Наука України Поточний інформаційний список icon

Наука України Поточний інформаційний список
Скачати 89.92 Kb.
НазваНаука України Поточний інформаційний список
Дата27.12.2012
Розмір89.92 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0542-33-10-39 library.sumdu.edu.ua | library_ssu@ukr.net
Наука України

Поточний інформаційний список

за ІV квартал 2010 року

Україна. Закони.

Про внесення змін до Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" : Закон України від 9 вересня 2010 року № 2519-VI / Україна. Закони //Орієнтир. – 2010. – № 40. – 13 жовтня. – С. 10.

Голос Украины. – 2010. – № 190.- 12 октября. – С. 17.

Офіційний вісник України. – 2010. – № 77. – С. 29-31.Україна. Президент.

Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2010 року : указ Президента України від 6 грудня 2010 р. № 1074 / Україна. Президент // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 236.- 16 грудня. – С. 13.Україна. Кабінет Міністрів.

Деякі питання встановлення граничної чисельності працівників Національного центру "Мала академія наук України" та Інституту обдарованої дитини: розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2010 р. № 1946-р / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2010. – № 78. – С. 83.Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 1002 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України.– 2010. – № 84. – С. 51-73.Україна. Кабінет Міністрів.

Про перерозподіл деяких бюджетних призначень, передбачених Державному комітету з питань науки, інновацій та інформатизації у 2010 році: розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. №2211-р / Україна. Кабінет Міністрів //Урядовий кур'єр. – 2010. – № 234.- 14 грудня. – С. 13.Україна. ВАК.

Зміни до Положення про спеціалізовані вчені ради: наказ Вищої атестаційної комісії України від 19.07.2010 № 557 / Україна. ВАК // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2010. – № 9. – С. 4-19.Україна. ВАК.

Перелік документів атестаційної справи, що подається до ВАК України з питань переатестації вченого, якому присуджено науковий ступінь в іншій державі, або нострифікації диплома про науковий ступінь, виданого в іншій державі, та вимоги до її оформлення: наказ Вищої атестаційної комісії України від 19.07.2010 № 559 / Україна. ВАК // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2010. – № 9. – С. 20-22.Україна. ВАК.

Порядок внесення друкованих та електронних наукових видань до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт: наказ ВАК України від 07.05.2010 р. № 278 /Україна. ВАК // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2010. – № 9. – С. 28-29.Україна. ВАК.

Про внесення електронного наукового видання до переліку наукових фахових видань України: із постанови президії ВАК України від 6 жовтня 2010 р. № 2-05/6 /Україна. ВАК // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2010. – № 11. – С. 8.Україна. ВАК.

Про внесення змін до наказу ВАК України від 21.09.2000 № 440 "Про прийняття рішень щодо присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника вченими радами наукових установ та вищих навчальних закладів": із наказу ВАК України від 19.07.2010 р. № 558 / Україна. ВАК //Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2010. – № 9. – С. 23-27.Україна. ВАК.

Про внесення періодичних друкованих наукових фахових видань до нового переліку наукових фахових видань України: із постанови президії ВАК України від 6 жовтня 2010 р. № 1-05/6 /Україна. ВАК // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2010. – № 11. – С. 2.Україна. ВАК.

Про внесення періодичних друкованих наукових фахових видань до нового переліку наукових фахових видань України: із постанови президії ВАК України від 6 жовтня 2010 р. № 3-05/6 /Україна. ВАК // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2010. – № 11. – С. 6.Україна. ВАК.

Про затвердження змін до Положення про спеціалізовані вчені ради: із наказу ВАК України від 19.07.2010 р. № 557 / Україна. ВАК // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2010. – № 9. – С. 3.Україна. ВАК.

Про затвердження інструкції з підготовки та подання матеріалів атестаційних справ та матеріалів щодо утворення спеціалізованих вчених рад і внесення до їх складу часткових змін в електронному вигляді: із наказу ВАК України від 21.08.2010 р. № 572 / Україна. Вища атестаційна комісія //Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2010. – № 10. – С. 2-12.Україна. ВАК.

Про затвердження Переліку документів атестаційної справи, що подається до ВАК України з питань переатестації вченого, якому присуджено науковий ступінь в іншій державі, або нострифікації диплома про науковий ступінь, виданого в іншій державі, та вимог до її оформлення: (із наказу ВАК України від 19.07.2010 р. № 559) / Україна. ВАК // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2010. – № 9. – С. 19.Україна. ВАК.

Про затвердження Порядку внесення друкованих та електронних наукових видань до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт: із наказу ВАК України від 07.05.2010 р. № 278 / Україна. ВАК // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2010. – № 9. – С. 28.

Антипова, А. Наука пока держится на чудаках и гениях: в большинстве стран наука традиционно сосредотачивается в университетах, а в нашей стране - в Академии наук /А.Антипова //Голос Украины. – 2010. – № 221.- 24 ноября. – С. 8,9.Бабанін, О.С. Розвиток науково-технологічного потенціалу США: досвід для України (наукознавчий та економічний аналіз) /О.С.Бабанін // Наука та наукознавство. – 2010. – № 3. – С. 132-142.Бажал, А. ВАКханалія - 2: проблема наукових ступенів /А.Бажал, Л.Суржик // Дзеркало тижня. – 2010. – № 47.-

18-24 грудня. – С. 1,12.Горська, С. Науковий парк: створення корпорації "Науковий парк" Київський університет імені Тараса Шевченка" /С.Горська // Освіта. – 2010. – № 47-48.- 24 листопада-1 грудня. – С. 3.Дзензерський, В.О. Ефективний рухомий склад для вантажних перевезень - запорука розвитку всіх галузей промисловості: на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки / В.О.Дзензерський // Урядовий кур'єр.– 2010. –№ 190.- 13 жовтня. – С. 21.Коваленко, О. В інноваціях кризи не буває: відкриття Міжнародного форуму "Інновації і високі технології " має посприяти популяризації новітніх технологій / О.Коваленко // Освіта України. – 2010. – № 73.- 1 жовтня. – С. 3.Козирев, А. Сохранение науки открытой: влияние политики в сфере интеллектуальной собственности на развитие науки /А.Козирев // Інтелектуальна власність. – 2010. – № 8. – С. 34-38.Короденко, М. В Україні створено перший науковий парк: провідні вітчизняні наукові і навчальні заклади підписали засновницький договір про створення Корпорації "Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка" / М.Короденко // Освіта України. – 2010. – № 89.- 3 грудня. – С. 1, 2.Корсак, К. Чи проникнуть антинауки в нашу систему освіти? / К.Корсак // Науковий світ. – 2010. – № 12. – С. 10-12.Лобанова, Л.С. Ведущая роль Национальной академии наук Украины в системе подготовки научных кадров высшей квалификации / Л.С.Лобанова // Наука та наукознавство. – 2010. – № 3. – С. 46-58.Маца, К.О. Принцип всеєдності в системі сучасних наукових теорій / К.О.Маца // Філософські обрії. – 2010. – Вип. 24. – С. 97-109.Нобелевскую премию мира отправят в китайскую тюрьму: лауреатом Нобелевской премии мира за 2010 год стал китайский диссидент Лю Сяобо, в настоящее время находящийся в тюрьме //Голос Украины. – 2010. – № 189.- 9 октября. – С. 1, 9.Партико, З. Наука, псевдонаука, паранаука й інженерні вчення / З.Партико // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2010. – № 9. – С. 39-43.Перевязко, Н.В. Парадигмальный анализ феномена науки /Н.В.Перевязко // Наука та наукознавство. – 2010. – № 3. – С. 109-120.Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук: затверджено постановою президії ВАК України від 6 жовтня 2010 р. № 3-05/6 //Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2010. – № 11. – С. 7.Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук: затверджено постановою президії ВАК України від 6 жовтня 2010 р. № 1-05/6 //Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2010. – № 11. – С. 2-6.Петренко, В. Нагороди знаходять талановитих: Премії Президента України для молодих учених - 10 років / В.Петренко //Урядовий кур'єр. – 2010. – № 237.- 17 грудня. – С. 9.Попович, А.С. Международный симпозиум "Актуальные проблемы научно-технологической и инновационной политики в контексте формирования общеевропейского научного пространства: опыт и перспективы": (XXIII Киевский симпозиум по науковедению и научно-техническому прогнозированию) /А.С.Попович, В.П.Соловьев // Наука та наукознавство. – 2010. – № 3. – С. 143-148.Райхель, Ю. Науке нужна свобода: Нобелевские лауреаты не хотят работать на исторической родине - в России / Ю.Райхель // День. – 2010. – № 184.- 12 октября. – С. 3.Ревак, І.О. Інформаційна база оцінювання науково-технологічної безпеки України / І.О.Ревак // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 10. – С. 247-254.Руда, С.П. Міжнародна конференція "Застосування історії науки у викладанні та взаємодії з громадськістю" (Греція, Афіни, 5-9 травня 2010 р.) / С.П.Руда // Наука та наукознавство. – 2010. – № 3. – С. 150-151.Руденко, І.М. Інновації: сутність і процес становлення /І.М.Руденко // Філософські обрії. – 2010. – Вип. 24. – С. 110-120.Сколоздра, М.М. Механізм розвитку персоналу дослідних лабораторій / М.М.Сколоздра // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Автоматика, вимірювання та керування. – 2010. – № 665. – С. 151-156.Слово про винахідників і раціоналізаторів: вийшла книга "Винаходи та інновації. Винахідники України" // Науковий світ. – 2010. – № 12. – С. 12.Солошенко, В. Розширення співробітництва України з європейськими країнами в галузі науки та технологій /В.Солошенко // Віче. – 2010. – № 22. – С. 9-11.Стефанов, С.Є. Шляхи підвищення впливу вітчизняної науки на економічні процеси в державі / С.Є.Стефанов // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 1 (50). – С. 131-140.Харченко, Н. Новый шаг в преодолении хронических невирусных болезней печени: на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники / Н.Харченко // Голос Украины. – 2010. – № 181.- 29 сентября. – С. 10.Шевнін, О. Тисячі українських винаходів чекають інвесторів: щороку в Україні реєструється близько 4 тисяч винаходів, однак втілювати в життя прогресивні ідеї український бізнес не поспішає. Про це під час прес-конференції повідомив голова Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України Микола Паладій / О.Шевнін //Освіта України. – 2010. – № 76.- 12 жовтня.Шедяков, В. Психологія організації наукової творчості /В.Шедяков // Соціальна психологія. – 2010. – № 3. – С. 19-28.Шулікін, Д. Відродити попит на науку: на засіданні Наукової ради Міністерства освіти і науки України під головуванням заступника міністра Євгена Суліми обговорено проблеми фінансування та якісного оформлення наукових досліджень в Україні (коротко) / Д.Шулікін // Освіта України. – 2010. – № 79.- 22 жовтня. – С. 1.Яковець, Ю. Вчені України, Росії та Казахстану в ООН /Ю.Яковець, Д.Чистілін // Економіка України. – 2010. – № 10. – С. 94-95.
Схожі:

Наука України Поточний інформаційний список iconНаука України: Поточний інформаційний список
Про присудження Державних премій України в галузі науки І техніки 2007 року: Указ Президента України від 10 грудня
Наука України Поточний інформаційний список iconНаука України: Поточний інформаційний список
Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери: Указ Президента України від 16 травня 2008 року
Наука України Поточний інформаційний список iconНаука України: Поточний інформаційний список, III кв. 2007р
Про внесення зміни до статті 5 Закону України Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих...
Наука України Поточний інформаційний список iconНаука України Поточний інформаційний список
Про наукові парки: закон України від 25 червня 2009 року №1563-vi / Україна. Закони // Голос України. – 2009. – №149
Наука України Поточний інформаційний список iconНаука України Поточний інформаційний список
Про внесення зміни до Закону України "Про наукову І науково-технічну діяльність": Закон України від 3 грудня 2009 року №1748-vi /...
Наука України Поточний інформаційний список iconНаука України Поточний інформаційний список
Про внесення зміни до статті 24 Закону України "Про наукову І науково-технічну діяльність" : Закон України від 2 грудня 2010 р. №2745-vi...
Наука України Поточний інформаційний список iconНаука України Поточний інформаційний список
Про внесення зміни до статті 24 Закону України "Про наукову І науково-технічну діяльність" : Закон України від 2 грудня 2010 р. №2745-vi...
Наука України Поточний інформаційний список iconНаука України: Поточний інформаційний список за іiiкв. 2008 р
Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери: Указ Президента України від 16 травня 2008 року №444 / Україна. Президент...
Наука України Поточний інформаційний список iconНаука України Поточний інформаційний список
Про внесення змін до Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки І техніки" : Закон України від 9 вересня 2010 року №2519-vi...
Наука України Поточний інформаційний список iconНаука України Поточний інформаційний список
Деякі питання діяльності Державного комітету з питань науки, інновацій та інформатизації: постанова Кабінету Міністрів України від...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи