ІХ. Система поточного І підсумкового контролю знань icon

ІХ. Система поточного І підсумкового контролю знань
Скачати 57.55 Kb.
НазваІХ. Система поточного І підсумкового контролю знань
Дата07.10.2013
Розмір57.55 Kb.
ТипРозрахунок

ІХ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


Контроль успішності студентів із врахуванням поточного контролю та підсумкового оцінювання проводиться відповідно до навчально-методичної карти, де позначено види і терміни контролю.

Реферати, підготовлені за заданою тематикою, обговорюються та захищаються під час семінарських занять. Заходи з модульного контролю проводяться після завершення вивчення навчального матеріалу даного модуля.

За пропуски навчальних занять (лекцій, семінарських, практичних) нараховуються штрафні бали (1 бал за кожен пропуск), які віднімаються від сумарного рейтингового балу при вивченні підсумкової оцінки.

При згоді студента, до відомості обліку успішності може бути поставлена екзаменаційна оцінка на підставі поточного рейтингового балу. Студент може підвищувати оцінку «задовільно» або «добре», яку

він отримав за результатами поточного контролю, складанням семестрового екзамену.

Розрахунок рейтингових балів проводиться за наступною системою, наведеною у таблиці:


^ Розрахунок рейтингових балів видами

поточного (модульного) контролю

№ п/п

Вид діяльності

Коефіцієнт (вартість)

Кількість видів робіт

Кількість рейтингових балів

1.

Лекції (відвідування)

1

12

12

2.

Відвідування семінарських занять

1

6

6

3.

Семінарські заняття

10

6

60

4.

Відвідування практичних занять

1

6

6

5.

Практичні заняття

10

6

60

6.

Самостійна робота

5

12

60

7.

Індивідуальна навчально-дослідницька робота

30

1

30

8.

Модульна контрольна робота (1, 2)

25

2

50

Підсумковий рейтинговий бал 284


Екзамен - 40 балів

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи:

      • Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, екзамен.

      • Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове письмове тестування, звіт, реферат.

      • Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.8.2. Порядок переведення рейтингових показників в європейські оцінки

ECTS

Національна шкала

«5»

відмінно

«4»

добре

«3»

задовільно

«2»

незадовільно

Шкала університету

90 - 100

82 -89

75 - 81

69 - 74

60 - 68

35 - 59

0 - 34

Шкала ЕCTS

А

В

С

D

E

FX

XЗ можливістю повторного складання

З обов’язковим повторним курсом


Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за 4-бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», подано у табл.. 8.3.

^ Таблиця 8.3.

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів


Оцінка

Критерії оцінювання

«відмінно»

Ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання передбачені навчальною програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь

«добре»

Ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.

«задовільно»

Ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову

«незадовільно»

Виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка «незадовільно», ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни


Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських, практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, модульну контрольну роботу.

Виконання модульних контрольних здійснюється з використанням роздрукованих завдань.

Наукові дослідження, які виконує студент за визначеною тематикою, обговорюються та захищаються на семінарських заняттях.

Модульний контроль студентів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу модуля.

Схожі:

ІХ. Система поточного І підсумкового контролю знань iconСистема поточного І підсумкового
Контроль успішності студентів із врахуванням поточного контролю та підсумкового оцінювання проводиться відповідно до навчально-методичної...
ІХ. Система поточного І підсумкового контролю знань iconVііі. Система поточного І підсумкового
Контроль успішності студентів із врахуванням поточного контролю та підсумкового оцінювання проводиться відповідно до навчально-методичної...
ІХ. Система поточного І підсумкового контролю знань iconViii. Система поточного І підсумкового контролю знань
Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну чотирибальну та європейську (ects) шкалу...
ІХ. Система поточного І підсумкового контролю знань iconViii. Система поточного І підсумкового контролю знань
Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну чотирибальну та європейську (ects) шкалу...
ІХ. Система поточного І підсумкового контролю знань iconViii. Система поточного І підсумкового контролю знань
Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну чотирибальну та європейську (ects) шкалу...
ІХ. Система поточного І підсумкового контролю знань iconViii. Система поточного І підсумкового контролю знань
Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну чотирибальну та європейську (ects) шкалу...
ІХ. Система поточного І підсумкового контролю знань iconVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Психологія творчості» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено...
ІХ. Система поточного І підсумкового контролю знань iconVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань
«Основи педагогічної іміджології» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності,...
ІХ. Система поточного І підсумкового контролю знань iconСистема поточного і підсумкового контролю знань Навчальнi досягнення бакалаврів із дисципліни «Культура читання»
Систему рейтингових балiв для рiзних видiв контролю та порядок їх переведення у нацiональну (5-бальну) та європейську (естs) шкалу...
ІХ. Система поточного І підсумкового контролю знань iconVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення студентів із дисципліни «Етнопсихологія»
«Етнопсихологія» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи