Перелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр». Блок І icon

Перелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр». Блок І
НазваПерелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр». Блок І
Дата07.09.2013
Розмір52.8 Kb.
ТипДокументи


Перелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за ОКР «спеціаліст» та «магістр».

Блок І

 1. Виникнення господарських відносин в доісторичну добу розвитку людства.

 2. Виникнення ремесла та його вплив на розвиток міжобщинних відносин.

 3. Вплив Великих географічних відкриттів на розвиток світової торгівлі.

 4. Вплив Великих географічних відкриттів на формування системи МЕВ.

 5. Вплив виникнення ремесла на формування індустріальних відносин.

 6. Вплив колонізації на розвиток основних форм МЕВ.

 7. Головні торгівельні шляхи середньовіччя.

 8. Еволюція головних торгівельних шляхів світу.

 9. Еволюція форм МВКВ у період аграрної, індустріальної та постіндустріальної цивілізації.

 10. Еволюція форм прояву МЕВ від доісторичних часів до сучасного періоду.

 11. Етапи формування колоніальної системи світу.

 12. Зовнішньоторговельна експансія та її форми в епоху первісного нагромадження капіталу.

 13. МЕВ у доісторичні часи на території сучасної України.

 14. МПП в період становлення індустріальної цивілізації.

 15. Неолітична революція та її вплив на розвиток господарської діяльності.

 16. Основні риси економічних відносин та зв’язків держав стародавнього світу.

 17. Основні риси і специфічні форми феодальної торгівлі.

 18. Особливості розвитку господарської системи та зовнішньоекономічної політики на території Трипільської культури.

 19. Особливості розвитку МЕВ за аграрної цивілізації.

 20. Передумови виникнення та розвитку МЕВ в античних суспільствах.

 21. Політико–господарські системи цивілізацій Стародавнього Сходу (Шумер, Єгипет, Китай, Індія).

 22. Розвиток МЕВ на території Близького Сходу у Середньовіччі.

 23. Розвиток міжнародної торгівлі, як основної форми прояву МЕВ у Середньовіччі.

 24. Розвиток міст як центрів ремесла і торгівлі.

 25. Суть та особливості економічних відносин країн Стародавнього світу.

 26. Формаційний та цивілізований підходи до вивчення історії МЕВ

 27. Характеристика зовнішньоекономічних зв'язків країн Сходу в епоху середньовіччя.

 28. Характеристика перших міжнародних торгівельних організацій та союзів.

 29. Характерні риси зовнішньоекономічних зв'язків країн середньовічної Європи.

 30. Ярмарок, як типова форма середньовічної торгівлі.

Блок ІІ

 1. Внутрішньогалузева теорія міжнародної торгівлі.

 2. Вплив НТП на розвиток інфраструктури МЕВ.

 3. Вплив світової фінансової кризи на міжнародний рух капіталу.

 4. Вплив світової фінансової кризи на міжнародну торгівлю товарами і послугами.

 5. Гіпотеза імітаційного лагу М.Позера.

 6. Економічні ефекти прямих закордонних інвестиції.

 7. Етапи розвитку західноєвропейської інтеграції.

 8. Інтеграційні процеси в Північній Америці (НАФТА).

 9. Класична теорія міжнародної торгівлі.

 10. Концепція “Перехресного попиту” Ліндера.

 11. Механізм міжнародної передачі технологій.

 12. Міжнародний поділ праці: види та форми .

 13. Модель життєвого циклу товару Вернона.

 14. Модель трансфертного ціноутворення Херста.

 15. Модель Хекшера-Оліна.

 16. Неокласична теорія міжнародної торгівлі.

 17. Основні типи міжнародних валютних систем.

 18. Особливості інтеграційних процесів в МЕРКОСУР.

 19. Особливості інтеграційних процесів в Південно-Східній Азії.

 20. Особливості інтеграційних процесів на африканському континенті.

 21. Розвиток електронної торгівлі на сучасному етапі.

 22. Стандартні наслідки міжнародної міграції робочої сили.

 23. Сутність і механізми рішення глобальних проблем МЕВ.

 24. Сутність інфраструктури МЕВ. Сучасні інтернет-технології.

 25. Сутність та форми прояву глобалізації світогосподарських зв’язків.

 26. Сутність, види і роль міжнародних корпорацій на світовому ринку капіталів.

 27. Сутність, ціль та типи міжнародної економічної інтеграції.

 28. Сучасні тенденції міжнародної міграції робочої сили. Основні центри міграції робочої сили.

 29. Тенденції розвитку міжнародної торгівлі послугами.

 30. Тенденції розвитку сучасної світової торгівлі.

 31. Теорії впливу технічного прогресу на міжнародну торгівлю.

 32. Теорії міжнародної міграції робочої сили.

 33. Теорії прямих закордонних інвестицій. Еклектична парадигма Дайнінга.

 34. Теорія економії на масштабі Кемпа.

 35. Теорія митного союзу Я. Вайнера.

 36. Теорія монополістичної конкуренції П.Кругмана.

 37. Теорія специфічних факторів виробництва.

 38. Форми вивозу капіталу. Підприємства з іноземними інвестиціями.

 39. Форми міжнародних економічних відносини.

 40. Форми міжнародної ліцензійної торгівлі.

 41. Країни СНД у міжнародних інтеграційних процесах.

Блок ІІІ

 1. Валютно-фінансові методи торгівельної політики.

 2. Види субсидій та їх використання в зовнішній торгівлі.

 3. Вплив митного тарифу на виробників, споживачів та економіку в цілому.

 4. Добровільне обмеження експорту у світовій торгівлі.

 5. Доповідь з міжнародної торгівлі СОТ 2011 р.

 6. Дохійський раунд переговорів ГАТТ/СОТ.

 7. Економічна роль тарифу у великій економіці.

 8. Економічна роль тарифу у малій економіці.

 9. Економічний механізм демпінгу на зовнішніх ринках.

 10. Економічні ефекти кількісних обмежень у зовнішній торгівлі.

 11. Економічні ефекти субсидій.

 12. Ефективна ставка тарифу.

 13. Інструменти валютного контролю зовнішньої торгівлі

 14. Картельне регулювання на міжнародних ринках.

 15. Квоти та квотування у світовій торгівлі.

 16. Кількісні обмеження у зовнішній торгівлі.

 17. Кодекс з митної оцінки СОТ.

 18. Міжнародні товарні організації.

 19. Обмежувальна ділова практика на світових ринках.

 20. Оптимальний тариф.

 21. Основні засоби регулювання платіжних балансів країн.

 22. Платіжний баланс та валютний курс: механізм взаємозв’язку та взаємодії.

 23. Поняття, форми та функції мита.

 24. Правила СОТ у сфері застосування податкових інструментів.

 25. Регулювання державних закупівель за СОТ.

 26. Регулювання міжнародної торгівлі у Котонуйських угодах.

 27. Регулювання субсидій та компенсаційних заходів за СОТ.

 28. Роль організацій системи ООН в регулюванні міжнародних економічних відносин.

 29. Роль ЮНКТАД у регулюванні міжнародної торгівлі

 30. Спеціальні заходи захисту у зовнішній торгівлі.

 31. Стандарти та інші спеціальні вимоги до товарів у міжнародній торгівлі.

 32. Структура національних систем регулювання зовнішньої торгівлі

 33. Угода з антидемпінгових заходів СОТ.

 34. Угода з субсидій та компенсаційних заходів СОТ.

 35. Угода СОТ з правил походження товару

 36. Угода щодо технічних бар’єрів СОТ.

 37. Угоди Світової організації торгівлі.

 38. Уругвайський раунд переговорів в межах ГАТТ.

 39. Форми демпінгу та його основа.

 40. Форми обмежувальної ділової практики на світових ринках.

 41. Торгівельні обмеження в умовах фінансової кризи.


Схожі:

Перелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр». Блок І iconПерелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр». Блок І
Перелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст»...
Перелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр». Блок І iconПерелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр». Блок І
Перелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст»...
Перелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр». Блок І iconПерелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр». Блок І
Перелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст»...
Перелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр». Блок І iconО. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр» спеціальність «Міжнародний бізнес»
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю...
Перелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр». Блок І iconПерелік предметів, що вивчаються на спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

Перелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр». Блок І iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра класичної філології програма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр»»/«Спеціаліст» зі спеціальності «Латинська,
Фахові вступні випробовування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки вступників на окр «Магістр»/ «Спеціаліст»,...
Перелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр». Блок І iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра класичної філології програма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр»»/«Спеціаліст» зі спеціальності «Латинська,
Фахові вступні випробовування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки вступників на окр «Магістр»/ «Спеціаліст»,...
Перелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр». Блок І iconПрограма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 08. 05. 01 Світове господарство І міжнародні економічні відносини
Зі спеціальності 08. 05. 01 – світове господарство І міжнародні економічні відносини
Перелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр». Блок І iconПрограма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 08. 00. 02 Світове господарство І міжнародні економічні відносини
Зі спеціальності 08. 00. 02 – світове господарство І міжнародні економічні відносини
Перелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр». Блок І iconРозклад занять
Окр магістра галузі знань 0302 Міжнародні відносини спеціальності 03020401 Міжнародні відносини на період сесії
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи