Програма icon

Програма
Скачати 60.51 Kb.
НазваПрограма
Дата28.07.2012
Розмір60.51 Kb.
ТипДокументи

Програма

Підготовки до іспиту для вступу

за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра


Спеціальність: " Технології та засоби телекомунікацій "


 1. Функції та структура вузлів комутації в телекомунікаційних мережах. Типи та особливості комутаційних станцій сільських, міських та міжміських телефонних мереж.

 2. Принципи побудови та види нумерації сільських, міських та міжміських телефонних мереж. Організація міжнародного телефонного зв’язку.

 3. Функціональні підсистеми цифрових систем комутації (ЦСК) та їх призначення. Основні типи ЦСК, що використовуються та телекомунікаційних мережах України.

 4. Просторова та часова комутація в синхронних ЦСК. Структура, параметри, принцип дії та види пам’яті блоків просторово-часової комутації.

 5. Пакетна комутація в асинхронних ЦСК. Широкосмугові комутаційні блоки за технологією ATM та Ethernet (на прикладі SI-2000/V.5 та комутатора EAS MSAN).

 6. Системи сигналізації телекомунікаційних мереж. Інформаційні, лінійні та керуючі сигнали сигналізації. Способи передавання та кодування сигналів по каналам систем передавання.

 7. Системи сигналізації телекомунікаційних мереж. Обладнання сигналізації сучасних цифрових систем комутації. Особливості протоколів сигналізації в стиках V5.1 і V5.2.

 8. Системи сигналізації телекомунікаційних мереж. Архітектура спільноканальної сигналізації СКС №7.

 9. Синхронізація в телекомунікаційних системах. Загальні положення. Тактова, циклова й надциклова синхронізація.

 10. Математична модель системи розподілу інформації. Види систем розподілу інформації та їх класифікація.

 11. Навантаження та пропускна здатність комутаційних систем. Види навантаження та його інтенсивність і скупченість.

 12. Математичні моделі трафіка телекомунікаційних мереж. Ймовірнісні функції розподілу його основних характеристик. Особливості мультисервісного трафіка.

 13. Вплив характеристик трафіка на пропускну здатність та якість обслуговування телекомунікаційних систем. Порівняння характеристик якості обслуговування для різних моделей трафіка.

 14. Методи розрахунку характеристик якості обслуговування (QoS). Основні характеристик QoS за дисципліни обслуговування з втратами та чергами.

 15. Основні тенденції розвитку систем і мереж радіодоступу. Сучасний стан і темпи розвитку технологій та систем радіодоступу в Україні та світі.

 16. Класифікація систем радіо доступу та їх основні особливості. Еволюція систем радіодоступу. Характеристика обладнання різних етапів розвитку мереж радіодоступу та області застосування.

 17. Узагальнена структура мережі радіодоступу. Опорна мережа, абонентські пристрої, радіоінтерфейси мережі радіодоступу. Типи радіоінтерфейсів (діапазон частот, метод розподілу каналів та способи модуляції). Мережі радіодоступу другого, третього та четвертого покоління.

 18. Комутаційне обладнання мереж наступного покоління NGN. Архітектура мережі NGN, особливості та технічні характеристики обладнання згідно рекомендаціям ITU-Т Y.2010, Y.2011.

 19. Комутаційне обладнання мереж наступного покоління NGN. Класифікація обладнання мережі NGN: комутаційне обладнання управління викликами (Softswitch), шлюзи доступу (AG), сигнальні шлюзи (SG) та шлюзи з’єднувальних ліній (TG).

 20. Комутаційне обладнання мереж наступного покоління NGN. Застосування програмних комутаторів Softswitch та медіа-шлюзів в мережах NGN.

 21. Математичні моделі типових задач аналізу телекомунікаційних мереж. Методи й алгоритми їх розв’язання.

 22. Концепції керування мережами. Основні положення концепції TMN. Основні положення концепції TINA. Архітектура TINA.

 23. Доменні імена. Формат ІР-пакету для версій IPv4 i IPv6. Протокол розв'язування адрес.

 24. Загальна структура Інтернету. Методи і проколи маршрутизації. Безкласова міждоменна маршрутизація.

 25. Протоколи транспортного рівня в ТСР/ІР-мережах. Протокол UDP. Протокол ТСР.

 26. Маркування, типи та конструкції симетричних кабелів, що використовуються на міських мережах.

 27. Основні залежності первинних параметрів передавання симетричних кіл від частоти, відстані між провідниками та діаметру провідників.

 28. Попутний та зустрічний потоки у неоднорідних колах зв’язку, їх вплив на параметри передачі та способи боротьби з ними.

 29. Вторинні параметри впливу між симетричними колами ліній передавання, їх визначення та одиниці виміру.

 30. Залежність вторинних параметрів впливу від довжини лінії передавання та її аналіз.

 31. Розподіл помилок у дискретному каналі:

- поняття структури дискретного каналу і параметри опису;

- незалежний розподіл помилок, канал без пам'яті;

- залежний розподіл помилок пакетування помилок, модель Пуртова, канал з пам'яттю.

 1. Структурні схеми дискретного каналу з видами модуляції: АМ, ЧМ, ОФМ. Тимчасові діаграми в контрольних точках.

 2. Завадостійке кодування: лінійні блокові коди, безперервні коди (+ турбокоди). Циклічні коди: кодер, декодер, утворюючий поліном, синтез КК Циклічних кодів. Правила побудови пристроїв отримання залишку в кодеках ЦК.

 3. Факсимільні системи зв'язку. Структурні схеми передавача і приймача. Методи кодування кодами МКХ і КДС.

 4. Алгоритми і структурні схеми ВЗЗ-ОЧ, ВЗЗ-НПбл, ВЗЗ-АП, ІЗЗ-ОЧ (скорочена). Розрахункові параметри адаптивних систем передачі даних.

 5. ТкС (визначення), складові ТкС, види мережних вузлів. Види систем передачі (СП), призначення основних елементів СП. Характеристики сигналів і шумів, Вплив захищеності сигналу від шумів на довжину підсилювальної ділянки, діаграма рівнів. Ретрансляція і регенерація сигналів. Методи побудови каналів і трактів систем передачі і їх характеристики. Мостові, канальні і пакетні методи розділення сигналів. Організація дуплексного зв'язку.

 6. Ієрархія, загальні характеристики і відмінні особливості ЦСП; структурна схема кінцевої станції, види АЦП/ЦАП-ІКМ; шуми квантування ІКМ.

 7. Структурні схеми і фрейми ВЦСП і вищих ступенів ієрархії, группоутворення методом стаффінга, пристрій циклової синхронізації пошукового типу і його часові характеристики.

 8. Структура і коди лінійного тракту ЦСП, регенератор, оцінка якості лінійного тракту, довжина ділянки регенерації на електропровідному і волоконно-оптичному кабелях. Структурні схеми і плани частот радіорелейних системи передачі прямої видимості, особливості і характеристики цифрових РРСП.

 9. Ієрархія, інформаційні структури, модулі ЦСП-SDH. Основні архітектурні елементи і структури SDH. Методи збільшення надійності на основі ЦСП-SDH. Устаткування ЦСП-SDH. Види допоміжних мереж SDH.

 10. Спектральне мультиплексування у ВОСП (WDM). Причини появи, переваги, види, частотні плани WDM. Фактична смуга частот оптичного каналу WDM. Проліт, секція, дистанція. Структурна схема секції, призначення її основних елементів. БОУ, ПОУ. ЛОУ секції WDM. Пакетні методи передачі в мережах PBN. Збільшення трафіку ефективним кодуванням і пакетними методами передачі.


Схожі:

Програма iconВ. П. Бурмака програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека праці в будівництві» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича санітарія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека технологічних процесів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Програма iconМ. С. Лисенко програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Етика бізнесу» для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Програма iconО. В. Дорохов програма та робоча програма
Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Електричні машини” (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 050701...
Програма iconГосподарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Транспортне право» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності...
Програма iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 140101...
Програма iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 140101...
Програма iconГосподарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Програма iconТ.Є. Одаренко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Економіка якості (для студентів фпотазн 5 курсу напряму підготовки 0501 „Економіка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи