Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Кафедра метрології та промислової автоматики icon

Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Кафедра метрології та промислової автоматики
Скачати 45.46 Kb.
НазваВінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Кафедра метрології та промислової автоматики
Дата08.09.2013
Розмір45.46 Kb.
ТипДокументи

Вінницький національний технічний університет

Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління

Кафедра метрології та промислової автоматики

http://www.inaeksu.vntu.edu.ua/mpa/

Галузь знань 0510: Метрологія, вимірювальна техніка та

інформаційно-вимірювальні технології


Напрям 6.051001:Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

(Спеціальність 7.051001: Метрологія та вимірювальна техніка)

Метрологія та вимірювальна техніка є невід’ємною складовою будь-якого технологічного процесу або наукового дослідження об’єктів матеріального світу. Тому до сфери професійної діяльності випускників цієї спеціальності належить:

 • підприємство КБ, фірми, які займаються розробкою та виготовленням засобів інформаційно-вимірювальної техніки, розробкою математичного та програмного забезпечення їх функціонування;

 • метрологічні служби в науково-дослідних установах, органах Держспоживстандарту, в усіх галузях господарства тощо;

 • наукові установи, промислові підприємства, служби зв’язку та транспортного сполучення, авіація, космонавтика, збройні сил тощо, де обслуговуються вимірювальні засоби, інформаційно-вимірювальні технології;

 • відділи сертифікації, стандартизації, контролю та управління якістю продукції.

Випускники спеціальності «Метрологія та вимірювальна техніка» можуть обіймати посади:

 • інженер-метролог;

 • інженер з контролю якості виробів;

 • інженер з сертифікації та стандартизації;

 • інженер з контрольно-вимірювальних приладів і автоматики;

 • менеджер-адміністратор систем керування якості продукції на підприємствах будь-якої власності;

 • співробітник науково-дослідної лабораторії;

 • викладач вищого навчального закладу.

Студенти крім загальноосвітніх дисциплін отримують знання, які орієнтовані на новітні досягнення сучасних комп’ютерних технологій і світові стандарти, що зараз є найголовнішим при працевлаштуванні. Основні професійно-орієнтовні дисципліни: електроніка та мікроелектроніка, обчислювальна техніка, основи збору, обробки і передачі інформації, мікропроцесорні пристрої, цифрова обробка інформації, теоретичні основи вимірювальної техніки, вимірювальні перетворювачі, проектування і програмування мікропроцесорних пристроїв.

При кафедрі є ряд спеціалізованих лабораторій та сучасна комп’ютеризована аудиторіяз локальною мережею.

Кращі студенти – науковці отримують можливістьпродовжити навчання на магістерському рівні в аспірантурі.

Майбутніми місцями працевлаштування випускників кафедри метрології та промислової автоматики є державні центри метрології, стандартизації і сертифікації, підприємства сертифікації продукції, департамент технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державне підприємство „Укрметтестстандарт”, ряд провідних підприємств Подільського регіону, які займаються виробництвом засобів вимірювальної техніки.
Напрям 6.051002: Метрологія, стандартизація та сертифікація

(Спеціальність 7.051002: Метрологічне забезпечення випробувань

та якості продукції)

На сьогоднішній день будь-яке підприємство або фірма повинна забезпечувати гідну якість своєї продукції або послуги. Це однаковою мірою стосується як до виготовлення ґудзиків, так і до виробництва літаків.Фахівець в області якості — гарант процвітання бізнесу. Саме таких фахівців готують за напрямом «Метрологія, стандартизація та сертифікація», до сфери діяльності випускників належать:

 • робота в організаціях, які займаються забезпеченням сертифікації й стандартизації;

 • сертифікація продукції й послуг;

 • організація створення й удосконалення систем якості на основі міжнародних стандартів ISO серії 9000;

 • проведення внутрішнього аудита системи якості та якості продукції;

 • проведення робіт зі стандартизації на підприємствах;

 • розробка стандартів підприємств.

Випускники спеціальності «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції» можуть обіймати посади:

 • інженер-метролог;

 • інженер з сертифікації та стандартизації;

 • інженер лабораторії сертифікаційних випробувань;

 • інженер з контролю якості виробів;

 • інженер метрологічної лабораторії;

 • фахівець дослідної лабораторії;

 • керівник установи (структурного підрозділу) із стандартизації, сертифікації та якості;

 • інспектор з контролю якості продукції;

 • викладач вищого навчального закладу.

Основні дисципліни, які складають фахову підготовку:основи метрології та вимірювальної техніки; основи стандартизації та сертифікації; метрологічне забезпечення якості продукції; контроль та технічна діагностика; сертифікаційні випробування продукції; стандартизація продукції та технологічнихпроцесів; сертифікація продукції та технологічних процесів; засоби вимірювання неелектричних величин; концепції розвитку стандартизації та сертифікації; інформаційно-вимірювальні системи; аналогові вимірювальні прилади; моделювання на ПЕОМ; цифрові вимірювальні прилади.

Діяльність випускника включає в себе систему таких задач:стандартизація, уніфікація продукції організації; розробка нормативних документів; експертиза технічної документації (конструкторської і технологічної); розробка (або здійснення координації робіт з розробки); впровадження і супровід систем управління якістю в організаціях; проведення внутрішніх перевірок процесів системи управління якістю; розробка документів, необхідних при сертифікації продукції.

Студенти напряму "Метрологія, стандар­тизація та сертифікація" отримують необхід­ні знання для працевлаштування у територіальні органи і науково-дослідні структури Держспоживстандарту України, служби і органи стандарти­зації, метрології та сертифікації на підприємствах і в організаціях багатьох галузей, зокрема банківсь­ких і комерційних структурах, службах митного контролю тощо. Випускники спеціальності підго­товлені для науково-дослідної діяльності в галузь розроблення методів та засобів забезпечення контролювання якості продукції, її стандартизації та сертифікації; виробничої діяльності на прила­добудівних та інших підприємствах; адміністра­тивної та контрольно-інспекційної діяльності в державних установах; педагогічної діяльності в сфері якості, стандартизації і сертифікації в нав­чальних закладах вищої освіти; господарської діяльності в установах, закладах і підприємствах, що займаються питаннями контролю та забезпе­чення якості.


Схожі:

Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Кафедра метрології та промислової автоматики iconМіністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Метою дисципліни "Інтелектуальні засоби систем автоматики І управління" є отримання загальних знань з області застосування методів...
Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Кафедра метрології та промислової автоматики iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 091401 –Системи управління І автоматики
Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Кафедра метрології та промислової автоматики iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста 091401 – Системи управління І автоматики
Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Кафедра метрології та промислової автоматики iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст 091401-4 –Системи управління І автоматики
Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Кафедра метрології та промислової автоматики iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 091401 –Системи управління І автоматики
Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Кафедра метрології та промислової автоматики iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста 091401 – Системи управління І автоматики
Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Кафедра метрології та промислової автоматики iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 091400 – Комп’ютеризовані системи, автоматика І управління
Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Кафедра метрології та промислової автоматики iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 091400 – Комп’ютеризовані системи, автоматика І управління
Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Кафедра метрології та промислової автоматики iconМіністерство освіти І науки україни вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Протокол № від ” ” 200 р. Голова Ученої ради А. С. Васюра
Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Кафедра метрології та промислової автоматики iconМіністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління затверджено
Задачі дисципліни формуються, виходячи з того, що по її вивченні студенти повинні
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи