Про затвердження Порядку призначення академічних стипендій Призидента України для студентів вищих навчальних закладів 1-4 рівня акредитації: Постанова від 27 квітня 2006р. №572.// Офіційний вісник України. 2006. №18. С. 18 -19. Україна. Кабінет Міністрів icon

Про затвердження Порядку призначення академічних стипендій Призидента України для студентів вищих навчальних закладів 1-4 рівня акредитації: Постанова від 27 квітня 2006р. №572.// Офіційний вісник України. 2006. №18. С. 18 -19. Україна. Кабінет Міністрів
Скачати 63.43 Kb.
НазваПро затвердження Порядку призначення академічних стипендій Призидента України для студентів вищих навчальних закладів 1-4 рівня акредитації: Постанова від 27 квітня 2006р. №572.// Офіційний вісник України. 2006. №18. С. 18 -19. Україна. Кабінет Міністрів
Дата18.09.2012
Розмір63.43 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет.

Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library@sumdu.edu.ua


Проблеми вищої школи:

Поточний інформаційний список за травень 2006 р.1. Політика в галузі освіти.

1.

Україна. Закони.

Про внесення змін до статті 57 Закону України "Про освіту" щодо надання пільгових кредитів педагогічним та ноуково - педагогічним працівникам: Закон України, 22 лютого 2006 року № 3461 - IV// Орієнтир.- 2006.- 26 квітня.- С. 8.


2.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про внесення змін до нормативів чисельності студентів (курсантів) денної форми навчання на одну штатну посаду науково - педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації державної форми власності для освітньо - кваліфікаційного рівня бакалавр: Постанова Кабінету Міністрів України, 19 квітня 2006 року № 536// Орієнтир.- 2006.- 5 травня.- С. 15.

3.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження Порядку призначення академічних стипендій Призидента України для студентів вищих навчальних закладів 1-4 рівня акредитації: Постанова від 27 квітня 2006р. №572.// Офіційний вісник України.- 2006.- №18.- С.18 -19.


4.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про схвалення Концепції розвитку системи підвищення кваліфікації працівників на період до 2010 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України, 20 березня 2006 року № 158-р// Орієнтир.- 2006.- 26 квітня.- С. 15 - 16.


5.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про схвалення Концепції Державної програми роботи з обдарованою молоддю на 2006 - 2010 роки: Розпорядження №202- р. від 12 квітня 2006р.// Орієнтир.- 2006.- №17.- С.15.


6.

Україна. Президент.

Про положення про стипендії Президента України для переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідних робіт учнів- членів: Малої академії наук України :Указ №398 від16 травня 2006р.// Орієнтир.- 2006.- №17.- С 8- 9.


7.

Україна. Президент.

Про призначення держаних стипендій видатним діячам освіти: Розпорядження Президента України, 3 квітня 2006 року № 243// Орієнтир.- 2006.- 5 травня.- С. 2.


8.

Україна. МОН.

Підвищення ефективності вищої освіти - визначальний чинник зростання соціально - економічного потенціалу держави: Рішення колегії Міністерства освіти і науки України, 23.02.06 № 2/1-4// Інформаційний збірник.- 2006.- № 10 - 11 - 12.- С. 3 - 15.


9.

Україна. МОН.

Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах: Наказ Міністерства освіти і науки України, 11.01.06 № 4// Інформаційний збірник.- 2006.- № 10 - 11 - 12.- С. 15 - 16.


10.

Україна. МОН.

Положення про всеукраїнський конкурс навчальних програм з профільного навчання для учнів 10 - 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України, 13.10.2005 № 58// Освіта України.- 2006.- 5 травня.- С. 3.


11.

Україна. МОН.

Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах: Наказ Міносвіти і науки України, 11.01.2006 року № 4// Інформаційний збірник.- 2006.- № 10 - 11 - 12.- С. 16 - 37.


12.

Україна. МОН.

Про порядок закінчення навчального року і проведення державних кваліфікаційної та підсумкової атестації у професійно - технічних навчальних закладах у 2005/2006 навчальному році: Наказ МОНУ, 22.03.06 № 1/9-170// Інформаційний збірник.- 2006.- № 10 - 11 - 12.- С. 37 - 43.


13.

Кремень В. Формувати людину інноваційної культури// Урядовий кур'єр.- 2006.- 28 квітня.- С. 7.


14.

Галковская Т. Независимое тестирование: в этом году еще добровольно// Зеркало недели.- 2006.- 29 апреля.- С. 16.^ 2. Формування особистості.

15.

Прищак М.Д. Буттєва та категоріальна ідентифікація духовності в педагогіці України// Вісник Вінницького політехнічного інституту.- 2005.- № 4.- С.104 – 110.^ 3. Форми освіти.

16.

Мокін В.Б. Ділова гра як активний метод дистанційного навчання дисципліни "Інженерна та комп'ютерна графіка"// Вісник ВПІ.- 2005.- № 6.- C.230 – 235.


17.

Таланчук П. Дистанційне навчання - це повноцінна вища освіта.// Освіта України.- 2006.- 12 травня.- С.6.


18.

Шулікін Д. Найболючіша проблема - якість освіти у філіалах ВНЗ// Освіта України.- 2006.- 14 квітня.- С. 14.
^ 4. Професорсько-викладацький склад.

19.

Мокіна Ю.В. Комп'ютерне моделювання процесу визначення ефективності діяльності докторів наук та професорів ВНЗ із підготовки науково-педагогічних кадрів та створення якісної наукової продукції// Вісник Вінницького політехнічного інституту.- 2005.- № 4.- С.42 – 50.^ 5. Організація навчальної роботи.

20.

Кузьмін О.Є. Методологічні рекомендації щодо підготовки фахівців з корпоративного управління в Україні/ О.Є.Кузьмін, Я.В.Кудря// Проблеми науки.- 2006.- № 4.- С. 38 - 44.


21.

Навчання інвалідів// Діалог.- 2006.- 27 квітня.- С. 2.


22.

Навчання інвалідів// Діалог.- 2006.- 4 травня.- С. 2.


23.

Ольшанская Д. Вузовский распредел: распредиление выпускников// Данкор.- 2006.- 26 апреля.- С. А 5.


24.

Паращенко Л. Текстові технології в роботі навчального закладу// Науковий світ.- 2006.- № 5(94).- С. 6 - 10.^ 6. Зарахування в ВУЗ.

25.

Мокін Б.І. Аналіз оцінок знань вступників до вищих навчальних закладів// Вісник Вінницького політехнічного інституту.- 2005.- № 5.- С.159 – 166.^ 7. Плата за навчання.

26.

Інформація про розміри плати за повний період навчання у вищих навчальних закладах// Освіта України.- 2006.- 12 травня.- С.9.


27.

Кавун О. Гроші на розвиток вузу чи до кишені викладача?: Житомирський державний агроекологічний університет// Голос України.- 2006.- 17 травня.- С.4.^ 8. Піклування про здоров”я студентів.

28.

Животовська Л. Кроки Міністерства освіти і науки України на шляху збереження і зміцнення здоров"я молоді.// Освіта України.- 2006.- 12 травня.- С. 4 .^ 9. Стипендії. Гранти. Субсидії.

Фінансування наукових робіт.

29.

Боголіб Т.М. Система і методи фінансового аналізу фінансово-господарської діяльності ВНЗ// Фінанси.- 2006.- № 5.- С. 50 – 63.


30.

Конкурси ІНТАС на отримання стипендій для молодих науковців 2006 року// Проблеми науки.- 2006.- № 4.- С. 52.


31.

Ніколаєнко С. Вища освіта і наука - найважливіші сфери діяльності громадянського суспільства та основа інноваційного розвитку// Вища школа.- 2005.- №1.- С.13-30.


32.

Школярі, студенти та військові курсанти, яких буде нагородженно 11 травня 2006 року у національному театрі ім. Івана Франка на урочистій церемонії закриття VI міжнародного конкурсу з української мови ім.Петра Яцика// Освіта України.- 2006.- 5 травня.- С. 7.


10. Інші ВУЗи.

33.

Артеменко А. В прокрустовом ложе системы высшего образования: Повышения качества образования в Киево-Могилянской академии.// Зеркало недели.- 2006.- 13 мая.- С.13.


34.

Белая С. Проживание в общежитиях СНАУ подорожало// Панорама.- 2006.- 26 апреля - 3 мая.- С. А 4.


35.

Власенко Р. Кваліфіковані лікарі, передові технології// Освіта України.- 2006.- 27 квітня.- С. 18.


36.

Косаківський В. Віват, Академія... Суддів! Спеціалізований навчальний заклад суддівської освіти - Академія суддів// Урядовий кур'єр.- 2006.- 16 травня.- С. 7.


37.

Тацій В. Про основні підсумки діяльності Академії правових наук України у 2005 році та її завдання на перспективу// Вісник академії правових наук України.- 2006.- № 4(43).- С. 3 -17.


38.

Шот М. Навчають думати: Тернопільський державний економічний університет// Урядовий кур'єр.- 2006.- 13 травня.- С. 12.


^ 11. СумДУ на сторінках преси.

39.

Наукова діяльність на факультеті// Резонанс.- 2006.- № 31 - 32.- С. 4.


40.

Не тільки робота. А й друга домівка// Резонанс.- 2006.- № 31 - 32.- С. 3.


41.

Павлова И. СумГУ представляет: медицинский институт// Панорама.- 2006.- 3 - 10 апреля.- С. С 12.


42.

Студентами СумГУ становятся с "Данкором"!// Данкор.- 2006.- 26 апреля.- С. А 9.


43.

Студентами СумГУ становятся с "Данкором"! Олимпиада - 2006 и ее победители// Данкор.- 2006.- 17 мая.- С. А5.


44.

СумГУ представляет: гуманитарный факультет// Панорама.- 2006.- 10 - 17 мая.- С. С12.


45.

СумГУ представляет: физико-технический факультет// Панорама.- 2006.- 26 апреля - 3 мая.- С. С13.


46.

Сумський державний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад// Сумщина.- 2006.- 27 квітня.- С. 3.


Схожі:

Про затвердження Порядку призначення академічних стипендій Призидента України для студентів вищих навчальних закладів 1-4 рівня акредитації: Постанова від 27 квітня 2006р. №572.// Офіційний вісник України. 2006. №18. С. 18 -19. Україна. Кабінет Міністрів iconПро затвердження Порядку призначення академічних стипендій Призидента України для студентів вищих навчальних закладів 1-4 рівня акредитації: Постанова від 27 квітня 2006р. №572.// Офіційний вісник України. 2006. №18. С. 18 -19. Україна. Кабінет Міністрів
Про внесення змін до статті 57 Закону України "Про освіту" щодо надання пільгових кредитів педагогічним та ноуково педагогічним працівникам:...
Про затвердження Порядку призначення академічних стипендій Призидента України для студентів вищих навчальних закладів 1-4 рівня акредитації: Постанова від 27 квітня 2006р. №572.// Офіційний вісник України. 2006. №18. С. 18 -19. Україна. Кабінет Міністрів iconПро затвердження Порядку державного інспектування навчальних закладів : постанова Кабінету Міністрів України від 3 травня 2012 р. №53 / Україна. Кабінет Міністрів // Державний вісник України. 2012. № С. 83-84. Україна. Кабінет Міністрів
Про затвердження Порядку державного інспектування навчальних закладів : постанова Кабінету Міністрів України від 3 травня 2012 р....
Про затвердження Порядку призначення академічних стипендій Призидента України для студентів вищих навчальних закладів 1-4 рівня акредитації: Постанова від 27 квітня 2006р. №572.// Офіційний вісник України. 2006. №18. С. 18 -19. Україна. Кабінет Міністрів iconПро затвердження Порядку державного інспектування навчальних закладів : постанова Кабінету Міністрів України від 3 травня 2012 р. № 53 / Україна. Кабінет Міністрів // Державний вісник України. 2012. №  - с. 83-84. Україна. Кабінет Міністрів
Про затвердження Порядку державного інспектування навчальних закладів : постанова Кабінету Міністрів України від 3 травня 2012 р....
Про затвердження Порядку призначення академічних стипендій Призидента України для студентів вищих навчальних закладів 1-4 рівня акредитації: Постанова від 27 квітня 2006р. №572.// Офіційний вісник України. 2006. №18. С. 18 -19. Україна. Кабінет Міністрів iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Деякі питання реорганізації вищих навчальних закладів та наукових установ : постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2011...
Про затвердження Порядку призначення академічних стипендій Призидента України для студентів вищих навчальних закладів 1-4 рівня акредитації: Постанова від 27 квітня 2006р. №572.// Офіційний вісник України. 2006. №18. С. 18 -19. Україна. Кабінет Міністрів iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Деякі питання реорганізації вищих навчальних закладів та наукових установ : постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2011...
Про затвердження Порядку призначення академічних стипендій Призидента України для студентів вищих навчальних закладів 1-4 рівня акредитації: Постанова від 27 квітня 2006р. №572.// Офіційний вісник України. 2006. №18. С. 18 -19. Україна. Кабінет Міністрів iconНаказ №385 Про призначення академічної стипендії Президента України студентам вищих навчальних закладів на ІІ семестр 2010/11 навчального року
«Про заходи щодо державної підтримки освіти в Україні» та Положення про порядок призначення академічних стипендій Президента України...
Про затвердження Порядку призначення академічних стипендій Призидента України для студентів вищих навчальних закладів 1-4 рівня акредитації: Постанова від 27 квітня 2006р. №572.// Офіційний вісник України. 2006. №18. С. 18 -19. Україна. Кабінет Міністрів iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Деякі питання реорганізації вищих навчальних закладів : розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. №760-р / Україна....
Про затвердження Порядку призначення академічних стипендій Призидента України для студентів вищих навчальних закладів 1-4 рівня акредитації: Постанова від 27 квітня 2006р. №572.// Офіційний вісник України. 2006. №18. С. 18 -19. Україна. Кабінет Міністрів iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Деякі питання реорганізації вищих навчальних закладів : розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. № 760-р /...
Про затвердження Порядку призначення академічних стипендій Призидента України для студентів вищих навчальних закладів 1-4 рівня акредитації: Постанова від 27 квітня 2006р. №572.// Офіційний вісник України. 2006. №18. С. 18 -19. Україна. Кабінет Міністрів iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 library sumdu edu
Про реорганізацію вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту: розпорядження...
Про затвердження Порядку призначення академічних стипендій Призидента України для студентів вищих навчальних закладів 1-4 рівня акредитації: Постанова від 27 квітня 2006р. №572.// Офіційний вісник України. 2006. №18. С. 18 -19. Україна. Кабінет Міністрів iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Про реорганізацію вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління Міністерства освіти І науки, молоді та спорту: розпорядження...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи