Про видані співробітниками нні бізнесу icon

Про видані співробітниками нні бізнесу
Скачати 124.56 Kb.
НазваПро видані співробітниками нні бізнесу
Дата29.07.2012
Розмір124.56 Kb.
ТипДокументи

ІНФОРМАЦІЯ

про видані співробітниками ННІ Бізнесу

підручники та навчальні посібники

з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

чи Міністерства аграрної політики та продовольства України


1. Кафедра аграрної економіки ім. проф. І.Н.Романенка


1. Назва - Економіка сільського господарства

2. Автор(и): Збарський Василь Кузьмич, Мацибора Віктор Іванович, Чалий Андрій Андрійович, Степасюк Людмила Михайлівна, Рогач Світлана Михайлівна, Гуцул Тетяна Анатоліївна, Суліма Наталія Миколаївна.

3. Навчальний посібник призначений для економічних спрямувань.

4. Гриф надано Міністерством аграрної політики України.

5. Обсяг – 16 у.д.а.

6. Видавництво «Каравела»

7. Рік видання – 2010 р.

8. Вартість

9. Контактні телефони автора(ів): робочий 527-85-75, мобільний

адреса електронної скриньки: e-mail Nikol605@ukr.net


Анотація

У посібнику висвітлено основні закономірності інтенсивного розвитку сільського господарства та його галузей. Викладено економічні умови формування рентабельності та конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва. Обґрунтовано шляхи підвищення економічної ефективності сільськогосподарських галузей на основі інноваційно-інвестиційної діяльності.

Навчальний посібник розрахований на студентів, які навчаються за програмами підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів економічних спрямувань.


* * *


1. Назва - Економіка сільського господарства

2. Автор(и): Збарський Василь Кузьмич, Мацибора Віктор Іванович, Чалий Андрій Андрійович, Гуцул Тетяна Анатоліївна, Степасюк Людмила Михайлівна, Суліма Наталія Миколаївна.

3. Навчальний посібник призначений для неекономічних спеціальностей

4. Гриф надано Міністерством аграрної політики України

5. Обсяг –16,9 у.д.а.

6. Видавництво ТОВ «Каравела»

7. Рік видання – 2010

8. Вартість

9. Контактні телефони автора(ів): робочий 527-85-75, мобільний

адреса електронної скриньки: e-mail Nikol605@ukr.net


Анотація

У посібнику висвітлено основні закономірності розвитку сільського господарства. Викладено теоретичні, методичні та практичні питання ефективного використання земельних, трудових і матеріальних ресурсів сільського господарства в умовах ринку та конкуренції. Обґрунтовано шляхи підвищення економічної ефективності виробництва сільськогосподарських продуктів на основі інноваційно-інвестиційної діяльності господарств.

Для студентів вищих аграрних навчальних закладів, бакалаврів, спеціалістів і магістрів неекономічних спеціальностей. Посібник може бути корисним для слухачів інститутів перенавчання та працівників підприємств, які вирішують практичні питання їхньої діяльності.


* * *


1. Назва: Організаційно-економічні основи фірми.

2. Автор(и): Двігун Алла Олександрівна, Збарський Василь Кузьмич, Горьовий Василь Павлович.

3. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

4. Гриф надано Міністерством освіти і науки України

5. Обсяг – 40,16 у.д.а.

6. Видавництво ТОВ "Аграр Медіа Груп"

7. Рік видання – 2010

8. Вартість

9. Контактні телефони автора(ів): робочий 527-85-75, мобільний

адреса електронної скриньки: e-mail Nikol605@ukr.net


Анотація

В навчальному посібнику викладені ключові організаційно-управлінські і економіко-технологічні питання формування і розвитку фірми в період становлення ринку в Україні. Наведені характеристики наявності і використання факторів виробництва, виробничих процесів, господарських і фінансових результатів, взаємовідносин з банками, фінансовою податковою, митними системами. Запропонована структура посібника сприятиме студентам глибше осмислити систему економічних показників розвитку фірми, одержати теоретичні знання і певні практичні навички для застосування в їх професійній діяльності при проведенні економічних розрахунків. Буде корисним всім зацікавленим питаннями економіки фірми за умов ринкової економіки.


* * *


1. Назва - Сільське господарство України: поступи розвитку (у цифрах і фактах)

2. Автор(и): Збарський Василь Кузьмич, Горьовий Василь Павлович, Гарбуз Михайло Юркович.

3. Навчальний посібник призначений для економічних спеціальностей

4. Гриф надано Міністерством освіти і науки України

5. Обсяг – 17,67 у.д.а.

6. Видавництво ТОВ «Аграр Медіа Груп»

7. Рік видання – 2010

8. Вартість

9. Контактні телефони автора(ів): робочий 527-85-75, мобільний

адреса електронної скриньки: e-mail Nikol605@ukr.net


Анотація


Видання підготовлене професорами, завідувачами кафедр аграрної економіки імені професора І.Н. Романенка Збарським В.К. та менеджменту імені професора Й. С. Завадського Горьовим В.П. НУБіП України, а також доцентом кафедри економічної теорії та історії, економічного факультету Білоцерківського НАУ Гарбузом М.Ю., як інформаційно-аналітичний матеріал і призначене для надання допомоги бакалаврам і магістрам під час написання ними випускних робіт. Буде корисне також для керівників і спеціалістів організаційно-правових форм господарювання на селі.

В основу покладено матеріали статистичних збірників Держкомстату України за відповідні роки, дані Рахункової палати України та ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН.


* * *

1. Назва - Словник-довідник правових, соціологічних, та економічних термінів

2. Автор(и): Байрак Іван Романович, Збарський Василь Кузьмич, Грабовський Олександр Володимирович, Курило Володимир Іванович, Курило Людмила Ізедорівна.

3. Навчальний посібник призначений для надання методичної допомоги

4. Гриф надано Міністерством освіти і науки України

5. Обсяг – 17,77 у.д.а.

6. Видавництво «Міленіум»

7. Рік видання – 2010

8. Вартість

9. Контактні телефони автора(ів): робочий 527-85-75, мобільний

адреса електронної скриньки: e-mail Nikol605@ukr.net


Анотація


Словник-довідник як навчальний посібник призначений для надання методичної допомоги студентам та слухачам вищих навчальних закладів з усіх спеціальностей.

У навчальному посібнику подані основні правові, політологічні, соціологічні та економічні терміни, які використовуються у навчальному процесі та у науковій, навчальній та практичній діяльності як студентів та слухачів, так і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, а також фахівців гуманітарного профілю. З урахуванням навчально-наукової спрямованості Національного університету біоресурсів і природокористування України акцент у термінології зроблено на аграрну сферу. З метою висвітлення понятійного апарату з позицій представників різних наук, авторським колективом умисно допущене дублювання термінів у різних рубриках навчального посібника.


* * *


2. Кафедра фінансів


 1. Назва: Проектний аналіз

 2. Автор (и) : Кваша Сергій Миколайович, Давиденко Надія Миколаївна, Жемойда Олександр Віталійович.

 3. Навчальний посібник призначений для ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації, ОКР «Магістр», напрям підготовки – «Економіка і підприємництво», для всіх економічних спеціальностей.

 4. Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №1,4/18)

 5. Обсяг – 461 с.

 6. Видавництво «Миронівська друкарня»

 7. Рік видання – 2010.

 8. Вартість – 65 грн.

 9. Контактні телефони автора:робочий 527-88-90.


Анотація


Посібник дає змогу оволодіти базовими поняттями з питань аналізу інвестиційних проектів, технології управління проектами та методами оцінки їх ефективності, а також допоможе знайти відповіді на питання, які зустрічаються в практичній діяльності економістів та менеджерів усіх рівнів.


* * *


 1. Назва: Теорія фінансів

 2. Автор (и) : Давиденко Надія Миколаївна, Данилевська-Жугунісова Ольга Євгенівна

 3. Навчальний посібник призначений для ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації, ОКР «Бакалавр», напрям підготовки – «Економіка і підприємництво», для всіх економічних спеціальностей.

 4. Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №1/ІІ – 10701 від 23.11 2010р.)

 5. Обсяг – 432 с.

 6. Видавництво К. : ННЦ ІАЕ.

 7. Рік видання – 2010.

 8. Вартість – 55 грн.

 9. Контактні телефони автора:робочий 527-88-90.


Анотація


В підручнику розглядається сутність і функції фінансів, їх роль та функції в економічному і соціальному житті суспільства, склад фінансової системи України, завдання та основні напрями сучасної фінансової політики, проблеми її реалізації за допомогою фінансового механізму. В посібнику дана характеристика бюджету , бюджетної системи, Державному бюджету України та місцевим бюджетам, страховому та фінансовому ринкам.


* * *


 1. Назва: Іпотека

 2. Автор (и) : І.О.Лютий, В.І. Савич, О.М. Калівошко

 3. Навчальний посібник призначений для ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації, ОКР «Магістр», напрям підготовки – «Економіка і підприємництво», для всіх економічних спеціальностей.

 4. Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11 -7393 від 05.08.2010.)

 5. Обсяг – 600 с.

 6. Видавництво Івано-Франківськ: ПВНЗ «Галицька академія»

 7. Рік видання – 2010.

 8. Вартість – 80 грн.

 9. Контактні телефони автора:робочий 527-88-90.Анотація


У навчальному посібнику висвітлені теоретичні і практичні проблеми іпотеки, іпотечного ринку та іпотечного кредитування. Розглянуто методологічні засади іпотеки, її сутність та необхідність як форми забезпечення кредиту. Досліджено іноземний досвід. Визначено моделі та механізми функціонування іпотечного ринку, а також визначено його місце в структурі фінансового ринку України. Розкриті механізми функціонування житлової та аграрної іпотеки.


* * *


3. Кафедра менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського


 1. Назва Збірник задач з курсу «Менеджмент»: навчальний посібник для практичних і семінарських занять.

 2. Автор(и): Горьовий Василь Павлович, Гогуля Ольга Петрівна, Оголенко Наталія Анатоліївна.

 3. Підручник / навчальний посібник (залишити потрібне), призначений для (група ВНЗ, рівень акредитації, ОКР, напрям підготовки, спеціальність тощо) ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації, для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент".

 4. Гриф надано (без скорочень) Міністерством аграрної політики України (лист від 26.11.08. № 18-128-13/165/).

 5. Обсяг 14 у.д.а.

 6. Видавництво (назва) К.: Аграр Медіа Груп.

 7. Рік видання 2010 р.

 8. Вартість (якщо відома) грн. -.

 9. Контактні телефони автора(ів): робочий 527-84-80.


Анотація

Навчальний посібник «Збірник задач з курсу «Менеджмент»» містить аналітичні і ситуаційно-розрахункові задачі, практичні завдання, які можуть бути використані при формуванні практичних навичок та вмінь у студентів, які навчаються за різними спеціальностями напряму «Менеджмент», коротко подано програмний матеріал за окремими темами курсу, перелік тем для виконання самостійної роботи студентів, передбачено тестові завдання для самооцінки знань та список рекомендованої літератури.

Розраховано на студентів вищих сільськогосподарських навчальних закладів з економічних спеціальностей, магістрів, аспірантів та викладачів при вивченні проблем управління та менеджменту.


* * *


 1. Назва Організаційно-економічні основи фірми.

 2. Автор(и): Двігун Алла Олександрівна, Збарський Василь Кузьмович, Горьовий Василь Павлович.

 3. Підручник / навчальний посібник (залишити потрібне), призначений для (група ВНЗ, рівень акредитації, ОКР, напрям підготовки, спеціальність тощо) ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації, для підготовки студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент".

 4. Гриф надано (без скорочень) Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист МОНУ №1.4/18 - Г-93.1 від 10.01.2009 р.).

 5. Обсяг 40 у.д.а.

 6. Видавництво (назва) К.: Вид-во ТОВ "Аграр Медіа Груп".

 7. Рік видання 2011 р.

 8. Вартість (якщо відома) 125 грн.

 9. Контактні телефони автора(ів): робочий 527-84-80.


Анотація

У навчальному посібнику викладені ключові організаційно-управлінські і економіко-технологічні питання формування і розвитку фірм в період становлення ринку в Україні. Наведені характеристики наявності і використання факторів виробництва, виробничих процесів, господарських і фінансових результатів, взаємовідносин з банками, фінансовою, податковою, митними системами. Запропонована структура посібника сприятиме студентам глибше осмислити систему економічних показників розвитку фірми, одержати теоретичні знання і певні практичні навички для застосування в їх професійній діяльності при проведенні економічних розрахунків. Буде корисним всім зацікавленим питаннями економіки фірми за умов ринкової системи.


* * *


 1. Назва Сільське господарство України: поступи розвитку (у цифрах і фактах).

 2. Автор(и): Збарський Василь Кузьмович, Горьовий Василь Павлович, Гарбуз Михайло Юрійович.

 3. Підручник / навчальний посібник (залишити потрібне), призначений для (група ВНЗ, рівень акредитації, ОКР, напрям підготовки, спеціальність тощо) ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації, напрям економіки та менеджменту.

 4. Гриф надано (без скорочень) Міністерством освіти і науки України (лист МОНУ № 1.4/18-Г-30.1 від 09.01.2009 р.).

 5. Обсяг 18 у.д.а.

 6. Видавництво (назва) К.: Вид-во ТОВ "Аграр Медіа Груп".

 7. Рік видання 2010 р.

 8. Вартість (якщо відома) грн. -.

 9. Контактні телефони автора(ів): робочий 527-84-80.


Анотація

Видання підготовлене професорами, завідувачами кафедр аграрної економіки імені професора І.Н. Романеска Збарським В.К. та менеджменту імені професора Й.С. Завадського Горьовим В.П. НУБіП України, а також доцентом кафедри економічної теорії та історії, економічного факультету Білоцерківського НАУ Гарбузом М.Ю., як інформаційно-аналітичний матеріал і призначене для надання допомоги бакалаврам і магістрам під час написання ними випускних робіт. Буде корисне також для керівників і спеціалістів організаційно-правових форм господарювання на селі.

В основу покладено матеріали статистичних збірників Держкомстату України за відповідні роки, дані Рахункової палати України та ННЦ «Інститут аграрної економіки УААН.


* * * 1. Назва Менеджмент: Навчальний посібник.

 2. Автор(и): прізвище, ім’я та по батькові (повністю) Михайлов Сергій Іванович, Балановська Тетяна Іванівна, Степасюк Олександр Станіславович, Гогуля Ольга Петрівна, Новак Олександр Володимирович, Городенко Світлана Володимирівна, Хоменко Микола Павлович.

 3. Підручник / навчальний посібник (залишити потрібне), призначений для (група ВНЗ, рівень акредитації, ОКР, напрям підготовки, спеціальність тощо) Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як посібник для підготовки фахівців галузей знань 0305 „Економіка та підприємництво”, 0306 „Менеджмент і адміністрування” у навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.

 4. Гриф надано (без скорочень) Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-11359 від 14.12.10).

 5. Обсяг 35,8 у.д.а.

 6. Видавництво (назва) К.: НУБіП України.

 7. Рік видання 2011 р.

 8. Вартість (якщо відома) грн. -.

 9. Контактні телефони автора(ів): робочий 527-85-66, e-mail: ovnovak@ukr.net.


Анотація

Висвітлено теоретичні засади менеджменту, його сутність та значення, етапи розвитку, методи та функції. Значна увага приділена питанням керівництва та лідерства, інформаційним технологіям в менеджменті, соціально-психологічним аспектам управління. Також детально розглянуто окремі види менеджменту. Посібник містить матеріали стосовно організації семінарських (практичних) занять, тестові завдання та короткий термінологічний словник.

Рекомендується студентам, аспірантам, викладачам, менеджерам-підприємцям, усім, хто цікавиться управлінською наукою.

Схожі:

Про видані співробітниками нні бізнесу iconПро видані співробітниками нні післядипломної освіти
Кулаєць Марія Михайлівна, Витвицька Ольга Данилівна, Наконечна Катерина Віталіївна
Про видані співробітниками нні бізнесу iconПро видані співробітниками кафедри терапії І клінічної діагностики
...
Про видані співробітниками нні бізнесу iconТеніс настільний Протокол командної першості серед нні
Український нні інформаційного І телекомунікаційного забезпечення агропромислового та природоохоронної галузей економіки
Про видані співробітниками нні бізнесу iconКультурно-просвітницька робота відділу абонементів
Нні філології та журналістики, нні педагогіки, фізико-математичного, соціально-психологічного, історичного факультетів, факультету...
Про видані співробітниками нні бізнесу iconН. К. Крупської XV регіональний фестиваль преса І книга
Для участі в конкурсі приймаються книги, видані у регіоні, або книги донецьких авторів, видані за межами регіону протягом 2009–2010...
Про видані співробітниками нні бізнесу iconТехнічний нні
Технічного нні підручників та навчальних посібників з грифом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України а також, Міністерства...
Про видані співробітниками нні бізнесу iconІнформація про предмет закупівлі: М’ясопродукти (м’ясні консерви). Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому видані з питань державних закупівель
Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому видані...
Про видані співробітниками нні бізнесу iconІнформація про предмет закупівлі: Вироби хлібобулочні (15. 81. 1). Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому видані з питань державних закупівель
Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому видані...
Про видані співробітниками нні бізнесу iconІнформація про предмет закупівлі: Масло вершкове (15. 51. 3) Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому видані з питань державних закупівель
Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому видані...
Про видані співробітниками нні бізнесу iconІнформація про предмет закупівлі: Продукція рибна (15. 20. 1) Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому видані з питань державних закупівель
Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому видані...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи