Міністерство Освіти і науки України Національний університет харчових технологій Голова приймальної комісії, ректор С. В.Іванов «29» icon

Міністерство Освіти і науки України Національний університет харчових технологій Голова приймальної комісії, ректор С. В.Іванов «29»
Скачати 415.05 Kb.
НазваМіністерство Освіти і науки України Національний університет харчових технологій Голова приймальної комісії, ректор С. В.Іванов «29»
Сторінка1/3
Дата07.09.2013
Розмір415.05 Kb.
ТипПротокол
  1   2   3

Міністерство Освіти і науки України


Національний університет харчових технологій


Голова приймальної комісії,


ректор __________ С.В.Іванов


« 29 » березня 2013 р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування «Машинобудування» для зарахування на навчання за ОКР «магістр» за спеціальністю: 8.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв», 8.05050314 «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв»


Схвалено Вченою радою

факультету інженерної

механіки та пакувальної

техніки
Протокол № _ від __________ 2013 р.


Декан ______________С.І.БлаженкоКиїв – 2013


Зміст


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Мета вступного випробування полягає в комплексній перевірці знань вступників, отриманих ними в результаті вивчення дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою і навчальним планом освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст».

Вступник повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані знання, уміння і здатність вирішувати професійні завдання, пов’язані з класифікацією, побудовою, принципом дії та розрахунком обладнання переробних і харчових виробництв.


^ ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ПЕРЕРОБНИХ І ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ


1. Харчові виробництва в системі засобів забезпечення населення продуктами харчування

Джерела сировини для виробництва харчових продуктів. Традиційність виробництва продуктів харчування. Обставини, що історично склалися в області промислового приготування продуктів харчування. Нові види харчових продуктів. Парк технологічного обладнання харчових виробництв. Класифікація харчових виробництв. (1, 2, 3).

2. Загальні відомості про сировину, напівфабрикати та технологічне обладнання харчових виробництв

Поняття про основні види технологічного обладнання - машини та апарати. Структура і класифікація машин і апаратів харчових виробництв. Значення виду вихідної сировини і готової продукції в технологічному процесі. Форми організації технологічного процесу і основний признак класифікації обладнання. Класифікація технологічного обладнання по характеру дії і способу відносного руху оброблювального матеріалу. Основні техніко-економічні показники технічного рівня і ефективності технологічних машин. Терміни і визначення по надійності обладнання. Теорія продуктивності машин та апаратів харчових виробництв. Види продуктивності (1, 3, 8).

3. Основні положення інженерної реології харчових продуктів

Загальні положення. Фізико-механічні і математичні поняття: деформація, швидкість деформації, гідростатичний тиск, пружність, адгезія, зовнішнє тертя, пластичність, в'язкість, густина. Найбільш розповсюджені реологічні моделі, що описують поведінку сировини і напівфабрикатів при їх переробці. Вплив реологічних властивостей харчових продуктів на вибір та розрахунок робочих органів технологічних машин (1, 5).

4. Типові робочі органи машин та їх розрахунок

Робочі органи, що застосовуються в транспортних пристроях.

Стрічкові робочі органи. Основні схеми стрічкових транспортерів. Типи стрічок та матеріал для їх виготовлення. Розміщення підтримуючих роликів. Розрахунок продуктивності конвеєрів та потужності на їх привід стрічкових транспортерів.

Пластинчаті робочі органи, їх конструктивні особливості. Розрахунок продуктивності пластинчатих транспортерів та потужності, що затрачується на привід.

Скребкові робочі органи, їх застосування. Розрахунок основних параметрів скребкових транспортерів, продуктивності та потужності на привід.

Пружні робочі органи, їх призначення. Розрахунок параметрів плоских хитних грохотів. Визначення продуктивності та потужності на привід грохотів.

Гвинтові робочі органи. Конструкції шнеків. Визначення конструктивних параметрів витків шнека. Розрахунок продуктивності шнекових пристроїв та потужності на їх привід.

Ківшові робочі органи. Основні типи ківшових елеваторів. Розрахунок продуктивності та затрат енергії на привід елеваторів.

Ударні робочі органи.

Молоткові дробарки. Конструкції та розрахунок основних елементів дробарки. Визначення продуктивності та потужності на привід ротора молоткової дробарки.

Щокові дробарки. Конструкції та розрахунок основних елементів дробарки. Визначення продуктивності та потужності на привід ротора молоткової дробарки.

Конусні дробарки, їх різновидності. Розрахунок частоти обертання ексцентрика рухомого конуса дробарки, її продуктивності та пружності на привід.

Барабанні робочі органи. Різновидності подрібнюючих елементів. Розрахунок робочих параметрів барабанного подрібнювана. Визначення продуктивності та затрат енергії на привід барабана.

Вальцеві робочі органи. Область застосування, будова та принцип дії вальцевих подрібнювачів. Розрахунок основних параметрів. Визначення продуктивності та потужності двигуна на привід валків.

Пальцьові робочі органи. Конструкції емульгаторів і дезінтеграторів. Розрахунок основних елементів пальцевих подрібнювачів. Визначення зусиль, що діють на палець та швидкості удару.

Ріжучі робочі органи, їх основні конструктивні форми. Ріжуча здатність різальних механізмів. Визначення зусиль на леза, продуктивності різальних пристроїв та затрат потужності на привід різальних машин.

Лопатеві робочі органи. Різновидності конструктивних елементів лопатевих мішалок та їх розрахунок. Визначення зусиль, що діють на лопать мішалки та потужності на її привід.

Поршневі робочі органи, їх призначення. Визначення основних геометричних розмірів та продуктивності поршневих нагнітачів (1, 4).

5. Обладнання для підготовки сировини, напівфабрикатів і технологічного обладнання до основних технологічних операцій

Підготовка сировини, напівфабрикатів, тари і обладнання до виробництва. Призначення способів підготовки та заходи для їх виконання.

Обладнання для очистки сировини від зайвих домішок. Соломовловлювачі, каменеуловлювачі та магнітні сепаратори.

Обладнання для миття сировини і очищення її від зовнішнього покриття.

Обладнання для миття скляної та металевої тари (1, 4, 7, 13).

6. Обладнання для механічної переробки сировини та напівфабрикатів розділенням

Класифікація методів розділення сировини і напівфабрикатів та обладнання для виконання цих операцій в різних галузях харчової промисловості.

Принципові конструктивні схеми найбільш типового обладнання, особливості будови, принципу дії, розрахунок основних технологічних і конструктивних параметрів та шляхи інтенсифікації процесів розділення. Все це для обладнання, об'єднаного в наступні класифікаційні групи:

- обладнання для розділення рослинної і тваринної сировини і напівфабрикатів шляхом різання: машини для різання і подрібнення сировини; машини для відрізання від пластів і жгутів заготовок заданих розмірів і форм; різальні машини, що застосовуються в цукровій, м'ясній і хлібопекарній і інших галузях харчової промисловості;

 • обладнання для розділення матеріалів шляхом подрібнення і перетирання сировини і напівфабрикатів (дробарки, млини, різальні машини і ін.);

 • обладнання для розділення неоднорідних систем шляхом виділення з рідких і газових сумішей зважених твердих і колоїдних частинок: відстійники, фільтри, центрифуги, сепаратори, циклони та гідроциклони, маслобійні машини (1, 4, 11, 13, 17, 19).


7. Технологічне обладнання для механічної переробки сировини і напівфабрикатів з'єднанням

Основні види обладнання різних галузей харчової промисловості для переробки сировини і напівфабрикатів з'єднанням і його класифікація.

Принципові конструктивні схеми найбільш характерного обладнання. Особливості будови і принципу дії, методи розрахунку основних конструктивних і технологічних параметрів, шляхи інтенсифікації роботи - все це для обладнання, об'єднані в наступні класифікаційні групи:

- обладнання для з'єднання компонентів харчових продуктів перемішуванням з метою отримання тістових напівфабрикатів.

- обладнання для перемішування рідких харчових продуктів при отриманні суспензій, емульсій, коктейлів, піни і ін.

- обладнання для з'єднання компонентів перемішування з метою отримання сипких напівфабрикатів (сухі концентрати і ін.) (1, 4, 17, 18).

8. Обладнання для механічної переробки сировини і напівфабрикатів формуванням

Основні види обладнання різних галузей харчових виробництв для механічної переробки сировини і напівфабрикатів шляхом формуванням і його класифікація.

Якісна характеристика процесу формування. Принципові конструктивні схеми найбільш характерного формувального обладнання , особливості будови та експлуатації його, методи розрахунку основних технологічних і конструктивних параметрів, шляхи інтенсифікації роботи - все це для обладнання, об'єднаного в наступні класифікаційні групи:

- обладнання для формування продуктів шляхом витіснення через формувальні отвори різними нагнітачами (поршневими, валковими, лопатними, шнековими, шестерними і ін.);

 • обладнання для формування шляхом штампування і пресування з метою придання матеріалу заданої форми;

 • обладнання для формування заготовок шляхом округлення та закатування (1, 4, 19, 21).

9. Обладнання для проведення теплових і масообмінних процесів

Основні види обладнання різних галузей харчових промисловості для проведення теплових і масообмінних процесів при переробці сировини і напівфабрикатів і його класифікація.

Якісна характеристика теплових і масообмінних процесів при переробці сировини і матеріалів. Принципові конструктивні схеми найбільш характерного обладнання, особливості будови та принципу дії, методи розрахунку основних технологічних і конструктивних параметрів, шляхи інтенсифікації роботи - все це для обладнання, з'єднаного в наступні класифікаційні групи:

- обладнання для проведення теплових процесів - нагрівання, охолодження, випарювання, уварювання, конденсація при переробці сировини і напівфабрикатів

(теплообмінники, підігрівачі, випарні апарати, охолоджувачі та конденсатори, вакуум-апарати, термостати, електронагрівачі і ін.);

- обладнання для проведення масообмінних процесів при переробці сировини і напівфабрикатів (екстрактори, абсорбери, адсорбери, іонітні реактори, апарати для перегонки і ректифікації);

- обладнання для сушіння сировини напівфабрикатів та готової продукції (конвективні сушильні установки - барабанні, стрічкові, шахтні, з киплячим шаром, розпилюючі; атмосферні контактні сушарки; ПС-сушарки);

- обладнання для випікання та обжарювання продуктів (печі в хлібопекарній і кондитерській промисловості; обжарочні печі апарати для витопки жиру в м'ясній промисловості);

- обладнання для охолоджування і заморожування харчових продуктів і напівфабрикатів;

- обладнання для теплової обробки харчових продуктів, розфасованих в тару (автоклави, стерилізатори, варочні котли, вакуум-апарати і ін.) (1, 5, 7, 12, 15, 19).

10. Обладнання для проведення мікробіологічних процесів

Основні види технологічного обладнання для проведення мікробіологічних процесів в різних галузях харчових виробництв і його класифікація.

Якісна характеристика мікробіологічних процесів при переробці сировини і напівфабрикатів. Принципові конструктивні схеми найбільш характерного обладнання, особливості будови та принципу дії, методи розрахунку основних технологічних і конструктивних параметрів, шляхи інтенсифікації його роботи - все це для обладнання, об'єднаного в наступні класифікаційні групи:

 • обладнання для проведення фізіологічних процесів про переробку сировини і напівфабрикатів (солодорослинні апарати);

 • обладнання для отримання біомаси (виробництво дріжджів в пивоварному, і хлібопекарному, спиртовому і виноробному виробництві);

- обладнання для отримання вторинних метаболітів (спирт, вино, пиво, квас) (1, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 20).

11. Обладнання для електрофізичної обробки сировини та напівфабрикатів

Основні типи технологічного обладнання для електрофізичної обробки продуктів в різних галузях харчових виробництв і його класифікація.

Якісна характеристика процесу електрофізичної обробки сировини і напівфабрикатів для випадків конкретного обладнання.

Принципові конструктивні схеми найбільш характерного обладнання, особливості будови і експлуатації його, методи розрахунку основних технологічних і конструктивних параметрів, шляхи інтенсифікації його роботи – все це для обладнання, об'єднаного в наступні класифікаційні групи:

- обладнання для пастеризації і стерилізації харчових продуктів (електроконтактні стерилізатори; ВЧ, СВЧ і ІК - стерилізатори і пастеризатори; радіаційні стерилізатори);

- обладнання. для обробки матеріалів за допомогою сепараторів і іонізаторів (електростатичні і високочастотні іонізатори, електростатичні і магнітні сепаратори, електродинамічні генератори для електронно-іонної обробки харчових середовищ);

- обладнання для магнітної обробки рідких середовищ в різних харчових виробництвах;

- обладнання для ультразвукової обробки сировини, напівфабрикатів і тари. (1)


12. Шляхи інтенсифікації роботи технологічного обладнання та перспективи розвитку харчової індустрії України

Шляхи подальшої механізації і автоматизації харчових виробництв. Вдосконалення конструкцій машин і апаратів харчових виробництв. Нові технологічні принципи і прийоми. Електронно-іонна технологія в харчовій промисловості. Принципи розробки обладнання для проведення нових технологічних процесів при переробці сировини і напівфабрикатів в харчовій промисловості. Маніпулятори, роботи, робото-технологічні комплекси, кібернетичні пристрої, перспективи їх дальшого використання в потокових лініях. Виробництво продуктів харчування в майбутньому. Штучні продукти харчування. (1, 3)

^ ПРОЦЕСИ І ОБЛАДНАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ І МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ


 1. Вступ.

Класифікація процесів і обладнання фармацевтичних та мікробіологічних виробництв. Напрямки розвитку.

 1. Структурно-механічні властивості матеріалів фармацевтичної та мікробіологічної промисловості

 2. Моделювання процесів і апаратів.

Теорія подібності. Метод аналізу розмірностей.

 1. Процеси та обладнання для механічної переробки сировини.

 2. Подрібнення.

Класифікація способів подрібнення. Теорія подрібнення. Обладнання для подрібнення. Розрахунок обладнання. Різання. Теорія різання. Обладнання для різання.

 1. Сортування.

Методи та ефективність сортування. Обладнання для сортування матеріалів. Розрахунок обладнання.

 1. Перемішування.

Перемішування рідин. Теорія перемішування. Обладнання для механічного, пневматичного, пневмомеханічного та потокового перемішування. Конструкції обладнання. Перемішування сипких матеріалів. Будова, робота і розрахунок обладнання для перемішування сипких матеріалів.

 1. Обробка матеріалів тиском.

Теорія обробки матеріалів тиском. Віджимання рідин, формування пластичних матеріалів, пресування. Обладнання для обробки тиском.

 1. Розділення неоднорідних систем.

Характеристика і методи розділення неоднорідних систем.

 1. Осадження у полі гравітаційних сил.

Конструкції та розрахунок відстійників.

 1. Фільтрування.

Теорія фільтрування. Методи і обладнання для фільтрування суспензій. Будова, принцип дії і розрахунок рідинних фільтрів.

 1. Осадження і фільтрування в полі відцентрових сил.

Особливості відцентрового осідання. Конструкції, принцип роботи та розрахунок обладнання.

 1. Обладнання для розділення газових систем.

 2. Мембранні методи розділення.

Теорія мембранних процесів. Апарати та установки для проведення мембранних процесів.

 1. Основи масопередачі.

Класифікація масообмінних процесів. Теорія масопереносу. Подібність масообмінних процесів. 1. Абсорбція.

Класифікація абсорбційних процесів. Теоретичні основи абсорбційних процесів. Теоретичні основи абсорбційних процесів. Обладнання для проведення абсорбційних процесів. Будова, принцип дії і розрахунок обладнання для проведення процесів абсорбції.

 1. Масопередача і споживання кисню при ферментації.

Теоретичні основи абсорбції кисню рідиною. Теоретичні основи процесу ферментації.

 1. Обладнання для культивування мікроорганізмів на твердих живильних середовищах.

Класифікація обладнання. Будова, принцип дії і розрахунок ростильних установок.

 1. Обладнання для культивування мікроорганізмів на рідинних живильних середовищах.

Класифікація обладнання. Будова, принцип дії і розрахунок ферментаторів.

 1. Адсорбція.

Класифікація процесу адсорбції і обладнання. Теоретичні основи процесу адсорбції. Обладнання для проведення адсорбційних процесів. Будова принцип дії і розрахунок адсорберів.

 1. Перегонка і ректифікація рідин.

Класифікація процесів перегонки і ректифікації. Теоретичні основи процесу перегонки і ректифікації. Класифікація обладнання для проведення процесу перегонки і ректифікації. Обладнання для проведення процесу перегонки і ректифікації. Будова, принцип дії і розрахунок апаратів для перегонки і ректифікації.

 1. Екстракція.

Класифікація способів екстракції. Теоретичні основи процесу екстрагування.

 1. Екстрагування в системі тверда тіло-рідина.

Класифікація екстракційних апаратів. Обладнання для екстрагування в системі тверде тіло - рідина. Будова, принцип дії і розрахунок екстракторів.


 1. Екстрагування в системі рідина-рідина.

Теоретичні основи екстрагування в системі рідина-рідина. Класифікація методів та обладнання екстрагування. Обладнання для екстрагування в системі рідина-рідина. Будова, принцип дії і розрахунок екстракторів.

 1. Кристалізація.

Теоретичні основи процесу кристалізації. Класифікація способів і обладнання для проведення кристалізації. Кристалізатори, будова, принцип дії і розрахунок кристалізаторів.

 1. Сушіння.

Теоретичні основи процесу сушіння. Класифікація способів і обладнання для проведення процесу сушіння. Сушарки. Будова, принцип дії і розрахунок сушарок. 1. Основи теплопередачі.

Основні принципи конструювання теплообмінних апаратів. Загальні відомості про процес теплопередачі.

 1. Теплова подібність.

Тепловіддача без зміни агрегатного стану. Теплопередача при зміні агрегатного стану. Теплопередача при нестаціонарному режимі.

 1. Нагрівання, охолодження і конденсація.

Нагріваючі агрегати і способи їх нагрівання. Охолодження. Способи охолодження та конденсації.

 1. Теплообмінні апарати.

Класифікація і вибір типу теплообмінних апаратів. Будова принцип дії і розрахунок теплообмінних апаратів.

 1. Стерилізація живильних середовищ.

Обладнання для стерилізації сипких живильних середовищ. Класифікація обладнання. Будова, принцип дії і розрахунок стерилізаторів. Обладнання для стерилізації рідинних живильних середовищ. Класифікація обладнання. Будова, принцип дії і розрахунок стерилізаторів.

 1. Випарювання.

Класифікація методів випарювання. Основи теорії розрахунку корпусних випарних установок. Випарні апарати. Класифікація випарних апаратів. Будова, принцип дії і розрахунок випарних апаратів.

 1. Обладнання для концентрування біологічно активних речовин.

Класифікація методів концентрування. Обладнання для концентрування. Будова, принцип дії і розрахунок обладнання для концентрування.

 1. Конденсація.

Класифікація методів і обладнання для проведення конденсації. Конденсатори. Будова, принцип дії і розрахунок конденсаторів.


^ МОНТАЖ, РЕМОНТ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ


 1. Загальні питання підготовки, організації та проведення монтажу технологічного обладнання.

Визначення основних понять. Планування, підготовка та організація проведення монтажних робіт. Сучасні методи та способи проведення монтажу. Основи техніки безпеки при проведенні монтажних, ремонтних, пуско-налагоджувальних робіт та експлуатації технологічного обладнання.

 1. Матеріально-технічні засоби для виконання монтажних робіт.

Засоби для переміщення, монтажу і випробування обладнання. Основні спеціальні пристосування для монтажу обладнання і інженерних комунікацій.

 1. Монтаж технологічного обладнання.

Технологія монтажу обладнання. Фундаменти під обладнання. Такелажні роботи. Розрахунок конструктивних параметрів такелажних пристроїв. Монтаж загальногалузевого обладнання. Особливості монтажу основних видів машин і апаратів фармацевтичного та мікробіологічного виробництва.


 1. Монтажно-збиральні та зварювальні роботи.

Виготовлення та монтаж технологічних трубопроводів, деталей та вузлів. Випробування змонтованих трубопроводів. Виготовлення і монтаж металоконструкцій і нестандартного обладнання. Стандартизація і контроль якості монтажних робіт.

 1. Планування, організація і управління ремонтними роботами.

Система планово-попереджувального ремонту /ППР/. Види ремонтів. Складання графіків ППР. Дефектна відомість. Нормативно-технічна документація для ведення ремонту обладнання і здачі його в експлуатацію.

 1. Ремонт технологічного обладнання і трубопроводів.

Організація ремонту. Ремонт загальногалузевого обладнання. Ремонт основних видів технологічного обладнання. Загальні ремонтні роботи: шліцьових і шпонкових з’єднань, дефекти заклепочних, зварюваних і паяних з’єднань, ремонт підшипників ковзання і кочення, ремонт валів та зубчастих коліс.

 1. Технологія пусконалагоджувальних робіт.

Організаційно-технічна підготовка для виконання пусконалагоджувальних робіт. Встановлення, вивірка, кріплення обладнання, випробування холостою ходою. Наладка технологічного обладнання.

 1. Основи теорії змащення.

Види мастильних матеріалів, які застосовуються у фармацевтичному виробництві. Їх характеристики та способи використання. Поточна та циркуляційна системи змащування.

 1. Технічна діагностика обладнання.

Види технічного діагностування обладнання. Засоби та прилади технічної діагностики.

 1. Показники системи технічного обслуговування та експлуатації машин.

Види та методи технічного обслуговування. Економічна оцінка надійності обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості. Пошкодження та відмови.

 1. Валідація фармацевтичного виробництва.

Мета та задачі валідації. Валідація виробничих процессів. Кваліфікація установки та роботи основного технологічного бладнання. Валідація та поточний контроль чистих приміщень. Валідація процедур очистки виробничого обладнання. Валідація систем водопідготовки. I, II та III етапи валідації. Документація по валідації.

 1. Вимоги до обладнання та приміщень фармацевтичного виробництва відповідно правил GMP EC.

Визначення. Вимоги щодо виробничих, допоміжних приміщень та до технологічного обладнання. Методи очистки виробничого обладнання. Вимоги до розчинників, миючих та дезінфікуючих засобів. Вимоги до матеріалів та інвентарю для очистки. Процедура очистки. Контроль процедур очистки. Маркування обладнання. Документування процедур очистки.

 1. Експлуатація та обслуговування підйомно-транспортного обладнання.

Норії, стрічкові, ланцюгові, гвинтові та шнекові конвеєри. Регулювання, пуск, вивід під навантаження, несправності в роботі та способи їх усунення.

 1. Експлуатація та обслуговування обладнання для різки, подрібнення, очищення та сортування сировини та продуктів.

Різки, гомогенізатори, дробарки, очисні та сортувальні машини. Особливості технічного обслуговування та експлуатації

 1. Експлуатація та обслуговування обладнання для миття тари і обладнання.

Машини для мийки флаконів та ампул. Пристрої для миття технологічного обладнання. Налагодження, пуск, несправності та способи їх усунення.

 1. Експлуатація та обслуговування обладнання для перемішування сипких, рідких, мазеподібних продуктів.

Барабанні, лопатеві, шнекові змішувальні машини, дражерувальні агрегати, ємкісні апарати Особливості технічного обслуговування та експлуатації.

 1. Експлуатація та обслуговування обладнання для фільтрації, кристалізації, пастеризації та стерилізації.

Фільтри для бактеріального очищення повітря, мембранні та патронні фільтри, фільтр-преси, вальцьові кристалізатори, пастеризатори, автоклави-стерилізатори. Особливості технічного обслуговування та експлуатації.

 1. Експлуатація та обслуговування обладнання для грануляції, пресування, культивування мікроорганізмів та екстракції. Гранулятори, преси, ферментатори колонного та барабанного типу, інокулятори, екстракційні апарати. Особливості технічного обслуговування та експлуатації.

 2. Експлуатація та обслуговування обладнання для абсорбції, адсорбції, випарювання та сушки.

Поверхневі, плівкові, насадкові, тарілчасті абсорбери. Адсорбери періодичної та безперервної дії. Перегонні та випарні апарати. Сушарки барабанні, стрічкові, розпилюючи, сублімаційні. Особливості технічного обслуговування та експлуатації.

  1   2   3

Схожі:

Міністерство Освіти і науки України Національний університет харчових технологій Голова приймальної комісії, ректор С. В.Іванов «29» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій українознавство
Голова – Іванов С. В., доктор хімічних наук, професор, ректор, завідувач кафедри експертизи харчових продуктів Національного університету...
Міністерство Освіти і науки України Національний університет харчових технологій Голова приймальної комісії, ректор С. В.Іванов «29» iconМіністерство освіти і науки України Національний університет харчових технологій Національний музей Тараса Шевченка
Мостенська Тетяна Леонідівна — д е н., професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Національного університету харчових...
Міністерство Освіти і науки України Національний університет харчових технологій Голова приймальної комісії, ректор С. В.Іванов «29» iconЗатверджую голова приймальної комісії, ректор С. В. Іванов 2012 р програма
Програма схвалена (протокол № від 2012р.) на засіданні кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Міністерство Освіти і науки України Національний університет харчових технологій Голова приймальної комісії, ректор С. В.Іванов «29» iconЗатверджую голова приймальної комісії, ректор С. В. Іванов 2012 р програма
Програма схвалена (протокол № від 2012р.) на засіданні кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Міністерство Освіти і науки України Національний університет харчових технологій Голова приймальної комісії, ректор С. В.Іванов «29» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Прот. №8 від 16. 02. 2012р Голова Вченої ради факультету, декан С.І. Дичковський
Міністерство Освіти і науки України Національний університет харчових технологій Голова приймальної комісії, ректор С. В.Іванов «29» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджено»
Прот. №8 від 16. 02. 2012р Голова Вченої ради факультету, декан С.І. Дичковський
Міністерство Освіти і науки України Національний університет харчових технологій Голова приймальної комісії, ректор С. В.Іванов «29» iconМіністерство освіти І науки України Національний університет харчових технологій       «затверджую»
Положення про Раду молодих вчених Національного університету харчових технологій / Уклад.: А. В. Шаран, В. Л. Зав’ялов, В. М. Ковбаса....
Міністерство Освіти і науки України Національний університет харчових технологій Голова приймальної комісії, ректор С. В.Іванов «29» iconУкраїнознавство у технічному вищому навчальному закладі: досвід І перспективи
Голова – Іванов С. В., доктор хімічних наук, професор, ректор, завідувач кафедри експертизи харчових продуктів Національного університету...
Міністерство Освіти і науки України Національний університет харчових технологій Голова приймальної комісії, ректор С. В.Іванов «29» iconУкраїнознавство у технічному вищому навчальному закладі: досвід І перспективи
Голова – Іванов С. В., доктор хімічних наук, професор, ректор, завідувач кафедри експертизи харчових продуктів Національного університету...
Міністерство Освіти і науки України Національний університет харчових технологій Голова приймальної комісії, ректор С. В.Іванов «29» iconМіністерство освіти І науки України
Директор, голова приймальної комісії М. С. Сапіжак 20 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи