Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова затверджено icon

Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова затверджено
НазваОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова затверджено
Сторінка2/4
Дата28.07.2012
Розмір0.66 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4

Норми часу на виконання окремих категорій навчально-методичної роботи


^ 3.1. Роботи по забезпеченню поточного навчання:


Вид роботи

Норма часу (в год.)

Примітка

1. Поточна робота з підвищення педагогічної кваліфікації (читання навчальної, навчально-методичної літератури, проходження внутрішньовузівської системи підвищення передового виробничого досвіду тощо)

50 годин на навчальний рік

Результати доповідаються на семінарах кафедри

2. Відвідування керівниками кафедр та іншими викладачами (взаємовідвідування) лекцій та інших занять

20 годин на рік
3. Підготовка до занять з впровадженням нових форм і методів:

– до лекцій з дисципліни, що знову вводиться;

– до лекцій при першому читанні курсу;

– до лекцій при повторному читанні курсу;

– до практичних занять, що проводяться вперше;

– до семінарських занять, що проводяться вперше;

– до лабораторних занять, що проводяться вперше4 години на 1 годину лекції

3 години на 1 годину лекції

1 година на 1 годину лекції

1 година на 1 годину


1 година на 1 годину


0,5 години на 1 годину

При читанні курсів лекцій, проведенні занять на паралельних потоках час на підготовку не планується

При проведенні занять в групах, які навчаються англійською мовою час підготовки подвоюється

4. Надання методичної допомоги підшефним організаціям, закріпленим за Академією

100 годин на одну організацію (коледж тощо)
5. Нормоконтроль випускних робіт (дипломних проектів)

0,3 години на одну роботу (диплом)
6. Перевірка робіт студентів, що виконуються під час ректорської перевірки

0,33 години на одну роботу
7. Проведення попереднього захисту випускних робіт (дипломних проектів)

0,3 години на одного студента кожному члену комісії

Кількість членів комісії не більше 3 осіб

8. Складання карт забезпеченості студентів навчальною літературою з навчальної дисципліни

5 годин на 1 дисципліну
9. Складання завдань і методичних вказівок для слухачів спецфакультетів, ІПК і ФПК

40 годин на 1 друк. арк.
10. Проведення та перевірка поточних контрольних робіт на лекціях

5 хвилин на одну контрольну роботу
11. Стажування викладачів не більше 2 місяців без відриву від виробництва

100 годин на місяць

Не більше 2 міс. кожні 5 років

12. Відпрацювання лабораторних, практичних, занять пропущених з поважних причин

10% від загальної кількості робіт
13. Робота лектора з асистентами

20 годин на рік

Лектору та асистенту^ 3.2. Роботи з розвитку лабораторно-методичної бази:


1. Розробка, написання, переробка, підготовка до видання:1.1. Лабораторний практикум

40 годин на 1 др. арк.
1.2. Переробка НМД

20 годин на 1 др. арк.
1.3. Практичні заняття

20 годин на 1 др. арк.
2. Розробка і підготовка нових лабораторних робіт:2.1. Нових лабораторних робіт

70 годин на 1 роботу
2.2. Розробка віртуальних лабораторних макетів

100 годин
2.3. Модернізація лабораторної роботи

15 годин на 1 роботу

за рішенням кафедри до 50 годин

3. Підготовка комп’ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін:3.1. Підготовка комп’ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін

300 годин на навчальну дисципліну об’ємом 54 години
3.2. Супровід програмного забезпечення в комп’ютерних (лабораторних) класах

100 годин на рік
3.3. Підготовка лекцій для дистанційного навчання

15 годин на 1 лекцію
4. Розробка і впровадження нових форм, методів і технологій навчання:4.1. Розробка та підготовка методичних документів, впровадження нових форм, методів і технологій навчання

англійською мовою

50 годин на 1 друк. арк.


200 годин на 1 друк. арк.
5. Роботи для кафедри Фізичного виховання5.1. Розробка, написання окремих методик проведення занять, змагань, спартакіади, тренувань, державного тестування фізичної підготовленості студентів

50 годин на 1 др. арк.

кафедра ФВ

5.2. Розробка та проведення заходів щодо запобігання травматизму на навчальних заняттях

20 годин на рік

кафедра ФВ

5.3. Проведення заходів щодо пропаганди впровадження фізичної культури та спорту в повсякденний побут студентів:
кафедра ФВ

- підготовка та проведення лекцій на потоках

4 години на один захід

кафедра ФВ

- проведення бесід в гуртожитках

2 години на один захід

кафедра ФВ

5.4. Відповідальний за масово-оздоровчу, фізкультурну та спортивну роботу на факультетах

30 годин на рік

кафедра ФВ

5.5. Керівництво діяльністю іншомовних клубів (знайомство з автентичними матеріалами країнознавчого, культурно-історичного характеру та ін., перегляд відео матеріалів та кінофільмів з наступним обговоренням, організація зустрічей з носіями мови та ін.

5 годин на підготовку та проведення одного засідання клубу
5.6. Керівництво секцією (не менш ніж 10-15 студентів)

не більше 150 годин на рік

кафедра ФВ

5.7. Підготовка та проведення спартакіад Академії (5 і більше видів спорту)

20 годин на спартакіаду

кафедра ФВ

5.8. Участь в обласних студентських іграх
за рішенням кафедри ФВ

за 1 місце
-"-

за 2 місце
-"-

за 3 місце
-"-

5.9. Підготовка спортсменів розрядників
По факту

майстер спорту

100 годин х кількість
кандидат в майстри

80 годин х кількість
1-й розряд

60 годин х кількість
5.10. Організація проведення контрольних змагань по державним тестам та нормативах оцінки фізичної підготовки студентів

2 години на підготовку 1-ої групи

2 години на 1 групу

Кожному викладачу згідно графіку проведення

5.11. Підготовка студентів для участі в Всеукраїнських та міжнародних змаганнях

не більше 4 годин на тиждень
5.12. Судійство змагань (суддя, головний суддя, секретар) (по фактично затраченому часу)

не більше 20 годин на період змагань
5.13. Проведення семінарів з підготовки суддів

20 годин на рік

Керівникові^ 3.3. Роботи з підготовки конспектів лекцій, навчальних посібників, методичної документації з підготовки КП, КР, атестаційних робіт


1. Розробка написання, переробка, підготовка до видання конспектів лекцій, включаючи методичні матеріали з виконання курсових і дипломних проектів (робіт), випускних робіт тощо1.1. Нові методичні вказівки за курсом з контрольними задачами

40 годин на 1 др. арк.
1.2. Конспекти лекцій, навчальні посібники

50 годин на 1 др. арк..
2. Розробка:2.1. Навчальних планів молодших спеціалістів

400 годин на один план

1 раз на 5 років

2.2. Навчальних планів бакалаврів

400 годин на один план

1 раз на 5 років

2.3. Навчальних планів спеціалістів

400 годин на один план

1 раз на 5 років

2.4 Навчальних планів магістрів

400 годин на один план

1 раз на 5 років

2.5. Навчальних програм дисципліни

40% від загального обсягу навчального часу, виділеного на дисципліну
2.6. Робочих навчальних програм

20 годин на 1 програму
2.7. Перегляд діючих програм

10 годин
2.8. Розробка планів неперервної підготовки по навчальній дисципліні

20 годин
3. Складання екзаменаційних білетів; комплексних завдань, завдань для проведення модульного та підсумкового контролю; завдань для проведення тестового контролю

20 годин на 30 білетів із задачами; до 10 годин на 30 білетів без задач

з дисципліни 1 раз на рік

3.1. Завдань для проведення модульного контролю

30 годин

на дисципліну

3.2. Завдань для проведення семестрового контролю

40 годин

на дисципліну

3.3. Завдань для проведення тестового контролю

60 годин на навчальну дисципліну в 3 кредита
3.4. Завдань для проведення державних іспитів

20 годин на навчальну дисципліну
4. Розробка та впровадження наочних навчальних посібників (схем, діаграм, стендів, слайдів тощо):4.1 Розробка та впровадження наочних навчальних посібників (схем, діаграм, стендів, слайдів тощо)

6 годин на 1 годину лекції
4.2. Складання анотованих планів телевізійних лекцій, написання тексту телевізійної лекції за анотованим планом з виконанням усіх рисунків, креслень і схем

4 годин на 1 годину лекцій
5. Підготовка навчально-методичної літератури (в електронному варіанті):

200 годин на дисципліну в 3 кредити
5.1. Підготовка конспектів лекцій, методичних посібників з практичних та лабораторних занять

50 годин на 1 др. арк.


^ 3.4. Роботи з підготовки навчальних посібників, підручників з грифом МОНУ, особливі заходи:


1. Організація методичних і наукових семінарів:

– керівництво методичними і науковими семінарами

– участь у засіданнях кафедри, методичних та наукових семінарах кафедри40 годин на рік (число членів до 15)

до 40 годин на рік

2. Рецензування підручників, навчальних посібників, словників, довідників

5 годин на 1 др. арк.
3. Підготовка підручників та навчальних посібників з грифом МОНУ

50 годин на 1 др. арк.
4. Редагування підручників та навчальних посібників з грифом МОНУ державною мовою

20 годин на 1 др. акр.
5. Дистанційна форма навчання. Розробка сценарію проведення занять.

50 годин на 1 рік
6. Підготовка методичного забезпечення дистанційного навчання

10 годин на 1 годину занять
7. Підготовка до видання підручників, навчальних посібників з грифом МОНУ

30 годин на 1 др. арк.
8. Редагування підручників, навчальних посібників, словників, довідників, проспектів з грифом МОН України / Мін. транспорту та зв’язку

20 годин на 1 др. арк.

з навчальної дисципліни обсягом 108 годин

9. Підготовка до видання навчально-методичної літератури, у тому числі в електронному варіанті:9.1. Збірників задач, лабораторних практикумів (з грифом МОН/ Мін. транспорту та зв’язку)

50 годин на 1 др. арк.
10. Розробка освітньо-кваліфікаційних характеристик за напрямами «Телекомунікації», «Мережі та системи поштового зв’язку» за дорученням Міносвіти

400 годин 1 раз на 5 років

на всіх членів робочої групи

11. Розробка освітньо-кваліфікаційних програм за напрямом «Телекомунікації» за дорученням Міносвіти

400 годин 1 раз на 5 років

на всіх членів робочої групи

12. Участь у розробці концепції розвитку окремих напрямів галузі зв’язку за дорученням Міністерства транспорту та зв’язку

350 годин на один програмний документ

на всіх членів авторського колективу

13. Участь у розробці програми реалізації концепції розвитку окремих напрямів галузі зв’язку за дорученням Міністерства транспорту та зв’язку

350 годин на одну програму

на всіх членів авторського колективу

14. Розробка міжвузівських тестових завдань з навчальних дисциплін для перевірки комісіями МОНУ

100 годин за дорученням ННВК «Інфоркомунікації»

на 1 дисципліну обсягом 108 годин

15. Редагування методичної літератури державною мовою

25 годин на 1 др. арк.
16. Підготовка віртуальних лабораторних циклів для ННВЦ

100 годин за рішенням методичної ради


на 1 роботу з методичними вказівками

17. Участь у конкурсах, робіт:

  • всеукраїнських

  • регіональних


50 годин

25 годин

за експонат на всіх авторів за наявності диплома або іншого документа

18. Участь в організації та проведенні олімпіад і конкурсів державного рівня

4 години на проведення 1 туру олімпіади

одному викладачу


^ 3.5. Роботи міжнародного рівня:


1. Відповідальний за організацію робіт із групами, які навчаються англійською мовою в Академії

75 годин на рік
2. Відповідальний за організацію робіт із групами, які навчаються англійською мовою на кафедрі

50 годин на рік
3. Підготовка до видання англійською мовою: посібників, конспектів лекцій, методичних вказівок за курсом з контрольними задачами, лабораторного практикуму, практичних занять тощо

100 годин на 1 др. арк.
4. Написання та підготовка до видання підручників за напрямами підготовки бакалаврів разом з ВНЗ країн СНД

100 годин на 1 др. арк.
5. Розробка методичних документів для практичної підготовки студентів в інших державах

75 годин
6. Узгодження планів змісту освіти бакалаврів за напрямами з ВНЗ європейських країн (окреме доручення)

100 годин
7. Координатор співробітництва з іноземним ВНЗ-партнером

30 годин на 1 рік
8. Переклад (редагування) анотацій, наукових статей, навчально-методичних посібників, рекламно-інформаційних матеріалів про Академію, матеріалів для сайту Академії тощо на іноземні мови

60 годин на 1 др. арк.
9. Переклад анотацій, наукових статей, навчально-методичних посібників, рекламно-інформаційних матеріалів про Академію, матеріалів для сайту Академії тощо з іноземних мов

30 годин на 1 др. арк.
10. Усний переклад під час переговорів, конференцій, симпозіумів, супроводження іноземних гостей

5 годин за кожну фактично витрачену годину


Таблиця Д3

Норми витрат часу на основні види наукової роботи


^ 4.1 Наукові дослідження на академічного рівня


Вид роботи

Норма часу

Примітка

1. Підготовка розділів звіту з наукової роботи

50 годин на 1 др. арк.
2. Підготовка словника, довідника тощо

50 годин на 1 др. арк.
3. Заявка на видачу охоронних документів

50 годин на 1 др. арк.
4. Тези доповіді на конференціях, симпозіумах, семінарах (вітчизняних, інших)

до 15 годин на 1 доповідь
5. Рецензування монографій, словників, довідників, дисертацій, авторефератів, наукових статей, наукових проектів, тематичних планів тощо

2 годин на 1 др. акр.
6. Доопрацювання монографій, словників, довідників, дисертацій, авторефератів

4 годин на 1 др. арк. доопрацьованих матеріалів

^ 4.2 Наукові дослідження на державного рівня


Вид роботи

Норма часу

Примітка

1. Наукова стаття в журналах, реферованих виданнях, інших виданнях

50 годин на 1 др. арк.
2. Оформлення заявок на патенти та авторські свідоцтва

100 годин на 1 шт.
3. Керівництво оформленням підготовки дисертацій– докторських

50 годин

на 1 дисертацію

– кандидатських

30 годин

на 1 дисертацію

4. Написання монографій згідно з вимогами ВАК України

50 годин на 1 др. арк.
5. Наукове редагування монографій згідно з вимогами ВАК України

20 годин на 1 др. акр.
6. Підготовка до публікації та публікація монографій згідно з вимогами ВАК України

30 годин на 1 др. акр.
7. Написання статей згідно вимогам ВАК

50 годин на 1 др. арк.
8. Підготовка до публікацій та публікація статей згідно вимогам ВАК

30 годин на 1 др. арк.
9. Участь викладачів і наукових співробітників у міжвузівських, всеукраїнських конференціях, олімпіадах

15 годин на доповідь

з публікацією тез

10. Розробка завдань на студентську олімпіаду

70 годин на олімпіаду заданої тематики
11. Підготовка студентів на міжвузівські конференції

50 годин на групу до 10 студентів
12. Рецензування монографій, словників інших навчальних закладів

2 години на 1 др. арк.
13. Відповідальний за іноземну версію сайту Академії

100 годин на рік1   2   3   4

Схожі:

Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова затверджено iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова проект положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова затверджено
Рейтингова оцінка роботи професорсько-викладацького складу використовується керівництвом Академії у процесі
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова затверджено iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
Захист відбудеться 5 березня 2010 р о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради д 41. 816. 03 Одеської національної академії...
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова затверджено iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Матеріали конференції
Адміністрація державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова затверджено iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Матеріали конференції
Адміністрація державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова затверджено iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Матеріали конференції
Адміністрація державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова затверджено iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Матеріали конференції
Адміністрація державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова затверджено iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
Робота виконана в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова Міністерства транспорту та зв’язку України
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова затверджено iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова коваленко тетяна леонідівна
Робота виконана в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова Міністерство транспорту та зв’язку України
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова затверджено iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова іщенко Микола Олександрович
Робота виконана в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова Міністерства транспорту та зв’язку України
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова затверджено iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 65-а науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів
Гуманітарні науки (філософські І соціально-політичні проблеми інформаційного суспільства, українські, російські та романо германські...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи