Методичні вказівки до практичного заняття „Вірусні гапатити у дітей\" з дисципліни „Дитячі інфекції\" icon

Методичні вказівки до практичного заняття „Вірусні гапатити у дітей" з дисципліни „Дитячі інфекції"
НазваМетодичні вказівки до практичного заняття „Вірусні гапатити у дітей" з дисципліни „Дитячі інфекції"
Сторінка1/4
Дата15.09.2012
Розмір0.83 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


До друку і в світ дозволяю на підставі

«Єдиних правил», п.2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно –

методичного управління В.Б. Юскаєв

Методичні вказівки

до практичного заняття „Вірусні гапатити у дітей”

з дисципліни „Дитячі інфекції”

(згідно з умовами Болонського процесу)

для студентів 5-го курсу

спеціальності 7.110101 денної форми навчання


Всі цитати, цифровий і

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, запис

одиниць відповідає

стандартам

Укладачі: О.І. Сміян,

Т.П.Бинда

Відповідальний за випуск О.І. Сміян

Директор Медичного інституту В.Е. Маркевич


Суми

Вид-во СумДУ

2010


^ Міністерство освіти і науки України

Міністерство охорони здоров’я України

Сумський державний університет


2622 Методичні вказівки

до практичного заняття „Вірусні гепатити у дітей”

з дисципліни „Дитячі інфекції”

(згідно з умовами Болонського процесу)

для студентів 5-го курсу

спеціальності 7.110101 денної форми навчання


Суми

Видавництво СумДУ

2010


Методичні вказівки до практичного заняття „Вірусні гепатити у дітей” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з умовами Болонського процесу) / Укладачі: О.І. Сміян, Т.П. Бинда. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 43 с.


Кафедра педіатрії післядипломної освіти з курсами пропедевтики педіатрії і дитячих інфекцій


^ ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ


Актуальність теми

Вірусні гепатити є розповсюдженими інфекційними захворюваннями у дітей. Важливість вивчення цієї проблеми зумовлена не тільки високою захворюваністю, а й широким діапазоном клінічних проявів, тривалим перебігом і частими тяжкими наслідками - розвитком злоякісних форм або хронічного гепатиту, цирозу печінки.

В етіологічній захворюваності вірусними гепатитами у дітей провідне місце займає вірусний гепатит А. Парентеральні гепатити В, С, Д реєструються рідше. Так, за даними офіційної статистики серед дітей, які захворіли вірусними гепатитами, у 96,3% було діагностовано ВГА, у 2,7% - ВГВ і біля 1% - ВГС.

Переважання безжовтяничних та інапарантних форм вірусних гепатитів сприяє епідемічному росту захворюваності. Широкий діапазон клінічних проявів - від субклінічних і безжовтяничних форм до блискавичного перебігу вірусного гепатиту створює значні труднощі для діагностики. Тому знання діагностичних критеріїв вірусних гепатитів необхідні лікарям для ранньої діагностики, своєчасного лікування і про­філактики цього захворювання.


^ Загальна мета – уміти поставити попередній діагноз, обґрунтувати тактику ведення хворого на вірусний гепатит та організувати протиепідемічні заходи в осередку.


Уміти:

Конкретні цілі

Цілі вихідного рівня

1 Дотримуватись основних

правил роботи біля ліжка хворого на вірусний гепатит.

1 Давати вірусологічну

характеристику збудників

вірусного гепатиту (кафедра мікробіології та вірусології).

2 Вибирати зі скарг, анамнезу хворого і об’єктивного дослідження симптоми, які характерні для вірусних гепатитів А, В, С, Д.

2 Збирати і оцінювати скарги, анамнез, у тому числі епідеміологічний, і дані об’єктивного дослід-ження хворого (кафедра пропедевтичної педіатрії).


3 Проводити індивідуаль-ний діагностичний пошук та інтерпретувати дані додат-кових методів дослідження.

3 Оцінювати обсяг, послідовність обстеження і інтерпретувати дані додат-кових досліджень: загально-клінічних, біохімічних, серологічних, імунологіч-них (кафедра пропедев-тичної педіатрії), вірусоло-гічних (кафедра мікро-біології та вірусології).

Розпізнавати та інтер-претувати морфологічний субстрат (кафедра патоло-гічної анатомії).

Оцінювати механізми функціонування імунної системи, а саме: мати уявлення про активний і пасивний імунітети (кафед-ра патологічної фізіології).4 Ставити попередній клінічний діагноз вірусного гепатиту.

Виявляти клінічні форми захворювання. Проводити диференційну діагностику.

4 Виділяти синдроми і симптоми захворювання (кафедра пропедевтичної педіатрії).

5 Визначати тактику лі-кування хворого на вірус-ний гепатит із урахуванням етіології, віку дитини, пре-морбідного фону, тяжкості захворювання.

5 Застосовувати засоби етіологічної, патогенетичної та симптоматичної терапії (кафедра фармакології).

6 Планувати і проводити первинні профілактичні і протиепідемічні заходи, спрямовані на запобігання поширенню вірусних гепа-титів.

6 Інтерпретувати значення реактивності організму роль у розвитку запального процесу в печінці (кафедра патологічної фізіології), роль вірусів та їх факторів патогенності у розвитку інфекційного процесу (ка-федра мікробіології та віру- сології).

7 Писати клінічну історію хвороби.

7 Оформляти історію хвороби (кафедра пропедевтичної педіатрії).

8 Застосовувати деонтологічні навички спілкування з хворим.

Щоб з’ясувати, чи відповідає вихідний рівень ваших знань-умінь необхідному, виконайте наступні завдання, правильність розв’язання завдань перевірте, зіставивши з еталоном відповідей.


^ Завдання для самопідготовки і самокорекції вихідного рівня умінь


Завдання 1


Хворий А, 9 років, поступив до клініки на 7-й день хвороби зі скаргами на жовтий колір шкіри і склер, темну сечу, одноразове блювання, зниження апетиту, підвищення температури тіла до 38°С упродовж 2-х днів.

Об’ктивно: в’ялий, температура 36,8°С, шкіра та склери жовтого кольору, печінка виступає з-під ребра на 3 см, чутлива при пальпації, селезінка при пальпації не виявляється, тони серця приглушені, 68 уд. за 1 хв. Сеча темна, кал частково ахолічний.

Виділіть провідні синдроми.

А Жовтяничний, диспепсичний синдроми, синдром гепатоспленомегалії.

Б Синдроми інтоксикації, гепатомегалії.

В Інтоксикаційний, жовтяничний синдроми.

Г Інтоксикаційний , диспепсичний синдроми.

Д Жовтяничний синдром і синдром гепатомегалії.


Завдання 2


Хлопчик Ю. 9-ти років поступив до інфекційного відділення зі скаргами на підвищення температури тіла до субфебрильних цифр, нудоту, блювання, болі в животі, розлади стільця. З анамнезу відомо: хворіє 5 днів. У класі, де навчається дитина, були випадки захворювання вірусним гепатитом.

Об’єктивно: шкіра і склери жовтого кольору. Язик обкладений білою осугою. Діяльність серця ритмічна, тони приглушені. ЧСС - 80/хв. Живіт м’який, печінка +3 см, край болючий, еластичний. Сеча кольору пива, стілець ахолічний.

У дитини запідозрений вірусний гепатит А, жовтянична форма, гострий перебіг.

Які додаткові методи дослідження необхідно призначити для підтвердження діагнозу?


А Кров на Ig M до НАV.

Б Кров на Ig M до НАV і на HbsAg.

В Біохімічний аналіз крові (білірубін, фракції, АлАТ, АсАТ, тимолова проба).

Г Біохімічний аналіз крові (білірубін, фракції, АлАТ, АсАТ, тимолова проба); кров на Ig M до НАV і HВsAg; аналіз сечі на жовчні пігменти, аналіз калу на стеркобілін.

Д Кров на HВsAg.


Завдання 3


Дівчинка М. 10-ти років поступила на стаціонарне лікування зі скаргами на нудоту, болі в животі в епігастральній ділянці, свербіж шкіри, болі в суглобах. Із анамнезу відомо, що 2 місяці тому проводилася екстракція зуба. У контакті з інфекційними хворими в школі дитина не була.

Об’єктивно: склери жовтого кольору, сліди розчухів на шкірі. Тони серця звучні, ЧСС - 82/хв. Живіт м’який, збільшення селезінки на 1 см. Ахолія калу, сеча кольору пива. У біохімічному аналізі крові: загальний білірубін-235 мкмоль/л, прямий-160 мкмоль/л, АлАТ-5,0 мкмоль/л, АсАТ - 4,6 мкмоль/л, HВsAg - реакція (+).

Дитині встановлено діагноз: Вірусний гепатит В, жовтянична форма, гострий період.

Завдання:

1 Які дані скарг ви виділите для постановки діагнозу вірусного гепатиту В?


А Склери жовтого кольору, сліди розчухів на шкірі.

Б Нудота, болі в животі в епігастральній ділянці, свербіж шкіри, болі в суглобах.

В Свербіж шкіри, болі в суглобах.

Г Склери жовтого кольору, свербіж шкіри.

Д Артралгії, свербіж шкіри, диспепсичний синдром.


2 Які дані анамнезу ви виділите для постановки діагнозу вірусного гепатиту В?

А У контакті з інфекційними захворюваннями в школі дитина не була.

Б Екстракція зуба, інкубаційний період 2 міс.

В Екстракція зуба.


Завдання 4


У дитячому садку 2 випадки вірусного гепатиту А. Вкажіть яку дезінфекцію необхідно провести.


А Заключна дезінфекція.

Б Щоденна дезінфекція.

В Заключна і щоденна дезінфекція.


^ Відповіді до завдань:

Завдання 1: А

Завдання 2: Г

Завдання 3: 1 - Д, 2 - Б.

Завдання 4: В

Інформацію, яка необхідна для поповнення базисних знань-умінь, можна знайти в таких джерелах:

 1. Атаман О.В. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. Навчальний посібник. Видання друге, перероблене і доповнене. - Вінниця: Нова Книга, 2008.- 256 с.

 2. Вітенко І.С., Вітенко Т.І. Основи психології. Видання друге, перероблене і доповнене. - Вінниця: Нова Книга, 2008.- 256 с.

 3. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: Учебник / Под ред. А.А.Воробьева. - М.: Медицинское информационное агентство, 2004. - 691 с.

 4. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. – К., 1999. – 578 с.

 5. Чекман І.С. Фармакологія. – К., 2001. – 560 с.

 6. Шуліпенко І.М. Пропедевтика внутрішньої медицини: Загальна семіотика і діагностика: навчальний посібник / І.М. Шуліпенко.- К.: Медицина, 2008. – 304 с.


Після засвоєння необхідних базисних знань вивчіть такий матеріал:

 1. Богадельников И.В. Дифференциальный диагноз инфекционных болезней у детей. – Симферополь. - 2007. - 720 с.

 2. Вирусные гепатиты: клиника, диагностика и лечение /Под ред. Ю.В.Лобзина и др. - СПб: Фолиант, 2003. - 183 с.

 3. Володин Н.Н., Дегтярева А.В., Дегтярев Д.Н. Основные причины желтух у новорожденных детей и прин­ципы дифференциальной диагностики // Рос. вестник перинато-логии и педиатрии.- 2004. - №5. - С. 8 - 23.

 4. Горленко О.М., Русановська О.В., Янковська А.О., Малеваник Н.Г. Кон'югаційна жовтяниця новонародже­них: анте- та інтранатальні фактори ризику, шляхи корекції. Сучасна педіатрія. - 2004. - №4. - С.148 - 151.

 5. Гуменюк Н.И., Киркилевский С.И. Инфузионная терапия. Теория и практика. - К.: Книга плюс, 2003.-208 с.

 6. Денисова М.Ф., Березенко В.С. Особенности HCV-инфекции у детей // Крымский терапевтический журнал.-2004. - №2. - С.38 - 45.

 7. Диагностика и дифференциальная диагностика заболеваний печени у детей: Пособие для практических врачей / Под ред. А.А.Ключарева, А.Н. Оскирко, Н.С.Го-регляд и соавт. - Мн.: БЕЛМАПО, 2001.- 80 с.

 8. Иванова В.В. Инфекционные болезни у детей. – М.: МИА, 2002. – 923с.

 9. Интенсивная терапия в педиатрии / Под ред. Г.И.Белебезьева. - К.: Здоров’я. - 2004. - 583 с.

 10. Интенсивная терапия в педиатрии / Под ред В.А.Михельсона - М.:ГЭОТАР-МЕД, 2003. - 552 с.

 11. Инфекционные болезни у детей / Под ред. Д.Марри; Пер. с англ. – М.: Практика, 2006. – 928 с.

 12. Инфекционные болезни у детей: Учебник для педиат-рических факультетов медицинских вузов / Под ред. В.Н. Тимченко.-СПб.: Спецлит, 2008.- 607 с.

 13. Інфекційні хвороби у дітей: Клінічні лекції / За ред. С.О.Крамарєва. - К.: МОРІОН, 2003. - 480 с.

 14. Лук’янова О.М., Родіонов В.П. Гепатопротекція та гепатопротектори у педіатрії // Перинатология и педиатрия. - 2007. - №2. - С.115-118.

 15. Лоуренс М. Гартнер. Жовтяниці новонароджених: як зменшити ризик ускладнень // Медицина світу. – 2003. - №XV (5). – С. 295-303.

 16. Михайлова А.М., Трішкова Л.О., Крамарєв С.О., Ко-четкова О.М. Інфекційні хвороби у дітей. - К.: Здоров`я, 1998. - 408 с.

 17. Никитин Е.В., Минков И.П., Сервецкий К.Л. и соавт. Диагностика, лечение, профилактика и диспансеризация взрослых и детей, больных вирусными гепатитами: Методические рекомендации. - Одесса: Одесский ГМУ.-2002. - 30 с.

 18. Покровский В.И., Пак С.Г., Брело Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. – М.: Гэотар, 2002. – 383 с.

 19. Тимофеева Г.А., Антипова Л.А. Инфекционные заболевания детей первого года жизни. – Л.: Медицина, 1985. – 346 с.

 20. Траверсе Г.М., Цвіренко СМ., Мизгіна Т.У. Жовтяниці у новонароджених. - Полтава: Верстка,2003.

 21. Траверсе Г.М., Нхал Мухамед Хамді. Патогенетичні аспекти терапії кон'югаційних жовтяниць різної етіології у доношених новонароджених // Педіатрія, акушерство та гінекологія.- 2005. - № 3. – С. 46-47.

 22. Шабалов Н.П. Неонатология: Учеб. пособие в 2-х т. Т.2. М: Медпресс-информ, 2004. – С.108-161.

 23. Фетисова Т.Г., Шакирова Л.З., Сафина Л.З. Неинвазивные подходы к диагностике и лечению отсрочен­ных неонатальных желтух // Вопросы современной педиатрии. – 2005. - № 4 (3). – С. 71-74.

 24. Учайкин В.Ф., Молочный В.П. Неотложные состояния в педиатрии: практическое руководство.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005.-256 с.

 25. Учайкин В.Ф., Ничевич Н.И., Чередниченко Т.В. Вирусные гепатиты от А до ТТV. - М.: ООО «Издательство Новая волна», 2003. - 432 с.

 26. Учайкин В.Ф., Нисевич Н.И., Шамшева О.В. Инфек-ционные болезни у детей: Учебник. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 688 с.

 27. Чемич М.Д., Ільїна Н.І., Сніцарь А.О., Бинда Т.П. Жовтяниці: діагностика, диференційна діагностика: Навчальний посібник .- Суми: Вид-во СумДУ, 2005.-282 с.

 28. Lаwrепсе V. Garther. Жовтяниці новонароджених: як зменшити ризик ускладнень. Медицина світу 2003; 15 (5): 295-303


Якщо Ви пересвідчилися, що Ваш вихідний рівень знань-умінь відповідає вимогам цілей початкового рівня, переходьте до засвоєння змісту навчання.


^ Перелік теоретичних питань до теми, що вивчається:


 1. Стан захворюваності на вірусні гепатити серед дітей та дорослих на сучасному етапі.

 2. Наведіть вікові особливості епідеміології вірусних гепатитів А, В, С, Д у дітей. Хто є джерелом інфекції?

 3. Охарактеризуйте основні ланки патогенезу вірусних гепатитів А, В, С, Д у дітей.

 4. Клінічна класифікація вірусних гепатитів.

 5. Клінічна картина вірусного гепатиту А і В у дітей.

 6. Критерії тяжкості вірусних гепатитів у дітей.

 7. Особливості перебігу вірусного гепатиту В у дітей раннього віку.

 8. Лабораторна діагностика вірусних гепатитів.

 9. Особливості діагностики і перебігу вірусних гепатитів С, Д, Е та інших у дітей.

 10. Причини затяжного і тяжкого перебігу вірусних гепатитів у дітей.

 11. Причини формування хронічного перебігу захворювання у дітей.

 12. Диференційний діагноз вірусних гепатитів.

 13. Основні показання до обов'язкової госпіталізації дітей з вірусними гепатитами.

 14. Принципи лікування дітей з вірусними гепатитами.

 15. Критерії виписування реконвалесцентів вірусних гепатитів зі стаціонару.

 16. Які правила допуску реконвалесцентів вірусних гепатитів у дитячі колективи?

 17. Які терміни диспансеризації організованих і неорганізованих дітей?

 18. Які протиепідемічні заходи необхідно провести в осередку інфекції?

 19. Профілактика вірусних гепатитів у дітей.^ Розв’яжіть декілька завдань-моделей, використовуючи діагностичні та лікувальні алгоритми


Завдання 1


Дитина 2-х років захворіла 4 дня тому, коли з’явилося блювання, підвищилася температура тіла до 38°С, потемніла сеча, знебарвився кал, пожовтіли склери і шкіра.

Об’єктивно: загальний стан дитини середньої тяжкості, в’яла, блювання, t - 38,1°С, шкіра і склери жовтого кольору, печінка виступає з-під ребра на 4 см, ущільнена і чутлива при пальпації, селезінка не пальпується. Сеча темна, кал частково знебарвлений. У крові білірубін загальний - 99,4 мкмоль/л, прямий - 74,4 мкмоль/л, непрямий - 25,0 мкмоль/л, АлАТ - 3,9 ммоль/л, тимолова проба - 7 од, протромбіновий індекс - 68%. У сечі - жовчні пігменти і уробілін вище норми. HBs АГ у крові не знайдено. Хвора дитина дитячий колектив не відвідує, останні 6 місяців ін’єкцій не отримувала. Контакт з інфекційними хворими не встановлено.


1 Яке захворювання найбільш ймовірно в даному випадку?

А Гострий вірусний гепатит.

Б Хронічний вірусний гепатит.

В Лептоспіроз, жовтянична форма.

Г Токсичний гепатит.

Д Реактивний гепатит.


2 Виділить провідні синдроми хвороби.

А Інтоксикаційний і жовтяничний синдроми.

Б Синдром гепатоспленомегалії.

В Синдром жовтухи, холестазу, спленомегалії.

Г Синдром інтоксикації, синдром жовтухи, гепатомегалія.


3 Оцініть дані лабораторних досліджень.

А Гіпербілірубінемія, протромбіновий індекс у нормі, наявність жовчних пігментів і підвищення вмісту уробіліну в сечі.

Б Гіпербілірубінемія, підвищення тимолової проби.

В Гіпербілірубінемія більше за рахунок прямої фракції, підвищення активності АлАТ.

Г Гіпербілірубінемія більше за рахунок непрямої фракції, активність АлАТ у нормі, підвищення тимолової проби, зниження протромбінового індексу, наявність жовчних пігментів і підвищення вмісту уробіліну в сечі.

Д Гіпербілірубінемія більше за рахунок прямої фракції, підвищення активності АлАТ, підвищення тимолової проби, зниження протромбінового індексу, наявність жовчних пігментів і підвищення вмісту уробіліну в сечі.


4 Сформулюйте заключний клінічний діагноз.

А Вірусний гепатит А, типова легка форма.

Б Вірусний гепатит А, типова середньотяжка форма.

В Вірусний гепатит А, типова тяжка форма.

Г Вірусний гепатит В, типова середньотяжка форма.

Д Вірусний гепатит С, типова легка форма.


Правильні відповіді: 1-А, 2-Г, 3-Д, 4-Б.

Завдання 2


Хворий Н. 3-х років захворів у дитячому садку 6 днів тому, коли підвищилася температура тіла до 37,5°С, погіршився апетит. На 4-й день з’явилася темна сеча, на 5-й день – жовтий колір шкіри і склер. У крові: загальний білірубін - 47,6 мкмоль/л, прямий - 30,8 мкмоль/л, непрямий - 16,8 мкмоль/л. HBs-АГ - відсутній. АлАТ - 4,0 ммоль/л. У сечі виявляються жовчні пігменти.

Об’єктивно: на 6-й день хвороби загальний стан задовільний, апетит знижений, шкіра та склери жовтого кольору, печінка виступає на 3 см нижче ребра, сеча - темна, кал - знебарвлений.

1 Сформулюйте клінічний діагноз.

А Вірусний гепатит А, типова, легка форма.

Б Вірусний гепатит А, типова, середньотяжка форма.

В Вірусний гепатит В, типова, легка форма.

Г Вірусний гепатит В, типова, середньотяжка форма.

Д Вірусний гепатит С, типова, легка форма.


2 Принципи лікування хворої дитини:

А Базисна терапія.

Б Базисна терапія, гормонотерапія.

В Базисна терапія, жовчогінні засоби.

Г Базисна терапія, ентеросорбенти.

Д Базисна терапія, інтерферонотерапія.


2 Що відноситься до базисної терапії?

А Режим, дієта, посилене пиття, комплекс вітамінів.

Б Режим, дієта, посилене пиття, інтерферонотерапія.

В Режим, дієта, посилене пиття., жовчогінні засоби.

Г Режим, дієта, посилене пиття.


4 Які профілактичні заходи необхідно провести в дитячому колективі.

А Щоденна дезінфекція в групі, карантин на 45 днів, медичний нагляд з визначенням кожні 10 днів упродовж 45 днів у крові активності АлАТ, у сечі - уробіліну і жовчних пігментів.

Б Дезінфекція в групі, карантин на 45 днів, медичний нагляд без визначення в крові активності АлАТ.

В Дезінфекція в групі, карантин на 55 днів.

Г Дезінфекція в групі не проводиться, карантин на 35 днів, медичний нагляд без визначення в крові активності АлАТ.

Д Дезінфекція в групі, карантин на 35 днів, медичний нагляд з визначенням кожні 10 днів упродовж 35 днів у крові активності АлАТ, у сечі - уробіліну і жовчних пігментів.


Правильні відповіді: 1- А, 2- А, 3- Г, 4 - Д.


Завдання 3


Вова С. 4-х місяців госпіталізований до відділення на 3-й день захворювання (2-й день жовтухи). Народився в строк. У віці 2-х місяців хворів на пневмонію, отримував інфузійну терапію. Захворів гостро, став відмовлятися від їжі, з’явилися зригування і блювання, неспокій, темний колір сечі та іктеричність склер.

Об’єктивно: стан украй тяжкий, інтенсивна жовтуха шкіри і склер, на шкірі - геморагічний висип, тони серця приглушені, Ps - 120 уд. на хвилину, печінка пальпується на 1 см нижче ребра, м’якої консистенції. Селезінка збільшена на 2 см. Сеча темного кольору, діурез знижений.

Наступного дня стан дитини погіршився, вона втратила свідомість, розвинулося блювання кавовою гущею, судоми, печінка не пальпується. Хворий помер при ознаках печінково-ниркової недостатності.


1 Поставте заключний клінічний діагноз.

А Вірусний гепатит А, типова, тяжка форма.

Б Вірусний гепатит В, типова, тяжка форма.

В Вірусний гепатит В, злоякісна форма, гостра печінкова недостатність, кома.

Г Вірусний гепатит В, типова, середньотяжка форма.

Д Вірусний гепатит С, типова, тяжка форма.


2 На яких клінічних даних базується ваш діагноз?


А Гострий початок захворювання, відмова від їжі, поява зригування і блювання, неспокій, темний колір сечі та іктеричність склер.

Б Гострий початок та швидке прогресування тяжкості хвороби.

В Наростання інтенсивності жовтухи шкіри і склер, геморагічний синдром.

Г Гострий початок, геморагічний висип, збільшення печінки та селезінки, зниження діурезу.

Д Тахікардія, приглушеність тонів серця, зменшення розмірів печінки, ознаки енцефалопатії.


3 Які біохімічні показники можуть бути у хворого (білірубін: загальний, прямий, непрямий; АлАТ; протромбіновий індекс; фібриноген; протеїнограма - загальний рівень білка і фракції).


А Білірубін загальний 186,5 мкмоль/л, прямий - 75,1 мкмоль/л, непрямий - 111,4 мкмоль/л, АлАТ - 1,2 ммоль/л, протромбіновий індекс - 50 %, фібриноген - 1,2 г/л, загальний білок 40 г/л, А/Г - менше 1.

Б Білірубін загальний 86,5 мкмоль/л, прямий - 55,1 мкмоль/л, непрямий - 31,5 мкмоль/л, АлАТ - 3,2 ммоль/л, протромбіновий індекс - 88 %, фібриноген - 3,2 г/л, загальний білок 60 г/л, А/Г - 1,5.

В Білірубін загальний 386,5 мкмоль/л, прямий - 75,1 мкмоль/л, непрямий - 211,4 мкмоль/л, АлАТ - 13,2 ммоль/л, протромбіновий індекс - 65 %, фібриноген - 2,2 г/л, загальний білок 40 г/л, А/Г - менше 1.

Г Білірубін загальний 186,5 мкмоль/л, прямий - 175,1 мкмоль/л, непрямий - 11,4 мкмоль/л, АлАТ - 0,52 ммоль/л, протромбіновий індекс - 60 %, фібриноген - 3,6 г/л, загальний білок 54 г/л, А/Г – 1,5.


4 Який морфологічний діагноз можна поставити після патологоанатомічного дослідження.


А Дрібні вогнища некрозу.

Б Ознаки балонної дистрофії й ацидофільної дегенерації.

В Проліферація клітин Високовича-Купфера.

Г Масивний некроз печінки.


Правильні відповіді: 1 - В, 2 – Б, В, Д, 3 – А, 4- Г .


Завдання 4


Катя М. 6-ти років, була в контакті з хворим на вірусний гепатит. При обстеженні по контакту в крові: білірубін загальний - 28,52 мкмоль/л, прямий - 18,26 мкмоль/л, непрямий - 10,26 мкмоль/л, АлАТ - 1,2 ммоль/л.

Об’єктивно: виявлена субіктерічність склер, печінка збільшена на 1 см, помірно ущільнена, сеча і кал звичайного кольору.

  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до практичного заняття „Вірусні гапатити у дітей\" з дисципліни „Дитячі інфекції\" iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Гострі респіраторні вірусні інфекції у дітей" з дисципліни „Дитячі інфекції"
Методичні вказівки до практичного заняття „Гострі респіраторні вірусні інфекції у дітей” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з...
Методичні вказівки до практичного заняття „Вірусні гапатити у дітей\" з дисципліни „Дитячі інфекції\" iconТ. П. Бинда Відповідальний за випуск О.І. Сміян Директор Медичного інституту В. Е. Маркевич
Методичні вказівки до практичного заняття „Гострі респіраторні вірусні інфекції у дітей” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з...
Методичні вказівки до практичного заняття „Вірусні гапатити у дітей\" з дисципліни „Дитячі інфекції\" iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Сальмонельози" з дисципліни „Дитячі інфекції"
Методичні вказівки до практичного заняття „Сальмонельози” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з умовами Болонського процесу) /...
Методичні вказівки до практичного заняття „Вірусні гапатити у дітей\" з дисципліни „Дитячі інфекції\" iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Вітряна віспа" з дисципліни „Дитячі інфекції"
Методичні вказівки до практичного заняття „Вітряна віспа” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з умовами Болонського процесу) /...
Методичні вказівки до практичного заняття „Вірусні гапатити у дітей\" з дисципліни „Дитячі інфекції\" iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Вітряна віспа" з дисципліни „ Дитячі інфекції"
Методичні вказівки до практичного заняття „Вітряна віспа” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з умовами Болонського процесу) /...
Методичні вказівки до практичного заняття „Вірусні гапатити у дітей\" з дисципліни „Дитячі інфекції\" iconТ. П. Бинда Відповідальний за випуск О.І. Сміян Директор Медичного інституту В. Е. Маркевич
Методичні вказівки до практичного заняття „Вірусні гепатити у дітей” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з умовами Болонського...
Методичні вказівки до практичного заняття „Вірусні гапатити у дітей\" з дисципліни „Дитячі інфекції\" iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Шигельози" з дисципліни „Дитячі інфекції" (згідно з умовами Болонського процесу) для студентів 5-го курсу
Методичні вказівки до практичного заняття „Шигельози” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з умовами Болонського процесу) / Укладачі:...
Методичні вказівки до практичного заняття „Вірусні гапатити у дітей\" з дисципліни „Дитячі інфекції\" iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Шигельози" з дисципліни „Дитячі інфекції" (згідно з умовами Болонського процесу) для студентів 5-го курсу
Методичні вказівки до практичного заняття „Шигельози” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з умовами Болонського процесу) / Укладачі:...
Методичні вказівки до практичного заняття „Вірусні гапатити у дітей\" з дисципліни „Дитячі інфекції\" iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Ешерихіози" з дисципліни „Дитячі інфекції" (згідно з умовами Болонського процесу) для студентів 5-го курсу
Методичні вказівки до практичного заняття „Ешерихіози” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з умовами Болонського процесу) / Укладачі:...
Методичні вказівки до практичного заняття „Вірусні гапатити у дітей\" з дисципліни „Дитячі інфекції\" iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Кір для студентів 5-го курсу з дисципліни
Методичні вказівки до практичного заняття „Кір” для студентів 5-го курсу з дисципліни „Дитячі інфекції” згідно з умовами Болонського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи