Інформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності) icon

Інформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності)
Скачати 97.44 Kb.
НазваІнформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності)
Дата13.09.2012
Розмір97.44 Kb.
ТипІнформація

Міністерство освіти і науки, Ministry of Education, Science, Youth

молоді та спорту України and Sports of Ukraine

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ SUMY STATE

УНІВЕРСИТЕТ UNIVERSITY


40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2 2, Rymsky-Korsakov St., Sumy, Ukraine, 40007

E-mail: info@tender.sumdu.edu.ua E-mail: info@tender.sumdu.edu.ua

Телефон: (0542) 687-826 Telephone: (0542) 687-826

Факс: (0542) 687-826 Fax: (0542) 687-826

Запит цінових пропозицій


1. Замовник:

1.1. Найменування Сумський державний університет

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05408289

1.3. Місцезнаходження м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, індекс - 40007

1.4. Реєстраційний рахунок замовника 35220003000024, в ГУДКСУ в Сумській області

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail) Положій Анатолій Михайлович, проректор з АГР, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб. 505, індекс – 40007, тел. (0542) 330-393 факс (0542) 687-826 е-mail info@tender.sumdu.edu.ua

^ 1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; 00027777

2. Джерело фінансування закупівлі кошти державного бюджету

3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

^ 4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності) www.sumdu.edu.ua

5. Інформація про предмет закупівлі:

^ 5.1. Найменування предмета закупівлі м’ясопродукти (15.13.1)

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри


п/п

Найменування

Вимоги до складу, якості


Кількість, кг.

1

Ковбаса напівкопчена I ґатунку

оболонка білкозин

ТУ У 15.1-20611875.24-2002

690

2

Ковбаса напівкопчена «Краківська» або еквівалент вищого ґатунку

оболонка натуральна

ДСТУ 4435: 2005

90

3

Ковбаса варена I ґатунку

без включення шматочків сала; оболонка поліамід

ТУ У 21667547.002-97

1150

4

Ковбаса варена “Кальміуська” або еквівалент вищого ґатунку

оболонка натуральна

ДСТУ 4436: 2005

95

5

Сосиски I ґатунку

свино-яловичі (50 гр./шт.); оболонка поліамід

ТУ У 21667547.002-97

3800

6

Балик копчено-запечений вищого ґатунку

ТУ У 21667547.011-99

50

7

Карбонат варено-копчений вищого ґатунку

ТУ У 21667547.011-99

40

8

Буженина копчено-запечена вищого ґатунку

ТУ У 21667547.011-99

130

9

Ковбаса сирокопчена I ґатунку

оболонка кутізин

ТУ У 21667547.015-2000

100

10

Ковбаса варено-копчена “Московська” або еквівалент вищого ґатунку

оболонка білкозин

ДСТУ 4591: 2006

30


^ 5.3. Строк поставки товарів або надання послуг березень - грудень 2012 року.


6. Основні умови договору

 • обсяг закупівлі товару може бути зменшений залежно від реального фінансування видатків та потреб Покупця;

 • грошові зобов’язання за договором виникають у Покупця на суму асигнувань, встановлених кошторисом. Грошові зобов’язання на суму перевищення виникають виключно при збільшенні асигнувань;

 • істотні умови договору про закупівлю не змінюються до повного виконання зобов’язань Сторонами, крім випадків, передбачених законодавством, цим договором;

 • ціна за одиницю товару може змінюватись не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі, та відбудеться не раніше трьох місяців з дня його укладення;

 • сторони можуть домовитись про постачання більш якісного товару, ніж передбачено договором, за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі;

 • термін виконання зобов'язань щодо передачі товару та дія договору можуть бути продовжені за згодою сторін у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі;

 • ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін;

 • товари постачаються з періодичністю 2-3 рази на тиждень партіями згідно заявок Покупця, в яких вказуються необхідні асортимент та кількість, у тарі, що відповідає вимогам санітарних правил і норм;

 • товар поставляється протягом 1 робочого дня з моменту отримання заявки від Покупця за адресою - м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, їдальня СумДУ спеціалізованим автотранспортом, що забезпечує збереження якості товару під час його транспортування;

 • оплата товару здійснюється протягом 7 робочих днів після поставки товару на підставі рахунку на оплату товару (далі - рахунок) та накладних.

 • ціна товару включає витрати на доставку, транспортування, розвантаження та пов’язані з ним операції, сплату податків і зборів (обов’язкових платежів);

 • товар за якістю повинен відповідати встановленим державним стандартам, технічним умовам, що діють на момент постачання, вимогам Покупця;

 • продавець несе повну відповідальність за кількість та якість товару, а також за додержання узгоджених термінів поставки;

 • покупець зобов'язаний:

 • своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;

 • приймати поставлені товари, що відповідають умовам договору згідно накладної;

 • покупець має право:

 • достроково розірвати договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його у строк не менш ніж 3 дні;

 • контролювати поставку товарів у строки, встановлені договором;

 • відмовитися від приймання товару, що не відповідає діючим державним стандартам, технічним умовам, вимогам Покупця щодо кількості, якості, асортименту, з простроченим терміном реалізації або з терміном, що перевищує 2/3 терміну реалізації;

 • постачальник зобов'язаний:

 • здійснити поставку товарів належної якості у строки, встановлені договором;

 • надати сертифікат (посвідчення) якості на кожну партію товару;

 • постачальник має право:

 • своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

 • у разі порушення строків поставки товару Постачальник сплачує Покупцю пеню у розмірі 0,1 % вартості товару, з якого допущено прострочення виконання за кожен день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості;

 • при порушенні термінів оплати Покупець виплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої суми за кожен день прострочення;

 • за порушення умов зобов'язання щодо якості товару Постачальник зобов’язаний сплатити штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісного товару;

 • дія договору може бути достроково припинена за згодою Сторін;

 • договір може бути розірваний з ініціативи однієї зі Сторін у разі істотного порушення іншою його умов;

 • договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2012 року;

 • дія договору про закупівлю продовжується на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку 2013 року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у цьому договорі.


7. Строк дії цінових пропозицій 120 календарних днів.

^ 8. Подання цінових пропозицій:

8.1. Місце м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус «Г», каб.407, індекс – 40007, спосіб подання – особисто або поштою

8.2. Строк 21 лютого 2012р. до 10-00

9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус «Г», каб.407, індекс - 40007

9.2. Дата 21 лютого 2012р.

9.3. Час об 11.30

10. Додаткова інформація

1. Кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена.

2. Усі документи, що подаються учасником в складі цінової пропозиції, викладаються українською мовою. У разі надання документа, який видано іноземною мовою (окрім російської) учасник зобов’язаний прикласти належним чином оформлений переклад українською мовою.

3. Оцінка цінових пропозицій та визначення переможця процедури запиту цінових пропозицій здійснюється по предмету закупівлі в цілому. Переможцем визнається той учасник, який подав пропозицію, що відповідає вимогам замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну.

4. Цінова пропозиція подається у письмовій формі за підписом учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою, у запечатаному конверті. В складі цінової пропозиції необхідно надати наступні документи, кожен з яких повинен бути підписаний керівником чи уповноваженою посадовою особою учасника (або учасником – фізичною особою) та скріплений власною печаткою учасника (ця вимога не стосується учасників, які здійснюють свою діяльність без печатки):

4.1. Цінову пропозицію у формі, що наведена в додатку до запиту (подається Учасником на фірмовому бланку). В графі «Найменування» вказується повне наменування товару, відповідно до вимог Замовника (п. 5.2. Запиту цінових пропозицій), із зазначенням назви (у разі наявності). У разі подання пропозицій щодо еквівалента товару вказується його конкретна назва.

4.2. Документальне підтвердження відповідності учасників наступним вимогам:

щодо правомочності на укладення договору про закупівлю - документ, про обрання/призначення керівником або документ, що підтверджує надання повноважень іншій особі (крім керівника) щодо підписання договору від імені учасника (довіреність або доручення).

щодо провадження учасником підприємницької діяльності відповідно до положень його статуту:

- копію статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб);

- довідку, складену у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів, банківські реквізити);

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

- копію свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та фізичних осіб) або копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

- копію довідки з ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб).

- копія паспорта (для фізичних осіб).

4.3. Документально підтверджене погодження учасником основних умов договору (п. 6 Запиту цінових пропозицій).


 Голова комітету з конкурсних торгів В.О. Касьяненко


Вик.: секретар комітету з конкурсних торгів

Гаркуша І.В. – тел. (0542) 687-826

Додаток


Форма “Цінова пропозиція”


Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у процедурі запиту цінових пропозицій на закупівлю м’ясопродуктів (15.13.1), згідно з вимогами Замовника.

Вивчивши запит Ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника, зазначені у запиті, за наступними цінами:


Найменування

Виробник

^ Одиниця

виміру

Кількість

Ціна за одиницю, грн., з ПДВ

Загальна вартість, грн., з ПДВ

...................................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................................


Ціна пропозиції Σ


Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів з дня розкриття пропозицій, встановленого Вами.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося укласти договір про закупівлю відповідно до основних умов договору, зазначених у запиті, у строк не раніше ніж через п'ять робочих днів з дня публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.


Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

Схожі:

Інформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності) iconІнформація про закупівлю www tender me gov ua Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www pdpu edu uа
Найменування. Державний заклад “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Інформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності) iconІнформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www ksu ks ua Інформація про предмет закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника. №35222006003993, Банк – гудку херсонської області, мфо 852010
Інформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності) iconІнформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www zakdu edu ua (розділ «Інфо-центр», Комітет з конкурсних торгів)
Реєстраційний рахунок замовника. –р/р 35224003002009 в гудку закарпат області, мфо 812016
Інформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності) iconІнформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності)
move to 0-16357339
Інформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності) iconІнформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www nltu edu ua Інформація про предмет закупівлі
Качковський Олександр Петрович проректор, Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, каб. 19, (032)237-79-90, nltu@ukr net
Інформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності) iconІнформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www nltu edu ua Інформація про предмет закупівлі
Данчук Олег Тадейович- проректор, Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, каб. 19, (032)237-79-90, nltu@ukr net
Інформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності) iconІнформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності)
Положій Анатолій Михайлович, проректор з агр, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб. 505, індекс – 40007, тел. (0542)...
Інформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності) iconІнформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності)
Положій Анатолій Михайлович, проректор з агр, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб. 505, індекс – 40007, тел. (0542)...
Інформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності) iconІнформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www dgasa dn ua. Інформація про предмет закупівлі
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками: Шапенська Ольга Володимирівна. Зав сектором фев. Донецька...
Інформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності) iconІнформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www dgasa dn ua. Інформація про предмет закупівлі
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками: Шапенська Ольга Володимирівна. Зав сектором фев. Донецька...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи