 листопада поточного року. Пропозиції , що надійшли пізніше цього терміну, розглядатися не будуть.

Пропозиції надсилаються за адресою: 03035, м. Київ, вул. Урицького, 36, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, відділ організації наукової і творчої роботи студентів, к. 318.

Телефон для довідок: (044) 248-19-21.

^ 5. Планування та організація Конференції

5.1. Всеукраїнська конференція планується і проводиться спільними зусиллями декількох вітчизняних вищих навчальних закладів, а міжнародна –разом з закордонними навчальними закладами або установами при підтримці Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

5.2. Підготовку і проведення Конференції здійснює Організаційний комітет, до складу якого входять представники організаторів та співорганізаторів Конференції.

Організаційний комітет вирішує такі питання:

 • затверджує план підготовки і проведення Конференції;

 • проводить відбір робіт для участі в Конференції;

 • підводить остаточні підсумки Конференції та ін.

5.3. Звіт про проведення Конференції необхідно надсилати протягом місяця після проведення заходу до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (форма подання у додатку 2) за адресою: 03035, м. Київ, вул. Урицького, 36, відділ організації наукової і творчої роботи студентів, к. 318.

^ 6. Фінансування Конференції


6.1. Фінансування Конференції здійснюється за рахунок вищих навчальних закладів – організаторів конференції, організаційних внесків, спонсорських коштів та коштів з інших джерел.

Додаток 1

^ ФОРМА ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ


Міжнародна конференція


Назва

конфе-ренції

Тема конференції (семінару). Основні питання, що пропонуються для обговорення

Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон)

Термін проведення(число, місяць, рік)

Кількість учасників

від України


Назва зарубіж­них країн та кількість учасників від кожної із них

Міністерства,

відомства або

установи, які є

співорганіза­то­рами конференції, семінару

від України та

зарубіжних країн

1

2

3

4

5

6

7


^ Всеукраїнська конференція

Назва

конфе-ренції

Тема конференції (семінару). Основні питання, що пропонуються для обговорення

Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон)

Термін проведення (число, місяць, рік)

Кількість учасників

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізатора­ми конференції, семінару

Всього

у т.ч. іного­родніх
1

2

3

4

5

6

7

Додаток 2


^ ФОРМА ЗВІТУ


про проведення науково-практичної конференції (семінару) вищим навчальним закладом

 1. Назва конференції, № за планом. Обов’язково вказати, яка конференція: студентська, молодих учених чи студентів та молодих учених.

 2. Назва вищого навчального закладу (установи), на базі якого проведено конференцію.

 3. Дата проведення конференції.

 4. Кількість країн, які брали участь у конференції та кількість учасників від кожної. .

 5. Кількість студентів, що брали участь у конференції, окремо молодих учених.

 6. Перелік навчальних закладів та установ, що брали участь у конференції.

 7. Програма конференції (додається).

 8. Збірник статей, матеріалів, тез конференції (додається).

 9. Резолюція, рекомендації, рішення конференції (додаються).Схожі:

Про проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених та студентів на 2012 рік iconЩодо надання інформації Проректорам з наукової роботи про проведення науково- вищих навчальних закладів практичних конференцій ІІІ-IV рівнів акредитації молодих учених та студентів
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України затверджено План проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних...
Про проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених та студентів на 2012 рік iconЩодо надання інформації Проректорам з наукової роботи про проведення науково- вищих навчальних закладів практичних конференцій ІІІ-IV рівнів акредитації молодих учених та студентів
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України затверджено План проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних...
Про проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених та студентів на 2012 рік iconПро організацію і проведення науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2013 році
Надсилаємо План проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів на...
Про проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених та студентів на 2012 рік iconПро організацію і проведення науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2013 році
Надсилаємо План проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів на...
Про проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених та студентів на 2012 рік iconПро План проведення міжнародних та всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2014 році
Надсилаємо План проведення міжнародних та всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів молодих...
Про проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених та студентів на 2012 рік iconПро План проведення міжнародних та всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2014 році
Надсилаємо План проведення міжнародних та всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів молодих...
Про проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених та студентів на 2012 рік iconВсеукраїнські конференції
План проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій (семінарів) молодих учених та студентів на 2012 рік
Про проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених та студентів на 2012 рік iconПлану проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих науковців та студентів на 2012 рік
Відповідно до листа монмолодьспорту України від 08. 09. 2011 р за №1/9-678 та з метою формування плану проведення міжнародних, всеукраїнських...
Про проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених та студентів на 2012 рік iconПлан проведення Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій та семінарів студентів, аспірантів та молодих учених на 2013 р
План проведення Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій та семінарів
Про проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених та студентів на 2012 рік iconПро проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених та студентів на 2012 рік
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи