Бойко Є. В. Тактико технічні дії кваліфікованих баскетболістів / Є. В. Бойко icon

Бойко Є. В. Тактико технічні дії кваліфікованих баскетболістів / Є. В. Бойко
Скачати 95.32 Kb.
НазваБойко Є. В. Тактико технічні дії кваліфікованих баскетболістів / Є. В. Бойко
Дата06.03.2014
Розмір95.32 Kb.
ТипДокументи

Бойко Є.В. Тактико - технічні дії кваліфікованих баскетболістів / Є.В.Бойко // I Міжнародна науково-практична конференція 13-15 травня 2010. Фізична культура та спорт у навчальних закладах східноєвропейських країн.

Чернівці-2010.–С.373-376.

ТАКТИКО- ТЕХНІЧНІ ДІЇ КВАЛІФІКОВАНИХ БАСКЕТБОЛІСТОК

(Бойко Є. В. ЧНУ м. Чернівці)


Tactics and technical actions of qualified basketball players

(Boyko Y.V. ChNU, Chernivtsy )


Рівень конкуренції в сучасному жіночому баскетболі знаходиться на достатньо високому рівні - зростає кількість команд майстрів, майстерність окремих гравців і команд в цілому як на національному, так і на міжнародному рівнях. Удосконалюється матеріально-технічне забезпечення, новітні наукові технології дозволяють значною мірою оптимізувати процес підготовки кваліфікованих баскетболісток. Ця ситуація потребує пошуку нових, нетрадиційних систем підготовки і удосконалення існуючих методик спортивного тренування. Окреме місце в цьому науковому напрямі належить техніко-тактичній діяльності як провідному чиннику який, великою мірою, детермінує ефективність змагальної діяльності. Дослідження орієнтовно-оптимальних показників дозволяє впритул наблизитися до вирішення проблеми створення модельних характеристик техніко-тактичної діяльності та, на цих засадах, розробки моделі змагальної діяльності кваліфікованих баскетболісток.

Дослідження виконано згідно плану науково-дослідної роботи кафедри спортивних ігор факультету фізичного виховання Запорізького національного університету за темою "Оптимізація навчально-тренувальної та змагальної діяльності у спортивних іграх" (затверджено на засіданні кафедри спортивних ігор, протокол №7 від 05.02.2004 р.; вченою радою факультету фізичного виховання ЗДУ, протокол № 11 від 23.02.2004 р., науково-технічною радою ЗДУ, протокол № 7 от 19.02.2004 р.). Напрям дослідження відповідає тематиці Зведеного плану науково-дослідних робіт у сфері фізичної культури і спорту на 2006-2010 роки за напрямом: II. "Методологічні та організаційно-методичні основи раціональної підготовки", узагальнена тема 2.1 "Побудова процесу підготовки спортсменів у різних структурних утвореннях", основна тема 2.1.3 "Підвищення ефективності тренувального процесу та змагальної діяльності спортсменів високої кваліфікації у спортивних іграх".

Техніко-тактична діяльність кваліфікованих баскетболісток неодноразово висвітлювалась у дисертаційних дослідженнях В.М. Корягіна [1,2], С.С. Стонкуса [3], З.М. Хромаєва [4], Т. Хуцинського [5]. Значна кількість питань стосовно техніко-тактичної і змагальної діяльності кваліфікованих баскетболісток викладена у дослідженнях фахівців кафедри спортивних ігор факультету фізичного виховання Запорізького національного університету під керівництвом Е.Ю. Дорошенка [6-11]. Окремі дослідження техніко-тактичної діяльності у баскетболі присвячені вивченню швидкого прориву - компоненту, який дозволяє швидко переходити від захисних до атакуючих дій і ефективно вирішувати питання змагальної діяльності [12], [13]. Вплив виконання техніки виконання штрафного кидка у баскетболі на його результативність висвітлено в дослідженні [14].

Параметри техніко-тактичної діяльності баскетболісток БК "Козачка-ЗАлК" в офіційних матчах Кубку Європи-ФІБА сезону 2005/2006 років не аналізувались в науковій літературі. Враховуючи необхідність створення модельних характеристик на засадах вивчення орієнтовно-оптимальних показників техніко-тактичної діяльності кваліфікованих баскетболісток у цьому турнірі потрібний детальний аналіз цього питання з метою виявлення і усунення недоліків, помилок і прорахунків в процесі багаторічного удосконалення спортивного тренування і підвищення ефективності змагальної діяльності..

^ Формулювання цілей роботи. Метою даного дослідження є визначення моделі структури змагальної діяльності кваліфікованих баскетболісток на засадах вивчення орієнтовно-оптимальних показників техніко-тактичної діяльності.

Для досягнення мети використані наступні методи дослідження:

- аналіз літератури з проблематики дослідження;

- педагогічні спостереження;

- аналіз та узагальнення передового досвіду спортивної теорії та практики;

- аналіз та інтерпретація показників техніко-тактичної діяльності кваліфікованих баскетболісток на засадах вивчення офіційних протоколів ігор БК "Козачка-ЗАлК" в Кубку Європи-ФІБА сезону 2005/2006 років з командами "Бешикташ" (Туреччина), "Касторія" (Греція), "Госпіч" (Хорватія), "Стара Загора" (Болгарія) на своєму майданчику і майданчику суперника - усього 8 ігор.

- статистична обробка отриманих результатів.

Об'єкт дослідження - параметри змагальної діяльності кваліфікованих баскетболісток.

Предмет дослідження - орієнтовно-оптимальні показники техніко-тактичної діяльності як провідний чинник моделі змагальної діяльності.

^ Результати дослідження техніко-тактичної діяльності баскетболісток БК "Козачка-ЗАлК" (Запоріжжя, Україна) з урахуванням ігрової спеціалізації спортсменок представлено в таблиці 1. Визначено і проаналізовано параметри гравців лінії захисту - Кириченко Р., Хабарова М., Сільянова Н., лінії нападу - Козаченко С, Мащенко І., Асьонова-Лозанова С, центрових гравців - Квасніка І., Шаблинська Т. в офіційних іграх Кубку Європи - ФІБА сезону 2005/2006 років, що дозволяє визначити орієнтовно-оптимальні параметри техніко-тактичної діяльності кваліфікованих баскетболісток з урахуванням ігрової спеціалізації спортсменок і на цих засадах побудувати моделі змагальної діяльності. Визначення показників моделі змагальної діяльності кваліфікованих баскетболісток дозволяє оптимізувати процес підготовки і поліпшити ефективність змагальної діяльності кваліфікованих баскетболісток.


Таблиця 1.

^ Модельні показники техніко-тактичної діяльності баскетболісток БК "Козачка-ЗАлК" (Запоріжжя, Україна) в офіційних

іграх Кубку Європи-ФІБА сезону 2005/2006 роківАмплуа

Час гри, хв

Кидки,%

Підбо -ри, п

Втра­ти, n

Блок-шоти, n

Пере­хвати, n

Пере­дачі, n

Очки, n

1

Захисники

27,1

49,9

0,87

1,81

0,34

1,43

1,29

9,37

2

Нападаючі

26,2

38,94

4,79

2,01

0

1,66

2,24

10,06

3

Центрові

24,6

47,01

3,92

0,78

0,64

0,21

0,28

7,14

Педагогічний аналіз параметрів техніко-тактичної діяльності баскетболісток БК "Козачка-ЗАлК" (Запоріжжя, Україна) в офіційних іграх Кубку Європи-ФІБА сезону 2005/2006 років дозволяє з'ясувати певні недоліки в підготовці окремих гравців і команди в цілому з урахуванням ігрової спеціалізації (амплуа) спортсменок. Звертають на себе увагу, досить низькі показники виконання блок-шотів у всієї команди взагалі, що свідчить про певні недоліки у цьому компоненті підготовки - захисники - 0,34, нападаючі - 0, центрові - 0,64 блок-шоти за гру. Окремого розгляду потребують показники підборів м'яча (свій щит, щит суперника і загальна кількість). Цей компонент техніко-тактичної діяльності значною мірою обумовлює остаточну ефективність змагальної діяльності. Його показники знаходяться на досить низькому рівні. їх лише умовно можна використати в якості орієнтовно-оптимальних або модельних. На мій погляд, саме недоліки в цих компонентах техніко-тактичної діяльності призводять до низького рівня результативності команди взагалі та не дозволяють БК "Козачка-ЗАлК" (Запоріжжя, Україна) більш успішно виступати в офіційних іграх європейських кубкових турнірів. При цьому, слід відзначити достатньо високий рівень результативності кидків м'яча у кошик у баскетболісток всіх амплуа: захисники - 49,4 %, нападаючі -38,94 %, центрові гравці - 47,01 % за гру. Показники часу, який провідні гравці різної ігрової спеціалізації проводять на майданчику не має істотної різниці: захисники - 27,1, хвилин; нападаючі - 26,2 хвилини; центрові -24,6 хвилини за гру.


ВИСНОВКИ

Орієнтовно-оптимальними показниками техніко-тактичної діяльності кваліфікованих баскетболісток з урахуванням ігрової спеціалізації за слід вважати наступні:

1) захисники - час гри - 25-30 хвилин; результативність кидків - 40-50%; підбори м'яча - 1-2; втрати - 1-2; блок-шоти - 1-2; перехвати - 2-3; передачі - 1-2; кількість набраних очок - 8-12.

2) Нападаючі фавні - час гри - 25-30 хвилин; результативність кидків - 35-45%; підбори м'яча - 3-5; втрати - 2-3; блок-шоти - 1-2; перехвати - 1-2; передачі - 2-3; кількість набраних очок - 10-15.

3) центрові гравці - час гри - 25-30 хвилин; результативність кидків -40-50%; підбори м'яча - 5-6; втрати - 1-2; блок-шоти - 2-3; перехвати - 1-2; передачі - 1-2; кількість набраних очок - 10-15.

Перспективи подальших розвідок, грунтуються на засадах подальшого вивчення інших компонентів техніко-тактичної діяльності кваліфікованих баскетболісток - групових тактичних взаємодій у захисті та нападі з метою іх використання в якості модельних.

ЛІТЕРАТУРА

1. Корягин В.М. Исследование соревновательных и тренировочных нагрузок, применяемых в процессе подготовки баскетболистов высокой квалификации: Автореф. дисс. ... канд. пед. наук. -М. 1973.-30 с.

2. Корягин В.М. Структура и содержание современной 'подготовки баскетболистов: Дисс. д-ра пед. наук в виде научного

доклада. - М.: 1994. -102 с.

3. Стонкус С.С. Теоретические и методические основы спортивной подготовки баскетболистов: Автореф. дисс. ... д-ра пед.

наук. -М.: 1987.-40 с.

4. Хромаєв 3. М. Підготовка баскетболістів високої кваліфікації у мікроциклах змагального періоду: Автореф. дис.канд. пед. наук. - К: 1997.-24 с.

5. Хуцинский Т. Спортивная подготовка женщин-баскетболисток в аспекте полового диморфизма: Автореф. дисс. ... доктора пед. наук. - СПб: 2004. - 53 с.

6. Дорошенко Е.Ю., Кириченко P.O. Аналіз техніко-тактичної діяльності баскетболісток вищої кваліфікації // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Збірник наукових праць за редакцією Єрмакова С.С. - Харків - Донецьк. - 2004. -№1. - С. 269-276.

7. Дорошенко Е.Ю., Кириченко P.O., Хабарова М.О., Цапенко В.О. Аналіз змагальної діяльності у баскетболі: теоретико-методичні аспекти // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Збірник наукових праць за редакцією Єрмакова С.С. -Харків. - 2004. - №21 - С. 25-34.


Анотації

^ ТАКТИКО- ТЕХНІЧНІ ДІЇ КВАЛІФІКОВАНИХ БАСКЕТБОЛІСТОК

(Бойко Є. В. ЧНУ м. Чернівці)


Автор статті аналізує тактико-технічні дії кваліфікованих баскетболісток. Визначення показників моделі їх загальної діяльності дозволяє оптимізувати процес підготовки і поліпшити ефективність змагальної діяльності. Це об’єкт дослідження. Предметом дослідження є показник техніко-тактичної діяльності як провідний чинник моделі змагальної діяльності. Це покращить результати ігор.

Ключові слова: змагання, штрафний удар, спортсменка, захисник, очко.


Tactics and technical actions of qualified basketball players

(Boyko Y.V. ChNU, Chernivtsy)


The author of the article analyzes tactics and technical actions of qualified basketball players. Determination of the model’s indices of their general activities permit to optimize the training process and improve the efficiency of matches. This is the object of the investigation. The subject of the research is the index of tactics and technical actions as the leading cause of the match’s model. This will improve the games’ results.

Key words: competition, penalty kick, sportswoman, fullback, point.

Схожі:

Бойко Є. В. Тактико технічні дії кваліфікованих баскетболістів / Є. В. Бойко iconБойко Є. В. Тактико технічні дії кваліфікованих баскетболістів / Є. В. Бойко
Бойко Є. В. Тактико технічні дії кваліфікованих баскетболістів / Є. В. Бойко // I міжнародна науково-практична конференція 13-15...
Бойко Є. В. Тактико технічні дії кваліфікованих баскетболістів / Є. В. Бойко iconЛ. Г. Бойко Програма І робоча програма дисципліни
Бойко, Л. Г. Програма І робоча програма дисципліни «Економіка І організація виробництва» (для студентів напряму підготовки 050701...
Бойко Є. В. Тактико технічні дії кваліфікованих баскетболістів / Є. В. Бойко iconЛ. Г. Бойко Програма І робоча програма дисципліни
Бойко, Л. Г. Програма І робоча програма дисципліни «Економіка І організація виробництва» (для слухачів другої вищої освіти за спеціальністю...
Бойко Є. В. Тактико технічні дії кваліфікованих баскетболістів / Є. В. Бойко iconПерелік книг
Бойко, В. Книга памяти моряков-подводников Военно-морского флота, уроженцев Севастополя, погибших в годы Великой Отечественной войны...
Бойко Є. В. Тактико технічні дії кваліфікованих баскетболістів / Є. В. Бойко iconБойко л. Г. Конспект лекцій з дисципліни «економічна теорія»
«Електротехніка та електромеханіка» напрямів підготовки 050701 («Електротехнічні системи електроспоживання», «Світлотехніка І джерела...
Бойко Є. В. Тактико технічні дії кваліфікованих баскетболістів / Є. В. Бойко iconМикола корнійович бойко
Микола Корнійович Бойко : біобібліогр покажч. / уклад. Н. Ф. Головатенко; відп ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2011. – 24 c
Бойко Є. В. Тактико технічні дії кваліфікованих баскетболістів / Є. В. Бойко iconО. М. Данілова, І. Д. Бойко, В. К. Сівак
О. М. Данілова, І. Д. Бойко, В. К. Сівак. Анатолій Швиденко – науковець і вчитель (до 85-річчя з дня народження)
Бойко Є. В. Тактико технічні дії кваліфікованих баскетболістів / Є. В. Бойко iconМиколаївський державний аграрний університет бібліотека процедура банкрутства
Бойко, А. М. Облік І аудит факторів платоспроможності та запобігання банкрутству сільськогосподарських товариств з обмеженою відповідальністю...
Бойко Є. В. Тактико технічні дії кваліфікованих баскетболістів / Є. В. Бойко iconЛ. Г. Бойко Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення практичних занять І виконання контрольної роботи з дисципліни
Напряму підготовки 030504 – «Економіка підприємства» / Укл.: Л. Г. Бойко. – Харк нац акад міськ госп-ва. – Х.: Хнамг, 2011. – с
Бойко Є. В. Тактико технічні дії кваліфікованих баскетболістів / Є. В. Бойко iconХарківська національна академія міського господарства бойко л. Г. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни
«Електротехніка та електромеханіка» напрямів підготовки 050701 («Електротехнічні системи електроспоживання», «Світлотехніка І джерела...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи