Наноматеріали та нанотехнології icon

Наноматеріали та нанотехнології
НазваНаноматеріали та нанотехнології
Сторінка1/3
Дата15.09.2013
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ


НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

Довідково-бібліографічний відділ


НАНОМАТЕРІАЛИ ТА

НАНОТЕХНОЛОГІЇ

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

(2000-2010)


Алчевськ

2010


УДК 620.22

Н25


Наноматеріали та нанотехнології : рекомендаційний бібліографічний покажчик / упорядники : К.О. Боровенська, Д.О. Анохіна ; Наукова бібліотека ДонДТУ.– Алчевськ : ДонДТУ, 2010. – 28 с.


Вступна частина


На очах фантастика стає реальністю – люди навчилися переміщати окремі атоми і складати з них, як з кубиків, пристрої і механізми незвичайно малих розмірів і тому невидимі звичайним оком. З'явилася ціла галузь науки – нанотехнологія, що ввібрала в себе найновіші досягнення фізики, хімії і біології. Учені - нанотехнологи працюють з нікчемно малими об'єктами, розміром в нанометри. Нанотехнологія – не просто кількісний, а якісний стрибок від роботи з речовиною до маніпуляції окремими атомами. Нанометр в стільки ж разів менше одного метра, в скільки товщина пальця менше діаметру Землі. Нанотехнології мають справу з процесами, які протікають в просторових областях нанометрових розмірів.

Нанотехнології можна означити як технології, основані на маніпуляції окремими атомами і молекулами для побудови структур із наперед заданими властивостями. Нанотехнології можуть привести світ до нової технологічної революції і цілком змінити не тільки економіку, але й навколишнє середовище.

Ряд нанотехнологій використовується на практиці — приміром, при виготовленні цифрових відеодисків (DVD). В галузі медицини можливе створення роботів-лікарів, здатних “жити” всередині людського організму, усуваючи всі виникаючі ушкодження, або запобігаючи їх виникненню. Теоретично нанотехнології здатні забезпечити людині фізичне безсмертя, за рахунок того, що наномедицина зможе нескінченно регенерувати клітини, що відмирають. Особливі надії на нанотехнології покладають фахівці у області електроніки і інформаційних технологій.

Світ майбутнього буде різнобарвним, насиченим життям. Він перейде на наступний рівень, де багато сучасних проблем будуть розв’язані...

Питання нанотехнологій, є актуальним питанням на сьогоднішній день, тому ми і створили покажчик, який містить вичерпану інформацію з цього питання. Вся інформація у покажчику розподілена на 12 різноманітних галузей і містить 172 інформації. Інформація у виданні взята з джерел, які знаходяться у бібліотеці ДонДТУ.

У покажчику міститься інформація з періодичних видань, учбової і наукової літератури.

Бібліографічний опис документів подано згідно ДСТУ 7.1-2006 «Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

У рекомендаційному покажчику є покажчик авторів

За задумом покажчик повинен бути зрозумілим для студентів як старших, так і молодших курсів, які навчаються в університеті на технічних спеціальностях: машинобудування, будівництва, металургії, гірничої справи. Також, покажчик рекомендован професорсько-викладацькому складу ДонДТУ і усім хто цікавиться питаннями нанотехнологій та наноматеріалів в Україні та за її межами.


Зміст


Вступ………………………………………………………………3

Нанонаука…………………………………………………………5

Нанотехнології. Матеріалознавство……………………………10

Нанотехнології в будівництві…………………………………...11

Нанотехнології в машинобудуванні……………………………13

Енергетика, електротехніка та електроніка. Нанотехнології…14

Фізика. Нанотехнології………………………………………….15

Нанотехнології в хімії…………………………………………...17

Обробка матеріалів. Нанотехнології…………………………....17

Гірничо-металургійна справа. Нанотехнології ………………...19

Кристалографія. Наноматеріали………………………………...24

Нанотехнології у біології та медицині……………………….....25

Показчик авторів………………………………………………....26
Нанонаука


1.
Андрощук, Г.О. Програма інноваційного розвитку економіки Німеччини: стратегія високих технологій / Г.О. Андрощук // Наука та інновації. - 2009. - № 3. - С. 72-88.


2.
Аршинов, В.И. Философские проблемы развития и применения нанотехнологий / В.И. Аршинов, М.В. Лебедев // Философские науки.- 2008. - № 1. - С. 58-79.


3.
Ашшурский, Э. Мы входим в царство нано! Но радоваться рано : о нанонауке / Э. Ашшурский // Э. Ашшурский // Всеукраинская техническая газета. – 2006. – 31 августа (№ 34/35). – С. 12-13.


4.
Бауліна, Т.В. Тенденції розвитку нанотехнологій у світі і в Україні / Т.В. Бауліна // Проблеми науки. - 2009. - № 4. - С. 2-7.


5.
Горбунов, Н.П. Нанотехнологии - приоритетные направления инновационной деятельности Украины / Н.П. Горбунов, И.И. Зеленская, О.И. Зеленский // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. - 2010. - № 3. - С. 76-80.


6.
Горохов, В.Г. Проблема технонауки - связь науки и современных технологий / В.Г. Горохов // Философские науки. - 2008. - № 1. - С. 33-58.


7.
Гречаник, Л. С повышенной точностью / Л. Гречаник // Украинская техническая газета. - 2008. - 21/27 июля (№ 30/31). - С. 8-9.


8.

621.38

Г81

Гречихин, Л.И. Наночастицы и нанотехнологии / Л.И. Гречихин. – М. : Право и экономика, 2008. - 74 с. : ил.


9.

620.22

Г96

Гусев, А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии / А.И. Гусев. - 2-е изд., испр. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 415 с. : ил.


10.
Давыдов, М.В. Настоящее и будущее за нанотехнологиями / М.В. Давыдов // Уголь. - 2010. - № 1. - С. 39-42.


11.

621.38

З-40

Заячук, Д.М. Нанотехнології і наноструктури : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів, які навч. за напрямом підготовки "Мікро- та наноелектроніка" / Д.М. Заячук. - Львів : Львівська політехніка, 2009. - 584 с. : іл.


12.
Каленюк, І. Економічні часописи, технологічні уклади і прогнози майбутнього / І. Каленюк, К. Корсак // Науковий світ. - 2008. - № 9. - С. 3-5.


13.
Клименко, В. Дивовижні нанокапсули / В. Клименко // Науковий світ. - 2010. - № 9. - С. 7.


14.

621.38

К55

Кобаяси, Н. Введение в нанотехнологию = Nano technology : пер. с яп. / Н. Кобаяси. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. - 135 с. : ил. – (Нанотехнология).


15.
Ковальчук, М.В. Нанотехнологии и научный прогресс / М.В. Ковальчук // Философские науки. - 2008. - № 1. - С. 28-32.


16.
Ковальчук, М.В. Нанотехнологии - фундамент новой наукоемкой экономики. Новые возможности СНГ в ХХІ веке / М.В. Ковальчук // Наука та інновації. – 2008. - № 1. – С. 5-28.


17.
Ковтун, Г. Окно в новый мир / Г. Ковтун // Всеукраинская техническая газета. – 2007. - № 4. – С.5.


18.
Корсак, Т.В. Нано-, піко-, фемтонауки як єдиний засіб руху до ноосфери та сталого розвитку / К.В. Корсак // Безпека життєдіяльності. – 2007. - № 5. – С. 23-26.


19.
Корсак, К. Наносуспільство - найбільш обгрунтована назва суспільства ХХІ століття / К. Корсак // Вища школа. - 2008. - № 12. - С. 90-99.


20.
Корсак, К. О множественности и вредности наномифов / К. Корсак, А. Косенко // Всеукраинская техническая газета. – 2007. - № 7. – С. 6-7.


21.
Корсак, К. Технології майбутнього, або Четверта хвиля / К. Корсак // Науковий світ. - 2010. - № 10. - С. 8-10.


22.
Корсак, К. Яку науково-технологічну революцію отримає початок XXI століття / К. Корсак // Науковий світ. - 2010. - № 6. - С. 6-8.


23.
Ляшенко, В.И. Трансграничное сотрудничество и перспективы формирования нанотехнологических кластеров / В.И. Ляшенко, И.В. Жихарев, Т.Ф. Бережная // Економічний вісник Донбасу. - 2007. - № 4. - С. 146-164.


24.

621.38

М29

Мартинес-Дуарт, Дж.М. Нанотехнологии для микро- и оптоэлектроники : пер. с англ. / Дж. М. Мартинес-Дуарт, Р.Дж. Мартин-Палма, Ф. Агулло-Руеда. - 2-е изд., доп. - М. : Техносфера, 2009. - 368 с. : ил. - (Мир материалов и технологий).


25.
Медведев, Д.А. Молекулярные машины Эрика Дрекслера / Д.А. Медведев, А.А. Попов // Философские науки. - 2008. - № 1. - С. 117-125.


26.
Митрофанов, О. Нанотехнология – шаг за горизонт / О. Митрофанов // Техника - молодежи. – 2001. - № 12. – С. 10-12.


27.
Москаленко, В. Нанотехнологии : в предверии великого натиска / В. Москаленко // Всеукраинская техническая газета. – 2005. – 27 января. – С. 11.


28.
На пути к нанотехнологической парадигме // Философские науки. - 2008. - № 1. – С. 28-32.


29.
Нанологии : вокруг земного мира // Техника - молодежи. – 2005. - № 12. – С. 56-57.


30.

621.38

Н25

Нанотехнологія та її інноваційний розвиток : монографія / В.С. Пономаренко, Ю.Ф. Назаров, В.П. Свідерський, І.М. Ібрагімов. – Харків : ІНЖЕК, 2008. - 280 с. : іл.


31.
Новгородская, Т. Наука и техника стремяться в наномир / Т. Новгородская // Техника - молодежи. – 2005. - № 12. – С. 2-5.


32.
Осьмак, О. Нанотехнології: фантастичні перспективи й погляд у прірву / О. Осьмак // Науковий світ. – 2007. - № 10. – С. 17-18.


33.
Полковников, С.А. Наноэкономика малого предпринимательства / С.А. Полковников // Економічний вісник Донбасу. - 2008. - № 4. - С. 198-205.


34.
Прайд, В. Феномен NBIC-конвергенции. Реальность и ожидания / В. Прайд, Д.А. Медведев // Философские науки. - 2008. - № 1. - С. 97-116.


35.
Про затвердження Державної цільової науково - технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010-2014 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2009 р. № 1231 // Урядовий кур`єр. - 2009. - 2 грудня (№ 224). - С. 11.


36.
Про схвалення Концепції Державної цільової науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010-2014 роки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 року № 331-р // Урядовий кур`єр. - 2009. - 22 квітня (№ 72). - С. 11-12.


37.
Савинова, М. Кому это нано?... / М. Савинова // Украинская техническая газета. – 2008. - № 1. – С. 1; 4-5.

Нанотехнологии в Украине


38.
Свиденко, Ю. Нанотехнологии в нашей жизни / Ю. Свиденко // Наука и жизнь. – 2005. - № 7. – С. 2-5.


39.
Свиденко, Ю. Сладкие плоды наномира / Ю. Свиденко // Что нового в науке и технике. – 2004. - № 12. – С. 22-38.

Об объеме рынка нанотехнологий, наномашин. О коммерческих нанотехнологиях, наномеханики, наноэлектроники.


40.
Семирухин, Л.В. Нанотехнологии и сознание / Л.В. Семирухин // Философские науки. - 2008. - № 1. - С. 80-96.


41.
Стрельбицький, М. Нанотехнології в Україні як засіб боротьби з міжнародним тероризмом / М. Стрельбицький, М. Вертузаєв, О. Юрченко // Інтелектуальна власність. – 2004. - № 1. – С. 39-43.


42.
Тырнов, В. В преддверии шока. Антоний ван Левенгук / В. Тырнов // Украинская техническая газета. - 2008. - №5, (4-10 февраля). - С. 11.


43.
Тырнов, В. Материал XXI века / В. Тырнов

// Украинская техническая газета. - 2009. - № 41, (19-25 октября). - С. 14.


44.
Тырнов, В. Наноблага и наноужасы / В. Тырнов // Украинская техническая газета. – 2008. - № 25/26. – С. 13.


45.
Тырнов, В. «НАНСИС-2007» : нанофорум / В. Тырнов // Всеукраинская техническая газета. – 2007. - № 48/49, 13 декабря. – С. 3.

Научные разработки в области нанотехнологий в Украине и странах СНГ.


46.
Тырнов, В. Оптимизация нанотехнологий / В. Тырнов // Всеукраинская техническая газета. – 2007. - № 36. – С. 3.


47.
Тырнов, В. Финики на Таймыре: [о нанотехнологиях и наноматериалах] / В. Тырнов // Всеукраинская техническая газета. - 2007. - № 21. - С. 1 ; 8.


48.

621.38

У36

Уильямс, Л. Нанотехнологии без тайн: путеводитель: [пер. с англ.] / Л. Уильямс, У. Адамс. - М. : Эксмо, 2009. - 366 с. : ил.


49.
Федулова, Л.І. Технологічне прогнозування в системі інноваційного розвитку / Л.І. Федулова // Винахідник і раціоналізатор. - 2007. - № 8. - С. 30-34.


50.

621.38

Ф81

Фостер, Л. Нанотехнологии. Наука, инновации и возможности : пер. с англ. / Л. Фостер. - М. : Техносфера, 2008. - 348 с. : ил.


51.
Чекман, І.С. Нанонаука: перспективи наукових досліджень / І.С. Чекман // Наука та інновації. - 2009. - № 3. - С. 89-93.


52.
Шірінян, А.С. Національне науково - техноло- гічне агенство наноматеріалів - запорука успішного розвитку майбутньої техносфери України / А.С. Шірінян // Наука та інновації. - 2009. - № 2. - С. 32-37.


53.
Шулаев, В. Серебрянный нанобум. Украинский вариант / В. Шулаев // Всеукраинская техническая газета. – 2006. - № 40. – С. 8-9.

Нанотехнологии в различных областяхНанотехнології. Матеріалознавство


54.
Влияние сверхстехиометрического марганца и температуры спекания на дефектность структуры и магниторезистивные свойства керамики La1-x Mn1+x O3 / А.В. Пащенко, В.П. Пащенко, Ю.Ф. Ревенко и др. // Металлофизика и новейшие технологии (НАНУ). - 2010. - № 4. - С. 487-504.


55.
Вовк, А.И. Суперпластификаторы в бетоне: еще раз о сульфате натрия, наноструктурах и эффективности / А.И. Вовк // Бетон и железобетон. - 2009. - № 2. - С. 23-25.


56.

620.22

З-32

Заплатин, В.Н. Справочное пособие по материаловедению (металлообработка): учеб. пособие для начал. проф. образования / В.Н. Заплатин, Ю.И. Сапожников, А.В. Дубов ; под ред. В.Н. Заплатина. - М. : ACADEMIA, 2007. - 223 с. : ил. + прил.


57.
Использование методов интенсивной пластической деформации для получения объемных наноструктурных металлов и сплавов / Р.З. Валиев, Г.И. Рааб, М.Ю. Мурашкин, Д.В. Гундеров // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. - 2008. - № 11. - С. 5-12.


58.
Кондратьева, И. Композиция в стиле "Force" / И. Кондратьева // Украинская техническая газета. - 2009. - № 50, (21-27 декабря). - С. 7.


59.
Моделирование и аналитическая оценка силовых параметров изотермической штамповки лопатки из наноструктурного сплава ВТ6 / А.В. Боткин, А.Ф. Шаяхметов, И.П. Семенова и др. // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. - 2008. - № 11. - С. 43-48.


60.
Устинов, А.И. Диссипативные свойства наноструктурированных материалов / А.И. Устинов // Проблемы прочности . - 2008. - № 5. - С. 96-104.


61.
Хархардин, А.Н. Топологические свойства микро- и нанодисперсных материалов / А.Н. Хархардин, В.В. Кашибадзе // Известия вузов. Строительство. - 2009. - № 5. - С. 109-114.Нанотехнології в будівництві


62.
Влияние сверхстехиометрического марганца и температуры спекания на дефектность структуры и магниторезистивные свойства керамики La1-x Mn1+x O3 / А.В. Пащенко, В.П. Пащенко, Ю.Ф. Ревенко и др. // Металлофизика и новейшие технологии (НАНУ). - 2010. - № 4. С. 487-504.


63.
Вовк, А.И. Суперпластификаторы в бетоне: еще раз о сульфате натрия, наноструктурах и эффективности / А.И. Вовк // Бетон и железобетон. - 2009. - № 2. - С. 23-25.


64.
Гусев, Б.В. Развитие нанонауки и нанотехнологий / Б.В. Гусев // Промышленное и гражданское строительство. – 2007. - № 4. – С. 45-46.


65.
Королев, А.С. Мелкозернистые бетоны с нанодобавками синтетического цеолита / А.С. Королев, Э.Ш. Хакимова // Бетон и железобетон. - 2008. - № 6. - С. 13-15.


66.
Левенко, А. Самоочищающееся стекло : [на основе диоксида титана] / А. Левенко // Элитдом. – 2007. –№ 3 (54). – С. 43-45.


67.
Лотов, В.А. Нанодисперсные системы в технологии строительных материалов и изделий / В.А. Лотов // Строительные материалы - Наука. – 2006. - № 8. – С. 5-7. – (Приложение к ж. Строительные материалы. – 2006. - № 9).


68.
Павленко, С.И. Новые огнеупорные наноструктурированные бетоны из вторичных минеральных ресурсов / С.И. Павленко, М.В. Луханин, О.А. Вольф // Известия вузов. Черная металлургия. - 2010. - № 2. - С. 63-67.


69.
Применение модифицирующих нанодобавок для повышения прочности фибробетонов / В.А. Перфилов, У.В. Алаторцева, М.И. Дмитрук, И.Л. Жога // Известия вузов. Строительство. - 2009. - № 8. - С. 17-20.


70.
Стожар, Л. Наногвозди и не только / Л. Стожар // Строительство и реконструкция. - 2008. - № 1/2. - С. 17.

Нанотехнологии в строительстве и производстве строительных материалов

71.
Торба, А. Не фантазии, а реальность / А. Торба // Строительство и реконструкция. - 2008. - № 1/2. – С. 16.

Нанотехнологии в строительстве и производстве строительных материалов


72.
Трамбовецкий, В.П. Солнечная энергия предотвращает загрязнение изделий из бетона / В.П. Трамбовецкий // Бетон и железобетон. – 2007. - № 2. – С. 30.


73.
Третьяков, Ю.Д. Проблемы развития нанотехнологий в России и за рубежем / Ю.Д. Третьяков // Строительные материалы. – 2006. - № 12. – С. 17-20.


74.
Чумаченко, Н.Г. Перспективы развития нанотехнологий в производстве строительных материалов на основе шламовых отходов / Н.Г. Чумаченко, С.Ф. Коренькова, А.И. Хлыстов // Промышленное и гражданское строительство. – 2010. - № 8. – С. 20-22.
  1   2   3

Схожі:

Наноматеріали та нанотехнології iconЗапитання на 1 модульний контроль з дисципліни "Наноматеріали і нанотехнології в приладобудуванні"
В основі яких наукових галузей лежать нанотехнології. Де знаходять застосування наноматеріали та нанотехнології?
Наноматеріали та нанотехнології iconНаноматеріали та нанотехнології
Наноматеріали та нанотехнології : рекомендаційний бібліографічний покажчик / упорядники : К. О. Боровенська, Д. О. Анохіна; Наукова...
Наноматеріали та нанотехнології iconНаноматеріали та нанотехнології
move to 1932-4250
Наноматеріали та нанотехнології iconТематика курсових робіт з дисципліни "Наноматеріали і нанотехнології в приладобудуванні" 2012 р

Наноматеріали та нанотехнології iconПро затвердження Державної цільової науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010-2014 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2009 р.
Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010-2014 роки: постанова Кабінету...
Наноматеріали та нанотехнології iconПерелік проектів, які можуть бути виконані в рамках Державної цільової науково-технічної програми «Нанотехнології та наноматеріали» у 2010-2014 рр

Наноматеріали та нанотехнології iconКабінет міністрів україни р о з п о р я д ж е н н я від 2 квітня 2009 р. N 331-р Київ
...
Наноматеріали та нанотехнології iconНанотехнології в медицині
...
Наноматеріали та нанотехнології iconПро затвердження Державної цільової науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010-2014 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2009 р.
Про наукові парки : закон України від 25 червня 2009 р. №1563-vi / Україна. Закони // Наука та інновації. – 2010. – Т. 6, №  – С....
Наноматеріали та нанотехнології iconСтосовно Державної цільової науково-технічної програми «Нанотехнології та наноматеріали» на 2010-2014 роки
Програми та визначення її основних положень. В разі якщо Ваша установа зацікавлена в участі у Програмі, просимо фахівців, що мають...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи