Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова Кафедра автоматизації та управління технологічними процесами Програма до вступного іспиту зі спеціальності 092501 – «Автоматизоване управління технологічними процесами» icon

Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова Кафедра автоматизації та управління технологічними процесами Програма до вступного іспиту зі спеціальності 092501 – «Автоматизоване управління технологічними процесами»
Скачати 71.82 Kb.
НазваОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова Кафедра автоматизації та управління технологічними процесами Програма до вступного іспиту зі спеціальності 092501 – «Автоматизоване управління технологічними процесами»
Дата28.07.2012
Розмір71.82 Kb.
ТипДокументи

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

Кафедра автоматизації та управління технологічними процесами


Програма до вступного іспиту зі спеціальності

7.092501 – «Автоматизоване управління технологічними процесами»


 1. З яких частин складається об’єкт управління? Які типові зовнішні сигнали використовуються для аналізу роботи автоматизованої системи управління?

 2. Наведіть приклад обробки кривої розгону об’єкту управління для отримання налаштувань за інженерною методикою Копеловича.

 3. Наведіть приклад обробки кривої розгону об’єкту управління для отримання налаштувань за інженерною методикою Кона.

 4. Виконайте обернене перетворення Лапласа для інерційної ланки другого порядку з запізненням з метою отримання залежності вихідної координати від часу.

 5. Виконайте перетворення передатної функції інерційної ланки другого порядку з запізненням в комплексну частотну характеристику.

 6. Що представляє собою автоматизована система управління технологічного процесу?

 7. Наведіть класифікацію автоматичних систем управління за кількома ознаками.

 8. Які класичні закони управління Вам відомі? У чому їх суттєва відмінність?

 9. Наведіть пояснення вибору налаштувань промислових регуляторів за допомогою розширеної комплексної частотної характеристики.

 10. У чому полягає особливість дослідження та налагодження нелінійних систем автоматичного управління?

 11. Опишіть принцип аналогово-цифрового перетворення континуального сигналу.

 12. Виконайте дискретне перетворення Лапласа для інерційної ланки першого порядку. У чому полягає особливість використання дискретних перетворень?

 13. Поясніть на прикладі поняття стійкості системи автоматичного управління. Дайте характеристику запасів стійкості за модулем та фазою.

 14. Які показники якості перехідних процесів управління Ви знаєте? Наведіть їх описання та принцип отримання.

 15. У чому полягає зміст використання систем автоматичного управління та регулювання? Які задачі вирішує система автоматичного управління?

 16. Режим холостого ходу трансформатора. Схема досліду. Параметри.
 1. Робочий режим під навантаженням трансформатора. Зовнішні характеристики.

 2. Режим дослідного короткого замикання трансформатора. Схема досліду. Параметри.

 3. ККД трансформатора. Способи визначення.

 4. Трифазні трансформатори. Групи з’єднань.

 5. Однофазна мостова схема випрямляння. Принцип дії, тимчасові діаграми на ємнісне навантаження, основні параметри.

 6. Однофазна мостова схема випрямляння. Принцип дії, тимчасові діаграми на індуктивне навантаження, основні параметри.

 7. Однофазна двунапівперіодна (з середньою точкою) схема випрямляння. Принцип дії, тимчасові діаграми на ємнісне навантаження, основні параметри.

 8. Однофазна двунапівперіодна (з середньою точкою) схема випрямляння. Принцип дії, тимчасові діаграми на індуктивне навантаження, основні параметри.

 9. Трифазна з середньою точкою схема випрямляння. Принцип дії, тимчасові діаграми на індуктивне навантаження, основні параметри.

 10. Трифазна мостова схема випрямляння. Принцип дії, тимчасові діаграми на індуктивне навантаження, основні параметри.

 11. Мережева однофазна мостова схема випрямляння. Принцип дії, основні параметри.

 12. Керовані випрямлячі. Принцип дії, основні параметри.

 13. Г-образний згладжуючий LC-фільтр. Коефіцієнт згладжування.

 14. П-образний згладжуючий RC-фільтр. Коефіцієнт згладжування.

 15. Багатоланкові згладжуючі фільтри. Коефіцієнт згладжування.

 16. Параметричний стабілізатор постійної напруги на стабілітроні. Принцип дії, коефіцієнт стабілізації.

 17. Параметричний стабілізатор змінної напруги. Принцип дії, коефіцієнт стабілізації.

 18. Компенсаційний транзисторний стабілізатор постійної напруги з неперервним регулюванням (базова схема). Принцип дії, коефіцієнт стабілізації.

 19. Компенсаційний транзисторний стабілізатор постійної напруги з імпульсним регулюванням знижувального (chopper) типу. Принцип дії, переваги та недоліки.

 20. Компенсаційний транзисторний стабілізатор постійної напруги з імпульсним регулюванням підвищувального (boost) типу. Принцип дії, переваги та недоліки.

 21. Компенсаційний транзисторний стабілізатор постійної напруги з імпульсним регулюванням полярно-інвертуючого (buck-boost) типу. Принцип дії, переваги та недоліки.

 22. Однотактний зворотний (flyback) перетворювач постійної напруги. Принцип дії, переваги та недоліки.

 23. Однотактний прямий (forward-mode) перетворювач постійної напруги. Принцип дії, переваги та недоліки.

 24. Двотактний з середньою точкою (push-pull) перетворювач постійної напруги. Принцип дії, переваги та недоліки.

 25. Двотактний півмостовий (half-bridge) перетворювач постійної напруги. Принцип дії, переваги та недоліки.

 26. Двотактний мостовий (full bridge) перетворювач постійної напруги. Принцип дії, переваги та недоліки.

 27. Джерела електроживлення з без трансформаторним входом. Принципи побудови та функціонування.

 28. Джерело безперебійного живлення типу off-line. Принцип дії, переваги та недоліки.

 29. Джерело безперебійного живлення типу line-interactive. Принцип дії, переваги та недоліки.

 30. Джерело безперебійного живлення типу on-line. Принцип дії, переваги та недоліки.

 31. Наведіть типові ланки автоматичних систем керування, передатні функції та диференційні рівняння. Покажіть на простих прикладах, які якісні зміни відбуваються, якщо прості ланки поєднуються у структури.

 32. Покажіть, чим відрізняються та з якою метою використовуються відомі Вам динамічні характеристики керованих об’єктів. Дайте визначення понять „статизм”, „астатизм”, наведіть відповідні криві розгону.

 33. Поясніть поняття сталості керованої системи. Покажіть, чим відрізняється пряме визначення сталості (через корені характеристичного рівняння) від непрямого визначення (через частотні або алгебраїчні критерії);

 34. Наведіть поняття запасу сталості керованої системи. Покажіть, як визначається запас сталості по кривій КЧХ розімкненої керованої системи. Яким чином можна збільшити (зменшити) запас сталості з модулю та фази?

 35. Поясніть, якими показниками визначається якість процесу регулювання. Чим відрізняється оцінка цього ж процесу з допомогою інтегральних критеріїв?

 36. Яким чином виконується оптимізація параметрів типових регуляторів? Як при цьому може використовуватись розширена частотна характеристика?

 37. Покажіть, як виникає некоректна задача оптимізації у випадку налагодження ПІД-регулятора. Яким чином треба уникати некоректності?

 38. Поясніть, яку структуру має комбінована система управіння, або система з компенсацією збурення. У чому полягає ідея її налагодження?

 39. Покажіть, у яких випадках застосовується система з введенням похідної з проміжної точки системи. У чому полягає принцип її налагодження?

 40. Поясніть, яким чином каскадна АСР реалізує принцип ієрархічності АСУ? Як треба налагоджувати подібні системи?

 41. Поняття простору станів та можливості, які цей підхід забезпечує при синтезі та аналізі систем. Що означають терміни „керованість”, „визначеність”?

 42. Покажіть, як виглядає типова структура МП-контролера у складі АСР. Які елементи принципово відрізнять його від континуального регулятора? Яке математичне описання вони мають?

 43. Покажіть, які особливості має математичний апарат для аналізу та синтезу цифрових АСР. Яку роль відіграє при цьому дельта-функція?

 44. Які властивості дискретного перетворення Лапласа? Чи можливо застосовувати дискретну передатну функцію АСР таким же чином, як і континуальну? Яку структуру має модель цифрового ПІД-контроллера?

 45. Покажіть, як розглядається задача сталості дискретної системи керування. У якій області комплексної площини повинні розташовуватися корені характеристичного рівняння сталої дискретної АСР?

 46. Особливості дослідження нелінійних систем керування. Причини виникнення нелінійних властивостей. Типові нелінійні ланки.

 47. Методи усунення негативного впливу нелінійностей на якість системи. Поєднання регулюючого органа та виконавчого механізму з метою досягнення лінійної характеристики.

 48. Поясніть поняття фазової площини та фазового простору. У чому полягає ідея методу О.М. Ляпунова для оцінки сталості нелінійної системи?

 49. У чому полягає ідея принципу максимуму Л.С. Понтрягіна?

 50. Навести основні положення теореми О.О.Фельдбаума про число переключень. Показати, як розраховується час переключень.

 51. Поясніть, у чому полягає сучасна ідея рішення задач керування в умовах невизначеності. Значення лінгвістичної змінної, нечіткої множини, функції належності.

 52. Чи можливо по графіку КЧХ розімкненої системи на комплексній площині визначити запас її стійкості з модулю та фази? Відповідь обгрунтуйте.

 53. У чому полягає ідея визначення сталості лінійної системи керування за методом Найквіста-Михайлова?

 54. Як одержати математичні вирази (диференційні рівняння та передатні функції) для елементарних ланок – інерційної 1-го порядку та інтегруючої ? Як знайти за кривими розгону параметри цих ланок?

 55. Наведіть основні елементи структур, які застосовуються для описання систем автоматичного керування. Наведіть основні правила та приклади структурного перетворення схем керування.

 56. Поясніть поняття комплексної частотної характеристики, розширеної за показником коливальності (РКЧХ). Яким чином РКЧХ застосовується для оптимізації параметрів регуляторів?

 57. Поясніть, у чому полягає сенс перетворення Лапласа? Чим відрізняється описання динаміки систем керування у термінах диференційних рівнянь від описання в термінах передатних функцій?

 58. Яким чином можна одержати перехідний процес регулювання та КЧХ, не застосовуючи моделюючої техніки?

 59. Поясніть ідею рекурентного алгоритму цифрового ПІД-регулятора. Як застосовується у ньому сигнал похибки?

 60. Які показники якості перехідних процесів регулювання Вам відомі? Які протиріччя між ними виникають та у яких випадках?

 61. Поясніть, у чому полягає сенс алгебраїчного критерію стійкості АСР за Гурвіцем. Чим критерій Гурвица відрізняється від критерію Найквіста-Михайлова?

 62. При визначенні стійкості континуальної АСР корені характеристичного рівняння повинні знаходитися лівіше уявної вісі, а при визначенні стійкості цифрової АСР вони повинні знаходитися у площині кола з одиничним радіусом. Поясніть, як виникає ця відмінність?

 63. Поясніть, для чого у теорії нелінійних систем застосовується фазова площина? Як виконати відображення перехідного процесу регулювання з часового простору в фазовий простір?

 64. Наведіть схему та поясніть дію спрощеного аналого-цифрового перетворювача для цифрових систем керування. Яке математичне описання він має?

 65. Наведіть схему та поясніть дію спрощеного цифро-аналогового перетворювача. Яким математичним виразом описується фіксатор нульового порядку?

 66. Який сенс має пристрій вибірки та збереження в цифрових системах регулювання? Поясніть його дію. Виділіть характерні ознаки.

Схожі:

Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова Кафедра автоматизації та управління технологічними процесами Програма до вступного іспиту зі спеціальності 092501 – «Автоматизоване управління технологічними процесами» iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Числові методи та моделювання на еом” для студентів...
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова Кафедра автоматизації та управління технологічними процесами Програма до вступного іспиту зі спеціальності 092501 – «Автоматизоване управління технологічними процесами» iconЗаочний факультет навчальнийграфік напрям підготовки 050202
Спеціальність 092501 Автоматизоване управління технологічними процесами ав-901
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова Кафедра автоматизації та управління технологічними процесами Програма до вступного іспиту зі спеціальності 092501 – «Автоматизоване управління технологічними процесами» iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни
«Теорія ймовірностей та випадкові процеси» для студентів спеціальності 092501 – автоматизоване управління технологічними процесами...
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова Кафедра автоматизації та управління технологічними процесами Програма до вступного іспиту зі спеціальності 092501 – «Автоматизоване управління технологічними процесами» iconМетодичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Контроль та управління хіміко-технологічними процесами» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом
Навчальна дисципліна "Контроль та управління хіміко-технологічними процесами " є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної...
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова Кафедра автоматизації та управління технологічними процесами Програма до вступного іспиту зі спеціальності 092501 – «Автоматизоване управління технологічними процесами» iconСпеціальність 05020201 Автоматизоване управління технологічними процесами

Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова Кафедра автоматизації та управління технологічними процесами Програма до вступного іспиту зі спеціальності 092501 – «Автоматизоване управління технологічними процесами» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Спеціальність 05020201, 05020201 Автоматизоване управління технологічними процесами
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова Кафедра автоматизації та управління технологічними процесами Програма до вступного іспиту зі спеціальності 092501 – «Автоматизоване управління технологічними процесами» iconДенну форму навчання за окр «спеціаліст» на місця державного замовлення факультету Автоматизації І комп’ютерних систем за спеціальністю 05020201 «Автоматизоване управління технологічними процесами»

Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова Кафедра автоматизації та управління технологічними процесами Програма до вступного іспиту зі спеціальності 092501 – «Автоматизоване управління технологічними процесами» iconЛекція 13. Автоматизовані системи управління технологічними процесами
Створення асу складними технологічними процесами здійснюється з використанням автоматичних інформаційних систем збору даних І обчислювальних...
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова Кафедра автоматизації та управління технологічними процесами Програма до вступного іспиту зі спеціальності 092501 – «Автоматизоване управління технологічними процесами» iconПаспорт спеціальності 05. 13. 22 управління проектами та програмами
Спеціальність не містить наукові результати й дослідження зв'язків і закономірностей, пов'язаних із технологічними процесами формування...
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова Кафедра автоматизації та управління технологічними процесами Програма до вступного іспиту зі спеціальності 092501 – «Автоматизоване управління технологічними процесами» iconAv901 spets s 2011
Спеціальність 05020201 Автоматизоване управління технологічними процесами(МА)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи