Прокопенко О. В., Кліменко О. В. Проблеми та перспективи формування системи екологізації інноваційно-інвестиційної діяльності icon

Прокопенко О. В., Кліменко О. В. Проблеми та перспективи формування системи екологізації інноваційно-інвестиційної діяльності
Скачати 48.92 Kb.
НазваПрокопенко О. В., Кліменко О. В. Проблеми та перспективи формування системи екологізації інноваційно-інвестиційної діяльності
Дата15.09.2012
Розмір48.92 Kb.
ТипДокументи

Прокопенко О.В., Кліменко О.В.


Проблеми та перспективи формування системи екологізації інноваційно-інвестиційної діяльності


Сумський державний університет


Роботу присвячено проблемам та перспективам формування системи екологізації інноваційної діяльності. Визначено концепцію екологізації, якої слід дотримуватися в умовах сьогодення, основні завдання національної системи екологізації інноваційно-інвестиційної діяльності, окреслено необхідність та проаналізовано труднощі формування міжнародної системи екологізації.

Ключові слова: екологізація, інноваційно-інвестиційна діяльність, концепції екологізації.


The problems and perspectives of forming of the system of ecologization of innovation activity are investigational in the article. Conception of ecologization which needs to be observed in modern terms, basic tasks of the national system of ecologization of innovation and investment activities, is certain, a necessity is selected and difficulties of forming of the international system of ecologization are analysed.

Keywords: ecologization, concepts of ecologization, innovation and investment activity.


Останнім часом більшість країн планети увійшли в стан еколого-економічної кризи. В кризових економічних умовах особливої загрози набуває екологічна ситуація: брак коштів зумовлює недостатнє фінансування важливих сфер суспільного життя, а також екологічних інновацій, впровадження яких є необхідною умовою підвищення рівня екологічності суспільного виробництва та споживання.

Залежно від ступеня розвитку екологічних потреб і екологічної мотивації доцільно дотримуватися певних концепцій екологізації інноваційно-інвестиційної діяльності, основними з яких є: 1) концепція ліквідування наслідків екодеструктивного впливу на довкілля процесів виробництва та споживання; 2) концепція екологічного удосконалення технологій виробництва; 3) концепція зниження матеріаломісткості та енергоємності виробництва та споживання; 4) концепція екологізації всіх етапів еколого-економічного циклу інновацій. Сучасний етап розвитку екологічних потреб суспільства вимагає орієнтуватися на 4-ту концепцію екологізації, при дотриманні якої можна сподіватися на сталий розвиток економіки, при якому поліпшуються умови життя людини, а вплив на навколишнє середовище залишається у межах господарської ємності біосфери, і тому не руйнується природна основа функціонування людства.

Проте підприємства мають більш низький рівень мотивації впровадження екологічних інновацій порівняно із суспільною мотивацією. Підприємства, що негативно впливають на довкілля, відчувають наслідки лише певної частини екодеструктивного впливу своєї діяльності. Тому процес екологізації діяльності підприємств має бути керованим на регіональному, національному та міжнародному рівнях.

Результати аналізу впровадження в економіку України екологічних інновацій свідчать, що на основі деяких з них вже сформовано ряд секторів ринку екологічних товарів (в основному це виробництво продуктів харчування та переробка промислових відходів), і вони активно розвиваються. На основі інших такі сектори формуються (технології виробництва продуктів харчування, розроблення нових і удосконалення існуючих технологій для хімічної промисловості, інформатизація виробництва і збуту, використання нетрадиційних джерел енергії, перероблення відходів та ін.). Проте еколого-економічна ефективність вітчизняних екологічних інновацій не достатня для забезпечення сталого розвитку 2].

Людська цивілізація може розраховувати на сталий розвиток лише в тому випадку, якщо збільшить продуктивність використання ресурсів у чотири рази (удвічі скоротить витрати ресурсів з одночасним підвищенням удвічі їх віддачі). Деякі з країн мають ефективні апробовані екологічні розробки з таким і навіть більшим (в 20-100 разів) підвищенням продуктивності ресурсовикористання 1.

Таким чином, існують ефективні екологічні розробки, впровадження яких у країнах світу в змозі запобігти екологічній кризі та забезпечити сталий розвиток. Однак для України, як і для багатьох країн, вони не доступні. Ще й накладання економічної кризи на екологічну звужує можливості для здійснення екологічно орієнтованих перетворень.

Основними завданнями національної системи екологізації інноваційної діяльності мають бути: 1) визначення пріоритетних з погляду забезпечення екологічної безпеки напрямів екологізації діяльності галузей за регіонами; 2) визначення серед пріоритетних напрямів екологізації таких шляхів їх реалізації, що мають найбільшу еколого-економічну ефективність; 3) стимулювання розроблення, придбання та впровадження найбільш важливих інноваційних екологічних розробок світового рівня.

Глибина сучасної екологічної кризи змушує вирішувати екологічні проблеми одночасно у всіх регіонах і країнах. У більшості країн існуючі методи захисту довкілля не ефективні і потребують революційних перетворень. Неможливість вирішення екологічних проблем країн окремо від інших зумовлюється, по-перше, повсякчасним впливом екологічного стану країн на сусідні території, зокрема, трансграничним переносом забруднюючих речовин, по-друге, – можливістю виникнення глобальної екологічної катастрофи через катастрофу в одній з країн. Економічно розвинені країни, передаючи екологічні інновації та досвід їх впровадження у більш відсталі в економічному відношенні країнам, створили б можливість уникнення екологічної катастрофи на планеті.

Звичайно, передача інновацій від країни до іншої країни пов’язана з певними труднощами. Інновації створюють конкурентні переваги країни, яка їх розробляє та впроваджує, на світовому ринку. Відповідно, в умовах ринку вони мають високу ціну. Країни ж, які переживають економічну кризу, не в змозі їх придбавати. Однак гонка за прибутками без урахування екологічних факторів вже не можлива. Вона може принести тимчасовий успіх з подальшим колапсом. Тому для забезпечення сталого розвитку система екологізації інноваційної діяльності має формуватися також на міжнародному рівні, дозволяючи вирішувати нагальні екологічні проблеми.


  1. Вайзеккер Э. Фактор четыре. Затрат – половина, отдача – двойная. Новый доклад Римскому клубу / Вайзеккер Э., Ловинс Э., Ловинс Л.; [перевод А.П. Заварницына и В.Д. Новикова]; [под ред. академика Г.А. Месяца]. – М. : Academia, 2000. – 400 с.

  2. Прокопенко О.В. Екологізація інноваційної діяльності: мотиваційний підхід : [монографія] / Прокопенко О.В. – Суми : ВТД “Університетська книга”, 2008. – 392 с.


^ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ


Ф.И.О. полностью

Прокопенко Ольга Владимировна

Место работы/учебы

^ Сумский государственный университет

Должность

заведующий кафедрой экономической теории

Ученая степень, ученое звание

доктор экономических наук, доцент

Тема научного доклада

Проблеми та перспективи формування системи екологізації інноваційної діяльності

Секция

4. Управление природоохранной деятельностью и качеством жизни региона

Адрес, контактный телефон, e-mail

40007, г. Сумы, ул. Р.-Корсакова, 2;

тел. 066-7643163; olgaprokopenko@bk.ruСхожі:

Прокопенко О. В., Кліменко О. В. Проблеми та перспективи формування системи екологізації інноваційно-інвестиційної діяльності iconПрокопенко О. В., Кліменко О. В. Проблеми та перспективи формування системи екологізації інноваційно-інвестиційної діяльності
Екологізації інноваційної діяльності. Визначено концепцію екологізації, якої слід дотримуватися в умовах сьогодення, основні завдання...
Прокопенко О. В., Кліменко О. В. Проблеми та перспективи формування системи екологізації інноваційно-інвестиційної діяльності iconЗвiт про науково-дослiдну роботу фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства
Аналіз сучасного стану інноваційно-інвестиційної діяльності в україні, її ролі та значення в економічному зростанні
Прокопенко О. В., Кліменко О. В. Проблеми та перспективи формування системи екологізації інноваційно-інвестиційної діяльності iconПрограма Курсу правові основи інвестиційної діяльності
Тема Поняття інвестиційної діяльності. Види інвестицій та інвестиційної діяльності
Прокопенко О. В., Кліменко О. В. Проблеми та перспективи формування системи екологізації інноваційно-інвестиційної діяльності iconЗміст Теоретико-методологічні засади інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства
...
Прокопенко О. В., Кліменко О. В. Проблеми та перспективи формування системи екологізації інноваційно-інвестиційної діяльності iconЕколого-економічні аспекти екологізації інвестиційної діяльності у контексті сталого розвитку
Вони провокують виникнення екологічних проблем, перешкоджають стійкому розвитку країн і регіонів, дотриманню прав людини на сприятливе...
Прокопенко О. В., Кліменко О. В. Проблеми та перспективи формування системи екологізації інноваційно-інвестиційної діяльності iconЕкономічна сутність лізингу та його роль в активізації інвестиційної діяльності
У статті йдеться про значення інвестиційної діяльності для переходу української економіки до інноваційної моделі
Прокопенко О. В., Кліменко О. В. Проблеми та перспективи формування системи екологізації інноваційно-інвестиційної діяльності iconДокументи
1. /Трансформац_я системи стримувань _ противаг в Украхн_ проблеми та перспективи/Тези (Трансформац_я...
Прокопенко О. В., Кліменко О. В. Проблеми та перспективи формування системи екологізації інноваційно-інвестиційної діяльності iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03060105 „Менеджмент інвестиційної діяльності” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр
...
Прокопенко О. В., Кліменко О. В. Проблеми та перспективи формування системи екологізації інноваційно-інвестиційної діяльності iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03060105 „Менеджмент інвестиційної діяльності” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр
...
Прокопенко О. В., Кліменко О. В. Проблеми та перспективи формування системи екологізації інноваційно-інвестиційної діяльності iconТеоретичні питання моделювання педагогічної системи формування міжкультурної комунікації постановка проблеми
Постановка проблеми. Одним із важливих завдань системи вищої освіти України є підготовка майбутніх фахівців до міжкультурної комунікації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи