Методичні вказівки до практичного заняття „Кір для студентів 5-го курсу з дисципліни icon

Методичні вказівки до практичного заняття „Кір для студентів 5-го курсу з дисципліни
Скачати 348.47 Kb.
НазваМетодичні вказівки до практичного заняття „Кір для студентів 5-го курсу з дисципліни
Дата15.09.2012
Розмір348.47 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


До друку та у світ дозволяю на основі

«Єдиних правил», п.2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно –

методичного управління В.Б. Юскаєв


Методичні вказівки

до практичного заняття „Кір”

для студентів 5-го курсу з дисципліни

Дитячі інфекції”

згідно з умовами Болонського процесу

спеціальності 7.110101 денної форми навчання


Всі цитати, цифровий і

фактичний матеріал,

бібліографічні дані

перевірені, запис

одиниць відповідає

стандартам


Укладачі: О.І. Сміян,

Т.П.Бинда

Відповідальний за випуск О.І. Сміян

Декан факультету В.Е. Маркевич


Суми

Вид-во СумДУ

2006

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Сумський державний університет


Методичні вказівки

до практичного заняття „Кір”

для студентів 5-го курсу з дисципліни

^ Дитячі інфекції”

згідно з умовами Болонського процесу

спеціальності 7.110101 денної форми навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2006

Методичні вказівки до практичного заняття „Кір” для студентів 5-го курсу з дисципліни „Дитячі інфекції” згідно з умовами Болонського процесу / Укладачі: О.І. Сміян, Т.П. Бинда. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006. – 34 с.


Кафедра педіатрії післядипломної освіти з курсами пропедевтики педіатрії і дитячих інфекцій


^ КІР

Актуальність теми. Кір залишається однією із актуальних проблем охорони здоров’я не тільки в країнах, які розвиваються, але й ряді розвинутих країн. У світі щорічно реєструється понад 30 млн. випадків захворювань та близько 1 млн смертельних випадків від кору та його ускладнень.

З огляду на прогрес в області глобальної ліквідації поліомієліту та успіхи щодо елімінації кору на Американському континенті, Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) поставлена мета елімінації кору в Європейському регіоні до 2010 року.

Україна підтримує стратегічне направлення Європейського регіонального бюро ВООЗ щодо удосконалення системи епідеміологічного нагляду за кором у Європейському регіоні, що є напрямком основних завдань Програми ЄРБ ВООЗ “Здоров’я – 21: Основи політики досягнення здоров’я для всіх в Європейському регіоні ВООЗ”.

Основною метою програми ВООЗ з ліквідації кору є сертифікація України як території, вільної від кору до 2010 року.

У 2002 році на регіональному, субнаціональному та національному рівнях згідно з рекомендаціями Європейського Регіонального Бюро ВООЗ запроваджена щомісячна оперативна звітність щодо випадків кору серед вікових категорій населення залежно від стану вакцинації.

З метою удосконалення системи епідеміологічного нагляду за кором та поліпшення якості клінічної і лабораторної діагностики кору в рамках виконання програми ВООЗ з ліквідації кору до 2007 року та сертифікації України як території, вільної від кору до 2010 року, Міністерством охорони здоров’я розроблені: наказ від 30.12.03. № 631 “Про створення лабораторної мережі з діагностики кору, краснухи та епідемічного паротиту”; наказ “Про заходи щодо зниження захворюваності на кір в Україні”.

В Україні створена лабораторна мережа з діагностики кору, краснухи та епідемічного паротиту у складі Центральної (Центральна СЕС) і двох регіональних лабораторій (Донецька, Одеська обласні санітарно-епідеміологічні станції).

Аналіз захворюваності на кір в Україні протягом 1990-2000 років показав, що за цей період відмічалось два її підйоми: в 1991-1993 та 1995-1996 роках.

Зниження захворюваності відбувалося у 1994 та 1997-2000 роках.

Починаючи з 1996 року захворюваність на кір в Україні мала тенденцію до зниження. У 2000 році порівнянно з 1996 вона знизилася у 10 разів. У 1999-2000 роках зареєстровано зниження на 41,2%.

У 2001 році рівень захворюваності в порівнянні з 2000 роком зріс більше ніж у 30 разів. Ріст захворюваності на кір у країні у 2001 році треба розцінювати як черговий епідемічний підйом, обумовлений значним залученням у епідемічний процес дітей та підлітків, а за даними окремих областей і дорослого населення, який відбувається на фоні зниження стану імунітету до кору за рахунок:

- щеплення у 1992-1994 роки проводилися вакцинами, наданими як гуманітарна допомога, які не завжди були зареєстровані в Україні;

- зменшення у ці роки обсягу вакцинації і, особливо ревакцинації;

- погіршення умов зберігання вакцин на кінцевих етапах її використання.

У 2002 році показник захворюваності на кір зменшився у 2,2 разів.

У 2003 році захворюваність на кір знизилася на 94,6%. Зниження захворюваності відбулося в усіх регіонах. Захворюваність дітей до 14 років знизилася на 93,6%.

Протягом 1994-1995 років зареєстровано 5 летальних випадків, 1997-1998 рр. – 8 вип., 1996, 1999, 2003 роках – летальних випадків не зареєстровано, 2000 – 1вип., 2001 – 11, 2002 – 3.

Одним із стратегічних питань у рамках програми ВООЗ щодо ліквідації (елімінації) кору є лабораторна діагностика кожного випадку кору.

Підтвердження випадків кору проводилися у 2003 році на території 10 адміністративних регіонів (Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Херсонській, Черкаській та Чернівецькій областях).

Вірусологічними лабораторіями обласних та міських санітарно-епідеміологічних станцій щорічно проводиться контроль за станом напруги колективного імунітету населення.

На Міністерство охорони здоров’я України покладено функцію моніторингу за виконанням програми ВООЗ з ліквідації (елімінації) кору до 2007 року та сертифікації України як території, вільної від кору до 2010 року.


^ Загальна мета — вміти поставити попередній діагноз, обґрунтувати тактику ведення хворого на кір і організовувати протиепідемічні заходи в осередку.

Вміти

Конкретні цілі

Цілі вихідного рівня

1 Дотримуватися основних

правил роботи біля ліжка хворого на кір.


1 Дати вірусологічну

характеристику збуднику

кору (кафедра мікробіології та вірусології).


2 Вибрати зі скарг, анамнезу хворого і об’єктивного дослідження симптоми, які характерні для кору.

2 Збирати і оцінювати скарги, анамнез, в тому числі і епідеміологічний, і дані об’єктивного дослідження хворого (кафедра пропедевтичної терапії і кафедра пропедевтичної педіатрії).

3 Проводити індивідуальну схему діагностичного пошуку та інтерпретувати дані додаткових методів дослідження.

3 Оцінити об’єм, послідов-ність та інтерпретувати дані додаткових досліджень: загальноклінічних, біохімічних, серологічних, імунологічних (кафедра пропедевтичної педіатрії), радіологічних (кафедра радіології), вірусологічних (кафедра мікробіології та вірусології).

Розпізнавати та інтерпретувати морфологічний субстрат (кафедра патологічної анатомії).

Оцінювати механізми функціонування імунної системи, а саме мати поняття про активний і пасивний імунітет ( кафедра патологічної фізіології).

4 Поставити попередній клінічний діагноз кору.

Виявляти клінічні форми захворювання.

Проводити диференційну діагностику.

4 Виділяти синдроми і симптоми захворювання.

5 Визначити тактику лікування хворого кором з урахуванням віку дитини, преморбідного фону, тяжкості захворювання.

5 Застосовувати засоби етіологічної, патогенетичної та симптоматичної терапії (кафедра фармакології).

6 Планувати і проводити первинні профілактичні і протиепідемічні заходи, направлені на запобігання поширення кору.

6 Інтерпретувати значення реактивності організму, роль алергії у розвитку запального процесу в легенях (кафедра патологічної фізіології), роль вірусів і факторів патогенності в розвитку інфекційного процесу (кафедра мікробіології та вірусології).

7 Написати клінічну історію хвороби.

7 Оформляти історію хвороби (кафедра пропедевтичної педіатрії).

8 Застосовувати деонтологічні навички спілкування з хворим.


Щоб з’ясувати, чи відповідає вихідний рівень Ваших знань-умінь необхідному, виконайте завдання. Правильність розв’язання задач перевірте, зіставивши з еталоном відповідей.


^ Завдання для самопідготовки і самокорекції вихідного рівня умінь

Завдання 1

До дівчинки 3,5 років викликаний педіатр. Захворювання почалося гостро. Підвищилася температура тіла до 38,5°С, з’явився кашель, нежить, кон’юнктивіт. На 4-й день хвороби - плямисто-папульозне висипання на обличчі. В подальші дні воно поширилося на тулуб і кінцівки. Температура залишалася підвищеною 6 днів. На 8-й день хвороби знову підвищилася температура тіла до 38°С, з’явилося утруднене дихання із втягненням поступливих місць грудної клітки, „гавкаючий” кашель, сиплий голос.

Виділіть провідні синдроми захворювання:

А Катаральний.

Б Ларингіту.

В Інтоксикації.

Г Екзантеми.

Д Інтоксикації, катаральний і екзантеми.


Завдання 2

Хлопчик 4,5 років хворіє 5-й день. Мати лікувала його симптоматичними засобами з приводу ГРВІ. В день огляду - кашель, нежить, кон’юнктивіт посилився, підвищилася температура тіла до 39°С, за вухами, на обличчі з’явилася плямисто-папульозна висипка яскраво- рожевого кольору на незміненому фоні шкіри. При огляді слизової оболонки ротової порожнини - біла манкоподібна висипка напроти малих корінних зубів. Хлопчик відвідує дитячий колектив. Лікарем-педіатром встановленний діагноз кору. Який метод є найбільш інформативним у діагностиці кору?

А Вірусологічний.

Б Серологічний.

В Імуноферментного аналізу.

Г Цитологічний.

Д Клінічний.


Завдання 3

Мати хлопчика 3 років звернулася до лікаря через чотири дні від початку захворювання зі скаргами на підвищення температури тіла до 40°С, сухий кашель, нежить, почервоніння очей. День тому з’явилася плямисто-папульозна висипка на незміненому фоні шкіри за вухами та на обличчі. Пізніше висип поширився на шию, шкіру плечового поясу. У загальному аналізі крові - лейкоцитів 2,5 х 109/л.

Із анамнезу відомо, що хлопчик 10 днів тому був у контакті з хворим, у якого після висипу на шкірі залишилася пігментація.

Коли необхідно взяти перший зразок крові для встановлення діагнозу методом парних сироваток?

А У перші 3 дні хвороби.

Б Між 4 - 7 добою після появи висипу.

В Між 4 - 7 добою після початку хвороби.

Г На другому тижні хвороби.

Д Після другого тижня хвороби.


^ Відповіді до завдань

Завдання 1 Д.

Завдання 2 В.

Завдання 3 Б.

Інформацію, яка необхідна для поповнення базисних знань-умінь, можна знайти в таких джерелах


 1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: Учебник /Под ред. А.А.Воробьева.-М.: Медицинское информационное агенство,2004.-691 с.

 2. Пропедевтика внутренних болезней / Под ред. В.Х.Василенко и А.Л. Гребенева. – М.: Медицина, 1982. – 640 с.

 3. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. – К., 1999. – 578 с.

 4. Чекман І.С. Фармакологія. – К., 2001. – 560 с.


Після засвоєння необхідних базисних знань вивчіть такий матеріал:

 1. Бектимиров Т.А. Вакцинопрофилактика кори на современном этапе // Новости вакцинопрофилактики. - 2001. - № 1 (13).-С. 23-29.

 2. Галазка А. Корь. – Женева: ВОЗ, 1993.

 3. Дифференциальная диагностика основных инфекционных заболеваний, протекающих с экзантемами /Под ред.И.В. Богадельникова.- Симферополь, 1998.- 85 с.

 4. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней /Т.М.Зубик, К.С. Иванов, А.П. Казанцев, А.Я. Лесников. – Л.: Медицина, 1991. – 336 с.

 5. Ершова И.Б. Корь (клиника и патогенез). – Луганск: Изд-во ЛГУ, 1997.- 231 с.

 6. Инфекционные болезни у детей: Учебное пособие /Под ред. В.В. Ивановой. - М.: ООО «Медицинское информационное агенство», 2002. - 928 с.

 7. Литвиненко Л.М. Актуальні питання серологічної діагностики кору // Сучасні інфекціі. - К., 2002. - №1. - С.49-52.

 8. Лобзин Ю.В. Руководство по инфекционным болезням. – СПб: Фолиант, 2000. – 674 с.

 9. Михайлова А.М., Трішкова Л.О., Крамарєв С.О., Кочеткова О.М. Інфекційні хвороби у дітей.-К.:Здоров`я, 1998.-408 с.

 10. Руководство по организации эпидемиологического надзора за корью и врожденной краснушной инфекцией в Европейском регионе // ВОЗ: Женева, 2003. - 80 с.

 11. Сміян І.С., Волянська І.Л., Горішна І.Л., Чернишова Л.І. Актуальні питання вакцинопрофілактики у дітей. – Тернопіль: Укрмедкнига. 2001. – 143 с.

 12. Совершенствование системи эпидемиологического надзора за корью на этапе ее элиминации / Н.Т. Тихонова, А.Г. Герасимова, О.О. Чава и др. // Эпидемиология и вакцинопрофилактика.-2003.-№2(9).-С.5-7.

 13. Тимофеева Г.А., Антипова Л.А. Инфекционные заболевания детей первого года жизни. – Л.: Медицина, 1985. – 346 с.

 14. Тимченко В.Н. Инфекционные болезни у детей. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 559 с.


Якщо Ви пересвідчилися, що Ваш вихідний рівень знань-умінь відповідає вимогам цілей початкового рівня, переходьте до засвоєння змісту навчання.


Перелік теоретичних питань до теми, що вивчається

 1. Стан захворюваності на кір серед дітей та дорослих на сучасному етапі.

 2. Етіологія кору.

 3. Епідеміологія кору.

 4. Патогенез кору.

 5. Класифікація, клініка кору.

 6. Діагностика кору.

 7. Диференційна діагностика кору.

 8. Ускладнення кору.

 9. Особливості перебігу кору у дітей першого року життя.

 10. Лікування кору та критерії видужання.

 11. Прогноз.

 12. Профілактика кору та протиепідемічні заходи у вогнищі інфекції.


Вирішіть декілька завдань-моделей, використовуючи діагностичні та лікувальні алгоритми

Завдання 1

Хлопчик 8 років. Захворювання почалося поступово. Спостерігалося підвищення температури до 37,50С, кашель, кон’юнктивіт, незначний нежить. На 5-й день хвороби об’єктивно визначено на шкірі за вухами, на обличчі - яскравочервоного кольору плямисто-папульозна висипка, місцями елементи зливаються, на м’якому піднебінні енантема, на яснах білувато-сірі нашарування, які не зчищаються тампоном.

1 Який ваш попередній діагноз

А Скарлатина.

Б Кір.

В Краснуха.

Г Алергічний дерматит.

Д Псевдотуберкульоз.


2 Який симптом на даний момент відсутній у дитини, але є патогномонічним для цього захворювання

А Плями Бельського-Філатова-Копліка.

Б Симптом Пастіа.

В Симптом Філатова.

Г Симптом Мейєргофера.

Д Симптом Розенберга.


3 Які зміни в клінічному аналізі крові є типовими для даного захворювання

А Лейкоцитоз із лімфоцитозом.

Б Лейкопенія із лімфопенією.

В Лейкопенія із лімфоцитозом.

Г Лейкоцитоз, нейтрофільний зсув уліво.

Д Правильної відповіді немає.


4 На який термін слід ізолювати дитину?

А На 5 днів з моменту появи останнього елемента висипки.

Б На 10 днів від початку захворювання.

В Ізоляція хворого не потрібна.

Г До 5-го дня з моменту появи висипки.

Д На 21-й день від появи висипки.


Правильні відповіді: 1-Б, 2-А, 3-В, 4-Г.


Завдання 2

У дитини 2 років, яка надійшла до стаціонару з приводу пневмонії, на шкірі тулуба виявлено пігментні плями. Із анамнезу відомо, що 7 днів тому у дитини спостерігалося підвищення температури тіла до 38,20С, сухий кашель, кон’юнктивіт, помірний нежить, потім на шкірі відмічався плямисто-папульозний висип яскраво-червоного кольору на тлі незміненої шкіри.


1 Яке захворювання перенесла дитина

А Вітряну віспу.

Б Грип.

В Скарлатину.

Г Кір.

Д Висипний тиф.


2 Назвіть діагностичний критерій для описаної хвороби:

А Одномоментність появи висипу на всьому тілі.

Б Некроз елементів висипу з рубцюванням.

В Етапність появи висипу з подальшою пігментацією шкіри.

Г “Цвітіння” елементів висипу.

Д Гепатоспленомегалія.


3 Лікування пневмонії ви почнете одним із зазначених препаратів

А Еритроміцином.

Б Бісептолом.

В Пеніциліном.

Г Цефтріаксоном.

Д Гентаміцином.


4 У якому віці починають проводити профілактичні щеплення проти описаної хвороби

А На 3-й день життя.

Б В 1-й місяць.

В В 6 місяців.

Г В 12 місяців.

Д Щеплення не проводиться.


Правильні відповіді: 1-Г, 2-В, 3-В, 4-Г.


^ Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті

На початку заняття буде проведено тестовий контроль вихідного рівня знань. Потім — самостійна робота студентів з хворими. Під керівництвом викладача буде проведено клінічний розбір історії хвороби хворого з кором. Наприкінці заняття — підсумковий тестовий контроль або розв’язання ситуаційних задач.


^ Технологічна карта проведення заняття

Поряд-ковий

номер

Етап

Час, хви-лини

Навчальні посібники

Місце

прове-

дення

засоби навчання

облад-нання

1

Визначення початкового рівня знань

15

Тести
Навчаль-на кімната

2

Курація хворих з кором під контролем викладача

20

Хворі
Палата

3

Клінічний розбір хворих з кором під керівництвом викладача

15

Історії хвороби,

алгоритми
Навчаль-на кімната

4

Обґрунтуван-ня попереднього діагнозу

5

Таблиці, схеми, алгоритми
Навчаль-на кімната

5

Обґрунтуван-ня лікувальної тактики

5

Таблиці, схеми, алгоритми
Навчаль-на кімната

6

Підсумковий контроль

10

Тести, ситуацій-ні задачі
Навчаль-на кімната

7

Підведення підсумків роботи

10Навчаль-на кімната^ Приклади тестового контролю

Кір Варіант 1

1 У вогнищах захворювання на кір не доцільно проводити:

А Спостереження за контактними.

Б Карантинні заходи.

В Введення імуноглобуліну.

Г Позачергову вакцинацію.

^ Д Дезінфекцію дезінфікуючими розчинами.

2 Хворі на кір заразні:

А У катаральному періоді.

Б В останні дні інкубації.

В У період висипки.

Г До п’ятого дня від початку висипки.

^ Д Усі відповіді правильні.

3 Показами до госпіталізації хворих на кір є всі перелічені, крім:

А Тяжкі форми у будь-якому віці.

Б Ускладнення підчас перебігу захворювання.

^ В Обов’язково всі хворі.

Г Епідемічні причини.

Д Соціальні показники.

4 Основною ланкою в патогенезі захворювання на кір є:

А Вірусемія.

Б Токсинемія.

В Ураження центрального та периферичного відділів нервової системи.

Г Бактеріємія.

5 У клініці кору можна виділити такі періоди:

А Інкубаційний.

Б Продромальний (катаральний).

В Період висипки.

Г Період пігментації (зворотного розвитку).

^ Д Усі відповіді правильні.


6 Тривалість інкубаційного періоду кору:

А 6 – 7 днів.

Б 9-17 днів.

В 17 – 21 день.

Г 3 – 9 днів.

Д 17 днів.

7 Для кору не характерно:

А Гострий початок.

Б Значні катаральні ознаки.

В Лихоманка.

^ Г Гепато-лієнальний синдром.

Д Екзантема та енантема.

8 Який тип лихоманки не типовий для кору?

А Неправильного типу в межах 38 – 390 С.

Б З максимальним підвищенням температури в перші дні появи висипки.

В Довготривалістю 6 – 8 днів.

^ Г Постійний тип із нормалізацією до початку періоду висипки.

Д Усі відповіді правильні.

9 Найбільш характерні ознаки продромального періоду захворювання:

А Лихоманка.

Б Риніт та кон’юнктивіт.

В Трахеїт та бронхіт.

^ Г Плями Бельського-Філатова-Копліка на слизовій оболонці щік, губ та ясен.

Д Збільшення шийних та потиличних лімфатичних вузлів

10 До ускладнень кору належать всі, крім:

А Пневмонії.

Б Енцефаліту.

В Отиту.

^ Г Панкреатиту.

Д Ларингіту.

Кір Варіант 2

1 Вірус кору належить до:

А Арбовірусів.

Б Тогавірусів.

В Каліцівірусів.

^ Г Параміксовірусів.

Д Пікорнавірусів.

2 Найбільш імовірні вхідні ворота для вірусу кору:

А Ушкоджена шкіра.

Б Кишечник.

В Легені.

Г Мигдалики.

^ Д Кон’юнктива ока.

3 Хворі на кір заразні впродовж:

А Всього катарального періоду.

Б Періоду висипки.

В Останні два дні інкубації і до початку висипки.

Г Останні два дні інкубації і до останнього дня висипки.

^ Д Останні два дні інкубації, весь катаральний період і перші п’ять днів висипки.

4 Яка ознака, пов’язана з висипкою, не типова для кору?

А Плямисто-папульозний характер висипки.

^ Б Дрібноплямистий мономорфний характер висипки.

В Зливний характер висипки.

Г Етапність висипання з 3 – 4 дня захворювання.

Д Пігментація та висівкоподібне лущення шкіри впродовж двох тижнів після зникнення висипки.

5 У периферичній крові при захворюванні на кір спостерігається:

А Нейтрофільний лейкоцитоз.

^ Б Лейкопенія та лімфоцитоз.

В Еозинофілія.

Г Збільшення ШОЕ.

Д Тромоцитопенія.

6 Диференційний діагноз кору проводять з усіма переліченими захворюваннями, крім:

А Краснухи.

Б Висипного тифу.

В Медикаментозної екзантеми.

Г Ієрсиніозу.

^ Д Герпетичної інфекції.

7 Який симптом трапляється в кінці інкубаційного періоду кору?

А Симптом джгута.

Б Симптом Броунлі.

В Симптом Дебре.

Г Симптом Мурсона.

Д Немає правильної відповіді.

8 Для лабораторної діагностики кору найбільш часто використовують:

А Посів крові.

Б Посів калу, сечі, змивів з носа.

В Реакцію нейтралізації (РН).

Г Реакцію зв’язування комплементу (РЗК).

^ Д Реакцію гальмування гемаглютинації (РГГА).

9 Лікування кору може бути:

А Етіотропне.

Б Із застосуванням антибіотиків.

В Патогенетичне.

Г Симптоматичне.

^ Д Усі відповіді правильні.

10 Серед профілактичних заходів не використовуються при захворюванні на кір:

А Ізоляція хворого від початку захворювання до 5-го дня появи висипки.

^ Б Проведення дезінфекції у вогнищі захворювання.

В Встановлення карантину в дитячих закладах на 21-й день від моменту роз’єднання з хворим.

Г Гаммаглобулінопрофілактика за показами.

Д Проведення вакцинації.


Кір Варіант 3


1 Виявлення яких клітин в організмі хворого на кір є патогномонічною ознакою?

А Тюрка.

^ Б Уортіна-Фінкельдея.

В Березовського-Штернберга.

Г Піка.

Д Купфера.

2 Назвіть місце, на якому насамперед з’являється висипка при кору:

А На обличчі.

^ Б За вушною раковиною.

В На волосистій частині голови.

Г На складках шкіри.

Д На розгинальних поверхнях кінцівок.

3 З чим пов’язана етапність висипання при кору?

А Швидкістю кровообігу.

Б Ступенем вірусемії.

В Різною чутливістю тканин до вірусу.

^ Г Будовою шкіряного покриву.

Д Усі відповіді правильні.

4 Спільною ознакою кору та медикаментозної екзантеми може бути:

А Поява висипань без передувального катарального періоду.

Б Відсутність етапності висипання.

В Анулярні, уртикарні окреслення висипання.

^ Г Свербіння шкіри.

Д Відсутність пігментації після висипання.

5 Вільні протикорові антитіла в крові хворих з’являються:

А У катаральному періоді.

Б З перших днів висипки.

В На висоті висипки.

Г Після закінчення періоду висипки.

^ Д Після 5-го дня від початку висипки.

6 Чим обумовлена стійкість імунітету при кору?

А Пожиттєвою персистенцією вірусу в організмі.

Б Повторною зустріччю організму з вірусом.

В Високою імуногенністю вірусу.

^ Г Питання остаточно не вивчене.

7 Який перебіг має кір у дітей, що перебувають на грудному вигодовуванні?

А Типовий, середньотяжкий.

Б Здебільшого мітигований.

В Типовий, тяжкий.

Г Нерідко геморагічна форма.

Д Усі відповіді правильні.

8 Що не показано при залишенні хворих на кір вдома:

А Організація раціонального догляду та режиму.

Б Рекомендації з харчування хворого.

В Проведення систематичного спостереження шляхом активного відвідування.

Г Симптоматичне лікування.

^ Д Обов язкове проведення остаточної дезінфекції.

9 Для лікування пневмонії при кору потрібно призначити:

А Тільки симптоматичну терапію.

Б Сульфаніламіди.

^ В Антибіотик.

Г Протикоровий імуноглобулін.

Д Тільки противірусну терапію.

10 Чи сформується повноцінний поствакцинальний імунітет у дитини, якщо через 7 днів після щеплення живою коровою вакциною їй був введений нормальний людський імуноглобулін?

^ А Ні.

Б Так.


Кір Варіант 4


1 Виберіть ознаку, яка не характерна для вірусу кору:

А Інактивується під час нагрівання.

Б Нестійкий у зовнішньому середовищі.

В Відрізняється однорідністю антигенів.

Г Можливість отримання атенуйованих штамів.

^ Д Стійкий до ультрафіолетового опромінення.

2 Подовження інкубаційного періоду при кору обумовлене:

А Сонячним ультрафіолетовим опроміненням.

Б Купанням у морі.

В Санаторним режимом дітей.

Г Одномоментним зараженням кором та іншим вірусним захворюванням.

^ Д Усі відповіді правильні.

3 Геморагічна преенантема Петені при кору з’являється:

А З перших днів захворювання.

Б Одночасно з появою плям Бельського-Філатова.

В Незадовго до висипки.

Г Одночасно з висипкою.

Д Симптом не є типовим для кору.

4 Первинна вірусемія при кору починається:

^ А З 3 – 4 дня від початку захворювання.

Б У останні 2 дні інкубації.

В З перших днів катарального періоду.

Г З першого дня висипки.

Д Питання не вивчене.

5 Спільною ознакою кору та ієрсиніозу можуть бути:

А Відсутність етапності висипки.

Б Явища термінального ілеїту та мезаденіту

В Артралгії.

^ Г Лімфоденопатія.

Д Жовтуха.

6 До неспецифічних ускладнень кору відносять:

А Пневмонію.

Б Отит.

В Енцефаліт.

Г Тромбофлебіт.

Д Порушення функцій кишечника.

7 Основними клінічними формами кору в дорослих є:

А Легка.

Б Середньої тяжкості.

В Тяжка.

Г Мітигована.

^ Д Усі відповіді правильні.

8 Які антитіла відсутні у хворого на кір?

А Вірусонейтралізуючі.

Б Комплементозв’язувальні.

В Гемаглютинуючі.

^ Г Антитоксичні.

Д Немає правильної відповіді.

9 Назвіть одну з можливих форм перебігу кору

А Хвилеподібний.

Б Затяжний.

В Рецидивуючий.

^ Г Повільна інфекція.

Д Хронічний.

10 Назвіть основну причину пігментації шкіри при кору

А Відкладання меланіну в елементах висипки.

Б Формування вогнищ продуктивного запалення.

^ В Відкладання гемосидерину в результаті геморагічного просякання кров’ю.

Г Накопичення лімфоцитарних та гістоцитарних клітин в елементах висипки.

Д Усі відповіді правильні.


Кір Варіант 5


1 До яких клітин тропний вірус кору?

А До епітеліального покриву шкіри та слизових.

Б До шипуватого шару епідермісу.

В До клітин гермінативного шару.

Г До клітин сосочкового шару дерми.

^ Д До лімфоїдних та макрофагально-фагоцитарних клітин.

2 Кір від краснухи відрізняється:

А Наявністю у продромальному періоді кон’юнктивіту, блефароспазму, риніту та фарингіту.

^ Б Плямами Бельського-Філатова-Копліка на слизовій оболонці щік, губ та ясен.

В Етапністю висипки.

Г Наявністю лущення та пігментації в період зникнення висипки.

Д Змінами з боку крові (лейкопенія з лімфоцитозом).

3 Спільною ознакою кору та висипного тифу можуть бути:

А Постійний головний біль.

Б Збудження та порушення сну.

В Кон’юнктивальна висипка – симптом Кіарі-Авцина.

Г Гепато-лієнальний синдром.

^ Д Менінгеальний синдром.

4 Яка з перелічених ознак не характерна для кору?

А Тонзиліт.

Б Гастрит.

В Ентерит.

Г Апендицит.

Д Коліт.

5 Яка з ознак не характерна для мітигованого кору?

А Подовження інкубаційного періоду до 21 дня та більше.

Б Зменшення катарального періоду до 1 – 2 днів.

В Зменшення періоду висипки.

Г Висипка здебільшого папульозна.

^ Д На висоті висипки з’являється бронхіоліт.

6 Що не характерно для корової висипки:

A Етапність висипань.

Б Відсутність висипки на шкірі носогубного трикутника.

В Поява перших елементів висипки за вухами і в центрі обличчя.

Г Схильність до злиття елементів висипки.

Д Наявність незміненої шкіри між злитими елементами висипу.

7 Хворий на кір стає безпечним для оточуючих:

A З 10-го дня від початку захворювання.

Б Після 3 днів висипки.

^ В Після 4 днів висипки.

Г У період пігментації.

8 Ранній круп при кору частіше розвивається:

A На початку продрому.

Б У кінці продрому.

В На 3-ю добу висипки.

Г У період пігментації.

9 Тактика лікування хворого з неускладненою формою кору:

A Антибіотикотерапія.

Б Противірусна терапія.

^ В Симптоматична терапія.

Г Лише введення протикорового імуноглобуліну.

10 Для корового серозного менінгіту характерно:

A Підвищений вміст білка в лікворі.

Б Головний біль, блювання.

В Різко виражений менінгеальний синдром.

Г Помірний лімфоцитарний плеоцитоз.

^ Д Все перелічене вище.


Кір Варіант 6


1 У яких випадках розвивається мітигований кір?

A У дітей з гіпотрофією.

Б У вакцинованих дітей.

^ В У дітей, які підлягали серопрофілактиці.

Г У дітей із супутніми захворюваннями.

Д У дітей, які отримували антибіотики в інкубаційному періоді.

2 В якому періоді захворювання може розвинутися коровий круп з тяжким перебігом?

А В інкубаційному.

^ Б У катаральному.

В На стадії пігментації висипки.

Г У періоді приєднання пневмонії.

3 Раннє призначення антибіотиків при кору показане:

^ A Дітям до 3 років з важким перебігом.

Б Дітям, які часто хворіють.

В При ранніх корових ларингітах.

Г При пізніх корових ларингітах.

4 Найчастіше перші елементи висипки при кору виникають:

A На кінцівках.

Б На тулубі.

^ В За вухами і в центрі обличчя.

Г На бокових поверхнях тулуба.

Д На шиї.

5 Дитина може бути допущена в дитячий колектив після перенесеного неускладненого кору:

A Через 7 днів від початку захворювання.

^ Б Через 5 днів від початку висипки.

В У періоді пігментації.

Г Лише через 21 день від початку захворювання.

6 Для лікування пневмонії при кору потрібно призначати:

A Тільки симптоматичну терапію.

Б Сульфаніламіди.

^ В Антибіотик.

Г Протикоровий імуноглобулін.

7 Чи сформується повноцінний поствакцинальний імунітет у дитини, якщо через 7 днів після щеплення живою коровою вакциною їй був введений нормальний людський імуноглобулін?

A Ні.

Б Так.

8 Вкажіть типовий строк розвитку корового енцефаліту:

A В стадії продрому.

^ Б На 3-5 день висипу.

В У 1-2 день висипу.

Г У стадії пігментації.

9 До якого віку діти мають абсолютну несприйнятливість до кору?

A До 1 року.

Б До 9 місяців.

В До 6 місяців.

^ Г До 3 місяців.

Д До 18 років.

10 Що не показано при залишенні хворих на кір вдома:

А Організація раціонального догляду та режиму.

Б Рекомендації щодо харчування хворого.

В Проведення систематичного спостереження шляхом активного відвідування.

Г Обов’язкове проведення остаточної дезінфекції.


Дополнение А

(обязательный)

^ ГРАФИК ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ТЕМЫ „КОРЬ”


КОРЬ

Инкубационный период: 9-17 дней; 21 день в тех, кто получил иммуноглобулин, препараты крови, иммунодепрессанты в период после контакта
Анамнез заболевания

-наличие в анамнезе

-контакту с больными корью

-отсутствие сведений о прививке


Скарги

^ Катаральный период (длится 3-4 дня):


-кашель;

-насморк;

-светобоязнь;

-повышение температуры тела до 38-39 С;

-слабость, вялость, снижение аппетита;

-корьова енантема;

-пятна Филатова-Коплика


^ Период высыпаний

(длится 3 дня):


-появляется висипка (поэтапно);

-усиливаются катаральные явления;

-повышение температуры тела (вторая волна);

-интоксикационний синдром максимально выражен


^ Период пигментации:

-пигментация висипки (поэтапная), которая заканчивается сипи-подобним шелушением;

-нормализация температуры тела;

-исчезновение симптомов интоксикации;

-уменьшения и постепенное исчезновения катаральных явлений^ Период реконва

лесце

нции:

-шелуше

ние кожи;

-прояв

ления коревой аллергии (3-4 недели)


Объективные данные


Осмотр

Перкусия


Аускультация

- четкий легочный звук, при осложнении пневмонией

- локально - приглушенный или глухой звук

- жесткое дыхание, при осложнении пневмонией

- бронхиальное или ослабленное везикулярне дыхание
В катаральном периоде проявления катара верхних дыхательных путей, коньюнктивиту, светобоязни, появление энантем, пятен Филатова-Коплика за 1-2 дня до периода высыпаний.

В период высыпаний к катаральным явлениям, которые усиливаются (ларингит, ринит, конъюнктивит) присоединяется пятнасто папулезная висипка, насыщенно красному цвету, на неизмененном фоне кожи, склонная к слиянию, характерная этапность: первые сутки - за ушами, на лице, на шее, плечевом поясе; вторые сутки - на туловище, проксимальний участке рук и ног; третьи сутки - распространяется на руки и нижние конечности.

В период пигментации: пигментация висипки (этапная) завершается сыпиподибним лущением, уменьшаются и исчезают катаральные явления (7-9 день от начала висипки).

В период реконвалесценции: лущение кожи
Продолжение додатка А


Дифференциальный диагноз за диагностическим алгоритмом
^ В периоде высыпания:

-с краснухой;

-с инфекционной эритемой;

-ентеровирусной екзантемой;

-с сывороточной болезнью;

-инфекционным мононуклеозом;

-с псевдотуберкулезом;

-из менингококцемией;

-со скарлатиной;

-с медикаментозными и аллергическими екзантемами

^ В катаральном периоде:

-с гриппом, другими ОРВИ;

-со скарлатинойПатогенез кориЛечение кориЭтиотропное

Патогенетическое


Симптоматическое


Лечение осложнений- постельный режим на весь период высокой температуры

- химически и механически щадящая еда первые 2-3 дня после ее нормализации

- уход за полостью рта

- увеличено питье

- дезинтоксикация

- витамины А, С

- поливитамины с микроэлементами (аевит, олиговит, юникап - М, центрум и тому подобное)

-десенсибилизувальни препараты

- иммуноглобулин нормален человеческий донорский

- преднизолон


 • РНК-аза

 • рекомбенантние интерфероны

-жаропонижающие средства

- капли в нос

- капли в глаза

-противокашлевие средства


Антибиотики (пеницилин, макролити, цефалоспо

рини


 • Жарознижувальні засоби

 • Краплі в ніс

 • Краплі в очіДополнение Б

(обязательный)

^ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ КОРИ В КАТАРАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Катар ВДШ


Конъюнктивит


Нет

Есть

Слизевые оболочки щек
Чистые, бледно-розовые, блестящие


Пятна Бельского-Филатова-Коплика
ОРВІКорь

Дополнение В

(обязательный)

^ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ КОРИ В ПЕРИОДЕ ВЫСЫПАНИЙ


Катар ВДШ


Длительность


Меньше 24 год

Больше 24 часа (3-4 сутки)Гиперемированные, разрыхленные, на мягком небе енантема, на щеках симптом Филатова-КопликаСлизистые оболочки рта


Чистые, иногда одиночные элементы енантемы


Незначительная или отсутствующая

Интоксикация


Значительная, длится 5-7Температурная реакция


Нормальная, субфебрильная, редко сверх 38-39 С


Субфебрильная в катаральном периоде, фебрильна в периоде высыпаний


Сыпь
В первый день болезни

Время появления высыпанийЧерез 3-4 дня от начала болезни


На протяжении нескольких часов распространяется по всему телу, преимущественно на разгибательных поверхностях конечностейПорядок высыпаний


Этапность высыпания:

1-й день - на лице, шее, плечевом поясе;

2-й день - на туловище, проксимальний части конечностей;

3-й день - на дистальных отделах конечностей

Мелкопятниста, редко пятнисто-папулезная

Морфология сыпи

Мелкие, средние

Пятнасто папулезная


Размеры элементов

Бледно-розовые
Средние, большие на 2-3 день висипки


Исчезают на 3-4 день


Цвет высыпки


Обратное развитие висипки

Яркие, розово красныеПигментация, начиная с лица, сипеподобние лущения


Краснуха

Корь

Дополнение Г (справочный)

^ АЛГОРИТМ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ


РОБОТА З КОНТАКТНЫМИДеть, которые не болели корью


Дети, которые переболели на корь


Не привитыеПривитые
Титр противокоревых антител 1:5 - 1:10 и выше


В возрасте от 3 мес до 2 годов, а также независимо от возраста ослабленным и больным интеркуррентными заболеваниями


В возрасте от 12 мес

Титр противокоревых антител < 1:5

Титр противокоревых антител 1:5 - 1:10


Титр противокоревых антител < 1:5
Противопоказание к прививке
Карантин ставится на 17 дней (из 8-го по 17-й день)


На карантин

не ставиться


Карантин ставится на 17 дней


На карантин

не ставится


Есть


Нет
Прививать


Ввести иммуноглобулин:

-ослабленным детям - 3 мл

-здоровым - 1,5 мл.

Оптимальные сроки введения: 3-5-й день от момента контакта


Карантин ставится на 21 деньКарантин ставится на 17 дней


Дополнение Д

(справочный)

^ АЛГОРИТМ ПРОФИЛАКТИКИ КОРИ

ПРОФИЛАКТИКА

АКТИВНАЯПАССИВНАЯ

ВАКЦИНАЦИЯ

Живой коревой вакциной из штамма Л-16 в 12-15 мес. одноразово подкожно 0,5 мл или тривакциной MMR (против кори паротитной инфекции, краснухи)
Нормальный человеческий иммуноглобулин детям в возрасте от 3 мес. до 12 мес., дозой 3 мл


Противокоревой иммунитет в 6 лет
Есть


Нет
Ревакцинация в 11 лет. п/к 1 доза вакцины (0,5 мл)


Ревакцинация: п/к 1 доза вакцины (0,5 мл)


Навчальне видання


Методичні вказівки

до практичного заняття „Кір”

для студентів 5-го курсу з курсу „Дитячі інфекції”

згідно з умовами Болонського процесу


Укладачі: О.І. Сміян,

Т.П. Бинда


Редактор Н.О. Кравченко

Відповідальний за випуск Л.Д. Пляцук


Підп. до друку 12.02.2006, поз.

Формат 60×84/16. Папір офс. Друк офс.

Ум. друк. арк. Обл.-вид. арк.

Тираж 115 пр. Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова,2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова,2.

Схожі:

Методичні вказівки до практичного заняття „Кір для студентів 5-го курсу з дисципліни iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Кір для студентів 5-го курсу з дисципліни
Методичні вказівки до практичного заняття „Кір” для студентів 5-го курсу з дисципліни „Дитячі інфекції” згідно з умовами Болонського...
Методичні вказівки до практичного заняття „Кір для студентів 5-го курсу з дисципліни iconТ. П. Бинда Відповідальний за випуск О.І. Сміян Декан факультету В. Е. Маркевич
Методичні вказівки до практичного заняття „Кір” для студентів 5-го курсу з дисципліни „Дитячі інфекції” згідно з умовами Болонського...
Методичні вказівки до практичного заняття „Кір для студентів 5-го курсу з дисципліни iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Ешерихіози" з дисципліни „Дитячі інфекції" (згідно з умовами Болонського процесу) для студентів 5-го курсу
Методичні вказівки до практичного заняття „Ешерихіози” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з умовами Болонського процесу) / Укладачі:...
Методичні вказівки до практичного заняття „Кір для студентів 5-го курсу з дисципліни iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Шигельози" з дисципліни „Дитячі інфекції" (згідно з умовами Болонського процесу) для студентів 5-го курсу
Методичні вказівки до практичного заняття „Шигельози” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з умовами Болонського процесу) / Укладачі:...
Методичні вказівки до практичного заняття „Кір для студентів 5-го курсу з дисципліни iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Шигельози" з дисципліни „Дитячі інфекції" (згідно з умовами Болонського процесу) для студентів 5-го курсу
Методичні вказівки до практичного заняття „Шигельози” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з умовами Болонського процесу) / Укладачі:...
Методичні вказівки до практичного заняття „Кір для студентів 5-го курсу з дисципліни iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Сальмонельози" з дисципліни „Дитячі інфекції"
Методичні вказівки до практичного заняття „Сальмонельози” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з умовами Болонського процесу) /...
Методичні вказівки до практичного заняття „Кір для студентів 5-го курсу з дисципліни iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Вірусні гапатити у дітей" з дисципліни „Дитячі інфекції"
Методичні вказівки до практичного заняття „Вірусні гепатити у дітей” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з умовами Болонського...
Методичні вказівки до практичного заняття „Кір для студентів 5-го курсу з дисципліни iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Вітряна віспа" з дисципліни „Дитячі інфекції"
Методичні вказівки до практичного заняття „Вітряна віспа” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з умовами Болонського процесу) /...
Методичні вказівки до практичного заняття „Кір для студентів 5-го курсу з дисципліни iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Вітряна віспа" з дисципліни „ Дитячі інфекції"
Методичні вказівки до практичного заняття „Вітряна віспа” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з умовами Болонського процесу) /...
Методичні вказівки до практичного заняття „Кір для студентів 5-го курсу з дисципліни iconМетодичні вказівки до практичного заняття на тему " Захворювання кришталика "
Методичні вказівки до практичного заняття на тему “Захворювання кришталика ” з дисципліни “Офтальмологія ” (згідно з умовами Болонського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи