Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №16 від 06 травня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №16 від 06 травня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів
Скачати 339.19 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №16 від 06 травня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів
Дата13.09.2012
Розмір339.19 Kb.
ТипРішення


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням комітету з конкурсних торгів

Протокол №16 від 06 травня 2011 р.


Голова комітету з конкурсних торгів


____________________ В.О. Касьяненко


ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ


Капітальний ремонт гуртожитку №2

Лот 1 – капітальний ремонт – заміна вікон та дверей на кухнях

Лот 2 – капітальний ремонт сантехнічних вузлів


Процедура закупівлі – відкриті торги


м. Суми – 2011

ЗМІСТ


Розділ 1 Загальні положення ............................................................................................................ 3 

Розділ 2 Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів .... 3 

Розділ 3 Підготовка пропозицій конкурсних торгів ....................................................................... 4

Розділ 4 Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів ..................................................... 8 

Розділ 5 Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця ................................. 9

Розділ 6 Укладання договору про закупівлю ................................................................................... 11


Додаток №1 Технічне завдання (Дефектний акт №1; Дефектний акт №2)................................... 13

Додаток №2 Форма конкурсної пропозиції ......................................................................................18


^ Розділ 1. Загальні положення 

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів 

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі - Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом. 

^ 2. Інформація про замовника торгів 

  

повне найменування 

Сумський державний університет 

місцезнаходження 

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками 

Положій Анатолій Михайлович проректор з адміністративно-господарської роботи

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2,

тел. (0542) 330-393 факс (0542) 687-826

е-mail: info@tender.sumdu.edu.ua

^ 3. Інформація про предмет закупівлі 

  

найменування предмета закупівлі 

Капітальний ремонт гуртожитку №2

Лот 1 – капітальний ремонт – заміна вікон та дверей на кухнях

Лот 2 – капітальний ремонт сантехнічних вузлів

вид предмета закупівлі 

роботи 

місце, кількість, обсяг виконання робіт

м. Суми, вул. Замостянська, 5, гуртожиток №2

строк виконання робіт

лот 1 – 30 календарних днів;

лот 2 – 90 календарних днів.

^ 4. Процедура закупівлі 

Відкриті торги 

5. Недискримінація учасників 

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах 

^ 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів 

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.^ 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів 

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються учасником, викладаються українською мовою. У разі надання документа, який видано іноземною мовою (окрім російської) учасник зобов’язаний прикласти належним чином оформлений переклад українською мовою.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів 

^ 1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів 

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону 

^ 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону 

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 

^ 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як щодо предмета закупівлі, так і щодо визначених частин предмета закупівлі (лотів).

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:
- повне найменування і місцезнаходження замовника;
- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;
- повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
- маркування: "Не відкривати до 16 червня 2011 року до 14-00”

^ 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим цією документацією, а саме:

 • документів згідно п. 7 розділу 3 цієї Документації конкурсних торгів;

 • конкурсної пропозиції (згідно Додатку №2 цієї Документації конкурсних торгів);

 • договірної ціни;

 • зведеного кошторисного розрахунку за формою локального кошторису;

 • розгорнутого розрахунку прямих витрат до локального кошторису;

 • розрахунку загальновиробничих витрат;

 • розрахунку адміністративних витрат;

 • розрахунку прибутку;

 • підсумкової відомості ресурсів.

- документально підтвердженого погодження учасником істотних умов договору за підписом уповноваженої посадової особи та скріплені печаткою, відповідно до п. 2 Розділу 6 цієї Документації;

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям (згідно п. 6 розділу 3 Документації конкурсних торгів).

^ 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів щодо кожної частини предмета закупівлі (лота):

Лот 1 – ^ 900,00 грн. (дев’ятсот грн., 00 коп.)

Лот 2 – 3 500,00 грн. (три тисячі п’ятсот грн. 00 коп.);

вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів: банківська гарантія

строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів 90 днів  

^ 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:
- закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;

- укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;

- відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

- закінчення процедури закупівлі у разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.
Замовник повертає документ, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів, поштою на адресу учасника або особисто його представнику.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:

- відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;

 • непідписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю.Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до загального фонду державного бюджету.

^ 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.
Учасник має право:
- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

^ 6. Кваліфікаційні критерії до учасників 

Учасники подають документальне підтвердження відповідності їх наступним кваліфікаційним критеріям:

щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази:

- довідку довільної форми про наявність необхідного обладнання, устаткування, матеріально-технічної бази, необхідних для виконання договору.

щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

- довідку довільної форми про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають знання та досвід, необхідні для виконання договору.

щодо наявності досвіду виконання аналогічних договорів:

- довідку довільної форми про виконання аналогічних договорів (обов’язково зазначаються: назва організації з якою укладено договір, предмет закупівлі, сума договору, термін виконання договору).

щодо наявності фінансової спроможності:

- оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність заборгованості за кредитами, видану не раніше дати виходу оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю визначених цією документацією робіт.

- копії: балансу; звіту про фінансові результати; звіту про рух грошових коштів за останній звітний період.

Учасники подають документальне підтвердження відповідності їх наступним вимогам:

щодо правомочності на укладення договору про закупівлю:

- документ, про обрання/призначення керівником або документ, що підтверджує надання повноважень іншій особі (крім керівника) щодо підписання договору від імені учасника (довіреність або доручення).

щодо відсутності рішення про визнання учасника банкрутом або відкриття ліквідаційної процедури:

- оригінал або нотаріально завірена копія довідки Агентства з питань банкрутства або Департаменту з питань банкрутства Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

щодо відсутності заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів):

- оригінал або нотаріально завірена копія довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету дійсну на дату проведення торгів.

щодо провадження учасником підприємницької діяльності відповідно до положень його статуту:

- копію статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб);

- копію ліцензії на виконання робіт, визначених цією документацією та щодо яких учасник подає свою пропозицію;

- довідку, складену у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

- копію свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та фізичних осіб).

- копію довідки з ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

- копія паспорта (для фізичних осіб).

Документи, що не передбачені законодавством для учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

^ 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником в Додатку №1 цієї документації конкурсних торгів, а саме:

- опис якісних та технічних характеристик основних будівельних та інших матеріалів, що будуть застосовуватися при виконанні робіт.

У разі подання учасником пропозиції конкурсних торгів за Лотом №1 надати:

- копії сертифікатів відповідності на профіль ПВХ та фурнітуру, які учасник пропонує в своїй пропозиції конкурсних торгів;

- копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи про відповідність виробів ПВХ, які учасник пропонує в своїй пропозиції конкурсних торгів вимогам санітарного законодавства України.

^ 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів 

Лот 1 – капітальний ремонт – заміна вікон та дверей на кухнях (згідно Додатку №1 - технічне завдання (Дефектний акт №1).


Лот 2 – капітальний ремонт сантехнічних вузлів (згідно Додатку №1 технічне завдання (Дефектний акт №2).

^ 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. 

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 

^ 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:  

  

спосіб подання пропозицій конкурсних торгів 

Особисто або поштою 

місце подання пропозицій конкурсних торгів 

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб.407

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 

Дата ^ 16 червня 2011р. до 10-00 год.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

^ 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів  

  

місце розкриття пропозицій конкурсних торгів 

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб.407

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 

Дата 16 червня 2011 р. Час о 14.00 год.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.


Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота).

Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.


Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону 

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 

^ 1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію 

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Критерієм оцінки пропозицій конкурсних торгів учасників є ціна.

Методика оцінки: Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця здійснюється по кожному лоту окремо. Найбільш економічно вигідною пропозицією по кожному лоту визначається та пропозиція конкурсних торгів, ціна якої найнижча.

У випадку наявності однакової найнижчої ціни пропозиції конкурсних торгів кількох учасників, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю у голосування не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальним є голос голови комітету з конкурсних торгів.

^ 2. Виправлення арифметичних помилок 

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Пропозиції, визначені як такі, що відповідають вимогам документації конкурсних торгів, перевіряються Замовником на предмет арифметичних помилок. Помилки виправляються Замовником у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється 

^ 3. Інша інформація 

Ціна пропозиції повинна бути розрахована відповідно до “Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000)”.

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

Розрахунок ціни пропозиції має бути наданий у друкованому вигляді та на магнітному носії у відповідному програмному комплексі.

Документація конкурсних торгів безоплатно надсилається (поштою) або надається (особисто) замовником протягом трьох робочих днів з дня отримання від фізичної/юридичної особи письмового запиту.

^ 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів 

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:
1) учасник:
- не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;
- не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
- не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону. 

^ 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 

Замовник відміняє торги у разі:
- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;
- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
- виявлення факту змови учасників;
- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;
- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;
- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;
- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:
- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю 

^ 1. Терміни укладання договору  

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

^ 2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю 

 1. Підрядник зобовязаний власними силами та засобами виконати роботи з капітального ремонту гуртожитку №2, а Замовник прийняти та оплатити виконані роботи.

 2. Строки виконання робiт з капітального ремонту гуртожитку №2 встановлюються Договором пiдряду.

 3. Оплата робіт здійснюється Замовником протягом 7 робочих днів після підписання акту виконаних робіт та надходження коштів відповідно до асигнувань загального (спеціального) фонду Державного бюджету.

 4. Обсяг закупівлі робіт може зменшуватись залежно від реального фінансування видатків.

 5. Ціна договору може бути зменшенна за згодою сторін.

 6. Замовник має право перерахувати Підряднику аванс у розмірі до 30% вартості обсягу робіт на придбання і постачання необхідних матеріалів.

 7. Договірна ціна є твердою.

 8. Замовник має право:

 • вiдмовитися вiд прийнятrя закiнчених робiт у разi виявлення недолiкiв, якi виключають можливiсть використання вiдповiдно до мети, зазначеної у пpоектнiй документації та договорi пiдряду, i не можуть бути усунені пiдрядником чи замовником;

 • вимагати безоплатного виправлення недолiкiв, що виникли внаслiдок допущених пiдрядником порушень;

 • вiдмовитися вiд договору пiдряду та вимагати вiдшкодування збиткiв, якщо пiдрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їx настiльки повiльно, що закiнчення їх у строк, визначений договором пiдряду, стає неможливим;

 • вiдмовитися вiд договору пiдряду в будь-який час до закiнчення виконання робiт, оплативши пiдряднику виконану частину робiт на підставі акту фактично виконаних робіт.

 • iнiцiювати розірвання договору пiдряду та вимагати вiдшкодування збиткiв за наявностi iстотних порушень пiдрядником умов договору пiдряду.

 1. Пiдрядник несе вiдповiдальнiсть за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини матерiальних цінностей, що належать замовнику.

 2. Пiдрядник гарантує якiсть закiнчених робiт i змонтованих конструкцiй, досягнення показникiв, визначених Замовником, та можливість їx експлуатацiї пpотягом гарантійного строку. Гарантійний строк становить 1 рік, з дня прийняття робіт замовником.

 3. Виявлені протягом гарантійного строку недоробки та дефекти Підрядник усуває за свій рахунок.

 4. За порушення з вини Підрядника строків виконання робіт він сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1% вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості. Збитки пiдлягають відшкодування у повному розмiрi незалежно вiд стягнення неустойки.

 5. У випадку порушення умов зобов'язання щодо якості робіт Підрядник сплачує штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості робіт.

 6. Умови договору є незмінними після його підписання до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків, передбачених законодавством та договором.

^ 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. 

^ 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю 

Не вимагаєтьсяДодаток №1

Технічне завданняДефектний акт №1

Капітальний ремонт гуртожитку №2 (капітальний ремонт - заміна вікон та дверей на кухнях)

Умови виконання робіт: виконання робіт в приміщеннях що експлуатуються
Об`єми виконання робіт:

 

№ п/п

Найменування робіт і витрат

Одиниця виміру

Кількість

Примітка

1

2

3

4

5

1

Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах

100шт

0,32

 

2

Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах

100шт

0,32

 

3

Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок

100м2

0,08

 

4

Знімання засклених віконних рам

100м2

0,5606

 

5

Знімання дверних полотен

100м2

0,62

 

6

Заповнення прорізів у кам'яних стінах дверними блоками з металопластику, площа прорізу до 2 м2 (двохкамерний склопакет) згідно з технічними характеристиками (Додаток до дефектного акту №1)

100м2

0,62

 

7

Установлення віконних блоків із металопластику в кам'яних стінах, площа прорізу до 2 м (двохкамерний склопакет, з установленням відливів і підвіконних дощок) згідно з технічними характеристиками (Додаток до дефектного акту №1)

100м2

0,5606

 ^

Додаток до дефектного акту №1Технічні характеристики металопластикового профілю:

1. Профіль не менше 3-х повітряних камер з товщиною полки профіля не менше 3 мм;

2. Ширина профіля рами не менше 64 мм;

3. Ширина створи віконної 77 мм;

4. Ширина імпоста 80 мм;

5. Колір профіля білий;

6. Склопакет двохкамерний, товщина скла не менше 32 мм;

7. Фурнітура поворотно-відкидна.


Монтаж виконувати згідно ДСТУ Б В. 2,6-79:2009Дефектний акт №2

Капітальний ремонт гуртожитку № 2 (капітальний ремонт сантехнічних вузлів)

Умови виконання робіт: Виконання ремонтно-будівельних робіт в будівлях, що експлуатуються, к=1,2.
Об`єми виконання робіт:

 

№ п/п

Найменування робіт і витрат

Одиниця виміру

Кількість

Примітка

1

2

3

4

5

1

Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток

100м2

1,02

 

2

Розбирання цементних плінтусів

100м

1,7

 

3

Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток

100м2

2,42

 

4

Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2

100м2

1,687

 

5

Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах

100шт

0,48

 

6

Знімання дверних полотен

100м2

0,437

 

7

Знімання наличників

100м

1,85

 

8

Установлення дверних коробок в перегородках

100м2

0,442

 

9

Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 15 мм

100м2

4,107

 

10

Установлення дверних полотен внутрішніх в санвузлах, кухонних, шафових, антресольних

100шт

0,32

 

11

Установлення наличників

100м

1,85

 

12

Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів без установлення плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону

100м2

4,107

 

13

Улаштування цегляних фундаментів під чаші "Генуя"

м3

4,9

 

14

Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції

100м2

1,02

 

15

Улаштування цементної стяжки товщиною 30 мм по бетонній основі площею до 20 м2

100м2

1,02

 

16

Улаштування покриття з керамічних плиток на розчині

100м2

1,02

 

17

Устройство каркасов потолков и стен из гнутых оцинкованных профилей, устройство каркаса потолка под облицовку пластиком

100 м2

0,958

 

18

Устройство каркасов потолков и стен из гнутых оцинкованных профилей, устройство каркаса стен под облицовку пластиком

100 м2

0,2842

 

19

Облицювання каркасів стін неперфорованим паперово-шаруватим декоративним пластиком товщиною 2 мм

100м2

0,2842

 

20

Облицювання каркасів стель неперфорованим паперово-шаруватим декоративним пластиком товщиною 2 мм

100м2

0,958

 

21

Поліпшене фарбування білилом заповнень дверних прорізів по дереву

100м2

0,31

 

22

Поліпшене фарбування білилом дверних блоків, підготовлених під друге фарбування, по дереву

100м2

0,801

 

23

Установлення вентиляційних грат та ревізійних дверок

100шт

0,48

 

 

електроосвітлення

 

 

 

24

Демонтаж схованої електропроводки

100м

3,2

 

25

Демонтаж вимикачів, розеток

100шт

0,32

 

26

Демонтаж світильників з лампами розжарювання

100шт

0,32

 

27

Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні

100м

3,2

 

28

Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних

100шт

0,32

 

29

Монтаж світильника ущільненого напівгерметичного для ламп розжарювання

100шт

0,32

 

30

Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт

100шт

0,08

 

 

водопостачання і каналізація

 

 

 

31

Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм

100шт

0,24

 

32

Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2

100м

0,2

 

33

Демонтаж (К = 0,40). Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром 50 мм

100м

0,686

 

34

Демонтаж (К = 0,40). Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром 100 мм

100м

0,885

 

35

Демонтаж (К = 0,40). Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм

100м

1,12

 

36

Демонтаж (К = 0,40). Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм

100м

2,45

 

37

Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб діаметром 20 мм

100м

2,24

 

38

Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб діаметром 40 мм

100м

1,1

 

39

Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм

100м

0,77

 

40

Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм

100м

0,98

 

41

Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання та опаленння діаметром 25 мм

1 під'єднання

4

 

42

Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання та опаленння діаметром 50 мм

1 під'єднання

2

 

43

Демонтаж раковин [умивальників]

100к-т

0,32

 

44

Демонтаж змішувачів

100шт

0,32

 

45

Демонтаж унітазів зі змивними бачками

100к-т

0,16

 

46

Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком

10к-т

1,6

 

47

Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води

10к-т

4

 

48

Установлення змішувачів

10шт

4

 

49

Навантаження сміття вручну

1 т

33,96

 

50

Перевезення сміття до 20 км

т

33,96

 Додаток №2


Форма „Конкурсна пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.


^ ФОРМА "КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку та заповнюється учасником щодо одного або обох лотів)


Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю робіт з капітального ремонту гуртожитку №2 (вказується назва лоту (лотів)) згідно з технічним завданням Замовника торгів (далі - завдання).

Підтверджуємо, що маємо можливість та погоджуємося виконати всі вимоги Замовника, зазначені у документації конкурсних торгів.

Ціна пропозиції, за яку ми згодні виконати роботи з капітального ремонту гуртожитку №2, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат складає :

Лот 1 - ___________________________ грн. в т.ч. ПДВ _____________ (без ПДВ для неплатників ПДВ);

Лот 2 - ___________________________ грн. в т.ч. ПДВ _____________ (без ПДВ для неплатників ПДВ).

Підтверджуємо, що строк, протягом якого ця пропозиція є дійсною, становить 90 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 14 (чотирнадцять) днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше 30 днів з дня акцепту пропозиції та виконати всі умови, передбачені Договором.


Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №16 від 06 травня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №20 від 27 травня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів
Розділ 1 Загальні положення
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №16 від 06 травня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №16 від 06 травня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів
Розділ 1 Загальні положення
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №16 від 06 травня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет Шосткинський інститут затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №6 від 26 травня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів
Розділ 1 Загальні положення
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №16 від 06 травня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет Шосткинський інститут затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №6 від 26 травня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів
Розділ 1 Загальні положення  
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №16 від 06 травня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №11 від 14 квітня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів
Розділ 1 Загальні положення
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №16 від 06 травня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №10 від 01 квітня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів
Розділ 1 Загальні положення
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №16 від 06 травня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №4 від 03 березня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів
Розділ 1 Загальні положення
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №16 від 06 травня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №11 від 14 квітня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів
Розділ 1 Загальні положення
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №16 від 06 травня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №10 від 01 квітня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів
Розділ 1 Загальні положення
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №16 від 06 травня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів Протокол №39 від 15 вересня 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів
Розділ 1 Загальні положення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи