Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
НазваМіністерство освіти І науки України
Сторінка1/6
Дата15.09.2012
Розмір0.86 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

Міністерство освіти і науки України


Сумський державний університет


ЗБІРНИК ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ

по дитячій гастроентерології для лікарів-інтернів для підготовки до ліцензованих іспитів зі спеціальностей 7.110101, “Лікувальна справа”, та 7.110114, “Педіатрія”, денної форми навчання.


Суми

Вид-во СумДУ

2008

Збірник тестових питань по дитячій гастроентерології для лікарів-інтернів для підготовки до ліцензованих іспитів зі спеціальностей 7.110101, “Лікувальна справа”, та 7.110114, “Педіатрія”, денної форми навчання.

/ Укладачі О.І. Сміян, О.К. Романюк. - Суми: вид-во СумДУ,2008. – 91 с.


Кафедра педіатрії післядипломної освіти з курсами пропедевтичної педіатрії і дитячих інфекцій

Навчальне видання


^ ЗБІРНИК ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ

по дитячій гастроентерології для лікарів-інтернів для підготовки до ліцензованих іспитів зі спеціальностей 7.110101, “Лікувальна справа”, та 7.110114, “Педіатрія”, денної форми навчання.


Відповідальний за випуск Л.Д. Пляцук

Редактори: А. Черняк, Р. Ступницький

Комп’ютерне верстання Л.О. Малютіна


Підп. до друку 03.07.2007.

Формат 60x84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк. Обл..-вид.арк.

Тираж 150 пр. Вид. №

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова,2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова,2.


1.До облігатної флори товстого кишківника відносять:

 1. Ешеріхії.

 2. Ентерококи.

 3. Біфідобактерії.

 4. Цитробактер.

 5. Лактобактерії.


2.Фази становлення кишкової флори, окрім:

 1. Заселення кишкового тракту коковою флорою - 2-й4-й дні.

 2. Фаза трансформації та проліферації.

 3. Фази генералізації.

 4. Асептична - 10-20 годин з моменту народження.


3.Причинами виникнення дисбактеріозу у дітей є, окрім:

 1. Вірусних інфекцій.

 2. Хіміотерапії.

 3. Антибіотикотерапії.

 4. Хронічних захворювань органів травлення.

 5. Змішаного вигодовування, близького до природнього.

 6. Штучного вигодовування.


4.Клінічні фази дисбактеріозу є, окрім:

 1. Локальної.

 2. Генералізовіаної.

 3. Асоційованої.

 4. Латентної.


5.Для латентної фази дисбактеріозу характерно наступне, окрім:

  1. Метеоризму.

  2. Нерівномірності чи слабкого забарвлення калу.

  3. Порушення апетиту.

  4. Діареї.

  5. Нестабільності кривої маси тіла.


6.Для локальної фази дисбактеріозу характерно наступне, окрім:

 1. Стільця більш частого та рідкого з патологічними домішками.

 2. Відсутності ефекту від антибіотикотерапії.

 3. Вираженої інтоксикації.

 4. Довготривалого субфебрилітету.


7.Генералізована фаза дисбактеріозу характеризується:

 1. Субфебрільною температурою.

 2. Закрепом.

 3. Нестабільністю кривої маси тіла.

 4. Септичним перебігом.

 5. Всім вказаним.


8.Для дисбактеріозу кишківника характерно все, окрім:

 1. Зниження вмісту повноцінної кишкової палички.

 2. Зниження вмісту гемолізуючої кишкової палички та інших атипових форм.

 3. Зміни вмісту ентерококів.

 4. Наявності умовно-патогенних ентеробактерії.

 5. Зниження чи зникнення біфідофлори.


9.Необов’язковим компонентом терапії дисбактеріозу являється:

 1. Біопрепарати.

 2. Гіпосенсибілізуючі препарати.

 3. Вітаміни.

 4. Ферменти.


10.При дисбактеріозі антибіотикотерапію призначають при наступних станах, окрім:

 1. Діареї.

 2. Септичних вогнищах.

 3. Токсикозу з дегідратацією.

 4. Генералізованої інфекції.


11.До біопрепаратів відносять все, крім:

 1. Колібактерину.

 2. Біфіколу.

 3. Лактобактерину.

 4. Ніфуроксазиду.

 5. Біфідумбактерину.


12.Протирецидивну терапію дисбактеріозу проводять біопрепаратами в дозі:

 1. 1/2 лікувальної.

 2. 1/4 лікувальної.

 3. Не проводять.

 4. Лікувальній.


13.При стафілококовому дисбактеріозі кишківника застосовують наступні препарати, окрім:

 1. Макролідів.

 2. Ністатіну.

 3. Оксациліну.


14.При кандидозному дисбактеріозі кишківника застосовують наступні препарати, окрім:

 1. Леворину.

 2. Діфлюкану.

 3. Клотримазолу.

 4. Ампіоксу.

 5. Ністатину.


15.В гострий період кишкового дисбактеріозу на фоні антибіотикотерапії можна призначати бактеріальні препарати, окрім:

 1. Лінексу.

 2. Ентеролу.

 3. Біфідумбактерину.

 4. Бактисубтілу.


16.Після антибіотикотерапії порушення кишкового мікробіоценозу доцільно корегувати наступними препаратами, окрім:

 1. Біфіколу.

 2. Ацилакту.

 3. Нормофлору.

 4. Панкурмену.

 5. Біфідум- лактобактерину.


17.Для регенерації нормальної кишкової флори біологічним щепленням використовують:

 1. Ацидін-пепсин.

 2. Аугментін.

 3. Ніфуроксазид.

 4. Хілак-форте.


18.Доказовими критеріями дисбактеріозу при диференціюванні його з кишковою інфекцією є вище переліковані, окрім:

 1. Кількості лейкоцитів у копрограмі не більше 7-10 в полі зору.

 2. Торпідності перебігу.

 3. Кількості умовно-патогенних мікроорганізмів в 1 г калу більш як 1х10^4.

 4. Відсутності зростання протягом 1 тижня титру антитіл (у 2-4 рази) до умовно-патогенних мікробів,що виділяють.


19.Для дієтичної корекції кишкового дисбактеріозу використовують переліковані продукти харчування, окрім:

 1. Ацидофільного та ацидофільно-дріжджового молока.

 2. Пропіонового кислого молока.

 3. Симбілакту.

 4. Біфівіту.

 5. Коров'ячого молока 3,2% жирності.

 6. Кефіру.


20.З метою профілактики кишкового дисбактеріозу у новонароджених необхідно проведення наступних заходів, окрім:

 1. Цілеспрямованої мікробної колонізації ацидофільними паличками дітей "групи ризику".

 2. Масивної антибактеріальної терапії.

 3. Раннього (не пізніше 2 годин після пологів) прикладання до грудей.


21.Клінічними проявами рефлюкс-езофагіту може бути все, окрім:

 1. Діареї.

 2. Болю за грудиною.

 3. Симптома "вологої подушки".

 4. Болю під час ковтання.

 5. Печії.


22.При рефлюкс-езофагіті рекомендується наступне, окрім:

 1. Сон з піднятим головним кінцем ліжка.

 2. Не робити різких нахилів.

 3. Не одягати одежу, що тисне живіт.

 4. Виключення з раціону кави, шоколаду.

 5. Сон на животі.


23.Лікування рефлюксної хвороби стравоходу без запалення слизової оболонки включає наступне:

 1. Антибіотики.

 2. Ферментні препарати.

 3. Інгибітори протонної помпи.

 4. Антирефлюксні препарати.

 5. Антацидні препарати.


24.Провідний етіологічний фактор панкреатитів у дітей:

 1. Алергічний.

 2. Травматичний.

 3. Аліментарний.

 4. Ендокринний.

 5. Інфекційний.


25.Розвитку первинного панкреатиту у дітей сприяють наступні фактори, окрім:

 1. Травми черевної порожнини.

 2. Бактеріальних інфекцій.

 3. Гіперкальціемії.

 4. Дуоденостазу.

 5. Епідемічного паротиту.


26.Вторинний панкреатит обумовлений наступими факторами, окрім:

 1. Недостатності сфінктера Одді.

 2. Холепатії.

 3. Дискінезії шлунково-кишкового тракту.

 4. Епідемічного паротиту.

 5. Гастродуоденіту.


27.Замісна ферментотерапія при гострому панкреатиті призначається:

 1. З 3-5 доби дієтичного лікування.

 2. З 7-10 доби дієтичного лікування.

 3. Після 30 діб лікування.

 4. З перших діб дієтичного лікування.


28.Який препарат може бути використано при панкреатиті з супутньою холепатією?

 1. Сульфат магнію.

 2. Оксіфенамід.

 3. Хологон.

 4. Дехолін.

 5. Аллохол.


29.Яка терапія використовується при лікуванні гострого панкреатиту?

 1. Дезінтоксикаційна.

 2. Антацидна.

 3. Антибактеріальна.

 4. Все переліковане.

 5. Антиферментна.


30.Методами виявлення екзокринної недостатності підшлункової залози є наступні, окрім:

 1. Виявлення активності ферментів у сироватці крові.

 2. Виявлення активності ферментів у сечі.

 3. Виявлення активності ферментів у калі.

 4. Глікемічної кривої.

 5. Виявлення ферментів в панкреатичному секреті.


31.Найбільш інформативним лабораторним критерієм при хронічному панкреатиті може бути:

 1. Ліпаза сироватки крові.

 2. Ізоамілаза сироватки крові.

 3. Трипсин сироватки крові.

 4. Амілаза сироватки крові.


32.Рентгенологічними критеріями хронічного панкреатиту у дітей є наступні, окрім:

 1. Дуоденостазу.

 2. Локального болю у зоні підшлункової залози.

 3. Зміни рель'єфу слизової оболонки дванадцятипалої кишки.

 4. Антиперистальтики.

 5. Збільшення "скоби" дванадцятипалої кишки.


33.Клінічними проявами гострого панкреатиту є наступні, окрім:

 1. Відсутності апетиту.

 2. Багаторазової блювоти, що не дає полегшення.

 3. Багаторазової блювоти, яка дає полегшення.

 4. Сухості у роті.

 5. Різкого абдомінального болю з ірадіацією в спину, поперек.


34.Критерії хронічного панкреатиту у дітей наступні, окрім:

 1. Кальцинозу підшлункової залози.

 2. Гіперамілаземії.

 3. Гіперехогенних включеннь в підшлунковій залозі.

 4. Стійкої екзокринної недостатності на протязі 1-го року.


35.При хронічному панкреатиті найчастіше зустрічаються наступні симптоми:

 1. Симптом Мейо-Робсона.

 2. Симптом Кера.

 3. Симптом Кача.

 4. Симптом Ортнера.


36.Ураження підшлункової залози у дітей частіше зустрічається у вигляді:

 1. Хронічного панкреатиту.

 2. Диспанкреатизму.

 3. Аномалії розвитку.

 4. Гострого панкреатиту.


37.Больовий абдомінальний синдром при гострому панкреатиті у дітей найчастіше характеризується:

 1. Зменшенням болю в положенні на спині.

 2. Збільшенням болю при нахиленні вперед.

 3. Збільшенням болю в положенні на правому боці з зігнутими ногами.

 4. Іррадіацією болю в спину, ліву лопатку.


38.Диспептичний синдром при гострому панкреатиті характеризується наступним, окрім:

 1. Блювоти.

 2. Закрепу.

 3. Проносу чи нестійкого стільця.

 4. Сухості у роті.

 5. Стійкого метеоризму.


39.Ускладнення при виразковому коліті наступні, окрім:

 1. Профузної кишкової кровотечі.

 2. Шлункової кровотечі.

 3. Токсичної дилятації товстої кишки.

 4. Перфорації виразки.


40.Скринінгові методи визначення функціонального стану підшлункової залози наступні, окрім:

 1. Дослідження активності ферментів в сечі.

 2. УЗД підшлункової залози.

 3. Досліджування панкреатичного соку.

 4. Дослідження ферментів крові.


41.УЗ-дослідження підшлункової залози виявляє наступні зміни:

 1. Локальне збільшення підшлункової залози.

 2. Нерівність контурів підшлункової залози.

 3. Наявність чисельних гіперехогенних зон в підшлунковій залозі.

 4. Все перераховане.

 5. Дифузне збільшення підшлункової залози.


42.В розвитку виразкового коліту провідну роль виконує:

 1. Бактеріальна інфекція.

 2. Аутоімунні реакції.

 3. Кишковий дисбактеріоз.

 4. Гельмінтози.

 5. Вірусна інфекція.


43.Наявність крові в калі зустрічається при наступних захворюваннях:

 1. Портальної гіпертензії.

 2. Системного васкуліту.

 3. Хворобі Крона.

 4. Виразковому коліті.

 5. Все перераховане вірно.

 6. Поліпозу кишківника.


44.Клінічними прявами виразкового коліту є наступні, окрім:

 1. Значного зниження маси.

 2. Анемії.

 3. Болю у животі.

 4. Гепатомегалії.

 5. Гемоколіту.


45.Для підтвердження виразкового коліту необхідно зробити дітям наступне обстеження, окрім:

 1. Подвійного рентгенівського контрастування товстої кишки.

 2. Рентгенографії шлунково-кишкового тракту.

 3. Проби Грегерсена.

 4. Посіву калу на дисбактеріоз.

 5. Сигмоскопії з біопсією.


46.Клінічними ознаками виразкового коліту можуть бути всі, окрім:

 1. Наявності крові, слизу та рідини в стільці.

 2. Наявності великої кількості нейтрального жиру в копрограмі.

 3. Частоти дефекацій, що збільшується вночі.

 4. Збільшення кількості випорожнень до 7-10 разів на добу.


47.Перфоруюча виразка при виразковому коліті характеризується наступним, окрім:

 1. Тахікардії.

 2. Посилення болю у лівій ділянці живота.

 3. Посилення кишкової кровотечі.

 4. Різкого погіршення загального стану.

 5. Падіння артеріального тиску.


48.Препаратом вибору при лікуванні виразкового коліту легкої форми є:

 1. Гентаміцин.

 2. Сульфасалазін.

 3. Бісептол.

 4. Імодіум.

 5. Фуразолідон.


49.Тривалість прийому сульфасалазіну при виразковому коліті наступна:

 1. 2 тижні.

 2. Початкову дозу дають до отримання клінічного ефекту, з поступовим зниженням дози.

 3. До зникнення крові в стільці.

 4. Тривале вживання у максимальній дозі.

 5. 7 днів.


50.Кортикостероїдна терапія при виразковому коліті показана у разі:

 1. Відсутності ефекту від препаратів групи салазосульфапірину.

 2. Обов'язкове призначення у всіх випадках захворювання.

 3. Тільки при розвитку анемії.

 4. Легкого перебігу.


51.Тривалість курсу лікування преднізолоном у максимальній дозі при виразковому коліті:

 1. 7 діб.

 2. 1-2 роки.

 3. Нічого з вказаного.

 4. 2-3 тижні.


52.При загостренні виразкового коліту заборонено прийом наступних молочних виробів, окрім:

 1. Молока.

 2. Білкового, безлактазного енпіту.

 3. Вершкового масла.

 4. Сиру.


53.Хворим на виразковий коліт заборонено приймати наступі фрукти, окрім:

 1. Апельсинів.

 2. Яблук.

 3. Кавуна.

 4. Винограду.

 5. Малини.


54.Для реплікативної форми хронічного гепатиту В характерними ознаками є наступні, окрім:

 1. Підвищення активності АлАТ.

 2. Підвищення тимолової проби.

 3. Гіперхолестеринемії.

 4. Відсутності НВs-Аg.

 5. Тривалої HВs-Аg-емії.


55.Який фермент підшлункової залози не відноситься до естераз?

 1. Карбоксипептідаза.

 2. Фосфоліпаза.

 3. Лужна фосфатаза.

 4. Ліпаза.


56.Який гормон стимулює екзокринну функцію підшлункової залози?

 1. Гістамін.

 2. Глюкагон.

 3. Глюкокортикоїди.

 4. Гастрін.

 5. Соматостатін.


57.Яке положення вважається вірним при активації пептидаз?

 1. Трегалаза плюс ентерокіназа.

 2. Карбоксіпептідаза плюс ентерокіназа.

 3. Нуклеаза плюс цитокіназа.

 4. Ліпаза плюс гастрин.

 5. Трипсиноген плюс гастрин.


58.Які гормони гальмують діяльність підшлункової залози?

 1. Холецистокінін.

 2. Секретин.

 3. Гастрин.

 4. Інсулін.

 5. Соматостатин.


59.З якою біологічною рідиною проводиться проба Ласуса?

 1. Жовчю.

 2. Сечею.

 3. Слиною.

 4. Шлунковим соком.

 5. Кров'ю.


60.Панкреатичні розлади при муковісцидозі обумовлені всім перелікованим, окрім:

 1. Обтурації протокової системи залози.

 2. Тотального аутолізу підшлункової залози.

 3. Кістозних змін залози.

 4. Змін фізико-хімічних властивостей секрету підшлункової залози.


61.Яка із ознак не характерна для синдрому Золінгера-Елісона?

 1. Діарея.

 2. Гіперхлоргідрія.

 3. Інактивація панкреатичної ліпази.

 4. Нейроендокринна пухлина.

 5. Епітеліоїдна пухлина.


62.Які із перелікованих даних клінічного огляду не характерні для хворих на хронічні захворювання кишківника?

 1. Розширення венозної сітки передньої черевної стінки.

 2. Бурчання у животі.

 3. Наявність перистальтики, яку видно ззовні.

 4. Збільшення розмірів черевної порожнини.


63.У дітей з доліхосигмою в стадії декомпенсації відмічається:

 1. Постійний біль у животі та затримка стільця до 5 діб.

 2. Біль у животі, закрепи змінюються проносами.

 3. Блювота, діарея.

 4. Епізодична затримка стільця на 2-3 доби.


64.Які препарати доцільно використовувати при атрофічному дистальному коліті у дітей?

 1. 0,85% розчин хлориду натрію.

 2. Олію обліпихи.

 3. Олію шипшини.

 4. Метилурацил.

 5. Антибіотики.


65.Які із перелікованих досліджень найменш інформативні при поліпозі прямої кишки?

 1. Ректороманоскопія.

 2. Ірігографія.

 3. Теплобачення.

 4. Ірігоскопія.

 5. Пальцеве ректальне дослідження.


66.Класифікація муковісцидозу передбачає наступні форми, окрім:

 1. З переважним порушенням легеневої системи.

 2. З переважним порушенням сечової системи.

 3. Змішаної.

 4. Меконіального іліусу.

 5. З переважним ураженням шлунково-кишкового тракту.


67.Які основні зміни реогепатограм хворих на хронічний гепатит?

 1. Збільшення швидкості кровонаповнення судин печінки.

 2. Збільшення венозного відтоку з печінки.

 3. Підвищення еластичності судин печінки.

 4. Збільшення інтенсивності кровонаповнення судин печінки.

 5. Зниження інтенсивності кровонаповнення судин печінки.


68.Найбільш частим наслідком синдрому Дабіна-Джонсона є:

 1. Хронічний гепатит.

 2. Тривалий рецидивуючий перебіг.

 3. Виздоровлення.

 4. Цироз печінки.


69.При синдромі Жильбера відмічається підвищення:

 1. Водночас прямої і непрямої фракції білірубіну.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи