Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Нетрадиційні автономні джерела електроенергії Для студентів спеціальності 070501 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання icon

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Нетрадиційні автономні джерела електроенергії Для студентів спеціальності 070501 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання
Скачати 188.14 Kb.
НазваМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Нетрадиційні автономні джерела електроенергії Для студентів спеціальності 070501 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання
Дата05.08.2013
Розмір188.14 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


КАФЕДРА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ


Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Нетрадиційні автономні джерела електроенергії”


Для студентів спеціальності 6.070501 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання


м. Кривий Ріг

2010 р.


Укладачі: Аніськов О.В., ст. викл.


Відповідальний за випуск Щокін В.П., к.т.н., доцент.


Рецензент: к.т.н., доц. Гузов Е.С.


Анотація:

Методичні вказівки до самостійної роботи складені згідно з робочою програмою дисципліни “Нетрадиційні автономні джерела електроенергії ” спеціальності “Електротехнічні системи електроспоживання” і призначені для студентів денної та заочної форм навчання.

У методичних вказівках наведені теми, які винесені на самостійне опрацювання студентами з посиланнями на літературу, питання для самоконтролю.Розглянуто на засіданні кафедри «Електропостачання та ресурсозбереження»


Протокол №__

від ___ _________2010р.
Схвалено на засіданні вченої ради електротехнічного факультету


Протокол № __

від ___ _________2010р.
^ 1. Склад змістовних модулів дисципліни, розподіл часу на їх засвєння, терміни контролю


Таблиця 1.1 – Розподіл часу на змістовні модулі

Форма

навчання

Змістові модулі

Розподіл часуаудитор.

самостій.

загальн.

Денна

1.Нетрадиційні автономні джерела електроенергії

16

38

54

Заочна

1.Нетрадиційні автономні джерела електроенергії

6

48

54

Скорочена

1.Нетрадиційні автономні джерела електроенергії

10

44

54


Таблиця 1.2 Склад змістовних модулів дисципліни (Денна форма)

№ змістового модуляНайменування розділів, тем

Розподіл часу

Аудитор.

Самостійна

Загальн.обс

1

2

3

4

51Нетрадиційні автономні джерела електроенергії.

Лекції – 8 семестр (1-17 тиждень), аудиторні - 2 год./2тиж.

16

-

16

Домашнє завдання. Поглиблене опрацювання однієї з тем курсу: аналіз сучасного стану, технології та перспективи використання нетрадиційних джерел енергії.

-66Самостійне опрацювання лекційного матеріалу

-

30

30

Контрольно-модульна робота (18 тиждень)

-

2

2
^ Разом за перший змістовний модуль

16

38

54
^ Разом по дисципліні

16

38

54


Таблиця 1.3 Склад змістовних модулів дисципліни (Заочна форма)

№ змістового модуляНайменування розділів, тем

Розподіл часу

Аудитор.

Самостійна

Загальн.обс

1

2

3

4

51Нетрадиційні автономні джерела електроенергії.

Лекції – 10 семестр.

6

-

6

Домашнє завдання. Поглиблене опрацювання однієї з тем курсу: сучасний стан, технології та перспективи використання нетрадиційних джерел енергії.

-66Самостійне опрацювання лекційного матеріалу

-

40

40

Контрольно-модульна робота

-

2

2
^ Разом за перший змістовний модуль

6

48

54
^ Разом по дисципліні

6

48

54


Таблиця 1.4 Склад змістовних модулів дисципліни (Скорочена форма).

№ змістового модуляНайменування розділів, тем

Розподіл часу

Аудитор.

Самостійна

Загальн.обс

1

2

3

4

51Нетрадиційні автономні джерела електроенергії.

Лекції – 9 семестр.

10

-

10

Домашнє завдання. Поглиблене опрацювання однієї з тем курсу: аналіз сучасного стану, технології та перспективи використання нетрадиційних джерел енергії.

-66Самостійне опрацювання лекційного матеріалу

-

40

40

Контрольно-модульна робота

-

2

2
^ Разом за перший змістовний модуль

6

48

54
Разом по дисципліні

6

48

54^ 2. Види робіт з СРС.
теми

Найменування теми,

питання, які студент повинен опрацювати самостійно та їх захист. Індивідуальні завдання (контрольні роботи, Р, Г, РГ, реферати)

Денна, год

Заочна,

год

Скорочена, год

Форма звітності

Термін звітності у якому тижні

Обсяг


семестр

Обсяг

семестр

Обсяг

семестр
Опрацювання лекційного матеріалу

30

8

48

10

44

9

КМР

18

Денна

форма)
Виконання індивідуального домашнього завдання

6

8

6

10

6


9

Реферат

4-17 (Денна форма)
Підготовка до проведення контрольних заходів

2

8

2

10

2

9

КМР

19

(Денна форма)
Всього

38
48
44
^ 3. Зміст дисципліни


3.1. Денна форма.


Найменування розділів, тем

Учбові години

СРС

1. Змістовний модуль №1. Нетрадиційні автономні джерела електроенергії.

1.1. Вступ. Основні види енергії на землі, питання їх практичного використання: технічний, економічний та екологічний аспекти; можливість та обсяг використання нетрадиційних джерел енергії в Україні. Значення енергетики в технічному прогресі.

1.2. ^ Використання енергії вітру. Основні енергетичні показники та характеристики вітрових енергетичних установок. Розрахунок потужності , яку розвиває енергетична станція. Методика визначення доцільності використання вітроенергетичних установок.

1.3. ^ Сучасні засоби перетворення енергії вітру. Основні типи конструкцій вітроенергетичних установок. Швидкісні та енергетичні показники вітродвигунів у різних режимах роботи. Особливості та специфіка та специфіка генераторних схем в різних швидкісних режимах. Принципи побудови систем автоматичного керування вітроенергетичними установками.

1.4. Сонячна енергетика. Фотоелектричні елементи. Напівпровідники як перетворювачі сонячної енергії в електричну. Практичне використання сонячної енергії. Сонячні батареї.

1.5. Використання енергії моря. Приливні електричні станції. Методи компенсації нерівномірності роботи приливної електричної станції. Використання морських відновлювальних ресурсів.

1.6. Використання паливних елементів. Електрохімічні генератори. Акумулятори. Воднево-кисневі паливні елементи і коефіцієнт їх вигідності дії. Електроліз. Іони – електричні мандрівники.

1.7. Використання МГД-генераторів. Магнітогідродинаміка. Схема МГД-генератора, працюючого на газовій течії. Принципова схема МГД-генератора. Використання МГД-генератора сумісно з ядерним реактором.

1.8. Термоіонні генератори. Радіолампи як перетворювачі енергії. Електрони в діоді. Шляхи підвищення коефіцієнту вигідності дії. Усунення просторового заряду.

1.9. Термоелектричні генератори. Термопари і термоелектричні батареї. Ефект Зеебека. Напівпровідники. Термоелектричне перетворення енергії в напівпровідниках. Напівпровідникова термопара. Високі температури і зв’язані з ними проблеми. Використання ядерних реакторів для термоелектричного генерування струму. Термоелектричний генератор на звичайному хімічному паливі. Термоелектричний генератор на ядерному паливі. Існуючий стан і перспективи.2


2


2


4


4


4


4


4


4


2. Зміст домашніх завдань

2.1. Аналіз сучасного стану розвитку технології перетворення альтернативних джерел енергії в електричну у світі.

2.2. Перспективи використання нетрадиційних джерел енергії в Україні.

3. Контрольна модульна робота (КМР)

3


3


2

Всього

38

Всього по дисципліні

38^ 3.2 Заочна форма.


Найменування розділів, тем

Учбові години

СРС

1. Змістовний модуль №1. Нетрадиційні автономні джерела електроенергії.

1.1. Вступ. Основні види енергії на землі, питання їх практичного використання: технічний, економічний та екологічний аспекти; можливість та обсяг використання нетрадиційних джерел енергії в Україні. Значення енергетики в технічному прогресі.

1.2. ^ Використання енергії вітру. Основні енергетичні показники та характеристики вітрових енергетичних установок. Розрахунок потужності , яку розвиває енергетична станція. Методика визначення доцільності використання вітроенергетичних установок.

1.3. ^ Сучасні засоби перетворення енергії вітру. Основні типи конструкцій вітроенергетичних установок. Швидкісні та енергетичні показники вітродвигунів у різних режимах роботи. Особливості та специфіка та специфіка генераторних схем в різних швидкісних режимах. Принципи побудови систем автоматичного керування вітроенергетичними установками.

1.4. Сонячна енергетика. Фотоелектричні елементи. Напівпровідники як перетворювачі сонячної енергії в електричну. Практичне використання сонячної енергії. Сонячні батареї.

1.5. Використання енергії моря. Приливні електричні станції. Методи компенсації нерівномірності роботи приливної електричної станції. Використання морських відновлювальних ресурсів.

1.6. Використання паливних елементів. Електрохімічні генератори. Акумулятори. Воднево-кисневі паливні елементи і коефіцієнт їх вигідності дії. Електроліз. Іони – електричні мандрівники.

1.7. Використання МГД-генераторів. Магнітогідродинаміка. Схема МГД-генератора, працюючого на газовій течії. Принципова схема МГД-генератора. Використання МГД-генератора сумісно з ядерним реактором.

1.8. Термоіонні генератори. Радіолампи як перетворювачі енергії. Електрони в діоді. Шляхи підвищення коефіцієнту вигідності дії. Усунення просторового заряду.

1.9. Термоелектричні генератори. Термопари і термоелектричні батареї. Ефект Зеебека. Напівпровідники. Термоелектричне перетворення енергії в напівпровідниках. Напівпровідникова термопара. Високі температури і зв’язані з ними проблеми. Використання ядерних реакторів для термоелектричного генерування струму. Термоелектричний генератор на звичайному хімічному паливі. Термоелектричний генератор на ядерному паливі. Існуючий стан і перспективи.2


2


4


5


5


5


5


6


6


2. Зміст домашніх завдань

2.1. Аналіз сучасного стану розвитку технології перетворення альтернативних джерел енергії в електричну у світі.

2.2. Перспективи використання нетрадиційних джерел енергії в Україні.

3. Контрольна модульна робота (КМР)


3


3

2

Всього

48

Всього по дисципліні

48^ 3.3 Скорочена форма.


Найменування розділів, тем

Учбові години

СРС


1. Змістовний модуль №1. Нетрадиційні автономні джерела електроенергії.

1.1. Вступ. Основні види енергії на землі, питання їх практичного використання: технічний, економічний та екологічний аспекти; можливість та обсяг використання нетрадиційних джерел енергії в Україні. Значення енергетики в технічному прогресі.

1.2. ^ Використання енергії вітру. Основні енергетичні показники та характеристики вітрових енергетичних установок. Розрахунок потужності , яку розвиває енергетична станція. Методика визначення доцільності використання вітроенергетичних установок.

1.3. ^ Сучасні засоби перетворення енергії вітру. Основні типи конструкцій вітроенергетичних установок. Швидкісні та енергетичні показники вітродвигунів у різних режимах роботи. Особливості та специфіка та специфіка генераторних схем в різних швидкісних режимах. Принципи побудови систем автоматичного керування вітроенергетичними установками.

1.4. Сонячна енергетика. Фотоелектричні елементи. Напівпровідники як перетворювачі сонячної енергії в електричну. Практичне використання сонячної енергії. Сонячні батареї.

1.5. Використання енергії моря. Приливні електричні станції. Методи компенсації нерівномірності роботи приливної електричної станції. Використання морських відновлювальних ресурсів.

1.6. Використання паливних елементів. Електрохімічні генератори. Акумулятори. Воднево-кисневі паливні елементи і коефіцієнт їх вигідності дії. Електроліз. Іони – електричні мандрівники.

1.7. Використання МГД-генераторів. Магнітогідродинаміка. Схема МГД-генератора, працюючого на газовій течії. Принципова схема МГД-генератора. Використання МГД-генератора сумісно з ядерним реактором.

1.8. Термоіонні генератори. Радіолампи як перетворювачі енергії. Електрони в діоді. Шляхи підвищення коефіцієнту вигідності дії. Усунення просторового заряду.

1.9. Термоелектричні генератори. Термопари і термоелектричні батареї. Ефект Зеебека. Напівпровідники. Термоелектричне перетворення енергії в напівпровідниках. Напівпровідникова термопара. Високі температури і зв’язані з ними проблеми. Використання ядерних реакторів для термоелектричного генерування струму. Термоелектричний генератор на звичайному хімічному паливі. Термоелектричний генератор на ядерному паливі. Існуючий стан і перспективи.

2. Зміст домашніх завдань

2.1. Аналіз сучасного стану розвитку технології перетворення альтернативних джерел енергії в електричну у світі.

2.2. Перспективи використання нетрадиційних джерел енергії в Україні.

3. Контрольна модульна робота (КМР)2


2


3


5


5


5


4


5


5


3


3


2

Всього

44

Всього по дисципліні

44^ 4. Питання для самоконтролю.


 1. Які нетрадиційні джерела енергії є перспективними?

 2. Назвіть середні потужності природних явищ.

 3. Яке паливо є стратегічним у майбутньому людства?

 4. Які перешкоди у МГД-методі генерування електричної енергії?

 5. Які умови здійснення термоядерного синтезу?

 6. Які переваги одержання енергії за рахунок синтезу ядер?

 7. Історичні довідки з вітроенергетики.

 8. Різновиди вітрових двигунів.

 9. Режими роботи вітродвигунів.

 10. Методи регулювання швидкості вітродвигунів.

 11. Що таке електроліз?

 12. Що таке гримучий газ?

 13. Принцип дії воднево-кисневого елемента?

 14. Які передумови роботи паливних елементів?

 15. Вимоги до електродів паливних елементів.

 16. Перспективи використання паливних елементів на вуглеводних газах.

 17. Регенеративні паливні елементи.

 18. Яким чином прискорити хімічні реакції у паливних елементах?

 19. Біохімічний паливний елемент.

 20. Сучасний стан та перспективи використання паливних елементів.

 21. Передумови створення магнітно-гідродинамічних генераторів.

 22. Генератор Кельвіна.

 23. Як зробити газ провідником?

 24. Що таке іонізація газів?

 25. Які основні елементи схеми МГД-генератора?

 26. Чим відрізняються МГД-установки відкритого і закритого циклів?

 27. Чи можна звичайний котел замінити ядерним реактором?

 28. Як можна відводити струм від ядерного реактора?

 29. Які проблеми виникають при створенні МГД-генераторів?

 30. Що відбувається з електронами металевого стрижня, якщо один кінець його нагрівати?

 31. Яким чином збільшити ефективність термоелектричного перетворення енергії?

 32. Температурні обмеження при використанні напівпровідників при створенні термогенераторів.

 33. Чому термопари не використовують у якості термогенераторів?

 34. Яку дію проявляє опір місця спаю провідників?

 35. Перспективи використання напівпровідників для термогенераторів.

 36. Як зменшити теплові збитки у напівпровідникових термогенераторах?

 37. Недоліки використання атомних реакторів для термогенерування енергії.

 38. Можливості використання ядерних реакторів для термогенерування електроенергії.

 39. Від чого залежить ККД термогенераторів?

 40. Ситуація сьогодення та перспективи використання термогенераторів.

 41. Наведіть приклади термоіонних генераторів.

 42. Принцип дії термоіонного генератора.

 43. Який ККД у термоіонних генераторів?

 44. У якому стані знаходяться позитивно заряджені атоми у металевих електродах ?

 45. Які основні характеристики діодної лампи?

 46. Що таке зворотна емісія?

 47. Умови руху електронів у термоіонному діоді.

 48. Шляхи підвищення ККД термоіонних генераторів.

49. Які матеріали використовуються для термоіонних генераторів?


5. Література

1. Веников В.А. Введение в специальность. Энергоатомиздат – М.,1988.

2. Денисенко О.Г. «Преобразование и использование ветровой энергии »– К.: Техника, 1992.

3. Джо Гарднер. Электричество без динамомашин. - Москва. Энергия, 2000г.

4. Харитонов В.П. Автономные вертоэлектрические установки.-М.: ГНУ ВИЭСХ, 2006.- 280с.

5. Альтернативные энергоносители / М.В. Голицын, А.М. Голицын, Н.В Пронина; Отв. ред. Г.С. Голицын. — М.: Наука, 2004. - 159 с. 13ВN 5-02-033065-5 (в пер.)

6. Шестеренко В.Е. Системи електроспоживання та електропостачання електроенергії. – Вінниця: Нова книга, 2004 р.


Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Релейний захист та автоматизація” з дисципліни „ Нетрадиційні автономні джерела електроенергії ”. Для студентів спеціальності 6.070501 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання.


Укладачі: Аніськов О.В., ст.викл.

Схожі:

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Нетрадиційні автономні джерела електроенергії Для студентів спеціальності 070501 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Нетрадиційні автономні джерела електроенергії Для студентів спеціальності 070501 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Нетрадиційні автономні джерела електроенергії”
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Нетрадиційні автономні джерела електроенергії Для студентів спеціальності 070501 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Релейний захист та автоматизація
Для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Нетрадиційні автономні джерела електроенергії Для студентів спеціальності 070501 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання iconМетодичні вказівки до виконання ргр з дисципліни „Надійність та діагностика сеп для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання
Для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Нетрадиційні автономні джерела електроенергії Для студентів спеціальності 070501 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання iconМетодичні вказівки до виконання ргр з дисципліни „Надійність та діагностика сеп для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання
Для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Нетрадиційні автономні джерела електроенергії Для студентів спеціальності 070501 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання iconМетодичні вказівки самостійної роботи студентів з дисципліни „Надійність та діагностика сеп для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання
Методичні вказівки самостійної роботи студентів з дисципліни „Надійність та діагностика сеп”
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Нетрадиційні автономні джерела електроенергії Для студентів спеціальності 070501 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання iconМетодичні вказівки самостійної роботи студентів з дисципліни „Надійність та діагностика сеп для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання
Методичні вказівки самостійної роботи студентів з дисципліни „Надійність та діагностика сеп”
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Нетрадиційні автономні джерела електроенергії Для студентів спеціальності 070501 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання icon4 курсів заочної форм навчання спеціальності 090603 – «Електротехнічні системи електроспоживання» Харків – хнамг – 2007
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Електричні машини» (для студентів 3 курсу денної І 3 – 4 курсів заочної форм...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Нетрадиційні автономні джерела електроенергії Для студентів спеціальності 070501 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання iconПрограма з дисципліни " Нетрадиційні автономні джерела електроенергії " для студентів напряму підготовки 070501"Електротехніка та електротехнології"
Робоча навчальна програма за кредитно-модульною системою складена на основі освітньо-професійної програми за професійним спрямуванням...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Нетрадиційні автономні джерела електроенергії Для студентів спеціальності 070501 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Електротехнічні матеріали» для студентів спеціальності 050701
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Електротехнічні матеріали» ( для студентів спеціальності 050701...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Нетрадиційні автономні джерела електроенергії Для студентів спеціальності 070501 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Електротехнічні матеріали» для студентів спеціальності 050701
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Електротехнічні матеріали» ( для студентів спеціальності 050701...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи