IX. система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни „Психологія дитяча” icon

IX. система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни „Психологія дитяча”
Скачати 52.59 Kb.
НазваIX. система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни „Психологія дитяча”
Дата07.10.2013
Розмір52.59 Kb.
ТипРозрахунок

 1. IX. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО

 2. КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 3. Навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни „Психологія дитяча” оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів.

 4. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 9.1, табл. 9.2.


Таблиця 9.1

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролюп/п

Вид діяльності

Коефіцієнт (вартість)

Кількість рейтингових балів

1.

Лекційні заняття

1

8

2.

Відвідування семінарських занять

1

7

3.

Семінарські заняття

10

70

4.

Відвідування практичних занять

1

5

5.

Практичні заняття

10

50

6.

Самостійна робота

5

80

7.

МКР

25

75

8.

Індивідуальна навчально-дослідницька робота

30

30

Підсумковий рейтинговий бал

325


 1. У процесі оцінювання навчальних досягнень бакалаврів застосовуються такі методи: • Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, екзамен.

 • Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове письмове тестування, звіт, реферат, есе.

 • Методи самоконтролю: умін­ня самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.


Таблиця 9.2

Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки ECTS

^ Підсумкова кількість балів (max – 100)

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

90 – 100

«відмінно»

A

82-89

«дуже добре»

В

75 – 81

«добре»

C

69 - 74

«задовільно»

D

60-68

Е

35 – 59

«незадовільно»

(з можливістю повторного складання)

FX

1 – 34«незадовільно»

(з обов’язковим повторним курсом)

F
Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за 4-бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», подано у табл. 9.3.


Таблиця 9.3

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень магістрантів

Оцінка

Критерії оцінювання


«відмінно»

ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програ­мою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.

«добре»

ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.

«задовільно»

ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача.

«незадовільно»

виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка «незадовільно» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.


Кожний модуль включає бали за поточну роботу бакалавра на семінарських, практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, модульну контрольну роботу.

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог:

 • своєчасність виконання навчальних завдань;

 • повний обсяг їх виконання;

 • якість виконання навчальних завдань;

 • самостійність виконання;

 • творчий підхід у виконанні завдань;

 • ініціативність у навчальній діяльності.

Схожі:

IX. система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни „Психологія дитяча” iconIX. система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни «Дитяча практична психологія»
«Дитяча практична психологія» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип операційної звітності,...
IX. система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни „Психологія дитяча” iconVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Психологія творчості» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено...
IX. система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни „Психологія дитяча” iconVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення студентів із дисципліни «Психологія сім’ї»
«Психологія сім’ї» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості...
IX. система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни „Психологія дитяча” iconVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни «Методика навчання української мови в дошкільних навчальних закладах з російськомовним режимом»
Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ects) шкалу...
IX. система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни „Психологія дитяча” iconVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни «Основи логопедії І дефектології»
«Основи логопедії і дефектології» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності,...
IX. система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни „Психологія дитяча” iconViii. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни «Методика викладання психологічних дисциплін»
«Методика викладання психологічних дисциплін» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип операційної...
IX. система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни „Психологія дитяча” iconVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни «Сучасні системи дошкільнї освіти»
«Сучасні системи дошкільнї освіти» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності,...
IX. система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни „Психологія дитяча” iconСистема поточного і підсумкового контролю знань Навчальнi досягнення бакалаврів із дисципліни «Культура читання»
Систему рейтингових балiв для рiзних видiв контролю та порядок їх переведення у нацiональну (5-бальну) та європейську (естs) шкалу...
IX. система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни „Психологія дитяча” iconVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення студентів із дисципліни «Етнопсихологія»
«Етнопсихологія» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості...
IX. система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни „Психологія дитяча” iconVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення студентів із дисципліни «Теорія І технологія валеологічної освіти дошкільників»
Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ects) шкалу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи