Шановні колеги!!! icon

Шановні колеги!!!
Скачати 63.19 Kb.
НазваШановні колеги!!!
Дата29.07.2012
Розмір63.19 Kb.
ТипДокументи

Шановні колеги!!!

В ННІ земельних ресурсів та правознавства Національного університету біоресурсів і природокористування України 4-5 жовтня 2012 року проводитиметься ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Земельні ресурси і земельні відносини: стан, проблеми реформування, перспективи розвитку”.


ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Голова:

Д.О. Мельничук – ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України, академік НАНУ і НААНУ, д.б.н., професор.

Співголови:

М.А. Хвесик - Директор ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», академік НААНУ, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України.

^ В.І. Курило – директор ННІ земельних ресурсів та правознавства, д.ю.н., професор;

Й.М. Дорош – директор ДП «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою Держземагенства України», к.е.н;

^ О.С. Дорош – декан факультету землевпорядкування, к.е.н., доцент.

Члени оргкомітету:

Д.С. Добряк – завідувач кафедри управління земельними ресурсами, чл.-кор. НААНУ, д.е.н., професор;

І.П. Ковальчук – завідувач кафедри геодезії та картографії, д.геогр.н., професор;

Г.К. Лоїк – завідувач кафедри земельного кадастру, к.е.н., професор;

^ Ш.І. Ібатуллін – завідувач відділу відділ сталого землекористування ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», д.е.н., доцент;

^ А.Г. Мартин – в.о. завідувача кафедри землевпорядного проектування, к.е.н., докторант;

І.П. Купріянчик – заступник декана факультету землевпорядкування, к.е.н;

^ М.П. Стецюк – перший заступник директора ДП «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою Держземагенства України», к.е.н.

Наукові секретарі:

Н.В. Ісаченко – доцент кафедри земельного кадастру, к.е.н.;

Є.В. Бутенко – доцент кафедри управління земельними ресурсами, к.е.н.


^ Запрошуємо Вас до участі у конференції з доповідями та статтями.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Статті будуть надруковані у щоквартальному науково-виробничому журналі Державного підприємства «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» і Національного університету біоресурсів і природокористування України - ^ ЗЕМЛЕУСТРІЙ, КАДАСТР І МОНІТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ.


Редакція журналу приймає від авторів до друку статті за такими напрямами: земельні відносини; землеустрій; земельний кадастр; моніторинг та охорона земель, підвищення родючості ґрунтів; економіка та екологія землекористування; сторінка молодого вченого; землевпорядна освіта; землевпорядне виробництво; проекти законодавчих і нормативних актів.

Для наукових статей відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 року за № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» до друку беруться статті, що містять такі необхідні елементи:

  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які посилається автор;

  • виділення невирішених частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;

  • формулювання мети статті (постановка завдання);

  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням одержаних наукових результатів;

  • висновки з даного дослідження і перспективи подальших пошуків у цьому напрямі;

  • список літератури.


При підготовці статті необхідно дотримуватися такого порядку й оформлення: індекс УДК - лівий верхній кут, кегль 12, напівжирний; назва статті - кегль 14, напівжирний, вирівнювання по центру; прізвище та ініціали авторів - курсив, кегль 12, науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва установи (установ); анотація (2-3 речення) - курсив, українською мовою, кегль 12, вирівнювання по ширині; текст статті - кегль 12, нормальний, вирівнювання по ширині, інтервал 1,5; список використаної літератури, кегль 12, нормальний, вирівнювання по ширині; анотації російською та англійською мовами - кегль 12, курсив, прізвище та ініціали автора (авторів), назва статті, зміст обсягом до п'яти рядків.


^ Обсяг статей (включаючи ілюстрації) - до 15 сторінок. Усі таблиці та рисунки нумеруються послідовно відповідно до згадування.

Список літератури складається в порядку цитування і друкується на окремому аркуші. У тексті потрібно посилатися на відповідний номер джерела літератури в квадратних дужках.


Стаття підписується авторами на останній сторінці із зазначенням адреси і телефону першого або відповідального автора.


Статті надсилаються до оргкомітету у двох паперових примірниках, а також їх електронні варіанти.


Усі бажаючі взяти участь у конференції надсилають заявку, текст статті та копію квитанції про сплату до 1 червня 2012 року на поштову та електронну адресу організаційного комітету.


^ Вартість опублікування статті 20грн за сторінку. Організаційний внесок – 100грн (для студентів та аспірантів – 50грн).


З А Я В К А

на участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції

Земельні ресурси і земельні відносини: стан, проблеми реформування, перспективи розвитку”


Прізвище_________________________ ___

Ім’я_____________________________ ____

По-батькові_________________________ _

Повна назва установи, яку представляє

учасник, її адреса_________________________

Посада________________________________ __

Науковий ступінь__________________________


Вчене звання_____________________________

Тема доповіді (статті)______________________

Технічні засоби для

супроводу доповіді_________________________

Адреса_____________________ ____________


Контактний телефон______________ _______

Електронна адреса__________________ _____

Потреба в гуртожитку (готелі) ___ ___


^ Розрахунковий рахунок для внесення коштів:

Отримувач: ПриватБанк

Назва Банку: ПриватБанк

Номер рахунку: 29244825509100

МФО: 305299

ОКПО: 14360570

Призначення платежу: поповнення картки 4405885018050176, для оплати оргвнеску та друку статті, Ісаченко Н.В. (3034202461)

^ Адреса оргкомітету:

03040 Київ-040,

вул. Васильківська, 17, кім. 202

телефони: (044) 258-05-24 , (044) 258-05-25

097-949-93-44 (Ісаченко Наталія Василівна)

^ 097-777-11-89 (Бутенко Євген Володимирович)

факс: (044) 258-05-24

e-mail: natvasisa@gmail.com або evg_cat@ukr.net


Транспортне сполучення:

Проїзд до ННІ земельних ресурсів та правознавства НУБіП України (м. Київ, вул.Васильківська, 17) здійснюється:

– від станції метрополітену “Васильківська” - 300 м вниз по вул. Васильківській до будинку №17;

– від центрального автовокзалу - маршрутним таксі № 38, 38к, 84, 156, 548, 729 до зупинки “Автопарк”;

– від центрального залізничного вокзалу -маршрутним таксі № 458 (зуп. Маршрутного таксі біля «Макдональдса») до зупинки “Автопарк” або від станції метрополітену “Вокзальна” до станції метрополітену “Васильківська”;

– від аеропорту «Бориспіль» - маршрутним таксі до зуп. «Залізничний вокзал», далі на метро до зуп. «Васильківська» або на таксі.

^ ЧЕКАЄМО НА ВАШУ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ !!!


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ

І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ


ДУ «ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ»


ДП «КИЇВСЬКИЙ НАКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ДЕРЖЗЕМАГЕНСТВА УКРАЇНИ»


ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«Земельні ресурси і земельні відносини: стан, проблеми реформування, перспективи розвитку»

4-5 жовтня 2012 р.

м. Київ

Схожі:

Шановні колеги!!! iconВельмишановний пане Ректоре!
Шановні колеги із Сучавського університету імені Штефана Великого! Шановні колеги із Чернівецького національного університету
Шановні колеги!!! iconМіністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Науково-методичний центр моніторингу якості освіти Інформаційний лист Шановні колеги!
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції : „Науково-методичні засади управління якістю...
Шановні колеги!!! iconШановні учасники семінару, шановні колеги!
Чергове її підтвердження – успіх наших сусідів, країн Центральної І східної Європи, які демонструють динамічний розвиток завдяки...
Шановні колеги!!! iconШановні колеги!
move to 928-10876
Шановні колеги!!! iconШановні колеги!
move to 928-10876
Шановні колеги!!! iconШановні колеги ! ! ! Волинський інститут економіки та менеджменту

Шановні колеги!!! iconШановні колеги ! ! ! Волинський інститут економіки та менеджменту

Шановні колеги!!! iconІнформаційний лист шановні колеги!
move to 0-17169216
Шановні колеги!!! iconІнформаційний лист шановні колеги!
move to 0-18325645
Шановні колеги!!! iconУвага!!! Шановні колеги, пропонуємо Вам взяти участь в всеукраїнських фахових конференціях!!!
Шановні колеги, пропонуємо Вам взяти участь в всеукраїнських фахових конференціях!!!
Шановні колеги!!! iconW ww afonit info Шановні колеги!
Міжнародне товариство «Друзі Афону» («Friends of Mount Athos»), Оксфорд, Великобританія
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи