Завідуючому кафедрою icon

Завідуючому кафедрою
Скачати 61.74 Kb.
НазваЗавідуючому кафедрою
Дата28.07.2012
Розмір61.74 Kb.
ТипДокументи

Завідуючому кафедрою__________________________________________________________Відповідно до наказу ректора від ______________________________________ розгляд комісією звіту роботи за 2011/2012 навч. рік і плану на 2011/2012 навч. рік Вашої кафедри відбудеться ___________ у приміщенні кафедри.

На засідання комісії запрошуються всі члени кафедри. Комісії мають бути подані:

 1. По звіту про роботу кафедри в 2011/2012 навч. р.

1.1 План роботи кафедри на 2011/2012 навч. рік з вказівкою результатів його виконання за всіма позиціями.

1.2 Індивідуальні плани роботи викладачів за 2011/2012 навч. рік з оцінкою виконання. У вказаних документах і тезисах зав. кафедрою увага має бути звернена на:

 • виконання “правої частини” педагогічного навантаження згідно додатка 1 для кожного викладача;

 • оформлення у протоколах кафедри змін розподілу педагогічного навантаження на протязі навчального року;

 • виконання кафедрами навантаження по дипломному проектуванню (планувалось і виконано);

 • виконання плану з підготовки методичного забезпечення.

1.3 Робочі навчальні програми (технологічні карти на 2011/2012 і 2012/2013 навч. р.).

1.4 Комплекти навчально-методичної документації з дисциплін у відповідності з робочими навчальними програмами.

1.5 Обновлені програми навчальних дисциплін та фонди тестових завдань, екзаменаційні білети (згідно нових навчальних планів).

1.6 Звіти по НДР (які затверджені наказом ректора).

1.7 Протоколи засідань кафедри.

1.8 Плани роботи лабораторій, паспорти лабораторних робіт.

1.9 Перелік тем дипломного проектування.

1.10 Відомості навчальному відділу про розподіл педагогічного навантаження для складання розкладу.

1.11 Розклад консультацій, додаткових занять, чергувань викладачів на кафедрі.

1.12 Кафедральні журнали:

 • обліку виконання студентами лабораторних, практичних, семінарських занять;

Кожен викладач веде окремий журнал, який є первинним джерелом обліку виконання навчальної роботи та зберігається на кафедрі.

 • обліку атестацій поточної навчальної роботи студентів;

 • обліку взаємних і контрольних відвідувань занять;

 • обліку консультацій по дипломному проектуванню;

 • обліку проведених консультацій, додаткових занять, відпрацьовувань на кафедрі, чергувань викладачів.

 1. По плануванню роботи кафедри на 2012/2013 навчальний рік.

  1. План роботи кафедри та індивідуальні плани роботи викладачів на
   2012/2013 навч. рік з приділенням особливої уваги заходам, спрямованим на поліпшення роботи кафедри, впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, підвищення рівня практичної підготовки студентів, удосконалення науково-методичного забезпечення навчального процесу.

  2. При плануванні роботи кафедри пропонується керуватись “Інструкцією по плануванню навчальної роботи викладачів ОНАЗ ім. О.С. Попова” від 15.03.2011 р. та доповнення до неї згідно розпоряджень академії..

На 2012/2013 навч. рік встановлено:

 • обсяг робочого часу педагогічних та науково-педагогічних працівників 1548 г.;

 • навчальне навантаження згідно займаної посади:
для технічних напрямів

для економічних напрямів

викладач

875 год.

900 год.

ст. викладач без наук. ст.

825 год.

895 год.

ст. викладач з наук. ст.

775 год.

891 год.

к.н., доцент ВАК

750 год.

862 год.

доцент ВАК без наук. ст.

750 год.

862 год.

д.н., доцент ВАК

700 год.

805 год

к.н., професор ВАК

675 год.

805 год.

д.н., професор ВАК

650 год.

748 год.


за завідування кафедрою навантаження на 50 годин менше;

 • науково-дослідної роботи: професорам – не менше ніж 250 год., доцентам,
  ст. викладачам - не менше ніж 200 год., асистентам – не менше ніж 150 год.

  1. Теми та плани кафедральних науково-дослідних робіт планувати у відповідності до СТП 01.05.2005 р. «Порядок організації та проведення наукової діяльності у структурних підрозділах ОНАЗ ім. О.С. Попова» п. 6.

  2. При плануванні передбачити:

 • розробку та корегування навчальних та робочих програм з дисциплін діючих навчальних планів у відповідності з Рекомендаціями щодо розробки робочих навчальних програм – технологічних карт при впровадженні кредитно-модульної системи організації навчального процесу, методичними рекомендаціями щодо розробки навчальних дисциплін при впровадженні кредитно-модульної системи організації навчального процесу;

 • розробку та видання методичної літератури строго відповідно навчальних програм дисциплін з урахуванням розбивки дисциплін на навчальні модулі, враховуючи Обов’язкові вимоги до написання навчально-методичної літератури для вивчення модуля навчальної дисципліни.

  1. При плануванні методичної роботи обов’язково передбачити підготовку та видання підручників, методичних посібників, конспектів лекцій з урахуванням навчальних модулів (в електронному варіанті) та навчально-методичної літератури для дистанційного навчання (дисципліни професійної та практичної підготовки).

 1. Тези повідомлення завідуючих кафедрами про роботу кафедри.

 2. Відомості про підготовку і видання наукової та навчально-методичної літератури

в 2011/2012 навч. році та план на 2012/2013 навч. рік за формою:


пп.

Автор

Назва, призначення

Вид роботи

Видавництво обсяг, др. арк.

Тираж2011/2012 навч. рік

1. Підготовлено до друку

2. Видано
2012/2013 навч. рік

1. Планується підготувати

2. ВидатиПримітка: Вид роботи: (монографія, підручник, навч. посібник, керівництво до лаб. і практ. занять, метод. вказівки, наукові статті, доповіді на конфер. та ін.).

Зміст звіту кафедри, який здається до 20.06.12 р. в навчальний відділ

 1. Загальна характеристика перспективних напрямів роботи кафедри (до 4 стор).

 2. Участь у підготовці до акредитаційних справ.

 3. Статистичні дані захисту дипломних проектів та магістерських робіт (з вказівкою плану і фактичним виконанням).

 4. Перелік розроблених нових лабораторних робіт.

 5. Перелік підготовлених методичних посібників до лабораторних робіт та практичних занять (з вказівкою авторів).

 6. Перелік методичних посібників, підручників (з вказівкою авторів, виданих з грифом МОН за період 2011/2012 рр., виданих з грифом Міністерства транспорту та зв’язку України, виданих за рішенням Вченої ради).

 7. Перелік монографій виданих за період 2011/2012 рр.

 8. Перелік наукових робіт за 2011/2012 н.р.:


- які надруковані (вказати науковий збірник);

- які здані до друку.
 1. Таблиця виконання навчального навантаження викладачами з аналізом причин відхилення.

 2. Таблиця рейтингів викладачів кафедри за результатами 2011/2012 н.р.

 3. Участь кафедри в презентації досягнень Академії (виставки, конференції, робота в міжнародних проектах).
Проректор з навчальної роботи М.В. Захарченко


Схожі:

Завідуючому кафедрою iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Філософія” є написання реферату за одним із видатних філософських творів. Твір обирається аспірантом із пропонованого кафедрою переліку...
Завідуючому кафедрою iconМіністерство освіти І науки україни тернопільський державний технічний університет імені івана пулюя
Перед початком виконання дипломного проекту студент повинен розробити календарний план роботи на весь період з зазначенням черговості...
Завідуючому кафедрою iconПрізвище, ініціали
Зав кафедрою
Завідуючому кафедрою icon«Затверджую» Зав кафедрою онкології професор І. Б. Щепотін розклад занять

Завідуючому кафедрою icon«Затверджую» Зав кафедрою онкології професор І. Б. Щепотін розклад занять

Завідуючому кафедрою icon«Затверджую» Зав кафедрою онкології професор І. Б. Щепотін розклад занять

Завідуючому кафедрою iconПерелік дисциплін, що читаються кафедрою економічної кібернетики та інформатики в 2010-2011 н р

Завідуючому кафедрою iconПерелік дисциплін, що читаються кафедрою економічної кібернетики та інформатики в 2010-2011 н р

Завідуючому кафедрою iconТема кількість
Введення в фармакотерапію. Знайомство з кафедрою. Методи діагностики та лікування
Завідуючому кафедрою iconПрограма
Рекомендовано кафедрою економіки підприємств міського господарства, протокол №1 від 29. 08 2002 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи