Ю. В. Бураков // Вісник Національного університету \"Львівська політехніка\". Держава та армія. 2012. №724. С. 245-250 icon

Ю. В. Бураков // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Держава та армія. 2012. №724. С. 245-250
Скачати 91.98 Kb.
НазваЮ. В. Бураков // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Держава та армія. 2012. №724. С. 245-250
Дата06.05.2013
Розмір91.98 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

     1. library.sumdu.edu.ua | library_ssu@ukr.netВища освіта за напрямами підготовки

та технології викладання відповідних дисциплін

Поточний інформаційний список

за вересень 2012 року

^ Військова освіта
Бураков, Ю.В. Інформаційне забезпечення у вищих військових навчальних закладах України / Ю.В.Бураков // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Держава та армія. – 2012. – № 724. – С. 245-250.


Екологічна освіта


 1. 33.

Демешкант, Н.А. Екологічна освіта - досвід та здобутки польських науково-дослідних та освітніх установ / Н.А.Демешкант // Нові технології навчання. – 2011. – № 70. – С. 153-158.Кофанова, О. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів-екологів засобами інформаційно-комунікаційних технологій / О.Кофанова // Вища школа. – 2012. – № 8. – С. 72-87.Мітрясова, О.П. Побудова змісту освіти студентів-екологів у контексті компетентнісного підходу / О.П.Мітрясова // Проблеми освіти. – 2012. – № 71. – С. 14-19.Пилипенко, О.П. Розвиток вищої екологічної освіти в Україні / О.П.Пилипенко // Проблеми освіти. – 2011. – № 69. – С. 68-73.

 1. 34.

Пузир, Т.М. Інноваційні технології в процесі формування екологічної освіти / Т.М.Пузир // Нові технології навчання. – 2011. – № 70. – С. 54-57.


Економічна освіта


 1. 36.

Боярчук, Н.К. Професійна компетентність майбутніх економістів як проблема теорії та практики вищої школи / Н.К.Боярчук // Гуманітарні науки. – 2012. – № 1. – С. 125-133.Пороховський, О.А. Політична економія на початку XXI століття : надано рекомендації щодо вдосконалення викладання економічної теорії у вищих навчальних закладах / О.А.Пороховський // Економічна теорія. – 2012. – № 2. – С. 17-28.Хорєв, І.О. Професійна самоорганізація майбутніх економістів як педагогічна проблема / І.О.Хорєв // Проблеми освіти. – 2011. – № 69. – С. 15-20.


Інженерно-технічна освіта
Іщенко, Т.Д. Застосування засобів ІКТ в навчанні технічних дисциплін / Т.Д.Іщенко, О.А.Тітова // Проблеми освіти. – 2012. – № 71. – С. 48-56.Цимбал, І.В. Психологічні особливості навчання студентів технічних спеціальностей роботі з іншомовними науковими текстами / І.В.Цимбал // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2011. – № 1(31). – С. 137-140.


Історична освіта
Вербицька, П.В. Проблеми історичної пам’яті у проекції на завдання сучасної історичної освіти / П.В.Вербицька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Держава та армія. – 2012. – № 724. – С. 251-256.

ІТ-освіта
Гроцев, А.Р. Возможности использования HTML5 при создании элементов интерфейса обучающих систем: в статье показаны возможности использования HTML5 в разработке элементов пользовательского интерфейса для систем электронного обучения / А.Р.Гроцев, В.Н.Томко // Образовательные технологии и общество. – 2012. – Т. 15, № 3. – С. 571-582.Голицына, И.Н. Формирование образовательной среды ИТ-специалистов на основе веб-технологий / И.Н.Голицына, А.Н.Афзалова // Образовательные технологии и общество. – 2012. – Т. 15, № 3. – С. 424-433.Манако, А.Ф. КТ в обучении: взгляд сквозь призму трансформаций / А.Ф.Манако, К.М.Синица // Образовательные технологии и общество. – 2012. – Т. 15, № 3. – С. 392-413.


Медіаосвіта


 1. 40.

378.4.096(477.52):070(063) Ж92

Журналістська освіта на Сумщині: набутки й проблеми: матеріали VIII всеукраїнської науково-практичної конференції, Суми, 5-6 червня 2012 р. / Уклад.: В.О. Садівничий, О.Г. Ткаченко. – Суми : СумДУ, 2012. – 132 с.

^ Кільк. прим.: 2 (Стен. – 1, ДБВі. – 1)

Федорова, І.І. Філософська рефлексія технологій медіаосвіти у вищій школі / І.І.Федорова, І.С.Жеребко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2011. – № 3(33). – С. 80-84.Медична освіта
Маркова, М. Науково-дослідна робота - шлях до професійної майстерності майбутніх медичних працівників / М.Маркова // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2012. – № 1-2. – С. 49-50.Марценюк, В.П. Обґрунтування об'єктивності комплексного семестрового тестового іспиту для оцінювання знань із соціальної медицини та організації охорони здоров'я / В.П.Марценюк, П.Р.Сельський // Вісник соціальної гігєни та організації охорони здоров'я України. – 2012. – № 2. – С. 94-97.Марценюк, В.П. Обґрунтування об'єктивності семестрового тестового іспиту для оцінювання знань з інфекційних хвороб / В.П.Марценюк, П.Р.Сельський // Інфекційні хвороби. – 2012. – № 2. – С. 73-75.Оптимізація навчального процесу щодо викладання аспектів репродуктивної медицини на медичному факультеті медичного університету : [Запорізький державний медичний університет] / Д.Є.Авраменко, Д.Є.Барковський, О.А.Нікіфоров, О.В.Кабаченко // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2012. – № 2. – С. 127-128.


Природничо-математична освіта

Математика37.091.321:51(072) П75

Приварников, А.К. Лекторское мастерство преподавателя-математика: учеб.-метод. пос. / А.К.Приварников. – Запорожье : ЗНУ, 2007. – 102 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)

Ніколаєв, М. Математика - розумова гімнастика для сучасного економіста / М.Ніколаєв // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2012. – № 1-2. – С. 31-32.
ФізикаМикитенко, В. Диференційований підхід до навчання: застосування диференційованого підходу до викладання фізики / В.Микитенко, О.Свириденко // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2012. – № 1-2. – С. 24-27.Шишкін, Г.О. Професійно спрямоване навчання фізики в технологічних коледжах / Г.О.Шишкін, А.Б.Барканов // Нові технології навчання. – 2011. – № 70. – С. 173-179.


Філологічна освіта

Іноземні мовиВойтенко, К.І. Виховання студентів як полікультурних мовних особистостей на заняттях з іноземної мови / К.І.Войтенко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2011. – № 1(31). – С. 123-127.Москаленко, С.А. Ефективність засвоєння іншомовного матеріалу в процесі вивчення іноземної мови / С.А.Москаленко // Проблеми освіти. – 2011. – № 69. – С. 91-95.Мусійчук, С.М. Оптимізація процесу викладання іноземних мов у ВНЗ з використанням синергетичного підходу / С.М.Мусійчук, К.В.Гайдук // Проблеми освіти. – 2011. – № 69. – С. 86-91.Новикова, В.В. Особенности реализации процесса обучения иностранному языку у студентов высших учебных технических заведений / В.В.Новикова, Н.Н.Гордиенко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2011. – № 3(33). – С. 141-144.Скиба, С.М. Шляхи оптимізації професійного росту викладача іноземних мов / С.М.Скиба, В.В.Євтухова // Гуманітарні науки. – 2012. – № 1. – С. 120-124.Юридична освіта


 1. 51.

Шерман, М.І. Психолого-педагогічні засади професійної підготовки юристів в умовах інформаційного суспільства / М.І.Шерман // Проблеми освіти. – 2011. – № 69. – С. 40-45.


Педагогічна освіта


 1. 60.

Литовченко, Д. Анатолій Кудренко: "Можна назвати об'єднання Північно-східним педагогічним університетом!". Інтерв'ю з ректором СДПУ ім. А.С. Макаренка А. Кудренком про розвиток вишу та ймовірне об'єднання університетів Сумщини / Д.Литовченко // Панорама. – 2012. – № 37.- 5-12 сентября. – С. А14.

 1. 62.

Пелех, Ю.В. Педагогічні умови проектування технологій ціннісно-смислової готовності майбутніх педагогів до професійної діяльності / Ю.В.Пелех // Гуманітарні науки. – 2012. – № 1. – С. 6-10.


Методи та форми навчання
Білоусова, Л.І. Електронні дидактичні ресурси у сучасній системі засобів навчання / Л.І.Білоусова, Н.В.Олефіренко // Гуманітарні науки. – 2012. – № 1. – С. 100-106.Бугайова, Т.І. Позиційне навчання як спосіб активізації студентів на занятті / Т.І.Бугайова // Проблеми освіти. – 2012. – № 71. – С. 26-29.Гайворонська, Н. Лекція - одна з форм активізації пізнавальної діяльності / Н.Гайворонська, Т.Шугай // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2012. – № 1-2. – С. 28-30.Глазунова, О.Г. Методика застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для вимірювання залишкових знань студентів / О.Г.Глазунова // Нові технології навчання. – 2011. – № 70. – С. 123-131.Демиденко, О.П. Аналіз результатів експериментальної перевірки ефективності методики навчання студентів І курсу немовного ВНЗ стандартів повсякденної комунікативної поведінки американців / О.П.Демиденко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2011. – № 1(31). – С. 132-136.Дрючило, О. Ділова гра - процес моделювання реальної практичної діяльності / О.Дрючило // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2012. – № 1-2. – С. 51-54.Думиньш, А.А. Компьютерные игры в обучении и технологии их разработки / А.А.Думиньш, Л.В.Зайцева // Образовательные технологии и общество. – 2012. – Т. 15, № 3. – С. 534-544.Козак, Т.М. Комп'ютерно орієнтований навчально-методичний комплекс дисципліни / Т.М.Козак // Нові технології навчання. – 2011. – № 70. – С. 117-123.Колотило, М.О. Творчість як засадничий ресурс навчання студентів у сучасному університеті / М.О.Колотило // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2011. – № 2(32). – С. 68-72.Копитько, Н. Шляхи і методи вдосконалення грамотності та культури мовлення студентів / Н.Копитько // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2012. – № 1-2. – С. 72-74.Марігодов, В.К. Оцінювання інтелекту студентів на основі тестів / В.К.Марігодов // Проблеми освіти. – 2012. – № 71. – С. 70-75.Мірошниченко, Н. Педагогічна майстерність - шляхи удосконалення: творчість викладача успішно виявляється в умовах високої професійної компетентності та педагогічної майстерності/ Н.Мірошниченко, Т.Даниліна // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2012. – № 1-2. – С. 18-19.Москаленко, О. Особливості застосування інтерактивних технологій навчання / О.Москаленко // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2012. – № 1-2. – С. 67-69.Павлюк, Л.В. Дослідницькі вміння як чинник забезпечення самостійної роботи студентів / Л.В.Павлюк // Нові технології навчання. – 2011. – № 70. – С. 72-79.Поглиблене вивчення актуальності теми заняття як спосіб підвищення мотивації студентів у навчанні / І.В.Біцька, В.М.Федорченко, В.С.Осадець, В.М.Галюк // Український журнал хірургії. – 2012. – № 2. – С. 119-121.Проніна, Л. Інноваційні та інтерактивні методи навчання - пріоритетний напрям у навчальному процесі / Л.Проніна // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2012. – № 1-2. – С. 58-59.Симоненко, П. Використання комп'ютерних технологій під час викладання професійно орієнтованих дисциплін / П.Симоненко // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2012. – № 1-2. – С. 60-66.Сусь, Б.А. Організація самостійної роботи студентів під час лекційних занять / Б.А.Сусь, А.І.Міночкін, О.Б.Кравченко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2011. – № 3(33). – С. 150-153.Хандога, В. Навчальні відеофільми - активний засіб оптимізації освіти / В.Хандога // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2012. – № 1-2. – С. 107-108.Чикун, Н. Психолого-педагогічні аспекти активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів / Н.Чикун // Вища школа. – 2012. – № 7. – С. 47-55.Швець, В.Д. Методичні особливості програмування навчальної діяльності студентів з використанням електронних навчальних середовищ / В.Д.Швець // Проблеми освіти. – 2012. – № 71. – С. 40-47.Схожі:

Ю. В. Бураков // Вісник Національного університету \"Львівська політехніка\". Держава та армія. 2012. №724. С. 245-250 iconШановний (а) п. ! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Четвертої всеукраїнської виставки навчальної та наукової літератури «Політехніка книжкова»
Національного університету «Львівська політехніка» за адресою м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5, хол IV навчального корпусу Національного...
Ю. В. Бураков // Вісник Національного університету \"Львівська політехніка\". Держава та армія. 2012. №724. С. 245-250 iconПоложення про кафедру Національного університету "Львівська політехніка"
Це Положення регламентує загальні правові та організаційні засади функціонування кафедри Національного університету "Львівська політехніка"...
Ю. В. Бураков // Вісник Національного університету \"Львівська політехніка\". Держава та армія. 2012. №724. С. 245-250 icon"затверджую" Ректор Національного університету "Львівська політехніка" проф. Ю. Я. Бобало
Ннцпко утворений на базі Центру професійної орієнтації та Малої технічної академії наук Національного університету «Львівська політехніка»...
Ю. В. Бураков // Вісник Національного університету \"Львівська політехніка\". Держава та армія. 2012. №724. С. 245-250 iconСтату т національного університету "львівська політехніка"
Всі зміни І доповнення до Статуту (нова редакція) є невід’ємною частиною установчих документів Національного університету "Львівська...
Ю. В. Бураков // Вісник Національного університету \"Львівська політехніка\". Держава та армія. 2012. №724. С. 245-250 iconСтату т національного університету "львівська політехніка"
Всі зміни І доповнення до Статуту (нова редакція) є невід’ємною частиною установчих документів Національного університету "Львівська...
Ю. В. Бураков // Вісник Національного університету \"Львівська політехніка\". Держава та армія. 2012. №724. С. 245-250 iconРекомендаційні вимоги до претендентів на посади асистента, старшого викладача, доцента та професора Національного університету «Львівська політехніка»
Наказ Ректора Національного університету “Львівська Політехніка” №194-10, від 29. 11. 11
Ю. В. Бураков // Вісник Національного університету \"Львівська політехніка\". Держава та армія. 2012. №724. С. 245-250 iconРекомендаційні вимоги до претендентів на посади асистента, старшого викладача, доцента та професора Національного університету «Львівська політехніка»
Наказ Ректора Національного університету “Львівська Політехніка” №194-10, від 29. 11. 11
Ю. В. Бураков // Вісник Національного університету \"Львівська політехніка\". Держава та армія. 2012. №724. С. 245-250 iconНаказ №83-2-10 Про призначення грантів Національного університету «Львівська політехніка» для молодих вчених
...
Ю. В. Бураков // Вісник Національного університету \"Львівська політехніка\". Держава та армія. 2012. №724. С. 245-250 iconНаказ №189-10 Про призначення грантів Національного університету "Львівська політехніка" для молодих вчених
На виконання ухвали науково-технічної ради Національного університету "Львівська політехніка" від 29 листопада 2007 р. (протокол...
Ю. В. Бураков // Вісник Національного університету \"Львівська політехніка\". Держава та армія. 2012. №724. С. 245-250 iconРозклад проведення вступних випробувань на і-й курс навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів до Національного університету «Львівська політехніка» у 2014 році
ДН. Хустський навчально-консультаційний центр Національного університету «Львівська політехніка»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи