1 основний підручник, 2 навчальний посібник, 3 конспект лекцій, 4 методичні вказівки icon

1 основний підручник, 2 навчальний посібник, 3 конспект лекцій, 4 методичні вказівки
Скачати 150.88 Kb.
Назва1 основний підручник, 2 навчальний посібник, 3 конспект лекцій, 4 методичні вказівки
Дата22.09.2012
Розмір150.88 Kb.
ТипКонспект


Список основної навчальної літератури, що є в бібліотеці університету

1 основний підручник, 2 навчальний посібник, 3 конспект лекцій, 4 методичні вказівкип\п

Назви дисциплін за навчальним планом

Автор

Назва підручника (навчального посібника)

Видавництво, рік та мова видання

1

2

3

4

5

1.

Практичний курс англійської мови

^ 1 Аракин В.Д.

Практический курс английского языка

М.: Владос, 2003. – 228с., англ/рос.

Ахманова О. С.

Практический курс английского языка

М.: МГУ, 1989. – 440с., англ.

2 Паращук В. Ю., Грицюк Л. Ф.


Практичний курс англійської мови: підручник для студентів факультету іноземних мов вищих закладів освіти.

К.: Знання, 1999. – 526с., англ.

3 БеляеваМ.А.


Грамматика английского языка.- 5издание


М.: Высшая школа, 1971. -334с., англ.

Верба Л. Г.


Грамматика современного английского язика (справочник)


К.: Логос, 2001. – 368с., англ/рос.

ЧерноватийЛ.М

Карабан В.І.


Практичний курс англійської мови.

Dictum Factum

Advanced


Вінниця: Нова книга, 2006. – 420c., англ./укр.

Каушанская В.А.


A Grammar of the English Language

М.: Старт, 2006. – 318с., англ.

Качалова К. Н.

Грамматика английского языка. Краткий курс.

М.: Внешторгиздат., 1964. - 495с., англ./рос.

4 Швачко С.О

Методичні вказівки з граматики англійської мови: для студентів спеціальності «Переклад» денної форми навчання


Суми: Сум ДУ, 2005. – 40 с., англ.

Шумарова Н.П.

Мовна компетенція особистості в ситуації білінгвізму


К., 2000.- англ./укр

2.

Практика перекладу з англійської мови


1 Максімов С.Є.

Усний двосторонній переклад (англійська та українська мови)


К.:Ленвіт, 2007. -416с. англ./укр

Карабан В.І.

Посібник – довідник з перекладу наукової і технічної літератури на українську мову


К.; 1997. – 300 с., англ.Карабан В.І.

Переклад англійської і технічної літератури: Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми

Вінниця: Нова книга, 2002. - 564с., англ./укр.

Карабан В.І.


Переклад англійської наукової і технічної літератури: Навчальне видання, Ч. 1. Граматичні труднощі

Вінниця: Нова книга, 2001. – 305с., англ./укр.


Карабан В.І.

Переклад англійської наукової і технічної літератури: Навчальне видання, Ч. 2. Граматичні труднощі

Вінниця: Нова книга, 2001. – 324 с., англ./укр.

Карабан В.І.

Переклад англійської наукової і технічної літератури. Лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні труднощі

Вінниця: Нова книга, 2001. – 303 с., англ./укр.

^ 2 Карабан В.І., Мейс Дж.


Переклад з української мови на англійську: Навчальний посібник – довідник для студентів вищих навчальних закладів освіти

Вінниця: Нова книга, 2003. – 608 с., англ./укр.

Черноватий Л.М.

Карабан В.І.


basis practical grammar of English with exercises

Вінниця: Нова книга, 2006. – 420c., англ./укр

Шпак В. К.


Основи перекладу, граматичні та лексичні аспекти

К.: Знання, - 2007. – 310с., англ.

Шумарова Н.П.

Мовна компетенція особистості в ситуації білінгвізму

К., 2000,

Чередниченко О.І.

Про мову і переклад

Київ: Либідь, 2007. – 248с. укр.

^ 3 Корунець І.В.

Теорія і практика перекладу

Вінниця: Нова книга, 2003. – 448с. англ./укр

Максімов С.Є.

Прагматика текста международного договора (на материале английского языка) // прагматические аспекты изучения предложения и текста.

К.:КГПИИЯ, 1983

Подолкова С.В.


Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Науково-технічний переклад»


Суми: СумДУ, 2002. – 62с., англ./укр..

4 Баранова С. В.

Методичні вказівки для самостійної роботи з теорії і практики перекладу з англійської мовиСуми: Сум ДУ, 2003. – 45 с., англ./укр.


3

Актуальні проблеми теорії і практики перекладу

1 Korunets I. V.


Theory and Practice of Translation.

Vinnitsya: Nova Knyha, 2003 – 448p., англ.

^ 2 Черноватий Л.М.

Карабан В.І.


Переклад англомовної юридичної літератури

Vinnitsya: Nova Knyha, 2007 – 346p., англ./ укр

^ 3 Чередниченко А.И.

Лексико-семантические и прагматические вопросы перевода с французского языка

К., 1978

^ 4 Швачко С.О.

Алексєєва Т.В.

Методичні вказівки «Перекладацькі аспекти у вузі та школі» Зошит перекладача №4

Суми: Сум ДУ, 1999. – 28с.

Зорівчак Р.П.

Боліти болем слова нашого....

Львів , 2005

4.

Концептуаль

ні аспекти перекладу

^ 1 Коломієць Лада Володимирівна

Концептуально-методологічні засади сучасного українського поетичного перекладу (на матеріалі перекладів з англійської, ірландської та американської поезії. Монографія

К.:ВПЦ “Київський університет”, 2004, 522 с.

^ 2 Карабан В.І.


Переклад англійської і технічної літератури: Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми


Вінниця: Нова книга, 2002. - 564с., англ./укр.


Алексєєва І.О.


Курс теоретичної граматики сучасної англійської мови

Вінниця: Нова книга, 2006. – 328с. англ.

4 Чернюк Н.І., Швачко С.О.


Методичні вказівки «Переклад очима студентів»

Суми: СумДУ, 2000. – 38с. укр../англ

5.

Теорія перекладу

1 Корунець І.В.

Теорія і практика перекладу

К., 2000. – 443с.

Карабан В.І.


Переклад англійської наукової і технічної літератури: Навчальне видання, Ч. 1. Граматичні труднощі

Вінниця: Нова книга, 2001. – 305с., англ./укр.


2 Карабан В.І.


Переклад англійської наукової і технічної літератури: Навчальне видання, Ч. 2. Граматичні труднощі

Вінниця: Нова книга, 2001. – 305с., англ./укр.


Левицький В.В.

Вступ до германського мовознавства


Вінниця: Нова книга, 2001. – 324 с., англ./укр.

3 Корунець І.В.


Нарис з історії європейського й українського перекладу

Вінниця: Нова книга, 2005.- 252с. англ./укр

Подолкова С.В.


Принципи аналізу науково-технічних текстів

Суми: СумДУ, 2002. – 34с. укр./англ.

Семенец О.Е.

Панасьев А.Н.


История перевода

К.: „Либідь”, 1989Кундзіч О.

Творчі проблеми перекладу

К., 1973

Лепкий Б.С.

До питання про переклади ліричних поезій // теорія і практика перекладу

К., 1990. Вип. 17

С. 61-172

4 Баранова С. В.

Методичні вказівки для самостійної роботи з теорії і практики перекладу з англійської мови

Суми: Сум ДУ, 2003. – 45 с., англ./укр.


Зорівчак Р.

Український художній переклад і буття нації // Чужомовне письменство по сторінках західноєвропейської періодики (1914 – 1939)

Львів, 2003 С.13

6.

Композиція текстів різних жанрів

^ 1 Кухаренко В.А.

Інтерпретація тексту


Вінниця: Нова книга, 2006, англ./укр.

2 Buscemi S. V.

A Reader for Developing Writers.

New York: The Mc Graw – Hill, 1996 – 579 p., англ..

4 Козловська Г. Б.


Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Композиція текстів різних жанрів» для студентів спеціальності «Переклад» денної форми навчання.

Суми: СумДУ, 2005 – 26 с., англ..

7

Практика перекладу з менеджменту і маркетингу

^ 1 Максимов С.Є.

Усний двосторонній переклад (англійська та українська мови)

К.:ленвіт, 2007. -416с. англ./укр

^ 2 Черноватий Л.М.

Карабан В.І.

Переклад англомовної економічної літератури. Економіка США.

Вінниця: Нова книга, 2006. – 324 с., англ./укр.

4 Козловська Г. Б.

Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Практика перекладу з менеджменту і маркетингу» для студентів спеціальності «Переклад» денної форми навчання


Суми: Сум ДУ, 2004 – 47с., англ..

8.


Поверхневі та глибинні структури текстів

1 Nida E.

Toward a Science of Translating

Leiden, 1964

^ 2 Швачко С.О.

Навчити вчитися! Навчальний посібник

Вінниця: Нова книга, 2006. – 136с. англ./укр.

Catford. J.

A Linguistic Theory of Translating

Oxford, 1978

Koller M.

Einfuhrung in die Ubersetzungwisseenschaft.Wiesbaden, 1997^ 3 Кобякова І.К.

Креативне конструювання вторинних утворень в англомовному дискурсі

Вінниця: Нова книга, 2007.-127с. англ./укр.^ 4 Кобякова І.К

Анохіна Т.О

Методичні вказівки “Концептуальний переклад” до самостійної роботи

Суми: СумДУ 2007, - 100 прим..

9.

Практичний курс німецької мови

^ 1 Волина С.А.


Учебник немецкого языка

М.: Высшая школа, 1990; нім/рус

L. Kuntzsch,

E. Riswanowa

Deutsch – Land und Leute


Київ, 1993.-243с. укр/нім

2 Огуй О.Д.

Лексикологія німецької мови


Вінниця: Нова книга, 2007. – 416 нім./укр.

Тимченко Є.П.

Порівняльна стилістика німецької та української мови

Вінниця: Нова книга, 2006. – 240с. нім./укр.
Geschichtsstunden 6.

Klett Verlag, 1996
Geschichtsstunden 7.

Klett Verlag, 1996
Geschichtsstunden 8.

Klett Verlag, 1996
Heute und Morgen

Klett Verlag, 1996
Thema Politik

Klett Verlag, 1996

^ 3 Кудіна О.Ф.

Країни, де говорять німецькою

Вінниця: Нова книга, 2002. 344с. нім./укр.

4 Єрмоленко С.В.

Методичні вказівки до лекційного курсу “Практика усного перекладу з німецької мови” для студентів спеціальності “переклад”

Суми: СумДУ, 2006. – 25с., нім

10.

Практика перекладу з німецької мови

1 Кияк Т.Р.

Науменко А.М.

Огуй О.Д.

Теорія і практика перекладу. Німецька мова.

Вінниця: Нова книга, 2006.-586с. нім./укр.

Науменко А.М.

Філологічний аналіз тексту


Вінниця: Нова книга, 2006. – 416с. нім./укр.

2 Кияк Т.Р.

Теорія і практика перекладу з німецької мови

Вінниця: Нова книга, 2006. – 208с. нім./укр.

Зимомря М.І.

Основи теорії і практики перекладу (німецька мова)

Ужгород, 1985 нім./укр.


3

Вісник Сумського держуніверситету. Серія “Філологічні науки”

Суми: СумДУ, 2007.- №4(50).- 254с.

Швачко С.О.

Методологічні проблеми перекладу на сучасному етапі

Суми: СумДУ, 1999. - 195с.

Огуй О.Д.

Актульні проблеми німецько-українського перекладу

Чернівці: Рута, 2004. – 256 с.

Науменко А.П.

Нова філологія: Науковий журнал

Запоріжжя: ЗДУ, 2000-2005. -№9-17Зорівчак Р.П.

Реалія і переклад

Л., 1989

Кияк Т.Р.

Лингвистические аспекты терминоведения

К.:УМКВО, 1989.-354с.

К.Г.М. Котлиб

Немецко-русский и русско-немецкий словарь “ложных друзей переводчика”

М.: СЭ, 1972.-448с.

4 Єрмоленко С.В.

Методичні вказівки до лекційного курсу “Практика усного перекладу з німецької мови” для студентів спеціальності “переклад”

Суми: СумДУ, 2006. – 25с., нім

11.

Науково-дослідна робота

1

Соціолінгвістичний моніторинг мовою статистики

К.,2006 С.48

^ 2 Перебейнос В.І.

Статистичні методи для лінгвістів


Вінниця: Нова книга, 2001.-168с. англ./укр.

Сухорольська С.М.

Методи лінгвістичних досліджень

Львів: Вид. центр ЛНУ 2006.- 344с^ 3 Левицький В.В.

Квантитативні методи у лінгвістиці.

Вінниця: Нова книга, 2005.-264с.укр

Кононенко П.П.

Українська освіта у світовому часопросторі

Освіта. №40. С.3

Кухаренко В.А.


Практикум зі стилістики англійської мови.


Вінниця: Нова книга, 2006.-160с. англ./укр.

4 Кобякова І.К.

Методические указания по организации научно –исследовательской работы студентов

Суми: Сум ДУ, 1998. – 19с.

Кобякова І.К.

Методичні вказівки до написання курсових і дипломних робіт спеціальності «Переклад» денної форми навчання

Суми: Сум ДУ, 2004. – 28с., укр.

12.

Методика викладання перекладу

2 Швачко С.О.

Навчити вчитися! Навчальний посібник

Вінниця: Нова книга, 2006. – 136с. англ./укр.

4 Швачко С.О.

Алексєєва Т.В.

Методичні вказівки «Перекладацькі аспекти у вузі та школі» Зошит перекладача №4

Суми: Сум ДУ, 1999. – 28с.

13.

Проблеми перекладу галузевих термінів

Карабан В.І.


Посібник – довідник з перекладу наукової і технічної літератури на українську мову.

К.; 1997. – 300 с., англ.


14.

Системна організація лексики: контрастивний аналіз

1Черноватий Л.М.

Карабан В.І.

Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Система державного управління США

Вінниця: Нова книга, 2006. -272с. англ./укр.

2 Швачко С.О.

Навчити вчитися! Навчальний посібник

Вінниця: Нова книга, 2006. – 136с. англ./укр.

3 Левицький В.В.

Семасіологія


Вінниця: Нова книга, 2005.-512с. англ./укр.


Схожі:

1 основний підручник, 2 навчальний посібник, 3 конспект лекцій, 4 методичні вказівки icon1 основний підручник, 2 навчальний посібник, 3 конспект лекцій, 4 методичні вказівки
Практичний курс англійської мови: підручник для студентів факультету іноземних мов вищих закладів освіти
1 основний підручник, 2 навчальний посібник, 3 конспект лекцій, 4 методичні вказівки icon«Методи, моделі та інформаційні технології в управлінні соціально-економічними, екологічними та технічними системами»
Основний текст основний текст основний текст основний текст основний текст основний текст основний текст основний текст основний...
1 основний підручник, 2 навчальний посібник, 3 конспект лекцій, 4 методичні вказівки iconХарківська національна академія міського господарства горєлкіна Ю. В. Конспект лекцій І методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни
Конспект лекцій І методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Організація І методика аудиту» (для слухачів...
1 основний підручник, 2 навчальний посібник, 3 конспект лекцій, 4 методичні вказівки iconСеменюк Едуард Павлович 1935 року народження
Автор більше 300 друкованих праць, серед яких 5 монографій, підручник, навчальний посібник, статті (в т ч у зарубіжних виданнях),...
1 основний підручник, 2 навчальний посібник, 3 конспект лекцій, 4 методичні вказівки iconВ. Т. Семенов, В. О. Хесін, Р. В. Амельченко, Д. В. Бабкіна навчальний посібник з дисциплін «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування»
Рекомендовано мон україни як навчальний посібник, гриф надано (рішення від )
1 основний підручник, 2 навчальний посібник, 3 конспект лекцій, 4 методичні вказівки iconНавчальний посібник за редакцією А. М. Шевченка, О. П. Яворовського. Винниця: нова книга, 2005. Гігієна та екологія / Підручник за редакцією Бардов В. Г. Москаленко В. Ф. Яворовський. Винниця: "Нова Книга" О. П київ. 2006
Гігієна праці: Навчальний посібник / За редакцією Яворовського О. П., Солдака І.І. – К.: Медицина,2004
1 основний підручник, 2 навчальний посібник, 3 конспект лекцій, 4 методичні вказівки iconНавчальний посібник за редакцією А. М. Шевченка, О. П. Яворовського. Винниця: нова книга, 2005. Гігієна та екологія / Підручник за редакцією Бардов В. Г. Москаленко В. Ф. Яворовський. Винниця: "Нова Книга" О. П київ. 2006
Гігієна праці: Навчальний посібник / За редакцією Яворовського О. П., Солдака І.І. – К.: Медицина,2004
1 основний підручник, 2 навчальний посібник, 3 конспект лекцій, 4 методичні вказівки iconНазва статті прізвище та ініціали
Основний текст основний текст основний текст основний текст основний текст основний текст основний текст основний текст основний...
1 основний підручник, 2 навчальний посібник, 3 конспект лекцій, 4 методичні вказівки iconI. Предмет І задачі дослідження операцій
Навчальний посібник являє собою конспект лекцій для студентів економічних фахів по однойменній дисципліні. У кожній главі розглядаються...
1 основний підручник, 2 навчальний посібник, 3 конспект лекцій, 4 методичні вказівки iconІІ. Освіта: Київський технікум залізничного транспорту (1961–1963). Філософський факультет Київського національного університету (1968–1973). ІІІ. Професійна кар’єра
Автор близько 200 друкованих праць, серед яких 1 монографія, підручник, навчальний посібник, статті (в т ч у зарубіжних виданнях),...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи