Методичні вказівки до практичного заняття „Шигельози\" з дисципліни „Дитячі інфекції\" (згідно з умовами Болонського процесу) для студентів 5-го курсу icon

Методичні вказівки до практичного заняття „Шигельози" з дисципліни „Дитячі інфекції" (згідно з умовами Болонського процесу) для студентів 5-го курсу
Скачати 457.43 Kb.
НазваМетодичні вказівки до практичного заняття „Шигельози" з дисципліни „Дитячі інфекції" (згідно з умовами Болонського процесу) для студентів 5-го курсу
Сторінка1/3
Дата15.09.2012
Розмір457.43 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


До друку і в світ дозволяю на підставі

«Єдиних правил», п.2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно –

методичного управління В.Б. Юскаєв

Методичні вказівки

до практичного заняття „Шигельози”

з дисципліни „Дитячі інфекції”

(згідно з умовами Болонського процесу)

для студентів 5-го курсу

спеціальності 7.110101 денної форми навчання


Всі цитати, цифровий і

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, запис

одиниць відповідає

стандартам

Укладачі: О.І. Сміян,

Т.П.Бинда

Відповідальний за випуск О.І. Сміян

Директор медичного інституту В.Е. Маркевич


Суми

Вид-во СумДУ

2008

^ Міністерство освіти і науки України

Міністерство охорони здоров’я України

Сумський державний університет


Методичні вказівки

до практичного заняття „Шигельози”

з дисципліни „Дитячі інфекції”

(згідно з умовами Болонського процесу)

для студентів 5-го курсу

спеціальності 7.110101 денної форми навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2008


Методичні вказівки до практичного заняття „Шигельози” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з умовами Болонського процесу) / Укладачі: О.І. Сміян, Т.П. Бинда. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 44 с.


Кафедра педіатрії післядипломної освіти з курсами пропедевтики педіатрії і дитячих інфекцій


ШИГЕЛЬОЗИ


Актуальність теми

За останні роки досягнуті великі успіхи в діагностиці і лікуванні кишкових інфекцій і, зокрема, дизентерії. Знижена захворюваність на території нашої країни, різко зменшена летальність. Однак бактеріальна дизентерія все ще залишається одним із самих поширених захворювань серед кишкових інфекцій.


^ Загальна мета – уміти поставити попередній діагноз, обґрунтувати тактику ведення хворого на дизентерію та організувати протиепідемічні заходи в осередку.

Уміти:

Конкретні цілі

Цілі вихідного рівня

1 Дотримуватись основних правил роботи біля ліжка хворого на дизентерію.


1 Давати бактеріологічну характеристику збудника дизентерії (кафедра мікро-біології та вірусології).


2 Вибирати зі скарг, анамнезу хворого і об’єктивного дослідження симптоми, які характерні для шигельозів.

2 Збирати і оцінювати скарги, анамнез, у тому числі епідеміологічний, і дані об’єктивного дослід-ження хворого (кафедра пропедевтичної терапії і кафедра пропедевтичної педіатрії).


3 Проводити індивідуальну схему діагностичного пошу-ку та інтерпретувати дані додаткових методів дослід-ження.

3 Оцінювати обсяг, послідовність обстеження і інтерпретувати дані додат-кових досліджень: загально-клінічних, біохімічних, серологічних, імунологіч-них (кафедра пропедевтик-ної педіатррії), бактеріолог-гічних (кафедра мікробіо-логії та вірусології).

Розпізнавати та інтер-претувати морфологічний субстрат (кафедра патоло-гічної анатомії).

Оцінювати механізми функціонування імунної системи, а саме: мати уявлення про активний і пасивний імунітети (кафедра патологічної фізіо-логії).

4 Ставити попередній клі-нічний діагноз шигельозу.

Виявляти клінічні форми захворювання. Проводити диференціальну діагности-ку.

4 Виділяти синдроми і симптоми захворювання (кафедра пропедевтичної педіатрії).

5 Визначати тактику ліку-вання хворого на дизенте-рію з урахуванням віку дитини, преморбідного фону, тяжкості захворю-вання.

5 Застосовувати засоби етіологічної, патогенетичної та симптоматичної терапії (кафедра фармакології).

6 Планувати і проводити первинні профілактичні і протиепідемічні заходи, спрямовані на запобігання поширенню шигельозів.

6 Інтерпретувати значення реактивності організму, роль алергії у розвитку запального процесу в легенях (кафедра патоло-гічної фізіології), роль бактерій і їх факторів патогенності у розвитку інфекційного процесу (кафедра мікробіології та вірусології).

7 Писати клінічну історію хвороби.

7 Оформляти історію хво-роби (кафедра пропедевтич-ної педіатрії).

8 Застосовувати деонтоло-гічні навички спілкування з хворим.

Щоб з’ясувати, чи відповідає вихідний рівень ваших знань-умінь необхідному, виконайте наступні завдання, правильність розв’язання задач перевірте, зіставивши з еталоном відповідей.


^ Задачі для самопідготовки і самокорекції вихідного рівня умінь


Задача 1

Дитина 1,5 року захворіла гостро. Мама скаржиться на підвищення температури тіла до 38,5°С, біль у животі, рідкі випорожнення зі слизом до 10 разів за 1 добу. Госпіталізована дитина в клініку в першу добу захворювання. Об'єктивно: температура - 37,7°С, ЧСС - 120 за 1 хв, частота дихання - 32 за 1 хв. Стан дитини середньої тяжкості: млявість, шкірні покриви бліді, під очима тіні. Слизова оболонка ротоглотки блідо-рожева. Язик вологий, обкладений сірим нальо­том. У легенях везикулярне дихання. Тони серця ритмічні. Живіт м'я­кий. Печінка виступає з-під реберної дуги на 1,5 см, селезінка не пальпується. Сигмоподібна кишка спазмована. Випорожнення кашкоподіб­ні зі слизом, сечовипускання достатнє. Аналіз крові: еритроцити - 3,45 х 1012/л, НЬ - 94 г/л, лейкоцити - 8,2 х 109/л, п - 18%, с – 24%, м – 8%, е. – 2%, л. – 48%, ШОЕ - 10 мм/год. Копрограма - неперетравлена кліт­ковина, слиз, лейкоцити - 30-35 у полі зору.

Дільничний лікар встановив діагноз гострої кишкової інфекції.


Це захворювання викликає:

А Бактерія.

Б Мікоплазма.

В Вірус.

Г Рикетсія.

Д Хламідія.

Задача 2

Дитина 3 років, що відвідує дитячий садок, захворіла на дизентерію Зонне середньотяжкої форми. Лікується у стаціонарі.

Які протиепідемічні заходи повинен здійснити лікар дитячого садка?


^ А Обстеження випорожнень у контактних не проводиться, нагляд за контактними впродовж 7 днів.

Б Однократне обстеження випорожнень у всіх контактних дітей; нагляд за контактними впродовж 7 днів (огляд випорожнень, термометрія); завершальна дезінфекція.

В Двохкратне обстеження випорожнень у всіх контактних дітей; нагляд за контактними впродовж 14 днів (огляд випорожнень, термометрія); завершальна дезінфекція не проводиться.

Г Однократне обстеження випорожнень у всіх контактних дітей; нагляд за контактними впродовж 7 днів (огляд випорожнень, термометрія); завершальна дезінфекція не проводиться.

Д Однократне обстеження випорожнень у декретованих осіб; нагляд за контактними впродовж 7 днів (огляд випорожнень, термометрія); завершальна дезінфекція проводиться.


Задача 3


В інфекційне відділення лікарні госпіталізована дитина К., 2,5 років. Мати скаржиться на підвищення температури тіла до 39°С, неспокій дитини, часті випорожнення (до 10 разів на добу); рідкі, зеленуваті, необ`ємні, з великою кількістю мутного слизу, з прожилками крові, зі смердючим запахом. Неспокій дитини посилюється під час акту дефекації.

Об’єктивно: Загальний стан дитини середнього ступеня тяжкості. Психомоторне збудження, рефлекси підвищені. Температура тіла 39,5°С. Шкірні покриви бліді, чисті. У легенях дихання пуерильне, ЧД - 46 за 1 хв. Серцеві тони приглушені, ритмічні. ЧСС - 134 за 1 хв. При пальпації живіт піддутий, сигмоподібна кишка спазмована, болюча. Частота сечовиділення - 5 разів за 1 добу невеликими порціями.

Дільничним педіатром встановлено діагноз шигельозу.

Для вирощування збудника цього захворювання використовують такі живильні середовища:

А Середовище Сабура.

Б Казеїново-вугільний агар.

В Левіна, Плоскірьова, Ендо.

Г Кров’янисто-телуритове середовище.

Д Гліцериново-картопляний агар з додаванням крові.

^ Відповіді до задач:

Завдання 1: А.

Завдання 2: Б.

Завдання 3: В.


Інформацію, яка необхідна для поповнення базисних знань-умінь, можна знайти в таких джерелах:

1. Вітенко Н.В. Загальна та медична психологія. – К.: Здоров’я, 1994. – 296 с.

2. Зайко Н.Н., Быц Ю.В. Патологическая физиология. – Киев: Логос, 1996. – 648 с.

3. Линденбратен А.Д., Королюк И.П. Медицинская радиология. – М.: Медицина, 2000. – 672 с.

4. Медицинская микробиология, вирусология и иммуноло-гия: Учебник / Под ред. А.А.Воробьева. - М.: Медицинское информационное агентство, 2004. - 691 с.

5. Пропедевтика внутренних болезней / Под ред. В.Х. Василенко и А.Л. Гребенева. - М.: Медицина, 1982. – 640 с.

6. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. – К., 1999. – 578 с.

7. Чекман І.С. Фармакологія. – К., 2001. – 560 с.


Після засвоєння необхідних базисних знань вивчіть такий матеріал:

 1. Андрейчин М.А., Ивахив О.Л. Бактериальные диареи. – К.: Здоров’я, 1998. – 412 с.

 2. Возіанова Ж.І. Інфекційні та паразитарні хвороби. – К.: Здоров’я, 2000. – Т.1. – 854 с.

 3. Воротынцева Н.В. Терапия острых кишечных инфекций у детей // Педиатрия. – 1995. - №4.- С.76- 78.

 4. Инфекционные болезни у детей: Учебное пособие / Под ред. В.В. Ивановой. - М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2002. - 928 с.

 5. Зубик Т.М., Иванов К.С., Казанцев А. П., Лесников А.Я. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. – Л.: Медицина, 1991. – 336 с.

 6. Иванова В.В. Инфекционные болезни у детей. – М.: МИА, 2002. – 923 с.

 7. Інфекційні хвороби у дітей: Клінічні лекції / За ред. С.О.Крамарєва.-К.:МОРІОН, 2003.-480 с.

 8. Лобзин Ю.В. Руководство по инфекционным болезням. – СПб.: Фолиант, 2000. – 674 с.

 9. Михайлова А.М., Трішкова Л.О., Крамарєв С.О., Кочеткова О.М. Інфекційні хвороби у дітей. - К.: Здоров`я, 1998. - 408 с.

 10. Новокшонов А.А., Мазанкова Л.Н., Соколова Н.В. Патогенетическое обоснование оптимальной терапии острых кишечных инфекций у детей // Детские инфекции. – 2002. - №1. – С. 14-17.

 11. Покровский В.И., Пак С.Г., Брело Н.И., Данил- кин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. – М.: Гэотар, 2002. – 383 с.

 12. Тимофеева Г.А., Антипова Л.А. Инфекционные заболевания детей первого года жизни. – Л.: Медицина, 1985. – 346 с.

 13. Тимченко В.Н. Инфекционные болезни у детей. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 559 с.

 14. Учайкин В.Ф., Молочный В.П. Инфекционные токсикозы у детей. – М.:Изд-во РАМН, 2002.– 240 с.

 15. Феклисова Л.В., Ритова В.В. Вирусные и вирусно-бактериальные диареи у детей. - Л.: Медицина, 1980. – 198с.


Якщо Ви пересвідчилися, що Ваш вихідний рівень знань-умінь відповідає вимогам цілей початкового рівня, переходьте до засвоєння змісту навчання.


Перелік теоретичних питань до теми, що вивчається:


 1. Стан захворюваності на шигельози серед дітей та дорослих на сучасному етапі.

 2. Етіологія, епідеміологія шигельозної інфекції.

 3. Патогенез інвазивних діарей.

 4. Діагностичні критерії шигельозів.

 5. Характеристика шигельозів у дітей грудного віку.

 6. Характеристика шигельозів у дітей старшого віку.

 7. Головні ознаки оцінки тяжкості шигельозів у дітей. Класифікація шигельозів.

 8. Основні показання до обов'язкової госпіталізації дітей з шигельозами.

 9. З якими захворюваннями потрібно проводити диференціальний діагноз шигельозів?

 10. Принципи лікування дітей з шигельозами.

 11. Критерії виписування реконвалесцентів шигельозів зі стаціонару.

 12. Протиепідемічні заходи в осередку інфекції.


Розв’яжіть декілька задач-моделей, використовуючи діагностичні та лікувальні алгоритми


Задача 1

Дитині 5 років, відвідує дитячий садок. Госпіталізована в інфекційне відділення зі скаргами на періодичний біль у животі, часті випорожнення, підвищення температури тіла до 38,2°С.

Загальний стан середнього ступеня тяжкості. Шкіра, слизові оболонки бліді, сухі на дотик. Язик сухий, обкладений білим на­льотом. Дихання везикулярне, тони серця приглушені, ЧСС - 112 за 1 хв. Живіт болючий при пальпації, відмічається бурчання. Сигмоподібна ободова кишка спазмована та болюча. Печінка виступає з-під краю реберної дуги на 1,5 см. Протягом однієї доби 9 випорож-нень, невеликими порціями. Кал містить практично один слиз, інколи - прожилки крові. Спостерігаються тенезми.


1 Про яку кишкову інфекцію можна думати?

А Сальмонельоз.

Б Дизентерію.

В Холеру.

Г Черевний тиф.

Д Кишковий ієрсиніоз.


2 За допомогою якого дослідження можна підтвердити діагноз?

А Бактеріологічного дослідження випорожнень.

Б Клінічного аналізу крові.

В Спірографії.

Г УЗД.

Д Бактеріологічного дослідження мазка із зіва.


3 На який термін слід ізолювати хворого?

А На 7 днів з моменту появи симптомів захворювання.

Б На весь термін захворювання та ще на 3 дні після зник-нення симптомів захворювання.

В На 14 днів з початку захворювання.

Г До клінічного видужання та одного негативного бакте-ріологгічного дослідження випорожнення через 2-3 дні після відміни антибіотиків.

Д Ізоляція хворого не потрібна.

4 Тривалість спостереження за дітьми, які були в контакті з хворим, становить:

А 7 днів.

Б 10 днів.

В 14 днів.

Г 25 днів.

Д 30 днів.


Правильні відповіді: 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-А.


Задача 2


Дитина 6 років, яка відвідує дитячий садок, захворіла гостро, температура тіла підвищилася до 37,5°С, з'явився біль у животі, рідке випорожнення зі слизом. Госпіталізована у клініку в першу добу захворювання. Об'єктивно: загальний стан дитини середнього ступеня тяжкості. Температура тіла - 37,7°С, пульс - 120 уд./хв., частота дихання – 32 за 1 хвилину. Дитина квола. Шкірні покриви бліді, під очима тіні. Зів чистий. Язик вологий, обкладений сірим нальотом. У легенях везику­лярне дихання. Тони серця ритмічні. Живіт м'який. Печінка і селезінка не пальпуються. Сигмоподібна кишка спазмована. Випорожнення кашкоподібні зі слизом до 6 разів за 1 добу. Сечовипускання вільне, 1180 мл за 1 добу.

Аналіз крові клінічний: ер.-3,7х1012/л, гемоглобін -120 г/л, лейкоцити - 7,6х109/л, п.-16%, с.-24%, м.-8%, е.-2%, л.-50%, ШОЕ – 4 мм/год.

Копрограма - непереварена клітковина, слиз, лейкоцити - 10-15 у полі зору.

При бактеріологічному дослідженні з калу виділена шигела Зоне.


1 Поставте діагноз згідно із класифікацією.

А Гостра дизентерія Зонне, атипова легка форма.

Б Гостра дизентерія Зонне, типова середньотяжка форма.

В Гостра дизентерія Зонне, типова легка форма.

Г Гостра дизентерія Зонне, атипова спазматична форма.

Д Гостра дизентерія, типова середньотяжка форма.


2 Який синдром є найбільш характерним для цього захворювання?

А Гастриту.

Б Ентериту.

В Дистального ентериту.

Г Коліту.

Д Дистального коліту.


3 Які заходи повинні бути проведені стосовно до контакт-них у дитячому садку?

А Завершальна дезінфекція.

Б Нагляд за контактними впродовж 7 днів, однократне бактеріологічне дослідження калу на дизентерію.

В Завершальна дезінфекція не проводиться, нагляд за контактними впродовж 7 днів.

Г Завершальна дезінфекція, нагляд за контактними протя-гом 10 днів, однократне бактеріологічне дослідження калу на дизентерію.

Д Завершальна дезінфекція, нагляд за контактними протя-гом 7 днів, двократне бактеріологічне дослідження калу на дизентерію.


4 Умови виписування хворого зі стаціонару.

А Клінічне одужання, нормалізація аналізу крові.

Б Негативний результат двократного бактеріологічного дослідження калу на шигельоз через 2 дні після закінчення антибактеріальної терапії.

В Негативний результат однократного бактеріологічного дослідження калу на шигельоз через 1 день після закінчення антибактеріальної те­рапії.

Г Негативний результат однократного бактеріологічного дослідження калу на шигельоз через 2 дні після закінчення антибактеріальної терапії.

Д Клінічне одужання.


Правильні відповіді: 1 - В, 2 - Д, 3 - А, Б, 4 - А, Г.


^ Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті

На початку заняття буде проведено тестовий контроль вихідного рівня знань. Потім - самостійна робота студентів з хворими. Під керівництвом викладача буде проведено клінічний розбір історії хвороби хворого на шигельоз. Наприкінці заняття - підсумковий тестовий контроль або розв’язування ситуаційних задач.


^ Технологічна карта проведення заняття


№ п/п


Етап

Час, хви-лини

Навчальні посібники

Місце

прове-

дення

засіб навчання

облад-нання

1

Визначення початкового рівня знань


15

Тести
Навчаль-на кімната

2

Курація хво-рих на ши-гельози під контролем викладача

20

Хворі
Палата

3

Клінічний розбір хворих на шигельози під керів-ництвом викладача

15

Історії хвороби,

алгоритми
Навчаль-на кімната

4

Обґрунтуван-ня поперед-нього діагно-зу

5

Таблиці, схеми, алгоритми
Навчаль-на кімната

5

Обґрунтуван-ня лікуваль-ної тактики

5

Таблиці, схеми, алгоритми
Навчаль-на кімната

6

Підсумковий контроль

15

Тести, ситуаційні задачі
Навчаль-на кімната

7

Підбиття підсумків роботи

5Навчаль-на кімната^ Приклади тестового контролю


1 Зниження дитячої смертності від гострих кишкових інфекцій може бути досягнуто завдяки:

A Ранньому виявленню хворих та їх лікуванню.

B Госпіталізації тяжкохворих.

C Проведенню адекватної оральної та парентеральної регідратації у стаціонарних умовах.

D Призначенню оральної регідратації при перших симптомах гострої кишкової інфекції вдома.

E ^ Всі відповіді правильні.


2 Які шигели переважно виділяють екзотоксин?

A Ларджа - Сакса.

B Бойда.

C Зоне.

D Григор'єва - Шига.

E Флекснера.


3 Шигели – це:

A Грампозитивні палички.

B ^ Грамнегативні палички.

C Грампозитивні коки.

D Грамнегативні коки.

E Найпростіші.


4 Характеристика збудника дизентерії:

A Грамнегативна паличка.

B Захворювання найчастіше викликають бактерії Флек-снера і Зонне.

C Належить до роду шигел.

D Капсул і спор не утворює.

E ^ Всі відповіді правильні.


5 Одне з джерел інфекції при дизентерії зазначене неправильно:

A Хворий на гостру дизентерію.

B Хвора тварина.

C Бактеріоносій.

D Хворий на хронічну дизентерію.


6 Основний шлях передачі дизентерії Флекснера і Ньюкасл:

A Харчовий.

B Контактно-побутовий.

C Водний.

D Всі відповіді правильні.


7 Основний шлях передачі дизентерії Зоне:

A Контактно-побутовий.

B Водний.

C Харчовий.

D Всі відповіді правильні.

8 Основний шлях передачі дизентерії Григор'єва-Шига:

A Контактно-побутовий.

B Харчовий.

C Водний.

D Всі відповіді правильні.


9 Який фактор не визначає морфологічних змін в організмі й тяжкості дизентерії:

A Інфікуюча доза.

B Інвазивні властивості мікроорганізмів.

C Бактеріємія.

D Ендо- чи екзотоксин збудника.

E Імунологічна резистентність організму дитини.


10 У дітей раннього віку морфологічні зміни в кишеч-нику при дизентерії спостерігаються переважно у вигляді:

A ^ Катарального коліту.

B Фібринозного коліту.

C Дифтеритичного коліту.

D Виразкового коліту.


11 Вирішальне значення у формуванні хронічної дизен-терії має:

A Здатність шигел переходити в L-форми.

B ^ Порушення імунологічної реактивності.

C Порушення режиму й неправильне харчування.

D Функціональна неповноцінність травного тракту.


12 До атипових форм дизентерії належать всі, крім:

A Стертої.

B Диспептичної.

C Субклінічної.

D Геморагічної.

E Гіпертоксичної.


13 Перебіг шигельозів не може бути:

A Гострий.

B Затяжний.

C Хронічний.

D Гладкий.

E Персистувальний.


14 Перебіг дизентерії може бути:

A Гострим.

B Затяжним.

C Хронічним рецидивним.

D Хронічним безперервним.

E ^ Всі відповіді правильні.


15 Затяжний перебіг дизентерії триває до:

A Кінця 1-го місяця.

B 6 місяців.

C 3 місяців.

D 2 місяців.


16 Хронічний перебіг дизентерії:

A До 1 міс.

B До 3 міс.

C Довше 1 міс.

D Довше 3 міс.

E Довше 2 міс.


17 Найбільш сприйнятливі до дизентерії діти у віці:

A До 6 міс.

B До 1 року.

C Від 1 до 2 років.

D ^ Від 2 до 7 років.

E Від 7 до 14 років.


18 До атипових форм дизентерії належать:

A Стерті.

B Субклінічні.

C Гіпертоксичні.

D Диспептичні.

E ^ Всі відповіді правильні.


19 Затяжний перебіг дизентерії триває до:

A 1 місяця.

B 6 місяців.

C 3 місяців.

D 2 місяців.


20 Перебіг дизентерії може бути:

A Хронічним рецидивним.

B Гострим.

C Затяжним.

D Хронічним безперервним.

E ^ Всі відповіді правильні.


21 Місцевими симптомами, що відображають тяжкість захворювання на дизентерію, є:

A Характер випорожнень.

B Частота випорожнень.

C Болі в животі.

D Зяяння ануса.

E ^ Всі відповіді правильні.

22 Симптомами дистального коліту є:

A Спазм сигмоподібної кишки.

B Явища сфінктериту.

C Зяяння ануса.

D Болючість за ходом товстої кишки.

E ^ Всі відповіді правильні.


23 Достовірною ознакою, що підтверджує діагноз дизентерії, є:

A Високий вміст специфічних антитіл у крові.

B Виділення збудника.

C Ступінь інтоксикації.

D Синдром дистального коліту.

E Наявність гемоколіту.


24 Для дизентерії Григор'єва-Шига не характерним є:

A Гіпертермія.

B Швидкий розвиток колітичного синдрому.

C Різка вираженість синдрому інфекційного токсикозу.

D ^ Легкий перебіг хвороби.

E Тяжкий перебіг хвороби.


25 До місцевих симптомів тяжкості відносять всі, крім:

A Симптомів інтоксикації.

B Спонтанного болю у животі.

C Характеру і частоти випорожнень.

D Випадання слизової оболонки прямої кишки.

E Зяяння ануса.


26 Критеріями тяжкості гастроентеритичного варіанта дизентерії є:

A Висота та тривалість гарячки.

B Гемодинамічні розлади.

C Зневоднення.

D Ступінь інтоксикації.

E ^ Всі відповіді правильні.


27 Особливостями шигельозу у дітей раннього віку є всі, крім:

A Поступового початку.

B Гострого початку.

C Слабовираженого колітного синдрому.

D Гепато-, спленомегалії.

E Завжди є піддатливість ануса, його зяяння, сфінкте-рит.


28 Для колітичного синдрому при дизентерії нетипо-вим є:

A Слиз у випорожненнях.

B ^ Часті водянисті випорожнення.

C Тенезми та їх еквіваленти.

D Спазм сигмоподібної кишки.


29 Критерієм тяжкості колітичного варіанта дизентерії не можуть бути:

A Гемодинамічні розлади.

B Ступінь інтоксикації.

C Висота, тривалість гарячки.

D ^ Симптоми зневоднення.

E Частота і тривалість рідких випорожнень, вираже-ність гемоколіту.


30 Для дизентерії Григор'єва-Шига нехарактерним є:

A Гіпертермія.

B Швидкий розвиток колітичного синдрому.

C Різка вираженість синдрому інфекційного токсикозу.

D ^ Легкий перебіг хвороби.

E Тяжкий перебіг хвороби.


31 Ознакою, яка дозволяє розмежувати дизентерію Флекснера і дизентерію Зонне, є:

A Вираженість колітичного синдрому.

B Поширеність ураження слизової оболонки товстої кишки.

C Пізнє звільнення організму від збудника.

D Більш тяжкий перебіг.

E ^ Всі відповіді правильні.


32 У дітей раннього віку після перенесених гострих кишкових інфекцій часто виникає:

A Порушення функції нервової системи.

B Затримка росту.

C Стеноз кишок.

D ^ Вторинна ферментопатія, лактозна недостатність.

E Перелічені зміни нетипові.


33 До специфічних ускладнень дизентерії у дітей відносять:

A Тріщини, ерозії заднього проходу.

B ^ Випадання прямої кишки.

C Інвагінацію.

D Перфорацію кишки, перитоніт.

E Кишкову кровотечу.


34 У типових випадках дизентерії випорожнення бувають:

А Рідкі, зелені без слизу.

В Рідкі, зелені з неперетравленими рештками їжі.

С Рідкі, зелені зі слизом.

^ Д Каламутні, зелені, в невеликій кількості, зі слизом і кров'ю.

Е Рідкі, жовтогарячого кольору зі слизом.


35 Можливі ускладнення дизентерії:

A Випадання прямої кишки, парапроктит.

B Інфекційно-токсичний шок.

C Кишкова кровотеча.

D Перитоніт, інвагінація.

E ^ Всі відповіді правильні.


36 Для діагностики дизентерії застосовують такі серологічні реакції, крім:

A РА.

B РПГА.

C РНГА з дизентерійним діагностикумом.

D Наростання титру антитіл у динаміці захворювання.

E РЗК.


37 Виявлення лейкоцитів у фекаліях дитини з діареєю дозволяє клініцисту встановити попередній діагноз:

А Інфекція, що викликана Іеrsіnіа еntеrосоlіtіса.

В Дизентерія.

С Коліт.

D Черевний тиф.

E Інфекція, що викликана Sаlmоnnеllа tурhіmurіum.

F Інфекція, що викликана Еntаmоеbа hіstоlіtіса.


38 Для оцінки водно-електролітного і кислотно-лужного стану при кишкових інфекціях не має значення:

A Індекс гематокриту.

B Показники кислотно-лужного стану крові.

C ^ Визначення електролітного складу випорожнень.

D Визначення електролітів крові.

E Визначення питомої ваги плазми.


39 Для бактеріологічного дослідження при кишкових інфекціях використовують:

A Кров.

B Блювотні маси.

C Промивні води шлунка і кишечника.

D Кал і сечу.

E ^ Всі відповіді правильні.


40 Специфічні антитіла, які виявляються в РПГА при кишкових інфекціях, з'являються у крові найчастіше на:

A 40-50 - й день хвороби.

B ^ 6-9 – й день хвороби.

C 20-30 - й день хвороби.

D10-15 – й день хвороби.

E 1-5 – й день хвороби.


41 З метою експрес-діагностики дизентерії використо-вують:

A Копрологічне дослідження.

B Бактеріологічний метод.

C Серологічний метод.

D ^ Метод флуоресціюючих антитіл.

E Ректороманоскопію.


42 Диференціальний діагноз синдрому гемоколіту потрібно проводити між інфекціями, що викликаються мікроорганізмами, крім:

A Shіgеllа.

B Rоtаvіrиs.

C Епtаmоеbа.

D Sаlmопеllа.

E Ентероінвазивних та ентерогеморагічних Е.соlі.


43 При синдромі гемоколіту без значного підвищення температури необхідно виключити:

A Амебіаз, балантидіаз.

B Ішемічний коліт.

C Хронічні неспецифічні запальні захворювання ки-шечника.

D Шлунково-кишкову кровотечу внаслідок диверти-куліту.

E ^ Всі відповіді правильні.

44 Для диференціальної діагностики кишкових інфекцій від інших захворювань використовують:

A Бактеріологічні методи.

B Ректороманоскопію.

C Рентгенологічне дослідження шлунка і кишечника.

D Ендоскопічні методи дослідження.

E ^ Всі відповіді правильні.

45 Спільною ознакою дизентерії та апендициту при його ретроцекальному розміщенні є:

A Рідке випорожнення з домішками слизу.

B Локальне напруження м'язів.

C Симптоми подразнення очеревини.

D Зростаючий лейкоцитоз.


46 Препарати, що пригнічують моторику кишечника, призначаються дітям для лікування гострої кишкової інфекції, яка викликана:

А Sаlmопеllа tурhіmиrіиm.

B Shіgеllа.

C Саmруlоbасtеr jеjunі.

D Ентеропатогенною Е.соlі.

^ E У жодному з випадків.


47 Для етіотропної терапії кишкових інфекцій не використовують:

A Сульфаніламіди.

B Сорбенти.

C Нітрофуранові препарати.

D Бактеріофаги.

E Антибіотики.


48 Для етіотропного лікування кишкових інфекцій використовують препарати, за винятком:

A Левоміцетину.

B Ніфуроксазиду.

C Бісептолу.

D Цефазоліну.

E Фторхінолонів (ципрофлоксацин).

F Цефатоксиму.


49 Мінімальна тривалість курсу антибактеріальної терапії повинна становити:

А 1-3 дн.

Б 3-5 дн.

В 5-7 дн.

Г 7-10 дн.

Д 10-14 дн.


50 Які препарати з перелічених недоцільно використовувати при ГКІ:

А Ампіцилін.

Б Фторхінолони.

В Ніфуроксазид.

Г ^ Цефалоспорини І-ІІ поколінь.

Д Цефалоспорини ІІІ-ІV поколінь.


51 Яке з наступних тверджень справедливе стосовно до шигельозу?

A Пероральне приймання цефалоспоринів є терапією вибору.

B Свині та риба є тваринними резервуарами інфекції.

C ^ Нейротоксикоз (енцефалопатія) спостерігається приблизно у 40 % хворих дітей.

D Часто розвивається бактеріємія.


52 Для етіотропної терапії колітичної форми дизентерії у дітей не слід використовувати:

A Ніфуроксазид.

B Ампіцилін.

C Цефатоксим.

D Оксацилін.

E Цефтріаксон.


53 Для терапії тяжкого перебігу колітичної форми дизентерії антибіотики слід вживати:

A Переважно через рот.

B ^ Переважно внутрішньовенно, за необхідності додатково через рот.

C Переважно внутрішньом'язово.


54 Враховуючи зростання антибіотикорезистентності шигел на сучасному етапі, для стартової терапії тяжких форм дизентерії слід використовувати:

A ^ Цефалоспорини 3-го покоління, як резерв-фторхінолони.

B Поліміксин, як резервлевоміцетин.

C Гентаміцин, як резервлевоміцетин.

D Ампіцилін, як резервгентаміцин.


55 Вибір стартової антибактеріальної терапії при дизентерії здійснюється залежно від:

A Чутливості шигел до антибіотиків у даному регіоні.

B Тяжкості перебігу.

C Віку дитини.

D ^ Всі відповіді правильні.


56 Антибактеріальна терапія при дизентерії:

A Мінімальна тривалість курсу - 5-7 днів.

B У разі відсутності ефекту від терапії впродовж 3 днів потрібно змінити антибіотик.

C Шлях введення антибіотиків залежить від тяжкості стану дитини та властивостей препарату, що використовується.

D Максимальна тривалість визначається станом дитини та швидкістю зникнення симптомів.

E ^ Всі відповіді правильні.


57 При легкому ступені тяжкості ГКІ антибактеріальні препарати призначають:

А Рer os.

Б В/м.

В В/в.

Г В/м + per os.

Д В/В + per os.


58 Яке з наведених тверджень правильне?

A Антибіотикотерапія не показана при інвазивних діареях легкого та середньотяжкого перебігу з симптомами коліту у дітей старшого віку.

B Антибіотикотерапія не показана при секреторних діареях, які супроводжуються симптомами гастро-ентериту.

C Антибіотикотерапія показана дітям з симптомами гемоколіту.

D Антибіотикотерапія не показана дітям старше 3 разів з інвазивними діареями легкого перебігу.

E ^ Всі відповіді правильні.


59 Антибіотики при гострих кишкових інфекціях призначаються:

A При гемоколітах у дітей раннього віку.

B При гострих гастроентеритах.

C При постінфекційних ферментопатіях.

D При субклінічних формах.

E Усім хворим на кишкові інфекції.


60 Для терапії середньотяжкого перебігу колітичної форми дизентерії антибіотики потрібно призначати:

A Переважно внутрішньом'язово.

B Переважно внутрішньовенно, за необхідності додат-ково через рот.

C ^ Переважно через рот.


61 При середньому ступені тяжкості ГКІ антибакте-ріальні препарати призначають:

А Рer оs.

Б В/м.

В В/в.

Г В/м + per os.

Д В/в + per os.

62 Які препарати не можна застосовувати у дітей з ГКІ:

А Ентерол.

Б Глюкосолан.

В Ентеродез.

Г Імодіум.

Д Креон.


63 Головною ланкою патогенетичної терапії хворих на гострі кишкові інфекції є:

A Призначення еубіотиків.

B Ферментотерапія.

C Призначення сорбентів.

D ^ Адекватна регідратаційна терапія глюкозосольо-вими розчинами.

E Всі відповіді правильні.


64 Тривалість І етапу оральної регідратації при ексикозі ІІ ст.:

А 2 год.

Б 4 год.
  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки до практичного заняття „Шигельози\" з дисципліни „Дитячі інфекції\" (згідно з умовами Болонського процесу) для студентів 5-го курсу iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Шигельози" з дисципліни „Дитячі інфекції" (згідно з умовами Болонського процесу) для студентів 5-го курсу
Методичні вказівки до практичного заняття „Шигельози” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з умовами Болонського процесу) / Укладачі:...
Методичні вказівки до практичного заняття „Шигельози\" з дисципліни „Дитячі інфекції\" (згідно з умовами Болонського процесу) для студентів 5-го курсу iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Ешерихіози" з дисципліни „Дитячі інфекції" (згідно з умовами Болонського процесу) для студентів 5-го курсу
Методичні вказівки до практичного заняття „Ешерихіози” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з умовами Болонського процесу) / Укладачі:...
Методичні вказівки до практичного заняття „Шигельози\" з дисципліни „Дитячі інфекції\" (згідно з умовами Болонського процесу) для студентів 5-го курсу iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Сальмонельози" з дисципліни „Дитячі інфекції"
Методичні вказівки до практичного заняття „Сальмонельози” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з умовами Болонського процесу) /...
Методичні вказівки до практичного заняття „Шигельози\" з дисципліни „Дитячі інфекції\" (згідно з умовами Болонського процесу) для студентів 5-го курсу iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Вірусні гапатити у дітей" з дисципліни „Дитячі інфекції"
Методичні вказівки до практичного заняття „Вірусні гепатити у дітей” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з умовами Болонського...
Методичні вказівки до практичного заняття „Шигельози\" з дисципліни „Дитячі інфекції\" (згідно з умовами Болонського процесу) для студентів 5-го курсу iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Кір для студентів 5-го курсу з дисципліни
Методичні вказівки до практичного заняття „Кір” для студентів 5-го курсу з дисципліни „Дитячі інфекції” згідно з умовами Болонського...
Методичні вказівки до практичного заняття „Шигельози\" з дисципліни „Дитячі інфекції\" (згідно з умовами Болонського процесу) для студентів 5-го курсу iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Кір для студентів 5-го курсу з дисципліни
Методичні вказівки до практичного заняття „Кір” для студентів 5-го курсу з дисципліни „Дитячі інфекції” згідно з умовами Болонського...
Методичні вказівки до практичного заняття „Шигельози\" з дисципліни „Дитячі інфекції\" (згідно з умовами Болонського процесу) для студентів 5-го курсу iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Вітряна віспа" з дисципліни „ Дитячі інфекції"
Методичні вказівки до практичного заняття „Вітряна віспа” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з умовами Болонського процесу) /...
Методичні вказівки до практичного заняття „Шигельози\" з дисципліни „Дитячі інфекції\" (згідно з умовами Болонського процесу) для студентів 5-го курсу iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Вітряна віспа" з дисципліни „Дитячі інфекції"
Методичні вказівки до практичного заняття „Вітряна віспа” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з умовами Болонського процесу) /...
Методичні вказівки до практичного заняття „Шигельози\" з дисципліни „Дитячі інфекції\" (згідно з умовами Болонського процесу) для студентів 5-го курсу iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Гострі респіраторні вірусні інфекції у дітей" з дисципліни „Дитячі інфекції"
Методичні вказівки до практичного заняття „Гострі респіраторні вірусні інфекції у дітей” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з...
Методичні вказівки до практичного заняття „Шигельози\" з дисципліни „Дитячі інфекції\" (згідно з умовами Болонського процесу) для студентів 5-го курсу iconТ. П. Бинда Відповідальний за випуск О.І. Сміян Директор медичного інституту В. Е. Маркевич
Методичні вказівки до практичного заняття „Шигельози” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з умовами Болонського процесу) / Укладачі:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи