ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Теорія І методика формування елементарних математичних уявлень» (для ІІІ курсу) icon

ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Теорія І методика формування елементарних математичних уявлень» (для ІІІ курсу)
Скачати 95.45 Kb.
НазваІV. Навчально-методична карта дисципліни «Теорія І методика формування елементарних математичних уявлень» (для ІІІ курсу)
Дата07.10.2013
Розмір95.45 Kb.
ТипДокументи

ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень» (для ІІІ курсу)

162 год., лекції – 20 год., семінарські заняття – 16 год., практичні заняття – 16 год., лабораторні заняття – 12 год., індивідуальна робота – 18 год., самостійна робота – 72 год., модульний контроль – 8 год.

Модулі

Змістовий модуль І

Назва

модуля

^ Теоретичні заходи курсу «Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень»

Кількість балів за модуль

82 балів

Лекції

1

2

3

4


Теми

лекцій

Предмет та завдання курсу «Теорія та методика формування елементарних понять у дошкільників.


1 б.

Історія розвитку методів навч. арифметики в школі.

1 б.

Становлення та розвиток методики ФЕМУ у дітей дошкільного віку. Теоретичні онови інтегрування дітей

Сучасні наукові підходи до формування природничо-математичних знань дошкільників 1б.

Теор. основи ФЕМУ у дошк. Особл. розвитку кількісних уявлень у дітей дошк. віку.

1 б.

Теми семінарських занять

Основні математичні поняття як теоретична основа множин.

11 б.
Сучасні дослідження з методики ФЕМУ у дошкільників.

11 б.
Теми практичних занять


Використання наочного матеріалу на заняттях з розвитку елементарних математичних уявлень у дітей. 11 б.

Теми лабораторних занять


Спостереження і аналіз роботи вихователя по ФЕМУ у дітей різних вікових груп ДНЗ. 11 б.

Самостійна робота

Табл. 6.1

(5 бали)

Табл. 6.1

(5 бали)

Табл. 6.1

(5 бали)

Табл. 6.1

(5 бали)

ІНДЗ
Види поточного контролю

Модульна контрольна робота 1

(25 балів)ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень» (для ІІІ курсу)

162 год., лекції – 20 год., семінарські заняття – 16 год., практичні заняття – 16 год., лабораторні заняття – 12 год., індивідуальна робота – 18 год., самостійна робота – 72 год., модульний контроль – 8 год.

Модулі

Змістовий модуль ІІ

Назва

модуля

^ Методичні положення організації процесу формування елементарних математичних уявлень

Кількість балів за модуль

107 балів

Лекції

5

6

7


Теми

лекцій

Формування у дітей уявлень про множини в різних вікових групах.

1 б.

Розвиток у дітей уявлень про число, лічбу та обчислення в різних вікових групах ДНЗ.

1 б.
Теми семінарських занятьНавчання дітей старшого дошкільного віку розв’язуванню арифметичних задач. 11 б.

Теми практичних занять

Прийоми формування знань про кількість в молодшому дошкільному віці.

11 б.

Складання та аналіз конспектів занять з розвитку кількісних уявлень у старшого дошк. віку.

11 б.

Моделювання фрагменту заняття на тему «Навчання дітей розв’язуванню арифметичних задач».

11 б.

Теми лабораторних занять

Проведення фрагментів занять у дітей молодшого дошкільного віку, поняття відносин рівності та нерівності при порівнянні груп предметів.

11 б.Самостійна робота

Табл. 6.1

(15 бали)

Табл. 6.1

(15 бали)

Табл. 6.1

(15 бали)

ІНДЗ
Види поточного контролю

Модульна контрольна робота 2

(25 балів)ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень» (для ІІІ курсу)

Разом: 162 год., лекції – 20 год., семінарські заняття – 16 год., практичні заняття – 16 год., лабораторні заняття – 12 год., індивідуальна робота – 18 год., самостійна робота – 72 год., модульний контроль – 8 год.

Модулі

Змістовий модуль ІІІ

Назва

модуля

^ Формування уявлень про величину предметів та геометричні фігури у дітей дошкільного віку

Кількість балів за модуль

82 балів

Лекції

8

9


Теми

лекцій

Особливості розвитку у дошкільників уявлень про величину предметів. Формування у дітей уявлень про величину предметів та вимірювання величин.

1 б.

Особливості розвитку у дошкільників уявлень про форму предметів та геометричні фігури. Формування уявлень про форму предметів та геометричні фігури в різних вікових групах.

1 б.


Теми семінарських занять

Особливості уявлень дітей про розмір предметів та їх вимірювання.

11 б.
Теми практичних занять

Розробка фрагменту заняття «Навчання дітей порівнянню предметів та вимірюванню».

1 б.

Моделювання цікавих ігор і вправ на закріплення уявлення про геометричні фігури.

11 б.

Теми лабораторних занять

Проведення фрагментів занять на теми «Навчання дітей порівнювати предмети в різних вікових групах», «Навчання дітей вимірюванню».

11 б.

Проведення фрагментів занять з використанням різних ігрових завдань.

11 б.

Самостійна робота

Табл. 6.1

(15 бали)

Табл. 6.1

(15 бали)

ІНДЗ
Види поточного контролю

Модульна контрольна робота 3

(25 балів)ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень» (для ІІІ курсу)

Разом: 162 год., лекції – 20 год., семінарські заняття – 16 год., практичні заняття – 16 год., лабораторні заняття – 12 год., індивідуальна робота – 18 год., самостійна робота – 72 год., модульний контроль – 8 год.

Модулі

Змістовий модуль ІV

Назва

модуля

^ Формування уявлень про простір і час. Педагогічна взаємодія ДНЗ з сім’єю та школою у формуванні елементарних математичних уявлень

Кількість балів за модуль

166 балів

Лекції

10

11

12

13


Теми

лекцій

Особливості просторових уявлень дітей дошкільного віку та методика їх формування. 1 б.

Особливості часових уявлень дітей дошкільного віку. Формування уявлень про час у дітей дошкільного віку. 1 б.

Робота ДНЗ з сім’єю з питань логіко-математичного розвитку дітей і підготовки їх до школи.

1 б.

Наступність у роботі ДНЗ і школи у навчанні математиці.

1 б.

Теми семінарських занять

Особливості просторової орієнтації дітей дошкільного віку. 11 б.

Особливості орієнтування дітей в часі.

11 б.

Робота ДНЗ з сім’єю з питань логіко-математичного розвитку дітей. 11 б.

Наступність в роботі ДНЗ і школи з навчання математики. 11 б.

Теми практичних занять

Складання конспектів дидактичних ігор або вправ на ознайомлення дітей орієнтуванню в просторі.

11 б.

Складання конспектів дидактичних ігор або вправ на закріплення знань дітей про часові поняття.

11 б.Теми лабораторних занять

Проведення дидактичних ігор або вправ з орієнтування в просторі.

11 б.
Презентація матеріалу для батьків з логіко-математичного розвитку дошкільників.

11 б.
Самостійна робота

Табл. 6.1

(10 бали)

Табл. 6.1

(10 бали)

Табл. 6.1

(5 бали)

Табл. 6.1

( 5 бали)

ІНДЗ

30 балів

Види поточного контролю

Модульна контрольна робота 4

(25 балів)

Підсумковий

контроль

Екзамен (40 балів)

Схожі:

ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Теорія І методика формування елементарних математичних уявлень» (для ІІІ курсу) iconТеорія І методика формування елементарних математичних уявлень змістовий модуль І
...
ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Теорія І методика формування елементарних математичних уявлень» (для ІІІ курсу) iconІнститут педагогіки І психології
Дошкільна педагогіка, методика дошкільної освіти, сучасна українська мова, методика формування елементарних математичних уявлень...
ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Теорія І методика формування елементарних математичних уявлень» (для ІІІ курсу) iconМетодичні рекомендації з навчальної дисципліни «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку»
Виступ на засіданні циклової комісії викладачів фахових дисциплін дошкільної освіти
ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Теорія І методика формування елементарних математичних уявлень» (для ІІІ курсу) iconІнститут педагогіки І психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса, телефон
Дошкільна педагогіка, методика дошкільної освіти, сучасна українська мова, методика формування елементарних математичних уявлень...
ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Теорія І методика формування елементарних математичних уявлень» (для ІІІ курсу) iconІнститут педагогіки І психології Кафедра дошкільної та початкової освіти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса, телефон
Дошкільна педагогіка, методика дошкільної освіти, сучасна українська мова, методика формування елементарних математичних уявлень...
ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Теорія І методика формування елементарних математичних уявлень» (для ІІІ курсу) iconПрограма теорія І методика розвитку рідної мови дітей дошкільного віку для спеціальності 010100 «Дошкільна освіта»
Навчально-методична карта дисципліни «Теорія та методика розвитку рідної мови дітей дошкільного віку»
ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Теорія І методика формування елементарних математичних уявлень» (для ІІІ курсу) iconІV. Навчально-методична карта дисципліни «Теорія І технологія валеологічної освіти дошкільників» (ІІІ курс) Разом
Разом: 162 год., лекції –30 год., семінарські заняття – 14 год., практичні заняття – 20 год
ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Теорія І методика формування елементарних математичних уявлень» (для ІІІ курсу) iconІV. Навчально-методична карта дисципліни «Теорія І методика співпраці днз з родинами» Разом: 144год
Разом: 144год., із них 32 год. – лекції, 12 год. – семінарські заняття, 12 год. – практичні заняття, 16 год. – Індз, 64год. – самостійна...
ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Теорія І методика формування елементарних математичних уявлень» (для ІІІ курсу) iconМетодичне керівництво роботою з формування мовленнєвої компетеції дошкільника для спеціальності 010101 «Дошкільне виховання» освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
Навчально-методична карта дисципліни «Методичне керівництво роботою з формування мовленнєвої компетенції дошкільника»
ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Теорія І методика формування елементарних математичних уявлень» (для ІІІ курсу) iconНавчально-методична карта дисципліни «Теорія і практика навчання української мови у початкових класах» Разом
Разом144год., лекції – 8 год., семінарськіі заняття – 18 год., індивідуальна робота –16 год., 303 60
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи