Учебник для учащихся дошкольных отд-ний пед. Училищ. Пер с рус. Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1979. на укр яз icon

Учебник для учащихся дошкольных отд-ний пед. Училищ. Пер с рус. Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1979. на укр яз
Скачати 180.33 Kb.
НазваУчебник для учащихся дошкольных отд-ний пед. Училищ. Пер с рус. Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1979. на укр яз
Дата07.10.2013
Розмір180.33 Kb.
ТипУчебник

V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ, ПРАКТИЧНИХ, ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ


Змістовий модуль І


Основні форми роботи з фізичного виховання в ДНЗ.


Семінар 1 (2 год.)

Тема: Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня ДНЗ


План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Форми фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку.

2. Особливості організації ранкової гімнастики, гімнастики після сну.

3.Малі форми активного відпочинку: фізкультхвилинки, фізкультпаузи.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.


Рекомендована література

Основна:

 1. Богініч О.Л. Оздоровча педагогіка. // Дошкільне виховання. – 2002. – №7. – с. 18-19

 2. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 428 с.

 3. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі: Інструктивно-методичні рекомендації // Дошкільне виховання. – 2004. – №10. – с. 5-7

 4. Поліщук О.В. Організація та методика проведення фізкультурних хвилинок та фізкультурних пауз з дітьми дошкільного віку. – Умань, 2000. – 50 с.

 5. Система роботи з психофізичного розвитку дитини / Авт.-упор. В.В. Єфремова. – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 160с.

 6. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 368 с.

 7. Хухлаєва Д.В. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста: Учебник для учащихся дошкольных отд-ний пед. Училищ. – Пер. с рус. – Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1979. – на укр. яз.

 8. Яковлева Л., Юдина Р. Оздоровительно-профилактическая гимнастика // Дошкольное воспитание. – 1997. – №1. – С. 27-30.

 9. Яковлева Л., Юдина Р. Совместная работа инструктора и воспитателя вне занятий // Дошкольное воспитание. – 1997. – №6. – С. 40-49.


Додаткова:

 1. Глазырина Л.Д., Овсянкин В.О. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 308с.

 2. Денисенко Н.Ф. Всебічно, ґрунтовно: Сучасні підходи до фізичного виховання та оздоровлення дошкільників //Дошкільне виховання. –2002.– №6.– с.14-19

 3. Вільчковський Е.С. Ранкова гімнастика дошкільників під музику. – К., 1989. – 134 с.

 4. Кожухова Н.Н. Воспитатель по физической культуре в дошкольных учреждениях: Учеб. пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Н.Н. Кожухова, Л.А. Рыжкова, М.М. Самодурова; Под ред. С.А. Козловой – М.: Издательский центр «Акдемия», 2002. – 320 с.

 5. Осокина Т. И. Физическая культура в детском саду. – 3-е изд. – М., «Просвещение ».-1986. – 286 с., ил.

 6. Поліщук О.В. Дві хвилинки здоров’я: фізкультхвилинки на заняттях // Дошкільне виховання. – 2003. – №11. – С. 18-19.

 7. Профілактика і корекція порушень постави і ступень у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку: Метод. реком. для вихователів. учителів і батьків / Укл. Ю.О. Короп, Т.В.Галимзянова, М.С. Норик. – К.: ІЗМН, 1979.

 8. Утренняя гимнастика под музыку / Сост. Е.П. Иова, А.Я. Иоффе, О.Д. Головчинер. – 2-2 изд. – М.: Просвещение. – 1984. – 176с.Семінар 2 (2 год.)

Тема: Організація та проведення занять з фізичної культури для дітей молодшого та старшого дошкільного віку

План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

 1. Фізкультурні заняття в системі фізичного виховання в ДНЗ.

 2. Організація та зміст фізкультурних занять.

 3. Підвищення рухової активності на заняттях з фізичної культури.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.


Рекомендована література

Основна:

 1. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 428 с.

 2. Кожухова Н.Н. Воспитатель по физической культуре в дошкольных учреждениях: Учеб. пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Н.Н. Кожухова, Л.А. Рыжкова, М.М. Самодурова; Под ред. С.А. Козловой – М.: Издательский центр «Акдемия», 2002. – 320 с.

 3. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі: Інструктивно-методичні рекомендації // Дошкільне виховання. – 2004. – №10. – с. 5-7

 4. Сварковська Л. Заняття з фізичної культури в ДНЗ // Дошкільне виховання. – 2009. – №9. – С12-14.

 5. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 368 с.

 6. Хухлаєва Д.В. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста: Учебник для учащихся дошкольных отд-ний пед. Училищ. – Пер. с рус. – Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1979. – на укр. яз.

 7. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. – М.: Просвещение. – 1986. – 94с.

 8. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет. – М.: Просвещение. – 1986. – 94с.

 9. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. – М.: Просвещение. – 1985. – 94с.

 10. Фролов В.Г., Юрко Г.П. Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста. – М., 1983. – М.: Просвещение. – 191с.

Додаткова:

 1. Вільчковський Е.С., Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л. Сюжетні заняття з фізичної культури з дітьми дошкільного віку: Методичні вказівки до проведення занять з фізичної культури. – К., 1996. – 74с.

 2. Волошина Л., Курилова Т., Исаенко Ю. Игровые физкультурные занятия в разновозрастной группе // Дошкольное воспитание. – 2009. – №6. – С33-39.

 3. Волошина Л. Круговая тренировка в физическом воспитании детей интереснее // Дошкольное воспитание. – 2000. – №9. – С44-49.

 4. Воронцова О. Игровые приемы: как сделать физкультурные занятия в детском саду интереснее // Дошкольное воспитание. – 2009. – №9. – С43-50.

 5. Дик Н.Ф. Развивающие занятия по физической культуре и укреплению здоровья для дошкольников / Н.Ф. Дик, Е.В. Жердева. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 256с. (Сердце отдаю детям)

 6. Поліщук О.В. Організація та методика проведення занять з фізичної культури з дітьми 3-6 років: Методичні рекомендації. – К.: Знання, 1999. – 27с.

 7. Шарманова С., Федорова А., Лапина Н. Физкультурные занятия с элементами психогимнастики // Дошкольное воспитание. – 1998. – №6. – С33-37.

 8. Шишкина В.А., Движение + движения: Кн. для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1992. – 96с.: ил.


Семінар 3 (2 год.)

Тема: Умови підвищення рухової активності у повсякденному житті

План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

 1. Поняття про активний та пасивний руховий режим ДНЗ.

 2. Цілеспрямована та довільна (самостійна) рухова діяльність.

 3. Організація активного відпочинку дітей:

 • фізкультурні розваги,

 • фізкультурні свята,

 • піші переходи,

 • День здоров’я.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Рекомендована література:

Основна:

 1. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 428 с.

 2. Дмитренко Т. І. Руховий режим у дитячому садку. – К.: Радянська школа, 1986 – 112 с.

 3. Кожухова Н.Н. Воспитатель по физической культуре в дошкольных учреждениях: Учеб. пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Н.Н. Кожухова, Л.А. Рыжкова, М.М. Самодурова; Под ред. С.А. Козловой – М.: Издательский центр «Акдемия», 2002. – 320 с.

 4. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі: Інструктивно-методичні рекомендації // Дошкільне виховання. – 2004. – №10. – С. 5-7.

 5. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду: пособие для педагогов дошкольных учреждений, преподавателей и студентов педвузов и колледжей. М.: Мозаика-Синтез, 2000. – 184 с.

 6. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 368 с.


Додаткова:

 1. Воротилкина И. Организация двигательной активности дошкольников //Дошкольное воспитание. – 1998. – №8. – С. 34-38.

 2. Поліщук О.В. Організація та методика проведення фізкультурних свят в дошкільних закладах освіти України. – Умань, 1997. – 50 с.

 3. Рунова М. Дошкольное учреждение: Оптимизация режима двигательной активности. /Дошкольное воспитание. – 1998. – №6. – С. 14-18.

 4. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Фурмина л.С. Игры и развлечения детей на воздухе. – 2-е изд. – М., 1983. – 146 с.

 5. Цвек С.Ф. Спортивні вправи та розваги дошкільнят. – К., 1990.– 84 с.

 6. Шишкина В.А., Движение + движения: Кн. для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1992. – 96с.: ил.

 7. Яковлева Л. Организация активного отдыха в дошкольных образовательных учреждениях // Дошкольное вопспитание. – 2006. – №1. – С. 37-44.Лабораторне заняття 1, 2 (4 год.)


Тема: Спостереження та аналіз занять з фізичної культури з дітьми молодшого та старшого дошкільного віку


План заняття:

 1. Спостереження занять з фізичної культури з дітьми молодшого дошкільного віку.

 2. Спостереження занять з фізичної культури з дітьми старшого дошкільного віку.

 3. Аналіз заняття за такими критеріями :

 • Підготовча частина: різні види ходьби та бігу (послідовність, темп виконання, дозування, відповідність прийомів віку, підготовленості дітей, етапу навчання, регулювання навантаження);

 • комплекс загальнорозвивальних вправ (якість показу, пояснення, вказівок, доцільність прийомів навчання вправ, своєчасне виправлення помилок у дітей під час виконання вправ, послідовність, дозування вправ, кількість у комплексі);

 • ^ Основна частина: основні рухи (підбір рухів залежно від їх складності, етапу навчання, якість показу та пояснення, доцільність прийомів навчання під час виконання дітьми рухів, доцільність способів організації дітей, регулювання фізичного навантаження);

 • рухлива гра (прийоми створення інтересу до гри відповідно віку, сюжету гри, доступність, емоційність, чіткість, послідовність пояснення змісту гри, доцільність прийомів закріплення гри віку та етапу ознайомлення з грою, доцільність вибору ведучого віку та виду гри, безпосереднє керівництво грою(емоційність виконання ролі, ігрових дій, чіткість вказівок, керівна роль у зміні ведучих), опосередковане керівництво (своєчасність подачі сигналів, чіткість вказівок, контроль за якістю виконання рухів, дотримання правил, контроль за зміною ведучих);

 • ^ Заключна частина: регулювання фізичного навантаження (відповідність вправ та ігор на відновлення дихання типу заняття, віку дітей, емоційність, уміння володіти голосом), підсумок заняття.

 1. Бесіда з інструктором з фізичної культури.

 2. Підведення підсумків.

Рекомендована література

Основна:

 1. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 428 с.

 2. Кожухова Н.Н. Воспитатель по физической культуре в дошкольных учреждениях: Учеб. пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Н.Н. Кожухова, Л.А. Рыжкова, М.М. Самодурова; Под ред. С.А. Козловой – М.: Издательский центр «Акдемия», 2002. – 320 с.

 3. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі: Інструктивно-методичні рекомендації // Дошкільне виховання. – 2004. – №10. – с. 5-7

 4. Сварковська Л. Заняття з фізичної культури в ДНЗ // Дошкільне виховання. – 2009. – №9. – С12-14.

 5. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 368 с.

 6. Хухлаєва Д.В. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста: Учебник для учащихся дошкольных отд-ний пед. Училищ. – Пер. с рус. – Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1979. – на укр. яз.

 7. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. – М.: Просвещение. – 1986. – 94с.

 8. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет. – М.: Просвещение. – 1986. – 94с.

 9. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. – М.: Просвещение. – 1985. – 94с.

 10. Фролов В.Г., Юрко Г.П. Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста. – М., 1983. – М.: Просвещение. – 191с.


Додаткова:

 1. Вільчковський Е.С., Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л. Сюжетні заняття з фізичної культури з дітьми дошкільного віку: Методичні вказівки до проведення занять з фізичної культури. – К., 1996. – 74с.

 2. Волошина Л., Курилова Т., Исаенко Ю. Игровые физкультурные занятия в разновозрастной группе // Дошкольное воспитание. – 2009. – №6. – С33-39.

 3. Волошина Л. Круговая тренировка в физическом воспитании детей интереснее // Дошкольное воспитание. – 2000. – №9. – С44-49.

 4. Воронцова О. Игровые приемы: как сделать физкультурные занятия в детском саду интереснее // Дошкольное воспитание. – 2009. – №9. – С43-50.

 5. Дик Н.Ф. Развивающие занятия по физической культуре и укреплению здоровья для дошкольников / Н.Ф. Дик, Е.В. Жердева. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 256с. (Сердце отдаю детям)

 6. Поліщук О.В. Організація та методика проведення занять з фізичної культури з дітьми 3-6 років: Методичні рекомендації. – К.: Знання, 1999. – 27с.

 7. Шарманова С., Федорова А., Лапина Н. Физкультурные занятия с элементами психогимнастики // Дошкольное воспитание. – 1998. – №6. – С33-37.

 8. Шишкина В.А., Движение + движения: Кн. для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1992. – 96с.: ил.Лабораторне заняття 3,4 (4 год.)


Тема: Умови підвищення рухової активності у повсякденному житті.

^ Спостереження та аналіз форм роботи з фізичного виховання у повсякденному житті.


План заняття:

 1. Спостереження фізкультурних розваг з дітьми молодшого та старшого дошкільного віку.

 1. Аналіз проведення розваг за такими критеріями :

 • Підготовка інвентарю: розміщення необхідного обладнання, дрібних посібників, місця та посібників для фіксації результатів;

 • Проведення розваги: підбір вправ, ігор, рухів залежно від віку, варіанту розваги, підготовленості дітей; доцільність вибору ведучого виду гри та віку дітей, якість показу, пояснень, доцільність вказівок під час виконання, попередження та своєчасне виправлення помилок під час виконання рухів, регулювання фізичного, емоційного навантаження; уміння володіти всією групою дітей, контролювати поведінку дітей;

 • ^ Закінчення розваги: регулювання фізичного навантаження (доцільність вправ та ігор на відновлення дихання), підсумок (уміння дотримуватися педагогічного такту, пояснити причину поразки у змаганнях).

 1. Бесіда з вихователями та інструктором з фізичної культури щодо організації роботи з фізичного виховання у повсякденному житті

 2. Аналіз умов для організації самостійної рухової діяльності дітей в різних вікових групах.

 3. Підведення підсумків.


Рекомендована література:

Основна:

 1. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 428 с.

 2. Дмитренко Т. І. Руховий режим у дитячому садку. – К.: Радянська школа, 1986 – 112 с.

 3. Кожухова Н.Н. Воспитатель по физической культуре в дошкольных учреждениях: Учеб. пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Н.Н. Кожухова, Л.А. Рыжкова, М.М. Самодурова; Под ред. С.А. Козловой – М.: Издательский центр «Акдемия», 2002. – 320 с.

 4. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі: Інструктивно-методичні рекомендації // Дошкільне виховання. – 2004. – №10. – С. 5-7.

 5. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду: пособие для педагогов дошкольных учреждений, преподавателей и студентов педвузов и колледжей. М.: Мозаика-Синтез, 2000. – 184 с.

 6. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 368 с.

Додаткова:

 1. Воротилкина И. Организация двигательной активности дошкольников //Дошкольное воспитание. – 1998. – №8. – С. 34-38.

 2. Поліщук О.В. Організація та методика проведення фізкультурних свят в дошкільних закладах освіти України. – Умань, 1997. – 50 с.

 3. Рунова М. Дошкольное учреждение: Оптимизация режима двигательной активности. /Дошкольное воспитание. – 1998. – №6. – С. 14-18.

 4. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Фурмина л.С. Игры и развлечения детей на воздухе. – 2-е изд. – М., 1983. – 146 с.

 5. Цвек С.Ф. Спортивні вправи та розваги дошкільнят. – К., 1990.– 84 с.

 6. Шишкина В.А., Движение + движения: Кн. для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1992. – 96с.: ил.

 7. Яковлева Л. Организация активного отдыха в дошкольных образовательных учреждениях // Дошкольное вопспитание. – 2006. – №1. – С. 37-44.Змістовий модуль IІ


Організація фізичного виховання в ДНЗ.


Практичне заняття 1 (2 год.)

Тема: Планування різних форм роботи з фізичного виховання

План заняття:

І. Виконання практичної частини.

1. Планування різних форм роботи з фізичного виховання на 2 тижні для однієї з вікових груп.

ІІ. Перевірка самостійної роботи.

^ Рекомендована література

Основна:

 1. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 428 с.

 2. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі: Інструктивно-методичні рекомендації // Дошкільне виховання. – 2004. – №10. – с. 5-7

 3. Сварковська Л. Заняття з фізичної культури в ДНЗ // Дошкільне виховання. – 2009. – №9. – С12-14.

 4. Хухлаєва Д.В. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Учебник для учащихся дошкольных отд-ний пед. Училищ. – Пер. с рус. – Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1979. – на укр. яз.

 5. Фролов В.Г., Юрко Г.П. Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста. – М., 1983. – М.: Просвещение. – 191с.

Додаткова:

 1. Андрощук Н.В., Леськів А.Д., Мехоношин С.О. Рухливі ігри та естафети у фізичному вихованні молодших школярів. Методичний посібник. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. – 112 с.

 2. Буцинская П.П. и др. Общеразвивающие упражнения в детском саду: Кн. для воспитателя дет. сада / П.П. Буцинская, В.И. Васюкова, Г.П. Лескова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1990. – 175 с.: ил.

 3. Вільчковський Е.С. Рухливі ігри в дитячому садку . – К.: Радянська школа, 1989. – 176 с.

 4. Вільчковський Е.С., Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л. Сюжетні заняття з фізичної культури з дітьми дошкільного віку: Методичні вказівки до проведення занять з фізичної культури. – К., 1996. – 74с.

 5. Волошина Л., Курилова Т., Исаенко Ю. Игровые физкультурные занятия в разновозрастной группе // Дошкольное воспитание. – 2009. – №6. – С33-39.

 6. Волошина Л. Круговая тренировка в физическом воспитании детей интереснее // Дошкольное воспитание. – 2000. – №9. – С44-49.

 7. Воронцова О. Игровые приемы: как сделать физкультурные занятия в детском саду интереснее // Дошкольное воспитание. – 2009. – №9. – С43-50.

 8. Дик Н.Ф. Развивающие занятия по физической культуре и укреплению здоровья для дошкольников / Н.Ф. Дик, Е.В. Жердева. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 256с. (Сердце отдаю детям)

 9. Дитячі ігри та розваги: (Популярний посібник для педагогів, дітей та батьків). Упор. І. Січовик. – К. – Вид. центр «Просвіта», 2004. – 424 с.

 10. Осокина Т.И. и др. Игры и развлечения детей на воздухе / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Л.С. Фурмина. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1983. – 224 с., ил. – (Б-ка воспитателя дет. сада).

 11. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. – М.: Просвещение. – 1986. – 94с.

 12. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет. – М.: Просвещение. – 1986. – 94с.

 13. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. – М.: Просвещение. – 1985. – 94с.

 14. Поліщук О.В. Організація та методика проведення занять з фізичної культури з дітьми 3-6 років: Методичні рекомендації. – К.: Знання, 1999. – 27с.

 15. Цьось А.В. українські народні ігри та забави: Навчальний посібник. – Луцьк: Волинське обласне редакційно-видавниче підприємство «Надстир’я», 1994. – 96 с.Лабораторне заняття 5 (2 год.)


Тема: Планування роботи з фізичного виховання в ДНЗ

Ознайомлення з планами роботи вихователів.

План заняття:

 1. Ознайомлення з розподілом програмного матеріалу з розділів «Основні рухи», «Рухливі ігри».

 2. Ознайомлення з плануванням роботи з фізичного виховання у повсякденному житті.

 3. Підведення підсумків.


Рекомендована література

Основна:

 1. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 428 с.

 2. Хухлаєва Д.В. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Учебник для учащихся дошкольных отд-ний пед. Училищ. – Пер. с рус. – Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1979. – на укр. яз.

Додаткова:

 1. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі: Інструктивно-методичні рекомендації // Дошкільне виховання. – 2004. – №10. – с. 5-7

 2. Сварковська Л. Заняття з фізичної культури в ДНЗ // Дошкільне виховання. – 2009. – №9. – С12-14.

 3. Фролов В.Г., Юрко Г.П. Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста. – М., 1983. – М.: Просвещение. – 191с.Лабораторне заняття 6 (2 год.)


Тема: Організація та керівництво системою фізичного виховання в ДНЗ

План заняття:

 1. Бесіда з педагогічним та медичним персоналом з питань контролю за станом здоров’я, фізичного, рухового розвитку дітей

 2. Спостереження заняття з фізичної культури у старшій групі.

 3. Складання протоколу хронометрування щільності заняття з фізичної культури за таким зразком:

Вид діяльності

Показники секундоміру

Записується зміст заняття (вправи, ігри, пояснення вихователя, вказівки, роздавання, збирання інвентарю та ін. у такій послідовності, у якій вони подаються на занятті).

Записується час у хвилинах та секундах, витрачений на той чи інший вид діяльності. Відмічається початок і кінець кожного виду діяльності.


4.Підведення підсумків заняття.

Рекомендована література

Основна:

 1. Вільчковський Е.С. Критерії оцінювання стану здоров’я, фізичного розвитку та рухової підготовленості дітей дошкільного віку. – К.:ІЗМН, 1998. – 62 с.

 2. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 428 с.

 3. Хухлаєва Д.В. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Учебник для учащихся дошкольных отд-ний пед. Училищ. – Пер. с рус. – Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1979. – на укр. яз.

Додаткова:

 1. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі: Інструктивно-методичні рекомендації // Дошкільне виховання. – 2004. – №10. – с. 5-7

 2. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 368 с.

Схожі:

Учебник для учащихся дошкольных отд-ний пед. Училищ. Пер с рус. Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1979. на укр яз iconКнига может служить учебным пособием для учащихся судоводительской специальности речных училищ и техникумов, а также ремесленных училищ водного транспорта
Такелажные работы : [учеб пособие] / Ф. Г. Алексеевский. – 6-е изд., перераб и доп. – М. Реч трансп., 1962. – 150 с
Учебник для учащихся дошкольных отд-ний пед. Училищ. Пер с рус. Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1979. на укр яз iconПанин А. В. Философия: Учебник. 3-е изд
Алексеев П. В., Панин А. В. Философия: Учебник. – 3-е изд., перераб и доп. – М.: Тк велби, Изд-во Проспект, 2003. — 608 с
Учебник для учащихся дошкольных отд-ний пед. Училищ. Пер с рус. Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1979. на укр яз iconДокументи
1. /Державний _спит для студент_в/Алгоритми укр/1. Жегулович.doc
2. /Державний...

Учебник для учащихся дошкольных отд-ний пед. Училищ. Пер с рус. Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1979. на укр яз iconДокументи
1. /Державний _спит для студент_в/Алгоритми укр/1. Жегулович.doc
2. /Державний...

Учебник для учащихся дошкольных отд-ний пед. Училищ. Пер с рус. Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1979. на укр яз iconДокументи
1. /Державний _спит для студент_в/Алгоритми укр/1. Жегулович.doc
2. /Державний...

Учебник для учащихся дошкольных отд-ний пед. Училищ. Пер с рус. Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1979. на укр яз iconУчебник для вузов / А. Н. Алабовский, Б. В. Анцев, С. А. Романовский. К. Вища школа, 1985. 192 с
Абрамовский Е. Р. Атмосфера Больших городов. – Днепропетровск : Наука и образование, 2007. – 187 с
Учебник для учащихся дошкольных отд-ний пед. Училищ. Пер с рус. Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1979. на укр яз iconРуководство для врачей: в 3-х т.,Т. 1, под общей редакцией Ф. И. Комарова Г. М.: Медицина, 1997
Внутренние болезни под ред проф. Г. И. Бурчинского. – Киев, „Вища школа”, 1987. – 576 с
Учебник для учащихся дошкольных отд-ний пед. Училищ. Пер с рус. Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1979. на укр яз iconУчебник для вузов / А. Н. Алабовский, Б. В. Анцев, С. А. Романовский. К. Вища школа, 1985. 192 с
Розробка способів та засобів по захисту атмосфери від промислових викидів в цехах переробки корисних копалин
Учебник для учащихся дошкольных отд-ний пед. Училищ. Пер с рус. Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1979. на укр яз iconУкраїнське літературознавство
Республіканський міжвідомчий науковий збірник. Виходить з 1966 р. Випуск 32. Іван Франко. Статті та матеріали. – Львів: Видавництво...
Учебник для учащихся дошкольных отд-ний пед. Училищ. Пер с рус. Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1979. на укр яз iconПредисловие рецензенты: кафедра общего и прикладного языкознания мгу им. М. В. Ломоносова; доктор филологических наук А. Н. Мороховский (Киев) Кухаренко В. А
К95 Интерпретация текста: Учеб пособие для студен­тов пед ин-тов по спец. №2103 «Иностр яз.».— 2-е изд., перераб.— М.: Просвещение,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи