Янц Н. Д. Колесник І. О., Криштоф С. Д., Якушко Н. М. Екологічні й духовні трансформації українського села icon

Янц Н. Д. Колесник І. О., Криштоф С. Д., Якушко Н. М. Екологічні й духовні трансформації українського села
Скачати 69.88 Kb.
НазваЯнц Н. Д. Колесник І. О., Криштоф С. Д., Якушко Н. М. Екологічні й духовні трансформації українського села
Дата19.03.2013
Розмір69.88 Kb.
ТипДокументи
Монографії

1.

Суспільство: тенденції соціальної динаміки: Монографія К.: ВЦ НУБіП України. – К., 2011. - 288 с.

Бойко І.І.

2.

Оптимізація алгоритмів оцінювання якості води джерел сільськогосподарського водопостачання – К., 2011. - 244 с.

Гаріна С.М.,

Тарасенко Р.О.,

Копілевич В.А.

3.

Особливості практичної підготовки соціального педагога до роботи у сільській місцевості – К., 2011. - 480 с.

Сатановська Л.А.

4.

Соціологія села: демографія, екологія, культура К.: Міленіум 2011. – 120 с.

Волобуєв В.І.

5.

Теорія і практика формування загальнонавчальних умінь і навичок молодших школярів (кінець ХІХ - початок ХХ століття): - Харків: Видавнича група "Основа", 2011. - 180 с.

Янц Н.Д. Колесник І.О., Криштоф С.Д., Якушко Н.М.

6.

Екологічні й духовні трансформації українського села: - К.: Міленіум, 2011. – 334 с.

Черній А.М.,

Ятченко В.Ф.,

Волобуєв В.І.

7.

Український шаманізм: - К.: Міленіум, 2011. - 216 с.

Ятченко В.Ф.

8.

Громадянське виховання студентів аграрних вищих навчальних закладів. – К. : ЦК «Компринт», 2012. – 245 с.

Сопівник І.В.

9.

Екологічні та духовні трансформації українського села. К.: Міленіум, 2012. – 334 с.

Волобуєв В.І.

Черній А.М Ятченко В.Ф. Волобуєв В.І.

10.

Соціально-педагогічна робота з молоддю у сільській місцевості: монографія. – К.: Центр ІТ. , 2012. – 800 с.


Каленський А.А., Сатановська Л.А., Виговська С.В.

11.

Український шаманізм. -К.,2012. – 240 с.

Ятченко В.Ф.

12.

Теорія і методика підготовки учнівської молоді до фермерської діяльності. Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2012. – 280 с.

Пригодій М.А.,

Коляда А.М.,

Люлька В.С.,

Торубара О.М.

13.

Інформаційно-аналітичне забезпечення агробіологічних досліджень. – К.: ЦК «Компринт», 2013. – 420 с.

Гаріна С.М., Тарасенко Р.О.
Навчальні посібники

1

Соціологія.- К.: Міленіум, 2012. - 368с.


Волобуєв В.І.,

Ятченко В.Ф.,

Байрак І.Р.,

Бойко І.І.

2

Організація соціально-педагогічної практики студентів у соціальних установах України. – К., 2012. – 600 с.

Тверезовська Н.Т., Сатановська Л.А

3

Інформаційні технології в освіті. – К.: ЦК «Компринт», - 320 с.


Тверезовська Н.Т., Тарасенко Р.О., Гаріна С.М.

4

Основи загальної та військової психології і педагогіки: Видання 3-е, доповнене. – К.: РВЦ "Київський університет", 2012. – 405 с.

Кубіцький С.О., Есаулов А.О., Гончаренко І.Ф., Зонь В.В.

5

Основи науково-педагогічних досліджень. – К.: НАКККіМ, 2012. – 376 с.

Лузан П.Г., Сопівник І.В, Виговська С.В.

6

  Соціологічне дослідження в системі соціального знання. – К.: ВЦ НУБіП, 2012. – 104 с.

Бойко І.І., Волобуєв В.І.

7

Соціологія - К.: Сталь, 2012. - 336 с.

Бойко І.І.

8

Соціальна екологія К.: ВЦ НУБІПУ, 2012. - 182 с.

Бойко І.І.

9

Соціологія К.: ВЦ НУБіП, 2012. – 74 с.


Бойко І.І.

Байрак І.Р.

10

Соціальна і гуманітарна політика. - К.: НУБіП , 2012. – 123 с.

Волобуєв В.І.

11

  Навчально-методичний посібник «Практикум з основ соціалізації особистості» - К. : НАКККіМ, 2012. – 200 с.

Янц Н.Д.

12

Становлення та розвиток соціології як науки. - К. : НУБіП, 2012. – 144 с.

Байрак І.І.

13

Соціальна політика та етносоціальні відносини. - К. : НУБіП, 2012. – 64 с.

Байрак І.Р.
Словники

1

  Збірник нормативних документів: законодавча база навчального закладу [довідник нормативних документів] К. : Ліра-К, 2012. – 352 с.

Тверезовська Н.Т.

Макодзей Л.І.

2

  Словник-довідник правових, політологічних, соціологічних та економічних термінів. К.: Міленіум, 2012. – 298 с.

Байрак І.Р.,

Збарський В.К.,

Курило Л.І.

3

  Організаторська робота у сфері дозвілля: тлумачний словник довідник соціального педагога К.: НАКККіМ, 2012. – 360 с.

Ковальчук Т.І.,

Сатановська Л.А.

4

Словник-довідник правових, політологічних, соціологічних та економічних термінів. К., "Міленіум" - 2012. – 75 с.

Байрак І.Р.
Методичні вказівки та розробки

1

  Робочий зошит із навчальної дисципліни «Методологічні засади соціально-педагогічних досліджень».- 2012 р.

  Сопівник І.В.,

  Сопівник Р.В.

2

Виробнича практика: програма підготовки магістрів спеціальності 8.18010020 «Управління навчальним закладом». – 2012 р.

Тверезовська Н.Т.,

Тарасенко Р.О.,

Макодзей Л.І.

3

Навчальна (соціально-педагогічна) практика: програма для підготовки студентів 2 курсу, спеціальності 6.010106 – «Соціальна педагогіка». – 2012 р.

Тверезовська Н.Т.,

Макодзей Л.І.


4

Методичні рекомендації до написання магістерських робіт педагогічного спрямування. – 2012 р.


Тверезовська Н.Т.,

Макодзей Л.І.


5

Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент навчального закладу» для підготовки фахівців ОКР «Магістр» напряму 1801 «Специфічні категорії» зі спеціальності 8.18010020 «Управління навчальним закладом» у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації . – 2012 р.

Тверезовська Н.Т.,

Макодзей Л.І.


6

Програма навчально-ознайомчої практики для підготовки студентів напряму 1801 «Специфічні категорії» зі спеціальності 8.18010020 «Управління навчальним закладом» - 2012 р.

Тверезовська Н.Т.,

Макодзей Л.І.

7

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні технології» для магістрів спеціальності 8.0514105 «Екологічна біотехнологія та біоенергетика». – 2012 р.

Гаріна С.М.

8

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні технології у навчанні» для магістрів спеціальності 8.18010021 «Педагогіка вищої школи». – 2012 р.

Гаріна С.М.

9

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Сучасні програмні продукти та Інтернет технології» для магістрів спеціальності 8.18010020 «Управління навчальним закладом». – 2012 р.

Гаріна С.М.

Тарасенко Р.О.

10

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інтелектуальна власність і правові основи діяльності в аграрній та екологічній сферах» для магістрів спеціальності 8.18010020 "Управління навчальним закладом". – 2012 р.

Гаріна С.М.

11

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні технології в системах якості, стандартизації та сертифікації» для магістрів спеціальності 8.18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація». – 2012 р.

Тарасенко Р.О.

12

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні технології» для магістрів спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» . – 2012 р.

Тарасенко Р.О.

Схожі:

Янц Н. Д. Колесник І. О., Криштоф С. Д., Якушко Н. М. Екологічні й духовні трансформації українського села iconІнформаційний лист про проведення VIІI міжнародної студентської науково-практичної конференції «актуальні проблеми соціальних та економічних процесів в умовах трансформації українського суспільства»
«актуальні проблеми соціальних та економічних процесів в умовах трансформації українського суспільства»
Янц Н. Д. Колесник І. О., Криштоф С. Д., Якушко Н. М. Екологічні й духовні трансформації українського села iconЗміст духовні виміри культури
Духовність. Культура. Нація. Випуск Духовні виміри європейської цивілізації: виклики ХХІ ст Збірник наукових статей. – Львів: Видавничий...
Янц Н. Д. Колесник І. О., Криштоф С. Д., Якушко Н. М. Екологічні й духовні трансформації українського села iconПрограма з діалектологічної практики для спеціальності 030500
С этой целью они распределяются на группы от 2 до 5 человек и направляются в села, расположенные на территории Запорожской области,...
Янц Н. Д. Колесник І. О., Криштоф С. Д., Якушко Н. М. Екологічні й духовні трансформації українського села iconМетодичні рекомендації для проходження діалектологічної практики спеціальність: Мова та література(російська)
С этой целью они распределяются на группы от 2 до 5 человек и направляются в села, расположенные на территории Запорожской области,...
Янц Н. Д. Колесник І. О., Криштоф С. Д., Якушко Н. М. Екологічні й духовні трансформації українського села iconЗмійовський М.І вчитель історії знз с. Глиниця Кіцманського р-ну
Його можна перефразувати так: хто не знає минулого свого роду, села – той не може називатись сином чи донькою родини чи громади....
Янц Н. Д. Колесник І. О., Криштоф С. Д., Якушко Н. М. Екологічні й духовні трансформації українського села iconУкраїнська Уніонна Конференція Церкви Адвентистів Сьомого Дня інформаційне повідомлення
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Держава і Церква: форми взаємодії в умовах...
Янц Н. Д. Колесник І. О., Криштоф С. Д., Якушко Н. М. Екологічні й духовні трансформації українського села iconЗразок заявки на участь у роботі науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених „Соціально-економічні та правові аспекти трансформації українського суспільства”
Конференція відбудеться на базі навчального корпусу №3 Донецького університету економіки та права
Янц Н. Д. Колесник І. О., Криштоф С. Д., Якушко Н. М. Екологічні й духовні трансформації українського села iconУдк 342. 4(477) П. О. Добродумов
У статті розглядається феномен конституціоналізації суспільних відносин в умовах демократичної трансформації українського суспільства....
Янц Н. Д. Колесник І. О., Криштоф С. Д., Якушко Н. М. Екологічні й духовні трансформації українського села iconСтратегічні напрямки екологоорієнтованої трансформації економіки регіону
Фінансово-економічні та соціо-екологічні проблеми суспільства свідчать про необхідність екологоорієнтованих трансформацій економіки...
Янц Н. Д. Колесник І. О., Криштоф С. Д., Якушко Н. М. Екологічні й духовні трансформації українського села iconГеоекологічна експертиза
Предмет, об’єкт дослідження Передумови виникнення. Доекспертний період. Період екологічних експертиз. Ландшафтно-екологічні експертизи....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи