Перелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр». Блок І icon

Перелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр». Блок І
Скачати 69.78 Kb.
НазваПерелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр». Блок І
Дата08.09.2013
Розмір69.78 Kb.
ТипДокументи

Перелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за ОКР «спеціаліст» та «магістр».

Блок І


 1. Виникнення господарських відносин в доісторичну добу розвитку людства.

 2. Виникнення ремесла та його вплив на розвиток міжобщинних відносин.

 3. Вплив Великих географічних відкриттів на розвиток світової торгівлі.

 4. Вплив Великих географічних відкриттів на формування системи МЕВ.

 5. Вплив колонізації на розвиток основних форм МЕВ.

 6. Головні етапи розвитку світового господарства.

 7. Головні торгівельні шляхи середньовіччя.

 8. Еволюція форм МВКВ у період аграрної, індустріальної та постіндустріальної цивілізації.

 9. Еволюція форм прояву МЕВ від доісторичних часів до сучасного періоду.

 10. Етапи формування колоніальної системи світу.

 11. Зовнішньоторговельна експансія та її форми в епоху первісного нагромадження капіталу.

 12. МЕВ у доісторичні часи на території сучасної України.

 13. МПП в період становлення індустріальної цивілізації.

 14. Основні риси економічних відносин та зв’язків держав стародавнього світу.

 15. Основні риси і специфічні форми феодальної торгівлі.

 16. Особливості розвитку господарської системи та зовнішньоекономічної політики на території Трипільської культури.

 17. Особливості розвитку МЕВ за аграрної цивілізації.

 18. Передумови виникнення та розвитку МЕВ в античних суспільствах.

 19. Політико–господарські системи цивілізацій Стародавнього Сходу (Шумер, Єгипет, Китай, Індія).

 20. Розвиток МЕВ на території Близького Сходу у Середньовіччі.

 21. Розвиток міжнародної торгівлі як основної форми прояву МЕВ у Середньовіччі.

 22. Розвиток міст як центрів ремесла і торгівлі.

 23. Суть та особливості економічних відносин країн Стародавнього світу.

 24. Формаційний та цивілізований підходи до вивчення історії МЕВ.

 25. Характер та форми зовнішньоекономічних зв’язків Київської Русі.

 26. Характеристика зовнішньоекономічних зв'язків країн Сходу в епоху середньовіччя.

 27. Характеристика перших міжнародних торгівельних організацій та союзів.

 28. Характерні риси зовнішньоекономічних зв'язків країн середньовічної Європи.

 29. Ярмарок як типова форма середньовічної торгівлі.

Блок ІІ


 1. Бреттон-Вудська валютна система: принципи, механізм функціонування.

 2. Вплив світової фінансової кризи на міжнародний рух капіталу.

 3. Вплив світової фінансової кризи на міжнародну торгівлю товарами і послугами.

 4. Гіпотеза імітаційного лагу М.Позера.

 5. Головні форми вивозу капіталу в системі міжнародних економічних відносин.

 6. Динаміка та структура зовнішньої торгівлі промислово розвинутих країн на початку ХХІ ст.

 7. Економіка КНР у світовому поділі праці.

 8. Економіко-математичні моделі міжнародних економічних відносин та світового господарства.

 9. Економічні ефекти прямих закордонних інвестиції.

 10. Етапи розвитку західноєвропейської інтеграції.

 11. ЄС у світовій економіці.

 12. Зовнішньоекономічна стратегія США.

 13. Інтеграційні процеси в Північній Америці (НАФТА).

 14. Інтелектуальна власність у світовому господарстві.

 15. Класична теорія міжнародної торгівлі.

 16. Концепція “Перехресного попиту” Ліндера.

 17. МБРР: структура та функції, механізм кредитування.

 18. Міжнародна електронна торгівля.

 19. Міжнародна спеціалізація та кооперація виробництва: види, форми.

 20. Міжнародна торгівля Модель «циклу життя продукту».

 21. Міжнародна торгівля. Модель економії на масштабі.

 22. Міжнародна торгівля. Модель загальної рівноваги.

 23. Міжнародна торгівля. Модель монополістичної конкуренції П. Кругмана.

 24. Міжнародна торгівля. Неокласична теорія.

 25. Міжнародна торгівля. Парадокс Леонтьєва.

 26. Міжнародна торгівля. Теорема Столпера-Самуельсона.

 27. Міжнародна торгівля. Теорія абсолютних переваг.

 28. Міжнародна торгівля. Теорія внутрішньогалузевої торгівлі.

 29. Міжнародна торгівля. Теорія специфічних факторів виробництва.

 30. Міжнародна торгівля: забезпеченість факторами виробництва. Теорема Гекшера-Оліна.

 31. Міжнародний поділ праці: види та форми .

 32. Міжнародний ринок позичкових капіталів: головні риси та особливості.

 33. Міжнародні кредитні відносини: види та форми прояву.

 34. Міжнародні фінансові ринки: загальна характеристика.

 35. Модель життєвого циклу товару Вернона.

 36. Модель трансфертного ціноутворення Херста.

 37. Основні моделі обмінного курсу.

 38. Основні типи міжнародних валютних систем.

 39. Особливості інтеграційних процесів в МЕРКОСУР.

 40. Особливості інтеграційних процесів в Південно-Східній Азії.

 41. Особливості інтеграційних процесів на африканському континенті.

 42. Світовий ринок послуг, динаміка та тенденції розвитку на початку ХХІ ст.

 43. Світовий ринок робочої сили і міжнародна трудова міграція.

 44. Стандартні наслідки міжнародної міграції робочої сили.

 45. Сутність і механізми рішення глобальних проблем МЕВ.

 46. Сутність, види і роль міжнародних корпорацій на світовому ринку капіталів.

 47. Сутність, ціль та типи міжнародної економічної інтеграції.

 48. Тенденції розвитку сучасної світової торгівлі.

 49. Теорема Рибчинського.

 50. Теорії впливу технічного прогресу на міжнародну торгівлю.

 51. Теорії міжнародної міграції робочої сили.

 52. Теорії прямих закордонних інвестицій. Еклектична парадигма Данінга.

 53. Теорія митного союзу Я. Вайнера.

 54. Теорія порівняльних переваг у міжнародній торгівлі Д. Рікардо.

 55. Участь України в міжнародному русі капіталу.

 56. Форми вивозу капіталу. Підприємства з іноземними інвестиціями.

 57. Форми міжнародної ліцензійної торгівлі.

 58. Ямайська валютно-фінансова система: сутність, структура.

Блок ІІІ


 1. Валютно-фінансові методи торгівельної політики.

 2. Види субсидій та їх використання в зовнішній торгівлі.

 3. Вільні економічні зони: місце та роль у світовому господарстві.

 4. Вплив митного тарифу на виробників, споживачів та економіку в цілому.

 5. Добровільне обмеження експорту у світовій торгівлі.

 6. Доповідь з міжнародної торгівлі СОТ 2011 р.

 7. Дохійський раунд переговорів ГАТТ/СОТ.

 8. Економічна роль тарифу у великій економіці.

 9. Економічна роль тарифу у малій економіці.

 10. Економічний механізм демпінгу на зовнішніх ринках.

 11. Економічні ефекти кількісних обмежень у зовнішній торгівлі.

 12. Економічні ефекти субсидій.

 13. Ефективна ставка тарифу.

 14. Зона вільної торгівлі Україна – ЄС: проблеми та перспективи.

 15. Інструменти валютного контролю зовнішньої торгівлі

 16. Інтелектуальна власність у світовій торгівлі: поняття, форми та регулювання.

 17. Картельне регулювання на міжнародних ринках.

 18. Квоти та квотування у світовій торгівлі.

 19. Кількісні обмеження у зовнішній торгівлі.

 20. Кодекс з митної оцінки СОТ.

 21. Конкурентоспроможність національних економік країн.

 22. Країни СНД у міжнародних інтеграційних угрупуваннях.

 23. Механізм міжнародної передачі технологій.

 24. Механізми регулювання міжнародного руху капіталів.

 25. Механізми регулювання міжнародної міграції робочої сили.

 26. Міжнародна фінансова корпорація: структура, функції

 27. Міжнародний валютний фонд: функції, механізм діяльності, основні програми.

 28. Міжнародні валютні ринки: динаміка, структура, регулювання.

 29. Міжнародні економічні організації, їх роль в сучасних МЕВ.

 30. Неопротекціонізм в умовах глобальної фінансової кризи.

 31. Обмежувальна ділова практика на світових ринках.

 32. Оптимальний тариф.

 33. Основні засоби регулювання платіжних балансів країн.

 34. Основні зобов’язання України щодо вступу до Світової організації торгівлі.

 35. Особливості регулювання світової торгівлі сировинними товарами.

 36. Платіжний баланс та валютний курс: механізм взаємозв’язку та взаємодії.

 37. Поняття, форми та функції мита.

 38. Правила СОТ у сфері застосування податкових інструментів.

 39. Проблеми ціноутворення в міжнародній торгівлі.

 40. Регулювання державних закупівель за СОТ.

 41. Регулювання міжнародної міграції робочої сили.

 42. Регулювання міжнародної передачі технології.

 43. Регулювання міжнародної торгівлі послугами.

 44. Регулювання міжнародної торгівлі у Котонуйських угодах.

 45. Регулювання субсидій та компенсаційних заходів за СОТ.

 46. Розвиток Економічного та Валютного Союзу країн Європейського Союзу.

 47. Роль організацій системи ООН в регулюванні міжнародних економічних відносин.

 48. Роль ЮНКТАД у регулюванні міжнародної торгівлі.

 49. Світова фінансова криза 2008-2010 рр.: чинники та механізми.

 50. Спеціальні заходи захисту у зовнішній торгівлі.

 51. СПЗ як форма світових кредитних грошей: проблеми функціонування

 52. Стандарти та інші спеціальні вимоги до товарів у міжнародній торгівлі.

 53. Структура механізму функціонування міжнародних товарних угод.

 54. Структура національних систем регулювання зовнішньої торгівлі

 55. Угода з антидемпінгових заходів СОТ.

 56. Угода з субсидій та компенсаційних заходів СОТ.

 57. Угода СОТ з правил походження товару.

 58. Угода щодо технічних бар’єрів СОТ.

 59. Угоди ГАТС, ТРІПС, ТРІМ Світової організації торгівлі.

 60. Уругвайський раунд переговорів в межах ГАТТ.

 61. Фіскальна політика та фінансові інструменти регулювання МЕВ.

 62. Форми демпінгу та його основа.

 63. Форми обмежувальної ділової практики на світових ринках.

Схожі:

Перелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр». Блок І iconПерелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр». Блок І
Перелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст»...
Перелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр». Блок І iconПерелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр». Блок І
Перелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст»...
Перелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр». Блок І iconПерелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр». Блок І
Перелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст»...
Перелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр». Блок І iconО. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр» спеціальність «Міжнародний бізнес»
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю...
Перелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр». Блок І iconПерелік предметів, що вивчаються на спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

Перелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр». Блок І iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра класичної філології програма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр»»/«Спеціаліст» зі спеціальності «Латинська,
Фахові вступні випробовування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки вступників на окр «Магістр»/ «Спеціаліст»,...
Перелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр». Блок І iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра класичної філології програма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр»»/«Спеціаліст» зі спеціальності «Латинська,
Фахові вступні випробовування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки вступників на окр «Магістр»/ «Спеціаліст»,...
Перелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр». Блок І iconПрограма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 08. 05. 01 Світове господарство І міжнародні економічні відносини
Зі спеціальності 08. 05. 01 – світове господарство І міжнародні економічні відносини
Перелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр». Блок І iconПрограма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 08. 00. 02 Світове господарство І міжнародні економічні відносини
Зі спеціальності 08. 00. 02 – світове господарство І міжнародні економічні відносини
Перелік питань спеціальності «Міжнародні економічні відносини» програми вступних випробувань для поступаючих на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр». Блок І iconРозклад занять
Окр магістра галузі знань 0302 Міжнародні відносини спеціальності 03020401 Міжнародні відносини на період сесії
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи