Н. О. Васюк // Економіка та держава. 2012. №10. С. 99-102 icon

Н. О. Васюк // Економіка та держава. 2012. №10. С. 99-102
Скачати 55.55 Kb.
НазваН. О. Васюк // Економіка та держава. 2012. №10. С. 99-102
Дата06.05.2013
Розмір55.55 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

          1. library.sumdu.edu.ua | library_ssu@ukr.netВища освіта за напрямами підготовки

та технології викладання відповідних дисциплін

Поточний інформаційний список

за листопад 2012 року


^ Військова освіта
Україна. Кабінет Міністрів.

Про заходи щодо подальшої оптимізації мережі вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів: постанова Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 1020 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2012. – № 208.- 13 листопада. – С. 16.

Тенищева, В.Ф. Компьютерная поддержка подготовки военного специалиста / В.Ф.Тенищева, Т.А.Аванесова // Высшее образование в России. – 2012. – № 10. – С. 116-119.


Державне управління
Васюк, Н.О. Розвиток ключових компетенцій при підготовці керівних кадрів за спеціальністю "Державне управління у сфері здоров'я" / Н.О.Васюк // Економіка та держава. – 2012. – № 10. – С. 99-102.Сидорова, К.Г. Теоретико-методологічні підходи до модернізації професійного навчання державних службовців: окремі аспекти / К.Г.Сидорова // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 20. – С. 123-126.


Економічна освіта
Космінська, О.М. Специфіка методики викладання баз даних для студентів економічних та управлінських спеціальностей / О.М.Космінська, О.Г.Литвак // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – Вип. 4 (30). – Матеріал з Інтернету.Машіко, К.С. Тенденції та особливості підготовки банківських працівників в освітній сфері Закарпатської області / К.С.Машіко // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2012. – № 37. – С. 90-97.


Інженерно-технічна освіта
Сахневич, І. Інтегрований спецкурс з основ медіакомпетент-ності у професійній підготовці майбутніх фахівців технічних спеціальностей / І.Сахневич // Вища освіта України. – 2012. – № 1. – С. 101-105.Чучалин, А.И. Компетенции выпускников инженерных программ: национальные и международные стандарты/ А.И.Чучалин, С.И.Герасимов // Высшее образование в России. – 2012. – № 10. – С. 3-14.


Медична освіта
378:61 А92

Атаман, О.В. Роздуми про систему навчання студентів-медиків, або чи потрібна фундаментальна підготовка сучасному лікарю / О.В.Атаман. – Суми, 2011. – 23 с. – З дарчим підписом автора.

Кільк. прим.: 2 (Мед. – 2)378.4:61(470.323-25)(062) С23

Сборник основных локальных нормативных документов, определяющих систему и организацию учебно-воспитательного процесса в КГМУ (для студентов) / А.И. Конопля, В.А. Лазаренко, Н.С. Степашов и др. – Курск, 2009. – 184 с. – З обмінного фонду.

^ Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)


Фізичне виховання та спорт
Шилько, В.Г. Физическое воспитание в вузе на основе комплексной технологической модели физкультурно-спортивной деятельности / В.Г.Шилько, Н.Л.Гусева, Т.А.Шилько // Теория и практика физической культуры. – 2012. – № 11. – С. 59-62.


Філологічна освіта
Данилюк, С.С. Педагогічні засади формування професійної компетентності майбутніх філологів засобами Інтернет-технологій / С.С.Данилюк // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – Вип. 4 (30). – Матеріал з Інтернету.

Іноземні мовиБочарникова, Т.Ф. Особливості професійно-педагогічної спрямованості майбутніх учителів іноземних мов / Т.Ф.Бочарникова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2012. – № 36. – Матеріал з Інтернету.Крупченко, А.К. Формирование основ корпоративной культуры при обучении иностранному языку / А.К.Крупченко, Т.И.Анзина // Высшее образование в России. – 2012. – № 10. – С. 154-157.Троєглазова, М. Методика викладання перекладу: соціокультурний аспект (на матеріалі юридичних текстів сучасної арабської літературної мови) / М.Троєглазова // Вища школа. – 2012. – № 10. – С. 39-50.Хоменко, О. Іншомовна підготовка як невід'ємний складник вищої освіти в умовах глобалізації та інформатизації суспільства / О.Хоменко // Вища освіта України. – 2012. – № 2. – С. 55-61.


Юридична освіта
Скрипнюк, О. Лекція професора О. Скрипнюка: вступ до курсу "Конституційне право" / О.Скрипнюк // Право України. – 2012. – № 8. – С. 156-168.Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка // Право України. – 2012. – № 9. – С. 472-478.

Методи та форми навчання
Адаптація студентів до умов навчання у ВНЗ / О.Ю.Ажиппо, Т.І.Дорофєєва, В.М.Коверя, В.В.Лисенко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2012. – № 36. – Матеріал з Інтернету.Биков, В.Ю. ІКТ-аутсорсінг і нові функції ІКТ-підрозділів навчальних закладів і наукових установ / В.Ю.Биков // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – Вип. 4 (30). – С. 1-29.Глуховська, Н. Актуальні проблеми імплементації курсу ECDL у системі підготовки майбутніх фахівців / Н.Глуховська // Вища школа. – 2012. – № 10. – С. 27-32.Городиський, М.І. Функціонування індивідуалізованої системи навчання шляхом організації самостійної роботи студентів / М.І.Городиський, Є.В.Шаленко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2012. – № 36. – Матеріал з Інтернету.Жук, Ю.О. Інтернет орієнтовані педагогічні технології: проблема інтерпретації поняття / Ю.О.Жук, О.М.Соколюк // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – Вип. 4 (30). – Матеріал з Інтернету.Колгатін, О.Г. Час виконання як один із показників якості тестових завдань / О.Г.Колгатін // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – Вип. 5 (31). – Матеріал з Інтернету.Лисенко, В. Валідні тести як метод контролю якості професійної підготовки фахівців у ВНЗ / В.Лисенко, О.Зазимко, Л.Кліх // Вища освіта України. – 2012. – № 2. – С. 68-74.Лобода, В.В. Підвищення якості навчального процесу засобами ІКТ / В.В.Лобода // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – Вип. 4 (30). – Матеріал з Інтернету.Макаренко, О.В. Интерактивные образовательные технологии в вузе / О.В.Макаренко // Высшее образование в России. – 2012. – № 10. – С. 134-139.Петрова, Л.Г. Використання модифікованої понятійно-тезисної моделі для автоматизованого формування бази тестових запитань в системах комп’ютеризації освіти / Л.Г.Петрова, С.О.Петров, А.В.Конопленко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – Вип. 4 (30). – Матеріал з Інтернету.Продайко, М.Ю. Засоби інформаційно-комунікаційних технологій як умова підвищення якості самостійної роботи студентів / М.Ю.Продайко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – Вип. 5 (31). – Матеріал з Інтернету.Черній, М.М. Особливості використання соціальних мереж у процесі навчання в цілях інтеграції навчальних та комунікативних компетенцій студентів та учнів / М.М.Черній // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – Вип. 4 (30). – Матеріал з Інтернету.Схожі:

Н. О. Васюк // Економіка та держава. 2012. №10. С. 99-102 iconТема 25. Демократична правова держава
Правова держава — це держава, в якій юридичними засобами реально забезпечено максимальне здійснення, охорону І захист основних прав...
Н. О. Васюк // Економіка та держава. 2012. №10. С. 99-102 iconПолітика. Держава і право. Економіка

Н. О. Васюк // Економіка та держава. 2012. №10. С. 99-102 iconПро впровадження новітніх стандартів вищої І професійно-технічної освіти
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента від 12 березня 2012 р. №187,...
Н. О. Васюк // Економіка та держава. 2012. №10. С. 99-102 iconАрєфін Дмитро Миколайович Васюк Вікторія Анатоліївна

Н. О. Васюк // Економіка та держава. 2012. №10. С. 99-102 iconЮ. В. Бураков // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Держава та армія. 2012. №724. С. 245-250
Бураков, Ю. В. Інформаційне забезпечення у вищих військових навчальних закладах України / Ю. В. Бураков // Вісник Національного університету...
Н. О. Васюк // Економіка та держава. 2012. №10. С. 99-102 iconУказ Президента України
Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна...
Н. О. Васюк // Економіка та держава. 2012. №10. С. 99-102 iconІ. М. Бобух // Актуальні проблеми економіки. 2010. № С. 243-250
Бантон, В. Д. Л. Природа та особливості економічної нестабільності в Україні / В. Д. Л. Бантон // Економіка та держава. – 2010. –...
Н. О. Васюк // Економіка та держава. 2012. №10. С. 99-102 iconДержава І право україни у період козацько-гетьманської доби (середина 17 – кінець 18 ст.)
України визначала Російська держава, гетьман І козацька старшина перебували на службі у царя, проте Україна зберігала самостійність...
Н. О. Васюк // Економіка та держава. 2012. №10. С. 99-102 iconПрограма Фахового вступного випробування зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», освітньо-кваліфікаційний рівень – «магістр» Полтава 2012 загальні положення
...
Н. О. Васюк // Економіка та держава. 2012. №10. С. 99-102 iconЗавдання для самостійної роботи студентів модуль загальні наукові засади економічної політики в ринковій економіці
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи