ІнМ — Інститут менеджменту Напрям підготовки 030601 — Менеджмент icon

ІнМ — Інститут менеджменту Напрям підготовки 030601 — Менеджмент
Скачати 98.65 Kb.
НазваІнМ — Інститут менеджменту Напрям підготовки 030601 — Менеджмент
Дата07.09.2013
Розмір98.65 Kb.
ТипДокументи

ІнМ — Інститут менеджменту


Напрям підготовки 6.030601 — Менеджмент

Спеціалізації:

Менеджмент організацій з зовнішньоекономічних відносин;

Менеджмент організацій з фінансово-кредитної діяльності;

Менеджмент організацій машинобудування;

Менеджмент організацій радіоелектроніки і зв’язку;

Менеджмент організацій з інформаційної діяльності.


Напрям підготовки 6.170103 — Управління інформаційною безпекою


Інститут готує висококваліфікованих спеціалістів з менеджменту організацій і адміністрування та з управління інформаційною безпекою. Функціонує магістратура та аспірантура. За період існування магістратури і аспірантури захищено понад півтори сотні магістерських, 20 кандидатських та 3 докторських дисертації.

Студенти здобувають фах за триступеневою системою підготовки: бакалавр – спеціаліст – магістр. На 1–2 курсах Інституту майбутні менеджери організації отримують робітничу професію «Обліковець. Реєстрація бухгалтерських даних», а майбутні фахівці з інформаційної безпеки – «Оператор комп'ютерного набору». Термін навчання в Інституті на бакалавраті – 4 роки, на спеціалітеті на базі бакалаврату – 1 рік, в магістеріумі – 1 рік. Функціонує бюджетна і контрактна, а також денна і заочна форми навчання. Усі студенти забезпечуються гуртожитками, кожна кімната яких обладнана доступом до Інтернет-мережі. Створена потужна навчально-методична, наукова, спортивна та оздоровча база.

В Інституті навчається понад тисячу студентів, з яких понад 100 іноземців з Росії, Молдови, Придністров’я, Азербайджану, Казахстану, Таджикистану, Туркменістану, Еквадору, Анголи, Судану, Камеруну, Конго, Колумбії, Туреччини, Китаю.

Навчальний процес забезпечує високопрофесійний професорсько-викладацький персонал: 9 докторів наук, професорів, близько 40 кандидатів наук, доцентів, 12 старших викладачів і чимало молодих перспективних викладачів.

Інститут має потужний сучасний комп’ютерний центр, що складається з п’яти комп’ютерних класів. Розробляються та інтенсивно впроваджуються у навчальний процес комплекси програмного забезпечення та інтерактивні методи навчання.

Інститут об’єднує 2 факультети: факультет фінансового та зовнішньо- економічного менеджменту (ФФЗЕМ) та факультет інформаційного, промислового та спортивного менеджменту (ФІПСМ).

До складу ФФЗЕМ, який очолює декан кандидат економічних наук, доцент В. Г. Фурик входять: кафедра менеджменту та моделювання в економіці, завідувач – кандидат економічних наук, професор П. В. Чалюк; кафедра фінансів і кредиту, завідувач – доктор економічних наук, професор В. В. Зянько; кафедра українознавства, політології та права, завідувач – доктор політичних наук, професор В. О. Корнієнко.

До складу ФІПСМ, який очолює декан кандидат економічних наук, професор
О. Й. Лесько входять: кафедра економіки промисловості та організації виробництва, завідувач – кандидат економічних наук, професор М. І. Небава; кафедра адміністративного та інформаційного менеджменту, завідувач – доктор технічних наук, професор О. М. Роїк; кафедра підготовки менеджерів, завідувач – доктор економічних наук, професор О. О. Мороз.

Підготовку фахівців за напрямом «Менеджмент» здійснюють випускаючі кафедри ММЕ, ФК, ЕПОВ, АІМ, а за напрямом «Управління інформаційною безпекою» – кафедра АІМ.

Оволодіння спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування» передбачає набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок з ефективної управлінської діяльності в умовах ринкових відносин.

Спеціаліст у галузі менеджменту отримує фундаментальну загальнонаукову, спеціальну та практичну підготовку, досконало володіє своєю спеціальністю, безперервно оновлює і збагачує знання, вміє на практиці застосовувати принципи наукової організації праці, володіє передовими методами управління.

Спеціаліст формується на основі набуття системи спеціальних якостей:

 • глибоке знання стратегії і тактики соціально-економічного розвитку економіки України;

 • широкий світогляд у галузі міжнародного життя та політичних процесів;

 • підприємливість і вміння йти на виправданий ризик;

 • трудова активність;

 • активна життєва та громадська позиція;

 • здоровий спосіб життя.

Головною метою підготовки фахівців з менеджменту організацій і адміністрування є формування у них сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань, уміння аналізувати комплексні проблеми, приймати управлінські рішення, розуміти можливості свого підприємства та потреби клієнтів й забезпечувати успіх та конкурентоспроможність бізнесу в умовах ринкової нестабільності.

Випускники спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» успішно керують діяльністю провідних і перспективних підприємств, займають управлінські посади у структурі державних та приватних підприємств, підтверджують свої дипломи та продовжують навчання за кордоном.

Викладання і забезпечення навчального процесу за напрямом 170103 «Управління інформаційною безпекою» здійснюється співробітниками Центру інформаційних технологій і захисту інформації, які пройшли різного роду міжнародні сертифікації викладачів від компаній Microsoft та Cisco, а також атестацію по захисту інформації з отриманням відповідних сертифікатів державного зразка.

Студенти, що навчаються за напрямом 170103 «Управління інформаційною безпекою», беруть активну участь у проведенні різного роду семінарів з IT-технологій та захисту інформації, зокрема, в засіданнях Вінницького IT-клубу та Вінницького Developer-клубу, які проводяться на базі Центру інформаційних технологій і захисту інформації співробітниками цього центру. Також студентам надається можливість проходження міжнародної сертифікації від відомих світових компаній (зокрема Microsoft, Cisco Systems, Linux Professional Institute, Adobe, IBM, Apple, Google, RSA Security та багато інших) в авторизованих тестувальних центрах Pearson Vue та Prometric, що розташовані на базі Центру інформаційних технологій і захисту інформації.

^ Навчальний процес та наука. Навчальний процес в Інституті поєднує в собі як фундаментальне вивчення економіки і фінансів, права і психології, так і оволодіння суто менеджерськими і спеціальними базовими дисциплінами, інформаційними технологіями тощо.

Методика освоєння фаху менеджера-адміністратора базується на єдності лекцій, практичних та семінарських занять, які передбачають розв'язування типових управлінських завдань, розгляд ситуацій, ділові ігри тощо. Передбачено також самостійну роботу студентів з індивідуальними та груповими консультаціями.

Наші магістерські програми призначені для підготовки висококваліфікованих магістрів з менеджменту – аналітиків та дослідників. Вони ґрунтуються на проведенні кожним магістрантом самостійного дослідження, результати якого представляються у вигляді магістерської кваліфікаційної роботи. Для вступу на магістерську програму необхідно скласти вступні іспити зі спеціальності та англійську мову.

Основними науково-технічними базами практичної і науково-дослідної роботи студентів інституту є ПАТ «Кристал», Вінницький завод радіоапаратури, Вінницький агрегатний завод, ВІОЙЛ, управління економіки обласної державної адміністрації, управління економіки міської ради, обласне управління статистики, Вінницьке регіональне управління НБУ, Приватбанку, Кредитпромбанку, Укрексімбанку, Укрсоцбанку, Правексбанку тощо.

На цих підприємствах, в банках та установах студенти безпосередньо проходять виробничу практику, виконують курсові та випускні кваліфікаційні бакалаврські, дипломні та магістерські роботи.

Щороку на випускних кафедрах Інституту виконується дві держбюджетні наукові теми досліджень та чотири госпдоговірні науково-дослідні розробки, за результатами яких захищаються магістерські та кандидатські дисертації, публікуються монографії та наукові статті.

^ Міжнародне наукове співробітництво. Інститут співпрацює з німецьким Арістотелес Інститутом (м. Бремен), російським державним університетом – Вища школа економіки (м. Москва), Міжнародною академією соціально-економічних наук, грузинським університетом бізнесу і соціально-економічного управління (м. Тбілісі), Social Science Research Network (Мережа досліджень у сфері соціальних наук (США).

^ Наукові зв’язки Інституту. Інститут підтримує наукові зв’язки з багатьма провідними науковими і навчально-науковими установами України, зокрема: з Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, Чернівецьким національним університетом ім. Ю. Федьковича, Академією митної служби України (м. Дніпропетровськ), Академією муніципального управління (м. Київ), Національним університетом Державної податкової служби України (м. Ірпінь), Головним управлінням економіки Вінницької ОДА, Управління економіки Вінницької міської ради, Вінницьким обласним управлінням статистики, Державною податковою інспекцією у м. Вінниці, Вінницьким територіальним управлінням Державної комісії цінних паперів і фондового ринку.

^ Студентська наукова робота. Наші студенти регулярно беруть активну призову участь у Всеукраїнських олімпіадах з економіки, банківської справи, фінансів, менеджменту. У Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з економіки підприємства, менеджменту студенти Інституту щорічно отримують дипломи різних ступеней.

Щороку студентами опубліковується десятки наукових статей за результатами студентських конференцій, що проходять в різних вишах України, Польщі, Чехії, Болгарії.

^ Студенти мають можливість та отримують різні стипендії. За результатами успішного навчання та активної наукової, громадської, культурно-масової та спортивної роботи найкращі студенти Інституту мають змогу отримувати різні за статусом та розмірами державні стипендії: Президента України, Верховної Ради України, облдержадміністрації, міської ради, персональну стипендію Вченої ради університету, стипендію ім. Р. Кігеля; стипендії різних організацій, підприємств та банків, що уможливлює отримання стипендій також студентами договірної форми навчання: іменної стипендії Правексбанку, Укрсоцбанку, іменної стипендії БО «Фонд братів Кличків», Фонду «Добра» Домбровського, фонду «Завтра uа» В.Пінчука, іменної стипендії українсько-турецької компанії стільникового зв’язку ТОВ «УДЕК» м. Київ, іменних одноразових стипендій окремих підприємств і фірм. Водночас, щорічно до десяти студентів договірної форми навчання отримують цільовий пільговий державний кредит на отримання освітніх послуг.

^ Студентські організації та ініціативи. При Інституті менеджменту функціонує з 2002 року студентська команда Бізнес-імпульс з програмою SIFE, єдина серед вишів Подільського регіону, що уможливлює обдарованій студентській молоді практично розкрити свої креативні та комунікаційні здібності. Команда «Бізнес-імпульс» SIFE ВНТУ, реалізуючи інноваційні студентські проекти, виборола першість в Національних змаганнях SIFE в Києві 2011 року та захищала честь України в Малайзії м. Куала-Лумпур.

^ Наші студенти вивчають такі основні дисципліни:

Макроекономічне регулювання Управління людськими ресурсами

Теорія і історія менеджменту Стратегічний менеджмент

Розробка і прийняття Інноваційний менеджмент

управлінських рішень Фінансовий менеджмент

Етика бізнесу Адміністративний менеджмент

Корпоративне управління Методи наукових досліджень в менеджменті

^ Наші випускники вміють:

 • аналізувати конкурентне середовище підприємства та розробляти оптимальні стратегії і плани його розвитку з метою забезпечення стабільного розвитку та стійких ринкових позицій;

 • здійснювати ефективне формування та використання персоналу на основі прогнозного підбору, розміщення, а також професійно-кваліфікаційного зростання кадрів;

 • створювати та реформувати управлінські структури в організаціях різних типів, бути добротним психологом, який вміє створити сприятливий соціально-психологічний клімат та унікальну організаційну культуру;

 • розробляти та використовувати ефективні системи мотивації, які сприятимуть максимальній реалізації потенціалу працівниками підприємства.

Наші магістри з менеджменту організацій здатні:

 • Формувати глибоку позитивну філософію гуманістичного світогляду;

 • формувати позитивну політичну свідомість і культуру;

 • Формувати і дотримуватись активної життєвої і громадської позиції;

 • Формувати власний кодекс на основах позитивної етики ведення бізнесу;

 • Вести бізнес на принципах ефективної комунікаційної взаємодії;

 • Здійснювати духовний, культурний, фізичний саморозвиток.

Посади, які можуть обіймати наші випускники:

 • директор-розпорядник, головний адміністратор, заступник директора.

 • завідувач (начальник) відділення, групи, пункту, сектора, частини.

 • начальник планово-економічного відділу, відділу кадрів, відділу зарплати.

 • директор комерційний, промисловий, технічний.

 • директор (заступник директора) малого підприємства у сфері промисловості, торгівлі, освіти, культури та ін.

 • менеджер з реклами, з персоналу, зі збуту, з адміністративної діяльності.

 • менеджер з ефективності підприємництва, з маркетингу, зі стандартизації, сертифікації та якості.


^ Шановні абітурієнти! Чекаємо вас в Інституті менеджменту ВНТУ!

Навчаючись в Інституті, ви переконаєтесь, що в житті немає проблем, є тільки можливості. Навчання в ІнМ перетворяться на справжню теоретичну та практичну школу економічної управлінської мудрості. У стінах ІнМ почуєте інформацію, яка змінить ваше мислення. Помилки та перемоги – ось та ціна, яку ми платимо за професійний досвід. В ІнМ допоможуть сформувати навички, які стануть основою перемог та дадуть змогу запобігти можливим помилкам.

Навчайтеся в нашому інституті – це роки безперервного потоку інноваційних знань, почуттів, емоцій та вражень. Бажаємо вам потрапити у ці потоки та отримати повноцінну вищу освіту справжнього менеджера-адміністратора.


Наша адреса: 21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95 (2-й корпус ВНТУ, ауд. 2315).

(0432) 51-34-20.

Е-mail: nebava@vntu.edu.ua,

http://inmeeek.vntu.edu.ua/


Підпис до фото: Команда «Бізнес-імпульс» SIFE ВНТУ виборола першість в Національних змаганнях SIFE і захищала честь України в Малайзії (м. Куала-Лумпур)

Схожі:

ІнМ — Інститут менеджменту Напрям підготовки 030601 — Менеджмент iconФорма № н 05 рвнз «кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр Напрям підготовки: 030601 «Менеджмент»
Завідувач кафедри Р. Р. Ларіна / Екзаменатор М. А. Шостак
ІнМ — Інститут менеджменту Напрям підготовки 030601 — Менеджмент iconНапрям підготовки 030601 «Менеджмент» Галузь знань 0306 «Менеджмент та адміністрування»

ІнМ — Інститут менеджменту Напрям підготовки 030601 — Менеджмент iconГалузь знань: 0306 Менеджмент І адміністрування Напрям підготовки: 030601 Менеджмент

ІнМ — Інститут менеджменту Напрям підготовки 030601 — Менеджмент iconФорма № н 03 донецький національний університет (повне найменування вищого навчального закладу) Інститут, факультет, відділення економічний факультет, заочне відділення Напрям підготовки (спеціальність) менеджмент І адміністрування
Напрям підготовки (спеціальність) менеджмент і адміністрування, «Менеджмент»
ІнМ — Інститут менеджменту Напрям підготовки 030601 — Менеджмент iconНа 2012 2013 навчальний рік напрям підготовки 030601 "Менеджмент"

ІнМ — Інститут менеджменту Напрям підготовки 030601 — Менеджмент iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Інститут менеджменту затверджую
Фахове вступне випробування проводиться для навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «Бакалавр» за напрямом 030601 «Менеджмент»...
ІнМ — Інститут менеджменту Напрям підготовки 030601 — Менеджмент iconНа місця державного замовлення факультету Економіки і менеджменту за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент»

ІнМ — Інститут менеджменту Напрям підготовки 030601 — Менеджмент iconП. А. Правдивцев
Окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту, галузь знань 0306 „Менеджмент І адміністрування”...
ІнМ — Інститут менеджменту Напрям підготовки 030601 — Менеджмент iconБезпека життєдіяльності” (для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання напрям підготовки 0502 030601) “Менеджмент ”) Харків – хнамг – 2012
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності” (для студентів 1 курсу денної та заочної...
ІнМ — Інститут менеджменту Напрям підготовки 030601 — Менеджмент iconЗаочний факультет навчальний графік напрям підготовки 030601 Менеджмент Спеціальність 03060102

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи