Лютий 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія icon

Лютий 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія
Скачати 258.11 Kb.
НазваЛютий 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія
Сторінка1/4
Дата22.09.2012
Розмір258.11 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Сумський державний університет

Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua

e-mail: library@sumdu.edu.ua

Нові надходження літератури:

Поточний інформаційний список, лютий 2004 р.

1. Комп`ютерна техніка і технологія.

1.

004(031) Л47

Леонтьев В.

Новейшая энциклопедия персонального компьютера.- М.: Олма-пресс, 1999.- 640 с.

Кільк. прим.: 1 уз

2.

004.42(075.8) Б83

Боровик В. А., Тыркусова Н. В.

Программирование: Учеб. пособие. Ч.1.- Сумы: СумГУ, 2004.-

107 с.

Кільк. прим.: 66: 51 аб, 2 кх, 3 уз, 10 каф. инф.

3.

Лис, Дерк.

004.43(035) Л83

Си С++: Справочник.- М.: Бином, 1997.- 592 с.

Кільк. прим.: 1 уз

4.

004.43(075.8) Ф 24

ФароновВ В.

Турбо Паскаль: Начальнй курс. Учебное пособие.- 7-е изд., перераб.- М.: Нолидж, 2002.- 576 с.

Кільк. прим.: 1 уз

5.

004.438.(075.8) П44

Подбельский В. В.

Язык Си++: Учеб. пособие.- 5-е изд.- М.: Финансы и Статистика, 2001.- 560 с.

Кільк. прим.: 1 уз

6.

004.45 П 69

Перри Г.

Освой самостоятельно Microsoft Windows Me за 24 часа: Научное пособие.- М.: Издат. дом Вильямс, 2001.- 320 с.

Кільк. прим.: 1 нз

7.

004.451(075.8) К 29

Катренко А. В.

Системний аналіз об'єктів та процесів комп'ютеризації: Навчальний посібник.- Львів: Новий світ-2000, 2003.- 424 с.- (Вища освіта в Україні)

Кільк. прим.: 1 уз

8.

004.738.5 Г 55

Глушаков С. В. и др.

Работа в сети Internet / С. В. Глушаков, Д. В.Ломотько, А.С.Сурядный.- 2-е изд., доп., перераб.- Х.: Фолио, 2003.- 399 с.- (Учебный курс).

Кільк. прим.: 2 нз

9.

004.738.5 Ш25

Шапошников И.

Інтернет - программирование.- Санкт-Петербург: БХВ, 2000.- 224 с.

Кільк. прим.: 1 уз

2. Загальні питання науки і культури.

10.

008(100+477)(091) І-90

Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти / В.Греченко, І.Чорний, В.Кушнерук, В.Режко.- К.: Літера, 2002.- 464 с.

Кільк. прим.: 1 уз

11.

008(477)(075.8) Ш 37

Шевнюк О. Л.

Українська та зарубіжна культура: Навчальний посібник для внз.- 2-е вид., виправ.- К.: Знання-Прес, 2003.- 277 с.

Кільк. прим.: 1 уз

12.

013:62 Д76

Друковані праці Національного університету "Львівська політехніка"за 2002 рік: Бібліографічний показчик / Уклад. І.О.Білоус,М.В.Загачевська,І.О.Войтович; За ред. О.В.Шишки.- Л.: Видав.Національного університету "Львівська політехніка", 2002.- 496 с.

Кільк. прим.: 1 ДІВ

13.

016:912.43 С 66

Сосса Р.

Типографічне картографування території України(1920-2002 рр.).- Бібліографічний показчик.- К.: ДНВП"Картографія", 2003.- 128 с.- (Українська картографія: історія, стан, перспетииви)

Кільк. прим.: 1 ДІВ

14.

016:912.43"1945-2000" С 66

Сосса Р.

Картографічні твори, видані ДНВП"Картографія"(1945-2000 рр.).- К.: ДНВП"Картографія", 2001.- 216 с.- (Українська картографія: історія, стан, перспективи.)

Кільк. прим.: 1 ДІВ

15.

070"192/193"(091) М 35

Матяш І.

Українська архівна періодика 1920-1930-х рр.: Історія, бібліографія, бібліометрія.- К., 1999.- 480 с.

Кільк. прим.: 1 ДІВ

3. Філософія. Психологія.

16.

1(075.8) О75

Основы современной философии: Учебники для высших учебных заведений.- 4-е изд., доп.- Санкт-Петербург: Лань, 2002.- 384 с.- (Учебники для вузов. Специальная литература)

Кільк. прим.: 1 уз

17.

1(076) П69

Практикум з філософії: Методичний посібник для викладачів та студентів ВНЗ / За заг. ред. В. Л. Петрушенка.- Львів: "Новий світ-2000", 2003.- 256 с.

Кільк. прим.: 1 уз

18.

1(477)(091)(075.8) Г 70

Горський В. С.

Історія української філософії: Навчальний посібник для внз - 4-е вид., доп.- К.: Наукова думка, 2001.- 372 с.- (Філософія України)

Кільк. прим.: 1 уз

19.

159.9 Б87

Братко - Кутинський О.

Як удосконалити свою психіку.- К.: Артек, 2003.- 176 с.

Кільк. прим.: 5( 1 кс, каф. псих. – 2, мф – 2 )

20.

159.9:62(075.8) Т76

Трофімов Ю. Л.

Інженерна психологія: Підручник для внз. - К.: Либідь, 2002.- 264 с

Кількість прим.: 1 уз

21.

16(075.8) Ж 59

Жеребкін В. Є.

Логіка: Підручник для внз. - 6-е вид., стереотип. - К.: Основа-Знання, 2003.- 255 с.

Кільк. прим.: 1 уз

4. Релігія. Теологія.

22.

2(092) К91

Куницький Л.

Спогади молодих літ та заслання.- Львів, 2003.- 255 с.

Кільк. прим.: 2 кс

23.

23/28(075.8) Ш 37

Шевченко А. И.

Основы христианства: путь к истине .Учебное пособие доя вузов.- 2-е изд.- Донецк: Наука і освіта, 2001.- 256 с.

Кільк. прим.: 1 гум

5. Суспільні науки.

24.

311.3(075.8) С 78

Статистика: Учебное пособие для вузов / Под ред. М.Р.Ефимовой.- М.: ИНФРА-М, 2002.- 336 с.- ( Вопрос - ответ).

Кільк. прим.: 1 нз

25.

316(075.8) Т 64

Тощенко Ж. Т.

Социология: Общий курс: Учебник для вузов. - 2-е изд., доп., перераб.- М.: Юрайт, 2003.- 527 с.

Кільк. прим.: 1 уз

26.

316.(075.8) Н 39

Некрасов А. И.

Основы социологии: Конспект лекцій: Для вузов. - Х.: Одиссей, 2002.- 256 с.

Кільк. прим.: 1 уз

27.

316.3(075.8) С69

Соціологія культури: Навч. посібник для внз. - К.-Львів: "Каравела"-"Новий світ-2000", 2002.- 334 с.

Кільк. прим.: 1 уз

28.

316:616.98:578.828(477) О-93

Оцінка можливостей розвитку програм профілактики ВІЛ в середовищі споживачів ін'єкційних наркотиків / Балакирева О.М., Варбан М.Ю., Яременко О.О. та ін.- К.: Центр"Соціальний моніторинг", 2003.- 230 с.

Кільк. прим.: 1 аб

6. Політика.

29.

32(075.8) М33

Матвеев С. А.

Политология: Учеб. пособие для вузов / С. А. Матвеев, Л. С. Буланенко, С. А. Михеев.- Х.: Одиссей, 2003.- 336 с.

Кільк. прим.: 3 ( 2 аб, 1 мф )

30.

32(075.8) П 53

Політологія: Підручник для внз / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка.- 2-е вид., перероб., доп.- К.: Академія, 2002.- 528 с.- (Альма - Матер).

Кільк. прим.: 1 уз

31.

32(075.8) П11

Піча В. М.

Політологія: Конспект лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України / В. М. Піча, Н. М. Хома.- 2-ге вид., доп.- Львів: Новий світ-2000, 2003.- 172 с.

Кільк. прим.: 1 уз

32.

32(075.8) П32

Піча В. М.

Політологія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти / В. М. Піча, Н. М. Хома.- К.-Львів: Каравела - Новий Світ-2000, 2002.- 344 с.

Кільк. прим.: 1 уз

33.

32(477)(091)"19" П50

Політична історія України ХХ століття: У 6 томах. Т. 1. На зламі століть (кінець ХІХ ст. - 1917 р.)/ І.Ф. Курас та ін.- К.: Генеза, 2002.- 424 с.

Кільк. прим.: 8 ( 3 аб, 1 ДІВ, 3 ПВ, 1 каф. пол. )

34.

32(477)(091)"19" П50

Політична історія України ХХ століття: У 6 Т. Т. 2. Революція в Україн: політико-державні моделі та реалії (1917 - 1920)/ Солдатенко В.Ф., Верстюк В.Ф.- К.: Генеза, 2003.- 488 с.

Кільк. прим.: 1 каф. пол.

35.

32(477)(091)"19" П50

Політична історія України ХХ століття: У 6 Т. Т. 3. Утвердження радянського ладу в Україні (1921 - 1938)/ С.В. Кульчицький, Ю.І, Шаповал, В.А. Греченко та ін.- К.: Генеза, 2003.- 448 с.

Кільк. прим.: 1 каф. пол.

36.

32(477)(091)"19" П50

Політична історія України ХХ століття: У 6 Т. Т. 4. Україна у Другій світовій війні, 1939 - 1945/ Кер. тому Кучер В.І.- К.: Генеза, 2003.- 584 с.

Кільк. прим.: 1 каф. пол.

37.

32(477)(091)"19" П50

Політична історія України ХХ століття: У 6 Т. Т. 5. Українці за межами УРСР (1918 - 1940) / Кер. тому В.П. Трощинський.- К.: Генеза, 2003.- 720 с.

Кільк. прим.: 1 каф. пол.

38.

32(477)(091)"19" П50

Політична історія України ХХ століття: У 6 Т. Т. 6. Від тоталітаризму до демократії (1945 - 2002)/ О.М. Майборода, Ю.І. Шаповал, О.В. Гарань та ін.- К.: Генеза, 2003.- 696 с.

Кільк. прим.: 1 каф. пол.

7. Економіка. Економічна наука.

39.

33(075.8) Э 40

Экономическая теория: Учебник для вузов / Под ред. докт. эконом. наук В.Д.Камаева.- 7-е изд. , пераб., доп.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002.- 640 с.

Кільк. прим.: 1 нз

40.

330(075.8) П 14

Паламарчук В. О. та ін.

Основи економічної теорії: Політекономія Навчальний посібник/ В.О.Паламчук, П.П.Теличук, Є.В.Мішенін.- Суми: Мрія-1 ЛТД, 2002.- 280 с.

Кільк. прим.: 3 нз

41.

330.1(09)(075.3) Л 36

Левита Р. Я.

История экономических учений: Учебное пособие. Полный курс в кратком изложении.- М.: ИНФРА-М, 2001.- 224 с.- (Высшее образование)

Кільк. прим.: 1 нз

8. Макроекономіка. Мікроекономіка.

42.

330.101.54:004 М 59

Мікроекономічне моделювання і інформаційні технології / О. О. Бакаєв та ін. - К.: Наукова думка, 2003.- 181 с.

Кільк. прим.: 2 ( 1 нз, 1 каф. інф. )

43.

330.101.541(075.8) К 82

Кривцов О. С.

Макроекономіка у запитаннях та відповідях: Навчальний посібник/ О.С.Кривцов, В.М.Бережний, В.М.Онегін.- Х.: Фактор, 2003.- 199 с.

Кільк. прим.: 1 нз

44.

330.101.542(075.8) Л 63

Лісовий А. В.

Мікроекономіка: Курс лекцій.- К.: ЦУЛ, 2003.- 192 с.

Кільк. прим.: 1 нз

45.

330.101.542(075.8) С 37

Симкина Л. Г.

Микроэкономика: Учебник для вузов / Л. Г.Симкина, Б. В.Корнейчук.- 2-е изд.- СПб.: Пітер, 2003.- 432 с.- (Учебное пособие)

Кільк. прим.: 1 нз

46.

330.44(477)(075.8) Р 33

Редченко К. І.

Стратегічний аналіз у бізнесі: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти.- 2-е вид., доп.- Л.: Новий Світ-2000, Альтаїр-2002, 2003.- 272 с.

Кільк. прим.: 1 нз

9. Праця. Робота. Економіка праці.

47.

331 М 85

Мотиваційний механізм формування конкурентоспроможної робочої сили: Збірник наук. праць / Під. ред. Д. П. Богиня.- 2 вип.- 188 с.- (Економіка праці та соціальної сфери)

Кільк. прим.: 1 нз

48.

331.5(075.8) Р 58

Рощин С. Ю., Разумова Т. О.

Экономика труда: Экономическая теория труда. Учебное пособие для вузов / С. Ю. Рощин, Т. О. Разумова.- М.: ИНФРА-М, 2001.- 400 с.- (Высшее образование)

Кільк. прим.: 1 нз

10. Регіональна економіка.

49.

332.012.23(477.62) П 17

Папайка А. А.

Развитие экономических отношений в среде преобразования промышленого региона / А. А. Папайка, В. Г. Саенко, Г. В. Саенко.- Донецк: ДонГУЭТ им.М. Туган-Барановского2003.- 720 с.

Кільк. прим.: 1 гум

11. Фінанси.

50.

336(075.8) Р 59

Рогатенюк Э. В., Пожарицкая И. М.

Финансы: Учебное пособие для вузов.- Симферополь: Крымская академия проридоохранного и курортного строительства, 2002.- 232 с.

Кільк. прим.: 1 нз

51.

336.14 Ч-83

Чугунов І. Я.

Бюджетний механізм регулювання економічного розвитку.- К.: НІОС, 2003.- 488 с.

Кільк. прим.: 1 нз

52.

336.225.673(075.8) І 85

Ісаншина Г. Ю.

Податковий менеджмент: Навчальний посібник для екон. спец. внз. - К.: ЦУЛ, 2003.- 260 с.

Кільк. прим.: 1 нз

53.

336.27(438)(094) С 83

Страхування експортних кредитів: :залучення польського досвіду: ( збірник довідкових матеріалів та нормативних актів ) / За заг. наук. ред. Гриценка А. А.- К., 2003.- 157 с.

Кільк. прим.: 1 нз
12. Економічне становище. Економічна політика.

54.

338.4(066) Е 45

Економіко - математичне моделювання соціально-економічних систем: Збірник наукових праць. Вип.3 / Відп. ред. О. О. Бакаєв.- К.: Міжнародний науково-навчальний центр ЮНЕСКО інформаційних технологій і систем, 2002.- 131 с.

Кільк. прим.: 1 нз

55.

338.43(477) М80

Мороз О. О.

Аграрні реформи в Україні: теорія, історія, еволюція парадигми: Монографія.- Вінниця: Універсум, 2003.- 233 с.

Кільк. прим.: 1 кс

56.

338.45(075.8) З-17

Зайцев Н. Л.

Экономика промышленного предпиятия: Практикум Учебное пособие для вузов.- М.: ИНФРА-М, 2001.- 192 с.- (Высшее образование).

Кільк. прим.: 1 нз

57.

338.5(075.8) Р 59

Рогатенюк Э. В.

Ценообразование: Учебное пособие для вузов.- Симферополь: Крымская академия природоохранного и курортного строительства, 2002.- 185 с.

Кільк. прим.: 1 нз

12. Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка.

58.

339.138(075.8) К 78

Крамаренко В. І.

Маркетинг: Навчальний посібник для екон. спец. внз- К.: ЦУЛ, 2003.- 258 с.

Кільк. прим.: 1 нз

59.

339.9.01 Ш 37

Шевчук В.

Міжнародна економіка: Теорія і практика.- Львів: Каменяр, 2003.- 719 с.

Кільк. прим.: 1 нз
  1   2   3   4

Схожі:

Лютий 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія iconЛютий 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія
Турбо Паскаль: Начальнй курс. Учебное пособие. 7-е изд., перераб. М.: Нолидж, 2002. 576 с
Лютий 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія iconЖовтень 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія
Засоби оцінювання характеристик пристроїв неперервно-дискретного відображення цифрової інформації: Монографія / А. М. Пєтух, В. В....
Лютий 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія iconЗа лютий 2007 р. Комп’ютерна наука І технологія
Плескач В. Л. Інформаційні технології та системи: Підручник для студентів економічних спеціальностей/ В. Л. Плескач, Ю. В. Рогушина,...
Лютий 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія iconВересень 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія
Информатика. Базовый курс/ Под ред. С. В. Симоновича. 2-е изд. Спб: Питер, 2003. 640 с
Лютий 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія iconВересень 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія
Информатика. Базовый курс/ Под ред. С. В. Симоновича. 2-е изд. Спб: Питер, 2003. 640 с
Лютий 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія iconЛекція 1 "Інформатика та комп'ютерна техніка" "Інформатика та комп'ютерна техніка" для студентів економічних спеціальностей
Складено відповідно нормативним програмам дисциплін фундаменталь­ного циклу освітньо-професійної підготовки бакалаврів з економіки...
Лютий 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія iconЛекція 1 "Інформатика та комп'ютерна техніка" "Інформатика та комп'ютерна техніка" для студентів економічних спеціальностей
Складено відповідно нормативним програмам дисциплін фундаменталь­ного циклу освітньо-професійної підготовки бакалаврів з економіки...
Лютий 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія iconЛекція 1 "Інформатика та комп'ютерна техніка" "Інформатика та комп'ютерна техніка" для студентів економічних спеціальностей
Складено відповідно нормативним програмам дисциплін фундаменталь­ного циклу освітньо-професійної підготовки бакалаврів з економіки...
Лютий 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія iconЛекція 1 "Інформатика та комп'ютерна техніка" "Інформатика та комп'ютерна техніка" для студентів економічних спеціальностей
Складено відповідно нормативним програмам дисциплін фундаменталь­ного циклу освітньо-професійної підготовки бакалаврів з економіки...
Лютий 2004 р. Комп`ютерна техніка І технологія iconЛекція 1 "Інформатика та комп'ютерна техніка" "Інформатика та комп'ютерна техніка" для студентів економічних спеціальностей
Складено відповідно нормативним програмам дисциплін фундаменталь­ного циклу освітньо-професійної підготовки бакалаврів з економіки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи