За листопад 2006 року icon

За листопад 2006 року
Скачати 226.59 Kb.
НазваЗа листопад 2006 року
Дата18.09.2012
Розмір226.59 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет.

Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net


Сучасна економіка:

Проблеми та перспективи:

Поточний інформаційний список, за листопад 2006 року.


  1. Економіка. Економічна наука.
1.

Бобух І. Інституціональні дослідження національного багатства в контексті перехідної економіки України// Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: Экономическая.- 2006.- Вып.103-3.- С.73-77.

2.

Вольчик В.В. Рынки и институты в экономической теории: проблема отбора// Научные труды Донецкого национального технического университета серия: экономическая.- 2006.- Выпуск 103-1.- С. 52 - 58.

3.

Економіка України за січень-жовтень 2006 р.: Звіт Державного комітету статистики // Урядовий кур'єр.- 2006.- №221.- 23 листопада.- С.5.

4.

Попова В. Институциональные изменения и экономическая деятельность в Украине// Научные труды Донецкого национального технического университета.Серия: Экономическая.- 2006.- Вып.103-3.- С.61-66.

5.

Росецька Ю.Б. Інституційні рівні та проблеми перехідної економіки// Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: Экономическая.- 2006.- Вып.103-4.- С.79-83.

6.

Сорвиров Б. К формированию теории переходной экономики: компаративный анализ основных концепций// Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: Экономическая.- 2006.- Вып.103-2.- С.29-34.


  1. Капітал.
7.

Александров И.А. Институциональная составляющая механизма экономико-экологической безопасности хозяйственных систем/ И.А.Александров, А.В.Половян, Н.С.Красовская// Научные труды Донецкого национального технического университета серия: Экономическая.- 2006.- Выпуск 103-1.- С. 130 - 137.

8.

Асаулко В. Институциональные проблемы хеджирования валютного риска в Украине// Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: Экономическая.- 2006.- Вып.103-3.- С.204-208.

9.

Болдбаатар Базар Некоторые аспекты развития человеческого капитала Монголии// Проблемы теории и практики управления.- 2006.- №10.- С.8-13.

10.

Дятлова С.А. Трасформация форм капитала в условиях роста информатизации экономики/ С.А.Дятлова, Т.А.Селищева// Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: Экономическая.- 2006.- Выпуск 103-1.- С. 130 - 137.

11.

Згонник Л. Институциональная составляющая воспроизводства человеческого капитала// Научные труды Донецкого национального технического университета.Серия: Экономическая.- 2006.- Вып. 103-2.- С.118-123.

12.

Судова Т. Государственная политика инвестиций в человеческий капитал: институциональные аспекты// Научные труды Донецкого национального технического университета.Серия: Экономическая.- 2006.- Вып. 103-2.- С.124-129.
  1. Інвестиції.
13.

Владимирська Н. Червоне світло для інвесторів// Україна і світ сьогодні.- 2006.- 30 жовтня-5листопада.- С. 3.

14.

Гретченко А. Роль государственного регулирования в возрождении институциональной инвестиционной среды// Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: Экономическая.- 2006.- Вып.103-3.- С.154-158.

15.

Засійбіда Н.Б. Основні проблеми інвестиційної діяльності в Україні// Збірник наукових праць: Економічні науки.- 2006.- № 2.- С. 175 - 185.

16.

Іванченко Б. Житло - бездонна бочка для інвестора// Україна і світ сьогодні.- 2006.- 30 жовтня - 5листопада.- С. 8.

17.

Іщенко Г. Що шукає і знаходить іноземний інвестор в Україні?// Урядовий кур'єр.- 2006.- 7 листопада.- С. 10.

18.

Краснодемська З. Інвестиційні обрії Прикарпаття// Урядовий кур'єр.- 2006.- 7 листопада.- С. 2.

19.

Кужелева А. Роль института государства в формировании политики иностранного инвестирования// Научные труды Донецкого национального технического университета.Серия: Экономическая.- 2006.- Вып.103-3.- С.159-163.

20.

Марцин В.С. Іноземне інвестування в економіку України та його регіональна характеристика (на прикладі Львівської області)// Актуальні Проблеми Економіки.- 2006.- № 9(63).- С. 84 - 94.

21.

Немчанинова М. Обоснование применения концессионных договоров как перспекивной формы инвестирования региональной экономики// Научные труды Донецкого национального технического университета.Серия: Экономическая.- 2006.- Вып.103-3.- С.169-173.

22.

Ногоев А.Б. Подготовка предприятий к привлечению инвестиций с учетом региональных особенностей менталитета руководителей// Менеджмент в России и за рубежом.- 2006.- № 5.- С. 72 - 80.

23.

Носова О.В. Макроэкономические подходы к исследованию иностранных инвестиций в институциональной среде// Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: Экономическая.- 2006.- Вып. 103-2.- С.91-99.

24.

Петруха С. Сучасний стан та перспективні напрями іноземного івестування економіки міста Києва/ С.Петруха, М.Колотуша// Економіст.- 2006.- № 9(239).- С. 40 - 47.

25.

Рибенко О. Повернення валютної інвестиції при ліквідації підприємства// Податки та бухгалтерський облік.- 2006.- №91.- С.41-45.

26.

Румянцева Г.І. Методологічні підходи до оцінки ефективності інвестиційних проектів в умовах спеціального режиму інвестиційної діяльності// Актуальні Проблеми Економіки.- 2006.- № 9(63).- С. 15 - 30.

27.

Хорунжа Т. Інвестиційний бум районного масштабу: досвід Черкащини підтверджує: приватна ініціатива, помножена на підтримку місцевої влади, робить регіон привабливим для інвесторів// Україна і світ сьогодні.- 2006.- 23-29 жовтня.- С. 12.

28.

Циганкова М. Формування інвестиційного партнерства держави та бізнесу в Україні// Економіст: Український журнал.- 2006.- №10.- С.50-53.

29.

Якель Р. Инвестору - двойная любовь?: Провидение международных инвестиционных форумов в Тернополе// Зеркало недели.- 2006.- 28 октября - 3 ноября.- С. 9.

30.

Ястремська О.М. Інституціональні моделі взаємодії економічних агентів в процесі інвестування// Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: Экономическая.- 2006.- Выпуск 103-1.- С. 144- 150.
  1. Економічний розвиток.
31.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про схвалення Концепції вдосконалення системних прогнозних і програмних документів з питань соціально-економічного розвитку України: Розпорядження Кабінету Міністрів України, 04.10.2006р., №504-Р// Зібрання законодавства України: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України.- 2006.- 41-44.- С.70-73.

32.

Горкіна Л.П. Погляди вітчизняних економістів ХІХ - початку ХХ ст. на інституціональне забезпечення економічного розвитку// Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: Экономическая.- 2006.- Вып. 103-2.- С.4-10.

33.

Нуреев Р.М. Проблемы модернизации экономики: концепции, цели, средства// Научные труды Донецкого национального технического университета серия: экономическая.- 2006.- Выпуск 103 -1.- С. 4 - 17.

34.

Хоменко Я.В. Финансово-ориентированная модель экономического развития и ее сравнительная оценка в США, Великобритании, Украине/ Я.В.Хоменко, Я.В.Демченко// Научные труды Донецкого национального технического университета Серия: Экономическая.- 2006.- Выпуск 100-1.- С. 109 - 115.

35.

Шовкун І. Інноваційний тип економічного розвитку в інституціональній теорії// Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: Экономическая.- 2006.- Вып.103-2.- С.105-110.


5. Розвиток виробничого потенціалу. Інновації.


36.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про внесення Української державної інноваційної компанії до сфери управління Державного агенства з інвестицій та інновацій: Постанова Кабінету Міністрів України, 20.09.2006, № 1344// Зібрання законодавства України.- 2006.- № 39.- С. 51.

37.

Волосникова Н. Прогнозування зміни трансакційних витрат інноваційної діяльності підприємства// Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: Экономическая.- 2006.- Вып.103-3.- С.209-215.

38.

Ганущак Л.М. Інформаційне забезпечення управління розвитком інформаційного потенціалу державних підприємств// Актуальні проблеми економіки.- 2006.- № 10(64).- С. 37 - 45.

39.

Коваль С.П. Сфера фінансових послуг в умовах розвитку інноваційно-інтеграційних процесів в Україні// Проблеми науки.- 2006.- № 10.- С. 9 - 15.

40.

Козоріз М.А. Шляхи прискорення реалізації інноваційної моделі розвитку вітчизняної економіки// Збірник наукових праць: Економічні науки.- 2006.- № 2.- С. 29 - 38.

41.

Полунеев Ю. Технология экономического прорыва// Зеркало недели.- 2006.- 28 октября - 3 ноября.- С. 7.

42.

Сингаївський Я. Інновації - завдання честі// Обрій.- 2006.- 26 жовтня – 1 листопада.- С. 3.

43.

Тацій В. Правове забезпечення інноваційного розвитку: стан і перспективи// Юридичний вісник України.- 2006.- 4 - 10 листопада.- С. 6.

44.

Яремко Л. проблеми інституційного забезпечення інноваційного розвитку регіону// Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: Экономическая.- 2006.- Вып.103-3.- С.164-168.


^ 6. Праця. Організація праці. Умови праці.


45.

Кабінет Міністерств України.

Про затвердження Положення про Міністерство праці та соціальної політики України: Постанова Кабінету Міністрів України, 2 листопада 2006 р. № 1543// Праця і зарплата.- 2006.- №43.-листопад.- С. 6-9.

46.

Міністерство праці та соціальної політики України.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу: Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, 4 жовтня 2006р., № 359// Податки та бухгалтерський облік.- 2006.- №91.- С.23-25.

47.

Міністерство праці та соціальної політики України.

Щодо надання щорічної додаткової оплачуваної відпустки працівникам, які мають дітей// Все про бухгалтерський облік.- 2006.- 107.- С.34-35.

48.

Міністерство праці та соціальної політики.

Щодо розрахунку норми тривалості робочого часу на 2007 рік: Лист Міністерства праці та соціальної політики, 12.10.2006р., № 6540/0/14-06/13// Податки та бухгалтерський облік.- 2006.- 89.- С.9-12.

49.

Бойко А. Система управления с "нуля": как это делают лидеры// Корпоративные системы.- 2006.- 5.- С.32-35.

50.

Ворожко В.П. Методичні основи нормування праці підрозділів захисту інформаційних ресурсів/ В.П.Ворожко, О.І.Матяш// Актуальні проблеми економіки.- 2006.- № 10(64).- С. 33 - 37.

51.

Домбругова А. Звільнення працівників при зміні в організації виробництва// Юридичний вісник України.- 2006.- 11-17 листопада.- С.9.

52.

Загальнодержавна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2006 - 2011 рр.// Безпека життєдіяльності.- 2006.- № 10.- С. 2 - 7.

53.

Ионцев В.А. Современные тенденции трудовой миграции// Вестник Московского университета. Экономика.- 2006.- № 3.- С.114-116

54.

Коновал С. Про умови і оплату праці// Праця і зарплата.- 2006.- № 40(524).- С. 12.

55.

Скнарь А. Организационные риски внедрения ERP-систем// Корпоративные системы.- 2006.- 5.- С.39-44.

56.

Строїч С. До якого року прив'язано періодичність відпусток без зарплати - календарного чи робочого// Все про бухгалтерський облік.- 2006.- 108.- С.45.
^ 7. Ринок праці.


57.

Міністерство праці та соціальної політики.

Про затвердження методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу: Наказ Міністерство праці та соціальної політики , 4.10.2006р., №359// Все про бухгалтерський облік.- 2006.- №106.- С.35-37.

58.

Баланда А. Регуляторная политика государства на рынке труда (институциональный аспект)// Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: Экономическая.- 2006.- Вып.103-3.- С.116-120.

59.

Лесовская Н. Невостребованных нет: Как инвалиды, сироты и вчерашние школьники устраиваются на работу// Панорама.- 2006.- №47.-22-29 ноября

60.

Надбавка за вислугу років// Юридичний вісник України.- 2006.- 11-17 листопада.- С.13.

61.

Скворцова Л. Научить и трудоустроить!: Центру занятости удается подстраиваться под требования рынка труда благодаря обучению безработных// Панорама.- 2006.- №47.-22-29 ноября.- С.А17.

62.

Цымбал А. Совершенствование механизмов контрактации в промышленном секторе рынка труда Украины// Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: Экономическая.- 2006.- Вып.103-3.- С.121-125.


^ 8. Регіональна економіка.


63.

Котельников В.Д. К вопросу о критерии эффективности регионального развития// Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: Экономическая.- 2006.- Выпуск 100-1.- С. 63 - 69.

64.

Максимчук М.В. Інституційні трансформації та моніторинг економічної активності суб'єктів господарювання в регіонах України/ М.В.Максимчук, Я.Я.Пушак// Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: Экономическая.- 2006.- Вып.103-4.- С.120-126.^ 9. Промислові підприємства. Корпорації.


65.

Аншина М. Революция в технологиях корпоративных систем// Корпоративные системы.- 2006.- №5.- С.5-9.

66.

Еремеева В. Комплексный подход к оценке результатов слияния предприятий корпоративного типа// Научные труды Донецкого национального технического университета.Серия: Экономическая.- 2006.- Вып.103-2.- С.240-246.

67.

Моша С. Рафинадная опера, серия-2006: Акционеры хотят вывести КРЗ (Сумской рафинадный завод) из банкротства, налоговики - против?// Ваш шанс.- 2006.- 15 ноября.- С.9А.

68.

Назарова Г. Інституціоналізм влади в управлінні корпораціями// Научные труды Донецкого национального технического университета.Серия: Экономическая.- 2006.- Вып.103-2.- С.136-140.

69.

Федулова Л. Інституційні особливості сучасної корпорації// Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: Экономическая.- 2006.- Вып.103-2.- С.130-135.

70.

Яковенко С.І. Особливості інформаційного забезпечення та розвитку підприємств корпоротивного типу в України// Актуальні проблеми економіки.- 2006.- № 10(64).- С. 226 - 240.


10. Фінанси.


71.

Від стабілізації - до економічного поступу: Звіт Міністерства фінансів за три місяці// Урядовий кур'єр.- 2006.- 10 листопада.- С.9.

72.

Від стабілізації - до економічного поступу: 100 днів діяльності уряду: Міністерство освіти і науки України // Урядовий кур'єр.- 2006.- 10 листопада.- С. 9.

73.

Иванов Н.Щ. Финансы// Вестник аудитора Украины.- 2006.- № 13.- С 2-6

74.

Лопатин А.К. Статистические свойства финансового рынка Украины/ А.К.Лопатин, О.Б.Черненко// Актуальні проблеми економіки.- 2006.- № 10(64).- С.136 - 150.
^ 11. Державний бюджет.


75.

Україна. Закони.

Про внесення змін до додатка №7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік": Закон України, 31 жовтня 2006 р., №284// Урядовий кур'єр.- 2006.- №218.- 18 листопада.- С.4.

76.

Україна. Верховна Рада.

Про схвалення Висновків і пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України на 2007 рік: Постанова Верховної Ради України, 31 жовтня.2006р., №283// Голос України.- 2006. 10 листопада.- С.10 - 13.

77.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про внесення змін до Порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів: Постанова Кабінету Міністрів України, 8 листопада 2006р., №1561// Збірник поточного законодавства, нормат.актів, арбітраж. та судової практики.- 2006.- №46.-листопад.- С.5.

78.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про внесення змін до пункту 2 Порядку використання у 2006 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв): Постанова Кабінету Міністрів, 11.10.2006р., №1410// Зібрання законодавства України.- 2006.- № 41 - 44.- С. 28.

79.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про прогноз показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, випадків і фінансування на 2008-2010 роки: Постанова Кабінету Міністрів України, 25.09.2006 № 1359// Зібрання законодавства України.- 2006.- № 39.- С. 57.

80.

Міністерство фінансів України.

Бюджет -2007: для людини і для держави// Урядовий кур'єр.- 2006.- 27 жовтня.- С. 4.

81.

Брезвін А. "Першочергове наше завдання - наповнити державну казну сповна. Ми бачимо резерви, як це зробити": До 10-ї річниці від дня створення державної податкової адміністрації України// Урядовий кур'єр.- 2006.- 28 жовтня.- С. 6.

82.

Корчага Н. Бюджет - 2007: шанс на экономический прорыв// Панорама.- 2006.- 8 - 15 ноября.- С. А12.

83.

Корчинський В.Є. Використання інформації про виконання місцевих бюджетів для оцінки політики горизонтального бюджетного вирівнювання в Україні/ В.Є.Корчинський, С.К.Колодій// Актуальні проблеми економіки.- 2006.- № 10(64).- С. 100 - 110.

84.

Лисяк Л. Інституційні чинники бюджетної політики в Україні// Научные труды Донецкого национального технического университета.Серия: Экономическая.- 2006.- Вып.103-3.- С.196-199.

85.

Людмила Супрун: "Проект бюджету-2007 - це два кроки назад"// Україна ісвіт сьогодні.- 2006.- 30 жовтня -5 листопада.- С. 6.

86.

Проект бюджету-2007 очима науковців// Урядовий кур'єр.- 2006.- №218.- 18 листопада.- С.5.

87.

Сова О. Запобігання дефіциту державного бюджету при ефективному застосуванні інституційної теорії// Научные труды Донецкого национального технического университета.Серия: Экономическая.- 2006.- Вып.103-3.- С.97-101.

88.

Уряд: пріоритети бюджету залишаються незмінними// Урядовий кур'єр.- 2006.- 3 листопада.- С. 4.


12. Податки.


89.

Україна. Закони.

Про систему оподаткування: Закон України, 25.06.91 р., № 1251-XII// Податки та бухгалтерський облік.- 2006.- № 10(124).- С. 66.

90.

Державна митна служба України.

"Про затвердження Порядку справляння податку на додану вартість під час митного оформлення товарів, імпортованих на митну територію України: Наказ Державної митної служби України, 27 вересня 2006 року, № 821// Податки та бухгалтерський облік.- 2006.- №91.- С. 6-10

91.

Вишневський В.П. Институциональные аспекты налоговой политики// Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: Экономическая.- 2006.- Выпуск 103-1.- С. 78 - 84.

92.

Гацька Л. Інституційний підхід до реформування системи оподаткування в Україні// Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: Экономическая.- 2006.- Вып.103-3.- С.144-146.

93.

Марченко О. Альтернативні режими оподаткування як засіб стимулювання інноваційної діяльності// Економіст.- 2006.- № 9(239).- С. 67 - -70.

94.

Меркулова Т.В. Конфликт интересов в налогообложении// Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: Экономическая.- 2006.- Выпуск 103-1.- С. 84 - 89.

95.

Оформлення податкових накладних// Податки та бухгалтерський облік.- 2006.- № 88(959).- С. 6.

96.

Ребенко А. Особливості оподаткування учасників (нерезидентів та резидентів) при ліквідації підприємства// Податки та бухгалтерський облік.- 2006.- №91.- С.46-51.


^ 13. Банки. Банківська справа.


97.

Демидов И. Миллион - в кредит: Чего ждать от прихода в Украину иностранных банков?// Ваш шанс.- 2006.- 15 ноября.- С.6А.

98.

Єрмошенко М.М. Інформаційно-аналітична підтримка аналізу діяльності комерційних банків// Актуальні проблеми економіки.- 2006.- № 10(64).- С. 59 - 68.

99.

Оніщук М. Бюджетний процес і грошово-кредитна політика Національного банку України: економіко-правові нотатки// Голос України.- 2006.- 27 жовтня.- С. 3.

100.

Сингаївський Я. Електронні ваучери Промінвестбанку// Обрій.- 2006.- 2-8 листопада.- С. 8.


14. Гроші.


101.

Белоусов В.Д. Проблемы теории денег: концептуальный аспект/ В.Д.Белоусов, А.А.Нестеров// Вестник Московского университета. Экономика.- 2006.- № 3.- С.17-33.

102.

Пенькова И.В. Влияние электронных денег на формирование информационной экономики/ И.В.Пенькова, А.В.Белич// Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: Экономическая.- 2006.- Выпуск 100-1.- С. 46 - 51.


^ 15. Фондовий ринок.


103.

Волошина Е.А. Анализ динамики равновесия фондового рынка// Актуальні Проблеми Економіки.- 2006.- № 9(63).- С. 23 - 30.

104.

Перепелиця Р. Формування інституціональної структури фондового ринку в післяприватизаційний період// Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: Экономическая.- 2006.- Вып.103-4.- С.143-147.

105.

Рогожин М. Продаж основних фондів: обліковуємо супутні витрати// Все про бухгалтерський облік.- 2006.- №108.- С.11.


^ 16. Цінні папери.

106.

Кузякін С.І. Ринок похідних цінних паперів на погодні умови та можливість застосування Інтернет-технологій у торгівлі ними// Актуальні проблеми економіки.- 2006.- № 10(64).- С. 110 - 115.

107.

Оскольський В. Українська фондова біржа: 15 років на ринку цінних паперів України// Урядовий кур'єр.- 2006.- 26 жовтня.- С. 12.


^ 17. Кредит. Кредитна справа.


108.

Архиереев С.И. Сущность трансакций кредитования и их особенности/ С.И.Архиереев, Е.В.Попадинец// Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: Экономическая.- 2006.- Выпуск 103-1.- С. 38 - 45.

109.

Бассова О. Стан та перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні// Економіст.- 2006.- № 9(239).- С. 36 - 40.

110.

Как вернуть товар, приобретенный в кредит?// Юридическая консультация.- 2006.- № 20(97).- С.3.

111.

Передоплата і купівля товару на умовах товарного кредиту// Податки та бухгалтерський облік.- 2006.- № 88(959).- С. 9.

112.

Уся правда про безпроцентні кредити// Пенсійна газета.- 2006.- 2 листопада.- С. 11.


^ 18. Економічне становище. Економічна політика.


113.

Україна. Закони.

Про управління об"єктами державної власності : Закон України, 21 вересня 2006 р., №185// Фінансово – економічний вісник закладів освіти.- 2006.- №10.- С.7 - 23.

114.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження Плану невідкладних заходів щодо подолання кризових явищ в економіці та соціальній сфері: Розпорядження Кабінету Міністрів України, 30.08.2006 р., № 478-р// Зібрання законодавства України.- 2006.- № 40.- С. 70 - 81.

115.

Державний комітет статистики України.

Економіка України за січень-вересень 2006 року// Урядовий кур'єр.- 2006.- 31 жовтня.- С. 7.

116.

Економіка повертається на траєкторію сталого зростання : У дзеркалі статистики.// Урядовий кур"єр.- 2006.-10 листопада.- С.4 - 6.

117.

Латов Ю.В. Неформальные институты, регулирующие теневную экономику// Научные труды Донецкого национального технического университета серия: экономическая.- 2006.- Выпуск 103-1.- С. 71 - 78.

118.

Литвицький В. Українська економіка у вересневому інтер'єрі// Урядовий кур'єр.- 2006.- 24 жовтня.- С. 8.

119.

Смирнов Е. Управление государственными активами: корпоративное ноу-хау// Зеркало недели.- 2006.- №44.- 18-24 ноября.- С.14.


19. Приватизація.


120.

Ачкасов А.Є. Основні підходи до приватизація// Актуальні Проблеми Економіки.- 2006.- № 9(63).- С. 3 - 7.

121.

Ермишина А. Приватизация как способ спецификации прав собственности на объекты коммунального хозяйства в современных российских условиях// Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: Экономическая.- 2006.- Вып.103-4.- С.135-138.

122.

Пустовій Р.Ф. Приватизація як інституціональна умова становлення підпрємства в Україні// Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: Экономическая.- 2006.- Выпуск 103-1.- С. 186 - 193.
^ 20. Ціни. Ціноутворення.


123.

Кучер В.А. Формирование политики ценообразования на основе статистических методов анализа данных// Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: Экономическая .- 2006.- Выпуск 100-1.- С. 155 -167.

124.

Справедливое решение: Кабинет министров снизил с 1 ноября 2006 года цену на газ для населения на 18% - до 339 гривен за тысячу кубометров// Панорама.- 2006.- 1 - 8 ноября.- С. А15.
^ 21. Торгівля. Міжнародні економічні відносини.


125.

Україна. Верховна Рада.

Про проведення парламентських слухань на тему: "Стан підготовки вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ), проблеми та перспективи: Постанова Верховної Ради України, 21 вересня 2006 року, № 162-V// Відомості Верховної Ради України.- 2006.- № 43.- С. 424.

126.

Україна. Кабінет Міністрів.

Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти : Постанова Кабінету Міністрів, 9 жовтня 2006 р., № 1404.// Фінансово- економічний вісник закладів освіти.- 2006.- №10.- С.23 - 24.

127.

Україна. Кабінет Міністрів. Про державне мито: Декрет Кабінету Міністрів України, 21.01.93 р., № 7-93// Податки та бухгалтерський облік.- 2006.- № 10(124).- С. 5.

128.

Гайдатов А.В. Перспективы развития лизинга в Украине/ А.В.Гайдатов, Н.Э.Деева, И.А.Шиянов// Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: Экономическая.- 2006.- Выпуск 100-1.- С. 18 - 24.

129.

Друзенко Г. Желтый свет дальнейшему расширению ЕС// Зеркало недели.- 2006.- №44.- 18-24 ноября.- С.6.

130.

Дугінець Г. Державне регулювання трансакційних витрат економічної інтеграції в Україні// Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: Экономическая.- 2006.- Вып.103-3.- С.83-86.

131.

Костина Т.А. Институциональная структура Европейского союза// Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая.- 2006.- Выпуск 103 - 1.- С. 165 - 172.

132.

Пабат А. Економічні критерії конкурентноспроможності енергетичних технологій як передумова стратегії державного менеджменту націоноальної енергетики// Економіст: Український журнал.- 2006.- №10.- С.62-65


22. Маркетинг.


133.

Кобяк О.В. Маркетинг персоналу як вид інформаційного забезпечення ринку праці молодих фахівців// Актуальні проблеми економіки.- 2006.- № 10(64).- С. 77 - 83.

134.

Лылык И. Основные тенденции развития рынка маркетинговых исследований в Украине// Маркетинг и реклама.- 2006.- № 10(122).- С. 36.

135.

Пащенко Т. Инструменты прогнозирования в маркетинге// Маркетинг и реклама.- 2006.- № 10(122).- С. 50.


^ 23. Економічні союзи. Міжнародна економічна інтеграція.


136.

Гетьманчук А. Евроинтеграция замедленного действия// Зеркало недели.- 2006.- 28 октября - 3 ноября.- С. 5.

137.

Кіш Є. Проблеми транскордонного співробітнцтва України і Євросоюзу// Політичний менеджмент.- 2006.- № 5.- С.131 - 145.

138.

Рябінін Є. Прогреси інтеграції у XX столітті: основні концепції їх вивчення// Політичний менеджмент.- 2006.- № 5.- С. 122 - 131.

139.

Ус І.В. Інституційні бар'єри на шляху України до СОТ// Актуальні Проблеми Економіки.- 2006.- № 9(63).- С. 146 - 151.

140.

Чемісова Н.А. Сутність міжнародної економічної інтеграції як економічної категорії та методологічні засади інтеграційної стратегії України// Збірник наукових праць: Економічні науки.- 2006.- № 2.- С. 160 - 175.Місця збереження документів:


Інформаційно-бібліографічний відділ – 2 поверх

Учбовий зал – 3 поверх

Науковий зал – 4 поверх

Схожі:

За листопад 2006 року iconЗа листопад 2006 року
move to 0-16886982
За листопад 2006 року iconЗа листопад 2006 року
Бобух І. Інституціональні дослідження національного багатства в контексті перехідної економіки України// Научные труды Донецкого...
За листопад 2006 року iconДокументи
1. /Бюлетень-листопад-березень2012/bibliot.rtf
2. /Бюлетень-листопад-березень2012/biol.rtf
За листопад 2006 року iconЗа вересень 2006 року
Економіка України: За січень-липень 2006 року// Урядовий кур'єр. 2006. 29 серпня. С. 6
За листопад 2006 року iconПоточний інформаційний список за жовтень 2006 року
Про схвалення Концепції Державної програми розвитку освіти на 2006 2010 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України, 12. 07. 2006...
За листопад 2006 року iconПоточний інформаційний список за жовтень 2006 року
Про схвалення Концепції Державної програми розвитку освіти на 2006 2010 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України, 12. 07. 2006...
За листопад 2006 року iconГрафік проведення модулів Програми підвищення кваліфікації керівників нз м. Києва жовтень-листопад 2012 року

За листопад 2006 року iconЗа IІ кв. 2006р
Про порядок використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення наукових виставок І конференцій у сфері...
За листопад 2006 року iconЗа IІ кв. 2006р
Про порядок використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення наукових виставок І конференцій у сфері...
За листопад 2006 року iconПро кафедру
Політехнік 31 серпня 2006 року (Наказ 290-01 на виконання ухвали Вченої ради від 31 серпня 2006 року). Під керівництвом канд мед...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи