Методичні вказівки до практичного заняття „Сальмонельози\" з дисципліни „Дитячі інфекції\" icon

Методичні вказівки до практичного заняття „Сальмонельози" з дисципліни „Дитячі інфекції"
Скачати 387.89 Kb.
НазваМетодичні вказівки до практичного заняття „Сальмонельози" з дисципліни „Дитячі інфекції"
Сторінка1/3
Дата15.09.2012
Розмір387.89 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


До друку і в світ дозволяю на підставі

«Єдиних правил», п.2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно –

методичного управління В.Б. Юскаєв

2621 Методичні вказівки

до практичного заняття „Сальмонельози”

з дисципліни „Дитячі інфекції”

(згідно з умовами Болонського процесу)

для студентів 5-го курсу

спеціальності 7.110101 денної форми навчання


Всі цитати, цифровий і

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, запис

одиниць відповідає

стандартам

Укладачі: О.І. Сміян,

Т.П.Бинда

Відповідальний за випуск О.І. Сміян

Директор медичного інституту В.Е. Маркевич


Суми

Вид-во СумДУ

2009


^ Міністерство освіти і науки України

Міністерство охорони здоров’я України

Сумський державний університет


2621 Методичні вказівки

до практичного заняття „ Сальмонельози ”

з дисципліни „Дитячі інфекції”

(згідно з умовами Болонського процесу)

для студентів 5-го курсу

спеціальності 7.110101 денної форми навчання


Суми

Видавництво СумДУ

2009

Методичні вказівки до практичного заняття „Сальмонельози” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з умовами Болонського процесу) / Укладачі: О.І. Сміян, Т.П. Бинда. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 45 с.


Кафедра педіатрії післядипломної освіти з курсами пропедевтики педіатрії і дитячих інфекцій


САЛЬМОНЕЛЬОЗИ


Актуальність теми

Останніми роками відмічається значне зростання захворюваності сальмонельозом в усіх країнах світу. У структурі кишкових інфекцій сальмонельоз займає одне з перших місць і характеризується складністю етіологічної структури та різними шляхами інфікування. У дітей першого року життя сальмонельоз має найтяжчий перебіг, захворювання часто набуває затяжного характеру та проходить із загостреннями та рецидивами. Складність клінічної і лабораторної діагностики обумовлена наявністю різних клінічних форм сальмонельозної інфекції. У зв’язку з множинною медикаментозною стійкістю сальмонел виникають труднощі у лікуванні хворих при застосуванні бактеріальних препаратів. Все вищевикладене диктує необхідність кожному лікарю добре вивчити сальмонельоз.

^ Загальна мета – уміти поставити попередній діагноз, обґрунтувати тактику ведення хворого на сальмонельоз та організувати протиепідемічні заходи в осередку.

Уміти:

Конкретні цілі

Цілі вихідного рівня

1 Дотримуватись основних

правил роботи біля ліжка хворого на сальмонельоз.


1 Давати бактеріологічну

характеристику збудників

сальмонельозу (кафедра мікробіології та вірусології).


2 Вибирати зі скарг, анамнезу хворого і об’єктивного дослідження симптоми, які характерні для сальмонельозу.

2 Збирати і оцінювати скарги, анамнез, у тому числі епідеміологічний, і дані об’єктивного дослід-ження хворого (кафедра пропедевтичної терапії і кафедра пропедевтичної педіатрії).


3 Проводити індивідуальну схему діагностичного пошуку та інтерпретувати дані додаткових методів дослідження.

3 Оцінювати обсяг, послідовність обстеження і інтерпретувати дані додат-кових досліджень: загально-клінічних, біохімічних, серологічних, імунологіч-них (кафедра пропедев-тичної педіатрії), бакте-ріологічних (кафедра мікро-біології та вірусології).

Розпізнавати та інтер-претувати морфологічний субстрат (кафедра патоло-гічної анатомії).

Оцінювати механізми функціонування імунної системи, а саме: мати уявлення про активний і пасивний імунітети (кафед-ра патологічної фізіології).4 Ставити попередній клінічний діагноз сальмо-нельозу.

Виявляти клінічні форми захворювання. Проводити диференціальну діагности-ку.


4 Виділяти синдроми і симптоми захворювання (кафедра пропедевтичної педіатрії).

5 Визначати тактику лі-кування хворого на сальмонельоз із урахуванням віку дитини, преморбідного фону, тяжкості захворювання.


5 Застосовувати засоби етіологічної, патогенетичної та симптоматичної терапії (кафедра фармакології).

6 Планувати і проводити первинні профілактичні і протиепідемічні заходи, спрямовані на запобігання поширенню сальмонельозу.

6 Інтерпретувати значення реактивності організму, роль алергії у розвитку запального процесу в кишечнику (кафедра пато-логічної фізіології), роль бактерій та їх факторів патогенності у розвитку інфекційного процесу (ка-федра мікробіології та віру- сології).


7 Писати клінічну історію хвороби.

7 Оформляти історію хвороби (кафедра пропедевтичної педіатрії).

8 Застосовувати деонтологічні навички спілкування з хворим.

Щоб з’ясувати, чи відповідає вихідний рівень ваших знань-умінь необхідному, виконайте наступні завдання, правильність розв’язання завдань перевірте, зіставивши з еталоном відповідей.


^ Завдання для самопідготовки і самокорекції вихідного рівня умінь


Завдання 1


Дитина 6 років захворіла гостро після вживання некип’яче­ного молока. Захворювання почалося з підвищення температури до 39ºС, появи багаторазового блювання та частих пирскаючих випо­рожнень зеленого кольору зі слизом, дуже смердючих. У стаціонарі температура утримувалася на високих цифрах до 6-го дня хвороби, відмічалося повторне блювання. Бліда. Тони серця ослаблені. Живіт піддутий. Пе­чінка виступає на 3 см, селезінка - на 1,5 см. Випорожнення рід­кі, зелені, до 10-15 раз на добу.

Дільничний лікар встановив діагноз гострої кишкової інфекції.


Передбачуваними збудниками захворювання можуть бути:

А Шигели.

Б Мікоплазми.

В Віруси.

^ Г Сальмонели.

Д Холерний вібріон.


Завдання 2


Дитина 4 років занедужала гостро через 2 доби після поїздки в село, де їла недостатньо відварені яйця. Захворювання розпочалося з нудоти, блювання, випорожнень кольору «болотної твані» з домішками слизу, зелених, дуже смердючих, до 10 разів на добу, підвищення температури до 38°С. При огляді відмічалося збільшення печінки, селезінки.

Установіть попередній діагноз.


А Ентеропатогенний ешерихіоз середньої тяжкості.

Б Ротавірусна інфекція легкого ступеня.

^ В ГКІ, гастроентероколіт (сальмонельоз?) середньої тяжкості.

Г Харчова токсикоінфекція.

Д ГКІ, гастроентероколіт (сальмонельоз?) легкого ступеня.


Завдання 3


Дитина 10 місяців занедужала гостро. Захворювання розпочалося з нападоподібного болю у животі, який супроводжувався криком дитини, блідістю, частим пульсом. Випорожнення спочатку були нормальні, а згодом у них з'явилися кров та слиз. При пальпації живота у стані спокою пальпується ущільнений кишечник. Температура тіла нормальна.

Установіть попередній діагноз.


А Шигельоз.

Б Сальмонельоз.

В Ентероінвазивний ешерихіоз.

Г Ієрсиніоз.

^ Д Інвагінація кишечника.


Завдання 4


У дитячому колективі захворіло відразу декілька дітей. У відділення госпіталізований хворий віком 1р.6міс. Через 3 години після обіду у хлопчика з’явилося повторне блювання, температура тіла підвищилася до 38,5ºС, з’явилася в’ялість. Шкіра бліда. Випорожнення рідкі, 4 рази на добу, буро-зе­леного кольору зі слизом. Через 1 годину після захворювання хво­рий втратив свідомість, впродовж 3 хвилин спостерігалися кло­ніко-тонічні судоми. Прийнятий у тяжкому стані, без свідомос­ті. При огляді відмічається блідість шкіри, ціаноз губ. Спостерігається ригідність поти­личних м’язів. Тони серця звучні, 140 за 1 хвилину, t - 39,5ºС. Слизова порожнини рота волога. Язик обкладений. Живіт м’який, піддутий. Бурчання при пальпації у правій здухвинній ділянці, болючість. Анус зімкнутий. Випорожнення рідкі, буро-зеле­ного кольору, смердючі, зі слизом та кров’ю.


Дільничним педіатром встановлено попередній діагноз: ГКІ, гастроентеритична форма, тяжкого ступеня. Сальмонельоз ?

Для вирощування збудника цього захворювання використовують такі живильні середовища:


А Середовище Сабура.

Б Казеїново-вугільний агар.

^ В Левіна, Плоскірєва, Ендо.

Г Кров’янисто-телуритове середовище.

Д Гліцериново-картопляний агар з додаванням крові.

Відповіді до завдань:


Завдання 1: Г

Завдання 2: В

Завдання 3: Д

Завдання 4: В


Інформацію, яка необхідна для поповнення базисних знань-умінь, можна знайти в таких джерелах:

1. Вітенко Н.В. Загальна та медична психологія. – К.: Здоров’я, 1994. – 296 с.

2. Зайко Н.Н., Быц Ю.В. Патологическая физиология. – Киев: Логос, 1996. – 648 с.

3. Медицинская микробиология, вирусология и им-мунология: Учебник / Под ред. А.А.Воробьева. - М.: Медицинское информационное агентство, 2004. - 691 с.

4. Пропедевтика внутренних болезней / Под ред. В.Х. Василенко и А.Л. Гребенева. - М.: Медицина, 1982. – 640 с.

5. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. – К., 1999. – 578 с.

6. Чекман І.С. Фармакологія. – К., 2001. – 560 с.


Після засвоєння необхідних базисних знань вивчіть такий матеріал:

 1. Андрейчин М.А., Ивахив О.Л. Бактериальные диареи. – К.: Здоров’я, 1998. – 412 с.

 2. Богадельников И.В. Дифференциальный диагноз инфекционных болезней у детей. – Симферополь. - 2007. - 720 с.

 3. Возіанова Ж.І. Інфекційні та паразитарні хвороби. – К.: Здоров’я, 2000. – Т.1. – 854 с.

 4. Воротынцева Н.В. Терапия острых кишечных инфекций у детей // Педиатрия. – 1995. - №4.- С.76- 78.

 5. Зубик Т. М., Иванов К. С., Казанцев А. П., Лесни-ков А.Я. Дифференциальная диагностика инфекци-онных болезней. – Л.: Медицина, 1991. – 336 с.

 6. Иванова В.В. Инфекционные болезни у детей. – М.: МИА, 2002. – 923 с.

 7. Інфекційні хвороби у дітей: Клінічні лекції / За ред. С.О.Крамарєва.-К.:МОРІОН, 2003.-480 с.

 8. Инфекционные болезни у детей / Под ред. Д.Марри; Пер. с англ. – М.: Практика, 2006. – 928 с.

 9. Инфекционные болезни у детей: Учебник для педиат-рических факультетов медицинских вузов / Под ред. В.Н. Тимченко.-СПб.: Спецлит, 2008.- 607 с.

 10. Михайлова А.М., Трішкова Л.О., Крамарєв С.О., Ко-четкова О.М. Інфекційні хвороби у дітей. - К.: Здо-ров`я, 1998. - 408 с.

 11. Новокшонов А.А., Мазанкова Л.Н., Соколова Н.В. Патогенетическое обоснование оптимальной терапии острых кишечных инфекций у детей // Детские инфек-ции. – 2002. - №1. – С. 14-17.

 12. Покровский В.И., Пак С.Г., Брело Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. – М.: Гэотар, 2002. – 383 с.

 13. Тимофеева Г.А., Антипова Л.А. Инфекционные заболевания детей первого года жизни. – Л.: Медицина, 1985. – 346 с.

 14. Учайкин В.Ф., Молочный В.П. Инфекционные токсикозы у детей. – М.:Изд-во РАМН, 2002.– 240 с.

 15. Учайкин В.Ф., Нисевич Н.И., Шамшева О.В. Инфек-ционные болезни у детей : Учебник. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 688 с.


Якщо Ви пересвідчилися, що Ваш вихідний рівень знань-умінь відповідає вимогам цілей початкового рівня, переходьте до засвоєння змісту навчання.


Перелік теоретичних питань до теми, що вивчається:


 1. Стан захворюваності на сальмонельоз серед дітей та дорослих на сучасному етапі.

 2. Наведіть вікові особливості епідеміології сальмонельозу. Хто є джерелом інфекції?

 3. Охарактеризуйте основні ланки патогенезу сальмонельозної інфекції.

 4. Як впливає шлях зараження на клініку сальмонельозу?

 5. Клінічна класифікація сальмонельозу.

 6. Дайте характеристику токсикозу при сальмонельозній інфекції.

 7. Дайте характеристику місцевих симптомів при сальмонельозі.

 8. Охарактеризуйте випорожнення при сальмонельозі.

 9. Діагностичні критерії сальмонельозу.

 10. Критерії тяжкості сальмонельозної інфекції.

 11. Які симптоми характеризують легку форму сальмонельозу.

 12. Які симптоми характеризують середньотяжку форму сальмонельозу.

 13. Які симптоми характеризують тяжку форму сальмонельозу.

 14. Клініка гастроінтестінальної форми сальмонельозу.

 15. Клініка тифоподібної форми сальмонельозу.

 16. Клініка септичної форми сальмонельозу.

 17. Атипові форми сальмонельозу.

 18. Причини затяжного і тяжкого перебігу сальмонельозу у дітей.

 19. Причини формування хронічного перебігу захворювання у дітей.

 20. З якими захворюваннями потрібно проводити диференціальний діагноз сальмонельозу?

 21. Зазначте які діагностичні тести доцільно застосовувати при різних формах сальмонельозу , що перебігають по місцевому або генералізованому варіантах на:

 • першому тижні захворювання,

 • другому тижні і пізніше?

 1. Основні показання до обов'язкової госпіталізації дітей з сальмонельозом.

 2. Принципи лікування дітей з різними клінічними формами захворювання.

 3. Критерії виписування реконвалесцентів сальмонельозу зі стаціонару.

 4. Які правила допуску реконвалесцентів сальмонельозу в дитячі колективи?

 5. Які терміни диспансеризації організованих і неорганізованих дітей?

 6. Які протиепідемічні заходи необхідно провести в осередку інфекції?

 7. Шляхи профілактики сальмонельозної інфекції в дитячому колективі.


^ Розв’яжіть декілька завдань-моделей, використовуючи діагностичні та лікувальні алгоритми


Завдання 1

Дитина 3 міс. Захворіла гостро. Мати скаржиться на підвищення температури до 38,8°С, часті випорожнення і повторне блювання, які з'явилися на наступний день після підвищення температури.

Загальний стан дитини тяжкий. Дитина неспокійна, кричить. Шкірні покриви бліді, сухі, чисті. Слизові оболонки сухі, червоного кольору. Дихання жорстке. ЧСС - 150 ударів за 1 хвилину, тони серця глухі. Живіт піддутий, болючий при пальпації. Печінка пальпується на 5 см нижче краю правої реберної дуги. Пальпується збільшена селезінка. Впродовж однієї доби випорожнення до 6 разів, об’ємні, смердючі, водянисті, зелені з мутним слизом („болотна твань”). На 3-тю добу хвороби у випорожненнях з’явилися прожилки крові, на 5-ту добу - ознаки гострого остеомієліту правої стегнової кістки.


1 Про яке захворювання можна думати?

А Дизентерія.

Б Ешерихіоз.

В Амебіаз.

Г Сальмонельоз.

Д Черевний тиф.


2 Поставте діагноз згідно з класифікацією.

А Сальмонельоз, типова гастроентероколічна форма, легкий перебіг.

Б Сальмонельоз, атипова септична форма, тяжкий перебіг.

В Сальмонельоз, типова септична форма, тяжкий перебіг, токсикоз з ексикозом ІІ ст.

Г Сепсис.

Д Гостра кишкова інфекція. Гстрий остеомієліт правої стегнової кістки.


3 Які методи обстеження є основними у встановленні діагнозу?

А Загальний аналіз крові.

Б Бактеріологічний метод (бактеріологічний посів випорожнень).

В Бактеріологічний метод (бактеріологічний посів випорожнень і крові).

Г Серологічний метод.

Д Усі перелічені.


4 З якими захворюваннями необхідно проводити диференціальний діагноз?

А Сепсисом.

Б Ешерихіозом.

В Черевним тифом.

Г Шигельозом.

Д Усіма вищепереліченими.


Правильні відповіді: 1-Г, 2-В, 3-В,Г, 4-Д.

Завдання 2


Дитина 10 років зі школи-інтернату госпіталізована до інфекційного відділення на 7-й день хвороби зі скаргами на підвищення температури тіла до 39,8°С, різку слабість, зниження апетиту впродовж останнього тижня, періодичний біль у животі, часті рідкі випорожнення, що з’явилися на 6-й день від початку захворювання.

Об’єктивно: загальний стан тяжкий. Температура тіла 39,8°С. Дитина в’яла, загальмована. Свідомість затьмарена. Риси обличчя загострені, кінцівки холодні. Шкіра блідо-сірого кольору, суха, на передній черевній стінці, бокових поверхнях грудної клітки не густа, поодинока, розеольозна, блідо-рожева висипка округлої форми з чіткими краями, розміром 1-2 мм в діаметрі, що виникла на 5-й день хвороби. Язик сухий, обкладений білим нальотом, на краях відбитки зубів. Над легенями тимпанічний перкуторний звук, жорстке дихання, хрипи відсутні, ЧД - 38 за 1 хвилину. Тони серця ритмічні, приглушені, ЧСС - 80 ударів за 1 хвилину, АТ - 100/60 мм рт. ст. Живіт здутий, болючий при пальпації у навколопупковій ділянці, відмічається бурчання. Печінка +1,5 см, селезінка +1см. Випорожнення об’ємні, водянисті, смердючі, буро-зеленого кольору, з домішками слизу, 15-20 разів на добу, олігурія.


1 Про яку кишкову інфекцію можна думати?

А Черевний тиф.

Б Тифоподібна форма сальмонельозу.

В Паратиф А.

Г Кишкова форма псевдотуберкульозу.

Д Ентеровірусна інфекція.


2 За допомогою якого дослідження можна підтвердити діагноз?

А Бактеріологічне дослідження випорожнень.

Б Клінічний аналіз крові.

В Дослідження спинномозкової рідини.

Г Серологічне дослідження.

Д Копрограма.


3 Які заходи повинні бути проведені стосовно контактних у школі-інтернаті?

А Завершальна дезінфекція.

Б Нагляд за контактними впродовж 7 діб, однократне бактеріологічне дослідження на сальмонельоз.

В Поточна дезінфекція, нагляд за контактними впродовж 7 діб.

Г Поточна дезінфекція, нагляд за контактними впродовж 7 діб, однократне бактеріологічне дослідження на сальмонельоз.

Д Завершальна дезінфекція, нагляд за контактними впродовж 7 діб, однократне бактеріологічне дослідження випорожнень на сальмонельоз.


4 Які умови допуску дитини у колектив?

А Клінічне одужання, нормалізація аналізу крові і однократного негативного результату бактеріологічного дослідження випорожнень на сальмонельоз, який проведено не раніше ніж через 3 дні після закінчення антибіотикотерапії.

Б Через 7 діб після виписування зі стаціонару та однократного негативного результату бактеріологічного дослідження випорожнень на сальмонельоз.

В Після двократного негативного результату бактеріологічного дослідження випорожнень на сальмонельоз через 2 дні після закінчення антибіотикотерапії.

Г Через 15 днів після виписування зі стаціонару та трикратного негативного результату бактеріологічного дослідження випорожнень на сальмонельоз.

Д Після клінічного одужання і нормалізації аналізу крові.


Правильні відповіді: 1 - Б, 2 – А, Г, 3 - Д, 4 - А.


^ Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті

На початку заняття буде проведено тестовий контроль вихідного рівня знань. Потім - самостійна робота студентів із хворими. Під керівництвом викладача буде проведено клінічний розбір історії хвороби хворого на сальмонельоз. Наприкінці заняття - підсумковий тестовий контроль або розв’язання ситуаційних задач.


^ Технологічна карта проведення заняття

Пор.

но-мер


Етап

Час, хви-лини

Навчальні посібники

Місце

прове-

дення

засіб навчання

облад-нання

1

Визначення початкового рівня знань


15

Тести
Навчаль-на кімната

2

Курація хво-рих на саль-монельоз під контролем викладача

20

Хворі
Палата

3

Клінічний розбір хворих на сальмоне-льоз під ке-рівництвом викладача

15

Історії хвороби,

алгоритми
Навчаль-на кімната

4

Обґрунту-вання попе-реднього ді-агнозу

5

Таблиці, схеми, алгоритми
Навчаль-на кімната

5

Обґрунту-вання ліку-вальної так-тики

5

Таблиці, схеми, алгоритми
Навчаль-на кімната

6

Підсумковий контроль

15

Тести, ситуаційні задачі
Навчаль-на кімната

7

Підбиття підсумків роботи

5Навчаль-на кімната


  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки до практичного заняття „Сальмонельози\" з дисципліни „Дитячі інфекції\" iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Гострі респіраторні вірусні інфекції у дітей" з дисципліни „Дитячі інфекції"
Методичні вказівки до практичного заняття „Гострі респіраторні вірусні інфекції у дітей” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з...
Методичні вказівки до практичного заняття „Сальмонельози\" з дисципліни „Дитячі інфекції\" iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Вірусні гапатити у дітей" з дисципліни „Дитячі інфекції"
Методичні вказівки до практичного заняття „Вірусні гепатити у дітей” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з умовами Болонського...
Методичні вказівки до практичного заняття „Сальмонельози\" з дисципліни „Дитячі інфекції\" iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Вітряна віспа" з дисципліни „Дитячі інфекції"
Методичні вказівки до практичного заняття „Вітряна віспа” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з умовами Болонського процесу) /...
Методичні вказівки до практичного заняття „Сальмонельози\" з дисципліни „Дитячі інфекції\" iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Вітряна віспа" з дисципліни „ Дитячі інфекції"
Методичні вказівки до практичного заняття „Вітряна віспа” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з умовами Болонського процесу) /...
Методичні вказівки до практичного заняття „Сальмонельози\" з дисципліни „Дитячі інфекції\" iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Шигельози" з дисципліни „Дитячі інфекції" (згідно з умовами Болонського процесу) для студентів 5-го курсу
Методичні вказівки до практичного заняття „Шигельози” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з умовами Болонського процесу) / Укладачі:...
Методичні вказівки до практичного заняття „Сальмонельози\" з дисципліни „Дитячі інфекції\" iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Шигельози" з дисципліни „Дитячі інфекції" (згідно з умовами Болонського процесу) для студентів 5-го курсу
Методичні вказівки до практичного заняття „Шигельози” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з умовами Болонського процесу) / Укладачі:...
Методичні вказівки до практичного заняття „Сальмонельози\" з дисципліни „Дитячі інфекції\" iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Ешерихіози" з дисципліни „Дитячі інфекції" (згідно з умовами Болонського процесу) для студентів 5-го курсу
Методичні вказівки до практичного заняття „Ешерихіози” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з умовами Болонського процесу) / Укладачі:...
Методичні вказівки до практичного заняття „Сальмонельози\" з дисципліни „Дитячі інфекції\" iconТ. П. Бинда Відповідальний за випуск О.І. Сміян Директор медичного інституту В. Е. Маркевич
Методичні вказівки до практичного заняття „Сальмонельози” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з умовами Болонського процесу) /...
Методичні вказівки до практичного заняття „Сальмонельози\" з дисципліни „Дитячі інфекції\" iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Кір для студентів 5-го курсу з дисципліни
Методичні вказівки до практичного заняття „Кір” для студентів 5-го курсу з дисципліни „Дитячі інфекції” згідно з умовами Болонського...
Методичні вказівки до практичного заняття „Сальмонельози\" з дисципліни „Дитячі інфекції\" iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Кір для студентів 5-го курсу з дисципліни
Методичні вказівки до практичного заняття „Кір” для студентів 5-го курсу з дисципліни „Дитячі інфекції” згідно з умовами Болонського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи