Члени оргкомітету icon

Члени оргкомітету
Скачати 68.61 Kb.
НазваЧлени оргкомітету
Дата05.08.2013
Розмір68.61 Kb.
ТипДокументи

Члени оргкомітету:

Древецький Володимир Володимирович, д.т.н., проф., віце-президент Інженерної академії України, м. Рівне.

Башков Євгеній Олександрович, д.т.н., проф., проректор з наукової роботи ДонНТУ, м. Донецьк.

Шарапов Валерій Михайлович, д.т.н., проф., зав. каф. комп’ютеризованих та інформаційних технологій у приладобудування Черкаського державного технологічного університету, Заслужений діяч науки і техніки України, м. Черкаси.

Мисак Йосиф Степанович, д.т.н., проф., зав. каф. теплотехніки і ТЕС Національний університет «Львівська політехніка», Заслужений діяч науки і техніки України, м. Львів.

^ Макаров Володимир Леонідович, академік НАН України, д. ф.-м. н., проф., зав. відділом обчислювальної математики Інституту математики НАН України, м. Київ.

Кошовий Микола Дмитрович, д.т.н., проф., зав. каф. авіаційних приладів та вимірювань Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, м. Харків.

^

ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ:

ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: отримувач коштів: ПАТКБ « ПРАВЕКС-БАНК» столичне відділення, м. Київ, МФО 321983; поточний рахунок: 26205329000691; ідентифікаційний код отримувача: 3138619427; ПІП отримувача: Лещенко Юлія Павлівна; призначення платежу: за участь у конференції „ІІРТК-2012” (вказати прізвище учасника).


^ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ для отримання акту виконаних робіт розрахунковий рахунок надається секретарем конференції за вимогою!


Адреса оргкомітету:

Кафедра інформаційних технологій Національного авіаційного університету, корпус 11, кім. 402, проспект Космонавта Комарова, 1, м. Київ, 03680, Україна.


Запрошення буде надіслане Вам до 10 травня 2012 року за адресою, що зазначена у реєстраційній картці.

^

Календар конференції :


До 20 квітня 2012 р. – прийом заявок на участь у конференції та тез доповіді;

15 травня 2012 р. – прибуття до м. Києва;

15-16 травня 2012 р. – робота конференції.


Секретарі конференції:

Покидько Людмила Миколаївна, Хаейн Тамара Михайлівна, Лещенко Юлія Павлівна, Прит Тетяна Сергіївна.


Контактний тел: (044) 406-71-58, 050-281-04-90

E-mail: kvp@nau.edu.ua

Додаток

^

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА


Науковий ступінь, вчене звання____________

Прізвище_______________________________

Ім’я____________________________________

По-батькові_____________________________

Місце роботи (навчання):__________________

Посада__________________________________

Домашня адреса__________________________

________________________________________

Контактний телефон (код міста) ____________

Електронна адреса (e-mail)_________________

Назва доповіді___________________________

________________________________________

Обрана секція №________________________

Тип доповіді (пленарна, секційна, стендова)__

________________________________________

Ви бажаєте зарезервувати (підкреслити):

готель гуртожиток


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНЖЕНЕРНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

^ П’ЯТА МІЖНАРОДНА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА

КОНФЕРЕНЦІЯ


«ІНТЕГРОВАНІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ

РОБОТОТЕХНІЧНІ КОМПЛЕКСИ»

(ІІРТК-2012)
ЗАПРОШЕННЯ


15-16 травня 2012 року

Київ, Україна
^

Шановні колеги!


Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Міжнародної науково-практичної конференції «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси» (ІІРТК-2012), що відбудеться 15-16 травня 2012 р. в Національному авіаційному університеті, м. Київ.

Організаторами конференції є:

- Національний авіаційний університет, кафедра інформаційних технологій Інституту інформаційно-діагностичних систем;

- Інженерна академія України.

Інформаційна підтримка:

Журнал „Вісник Інженерної академії України”.

Відкриття 15 травня о 1000.

До участі у роботі конференції запрошуються науковці та аспіранти.

Тематика конференції:

- Секція 1. Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси;

- Секція 2. Авіаційна та космічна техніка;

- Секція 3. Вимірювальна техніка. Метрологія, стандартизація та сертифікація;

- Секція 4. Енергетика та нафтогазові технології;

- Секція 5. Інформаційні технології в приладобудуванні та машинобудуванні;

- Секція 6. Захист інформації та телекомунікаційні системи;

- Секція 7. Економіка промисловості;

- Секція 8. Військово-технічні проблеми та освіта.

Робочі мови конференції : українська, російська, англійська.


Бажаючих взяти участь у роботі конференції просимо заповнити реєстраційну картку (бланк додається). Для включення доповіді до програми конференції необхідно до 20 квітня 2012 року надіслати тези доповіді.


^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Приймаються до друку тези доповідей обсягом 2-3 повних сторінки формату А4 (210 х 297 мм) на одній з робочих мов конференції. Поля: ліве – 28 мм, праве – 17мм, верхнє – 19 мм, нижнє – 21 мм. Міжрядковий інтервал – одинарний.

Матеріали набираються в текстовому редакторі MS Word for Windows (версія 2003 або нижче) у такому порядку: 1) УДК (Times New Roman Cyr, font 14) – вирівнювання по лівому краю; 2) Назва матеріалів (Times New Roman Cyr, font 14, bold) – вирівнювання по центру, відступ: зверху – 6 пт, знизу – 6 пт, усі символи прописні, без переносу слів; 3) Відомості про авторів – ініціали, прізвище, посада, організація, електронна адреса (Times New Roman Cyr, font 14, bold) – вирівнювання по центру (між відомостями про авторів та текстовою частиною має бути один пустий рядок); 4) Текстова частина (Times New Roman Cyr, font 14) – вирівнювання по ширині, без переносу слів, абзац – 1,25 см. За науковий зміст викладеного матеріалу відповідають автори; 5) Література (Times New Roman Cyr, font 14, bold) – нумерований список.

Формули: використовується вбудований у MS Word for Windows редактор формул з встановленням таких розмірів: Full (Звичайний) – 14 пт; Subscript Superscript (Великий індекс) – 10 пт; Subscript Superscript (Малий індекс) – 9 пт; Symbol (Великий символ)– 20 пт; Sub-symbol (Малий символ) – 14 пт.

Заголовки таблиць: (Times New Roman Cyr, font 14) – вирівнювання по правому краю.

Підписи до рисунків: (Times New Roman Cyr, font 14) – вирівнювання по центру.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого автора.

Для публікації у збірнику тез матеріалів конференції “ІІРТК-2012” обов’язково подається експертний висновок про можливість опублікування матеріалів у засобах масової інформації.


^ Реєстраційний внесок
Громадяни України

Інші

Науковці

Уточніть у секретяря конференції

Аспіранти


Автори повинні надіслати реєстраційну картку, електронний варіант тез та квитанцію про оплату на електронну адресу оргкомітету.

Міжнародний програмний комітет

Голова:

Харченко Володимир Петрович, проректор з наукової роботи Національного авіаційного університету, д.т.н., проф., лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України, м. Київ.

Члени комітету:

Васильєв Анатолій Йосипович, Президент Інженерної академії України, Заслужений діяч науки і техніки України, м. Харків.

^ Власенко Віктор Олексійович, д.т.н., проф., каф. технології університету Ополя, Республіка Польща.

Гусєв Борис Володимирович, Президент Міжнародної Інженерної академії та Російської Інженерної академії, член-кор. РАН, м. Москва.

^ Квасніков Володимир Павлович, д.т.н., проф., зав. каф. інформаційних технологій Національного авіаційного університету, Заслужений метролог України, м. Київ.

^ Радєв Христо Кириллов, д.т.н., проф., зав. каф. Технічного університету, м. Софія, Болгарія.

Черновол Михайло Іванович, член.-кор. Національної аграрної академії України, д.т.н., проф., ректор Кіровоградського НТУ, м. Кіровоград.

^ Serhiy Kovela, PhD, MBA, CITP Senior Lecturer, Department of Informatics and Operations Management Faculty of Business and Law Kingston University.

Yahya S.H. Khraisat, Ph.D., Al_Balda Applied University / Al-Huson University College, Irden, Jordan.


Оргкомітет конференції

Голова:

Харченко Володимир Петрович, проректор з наукової роботи Національного авіаційного університету, д.т.н., проф., лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України, м. Київ.

Заступник Голови:

Квасніков Володимир Павлович, д.т.н., професор, зав. каф. інформаційних технологій Інституту інформаційно-діагностичних систем Національного авіаційного університету, Заслужений метролог України, м. Київ.

Схожі:

Члени оргкомітету iconЧлени оргкомітету
Древецький Володимир Володимирович, д т н., проф., віце-президент Інженерної академії України, м. Рівне
Члени оргкомітету iconЧлени оргкомітету
Древецький Володимир Володимирович, д т н., проф., віце-президент Інженерної академії України, м. Рівне
Члени оргкомітету iconЧлени оргкомітету
Древецький Володимир Володимирович, д т н., проф., віце-президент Інженерної академії України, м. Рівне
Члени оргкомітету iconМ. Д., професор Учений секретар Мокренко П. В., професор Члени оргкомітету

Члени оргкомітету icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Конструювання класів в С++. Класи. Об'єкти. Дані-члени та функції-члени класу. Конструктор. Деструктор
Члени оргкомітету iconМетодика рейтингування осіб, які вступають в аспірантуру внту
Голова Робочої групи – директор Інмад, члени – члени Ученої ради Інмад, учені секретарі спецрад внту, голови спецрад внту (за згодою),...
Члени оргкомітету iconДо Державного стандарту державні вимоги
Речення. Види простих речень за метою висловлювання та інтонацією. Головні І другорядні члени речення. Словосполучення. Однорідні...
Члени оргкомітету iconПрограма всеукраїнської науково-практичної конференції 29 березня 2012 року Чернівці – 2012 оргкомітет конференції голова оргкомітету
Голова оргкомітету – Михайло Йозефович Бауер, начальник Головного управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації,...
Члени оргкомітету iconАдреса Оргкомітету: Банківські реквізити Оргкомітету
Тези доповідей представляються в обсязі 1-2 сторінки, статті – до 6 повністю заповнених сторінок формату А4 та повинні бути підготовлені...
Члени оргкомітету iconВельмишановні члени Президії! Делегати конференції!
move to 0-16174254
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи