Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції icon

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції
НазваШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції
Дата19.10.2012
Розмір78.2 Kb.
ТипДокументи

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів (Оптимум – 2012)», що відбудеться у Харківському національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» 5–7 грудня 2012 р.

Мета конференції – удосконалення наукового забезпечення процесів реформування в економіці та підготовки фахівців в області економічних досліджень. Планується обговорення стану, проблем розвитку й кадрового забезпечення економічних досліджень та методів оптимізації актуального напрямку діяльності підприємств в умовах трансформації народного господарства та формування ринкових відношень, а також розробка відповідних рекомендацій.

^ Основні тематичні напрямки конференції (секції):

 1. Удосконалення методичних засад обліку, аудиту та економічного аналізу, національна та світова практика.

 2. Математичні моделі та інформаційні технології в економіці.

 3. Аналіз і оптимізація інноваційних та інвестиційних процесів у контесті дослідження поточних та перспективних тенденцій розвитку національної та світової економіки.

 4. Маркетингові дослідження: становлення, інструментарій та ефективність.

 5. Економічні дослідження системи державного регулювання виробничо – підприємницької діяльності.

 6. Напрямки удосконалення податкової та митної системи в умовах інтеграційних процесів.

 7. Кадрове забезпечення аналітичної та облікової діяльності в національній економіці: напрями підвищення якості фахової підготовки.

 8. Дослідження світових тенденцій та національних перспектив розвитку фінансово-кредитної системи України.

 9. Проблеми управління розвитком соціально-економічних систем в умовах динамічної невизначеності факторів зовнішнього середовища .

 10. Сучасні системи економічної, інформаційної та фінансової безпеки в умовах глобалізації.

Для своєчасного формування програми, збірника матеріалів конференції необхідно до 19 листопада 2012 р. подати в заархівованому вигляді (zip, rar) на електронну пошту наступні документи:

  • заявку на участь (зразок надається).

  • тези доповідей;

  • копію квитанції про переказ грошових коштів (у відсканованому вигляді).

Умови участі в конференції:

Для участі в конференції, необхідно перерахувати організаційний внесок у розмірі 200 грн., в який входить вартість одного примірника програми, збірника тез доповідей конференції, сертифікат учасника кава-брейк, часткове покриття витрат на організацію та проведення конференції.

У разі дистанційної участі – 150 грн. (передбачає опублікування тез доповіді у збірнику матеріалів конференції та отримання поштою друкованих матеріалів). Витрати на харчування і проживання учасники конференції несуть самостійно.

На одну наукову працю надсилається один авторський примірник збірника тез доповідей. До початку конференції планується видання збірника тез доповідей і програми конференції. Для отримання додаткових примірників збірника тез доповідей необхідно внести оплату 50 грн., додаткових примірників програми конференції – 10 грн. (за кожний додатковий екземпляр). Замовлення додаткових екземплярів та їх оплата проводиться заздалегідь.

За результатами роботи конференції планується видання колективної монографії.

Участь в колективній монографії оплачується з розрахунку 400 грн. за підрозділ (7-10стор.) Для участі в монографії матеріал повинен бути представлений до моменту проведення конференції українською мовою і розглянутий редколегією на предмет відповідності вимогам до наукових видань та вимогам до оформлення, після чого Вам буде надіслано повідомлення та реквізити для оплати.

До матеріалів обов’язково повинна додаватись авторська довідка, яка повинна містити такі відомості: П.І.Б. авторів, вчений ступінь, вчене звання, посада, контактна адреса, контактний телефон, адреса електронної пошти.

Оргкомітет залишає за собою право відмовити у включенні до монографії поданих матеріалів або повернути авторам для доопрацювання і усунення недоліків.

Редколегія залишає за собою право на незначне редагування поданих матеріалів без погодження з автором, якщо це не змінює змісту тексту.

Видання монографії планується на квітень-травень 2012 р.


^ Вимоги до оформлення матеріалів для публікації:

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

1) Тези обсягом 2стр. формату А4 повинні бути виконані в редакторі Microsoft Word. 2) Поля верхнє й нижнє по 2 см; ліве 2.5 см, праве 1.5 см. Міжстроковий інтервал – полуторний, шрифт Times New Roman – 14 пт, звичайний. 3) Інформація про авторів. Кількість авторів - не більше 3. Відступ - 0,75 см. Вирівнювання - по лівому краю. Ініціали й прізвища набираються заголовними буквами; шрифт - курсив напівжирний Слідом за прізвищем через кому вказується вчений ступінь, посада. 4) Назва тез друкується великими буквами через один порожній рядок після інформації про авторів; шрифт - звичайний, напівжирний, розмір – 14 пт, відступ - 0,75 см. Вирівнювання - по лівому краю. 5) Основний текст починається через один порожній рядок після назви тез. Розмір шрифту - 14 пт. Новий рядок (відступ) - 1,25 см. Вирівнювання по ширині. 6) Формули створюються у вигляді об'єктів редактором формул і центруються; нумерація ставиться праворуч у дужках; вирівнюється по правому краю. 7) Скановані рисунки та таблиці не дозволяються. Рисунки повинні бути оформлені як окремий об'єкт у тексті.. Всі елементи рисунка, включаючи надписи, повинні бути згруповані. Рекомендується використовувати чорно-білу палітру, якість відтворення рисунків кольорової палітри не гарантується. 8) Таблиця відокремлюється від тексту зверху й знизу порожнім рядком; використовується шрифт – 14 пт. Номер таблиці й напис оформляти у вигляді складової частини таблиці без сітки. Номер має вигляд: Таблиця 1 - назва (вирівнювання по лівому краю з відступом 1,25 см). 9) Через один порожній рядок після основного тексту тез друкується список літератури. Розмір шрифту - 10 пт. Без нового рядка. Вирівнювання по широті. Список літератури починається з набраних напівжирним шрифтом слів "Список літератури", слідом за якими ставиться двокрапка. Сам список літератури набирається суцільним текстом з виділенням прізвищ і ініціалів авторів курсивом, номер позиції виділяється жирним шрифтом. Не допускається відрив номера позиції в списку літератури й ініціалів від прізвища автора. 10) Файли «заявка», «тези», «стаття» повинні мати таке розширення: *.doc, *.rtf, а копія чеку про оплату – з розширенням *.jpeg, а в назві - міститься прізвище першого автора, набране латиницею. (наприклад: zayvka_Popov.doc, tezisi_Popov.doc, stattya_Popov.doc, oplata_Popov.jpeg)

^ ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

У VIIІ –й МіжнароднІЙ науково-практичнІЙ конференціЇ

«Дослідження та оптимізація економічних процесів (Оптимум – 2012)»


Прізвище________________________________________

Ім’я____________________________________________

По батькові_____________________________________

Науковий ступінь_________________________________

Вчене звання____________________________________

Посада_________________________________________

Назва організації/установи(повна)__________________

Поштова адреса _________________________________

Телефон _______________________________________

Факс __________________________________________

E-mail _________________________________________

Назва доповіді__________________________________

Секція ________________________________________

Планується (необхідне підкресліть):

Виступити з доповіддю на пленарному засіданні (до 20 хв.)

Виступити на секції (до 10 хв.)

Виступити з інформацією (до 5 хв.)

Приймати участь дистанційно

Додатковий примірник збірника наукових праць (тез доповідей) _____________________________________


Необхідність запрошення на конференцію (для оформлення відрядження) _______________________


Необхідність у готелі ____________________________

Дата Підпис

Конференція проводиться на умовах самофінансування за рахунок коштів її учасників.

Перерахування коштів у безготівковій формі за участь у конференції, а також спонсорські кошти організацій прохання здійснювати через відділення банку.

^ Реквізити для внесення платежу:

"Асоціація випускників НТУ "ХПІ"

Ідентифікаційний код 26450114

р/р 26008000074734 в ПАТ «Укрсоцбанк»

МФО 300023

Обов’язково з позначкою «Оргвнесок за участь у конференції «Оптимум – 2012», «Оплата матеріалів у монографію» Для включення матеріалів у збірник необхідно вислати документальне підтвердження перерахування коштів (копію квитанції про оплату оргвнеску).

Монографічні статті та тези доповідей повинні бути ретельно відредаговані та підписані авторами. Відповідальність за зміст та оформлення статей несе автор.

Матеріали, які не відповідають тематиці конференції, науковому рівню, вимогам оформлення, надані пізніше встановленого терміну чи без оплати організаційного внеску не розглядаються і не повертаються авторам.

Матеріали на конференцію та монографічні статті надсилати на електронну поштову скриньку: optimum2012@bk.ru або приносити особисто.


^ Адреса Оргкомітету:

61002, Україна, м. Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», ауд. 901 У/1, кафедра економічного аналізу та обліку.

тел. кафедри: (057) 707-60-74, (057) 707-62-74;

Е-mail: optimum2012@bk.ru

Інформація про конференцію розміщена на сайті:

http://analiz.hpi.kh.ua у розділі Конференції та семінари (для перегляду розміщених матеріалів необхідно пройти реєстрацію на сайті).


^ Контактні телефони:

Матросова Вікторія Олександрівна

фінансові питання тел. 063-713-02-10

Строков Євген Михайлович

публікація тез, монографії тел.050-230-30-30

Сиром ятникова Оксана Валеріївна

організаційні питання тел. 050-902-50-34

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Навчально-методична комісія з економіки та підприємництва

міністерства освіти та науки України


Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»Інститут економіки та прогнозування НАН України


Московський державний технологічний університет "Станкін"


Білоруський національний технічний університет


Північно – східний науковий центр НАН України


Старооскольський технологічний інститут

Дослідження та оптимізація економічних процесів

«Оптимум - 2012»


VІІІ-а міжнародна науково-практична

конференція


5-7 грудня 2012 р.


Харків - 2012


Схожі:

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі х-ої Міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі х-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни (нубіп україни) Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі I міжнародної науково-практичної заочної конференції „лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації”
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі I міжнародної науково-практичної заочної конференції
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі II міжнародної науково-практичної заочної конференції „лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації”
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі II міжнародної науково-практичної заочної конференції
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції iconІнформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські компетенції викладача вищої школи»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські компетенції викладача вищої школи»,...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції iconІнформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські компетенції викладача вищої школи»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські компетенції викладача вищої школи»,...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції iconІнформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські компетенції викладача вищої школи»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські компетенції викладача вищої школи»,...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції “Менеджмент міського і регіонального розвитку”
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції “Менеджмент міського і регіонального розвитку”, яка...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Мистецтво у контексті освітньої парадигми : вітчизняний та зарубіжний досвід»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи