О.І. Дацій // Вісник Сумського національного аграрного університету. Економіка та менеджмент. 2008. №12/2 (34). С. 79-86 icon

О.І. Дацій // Вісник Сумського національного аграрного університету. Економіка та менеджмент. 2008. №12/2 (34). С. 79-86
Скачати 405.81 Kb.
НазваО.І. Дацій // Вісник Сумського національного аграрного університету. Економіка та менеджмент. 2008. №12/2 (34). С. 79-86
Сторінка1/5
Дата05.01.2013
Розмір405.81 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0542-33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net


Сучасна економіка:

проблеми та перспективи

Поточний інформаційний список

за жовтень 2010 року


1. Економіка. Економічні явища
Агибалов, С. Копенгагенское соглашение — новая парадигма решения климатической проблемы / С.Агибалов, А.Кокорин // Вопросы экономики. – 2010. – № 9. – С. 115-132.Билоусова, Н. Работа над ошибками. Александр Пасхавер: украинская экономика восстанавливается как сырьевая, неэффективная и растратная / Н.Билоусова // День. – 2010. – №186.- 14 октября. – С. 1,5.Ватаманюк, О. Експериментальне визначення норми часової переваги індивідів / О.Ватаманюк // Формування ринкової економіки в Україні. – 2010. – Вип. 21: Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 47-53.Дацій, О.І. Розвиток інноваційної складової української економіки / О.І.Дацій // Вісник Сумського національного аграрного університету. Економіка та менеджмент. – 2008. – № 12/2 (34). – С.79-86.Дзядук, Т.В. Мережева економіка та суперечності її прояву в умовах глобалізації / Т.В.Дзядук // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 16. – С. 51-53.Єгорова, О.О. Перспективи застосування спеціальних правових режимів економічної діяльності в Україні / О.О.Єгорова //Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010.– Вип. 30. – С. 30-35.Економіка України за січень - серпень 2010 року // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 179.- 28 вересня. – С. 6.Коленко, В. Економіка: траєкторія зростання / В.Коленко //Сумщина. – 2010. – № 112-113.- 1 жовтня. – С. 3.Колодко, Г. Великая трансформация. Могло ли быть лучше? Будет ли лучше? / Г.Колодко // Мировая экономика и международные отношения. – 2010. – № 4. – С. 3-14.Мамонтова, Н.А. Підходи до оцінювання результативності та ефективності управління вартістю / Н.А.Мамонтова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 9. – С. 272-279.Носова, О.В. Використання інформаційних технологій у навчанні економічних дисциплін / О.В.Носова, О.С.Маковоз //Інформаційні технології в освіті. – 2010. – Вип. 5. – С. 58-64.Симоненко, В. Адміністративне регулювання - найважливіший фактор реформ / В.Симоненко // Економіка України. – 2010. – № 10. – С. 4-14.Тарасова, В.В. Оцінка ефективності використання сукупних ресурсів та резервів виробництва / В.В.Тарасова // Економічний часопис -ХХІ. – 2010. – № 7-8. – С. 25-29.Турко, Р. Аналіз структури власного капіталу банківської системи України / Р.Турко // Формування ринкової економіки в Україні. – 2010. – Вип. 21: Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 453-459.Шубравська, О. Біоекономіка: аналіз світового розвитку та передумови для становлення в аграрному секторі економіки України / О.Шубравська // Економіка України. – 2010. – № 10. – С.63-73.

2. Ризик
Деревська, О. Операційний ризик. Категорії та управління / О.Деревська // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 9. – С. 42-43.Приймак, В. Зарубіжний досвід оцінювання ефективності кредитних операцій банку з урахуванням ризику / В.Приймак //Формування ринкової економіки в Україні. – 2010. – Вип. 21: Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 387-392.Прут, М.О. Основні методи оцінки рівня фінансового ризику в комерційних банках / М.О.Прут // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 9. – С. 223-229.Яшкіна, О. Управління ціновими ризиками в умовах еластичного попиту / О.Яшкіна // Маркетинг в Україні. – 2010. – № 2. – С. 68-70.

3. Інвестиції
Україна. Кабінет Міністрів.

Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми розвитку інвестиційної діяльності на 2011-2015 роки: розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 р. № 1900-р / Україна. Кабінет Міністрів // Орієнтир. – 2010. – № 39.- 6 жовтня. – С. 16.

Бутко, М.П. Вплив прямих іноземних інвестицій на розвиток прикордонних регіонів / М.П.Бутко, О.П.Сосновська //Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2010. – № 14. – С. 8-15.Васильєва, Т.А. Суб'єкти інвестиційного ринку: характеристика, повноваження, проблеми функціонування /Т.А.Васильєва, С.В.Лєонов, О.В.Макарюк // Вісник Сумського національного аграрного університету. Економіка та менеджмент. – 2009. – № 5(36). – С. 3-9.Вишнівська, Б.В. Стан інвестицій зовнішньоекономічної діяльності України / Б.В.Вишнівська // Вісник Сумського національного аграрного університету. Економіка та менеджмент. – 2009. – № 4(35). – С. 88-91.Ворсовський, О.Л. Можливості залучення та використання фінансово-інвестиційних ресурсів підприємств України /О.Л.Ворсовський // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – №16. – С. 9-13.Дацій, Н.В. Державне регулювання інвестиційної діяльності галузевого рівня / Н.В.Дацій // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 16. – С. 3-5.Дацій, Н.В. Механізм реалізації інвестиційної безпеки як системи взаємодії з іншими явищами та процесами / Н.В.Дацій //Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2010. – № 16. – С. 11-15.Дацій, Н.В. Форми та напрями державної інвестиційної політики розвитку інвестиційної діяльності в галузях національної економіки / Н.В.Дацій // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – №17. – С. 79-82.Демчишак, Н. Напрями стимулювання нагромадження фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в умовах глобалізації / Н.Демчишак // Формування ринкової економіки в Україні. – 2010. – Вип. 21: Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 112-118.Клєцова, Н.В. Методологія дослідження інвестиційної привабливості підприємств Сумської області / Н.В.Клєцова //Вісник Сумського національного аграрного університету. Економіка та менеджмент. – 2009. – № 5(36). – С. 109-115.Коваль, Н.В. Інвестиційна привабливість України в міжнародних рейтингових оцінках / Н.В.Коваль // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 17. – С. 3-10.Легедза, О. Про державне регулювання інвестиційних процесів в Україні / О.Легедза, Г.Цегелик // Формування ринкової економіки в Україні. – 2010. – Вип. 21: Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 310-315.Липова, О.Ю. Використання аналізу часових рядів у оцінці ефективності інвестицій в основний капітал з урахуванням ризиків / О.Ю.Липова // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 17. – С.15-18.Лукасевич, И.Я. Альтернативные подходы к оценке инвестиционных проектов / И.Я.Лукасевич // Финансы. – 2010. – № 9. – С. 56-61.Малютін, О.К. Інвестиції як головний фактор конкурентних переваг вітчизняних підприємств / О.К.Малютін, О.Ю.Слабоспицька // Вісник Сумського національного аграрного університету. Економіка та менеджмент. – 2009. – № 4(35). – С.134-138.Марич, О. Державне регулювання інвестиційних процесів в Україні в умовах євроінтеграції / О.Марич // Формування ринкової економіки в Україні. – 2010. – Вип. 21: Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 323-327.Мєдвєдкова, Н. Перспективи використання іноземного досвіду податкового стимулювання інвестиційної діяльності /Н.Мєдвєдкова // Формування ринкової економіки в Україні. – 2010. – Вип. 21: Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 328-332.Мєдвєдкова, Н.С. Технопарки як інструмент залучення інвестицій до економіки України / Н.С.Мєдвєдкова // Фондовый рынок. – 2010. – № 32. – С. 22-24.Овчаренко, І.І. Структура та управління інвестиційними проектами протипаводкового призначення / І.І.Овчаренко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2010. – № 2. – С. 14-19.Оптимальні стратегії інвестування коштів в квазірівноважну та нерівноважну економіки / Є.Ю.Забігайло, В.О.Капустян, О.М.Капустян, М.С.Козерацька // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 16. – С. 24-27.Пирог, О.В. Оцінка пріоритетних регіонів та видів економічної діяльності щодо інвестування розвитку малих підприємств в Україні / О.В.Пирог, А.І.Зацепило // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 16. – С. 14-17.Подгорный, В.В. Инвестиционная привлекательность Донецкой области: анализ проблем и пути их решения /В.В.Подгорный // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2010. – № 15. – С. 8-14.Рассадникова, С. Сучасні тренди і проблеми реформування інвестиційного забезпечення природокористування С.Рассадникова // Економіст. Український журнал. – 2010. – № 8. – С. 38-41.Савелко, С.О. Принципи та цілі реалізації інвестиційної політики на макрорівні / С.О.Савелко // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2010. – № 15. – С. 15-19.Савелко, С.О. Суперечності та загрози інвестиційній безпеці країни та її регіонів / С.О.Савелко // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2010. – № 14. – С. 16-19.Свида, Є.В. Організаційно-економічний механізм залучення іноземних інвестицій в економіку України / Є.В.Свида // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010. – Вип. 30. – С. 55-59.Соломка, Я.В. Роль інформаційної прозорості інститутів спільного інвестування в системі інвестиційних взаємовідносин /Я.В.Соломка // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 17. – С.11-14.

^ 4. Економічний розвиток
Чернікова, О.В. Інвестиційний процес в економіці країни як визначальний чинник економічного розвитку / О.В.Чернікова //Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 9. – С. 83-87.

5. Інновації
Андрощук, Г.О. Національна інноваційна система Фінляндії: формула успіху / Г.О.Андрощук // Наука та інновації. – 2010. – Т. 6, № 4. – С. 93-107.Вишневский, В. Инновации, институты и эволюция /В.Вишневский, В.Дементьев // Вопросы экономики. – 2010. – №9. – С. 41-62.Гуменна, О.В. Роль маркетингових комунікацій в управлінні інноваційними процесами / О.В.Гуменна // Вісник Сумського національного аграрного університету. Економіка та менеджмент. – 2009. – № 5(36). – С. 80-85.Загородній, А.Г. Інновації як об'єкт стратегічного аналізу /А.Г.Загородній, В.М.Чубай // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 9. – С. 120-126.Іртищева, І.О. Роль інновацій у світогосподарському розвитку / І.О.Іртищева // Вісник Сумського національного аграрного університету. Економіка та менеджмент. – 2009. – №5(36). – С. 104-109.Комар, Ю.М. Вплив інноваційних механізмів на удосконалення наукового забезпечення системи державотворення /Ю.М.Комар // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 16. – С.95-98.Макаришева, Т.С. Реальні інновації машинобудівної галузі / Т.С.Макаришева, Є.А.Єрьомкін // Наука та інновації. – 2010. – Т.6, № 4. – С. 55-66.Осипов, С.В. Конкретизація параметрів і аудит розвитку інновацій, виробництва та споживання в маркетингових системах /С.В.Осипов // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2010. – № 16. – С. 16-19.Папп, Н.В. Критерії оцінки рівня інноваційного розвитку та ефективності інноваційно-інвестиційного процесу в регіоні (на матеріалах Закарпатської області) / Н.В.Папп // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010. – Вип. 30. – С. 95-100.

^ 6. Математична економіка
Вдовиченко, А.М. Виявлення казуальних зв'язків в економічних процесах із застосуванням тесту Гренжера /А.М.Вдовиченко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Економіка та менеджмент. – 2009. – № 5(36). – С. 19-23.Коркуна, Н. Порівняльний аналіз динаміки податкових надходжень та їхній вплив на наповнення державного бюджету України з деякими країнами ЄС / Н.Коркуна, Г.Цегелик //Формування ринкової економіки в Україні. – 2010. – Вип. 21: Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 254-259.
  1   2   3   4   5

Схожі:

О.І. Дацій // Вісник Сумського національного аграрного університету. Економіка та менеджмент. 2008. №12/2 (34). С. 79-86 iconВ. К. Васенко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Економіка та менеджмент. 2011. №9 (50). С. 90-94
Васенко, В. К. Стратегія зовнішньоекономічної безпеки України / В. К. Васенко // Вісник Сумського національного аграрного університету....
О.І. Дацій // Вісник Сумського національного аграрного університету. Економіка та менеджмент. 2008. №12/2 (34). С. 79-86 iconОсновні публікації
Чала Ю. В. Екологічна складова соціально-етичного маркетингу // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси...
О.І. Дацій // Вісник Сумського національного аграрного університету. Економіка та менеджмент. 2008. №12/2 (34). С. 79-86 iconОсновні публікації
Чала Ю. В. Екологічна складова соціально-етичного маркетингу // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси...
О.І. Дацій // Вісник Сумського національного аграрного університету. Економіка та менеджмент. 2008. №12/2 (34). С. 79-86 iconШапочка М. К., Костюченко Н. М. Етичний розвиток суспільства як чинник дієвості інституційного механізму сталого розвитку // Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. №2, том 2, 213 с., с. 36-40

О.І. Дацій // Вісник Сумського національного аграрного університету. Економіка та менеджмент. 2008. №12/2 (34). С. 79-86 iconШевченко І. П., Яценко С. В. Змив ґрунту та ерозійні втрати елементів живлення в агроландшафтах центрального Лісостепу // Вісник Харківського національного аграрного університету. 2006. № С
Шевченко І. П., Яценко С. В. Змив ґрунту та ерозійні втрати елементів живлення в агроландшафтах центрального Лісостепу // Вісник...
О.І. Дацій // Вісник Сумського національного аграрного університету. Економіка та менеджмент. 2008. №12/2 (34). С. 79-86 iconБілоцерківського національного аграрного університету
Наказ мон №1190 від 02. 12. 2010 року на базі Національного університету біоресурсів І природокористування України з 11 по 14 травня...
О.І. Дацій // Вісник Сумського національного аграрного університету. Економіка та менеджмент. 2008. №12/2 (34). С. 79-86 iconВісник луганського національного університету імені тараса шевченка 2008 грудень №23 (162)
Матеріали конференції «Формула творчості: теорія І методика мистецької освіти» надруковані у збірниках «вісник луганського національного...
О.І. Дацій // Вісник Сумського національного аграрного університету. Економіка та менеджмент. 2008. №12/2 (34). С. 79-86 iconВикористання центриуг при виробництві соків та напоїв
Якуба О. Р. – доктор технічних наук, професор кафедри технологічного обладнання харчових виробництв Сумського національного аграрного...
О.І. Дацій // Вісник Сумського національного аграрного університету. Економіка та менеджмент. 2008. №12/2 (34). С. 79-86 iconУдк 336. 71: 330. 341. 1 Г. О. Пересадько, к е. н., Двнз «Українська академія банківської справи нбу»
О. В. Радченко, доцент кафедри статистики, агд та маркетингу Сумського Національного аграрного університету
О.І. Дацій // Вісник Сумського національного аграрного університету. Економіка та менеджмент. 2008. №12/2 (34). С. 79-86 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11-18051 від 20. 11. 2012 р.)
В. Б. Тарельник – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Сумського національного аграрного університету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи