Про видані співробітниками кафедри терапії І клінічної діагностики icon

Про видані співробітниками кафедри терапії І клінічної діагностики
Скачати 200.77 Kb.
НазваПро видані співробітниками кафедри терапії І клінічної діагностики
В.І. Береза
Дата29.07.2012
Розмір200.77 Kb.
ТипДокументи

Інформація

про видані співробітниками кафедри терапії і клінічної діагностики

ННІ ВМЯБПТ підручники і навчальні посібники з грифом МОН чи МАП України 1. Назва: Методика навчання ветеринарних дисциплін

 2. Автори: В.І. Береза, Л.Л.Білан, М.І.Цвіліховський

 3. Навчальний посібник, призначений для підготовки фахівців ОКР «Магістр» спеціальності «Ветеринарна медицина» у ВНЗ III-IV рівнів акредитації

 4. Гриф надано: Міністерством аграрної політики України

 5. Обсяг: 9,77 ум. друк. арк.

 6. Видавництво: Арістей

 7. Рік видання: 2010

 8. Вартість: 49 грн.

 9. Контактні телефони авторів: робочий 527-83-60,

e-mail: M_Tsvilikhovsky@ukr.net


Анотація


Навчальний посібник призначений для підготовки студентів галузей знань 0000 „Специфічні категорії” та 1101 "Ветеринарія", що навчаються за магістерськими програмами у вищих навчальних закладах.

Теоретичний матеріал, систематизований у виданні, дозволить студентам поглибити знання про зміст, структуру, методи та форми навчання ветеринарних дисциплін.

Даним посібником можуть також скористатись педагогічні та науково-педагогічні працівники і слухачі закладів післядипломної освіти.


* * *


 1. Назва: Клінічне дослідження екзотичних тварин

 2. Автори: В.С.Козачок, О.О.Скиба, М.І.Цвіліховський

 3. Навчальний посібник, призначений для підготовки студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Ветеринарна медицина»

 4. Гриф надано: Міністерством освіти і науки України

 5. Обсяг: 14,64 ум. друк. арк.

 6. Видавництво: Арістей

 7. Рік видання: 2010

 8. Вартість: 65 грн.

 9. Контактні телефони авторів: робочий 527-83-60,

e-mail: M_Tsvilikhovsky@ukr.net


Анотація

У навчальному посібнику описані методи клінічного дослідження всіх органів і систем різних видів екзотичних тварин з урахуванням їх анатомо-топографічних особливостей, а також методи їх фіксації та знерухомлення.

Посібник ілюстрований чисельними малюнками та фотографіями топографічної анатомії внутрішніх органів різних видів тварин, методами і прийомами їх дослідження, клінічними та патологоанатомічними змінами при різних хворобах, а також методами фіксації тварин.

Посібник розрахований на студентів спеціальності «Ветеринарна медицина» ОКР «Бакалавр» та ОКР «Магістр», а також фахівців, які працюють з екзотичними тваринами.


* * *


ІНФОРМАЦІЯ

про видані співробітниками кафедри анатомії тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка


 1. Курс лекцій з історії ветеринарної медицини

 2. Рудик Станіслав Костянтинович, Дудаш Андрій Васильович, Стегней Микола Михайлович.

 3. Навчальний посібник призначений для підготовки фельдшерів ветеринарної медицини в аграрних вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації зі спеціальності 5.11010101 „Ветеринарна медицина”.

 4. Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством аграрної політики України як навчальний посібник.

 5. 7,6 у.д.а.

 6. Мукачево. «Елара»

 7. 2010. – 122 с. 8. Рудик С.К. тел. роб. 5278624, Стегней М.М. тел.. роб. 5278622, тел.. моб. 0677922740, ел. адреса: anatomiamm@ukr.net


Анотація

З моменту зародження лікувальної справи гуманна та ветеринарна медицина спочатку розвивалися разом, але згодом ветеринарна медицина відокремилася у самостійну галузь науки. Проте, зв’язок обох галузей науки існує постійно.

Одним із аспектів тісного зв’язку гуманної і ветеринарної медицини є захист людства від хвороб, які передаються від тварин до людей – зооантропонозів.

Історія ветеринарної медицини відіграє важливу роль у системі підготовки фахівців ветеринарної медицини, формування наукового світогляду і соціально-політичної активності молоді. Вона є складовою загальної історії науки та культури. Вивченні історії ветеринарної медицини – як частини загальної історії допоможе визначити історичну суть і не допустити тих помилок, коли фальсифікувалася істина.

Головне завдання курсу історії ветеринарної медицини полягає в тому, щоб на тлі історичних змін соціально-економічних формацій показати загальні закономірності розвитку суспільства, а поряд з ними – і розвиток історії нашої науки.

Навчальний посібник має за мету ознайомити студентів із методами історичного дослідження й мислення, які є невід’ємною складовою частиною діалектичного методу пізнання; розкриття змісту основних етапів становлення і розвитку ветеринарної медицини з далеких часів до сьогодення; виховання студентів у дусі високих принципів лікувальної етики та висвітлення внеску фахівців галузі у світову культуру.


* * *


Інформація

про видані співробітниками кафедри фармакології і токсикології
ННІ ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва 1. Назва Ветеринарна мікотоксикологія

 2. Автор(и): Духницький Володимир Богданович, Хмельницький Григорій Олександрович, Бойко Григорій Васильович, Іщенко Вадим Дмитрович

 3. Навчальний посібник призначений для підготовки фахівців у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр» за спеціальністю «Ветеринарна медицина», а також для слухачів післядипломної освіти.

 4. Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/2 - 2279 від 01 червня 2010 р.)

 5. Обсяг 11,5 у.д.а.

 6. Видавництво НУБіП України

 7. Рік видання 2010

 8. Вартість 35 грн.

 9. Контактні телефони авторів: робочий (044) 527-89-77, мобільний
  096-388-55-63, e-mail: pharma_chair@twin.nauu.kiev.uaАнотація

Висвітлено питання ветеринарної мікотоксикології. Наведено характеристику мікроскопічних грибів, їх вплив на якість кормів та продуктів харчування, біологічна дія мікотоксинів на організм тварин, мікотоксикози тварин.


* * * 1. Назва Практикум з технології ветеринарних препаратів

 2. Автор(и): Ярних Тетяна Григорівна, Орловецька Нінель Фатехівна, Хохленкова Наталя Вікторівна, Духницький Володимир Богданович, Чушенко Валентина Миколаївна

 3. Навчальний посібник призначений для підготовки фахівців у вищих фармацевтичних і аграрних навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр», які навчаються за спеціальністю «Фармація» та «Ветеринарна фармація».

 4. Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11 - 2395 від 25 березня 2010 р.)

 5. Обсяг 10,5 у.д.а.

 6. Видавництво Національний фармацевтичний університет

 7. Рік видання 2010

 8. Вартість 25 грн.

 9. Контактні телефони авторів: робочий (044) 527-89-77, мобільний
  096-388-55-63, e-mail: pharma_chair@twin.nauu.kiev.uaАнотація

Практикум з технології ветеринарних препаратів включає теоретичні питання для самопідготовки, короткий інформаційний матеріал до кожного лабораторного заняття, а також приклади відповідей на навчальні завдання. Додаток містить витяги з нормативно-правових актів у галузі ветеринарної медицини, відомості про разові дози лікарських речовин для тварин і питання до письмового контролю.


* * *


ІНФОРМАЦІЯ

про видані співробітниками ННІ ВМЯБПТ кафедри епізоотології та організації ветеринарної справи


 1. Назва: «Інфекційні хвороби тварин з везикулярним синдромом».

 2. Автори: Корнієнко Леонід Євгенович, Бусол Володимир Олександрович, Недосєков Віталій Володимирович, Ушкалов Валерій Олександрович, Головко Анатолій Миколайович, Корнієнко Любов Миколаївна, Ярчук Броніслав Миронович, Дудников Леонід Андрійович.

 3. Навчальний посібник, призначений для студентів факультетів ветеринарної медицини вищих навчальних аграрних закладів і широке коло практичних фахівців ветеринарної медицини.

 4. Гриф надано Міністерством аграрної політики України (лист № 18-128-13/570 від 07.05.2009 р.).

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-54-48 від 21.06.2010 р.).

 1. Обсяг 15,81 у.д.а.

 2. Видавництво «Біла Церква».

 3. Рік видання 2010.

 4. Вартість договірна.

 5. Контактні телефони: р.527-89-22, р.527-88-56; електронна адреса: infection_chair@twin.nauu.kiev.ua.Анотація

У навчальному посібнику викладені сучасні погляди на інфекційні хвороби тварин з везикулярним синдромом. Автори, ґрунтуючись на наукових працях і сучасних розробках у діагностиці і профілактиці інфекційних захворювань, розкривають місце цих захворювань в епізоотології, виводять загальні закономірності й тенденції їх поширення, розкривають сучасні відомості про збудників, клінічний і патолого-анатомічний прояви. Наведена характеристика патогенезу, описані епізоотологічні особливості, викладені сучасні методи діагностики, специфічної профілактики й заходи боротьби з цими хворобами. Розрахована на студентів факультетів ветеринарної медицини вищих навчальних аграрних закладів і широке коло практичних фахівців ветеринарної медицини.


* * *


ІНФОРМАЦІЯ


Про видані співробітниками ННІ ВМЯБПТ кафедри паразитології та тропічної ветеринарії 1. Назва Посібник з інвазійних, інфекційних та незаразних хвороб свиней.

 2. Автор(и): прізвище, ім’я та по батькові (повністю) Довгій Юрій Юрійович, Галат Владислав Федорович, Галатюк Олександр Євстафійович, Шеремет Сергій Іванович.

 3. Підручник / навчальний посібник (залишити потрібне), призначений для (група ВНЗ, АКРЕДИТАЦІЇ, ОКР, напрям підготовки, спеціальність тощо) II – IV рівні для бакалаврів напрям ветеринарна медицина

 4. Гриф надано ( без скорочень ) Міністерством аграрної політики та продовольства.

 5. Обсяг 26.65 у.д.а.

 6. Видавництво (назва) Урожай.

 7. Рік видання 2010

 8. Вартість (якщо відомо) -------- грн.

 9. Контактні телефони автора(ів): робочий 527-87-86,

мобільний 098-494-34-39 адреса електронної скриньки: е-mail marina _galat @ rambler.ru/.


Анотація

Описано інвазійні, інфекційні та незаразні хвороби, фізіологію і зоогігієну утримання свиней, а також ветеринарно – санітарну експертизу відповідних продуктів.Наведено новітні методи діагностики, комплексні схеми лікування, загальні ветеринарно – санітарні й спеціальні профілактичні заходи при захворюваннях свиней.


Кафедра технології виробництва молока та яловичини


 1. Назва “Практикум із спеціалізованого м’ясного скотарства”

 2. Автор(и): Угнівенко Анатолій Миколайович, Антонюк Тетяна Андріївна, Коропець Лариса Анатоліївна, Носевич Дмитро Костянтинович, Себа Микола Васильович, Повозніков Микола Григорович

 3. Навчальний посібник ОКР "Спеціаліст" та "Магістр" напряму 1302 "Зооінженерія" зі спеціальності 8.09010201 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.

 4. Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист від 02.02.11 р. № 1 (11-901)

 5. Обсяг 16 у.д.а.

 6. Видавництво (назва) "Аграрна освіта"

 7. Рік видання – 2010

 8. Вартість грн.

 9. Контактні телефони авторів: робочий 044 527-83-93, мобільний 097-255-22-46,


Анотація

Висвітлено методики лабораторних занять та практичні завдання і вправи до тем, передбачені типовою програмою: визначення показників ознак відтворювальної здатності, молочності та м’ясної продуктивності; організація кормової бази у м’ясному скотарстві; визначення основних напрямів технологічного процесу утримання м’ясної худоби стійлово-вигульною та на природних пасовищах; визначення кондицій, типу будови тіла та племінної цінності тварин; ідентифікація та облік на фермі з розведення м’ясної худоби.


* * *


 1. Назва “Технологія виробництва молока і яловичини”

 2. Автор(и): Костенко Василь Іванович, Сірацький Йосип Зенонович, Шевченко Микола Іванович, Адмін Євгеній Іванович, Рубан Юрій Дмитрович

 3. Підручник ОКР "Бакалавр" напряму 6.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації.

 4. Гриф надано Міністерством аграрної політики України (лист від 28.07.2010 р. № 18-28-13 (894)

 5. Обсяг 33,7 у.д.а.

 6. Видавництво (назва) "Аграрна освіта"

 7. Рік видання – 2010

 8. Вартість грн.

 9. Контактні телефони авторів: робочий 527-82-32, мобільний 067-235-02-70, адреса електронної скриньки: e-mail vasyl_kostenko@mail.ru


Анотація

Подано біологічні особливості великої рогатої худоби, основи селекційно-племінної роботи та відтворення стада, викладено технології виробництва молока та яловичини, особливості моделювання технологічних процесів у скотарстві, технологію спеціалізованого м’ясного скотарства, виробництво продукції за умов радіоактивного забруднення та енергозберігаючі технології в скотарстві.


* * *


Кафедра технологій, економіки та менеджменту у тваринництві


 1. Назва “Технологія виробництва продукції свинарства”

 2. Автор(и): Засуха Юрій Васильович, Нагаєвич Віталій Миколайович, Хоменко Микола Павлович, Барановський Дмитро Іванович, Герасимов Веніамін Іванович, Пелих Віктор Григорович, Повод Микола Григорович, Радченко Володимир Іванович, Сокрут Володимир Іванович, Томін Євгеній Фролович

 3. Підручник, призначений для для підготовки фахівців у аграрних вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації та навчальний посібник у вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації напряму “Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва”

 4. Гриф надано Міністерством аграрної політики України (лист
  № 18-128-13/807 від 03.08.2007 р.)

 5. Обсяг 19,53 у.д.а.

 6. Видавництво (назва): ПП “Нова Книга”, Вінниця

 7. Рік видання 2010

 8. Вартість (якщо відома) __________ грн.

 9. Контактні телефони автора (ів): робочий 527-88-59 мобільний 0972114772, адреса електронної скриньки: e-mail


Анотація

В підручнику висвітлено народногосподарське значення свинарства, сучасний стан та перспективи розвитку біологічні основи продуктивності свиней, породоутворювання та аналізу генофонду свиней в Україні, організації і проведення селекційно-племінної роботи, використання гібридизації. Особливості виробництва свинини на промислових комплексах, основи технології переробки свинини.

Для студентів вищих навчальних аграрних закладів за спеціальністю “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”


* * *


 1. Назва “М'ясо-молочне вівчарство”

 2. Автор(и): Туринський Василь Михайлович, Антонік Ірина Іполитівна, Бондаренко Геннадій Петрович, Похил Володимир Іванович

 3. Підручник, призначений для учнів аграрних професійно-технічних навчальних закладів, професійних аграрних коледжів і ліцеїв, студентів аграрних вузів І-ІУ рівнів акредитації, а також для практичних працівників галузі, керівників господарств, фермерів і всіх, хто бажає розводити овець в індивідуальних господарствах

 4. Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-58-59 від 20.11.08 р.)

 5. Обсяг 20,95 у.д.а

 6. Видавництво К.: Грамота

 7. Рік видання 2010

 8. Вартість (якщо відома) __________ грн.

 9. Контактні телефони автора (ів): робочий 527-82-58 мобільний 0664342354, адреса електронної скриньки: e-mail


Анотація

У підручнику висвітлено сучасні тенденції та напрями розвитку м’ясного і молочного вівчарства, біологічні й конституційні особливості овець порід м’ясного та молочного напряму продуктивності. Особливу увагу приділено підвищенню генетичного потенціалу продуктивності овець, технологічним аспектам відтворення стада, технологіям первинної обробки й поглибленої переробки продукції вівчарства і підготовки її до реалізації. Описані ветеринарно-санітарні та лікувально-профілактичні заходи у вівчарстві. Детально описані фізико-хімічні, бактерицидні і технологічні властивості молока та морфофізіологічні особливості молочної залози овець.

Для учнів аграрних професійно-технічних навчальних закладів, професійних аграрних коледжів і ліцеїв, студентів аграрних вузів І-ІV рівнів акредитації, а також для практичних працівників галузі, керівників господарств, фермерів і всіх, хто бажає розводити овець в індивідуальних господарствах.


* * *


 1. Назва “Економіка рибогосподарської галузі”

 2. Автор(и): Вдовенко Наталія Михайлівна

 3. Навчальний посібник, призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки “Водні біоресурси та аквакультура”

 4. Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-9023 від 29.09.2010 р.)

 5. Обсяг 22,32 у.д.а.

 6. Видавництво (назва) К.: “Бізнес Медіа Консалтинг”

 7. Рік видання 2010

 8. Вартість (якщо відома) __________ грн.

 9. Контактні телефони автора (ів): робочий 527-88-59 мобільний 0679236720


Анотація


У посібнику висвітлено особливості розвитку рибогосподарських підприємств за умов дії ринкового механізму господарювання. У доступній формі висвітлюються питання підвищення ефективності використання трудових, матеріальних ресурсів. Подано характеристику сировинної бази, основного і оборотного капіталу рибного господарства. Значну увагу приділено основним напрямам розвитку галузі на основі раціонального використання рибних ресурсів.

Для студентів і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, працівників економічних служб, керівників підприємств.


* * *


Кафедра птахівництва


 1. Назва “Технологія виробництва продукції птахівництва (практикум)”

 2. Автор(и): Бородай Віталій Петрович, Коваленко Віталій Петрович, Похил Олена Миколаївна, Пономаренко Наталія Павлівна, Вертійчук Анатолій Іванович, Мельник Вікторія Вікторівна, Патрєва Людмила Семенівна, Базиволяк Світлана Михайлівна, Солоха Діна Йосипівна

 3. Навчальний посібник, призначений для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки 6.090102 - “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”.

 4. Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №1/11–12312 від 30.12.2010 р.)

 5. Обсяг 20 у.д.а.

 6. Видавництво “Вища освіта”

 7. Рік видання 2011

 8. Вартість _______

 9. Контактні телефони авторів 527-88-49

Анотація


Викладено матеріал, необхідний для методичного забезпечення лабораторних занять з дисципліни “Технологія виробництва продукції птахівництва”. Висвітлено питання щодо інкубації яєць птиці різних видів, технології виробництва харчових яєць, м'яса курчат-бройлерів, індиків, качок, гусей. До кожної теми подано завдання для виконання лабораторних робіт. Необхідні для їх виконання нормативи розміщено в додатках до практикуму.


* * *


Кафедра годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного


  1. Назва “Практикум із годівлі сільськогосподарських тварин”

  2. Автор(и): Ібатуллін Ігор Ілліч, Столюк Василь Данилович, Кононенко Володимир Каленикович, Чигрин Анатолій Іванович, Панасенко Юрій Олексійович, Чумаченко Іван Петрович, Отченашко Володимир Віталійович, Сичов Михайло Юрійович, Яценко Олександр Віталійович, Уманець Дмитро Петрович

  3. Навчальний посібник, призначений для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами підготовки “Ветеринарна медицина” та “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”

  4. Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист
   №1/11–6411 від 03.08.09 р.)

  5. Обсяг 20 у.д.а.

  6. Видавництво “Аграрна освіта”

  7. Рік видання 2009

  8. Вартість ­­­­­______

  9. Контактні телефони авторів 527-85-55

Анотація


Викладено матеріал, необхідний для методичного забезпечення лабораторних і практичних занять з дисципліни «Годівля сільськогосподарських тварин». Зокрема, наведено дані про хімічний склад, перетравність та методи оцінки поживності і якості кормів. Висвітлено питання нормованої годівлі сільськогосподарських тварин різних видів. До кожної теми для закріплення набутих знань подано завдання для самостійної роботи студентів. Необхідні для їх виконання нормативи вміщено в додатках до практикуму.


* * *


Кафедра гігієни тварин ім. А.К. Скороходька


1. Назва “Гігієна та годівля собак”

2. Автор(и): Захаренко Микола Олександрович, Засєкін Дмитро Адамович, Поляковський Василь Михайлович, Михальська Віта Михайлівна, Малюга Людмила Василівна, Кривенок Микола Якович, Панасенко Юрій Олексійович.

 1. Навчальний посібник, призначений для студентів факультетів технології і переробки продукції тваринництва і ветеринарної медицини, кінологів, а також усіх тих, хто утримує або цікавиться цими тваринами.

 2. Гриф надано Міністерством аграрної політики України
  (лист № 18-28-13-436 від 12.04.10 р.)

 3. Обсяг 9,59 у.д.а.

 4. Видавництво “ФОП Євенок О.О.”

 5. Рік видання 2010.

 6. Вартість _____.

 7. Контактні телефони авторів 527-81-56Анотація


Наведено класифікацію порід собак, основні санітарно-гігієнічні вимоги до їх утримання, правила ветеринарного догляду, головні принципи годівлі та корми, що застосовуються при догляді за ними, використання собак у діяльності людини.


* * *


Кафедра бджільництва ім. В.А. Нестерводського


 1. Назва “Бджільництво”

 2. Автор(и): Поліщук Віктор Петрович.

 3. Навчальний посібник, призначений для учнів професійно-технічних навчальних закладів.

 4. Гриф надано Міністерством освіти і науки України лист № 14/8–18 від 22.12.1999 р.

 5. Обсяг 21 у.д.а.

 6. Видавництво “Вища школа”.

 7. Рік видання 2001.

 8. Вартість _____.

 9. Контактні телефони авторів 527-80-71АнотаціяВисвітлено господарське значення бджільництва, його розвиток і сучасний стан, біологію бджолиної сім’ї, питання годівлі, утримання і розведення бджіл. Описано типи вуликів і пасічних будівель, пасічницький інвентар та механізацію виробничих процесів, медоносну базу і запилення ентомофільних культур, технологію виробництва продуктів бджільництва, хвороби і шкідники бджіл, економіку та організацію галузі. Наведено лабораторно практичні роботи. Для учнів професійно-технічних навчальних закладів.


* * *


Кафедра гідробіології


1. Назва: “Статична біохімія гідробіонтів”

2. Автор(и): Євтушенко Микола Юрійович, Горліченко Марина Григорівна, Шевченко Світлана Василівна

3. Навчальний посібник для ВНЗ ІІ – ІV рівнів акредитації, ОКР бакалавр, напряму підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура”, спеціальність: фахівець виробництва продукції аквакультури, екологія.

4. Гриф надано Міністерством аграрної політики України (лист
№ 18-26-13/97 від 23.06.2009р.)

5. Обсяг – 12,79 у.д.а.

6. Видавництво “Екологія”.

7. Рік видання 2010.

8. Вартість _____.

9. Контактні телефони авторів Євтушенко М.Ю.: 527-83-10, (098) 552-14-97; Горліченко М.Г.: (0482) – 33-07-18; Шевченко С.В.: 33-07-95, 37-15-27


Анотація

В навчальному посібнику викладені сучасні загальні уявлення щодо будови біохімічного складу гідробіонтів, детально розглянуто будову і властивості білків, вуглеводів, ферментів, гормонів, вітамінів та мінеральних речовин; особлива увага приділялась методам практичного (якісного і кількісного) визначення вмісту всіх складових в організмах гідробіонтів та встановленню генетичних зв’язків між біохімічним складом гідробіонтів та багатьма факторами, що впливають на хімічний склад гідросфери. До кожного розділу додаються запитання для самоперевірки, завдання та задачі з використанням термінів і понять, які відповідають найновішим поглядам і вимогам сучасної біохімії. Окрім того, розроблені методичні вказівки щодо проведення експериментальних робіт з біохімії, що сформує теоретичні і практичні знання а також дозволить майбутнім фахівцям використовувати їх на виробництві.


* * *


1. Назва: “Природна кормова база рибогосподарських водойм”

2. Автор(и): Кражан Сталіна Анатоліївна, Хижняк Меланія Іванівна

3. Навчальний посібник для ВНЗ ІІ – ІV рівнів акредитації, ОКР бакалавр, напряму підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура”, спеціальність: фахівець виробництва продукції аквакультури, екологія.

4. Гриф надано Міністерством аграрної політики України (лист
№ 18-1-13/442 від 06.04.2009р.)

5. Обсяг – 18,65 у.д.а.

6. Видавництво: “Олді-плюс”, Херсон

7. Рік видання 2010

8. Вартість 60,0 грн.

9. Контактні телефони авторів Хижняк Меланія Іванівна: 527-83-10, 0974331242; e-mail: m.khyzhnjak@gmail.com


Анотація


Навчальний посібник написано відповідно до навчальної програми лабораторних робіт з курсу “Гідробіологія” для студентів рибогосподарських факультетів аграрних університетів. Дається характеристика основних гідробіологічних угруповань – бактеріопланктону, фітопланктону, зоопланктону, зообентосу, макрофітів, які складають основу природної кормової бази водойм. Описані основні знаряддя та методи відбирання проб, їх опрацювання в польових та лабораторних умовах, опрацювання матеріалів щодо живлення риб, дається атлас основних форм та їх систематичне положення, таблиці сирих мас безхребетних.


* * *


Кафедра аквакультури


1. Назва “Індустріальне рибництво”

2. Автор(и): Алимов Сергій Іванович, Андрющенко Антоніна Іванівна.

3. Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації ОКР “Бакалавр”, “Магістр”, напрям підготовки “Водні біоресурси та аквакультура” спеціальність “Водні біоресурси”.

4. Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист
№ 1/11-267 від 26.01.2010)

5. Обсяг 54,8 у.д.а.

6. Видавництво (назва) Український морський інститут

7. Рік видання 2010

8. Вартість (якщо відома) _____ грн.

9. Контактні телефони автора(рів): робочий 527-89-65, мобільний 0979166230


Анотація


Викладено біологічні основи ведення індустріальної аквакультури, облаштування індустріальних рибних господарств, основи годівлі об’єктів індустріальної аквакультури в індустріальних господарствах, технології відтворення та культивування об’єктів індустріальної аквакультури (коропових, осетрових, лососевих та інших видів риб) у лотоках, садкових, басейнових індустріальних рибних господарства та установках із замкненим циклом водопостачання. Наведено основні хвороби об’єктів культивування в індустріальній аквакультурі. Підручник призначений для підготовки дипломованих спеціалістів вищої професійної освіти за напрямом “Водні біоресурси та аквакультура” та спеціальністю “Водні біоресурси”, спеціалістів аквакультури широкого профілю.


* * *


1. Назва “Ставове рибництво”

2. Автор(и): Андрющенко Антоніна Іванівна, Алимов Сергій Іванович.

3. 3. Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації ОКР “Бакалавр”, “Магістр”, напрям підготовки “Водні біоресурси та аквакультура” спеціальність “Водні біоресурси”.

4. Гриф надано Міністерством аграрної політики України (лист
№ 18-1-1-13/1160 від 05.10.2006.)

5. Обсяг 51,6 у.д.а.

6. Видавництво (назва) Видавничий центр НАУ

7. Рік видання 2010

8. Вартість (якщо відома) _____ грн.

9. Контактні телефони автора(рів): робочий 527-89-65, мобільний 0979166230.


Анотація

Викладено біологічні основи прісноводної аквакультури, облаштування ставових рибних господарств, методи підвищення продуктивності водойм, основи селекційно-племінної роботи у рибництві, технології відтворення та культивування об’єктів тепловодної та холодноводної ставової аквакультури (коропових, осетрових, лососевих та малопоширених об’єктів – щуки, європейського сома, судака, буфало), інтегровані технології в рибництві. Наведено основні хвороби риб, профілактичні заходи до них та методи їх лікування. Викладено особливості транспортування риби та засоби щодо механізації рибоводних процесів. У підручнику викладено сучасні рибоводно-біологічні нормативи у ставовій аквакультурі.


* * *


Кафедра загальної зоології та іхтіології


1. Назва “Спеціальна іхтіологія”.

2. Автор(и): Шевченко Петро Григорович, Шерман Ісаак Михайлович, Пилипенко Юрій Володимирович

3. Підручник, призначений для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки “Водні біоресурси та аквакультура”.

4. Гриф надано Міністерством аграрної політики України (лист
№ 18-28-28/1064 від 02.11.2010 р.)

 1. Обсяг 22 у.д.а.

 2. Видавництво “Аграрна освіта”.

 3. Рік видання 2011.

 4. Вартість _____.

 5. Контактні телефони авторів 527-89-18АнотаціяУ підручнику “Спеціальна іхтіологія” викладено основи систематики, філогенії, біології і значення окремих таксономічних груп рибоподібних та риб, розглянуто питання їх походження, розвитку, розкрито аспекти рибопродуктивності та вилову різних видів. Підручник призначений для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” у вищих навчальних закладах IІI-IV рівнів акредитації. Буде корисним для викладачів біологічних і рибогосподарських факультетів, науковців і робітників рибогосподарської галузі України.

Схожі:

Про видані співробітниками кафедри терапії І клінічної діагностики iconПро видані співробітниками нні післядипломної освіти
Кулаєць Марія Михайлівна, Витвицька Ольга Данилівна, Наконечна Катерина Віталіївна
Про видані співробітниками кафедри терапії І клінічної діагностики iconЖіночих статевих органів
Гінекологія (від §упе жінка, 1о§оз вчення, наука) розділ клінічної медицини, що вивчає анатомо-фізіологічні особливості жіночої статевої...
Про видані співробітниками кафедри терапії І клінічної діагностики iconНазва кафедри онкології, променевої діагностики та променевої терапії
Поштова адреса кафедри: 58013 м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 242; телефон 4-35-39
Про видані співробітниками кафедри терапії І клінічної діагностики iconНазва кафедри онкології, променевої діагностики та променевої терапії
Поштова адреса кафедри: 58013 м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 242; телефон 4-35-39
Про видані співробітниками кафедри терапії І клінічної діагностики iconПро видані співробітниками нні бізнесу
Автор(и): Збарський Василь Кузьмич, Мацибора Віктор Іванович, Чалий Андрій Андрійович, Степасюк Людмила Михайлівна, Рогач Світлана...
Про видані співробітниками кафедри терапії І клінічної діагностики iconТематичний план практичних занять з клінічної фармакології для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності “клінічна фармація” на 2008-2009 навчальний рік
Предмет та задачі клінічної фармакології. Процеси лікарської терапії (фармацевтичний, фармакокінетичний, фармакоди-намічний, терапевтичний)....
Про видані співробітниками кафедри терапії І клінічної діагностики icon1. Відомості про проведення лікувальної та консультативної роботи кожним співробітниками кафедри інфекційних хвороб та епідеміології за 2011 рік
Відомості про проведення лікувальної та консультативної роботи кожним співробітниками кафедри інфекційних хвороб та епідеміології...
Про видані співробітниками кафедри терапії І клінічної діагностики icon1. Відомості про проведення лікувальної та консультативної роботи кожним співробітниками кафедри інфекційних хвороб та епідеміології за 2011 рік
Відомості про проведення лікувальної та консультативної роботи кожним співробітниками кафедри інфекційних хвороб та епідеміології...
Про видані співробітниками кафедри терапії І клінічної діагностики iconДекан І медичного факультету
Предмет І завдання клінічної фармакології. Основні положення фармакокінетики та фармакодинаміки. Взаємодія лікарських препаратів,...
Про видані співробітниками кафедри терапії І клінічної діагностики iconТематичний план лекцій ту «Дитяча пульмонологія»
Сучасні аспекти діагностики і терапії природжених та генетично зумовлених захворювань органів дихання у дітей
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи