Vііі. Система поточного І підсумкового контролю знань icon

Vііі. Система поточного І підсумкового контролю знань
Скачати 53.22 Kb.
НазваVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань
Дата08.10.2013
Розмір53.22 Kb.
ТипРозрахунок

VІІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
 1. Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Психологія творчості» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок.

 2. Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 8.1, табл. 8.2.^ Таблиця 8.1

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю

п/п

Вид діяльності

Максимальна кількість балів

1.

Лекції (відвідування)

1 × 5 = 5 балів

2.

Семінарські заняття (відвідування)

1 × 8 = 8 балів

3.

Семінарські заняття (відповідь)

10 × 8 = 80 балів

4.

Виконання домашнього завдання (СРС)

5 × 34 = 170 балів

5.

Модульні контрольні роботи (1, 2)

25 × 2 = 50 балів

6.

Індивідуальна робота (реферат)

30 балів

Підсумковий максимальний бал (Сум. балів)

343 бали


Екзамен – 40 балів


Для установлення індивідуального рейтингового балу сумарна кількість балів, набрана студентом в процесі вивчення курсу, множиться на коефіцієнт перерахунку.

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи:

 • Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, екзамен.

 • Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове письмове тестування, звіт, реферат.

 • Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання.

Таблиця 8.2

^ Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки ECTS


Підсумкова кількість балів (max – 100)

Оцінка за 4-бальною шкалою

^ Оцінка за шкалою ECTS

90  100

«відмінно»

A

82  89

«дуже добре»

B

75  81

«добре»

C

69  74

«задовільно»

D

60  68

«достатньо»

E

35  59

«незадовільно»

(з можливістю повторного складання)

FX

1 – 34

«незадовільно»

(з обов’язковим повторним курсом)

F


Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за - бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», подано у табл. 8.3.

^ Таблиця 8.3

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів


Оцінка

Критерії оцінювання

«відмінно»

ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.

«добре»

ставиться за вияв студентом повних систематичних знань із дисципліни, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.

«задовільно»

ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у відповіді, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача.

«незадовільно»

виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка «незадовільно» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.


Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських, практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, модульну контрольну роботу.

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється з використанням роздрукованих завдань.

Реферативні дослідження, які виконує студент за визначеною тематикою, обговорюються та захищаються на семінарських заняттях (див. п. «Захист творчих проектів»).

Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу модуля.

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог:

 • своєчасність виконання навчальних завдань;

 • повний обсяг їх виконання;

 • якість виконання навчальних завдань;

 • самостійність виконання;

 • творчий підхід у виконанні завдань;

 • ініціативність у навчальній діяльності.

Схожі:

Vііі. Система поточного І підсумкового контролю знань iconVііі. Система поточного І підсумкового
Контроль успішності студентів із врахуванням поточного контролю та підсумкового оцінювання проводиться відповідно до навчально-методичної...
Vііі. Система поточного І підсумкового контролю знань iconІХ. Система поточного І підсумкового контролю знань
Контроль успішності студентів із врахуванням поточного контролю та підсумкового оцінювання проводиться відповідно до навчально-методичної...
Vііі. Система поточного І підсумкового контролю знань iconVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань
«Основи педагогічної іміджології» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності,...
Vііі. Система поточного І підсумкового контролю знань iconVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення студентів із дисципліни «Етнопсихологія»
«Етнопсихологія» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості...
Vііі. Система поточного І підсумкового контролю знань iconVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення студентів із дисципліни «Теорія І технологія валеологічної освіти дошкільників»
Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ects) шкалу...
Vііі. Система поточного І підсумкового контролю знань iconVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення студентів із дисципліни «Психологія сім’ї»
«Психологія сім’ї» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості...
Vііі. Система поточного І підсумкового контролю знань iconVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни «Методика навчання української мови в дошкільних навчальних закладах з російськомовним режимом»
Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ects) шкалу...
Vііі. Система поточного І підсумкового контролю знань iconVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення студентів із дисципліни «Теорія та методика розвитку мовлення дітей дошкільного віку»
Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ects) шкалу...
Vііі. Система поточного І підсумкового контролю знань iconVііі. Система поточного І підсумкового контролю знань навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни «Основи логопедії І дефектології»
«Основи логопедії і дефектології» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності,...
Vііі. Система поточного І підсумкового контролю знань iconСистема поточного І підсумкового
Контроль успішності студентів із врахуванням поточного контролю та підсумкового оцінювання проводиться відповідно до навчально-методичної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи