Міжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика управління економічним розвитком» icon

Міжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика управління економічним розвитком»
Скачати 149.89 Kb.
НазваМіжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика управління економічним розвитком»
Дата18.10.2012
Розмір149.89 Kb.
ТипДокументи

ВСВЕ

Міжнародна науково-практична конференція

«Теорія та практика управління економічним розвитком»

22-24 листопада 2012 року, м. Київ, Український дім


Організатори

Всеукраїнська спілка вчених-економістів

&

Академія економічних наук України

Благодійний фонд «Нова генерація»

Центр досліджень постіндустріального суспільства (Росія)

Інститут економіки НАН Білорусі

Інститут економіки та прогнозування НАН України

Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України

Інститут економіки промисловості НАН України

Інститут проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України

Інститут проблем управління Російської академії наук

Донецький національний технічний університет

^ Житомирський державний технологічний університет

Запорізький національний університет

Київський міський центр з інвестицій та розвитку

Київський національний економічний університет

^ Київський національний торговельно-економічний університет

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Київський університет ринкових відносин

Конгрес підприємців «Призма 24»

Міжнародна асоціація інституціональних досліджень

Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

^ Національний університет «Львівська політехніка»

Полонійська академія у Ченхостові (Польща)

Полтавський університет економіки і торгівлі

Сумський державний університет

^ Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

Спілка рекламістів України

ТОВ «Економічний науково-освітній центр»

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського

Інтернет-портал «Інтелектуальна столиця» (ПП Злобін І. В.)

Харківська національна академія міського господарства

^ Харківський національний економічний університет

Харківський державний політехнічний університет

Херсонський національний технічний університет

Хмельницький національний університет

^ Українська асоціація маркетингу


Генеральний медіа-партнер: журнал «Ваш Бізнес»

Офіційний медіа-партнер: журнал «Маркетинг і реклама»

Журнал «Маркетинг в Україні»

Стратегічний інтернет-партнер: компанія «Адамант»


Офіційний партнер конференції: Видавничий дім «Гребенників - Київ»

^ ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Олександр Амоша - д.е.н., професор, академік Національної академії наук України, Президент Академії економічних наук України, директор Інституту економіки промисловості Національної академії наук України;

^ Андре Вочино – професор Університету Дікін (Австралія);

Віктор Базилевич - д.е.н., професор, член-кор. Національної академії наук України, декан економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

^ Євген Бершеда - д.е.н., професор, член-кор. Національної академії наук України, завідувач відділу комплексних проблем державотворення Інституту законодавства Верховної Ради України;

^ Томас Бигер – д.е.н., професор, ректор Університету Санкт Гален (Швейцарія);

Борис Буркинський - д.е.н., професор, академік Національної академії наук України, директор Інституту проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України;

^ Олександр Васильєв - президент Конгресу підприємців «Призма 24»;

Валерій Геєць - д.е.н., професор, академік Національної академії наук України, віце-президент Національної академії наук України, директор Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України;

^ Олексій Дайнеко – д.е.н., проф., директор Інституту економіки Національної академії наук Білорусі;

Дементьєв В’ячеслав – д.е.н., професор, директор ННІ «Вища школа економіки і менеджменту» ДонНТУ, співголова Міжнародної асоціації інституційних досліджень;

^ Владіслав Іноземцев – д.е.н., професор, директор Центру досліджень постіндустріального суспільства (Росія);

Олександр Кендюхов – голова Всеукраїнської спілки вчених-економістів, д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України, завідувач кафедри стратегічного управління економічним розвитком ДонНТУ;

^ Олег Кузьмін - д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємства Національного університету «Львівська політехніка»;

Анатолій Мазаракі – д.е.н., професор, академік Національної академії педагогічних наук України, ректор Київського національного торговельно-економічного університету;

Ігор Манцуров – д.е.н., професор, член-кор. Національної академії наук України, директор Науково-дослідницького інституту економіки при Міністерстві економіки України;

^ Ерік Найман - д.е.н., керуючий партнер «Capital Times»;

Роберт Нижегородцев – д.е.н., завідувач лабораторії Інституту проблем управління Російської академії наук, професор Фінансового університету при Уряді Російської Федерації;

^ Анатолій Павленко - д.е.н., професор, академік Національної академії наук України, ректор Київського національного економічного університету;

Юрій Пахомов – д.е.н., професор, академік Національної академії наук України, директор Інституту світової економіки і міжнародних відносин Національної академії наук України;

^ Юлія Ролофф - професор Школи Бізнесу Рене (Франція);

Гергій Сігуа – д.е.н., професор, Голова Представництва торгово-промислової палати Грузії в Україні, радник Українського кредитно-банківського союзу;

^ Марія Урбанієць – д.е.н., перший проректор Полонійської академії у Ченхостові (Польща);

Олег Устенко – виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера;

^ Володимир Черевань - д.е.н., професор, ректор Київського університету ринкових відносин;

Анатолій Чухно – д.е.н., професор, академік Національної академії наук України, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

^ Ганна Шиптур - експерт із соціальних питань Канадського інституту урбаністики (Канада);

Ян Віктор – д.е.н., професор Краківського університету економіки (Польша).


^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова організаційного комітету Кендюхов Олександр Володимирович – голова Всеукраїнської спілки вчених-економістів, д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України, завідувач кафедри стратегічного управління економічним розвитком ДонНТУ;

^ Амоша О. І. - д.е.н., профессор, академік НАН України, Президент Академії економічних наук України, директор Інституту економіки промисловості НАН України;

^ Азарян О. М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського;

Білопольський М. Г. - д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту ПДТУ, віце-президент Академії економічних наук України;

Борисов Д. – директор Київського міського центру інвестицій та розвитку;

Бурдяк О. М. – голова Чернівецької обласної організації ВСВЕ, к.е.н., доцент, декан факультету торговельного підприємництва та міжнародної економіки Чернівецького торговельно-економічного інституту;

^ Геєць В. М. - д.е.н., профессор, академік НАН України, віце-президент НАН України, директор Інституту економіки та прогнозування НАН України;

Гончаров І. М. – голова Миколаївської обласної організації ВСВЕ, к.е.н., доцент, проректор з науково-організаційної роботи Миколаївського державного політехнічного інституту;

^ Дейнега О. В. – голова Рівненської обласної організації ВСВЕ, к.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки та маркетингу Рівненького інституту слов’янознавства Київського славістичного університету;

Дементьєв В. В. – д.е.н., професор, директор ННІ «Вища школа економіки і менеджменту» ДонНТУ, співголова Міжнародної асоціації інституційних досліджень;

^ Злобін І. В. – к.е.н., доцент кафедри стратегічного управління економічним розвитком ДонНТУ, засновник Інтернет-порталу «Інтелектуальна столиця»;

Івченко М. - керівник інформаційно-аналітичного центру «FOREX CLUB» в Україні;

^ Колеснікова Н. М. – д.е.н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи Державного економіко-технологічного університету транспорту;

Ковальчук С. В. – голова Хмельницької обласної організації ВСВЕ, к.е.н., доцент, завідувач кафедри маркетингу Хмельницького національного університету;

Корнєв М. М. – голова Донецької обласної організації ВСВЕ, д.е.н., професор Донецького державного університету управління;

Левченко О. М. – голова Кіровоградської обласної організації ВСВЕ, д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України, декан факультету економіки та менеджменту Кіровоградського національного технічного університету;

Легенчук С. Ф. – голова Житомирської обласної організації ВСВЕ, д.е.н., доц., зав. каф. фундаментальних економічних дисциплін Житомирського державного технологічного університету;

Леонова Л. О. – к.е.н., доцент, директор ТОВ «Економічний науково-освітній центр»;

Лепа Р.М. – д.е.н., проф., завідувач відділу Інституту економіки промисловості Національної академії наук України;

^ Ліпич Л. Г. – голова Волинської обласної організації ВСВЕ, д.е.н., професор, декан економічного факультету Волинського національного університету ім. Л. Українки;

Лилик І. В. – к.е.н., доцент, генеральний директор Української асоціації маркетингу;

Ляшенко О. М. – голова Тернопільської обласної організації ВСВЕ, д.е.н., проф., завідувач кафедри Тернопільського національного економічного університету;

^ Ляшенко В. І. - д.е.н., академік АЕН України, завідувач відділу проблем регуляторної політики та розвитку підприємництва Інституту економіки промисловості НАН України;

Макогон Ю. В. – д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Донецького національного університету, віце-президент АЕН України;

Максимова Т. С. – голова Луганської обласної організації ВСВЕ, д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля;

^ Міненко М. А. – д.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Київського національного університету харчових технологій;

Мних О. Б. – голова Львівської обласної організації ВСВЕ, д.е.н., професор Національного університету «Львівська політехніка»;

Момот Т. В. – голова Харківської обласної організації ВСВЕ, д.е.н., професор, завідувач кафедри «Облік та аудит» Харківської національної академії міського господарства;

^ Найман Е. Л. - д.е.н., керуючий партнер «Capital Times»;

Нейкова Л. І. – голова Одеської обласної організації ВСВЕ, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу Одеського державного аграрного університету;

Пахомов Ю. М. – д.е.н., професор, академік НАН України, директор Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України;

Перерва П. Г. – д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України, декан економічного факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;

^ Притульська Н.В. – д.т.н., професор, проректор з наукової роботи Київського національного торгівельно-економічного університету;

Ревтюк Є. А. – голова Івано-Франківської обласної організації ВСВЕ, к.е.н., доц., декан факультету управління галузевим і регіональним економічним розвитком Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;

^ Ромат Є.В. – голова Спілки рекламістів України, професор, д. н. з держ. упр., завідувач кафедри маркетингу та реклами КНТЕУ;

Рогоза М.Є. - д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики, перший проректор Полтавського університету економіки і торгівлі;

^ Румянцев А. О. - д.т.н., професор кафедри менеджменту Краматорського економіко-гуманітарного інституту;

Рухлядін В.І. – к.е.н., доцент, академік Академії економічних наук України, виконавчий директор Асоціації випускників Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського;

Сабадаш В. В. – голова Сумської обласної організації ВСВЕ, к.е.н., доцент Сумського державного університету;

Савіна Г. Г. – голова Херсонської обласної організації ВСВЕ, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та маркетингу Херсонського національного технічного університету;

Сігуа Г. – д.е.н., професор, Голова Представництва торгово-промислової палати Грузії в Україні, радник Українського кредитно-банківського союзу;

Сірко А. В. – голова Вінницької обласної організації ВСВЕ, д.е.н., професор Вінницького інституту економіки ТНЕУ;

^ Сокол М. П. – директор Департаменту стратегічного маркетингу та розвитку бізнесу корпорації «Богдан»;

Старостіна А. О. – голова Київської обласної організації ВСВЕ, д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Київського національного університету ім. Т. Шевченка;

Хамініч С. Ю. – голова Дніпропетровської обласної організації ВСВЕ, д.е.н., проф., академік Міжнародної кадрової академії, завідувач кафедри маркетингу Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара;

Череп А. В. – голова Запорізької обласної організації ВСВЕ, д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України, декан економічного факультету Запорізького національного університету;

Черничинець С. П. – член Вищої ради ВСВЕ, к.е.н., доцент Тернопільського національного економічного університету;

Чернявська О. В. – голова Полтавської обласної організації ВСВЕ, д.е.н., професор, зав. кафедри фінансів Полтавського університету економіки і торгівлі;

^ Чернявський П. О. – к.е.н., голова Черкаської обласної організації ВСВЕ;

Швець І. Ю. – голова Кримської республіканської організації ВСВЕ, д.е.н., професор, завідувач кафедри державного та регіонального управління Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського;

Шкарлет С. М. – голова Чернігівської обласної організації ВСВЕ, д.е.н., професор, ректор Чернігівського державного технологічного університету;

Щедрін Ю. В. – директор соціальних програм благодійного фонду «Нова генерація».


^ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ


1. Стратегія та тактика управління національним економічним розвитком.

2. Природа світової економічної кризи та тенденції розвитку світової економіки.

3. Україна в контексті глобальних економічних процесів.

4. Теорія та практика управління економічним розвитком підприємства.

5. Проблеми управління регіональним економічним розвитком.

6. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку: держава, регіон, підприємство.

7. Фінансово-кредитний механізм, податкова та пенсійна системи як стратегічні інструменти національного економічного розвитку.

8. Маркетингові технології в системі забезпечення сталого економічного розвитку.

9. Облік та аудит в системі управління економічним розвитком підприємства.

10. Людські ресурси як ключовий чинник економічного розвитку.


^ РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ


22 листопада 2012 року

Заїзд учасників конференції.

Ознайомча програма з містом Київ.


23 листопада 2012 року

м. Київ, вул. Хрещатик, 2, Український дім

9.00 – 10.00 Реєстрація. Кава-брейк.

10.00 - 13.00 Робота Першого з’їзду Всеукраїнської спілки вчених-економістів

13.00 – 14.00 Перерва на обід

14.00 - 15.30 Відкриття науково-практичної конференції. Пленарне засідання (перша частина)

15.30 - 16.00 Кава-брейк

16.00 – 17.30 Пленарне засідання (друга частина)

18.00 – 20.30 Святкова вечеря

23 листопада 2012 року в Українському домі з нагоди Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія та практика управління економічним розвитком» буде функціонувати виставка-продаж українських національних сувенірів та витворів мистецтв


^ 24 листопада 2012 року

м. Київ, вул. Кіото, 19,

Київський національний торговельно-економічний університет

9.00 – 9.50 Засідання робочої групи з підготовки Для підприємців

Міжнародного інноваційного форуму: 9.00-10.00 Майстер-клас 1

«Наука і бізнес: партнерство заради розвитку» 10.15-11.15 Майстер-клас 2

10.00 - 12.30 Робота за секціями. 11.30-12.30 Майстер-клас 3

12.30 – 13.00 Кава-брейк

13.00 – 15.00 Круглий стіл. Підведення підсумків конференції

15.00 – 17.00 Екскурсійна програма.

17.00 - Від’їзд учасників конференції


Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.


ЗАЯВА

на участь у роботі конференції


Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________

Країна ______________________________________________

Науковий ступінь _____________________________________

Вчене звання _________________________________________

Місце роботи (навчання), посада ________________________

Тематичний напрямок конференції _____________________

Тема доповіді________________________________________

Поштова адреса______________________________________

Телефон______________ Моб. тел. _____________________

Е-mаіl_______________________________________________

Прохання зазначити з наступного переліку

Планую:

  • виступити з доповіддю (до 10 хв.)

  • взяти участь як слухач

  • дистанційна участь

Дата приїзду______________________

Потреба у бронюванні готелю так ; ні


Для включення у програму конференції приймаються заяви на участь і тези, отримані оргкомітетом в електронному вигляді на електронну скриньку vsve.press@mail.ru до 10 жовтня 2012 року.

Увага! На електронну скриньку конференції треба також вислати фото чи скановану копію платіжного доручення.

Увага! Проконтролюйте телефонним дзвінком або електронним запитом, чи отримав оргкомітет Ваші матеріали.

^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Іванов Іван Васильович к.е.н., доцент

Харківський національний економічний університет, Україна


^ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ ЕКОНОМІЧНИХ АГЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ІНВЕСТУВАННЯ


Процес інституціоналізації соціально-економічних відносин у загальному розумінні представляє .....

Література


Обсяг тез - 2 повні сторінки українською, російською або англійською мовою. Кількість авторів – не більше двох. Тези у форматі А4. Всі поля по 2 см. Міжстроковий інтервал - одинарний. Розмір абзацного відступу – 1,25 см. Шрифт - Times New Roman, 16. Посилання на джерела у відповідності до ДСТУ 7.1-84.


Організаційний внесок за участь у конференції для учасників з України становить 250 грн. До організаційного внеску входять: участь у роботі конференції, комплект для учасника конференції, програма конференції, сертифікат, збірка матеріалів конференції, обід, кава-брейк. За участь у святковій вечері треба додатково сплатити 200 грн. (у цьому разі загальний платіж за участь у конференції складає 450 грн.). Проживання учасники конференції сплачують самостійно. Дистанційна участь – 150 грн. (надсилається збірка тез і сертифікат).

^ Організаційний внесок за участь у конференції сплачувати за наступними реквізитами:

ТОВ «Економічний науково-освітній центр»

ЄДРПОУ: 38221057

Р/р: 26000392330700 в «УкрСиббанк»

МФО: 351005

^ Призначення платежу (обов’язково): за участь у конференції «Теорія та практика управління економічним розвитком», вказати прізвище та ініціали учасника. Без ПДВ.

або

Виконавець: Ф/о ПП Злобін Ілля Володимирович

Р/р: 2600810268980

Банк: ПАТ «Український Бізнес Банк, м. Донецьк»

МФО: 334969

Код ЄДРПОУ: 2863000095

Виконавець не є платником ПДВ.

^ Призначення платежу (обов’язково): за участь у конференції «Теорія та практика управління економічним розвитком», вказати прізвище та ініціали учасника.


^ Для участников конференции из стран СНГ принимаются оргвзносы в рублях России по платежной системе WebMoney.

Кошелек: Рубли Россия R404833156799. Очное участие в конференции – 1300 рублей, дистанционное участие (высылаются сборник и сертификат) – 650 рублей. В примечании к платежу указать: "Оплата за участие в конференции ТПУЭР 23.11.2012. Фамилия, инициалы".


^ ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ


Учасники конференції запрошуються до авторської участі у колективних монографіях «Стратегічне управління національним економічним розвитком» (розділи: інвестиційно-інноваційна політика, фінансово-кредитний механізм, податкова та пенсійна системи, людський капітал, паливно-енергетичній потенціал та інші) та «Теорія та практика управління економічним розвитком підприємства». Для участі у монографіях треба на електрону адресу організаційного комітету направити матеріал у відповідності до тематики монографії від 8 до 15 сторінок. Вартість публікації – 20 грн./стор. Для членів редакційних колегій участь безкоштовна.


^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОЗДІЛУ У МОНОГРАФІЮ

Обсяг розділу у монографію – 8-15 сторінок українською мовою. Кількість авторів – один. Матеріали в форматі А4. Всі поля по 2 см. Міжстроковий інтервал - одинарний. Розмір абзацного відступу – 1,25 см. Шрифт - Times New Roman, 16. Посилання на джерела у відповідності до ДСТУ 7.1-84.

Розділи монографій необхідно направити в оргкомітет конференції до 10 жовтня 2012 року.

Електронна адреса, на яку направляти заяву на участь у конференції, копію платіжного доручення, тези, розділи у монографію: vsve.press@mail.ru


Увага! Для членів ВСВЕ участь у конференції ВСВЕ є обов’язковою!


Інформаційний центр конференції: 099 033 00 39

E-mail: vsve.press@mail.ru


Секретар конференції:

062 301 03 62, 096 49 232 17 – Тамара Фільчакова


Директор департаменту комунікацій та міжнародних зв’язків:

+38 050 567 40 04 - Світлана Демьянова-Пономаренко


Більш детальна інформація на офіційному сайті ВСВЕ: vsve.ho.ua

Схожі:

Міжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика управління економічним розвитком» iconМіжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика управління економічним розвитком»
Олександр Амоша д е н., професор, академік Національної академії наук України, Президент Академії економічних наук України, директор...
Міжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика управління економічним розвитком» iconМіжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика управління економічним розвитком»
Олександр Амоша д е н., професор, академік Національної академії наук України, Президент Академії економічних наук України, директор...
Міжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика управління економічним розвитком» iconЗвіт про роботу конференції міжнародна науково-практична конференція ”економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”
Квітня 2012 року в оназ ім. О. С. Попова на базі Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту відбулась Міжнародна науково-практична...
Міжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика управління економічним розвитком» iconЗвіт про проведення конференції у 2011 році назва заходу Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія І практика вдосконалення машин: проблеми та перспективи»
Назва заходу – Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія І практика вдосконалення машин: проблеми та перспективи»
Міжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика управління економічним розвитком» iconІнститут менеджменту Кафедра документознавства та управління соціальними комунікаціями Міжнародна науково-практична конференція «Документ, мова, соціум: теорія та практика»
Мета конференції: висвітлити актуальні теоретичні та практичні питання у сфері документознавства, мовознавства, прикладної лінгвістики,...
Міжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика управління економічним розвитком» iconV міжнародна науково-практична конференція “економіка підприємства: теорія І практика” 10 жовтня 2014 року
Мета конференції: обговорення вченими і практиками результатів наукових досліджень та досвіду функціонування підприємств в контексті...
Міжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика управління економічним розвитком» iconФаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика IV міжнародна науково-практична конференція Київ, Україна 1-2 квітня 2011 р. Шановні колеги!
Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика”, яка відбудеться 1-2 квітня 2011 р у Національному авіаційному університеті...
Міжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика управління економічним розвитком» iconФаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика V міжнародна науково-практична конференція Київ, Україна 6-7 квітня 2012 р. Шановні колеги!
Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика”, яка відбудеться 6-7 квітня 2012 р у Національному авіаційному університеті...
Міжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика управління економічним розвитком» iconМіжнародна науково-практична конференція «Теорія І практика сучасного права: перспективи та сьогодення» м. Запоріжжя, 28-29 квітня 2012 р
Конференція проводиться з метою здійснення комплексного наукового розгляду сучасного стану юридичної науки в Україні та світі з залученням...
Міжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика управління економічним розвитком» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національна академія педагогічних наук України Відділення психології, вікової фізіології та дефектології Інститут психології імені Г.
Тернопіль відбудеться ІІ міжнародна науково-практична конференція «Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи