Професор Сумського державного університету icon

Професор Сумського державного університету
НазваПрофесор Сумського державного університету
Сторінка1/4
Дата29.07.2012
Розмір0.65 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ МЕХАНІКИ І ДИНАМІКИ МАШИН

БІБЛІОТЕКА


Біобібліографія вчених університету

Випуск 7


Професор Сумського державного університету

Віталій Іович Симоновський

До 75-річчя від дня народження


Біобібліографічний покажчик

наукових праць

за 19662011 роки


Суми

Сумський державний університет

2012

016

П-84П-84


Професор Сумського державного університету Віталій Іович Симоновський : до 75-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / уклад. І. Є. Булига. – Суми : Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2012. – 73 с. – (Біобібліографія вчених університету. Вип. 7).У біобібліографічному покажчику зібрані матеріали про життєвий шлях, наукову діяльність професора Сумського державного університету Віталія Іовича Симоновського, який працює в напрямку досліджень динаміки відцентрових машин і розвитку методів ідентифікації їх математичних моделей. Покажчик виходить до 75-річчя від дня народження.


© Сумський державний університет, 2012


^ СТИСЛА БІОГРАФІЯ

ВІТАЛІЯ ІОВИЧА СИМОНОВСЬКОГО


Симоновський Віталій Іович народився 5 липня 1937 року в м. Сумах.

У 1955 році закінчив Сумську середню школу № 18 із золотою медаллю. У 1962 році закінчив Харківський політехнічний інститут, інженерно-фізичний факультет за спеціальністю «Динаміка і міцність машин».

З 1962 по 1973 рік працював у м. Істра (Московська область) в Істринському відділенні Всесоюзного науково-дослідного інституту електромеханіки інженером, молодшим науковим співробітником, провідним конструктором, старшим науковим співробітником. Займався науковими дослідженнями в галузі динаміки автономних енергетичних систем в атомних підводних човнах, а також систем регулювання атомними електростанціями. У 1970 році без відриву від виробництва захистив у Науково-дослідному інституті електромеха­ніки Академії наук СРСР (м. Ленінград) кандидатську дисертацію на тему «Исследование условий обеспечения требуемого качества электроэнергии и устойчивости при синхронизации судовых синхронных генераторов повышенной частоты».

З лютого 1973 року по квітень 1989 року працював у Сумському філіалі ХПІ (нинішньому СумДУ) ст. викладачем, доцентом (із 1977 р.). Викладав теоретичну механіку та теорію автоматичного регулювання.

З квітня 1989 р. по березень 1992 р. працював провідним науковим співробітником у ВНДІКомпресормаш. З червня 1992 р. по серпень 2004 р. працював у Сумському сільськогосподарському інституті, нині – СНАУ, доцентом, зав. кафедри прикладної механіки (з червня 1996 р.), професором кафедри проектування технічних систем (із липня 2002 р.). Викладав дисципліну опір матеріалів. У той самий час за сумісництвом у СумДУ викладав курси теорії автоматичного регулювання та теорії коливань. З вересня 2004 р. працював професором кафедри загальної механіки та динаміки машин СумДУ, викладаючи теоретичну механіку, теорію коливань. Згодом почав викладати також створені ним курси «Динаміка роторних машин» та спецкурс для магістрів «Задачі ідентифікації математичних моделей динамічних систем».

У червні 1994 року захистив докторську дисертацію на тему «Разработка методов идентификации и исследования колебаний роторов центробежных машин». У квітні 1996 року отримав звання професора.

В. І. Симоновський є заступником голови спецради із захисту кандидатських дисертацій у Сумському державному університеті, членом редколегії науково-технічного журналу Вісник Сумського державного університету (серія «Технічні науки»).

Одночасно з науково-педагогічною діяльністю В. І. Симоновський пише вірші і філософські ессе. Випустив три поетичні збірки: «Декабрь нахмурился» (2003 р.), «Вечная жизнь» (2005 р.), «Иные времена» (2007 р.). Вірші В. І. Симоновського друкувалися в газетах і кількох альманахах та збірках поезії, зокрема в збірці до 125-річчя НТУ «ХПІ» «И времени стремительный полёт...» (2010 р.). На літературних сайтах інтернету отримав близько 8000 відгуків, у тому числі від визнаних поетів України, Росії та російськомовного зарубіжжя. (Авторський сайт Віталія Симоновського http://vitsim37.narod.ru)

^ НАУКОВА ТА

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ


Після закінчення інституту в лютому 1962 р. В. І. Симоновський почав працювати в м. Істра (Московської області) в Істринському відділенні Всесозного науково-дослідного інституту електромеханіки (ВНДІЕМ), де за період із травня 1962 р. по лютий 1973 р. займав послідовно посади молодшого наукового співробітника (до липня 1965 р.), старшого інженера (до липня 1967 р.), провідного конструктора (до січня 1971 р.), старшого наукового співробітника (до лютого 1973 р.). Займався експериментальними й теоретичними дослідженнями перехідних процесів електроенергетичних систем атомних підводних човнів. Експерименти проводилися спочатку на аналогових моделях, потім – на фізичній моделі електростанції невеликої потужності, а на завершальній стадії на натурному стенді електро-енергосистеми атомного підводного човна. У результаті були виявлені основні закономірності поведінки синхронних генераторів підвищеної частоти (400 гц) при включенні їх на паралельну роботу та при інших комутаціях. Була дана низка важливих технічних рекомендацій, зокрема було прийнято рішення про використання на підводних човнах так званого способу точної синхронізації. Результати проведених експериментальних і теоретичних досліджень дозволили В. І. Симоновському підготувати без відриву від виробництва кандидатську дисертацію «Исследование путей обеспечения требуемого качества электроэнергии и устойчивости при синхронизации судовых синхронных генераторов повышенной частоты». Дисертація була успішно захищена в травні 1970 року у Всесоюзному науково-дослідному інституті електромашинобудування (ВНДІЕ) АН СРСР (м. Ленінград). У період 1970–1973 років В. І. Симоновський займався системами регулювання атомних електростанцій, проводячи дослідження на розроблених ним аналогових і цифрових моделях перехідних процесів управління атомними реакторами.

У січні 1973 року В. І. Симоновський переїхав жити до м. Сум і з лютого 1973 року став працювати у Сумському філіалі ХПІ на кафедрі теоретичної механіки, займаючи посади старшого викладача і далі (з липня 1977 року) – доцента кафедри. Викладав курс теоретичної механіки, а згодом – курс теорії автоматичного керування, складений ним для спеціальності «Гідравлічні машини та засоби гідроавтоматики».

Науково-дослідна робота В. І. Симоновського на кафедрі була пов’язана з проблемами вібронадійності роторів відцентрових машин – насосів і турбокомпресорів. В. І. Симоновський розробляє нові методи розрахунків коливань роторів, орієнтовані на можливості сучасної обчислювальної техніки, і створює програми, які реалізують ці методи.

У 1982 році В. І. Симоновський у ВНДІАЕН разом із начальником лабораторії цього інституту А. М. Будником провів експериментальні дослідження на стенді з одномасовими моделями роторів з метою виявити закономірності впливу шпаристих ущільнень на вібронадійність роторів насосів. У цей період В. І. Симоновським було закладено науковий напрямок – ідентифікація коливальних моделей технічних систем, зокрема роторів відцентрових машин. Цей напрямок набув подальшого розвитку при науково-експериментальних дослідженнях у ВНДІКомпресормаш у співробітництві з Г. А. Бондаренком і В. Р. Пшиком (1982–1983 роки).

У 1984–1989 роках В. І. Симоновський займався також проблемами віброізоляції, виконуючи госпдоговірну роботу з Насосним заводом. На заводі були проведені експериментальні дослідження для розроблення систем віброізоляції корпусів поршневих вакуумних насосів.

У період із квітня 1989 р. по червень 1992 р. В. І. Симоновський тимчасово залишає викладацьку діяльність, працюючи провідним науковим співробітником у ВНДІКомпресормаш і (з листопада 1991 р.) в НПО ім. Фрунзе. Під його керівництвом була розроблена і створена фізична модель ротора з типовими параметрами, характерними для турбокомпресорів. У процесі досліджень динаміки роторів за допомогою експериментів на цій моделі, а також стендових і експлуатаційних випробувань турбокомпресорів було розроблено достовірні математичні моделі роторних систем, а також запропоновано і впроваджено низку технічних рекомендацій щодо підвищення вібронадійності турбокомпресорних агрегатів. Були розроблені і реалізовані у вигляді програмних продуктів на ПК нові методи ідентифікації, зокрема нелінійного оцінювання коефіцієнтів математичних моделей роторних систем турбокомпресорів.

За результатами науково-дослідної роботи періоду 1974–1992 років В. І. Симоновський написав і успішно захистив у березні 1994 року у Харківському політехнічному інституті докторську дисертацію «Розробка методів ідентифікації і дослідження коливань роторів відцентрових машин».

З червня 1992 р. В. І. Симоновський знову повертається до викладацької діяльності, працюючи доцентом Сумського сільськогосподарського інституту (до січня 1995 р.), доцентом кафедри Загальної механіки та динаміки машин (ЗМ та ДМ) (до квітня 1996 р.), професором кафедри (до червня 1996 р.). В квітні 1996 р. В. І. Симоновському рішенням вченої ради СумДУ було присвоєно звання професора кафедри ЗМ та ДМ.

У період з червня 1996 р. по липень 2004 р. В. І. Симоновський працює завідувачем кафедри прикладної механіки в Сумському національному аграрному університеті (СНАУ) і за сумісництвом професором кафедри ЗМ та ДМ СумДУ. В СНАУ В. І. Симоновський викладає опір матеріалів, а на кафедрі ЗМ та ДМ СумДУ – курси теорії нелінійних коливань і теорії автоматичного керування. З вересня 2004 року В. І. Симоновський працює на посаді професора кафедри ЗМ та ДМ СумДУ. Поряд із вищезазначеними дисциплінами він створює і викладає курс динаміки роторних машин, який було складено з урахуванням особливостей динаміки відцентрових машин – насосів і турбокомпресорів. Значна частина курсу містить нові наукові результати, які були отримані В. І. Симоновським за попередні роки. Починаючи з 2008 року, В. І. Симоновський викладає для магістрів спеціальний курс «Ідентифікація математичних моделей коливальних систем», який було створено на основі результатів досліджень попередніх років.

Курси, які викладає проф. В. І. Симоновський, забезпечені виданими ним монографіями та навчальними посібниками, один з яких має гриф Міністерства освіти і науки України. В. І. Симоновський постійно модернізує курси лекцій і сюжети практичних занять та розрахункових робіт з урахуванням тих можливостей, що дають програмні продукти сучасних ПК.

У період із 2004 року до цього часу професор В. І. Симоновський продовжує плідно працювати у визначеному напрямку досліджень динаміки відцентрових машин і розвитку методів ідентифікації їх математичних моделей. Під його керівництвом успішно захистили кандидатські дисертації два аспіранти (2008 р., 2010 р.), в яких набули подальшого розвитку методи ідентифікації роторних моделей і вивчення особливостей їх динаміки, зокрема несинхронних складових коливань, пов’язаних із нелінійними процесами в сегментних підшипниках. Дослідження проводилися на основі фізичних і натурних експериментів на вакуумному розгінно-балансувальному стенді НВО ім. Фрунзе. У цьому напрямку під керівництвом В. І. Симоновського продовжують роботу 3 аспіранти денної форми навчання та один заочної (який працює в Сумському НДІАЕН). Кожен рік проф. В. І. Симоновський керує дипломними роботами бакалаврів, спеціалістів і магістрів (5–6 студентів щорічно). Сюжети їх дипломних робіт беруться переважно за мотивами досліджень аспірантів і наукових працівників НВО ім. Фрунзе та НДІАЕН за темами динаміки роторів. Кілька разів студенти під керівництвом В. І. Симоновського займали призові місця на всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Кілька статей було опубліковано у співавторстві зі студентами.

В. І. Симоновський брав активну участь у роботі всіх міжнародних наукових конференцій, що проводилися під керівництвом проф. В. А. Марцинковського. Останні 10 років головував роботою однієї із секцій конференції.

Проф. В. І. Симоновський є автором понад 10 друкованих наукових та навчально-методичних праць. За роки своєї науково-педагогічної праці став відомим ученим у галузі динаміки машин.

^ ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ


ОКРЕМІ ВИДАННЯ


 1. Вечная жизнь / В. И. Симоновский. – Сумы : Сумский государственный университет, 2005. – 52 с.
 1. Декабрь нахмурился : поэзия / В. И. Симоновский. – Сумы : ОАО "Сумская обл. типогр.", изд. «Козацкий Вал», 2003. – 56 с.
 1. Динамика роторов центробежных машин : учеб. пос. / В. И. Симоновский. – Сумы : Сумский государственный университет, 2006. – 126 с.
 1. Динаміка роторних машин : конспект лекцій / В. І. Симоновський. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 119 с.
 1. Иные времена : поэзия / В. И. Симоновский. – Сумы : Сумский государственный университет, 2007. – 52 с.
 1. Колебания нелинейных систем : конспект лекций / В. И. Симоновский. – Сумы : Сумский государственный университет, 1997. – Ч. 1. – 52 с.
 1. Колебания нелинейных систем : конспект лекций / В. И. Симоновский. – Сумы : Сумский государственный университет, 1997. – Ч. 2. – 58 с.
 1. Коливання нелінійних систем : навч. посiб. / В. I. Симоновський. – Суми : Сумський державний університет, 1999. – 130 с.
 1. Методические указания к изучению спецкурса "Виброизоляция и уравновешивание" для студ. спец. 7.080303 "Динамика и прочность машин" дневной формы обучения / сост. : В. И. Симоновский, А. Н. Шийко. – Сумы : Сумский государственный университет, 1995. – 54 с.
 1. Оцінювання параметрів динамічних моделей роторів : навч. посіб. / В. І. Симоновський, В. А. Хворост. – Суми : Сумський державний університет, 2002. – 143 с.
 1. Теория автоматического регулирования : учеб. пос. / В. И. Симоновский. – Сумы : Сумский государственный университет, 2004. – 75 с.
 1. Устойчивость и нелинейные колебания роторов центробежных машин / В. И. Симоновский. – Х. : Вища школа, 1986. – 128 с.
 1. Уточнення математичних моделей коливальних систем за експериментальними даними : монографія / В. І. Симоновський. – Суми : Сумський державний університет, 2010. – 91 с.

^ ПУБЛІКАЦІЇ, СТАТТІ


1966


 1. Генератор колебаний синусоидальной формы для исследования систем автоматического регулирования высокооборотных агрегатов на электронно-аналоговых моделях / Л. Ф. Кузовенкова, Г. В. Рощин, В. И. Симоновский // Труды Всесоюзного научно-исследовательского института электромеханики. – М. : Энергия, 1966. – Т. 23. – С. 114–122.
 1. К синтезу коэффициента усиления линейной системы регулирования / В. И. Симоновский // Труды Всесоюзного научно-исследовательского института электромеханики. – М. : Энергия, 1966. – Т. 23. – С. 122–126.
 1. Уточнение одного тригонометрического преобразования / В. И. Симоновский // Известия вузов. Электромеханика. – 1966. – № 2. – С. 17.


1968


 1. Анализ на ЦВМ устойчивости автономной автоматизированной электроэнергосистемы из двух синхронных генераторов / Т. М. Девкина, В. И. Симоновский // 8-я Всесоюзная научно-техническая конференция института электромеханики : тезисы докладов. – Фрунзе : ВНИИЭМ, 1968. – С. 23.

 2. Уравнения систем прямого компаундирования с коррекцией по напряжению / А. П. Семиков, В. И. Симоновский, А. Т. Чубарян // 8-я Всесоюзная научно-техническая конференция Института электромеханики : тезисы докладов. – Фрунзе : ВНИИЭМ, 1968. – С. 24.


1969


 1. Метод расчёта областей входных параметров при синхронизации генераторов соизмеримой мощности / И. Д. Урусов, М. С. Микляев, В. И. Симоновский, С. В. Гуров // Известия АН СССР. Энергетика и транспорт. – 1969. – № 1. – С. 70–77.
 1. Метод расчета первичных бросков напряжения и тока синхронных генераторов при внезапных изменениях режимов / В. И. Симоновский // Труды Всесоюзного научно-исследовательского института электромеханики. – М. : Изд-во ВНИИЭМ, 1969. – Т. 27. – С. 227–238.
 1. Об одном способе улучшения качества синхронизации генераторов повышенной частоты / В. И. Симоновский, И. Д. Урусов // Электричество. – 1969. – № 8. – С. 19–22.


1970


 1. Анализ тока асинхронного двигателя при пульсирующей нагрузке / И. Д. Урусов, В. И. Симоновский // Электричество. – 1970. – № 12. – С. 43–46.

 2. Аналитический расчет устойчивости грубой синхронизации судовых генераторов / А. Я. Котовщиков, В. И. Симоновский, Л. Н. Токарев // Судовая электротехника и связь. – 1970. – Вып. 44. – С. 29–39.


1971


 1. Анализ колебаний в системе двух синхронных машиноизмеримой мощности / И. Д. Урусов, В. И. Симоновский // Электричество. – 1971. – № 4. – С. 1– 6.


1972


 1. Анализ устойчивости автономной электроэнергосистемы из двух синхронных генераторов / И. Д. Урусов, М. С. Микляев, Т. М. Девкина, В. И. Симоновский // Труды Всесоюзного научно-исследовательского института электромеханики. – М. : Изд-во ВНИИЭМ, 1972. – Т. 38. – С. 5–24.
 1. Уравнения систем прямого компаундирования с коррекцией по напряжению / В. И. Симоновский, А. П. Семиков, А. Т. Чубарян // Труды Всесоюзного научно-исследовательского института электромеханики. – М. : Изд-во ВНИИЭМ, 1972. – Т. 38. – С. 91–99.


1974


 1. К вопросу применения и расчёта функций чувствительности в исследованиях динамики механических систем / В. И. Симоновский // Конструирование, технология изготовления и эксплуатация компрессорных машин различного назначения : тезисы докладов IV Всесоюзной научно-технической конференции. – Сумы, 1974. – С. 23.


1976


 1. Коррекция спектра критических скоростей ротора с помощью коэффициентов чувствительности / В. И. Симоновский // Вестник машиностроения. – 1976. – № 12. – С. 33–35.


1977


 1. Критические скорости и собственные частоты роторов центробежных насосов / В. И. Симоновский // Энергомашиностроение. – 1977. – № 6. – С. 10–12.
 1. Расчёт функций чувствительности при исследовании колебаний механических систем / В. И. Симоновский // Динамика и прочность машин : республиканский межведомственный научно-технический сборник. – Х. : Вища школа, Изд-во при Харьковск. ун-те, 1977. – Вып. 26. – С. 53–57.


1978


 1. Анализ гидродинамического взаимодействия ротора с плавающими уплотнительными кольцами / В. А. Марцинковский, И. С. Бережной, В. И. Симонов-ский // Оптимизация конструкции и модели­рование процессов поршневых и центробежных компрессоров высокого давления : Всесоюзный научно-технический семинар. – М., 1978.
 1. Анализ нелинейных колебаний плавающих уплотнительных колец на АВМ / В. И. Симоновский, О. Н. Чепусенко // V Всесоюзная научно-техническая конференция по компрессоростроению. – М., 1978.
 1. Влияние конусности щелевых уплотнений на устойчивость роторов центробежных машин / В. А. Марцинковский, В. И. Симоновский // Известия вузов. Машиностроение. – 1978. – № 3. – С. 90–93.
 1. Исследование способов повышения устойчивости плавающих уплотнительных колец / В. А. Марцинковский, И. С. Бережной, В. И. Симоновский, В. Е. Чурилова // V Всесоюзная научно-техническая конференция по компрессоростроению. – М., 1978.
 1. Исследование устойчивости многомассовых роторных систем центробежных машин / В. И. Симоновский, В. А. Шевченко // Оптимизация конструкции и моделирование процессов поршневых и центробежных компрессоров высокого давления : материалы Всесоюзного научно-технического семинара. – М., 1978.
 1. Колебания плавающих уплотнительных колец / В. А. Марцинковский, В. И. Симоновский // Машиноведе­ние. – 1978. – № 5. – С. 17–23.
 1. Линейные и нелинейные колебания плавающих уплотнительных колец / В. И. Симоновский, И. С. Бережной // Оптимизация конструкции и моделирование процессов поршневых и центробежных компрессоров высокого давления : материалы Всесоюзного научно-технического семинара. – М., 1978.
 1. Теоретическое и экспериментальное исследование устойчивости плавающих уплотнительных колец / В. И. Симоновский, И. С. Бережной // Оптимизация конструкции и моделирование процессов поршневых и центробежных компрессоров высокого давления : материалы Всесоюзного научно-технического семинара. – М., 1978.
 1. Устойчивость системы ротор – плавающее уплотне­ние / В. И. Симоновский, И. С. Бережной // Конструирова­ние, исследование, технология и организация производства компрессорных машин : сборник научных трудов. – Сумы : ВНИИКОМПРЕССОРМАШ, 1978. – С. 45–49.
 1. Устойчивость элементов гидромашин, взаимодействующих с щелевыми уплотнениями / В. А. Марцинковский, В. И. Симоновский // Вестник машиностроения. – 1978. – № 1. – С. 32–34.

  1   2   3   4

Схожі:

Професор Сумського державного університету iconЗаслужений професор Сумського державного університету
Заслужений професор Сумського державного університету Світлана Олексіївна Швачко: до 75-річчя від дня народження: біобібліографічний...
Професор Сумського державного університету iconЗаслужений професор Сумського державного університету
Сумського державного університету Олег Федорович Балацький : до 75-річчя від дня народжена : біобібліографічний покажчик / уклад....
Професор Сумського державного університету iconЗаслужений професор Сумського державного університету
Сумського державного університету Олег Федорович Балацький : до 75-річчя від дня народжена : біобібліографічний покажчик / уклад....
Професор Сумського державного університету iconМіжнародна стратегія економічного розвитку регіону
Ф. Балацький – професор кафедри управління Сумського державного університету, доктор економічних наук, професор
Професор Сумського державного університету iconЗаслужений професор Сумського державного університету
Рані матеріали про життєвий шлях, наукову діяльність заслуженого професора Сумського державного університету, академіка Міжнародної...
Професор Сумського державного університету iconЗаслужений професор Сумського державного університету
Рані матеріали про життєвий шлях, наукову діяльність заслуженого професора Сумського державного університету, академіка Міжнародної...
Професор Сумського державного університету iconПоложення про Асоціацію випускників Сумського державного університету 1 загальні положення 1 Асоціація випускників, Сумського державного університету (СумДУ), далі "Асоціація", є добровільним самоправним формуванням, створеним для сумісного
Асоціація формується із числа випускників Сумського державного університету. Також до її складу можуть входити посадові особи СумДУ,...
Професор Сумського державного університету iconСумського державного університету
Сумського державного університету вул. Інститутська, 1, м. Шостка, 41100, тел./факс: (05449) 6-13-37, 7-54-16, 7-17-56
Професор Сумського державного університету iconЗатверджую ректор Сумського державного університету, проф
Асоціація формується із числа випускників Сумського державного університету. Також до її складу можуть входити посадові особи СумДУ,...
Професор Сумського державного університету iconПоложення про студентське наукове товариство медичного інституту сумського державного університету (проект) Обговорено та схвалено на зборах 30. 03. 2010 Загальні положення
Аукове товариство (далі – снт) Медичного інституту Сумського державного університету (далі – Інститут) є добровільною та самостійною...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи