Тема: Сучасна система дошкільної освіти в Україні (2 год.) icon

Тема: Сучасна система дошкільної освіти в Україні (2 год.)
Скачати 52.79 Kb.
НазваТема: Сучасна система дошкільної освіти в Україні (2 год.)
Дата07.10.2013
Розмір52.79 Kb.
ТипЗакон

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ З КУРСУ « СУЧАСНІ СИСТЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ»


Практичне заняття 1.


Тема: Сучасна система дошкільної освіти в Україні (2 год.).


План заняття

І. Виконання практичної роботи.

1.Законодавство України про дошкільну освіту: основні завдання законодавства України про дошкільну освіту; державна політика у сфері дошкільної освіти.

2. Складові системи дошкільної освіти ; завдання, принципи організації.

3. Типи дошкільних закладів, їх функції.

4. Підготовка педагогічних кадрів для системи дошкільної освіти.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Рекомендована література

Основна:

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К.: Освіта, 1999.

Закон України « Про дошкільну освіту» – К., 2001.

Державна національна програма « Освіта. Україна Х Х I століття» // Освіта. – 1993. - № 44-46.

Концепція безперервної системи національного виховання . – К., 1994.

Концепція дошкільного виховання в Україні. – К., 1993.

Лисенко Н.В. Кирста Н.Р. Педагогіка українського _оллег_і. – К., 2006. – С. 238-247.

Поніманська Т.І. Основи дошкільної педагогіки. – К., 1998. – С. 129-136.

Типовий статут дошкільного виховного закладу // Дошкільне виховання . – 1994 . – № 9. – С. 6 – 8.


Додаткова

Борисова З.Н. Теоретичні основи проблеми підготовки педагогічних кадрів у галузі дошкільного виховання // Удосконалення професійної підготовки спеціалістів дошкільного профілю / За _олл. Л.Артемової , Н. Лисенко. – К.: РУМК , 1996. – С. 32-42.

Бурова А., Долинна О. Проблемні питання дошкільної освіти // Дошкільне виховання . – 2000. – № 7. – С. 18-19.

Верозубов О. Дошкілля в центрі уваги // Дошкільне виховання . – 2001. – № 7. – С. 5


Практичне заняття 2.


Тема: Центр розвитку дитини – нова форма здобуття дошкільної освіти (2 год.).


План заняття

І. Виконання практичної роботи.

1. Презентація Центру розвитку дитини (за матеріалами зібраними студентами в різних районах м. Києва та літературних джерел ) з послідуючим аналізом.

2. Створення власної моделі Центру розвитку дитини (організація роботи в підгрупах).


ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.


Рекомендована література

Основна

Грицюк Л.А. Нові форми здобуття дошкільної освіти. – Тернопіль, 2005.

Лисенко Н.В., Кирста Н.Р. Педагогіка українського дошкілля. – К., 2004. – С.57-78.

Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка. – К., 2006. – С. 105-107.


Додаткова

Дичківська І.М. Педагогічна іноватика: сучасний погляд // Дошкільне виховання . – 2002. – № 8. – С. 6-8.

Леонтьева А.. Лушпарь Т. Работа микроцентра социально-педагогической поддержки семьи и ребенка // Дошкольное воспитание . – 2001. – № 9. – С. 93.

Організаційно-педагогічні аспекти діяльності нових типів дошкільних закладів / Уклад.: О. Я .Лобас, Д. П. Лаврентьєва, А. П. Бурова, – К.: ВІПОЛ., 1997. – С. 35-37.

Підласий І. П. Педагогічні іновації // Рідна школа . – 1998. – № 2. – С. 4-16.


Практичне заняття 3.


.

Тема: Авторський дошкільний заклад (2 год.).


План заняття

І. Виконання практичної роботи.

1. Презентація авторського дошкільного закладу « ШДС Марії Монтессорі 1 ступеня.

2. Обговорення презентації.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

III. Модульний контроль знань.


Рекомендована література

Основна

Борисова З. Н. Метод научной педагогики Марии Монтессори. – К., 1993.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2004. – С. 79-89.

Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка. – К., 2006. – С. 108-110.

ЛисенкоН.В., Кирста Н. Р. Педагогіка українського дошкілля. – К., 2006. – С.74-76.


Допоміжна

Дичківська І.М. Поніманська Т. І . Марія Монтессорі: теорія і технологія. – К., 2006.

Дичковская И.Н. Воспитание для жизни: образовательная система М. Монтессори.–М.: Московский Монтессори-центр, 1996.


Практичне заняття 4-5


Тема: Сучасні системи дошкільної освіти за кордоном ( 4 год.).


План заняття

І. Виконання практичної роботи.

1. Загальні тенденції розвитку системи дошкільної освіти в провідних країнах світу.

2. Особливості системи дошкільної освіти в різних країнах світу.

II. Перевірка виконання самостійної роботи.

III. Модульний контроль знань.


Рекомендована література.


Основна


Галус О.М. Шапошнікова Л.М. Порівняльна педагогіка. – К., 2006.

Грицюк Л.А. Нові форми здобуття дошкільної освіти. – Тернопіль, 2005.

Педагогика и народное образование за рубежом. – М., 1990.

Поніманська Т.І. Основи дошкільної педагогіки. – К., 1998.


Додаткова

Антонов Я. Система образования в США // Профессионал, –1992.– № 1. – С.24.

Венгер Л. Воспитание детей в Великобритании // Дошкольное воспитание. – 1983 . – № 2. – С. 18-22.

Детский сад в Японии : Опыт развития детей в группе. – М., 1997.

Иванова Э. Изучение ГДР интересов дошкольников // Дошкольное воспитание – 1985. – № 11. – С. 72-75.

Іванюк І. Освіта в Норвегії. // Дошкільне виховання . – 2002.– № 2. – С. 24-26.

Кірдода Л. Дншкільна освіта в Марокко. // Дошкільне виховання. – 2002. – № 10.– С. 16-17.

Локшина О.И. Общественное дошкольное воспитание в Великобритании на современном этапе: Автореферат дисс. Канд. Пед.наук. – К., 1991.

Миндлина Т. Франция: о современной практике материнских школ // Дошкольное воспитание. – 1988. – № 7. – С. 83-97.

Мельниченко Р. У наших чехословацьких _оллег // Дошкільне виховання. – 1989. – № 2. – С. 34-37.

Неліна Т. Приватний садок в Австралії // Дошкільне виховання . – 1994. - №4.

Япония : детские сады Судзуки в Мацумото // Дошкольное воспитание . – 1991. – № 6 – С. 84 – 86.

Схожі:

Тема: Сучасна система дошкільної освіти в Україні (2 год.) iconVІ. завдання для самостійної роботи з курсу «сучасні системи дошкільної освіти» Змістовий модуль І. Система дошкільної освіти в Україні Тема Дошкільна освіта як складова ланка в системі національної системи освіти в Україні ( 6 год)
Тема Дошкільна освіта як складова ланка в системі національної системи освіти в Україні ( 6 год)
Тема: Сучасна система дошкільної освіти в Україні (2 год.) iconТема поняття дошкільної освіти, завдання, принципи її організації в україні
Змістовий модуль ІІ. Організаційно правові засади функціонування системи дошкільної освіти в україні
Тема: Сучасна система дошкільної освіти в Україні (2 год.) iconVІ. завдання для самостійної роботи змістовий модуль 1 Теоретико-методологічні засади та історичний огляд становлення І розвитку дошкільної лінгводидактики як науки Тема 1 Дошкільна лінгводидактика як наука – 1 год
Опрацювавши методологічні засади дошкільної лінгводидактики, визначити який взаємозв’язок має мова і історія народу, мова і поезія;...
Тема: Сучасна система дошкільної освіти в Україні (2 год.) iconV. плани семінарських занять
Тема: Технологія створення привабливого іміджу педагога, організатора дошкільної освіти (2 год.)
Тема: Сучасна система дошкільної освіти в Україні (2 год.) iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання робоча навчальна програма сучасні системи дошкільної освіти
Лекція Дошкільна освіта як складова ланка в системі національної освіти України 2 год
Тема: Сучасна система дошкільної освіти в Україні (2 год.) iconСистема освіти в Україні та Сполучених Штатах Америки Судова система США та України
Тема: Система освіти в Україні та Сполучених Штатах Америки Судова система США та України
Тема: Сучасна система дошкільної освіти в Україні (2 год.) iconЗакон України "Про дошкільну освіту" "Національна доктрина розвитку освіти"
...
Тема: Сучасна система дошкільної освіти в Україні (2 год.) iconІнститут педагогіки І психології Кафедра дошкільної та початкової освіти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса, телефон
Дошкільна педагогіка, методика дошкільної освіти, сучасна українська мова, методика формування елементарних математичних уявлень...
Тема: Сучасна система дошкільної освіти в Україні (2 год.) iconРезолюція І всеукраїнського з'їзду педагогічних працівників дошкільної освіти 5 листопада 2010 р
Й період у становленні І розвитку людини та будучи впевненими в необхідності перегляду ролі І місця дошкільної освіти в суспільстві,...
Тема: Сучасна система дошкільної освіти в Україні (2 год.) iconТема: поняття, система та джерела земельного права україни. Земельні правовідносини (6 год)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи