Рекомендаційний бібліографічний покажчик icon

Рекомендаційний бібліографічний покажчик
НазваРекомендаційний бібліографічний покажчик
Сторінка3/7
Дата15.09.2013
Розмір0.94 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7

^ ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ


Аржевітін, С. Роль держави у структурній перебудові економіки / С. Аржевітін // Вісник Національного банку України. - 2008. - № 8. – С. 3-9.

Анализируются причины кризисных явлений в отечественной экономике. Предлагаются пути их преодоленияБагратян, Г.А. Світова криза та Україна: проблеми й нові підходи до фінансового регулювання / Г.А. Багратян, І.С. Кравченко // Фінанси України. - 2009. - № 4. - С. 33-41.Барановський, О. Антикризові заходи урядів і центральних банків зарубіжних країн / О. Барановський // Вісник Національного банку України. - 2009. - № 4. - С. 8-19.Батковський, В. Перспективи впливу глобальних тенденцій розвитку економіки та фінансової системи на Україну / В. Батковський, А. Даниленко, В. Домрачев // Вісник Національ- ного банку України. – 2009. - № 12. - С. 3-9.Безух, В.В. Модернізація ресурсно-календарних моделей як провідних аналітичних інструментів забезпечення організації будівництва надійності в умовах подолання кризи / В.В. Безух // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник. – К., КНУБА, 2010. – Вип. 38. – С. 42-47.Белінська, Г.В. Досвід нових індустріальних країн Азії щодо регулювання фінансового ринку у кризових умовах / Г.В. Белінська, С.В. Кульпінський // Фінанси України. - 2010. - № 1. – С. 66-76.Бєляєва, С.В. Досвід роботи Київського економічного інституту менеджменту для подолання кризових явищ / С.В. Бєляєва // Держава та регіони, серія: "Економіка та підприємництво". - 2010. - № 2. - С. 28-29.Болдуєва, О.В. Розвиток організаційно-економічних механізмів державного регулювання ринку цінних паперів / О.В. Болдуєва // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. -2010. - № 6. - С. 11-16.Бондар, І.Р. Наслідки фінансової глобалізації для України / І.Р. Бондар // Фінанси України. - 2009. - № 8. - С. 68-75.Борейко, В.І. Стабілізація фонду як засіб захисту економіки України / В.І. Борейко // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 7. - С. 216-222.Боярунец, А. В металлургии началась стабилизация: анализ / А. Боярунец // Металл Украины. - 2009. - № 5. - С. 9-10.Бурлака, В.Г. Пріоритети розвитку нафтотранспортної системи України та подалання наслідків світової фінансово- економічної кризи / В.Г. Бурлака // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 1. - С. 49-55.Вагурин, В.А. Синергетика выхода капитала из кризиса / В.А. Вагурин // Економічний вісник Донбасу. - 2009. - № 4. - С. 171-177.


Вахненко, Т.П. Особливості формування державного боргу та управління його складовими в період фінансової кризи / Т.П. Вахненко // Фінанси України. - 2009. - № 6. - С. 14-28.


Вахненко, Т. Політика державних запозичень та управління корпоративними боргами в умовах фінансової кризи / Т. Вахненко // Економіст. - 2009. - № 3. - С. 48-51."Відновлення фінансової стійкості банківської системи України: антикризові заходи" : Круглий стіл // Вісник Національного банку України. - 2009. - № 5. - С. 3-12.Вітер В. Прожитковий мінімум у системі рівня життя населення України / В. Вітер // Україна: аспекти праці. – 2010. - № 1. –С. 26-36.

В условиях финансово-экономического кризиса необходимо соблюдать государственные минимальные социальные стандарты, которые выполняют роль «Социальных амортизаторов» для предотвращения снижения уровня жизни населенияВолик, Н.Г. Ресурсна база комерційних банків України: сучасний стан і перспективи розвитку / Н.Г. Волик, К.Г. Яценко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2010. - № 6. - С. 270-274.Волошин, Г.В. Нові виклики для міграційної політики країн призначення та походження / Г.В. Волошин // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 1. - С. 145-154.В экономике страны имеются предприятия которые успешно преодолевают кризис // Машиностроение Украины. - 2009. - № 14. - С. 65.Гаврилюк, О.В. Стратегії мінімізації негативних наслідків кризи / О.В. Гаврилюк // Регіональна економіка. - 2009. - № 2. - С. 7-13.


Гайдуцький, А.П. Контрциклічна й антикризова природа формування та функціонування міграційного капіталу / А.П. Гайдуцький // Фінанси України. - 2009. - № 8. - С. 51-67.Гладка, У.Б. Інвестиційна діяльність та її державне регулювання / У.Б. Гладка // Регіональна економіка. - 2009. - № 2. - С. 49-55.

Подано рецепт виходу з фінансової кризиГлинина, О. "Уголь СНГ" - площадка для обмена мнениями / О. Глинина // Уголь. - 2009. - № 9. - С. 29-38.ГМК медленно, но все же выходит из кризиса // Металл Украины. - 2009. - № 20. - С. 7-8.Гнибіденко, І. Вплив світової фінансово-економічної кризи на соціальну сферу України / І. Гнибіденко // Економіка України. - 2009. - № 7. - С. 64-74.Гордіца, Т.М.Шляхи мінімізації іпотечного кредитного ризику банківських установ в умовах світової фінансової кризи / Т.М. Гордіца // Регіональна економіка. - 2009. - № 1. - С. 147-155.Грищенко, С.Г. Украинская металлургия в 2008 году: успешный старт, кризис и его преодоление / С.Г. Грищенко // Металлургическая и горнорудная промышленность. - 2009. - № 2. - С. 1-5.


Гурова, Л.М. Ситуация в горно-металлургической промышленности России в условиях финансово-экономического кризиса / Л.М. Гурова, А.С. Контауров

// Сталь. - 2009. - № 11. - С. 93-96.Данилишин, Б. Антикризові заходи сприяють пожвавленню виробництва // Урядовий кур`єр. - 2009. - 23 квітня (№ 73). - С. 6.Данилишин, Б. Українська економіка: курс на модернізацію / Б. Данилишин // Урядовий кур`єр. - 2009. - 9 жовтня (№ 186). -С. 6-7.Данилишин, Б. Уряд має чітку антикризову програму / Б. Данилишин // Урядовий кур`єр. - 2009. - 12 березня (№ 44). - С. 6.Дєєва, Н.Є. Капіталізація фондового ринку України: проблеми оцінки й реакції на кризу / Н.Є. Дєєва // Економічний вісник Донбасу. - 2009. - № 4. - С.115-121.Дзюблюк, О. Грошово-кредитна політика в період кризових явищ на світових фінансових ринках / О. Дзюблюк // Вісник Національного банку України. - 2009. - № 5. - С. 20-30.Довгань, Ж. Фінансова стійкість банківських установ у період економічної кризи / Ж. Довгань // Вісник Національного банку України. - 2009. - № 4. - С. 20-26.Доротич, М. Запад в промышленном разрезе / М. Доротич

// Украинская техническая газета. - 2009. - 15-21 июня (№ 25). - С. 8.Дорошенко, І.В. Причини й наслідки кризи єврозони: уроки для України / І.В. Дорошенко // Фінанси України. - 2010. - № 12. - С. 58-68.Дубинин, Г. Экспортный гамбит / Г. Дубинин // Украинская техническая газета. - 2009. - 2-8 ноября (№ 44). - С. 5.Егоров, А.Н. Обеспечение стабильности функционирования предприятий сборного железобетона / А.Н. Егоров, Т.А. Микляева // Промышленное и гражданское строительство. -2009. - № 3. - С. 37-38.
622.27

С 23

Ермаков, А.Н. Состояние угольной отрасли Украины / А.Н.Ермаков // Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета. Вып. 29. - Алчевск, 2009. - С. 91-96.Євтушевська, О.В. Управління акціонерними товариствами України в умовах економічної нестабільності / О.В. Євтушевська // Держава та регіони, Сер. Економіка та підприємництво. - 2010. - № 2. - С. 85-89.Жовта картка експорту металу // Урядовий кур`єр. - 2008. - 25 грудня (№ 243). - С. 6.Задорский, В. От малого - к большому / В. Задорский

// Украинская техническая газета. - 2009. - 5/11 января (№ 1/2). - С. 14.Заєць, О. Інноваційно-інвестиційний розвиток вітчизняних підприємств - шлях подолання економічної кризи / О. Заєць // Вісник Національного банку України. - 2009. - № 1. - С. 60-62.Залуцький, І.Р. Стан та тенденції промислового розвитку Львівської області / І.Р. Залуцький, І.Ф. Ступницький // Регіональна економіка. - 2009- № 3. - С. 44-51.

Раскрыта сущность антикризисной программы деятельности властей Львовщины в промышленном секторе экономики. Очерчены подходы к стабилизации развития промышленного производства в условиях финансового кризиса.Золотарев, И.В. Работа коксохимических предприятий в условиях не стабильного спроса на кокс / И.В. Золотарев, В.И. Саранчук // Металлургическая и горнорудная промышленность. - 2009. - № 6. - С. 21-25.Іванова, О.В. Методичні підходи до розробки бізнес-івенту / О.В. Іванова, О.В. Марковський // Держава та регіони, Сер. : Економіка та підприємництво. - 2010. - № 4. - С. 61-65.Кабанов, В.Г. Активізація фінансових інвестицій як складова стратегії стабілізації та зростання економіки / В.Г. Кабанов // Фінанси України. - 2010. - № 5. - С. 39-47.Кабанов, В.Г. Методологічні засади ідентифікації кризових явищ на ринку фінансових інвестицій в Україні / В.Г. Кабанов // Фінанси України. - 2009. - № 4. - С. 109-117.Килин, А.Б. Совершенствование производства в условиях финансового кризиса / А.Б. Килин, В.А. Азев, А.С. Костарев // Уголь. - 2010. - № 7. - С. 34-37.Кириченко, О.А. Антикризова інвестиційна політика України / О.А. Кириченко, О.І. Харченко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 1. - С. 64-74.Кір'ян, Т.М. Соціальна політика в умовах соціально-економічної кризи / Т.М. Кір'ян // Вісник економічної науки України. - 2009. - № 2. - С. 176-186.Кобзій, О.В. Застосування методу динамічного планування в діяльності підприємств в умовах економічної кризи / О.В. Кобзій // Економічний вісник Донбасу. - 2009. - № 4. - С. 80-83.Коваленко, В.В. Банківська криза та інструменти антикризового управління / В.В. Коваленко, О.Г. Коренєва, О.В. Крухмаль // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 2.- С. 144-150.Коваленко, Ю.М. Портфельні теорії крізь призму сучасних кризових явищ / Ю.М. Коваленко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 8. - С. 5-9.Ковтонюк, О.В. Вплив глобальної фінансової кризи на фінансування міжнародної торгівлі / О.В. Ковтонюк // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 9. - С. 11-16.Козюк, В. Проблема проциклічності у сфері глобальних фінансових та монетарних процесів / В. Козюк // Вісник Національного банку України. - 2009. - № 4. - С. 34-39.Консолідація влади для протистояння кризі і об'єднання країни // Урядовий кур`єр. - 2009. - 29 вересня (№ 178). - С. 4-5.Корнеев, В. Антикризисные инструмены финансовой стабильности / В. Корнеев // Экономика Украины. - 2009. - № 12. - С. 22-34.Корнейчук, Д. Исполнительный директор Федерации металлургов Украины Сергей Притоманов: "Спасение для всей отрасли - это подготовка к Евро-2012 и развитие внутреннего рынка" / Д. Корнейчук // Украинская техническая газета. - 2008. - 29 сентября / 5 октября (№ 40/41). - С. 4-5.Корнєва, І.В. Регулювання валютного курсу в умовах світової фінансової кризи / І.В. Корнєва // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 8. - С. 233-237.Корнєєв, В.В. Антикризове регулювання кредитних ринків : порівняльний аналіз практики зарубіжних країн / В.В. Корнєєв, Є.О. Бублик // Економічний вісник Донбасу. - 2010. - № 2. - С. 70-74.Корнієнко, О.В. Шляхи підвищення фінансової надійності комерційних банків / О.В. Корнієнко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2009. - № 1. - С. 90-94.Костарев, А.С. Подход к расчету экономического эффекта от внедрения мероприятий по совершенствованию производства / А.С. Костарев // Уголь. - 2010. - № 12. - С. 52-54.Котіна, Г. Податкові важелі впливу на економіку в сучасних умовах: вітчизняний та світовий досвід / Г. Котіна, М. Степура // Економіст. - 2010. - № 5. - С. 31-35.Кравченко, А. Зовнішнє фінансування як засіб вирівнювання грошових потоків вугільних шахт / А. Кравченко, В. Харченко // Схід. - 2009. - № 9. - С. 17-23.Кремков, М.В. Динамика потребления энергии и угля и ее связь с состоянием мировой экономики и финансово-экономическими кризисами / М.В. Кремков, С.А. Воронин

// Уголь. - 2009. - № 11. - С. 18-23.Кризис - это всегда шанс: беседа с В. Семиноженко / беседовал В. Тырнов // Украинская техническая газета. - 2008. - 24-30 ноября (№ 48). - С. 1-2.Кравченко, І. Криза та регулювання фінансової системи: уроки і перспективи / І. Кравченко, Г. Багратян // Вісник Національного банку України. - 2009. - № 1. - С. 14-23.Кругляк, А.М. Роль держави в підвищенні ефективності антикризивого управління економікою / А.М. Кругляк

// Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. -2007. - № 6. - С. 73-80.


Кузнєцов, О. Монетарна політика Великобританії: досвід подолання інфляції / О. Кузнєцов // Вісник Національного банку України. – 2008. - №10. – С. 40-43.


Кулік, К.А. Макроекономічні ризики проектного фінансування у контексті фінансово-економічної кризи / К.А. Кулік // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 6. - С. 29-37.Кулиш, Е.В. Факторы роста и направления развития национальных экономик России и Бразилии (в составе группы БРИК) / Е.В. Кулиш, В.А. Телюк, П.А. Прилипко // Економіка промисловості. - 2010. - № 1.- С. 56-62.Кухарська, Н.О. Економічне зростання як основа економічного розвитку України / Н.О. Кухарська // Регіональна економіка. - 2007. - № 2. - С. 22-32.Кучин, В. Саміт Великої двадцятки виробив заходи щодо боротьби з глобальною кризою / В. Кучин // Вісник Національного банку України. - 2009. - № 5. - С. 18-19.Луців, Б.Л. Інвестиційний потенціал банківської системи України / Б.Л. Луців, Т.Б. Стечишин // Фінанси України. - 2009. - № 9. - С. 67-77.

Досліджено сутність інвестиційного потенціалу банківської системи України, окремі аспекти участі банків в інвестиційному процесі. Окреслено проблеми й негативні наслідки впливу світової фінансової кризи на тенденції розвитку вітчизняних банків та визначено напрями стабілізації банківської системи у післякризовий період.Лячинский, С. "Кризисная солидарность" Восточной Европы / С. Лячинский // Украинская техническая газета. - 2008. - 24-30 ноября (№ 48). - С. 3.
Мазур, В. Конкурентные позиции предприятий горно-металлургического комплекса Украины / В. Мазур, А. Скороход // Экономика Украины. - 2009. - № 3. - С. 4-18.Макогон, Ю. Стратегия выхода экономики Украины из кризиса / Ю. Макогон // Економіст. - 2009. - № 6. - С. 28-32.Макогон, Ю. Украинская экономика на фоне выздоравливающих после кризиса экономик других стран / Ю. Макогон // Економіст. – 2009. - № 9. - С. 8-11.Малиновский, Б. Волны кризиса обнажают дно? / Б. Малиновский // Украинская техническая газета. - 2009. - 17-23 августа (№ 32). - С. 4.Малолєткова, О. Урядові заходи діють: Металургія відновлює виробництво / О. Малолєткова // Урядовий кур`єр. - 2009. - 14 серпня (№ 147). - С. 5.Маневич, В. Экономический кризис: свет в конце тунеля? / В. Маневич // Экономика Украины (НАНУ). - 2010. - № 4. - С. 47-55.
У04

С69

Матюшенко, І.Ю. Напрямки подалання наслідків світової фінансової кризи в Україні / І.Ю. Матюшенко // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів. - Харків, 2009. - С. 115-118.Машиностроение : истина - посредине // Машиностроение Украины. - 2009. - № 18. - С. 5-6.Міщенко, В.І. Взаємодія органів державного управління як фактор подолання фінансової кризи / В.І. Міщенко, Р.С. Лисенко // Фінанси України. - 2009. - № 1. - С. 50-57.Міщенко, В. Проблеми збалансованості внутрішніх заощаджень та зовнішніх запозичень банків в умовах нестабільності фінансових ринків / В. Міщенко // Вісник Національного банку України. – 2008. - № 7. - С. 8-12.


Міщенко, С. Критерії та показники оцінки стабільності функціонування фінансового сектору / С. Міщенко // Вісник Національного банку України. – 2008. - № 9. – С. 36-45.


Міщенко, В. Шляхи подолання фінансово-економічної кризи в Україні / В. Міщенко // Вісник Національного банку України. -2009. - № 2. - С. 3-7.Мороз, О.С. Управління змінами на рівні компанії в період економічної кризи / О.С. Мороз // Держава та регіони, серія: Економіка та підприємництво. - 2010. - № 3. - С. 106-112.Наращивание производства в черной металлургии сопровождается улучшением финансового результата отрасли // Металл Украины. - 2009. - № 16. - С. 6.Науменкова, С. Проблеми підтримки фінансового сектору в умовах світової кризи / С. Науменкова // Вісник Національного банку України. - 2009. - № 6. - С. 12-19.Невідома, М.В. Особливості організаційних трансформацій на підприємствах / М.В. Невідома // Актуальні проблеми економіки.-2007. - № 2. - С. 74-81.Некрасов, В.М. Проблемы отечественной вторичной металлургии в период кризиса / В.М. Некрасов // Сталь. - 2009. - № 6. - С. 72-74.Нікітішин, А. Податкове регулювання як інструмент подолан - ня та запобігання негативних наслідків фінансово-економічної нестабільності / А. Нікітішин // Економіст. - 2010. - № 11. - С. 6-9.


НКМЗ объединится только с глобальной компанией : интервью с президентом и собственником контрольного пакета акций Г. Скударем // Машиностроение Украины. - 2009. - № 19. - С. 53-54.Новошинская, Л. Маркетинговые инструменты противодейст -вия финансовому кризису в деятельности институционального инвестора / Л. Новошинская // Економіст. - 2009. - № 7. - С. 20-25.О неотложных задачах развития черной металлургии как главной базовой отрасли экономики Украины. Сообщение 2 / Г.Г. Ефименко, В.Н. Самарай, В.Н. Нещадим и др.

// Металл и литьё Украины. - 2010. - № 4. - С. 3-7.Одотюк, І.В. Наукомістке виробництво в Україні: економічні тенденції та наслідки прояву кризових трансформацій / І.В. Одотюк // Економіка промисловості. - 2010. - № 1. - С. 105-113.Остановка спада в металлургии... ?: анализ // Металл Украины. - 2009. - № 15. - С. 7-8.Очеретько, Л.М. Проблеми аудиту в банківських установах у період кризи та шляхи їх подолання / Л.М. Очеретько, М.І. Касьян // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2010. - № 4. - С. 146-149.Павлов, К.В. Использование SWOT-анализа для разработки стратегии развития экономики на разных уровнях управленческой иерархии / К.В. Павлов, И.Г. Андреева // Економіка промисловості. - 2010. - № 1. - С. 30-39.Павлюк, И. Китайский рецепт / И. Павлюк // Украинская техническая газета. - 2009. - 3-9 августа (№ 30). - С. 6.Панюк, Т.П. Характеристика ринку праці в сучасних умовах / Т.П. Панюк // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 6. - С. 204-208.

Предложены способы преодоления негативных последствий финансово-экономического кризиса на рынке трудаПапуша, А. Стабільність системи - надійна протидія фінансовій кризі / А. Папуша // Вісник Національного банку України. - 2009. - № 1. - С. 8-9.Парій, В.М. Шляхи подолання авіаційними підприємствами фінансової кризи / В.М. Парій // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 8. - С. 124-128.Перекрест, Т.В. Фінансовий стан підприємства: оцінювання та пропозиції поліпшення / Т.В. Перекрест // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2009. - № 5. - С. 124-132.Переоборудовать - значит экономить и зарабатывать

// Машиностроение Украины. - 2009. - № 13. - С. 15.Перехрест, Л.М. Антикризове управління як чинник підвищення рівня фінансової безпеки банків / Л.М. Перехрест, В.В. Бриштіна // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 6. - С. 245-249.Пестовійт, Р. Чинники вдосконалення вітчизняної монетарної політики в умовах зовнішніх та внутрішніх загроз / Р. Пестовійт // Економіка України. - 2010. - № 8. - С. 63-76.Петрик, О. Фінансова криза в Україні та заходи щодо її подолання / О. Петрик // Вісник Національного банку України. - 2009. - № 8. - С. 4-21.Підвисоцький, Р. Запорука інтеграції до світового фінансового простору - гнучкість менеджменту і стабільність системи / Р. Підвисоцький // Вісник Національного банку України. - 2009. - № 7. - С. 39-43.Підвисоцький, Р. Валерій Геєць: "Каталізатором фінансової кризи в Україні була світова криза, але значна частина передумов має внутрішнє походження" / Р. Підвисоцький // Вісник Національного банку України. - 2009. - № 2. - С. 16-18.

О реструктуризации банковской системыПідвисоцький, Р. Для виходу з кризи необхідні макроекономічні структурні зміни / Р. Підвисоцький // Вісник Національного банку України. - 2009. - № 3. - С. 7-9.Пікус, Р.В. Страхові ринки України й Росії в умовах фінансової кризи / Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк // Фінанси України. - 2009. -№ 12. - С. 47-55.Позднякова, Л.О. Проблеми розвитку страхового ринку України і шляхи їх розв'язання в сучасних умовах / Л.О. Позднякова // Актуальні проблеми економіки.- 2010.- № 6. - С. 250-254.Полозенко, Д. Про основні чинники подолання фінансово - кредитної кризи в Україні / Д. Полозенко // Вісник Національного банку України. - 2009. - № 4. - С. 28-31.Полунєєв, Ю.В. Підвищення міжнародної конкурентоспромож- ності країни як домінанта стратегічного антикризового управ -ління / Ю.В. Полунєєв // Економічний часопис ХХI. - 2011. - № 1/2. - С. 23-27.Про запобігання кризовим явищам у вугільній промисловості : постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. № 430 // Уголь Украины. - 2009. - № 7. - С. 2.Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України: закон України від 31 жовтня 2008 р. № 639-VI // Урядовий кур`єр. - 2008. - 5 листопада (№ 207). -C. 5-6.Прядко, В.В. Кредитний потенціал комерційних банків у період економічної кризи / В.В. Прядко, Н.С. Островська // Фінанси України. - 2009. - № 11. - С. 73-77.Пяткин, А.М. Проблемы снижения напряженности на рынках труда углепромышленных территорий в условиях преодоления современных кризисных явлений / А.М. Пяткин, А.А. Рожков // Уголь. - 2009. - № 5. - С. 52-58.Реверчук, Н.Й. Банківські кризи: сутність, ознаки, види та методи їх подолання / Н.Й. Реверчук, А.О. Ковалюк // Регіональна економіка. - 2008. - № 4. - С. 87-96.Рецепт для оздоровлення : бесіда з С. Єрохіним / розмову вела Н. Близнюк // Урядовий кур`єр. - 2008. - 2 грудня (№ 226). - С. 6.Романюк, М.В. Податкове регулювання як дієвий інструмент антикризової економічної політики / М.В. Романюк

// Фінанси України. - 2009. - № 12. - С. 66-71.Розробка та впровадження сітьових моделей інноваційного змісту для забезпечення надійності процесам організації будівництва в умовах подолання кризи / Г.В. Лагутін, О.А. Тугай, В.О. Поколенко та ін. // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник. – К., КНУБА, 2010. – Вип. 37. – С. 264-269.Рынок строительной техники: прогнозы и пути выхода из кризиса: анализ // Машиностроение Украины. - 2009. - № 13. -С. 43-44.Савельева, Н. Авиастроение: пациент скорее жив? / Н. Савельева // Украинская техническая газета. - 2009. - 17-23 августа (№ 32). - С. 8-9.Савельева, Н. Барак Обама - миссия выполнима? : Только скорейшее возрождение американской экономики способно вывести мир и Украину из глобального кризиса / Н. Савельева // Украинская техническая газета. - 2009. - 9-15 марта (№ 11). -С. 10-11.Садиков, М. Енергетична безпека : електроенергія, вугілля, новітні технології / М. Садиков // Віче. - 2010. - № 23. - С. 42-43.Семенюк, М.М. Модернізація механізму банківського кредитування як фактор подолання фінансово-економічної кризи в Україні / М.М. Семенюк // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2010. - № 4. - С. 170-175.Сивульський, М.І. Національні особливості фінансової кризи / М.І. Сивульський // Фінанси України. - 2009. - № 7. - С. 3-19.Синькевич, Н.І. Роль машинобудівного комплексу в економічному розвитку країни / Н.І. Синькевич, О.Р. Мазуренок // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 8. - С. 148-156.Ситник, Л.С. Типи розвитку національної економіки / Л.С. Ситник, Т.М. Бервенова // Вісник економічної науки України. -2010. - № 1. - С. 97-101.Солодовнік, О.О. Диспропорції розвитку зовнішнього середовища корпоративного сектору економіки України / О.О. Солодовнік // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 7. - С. 73-80.Сомик, А.В. Умови середовища реалізації грошово-кредитної політики в Україні / А.В. Сомик // Фінанси України. - 2009. - № 6. - С. 39-52.Стасовский, Ю. Мировая трубная промышленность. ХХІ век / Ю. Стасовский // Экономика Украины. - 2008. - № 6. - С. 58-65.Токар В.В. Сучасний стан соціально-економічної системи України: мобілізаційно-інноваційна модель як шлях подолання кризи / В.В. Токар // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. - № 9. – С. 22-26.

Літ. журн. ст. – 2011. - № 4. – 3325. – С. 24.Тюпищева, О.Ю. Аналіз ринкового попиту на спеціалістів паливно-енергетичного комплексу / О.Ю. Тюпищева, О.Г. Чурюмова // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2011. - № 3. – С. 55-66.


Уманців, Ю.М. Глобальні фінансові виклики: світовий досвід та українські реалії / Ю.М. Уманців // Фінанси України. – 2009. - № 1. - С. 73-85.
Уманців, Ю. Економіка України в координатах глобальних фінансових дисбалансів / Ю. Уманців, В. Ємець // Вісник Національного банку України. - 2009. - № 5. - С. 32-39.Уникнули коливань і утримали стабільність : розповідає директор "Запоріжсталі" О. Рабцун / бесіду вела Н. Зворикіна // Урядовий кур`єр. - 2010. - 15 січня (№ 7). - С. 8.Федулова, Л.І. Академічний сектор науки: шляхи подолання наслідків впливу світової фінансово-економічної кризи / Л.І. Федулова, І.А. Шовкун, С.В. Захарін // Проблеми науки. - 2009. - № 7. - С. 2-8.Харахулах, В.С. Анализ работы металлургических предприятий за 5 месяцев 2009 года и перспективы преодоления кризиса / В.С. Харахулах, Н.Г. Чечель

// Металлургическая и горнорудная промышленность. - 2009. -№ 3. - С. 1-3.Хоружий, Г. Соціально-психологічні аспекти фінансової кризи / Г. Хоружий // Вісник Національного банку України. - 2009. - № 7. - С. 14-16.Чередніченко, С.В. Заходи виходу України із сучасної фінансової кризи / С.В. Чередніченко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2010. - № 6. - С. 74-80.


Череп, А.В. Дії уряду щодо забезпечення виходу України зі світової фінансової кризи / А.В. Череп, Д.А. Попова

// Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. -2009. - № 3. - С. 194-197.Череп, А.В. Проблеми визначення фінансового стану підприємств в умовах фінансової кризи / А.В. Череп, Л.А. Кириченко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2008. - № 6. - С. 233-236.


Чермет: первое полугодие - "стабилизация падения": анализ // Металл Украины. - 2009. - № 14. - С. 7-9.Чугуєвець, С. Інноваційні технології у будівництві виведуть Україну з кризи: На здобуття державної премії в галузі науки і техніки в 2009 р. / С. Чугуєвець // Урядовий кур`єр. - 2009. - 30 вересня (№ 179). - С. 21.Чухно, А. Сучасна фінансово-економічна криза: природа, шляхи і методи її подалання / А. Чухно // Економіка України. - 2010. - № 1. - С. 4-18.Шаповал, М. Новий балансовий метод як основа прогнозуван- ня розвитку економіки / М. Шаповал // Економіст. - 2010. - № 1.- С. 18-23.Шаповал, Н.С. Балансовый метод как инструмент для преодоления финансово-экономического кризиса / Н.С. Шаповал // Вісник економічної науки України. - 2009. - № 2. -С. 168-171.Швайка, М.А. До питаня про шляхи подалання світової фінансової кризи, запровадження світової резервної валюти і організації для управління нею міжнародного банку / М.А. Швайка // Вісник економічної науки України. - 2011. - № 1. - С. 192-200.Швайка, М.А. Світова фінансова криза: причини виникнення та шляхи подолання / М.А. Швайка // Економічний вісник Донбасу. - 2009. - № 1. - С. 165-171.Швайка, М. Світова фінансова криза та шляхи її подолання / М. Швайка, А. Пельо // Віче. - 2011. - № 6. - С. 29-32.Шишкін, В.О. Вплив фінансової кризи США на економіку України / В.О. Шишкін, Т.С. Абліцова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2009. - № 3. - С. 202-206.


Шиян, А.А. Метод розрахунку економічної ефективності механізмів протидії кризових ситуацій / А.А. Шиян, Л.О. Нікіфорова, В.О. Крилов // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - № 3. - С. 50-59.Шкляр, А.І. Платіжний баланс України: чинники кризи і механізми відновлення рівноваги / А.І. Шкляр // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 6. - С. 266-271.Шляхов, Н.А. Влияние мирового финансового кризиса на реализацию программ технического перевооружения комбината / Н.А. Шляхов, В.И. Фомин, А.Д. Тищенко // Сталь.- 2009. - № 12. - С. 6-7.Щукін, Л. Інформаційні загрози для банківської системи: уроки українського антинкризового PR / Л. Щукін // Вісник Національного банку України. - 2009. - № 1. - С. 24-26.Щукін, Л. Створення позитивного іміджу банківської системи в умовах кризи / Л. Щукін // Вісник Національного банку України. - 2009. - № 2. - С. 14-15.Эффективное управление кризисом: анализ // Металл Украины. - 2009. - № 6. - С. 68.Юрик , Н.Є. Особливості вибору антикризової стратегії на основі структурно-морфологічного аналізу / Н.Є. Юрик

// Економічний часопис ХХI. - 2011. - № 1/2. - С. 62-65.


Яненкова, І. Ефективний менеджмент підприємств - важлива складова антикризової програми / І. Яненкова // Економіст. -2009. - № 9. - С. 30-34.Яремко, Л. Регіон як основна ланка протистояння фінансово-економічній кризі / Л. Яремко // Економіст. - 2009. - № 6. - С. 36-38.


1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Рекомендаційний бібліографічний покажчик iconРекомендаційний бібліографічний покажчик
Фінансово-економічна криза: рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2011 рр.) / упорядники : Боровенська К. О., Українцева...
Рекомендаційний бібліографічний покажчик iconРекомендаційний бібліографічний покажчик (1970 – 2007) алчевськ, 2008
Неповторні чари української землі: туристичними стежками України: рекомендаційний бібліографічний покажчик (1970-2007 рр.) / упорядники...
Рекомендаційний бібліографічний покажчик iconРекомендаційний бібліографічний покажчик (1970 – 2007) алчевськ, 2008
Неповторні чари української землі: туристичними стежками України: рекомендаційний бібліографічний покажчик (1970-2007 рр.) / упорядники...
Рекомендаційний бібліографічний покажчик iconРекомендаційний бібліографічний покажчик
move to 1932-4254
Рекомендаційний бібліографічний покажчик iconБібліотека
Рекомендаційний бібліографічний покажчик складено з нагоди 75- річчя Донецької області
Рекомендаційний бібліографічний покажчик iconБібліотека
Рекомендаційний бібліографічний покажчик складено з нагоди 75- річчя Донецької області
Рекомендаційний бібліографічний покажчик iconРекомендаційний бібліографічний покажчик (1970 – 2007) алчевськ, 2008
move to 1932-4247
Рекомендаційний бібліографічний покажчик iconДонбаський державний технічний
Дистанційне навчання : рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2011 рр.) / упорядники : Боровенська К. О., Українцева О. А.;...
Рекомендаційний бібліографічний покажчик iconДонбаський державний технічний університет
Дистанційне навчання : рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2011 рр.) / упорядники : Боровенська К. О., Українцева О. А.;...
Рекомендаційний бібліографічний покажчик iconЕнергозбереження. Ресурсозбереження
Енергозбереження. Ресурсосбереження: рекомендаційний бібліографічний покажчик (1997-2009 рр.) / упорядники : К. О. Боровенська, О....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи