Поточний інформаційний список за вересень 2006 року icon

Поточний інформаційний список за вересень 2006 року
Скачати 137.71 Kb.
НазваПоточний інформаційний список за вересень 2006 року
Дата18.09.2012
Розмір137.71 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет.

Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net


Проблеми вищої школи:

Поточний інформаційний список за вересень 2006 року

  1. Загальні питання освіти
1.

Жовта І. Пріоритети МОН - якісна освіта, демократизація, духовність// Освіта України.- 2006.- 29 серпня.- С. 2 - 4.

2.

Значущість знань як рушій добробуту// Освіта. - 2006.- 16 – 23серпня. - С. 1.

3.

Соловйова В. Безперервне навчання - це економічний розквіт держави// Освіта України.- 2006.- 19 вересня.- С. 4.

2. Політика в галузі освіти


4.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження порядку використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для інформатизації та комп'ютеризації професійно-технічних та вищих навчальних закладів, забезпечення їх: сучасними технічними засобами навчання з природничо-матеріальних і технологічних дисциплін: Постанова Кабінету Міністрів, 24 травня 2006 року, № 712// Зібрання законодавства України: Постанови та розпорядження КМУ.- 2006.- № 28.- С. 20.

5.

Україна. Міністрів.

Деякі питання впорядкування мережі вищих навчальних закладів: Постанова Кабінету Міністрів України, 15.06.2006,

№ 331-р// Зібрання законодавства України: Постанови та розпорядження КМУ.- 2006.- № 32.- С. 95.

6.

Ніколаєнко С. Пріоритети МОН - якісна освіта, демократизація духовність.// Освіта України. - 2006.-29 серпня. - С.2 - 3.

7.

Ніколайчук І. Міністр освіти і науки Станіслав Ніколаєнко: "Ми будемо стимулювати бізнес вкладати кошти в науку, освіту, підготовку кадрів"// Світ. - 2006.- № 33 - 34 (444 - 445).- С. 1.

8.

Бабак В. Для нас Болонський процес - явище звичне, кредитно-модульна система - не новина// Вища школа. - 2006.- № 1.- С. 3 - 20.

9.

Боголіб Т. Механізм комерціалізації вищих навчальних закладів// Підприємництво, господарство і право. - 2006.- № 6.- С. 167 - 170.

10.

Воронка Г. Аудит організації навчально-педагодічного процесу в закладах вищої освіти та фінансування ВНЗ// Вища школа.- 2006.- № 1.- С. 72 - 79.

11.

Голосов А. Информационные технологии в образовании: преимущества интеграционного подхода// Проблемы теории и практики управления. - 2006.- № 8.- С. 64 - 69.

12.

Голубцова І. Латинська мова як засіб інтеграції в Європейський освітній простір// Освіта: технікуми, коледжі. - 2006.- № 2(15).- С. 19 - 21.

13.

Гурч Л. Перспективи підготовки конкурентоспроможних менеджерів у контексті формування загальноєвропейського освітнього простору// Персонал. - 2006.- № 6.- С. 69 - 76.

14.

Гурч Л. Перспективи підготовки конкурентоспроможних менеджерів у контексті формування загальноєвропейського освітнього простору (закінчення)// Персонал. - 2006.- № 7.- С. 76 - 81.

15.

Дослідження нормативів та управління розрахунками навчального навантаження у вищому закладі освіти// Вища школа. - 2006.- № 1.- С. 27 - 35.

16.

Коротченко В. Болонський процес: ступінь, проблеми, завдання// Резонанс. - 2006.- № 32 - 33 (233 - 234).- С. 5.

17.

Медведь І. Міжнародне співробітництво у сфері вищої юридичної освіти// Право України. - 2006.- № 8.- С. 141 - 142.

18.

Некипелов А Интеграция высшего образования и академической науки// Проблемы теории и практики управления.- 2006.- № 6.- С. 8 - 19.

19.

Новіков В. Фінансово-кредитні та інституційні аспекти розвитку професійної освіти на посболонському просторі// Економіка України. - 2006.- № 9(538).- С. 64 - 74.

20.

Поліщук О. Стратегічне завдання системи управління вищою освітою України// Персонал. - 2006.- № 8.- С. 66 - 72.

21.

Профільний комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти розпочав свою роботу// Освіта України. - 2006.- 15 вересня. - С. 2.

22.

Рішення Міносвіти Про результати перевірки використання коштів Державного бюджету України, виділених Міністерству освіти і науки України на підготовку робочих кадрів// Персонал плюс. - 2006.- 8 - 14 вересня. - С. 13.

23.

Романенко К. Соціальний та юридичний аспект змісту права на освіту в Україні// Підприємство, господарство і право. - 2006.- № 9.- С. 58 - 62.

24.

Студенти чекають на узгодженість міністерств: (щодо інформації про зняття студентських пільг на поїзд у залізничному транспорті)// Голос України. - 2006.- 13 вересня. - С. 1. 4.

25.

Сухаріков Ю. Національні особливості впровадження додатка до диплома загальноєвропейського зразка у вищій освіті України// Вища школа.- 2006.- № 2.- С. 76 - 89.

26.

Томенко Н. "Интуиция мне подсказивает, что следующие выборы будут досрочные": В День знаний наш город посетил Н. Томенко, он встетился со студентами, преподавателями и ректорами трех сумських вузов// Панорама.- 2006.- 6 - 13 сентября.- С. А 6.

^ 3. Основні форми виховання та освіти


27.

Похожалова В. Формування економічної культури студентів// Освіта: технікуми, коледжі. - 2006.- № 2(15).- С. 45 - 46.

28.

Целепіна Т. Психолого - педагогічні аспекти професійної адаптації студентів// Освіта: технікуми, коледжі. - 2006.- № 2(15).- С. 48 - 50.

29.

Язвінська О. Ступенева освіта в Україні - відродження традицій// Науковий світ. - 2006.- № 8.- С. 2 - 4.30.^

4. Кадрові питанняПашко П. Правові підстави визначення стажу науково-педагогічної діяльності кандидата на заміщення посади керівника вищого навчального закладу// Вища школа. - 2006.- № 1.- С. 20 - 27.

31.

Цесельский В. Зарплата в вузах. Профкомам есть над чем работать// Профспілкові вісті. - 2006.- 15 вересня. - С. 5.^ 5. Середня школа


32.

Ніколаєнко С.М. Рішення колегії міністерства освіти і науки України Про підсумки розвитку загальної середньої та дошкільної освіти у 2005/2006 навчальному році та завдання на 2006/2007 навчальний рік,: спрямовані на подальшу реалізацію указу Президента України "про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні// Освіта України. - 2006.- 8 вересня. - С. 5.

33.

Булавчик І.В. Правові основи проведення реформи загальної середньої освіти в Україні періоду незалежності// Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2006.- № 1(4).- С. 23 - 26.

34.

Інстинктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у новому 2006/2007 навчальному році: Правознавство// Інформаційний збірник. - 2006.- №22-23-24.- С. 3 - 8.

35.

Кремень В. Час вимагає учителя з новими якостями// Освіта. - 2006.- 16 - 23 серпня. - С. 4 - 5.

36.

Положення про Всеукраїнський конкурс підручників для загальноосвітніх навчальних закладів// Освіта. - 2006.- 16 - 23 серпня.- С. 2.

37.

Собко В. Підручники для Ніколаєнка: забезпечення шкіл підручниками// Персонал плюс. - 2006.- 8 - 14 вересня. - С. 12 - 13.38.


^ 6. Професійно – технічне навчання


Головінов В. Стандартизація профтехосвіти: новий етап// Освіта України. - 2006.- 8 вересня. - С. 6.

39.

Мінецька І. Професійно - технічна освіта: від кризи до стабільності із підсумкової колегії МОН - 29 серпня// Освіта України. - 2006.- 8 вересня. - С. 1 - 3.

40.

Професійно - технічна освіта: від кризи до стабільності: Тези виступу Міністра освіти і науки України на підсумковій колегії працівників професійно-технічної освіти// Освіта. - 2006.- 23 - 30 серпня.- С. 1 - 5.

41.

Шулікін Д. Підготовка державних стандартів професійно-технічної освіти// Освіта України. - 2006.- 8 вересня. - С. 4.

^ 7. Вища освіта:42.

Ніколаєнко С. Якість вищої освіти в Україні: погляд у майбутне// Вища школа.- 2006.- № 2.- С. 3 - 23.

43.

Поліщук О. Стратегія діяльності закладів вищої освіти// Персонал.- 2006.- № 7.- С. 84 - 87.44.


^ 7.1 Коледжі, факультети, відділення


Україна. Кабінет Міністрів.

Про заходи щодо оптимізації мережі військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів: Постанова Кабінету Міністрів України, 26.07.2006р., №1025// Збірник поточного законодавства. - 2006.- №33.- С.12-13.

45.

Андреев А.А. Методические аспекты использования форумов при провидении занятий в институте// Дистанционное и виртуальное обучение.- 2006.- № 8.- С. 5 - 7.

46.

Глухлв Г.В. Подготовка преподавателей к использованию новых информационних технологий в системе дистанционного обучения// Дистанционное и виртуальное обучение.- 2006.- № 8.- С. 14 - 16.

47.

Калашніков В. Німецький технічний факультет - крок в європейську систему освіти та на міжнародний ринок праці// Вища школа.- 2006.- № 2.- С. 49 - 53.

48.

Магид А.А. Окнограф и электронное обучение в методах лабиринта// Дистанционное и виртуальное обучение.- 2006.- № 8.- С. 39 - 42.

49.

Парчома Г. Роли и отношения в виртуальном пространстве: модель поведения преподавателей курсов дистанционного обучения для взрослых с точки зрения теории лидерства в виртуальных организациях// Дистанционное и виртуальное обучение.- 2006.- № 8.- С. 46 - 48.

50.

Попов А.И. Дистенционное олимпиады по компьюторной физике// Дистанционное и виртуальное обучение.- 2006.- № 8.- С. 48 - 51.

51.

Презентуємо: Черкаський економіко-правовий коледж// Освіта. - 2006.- 2-9 серпня

52.

Розвиток і використання дистанційної форми навчання в системі вищої та післядипломної освіти: Рекомендаційний бібліографічний список: Академія педагогічних наук України державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського// Вища школа.- 2006.- № 2.- С. 107 - 127.

53.

Сачкова Л.А. Создание компьютерного центра как базовой площадки дистанционного обучения в системе повышения квалификации педагогов// Дистанционное и виртуальное обучение.- 2006.- № 8.- С. 51 - 53.

54.

Талімончук О. Рівненський державний аграрний коледж - піввіку на ниві аграрної освіти// Освіта: технікуми, коледжі.- 2006.- № 2(15).- С. 56 - 58.

^ 7.2 Організація навчальної роботи55.

Баєва О. Фізіологічні засади інтерактивних методів навчання менеджменту// Персонал.- 2006.- № 7.- С. 72 - 76.

56.

Друзюк О. Використання нових методів розвитку критичного мислення та активності студентів// Освіта: технікуми, коледжі.- 2006.- № 2(15).- С. 21 - 27.

57.

Клочко О.В. Про можливі негативні наслідки особистих змін студентів як результат впливу комп'ютерного навчання// Вісник Київського інституту бізнесу та технологій.- 2006.- № 1(4).- С. 110 - 112.

58.

Олійник В. Нові технології опанувань знань// Урядовий кур’єр. - 2006.- 31 серпня. - С. 13.

59.

Позитивна динаміка: про минуле і майбутне: серпнева нарада в СумДУ, щодо організації навчальної роботи// Резонанс.- 2006.- № 32 - 33(233-34).- С. 3.

60.

Солоденко Т. Формування пізнавального інтересу студентів// Освіта: технікуми, коледжі.- 2006.- № 2(15).- С. 15 - 17.61.


^ 7.3 Плата за навчання


Боголіб Т.М. Науково - методичне обґрунтування вартості платних послуг освітніх установ// Формування ринкових відносин в Україні.- 2006.- Випуск 7(62).- С. 92 - 99.

62.

Загородній А. Визначення оптимальної ціни освітніх послуг// Вища школа.- 2006.- № 1.- С. 53.63.


^ 7.4 Методи навчання


Ватагіна В. Інноваційні технології в навчальному процесі// Освіта: технікуми, коледжі.- 2006.- № 2(15).- С. 8 - 10.

64.

Пащенко Т. Складова модульно - рейтингові навчання - самостійна робота// Освіта: технікуми, коледжі.- 2006.- № 2 (15).- С. 30 - 33.65.


^ 7.5 Будівлі, приміщення


Найболючіша проблема - гуртожитки: 11 вересня 2006 року у Верховній Раді України пройшло засідання круглого столу на тему "Найбільш важливі студентські проблеми та шляхи їх розв’язання"// Урядовий кур'єр.- 2006.- 13 вересня.- С. 5.

^ 7.6 Студентське життя


66.

Мельников Д.О. Студентське самоврядування як необхідна умова гуманізації навчального процесу// Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2006.- № 1(4).- С. 33 - 34.

67.

Савкун С. Роль молоді у формуванні громадського суспільства// Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2006.- № 1(4).- С. 39 - 40.

68.

СумДУ подає приклад: Студенти СумДУ заявили про себе на всю Україну. За кількістю призових місць, зайнятих на II етапі Всеукраїнських студентських олімпіад у 2005/2006 навчальному році, СумДУ вийшов до: трійки лідерів// Сумщина.- 2006.- 22 вересня.- С. 1.69.


^ 7.7. Вчені звання


Атестаційний процес: нормативна база Перелік № 18 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових стипендій доктора і кандидата наук// Бюлетень вищої атестаційної комісії України.- 2006.- № 8.- С. 2 - 4.

70.

Зубрицкая М. Возможен ли украинский эквивалент PhD, или как исключить покупку кандидатской диссертации?: Восемь украинских университетов разработали программу университетской автономиии// Зеркало недели.- 2006.- 16-22 сентября.- С. 1.

71.

Телешова И. Магистратура как новая форма подготовки кадров в области управления// Проблемы теории и практики управления.- 2006.- № 8.- С. 111 - 120.72.


^ 7.8 Стипендії і фінансування наукових робіт


Іменна стипендія - особливий стимул// Сумщина.- 2006.- 23 вересня.- С. 1.73.


^ 7.9 Інші університети


Адаменко Е. Праздник не для всех: Банковская Академия в прошлую пятницу, 15 сентября, отмечала свой день рождения// Данкор.- 2006.- 20 сентября.- С. А 13.

74.

Васильковський О. Слава сумських артилеристів: Військовий інститут ракетних військ і артилерії ім. Богдана Хмельницького готує ракетників і артелиристів для сухопутних військ Збройних Сил України// Суми і сумчани.- 2006.- 31 серпня.- С. 4.

75.

Висока освіта впродовж життя: саме цій проблематиці було присвячено VII Міжнародний тиждень освіти дорослих в Україні, який пройшов 7-12 вересня у Києві. До проведення цього заходу активно долучилася: Міжнародна Академія управління персоналом// Персонал плюс.- 2006.- 15 - 21 вересня.- С. 1.

76.

Воронков В. Створюється новий військовий вуз// Голос України.- 2006.- 1 вересня.- С. 2.(Львівський військовий інститут імені гетьмана Петра Сагайдачного Національного університету “Львівська політехніка”)

77.

Деметьєв В. Донецький національний технічний університет: стратегія формування потенціалу// Вища школа.- 2006.- № 2.- С. 39 - 49.

78.

За знаннями - до МАУП// Персонал плюс.- 2006.- 8 - 14 вересня.- С. 1. 2.

79.

Ковпан Г. Якщо закрити вуз, студентів переведуть в інший: Київський Держаний університет інформаційно-комунікаційних технологій// Голос України.- 2006.- 19 вересня.- С. 6.

80.

Кохан А. Банківська академія - фундація науки, інновацій та ноу-хау// Сумщина.- 2006.- 20 вересня.- С. 1.

81.

Многії літа, академіє! Українська академія банківської справи Національного банку України - наймолодший вуз на Сумщині і один з небагатьох новостворенних в Україні,: цими днями перегортає першу сторінку в своїй історії - вагою в одне десятиріччя// Сумщина.- 2006.- 16 вересня.- С. 1.

82.

Омельянчук І. Світло з Острога, що сяє крізь століття: 430 років з дня заснування Острозької академії та 425 – річчя створення унікальної Острозької Біблії// Урядовий кур'єр.- 2006.- 2 вересня.- С. 10.

83.

Соколова Е. Как вдохновить преподавателя заниматься наукой? Опыт Тернопольського государственного экономического университета// Зеркало недели.- 2006.- 23 сентября.- С. 14.

84.

Стельмах В. МАУП стане "українським Гарвардом"// Персонал.- 2006.- № 6.- С. 39 - 40.

85.

Університет, що виховує митців: Київський університет культури і мистецтв// Освіта України. - 2006.- 8 вересня. - С. 10.Місця збереження документів:

Інформаційно-бібліографічний відділ – 2 поверх

Учбовий зал - 3 поверх

Науковий зал – 4 поверх

Схожі:

Поточний інформаційний список за вересень 2006 року iconПоточний інформаційний список за вересень 2006 року
move to 0-16886953
Поточний інформаційний список за вересень 2006 року iconПоточний інформаційний список за вересень 2006 року
Жовта І. Пріоритети мон якісна освіта, демократизація, духовність// Освіта України. 2006. 29 серпня. С. 2 4
Поточний інформаційний список за вересень 2006 року iconПоточний інформаційний список за жовтень 2006 року
Про схвалення Концепції Державної програми розвитку освіти на 2006 2010 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України, 12. 07. 2006...
Поточний інформаційний список за вересень 2006 року iconПоточний інформаційний список за жовтень 2006 року
Про схвалення Концепції Державної програми розвитку освіти на 2006 2010 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України, 12. 07. 2006...
Поточний інформаційний список за вересень 2006 року iconПоточний інформаційний список за жовтень 2006 року
move to 0-16886954
Поточний інформаційний список за вересень 2006 року iconЗа вересень 2006 року
Економіка України: За січень-липень 2006 року// Урядовий кур'єр. 2006. 29 серпня. С. 6
Поточний інформаційний список за вересень 2006 року iconНаука України: Поточний інформаційний список
Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери: Указ Президента України від 16 травня 2008 року
Поточний інформаційний список за вересень 2006 року iconНаука України: Поточний інформаційний список
Про присудження Державних премій України в галузі науки І техніки 2007 року: Указ Президента України від 10 грудня
Поточний інформаційний список за вересень 2006 року iconНаука України Поточний інформаційний список
Про наукові парки: закон України від 25 червня 2009 року №1563-vi / Україна. Закони // Голос України. – 2009. – №149
Поточний інформаційний список за вересень 2006 року iconЗа вересень 2006 року
move to 0-16886980
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи