Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни \"Рекламний менеджмент\" для студентів спеціальності \"Маркетинг\" icon

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Рекламний менеджмент" для студентів спеціальності "Маркетинг"
Скачати 216.15 Kb.
НазваМетодичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Рекламний менеджмент" для студентів спеціальності "Маркетинг"
Дата20.05.2013
Розмір216.15 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Сумський державний університет


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для виконання курсової роботи

з дисципліни “Рекламний менеджмент”

для студентів спеціальності “Маркетинг”

усіх форм навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2006


Методичні вказівки на тему “Рекламний менеджмент” / Укладач О.С.Тєлєтов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006. – 16 с.


Кафедра маркетингу


ВСТУП


Ґрунтуючись на багатому досвіді зарубіжних країн у сфері реклами, можна стверджувати, що рекламна діяльність – це особлива наука, де є свої правила й закони. Ця наука використовує пізнання в області дослідження ринку, психології, соціології, дизайну тощо для вирішення економічних проблем підприємства, установи, торговельної організації. Одержати користь з реклами у специфічних умовах трансформаційної економіки України можна лише за умов глибокого вивчення й грамотного осмислення цієї науки.

Завдання рекламного менеджменту – зрозуміти психологію, методологію і механізм дії реклами – понять, що ще у семидесятих роках минулого століття не мали для нас істотного значення, – і навчитися управляти рекламною діяльністю в умовах промислового підприємства, комерційної організації, посередника, окремого рекламного агентства. Побудова рекламної кампанії для них є найкращою можливістю комплексно перевірити одержані під час викладення лекційного матеріалу та виконання практичних робіт знання.

Тут і можливість використання різних видів рекламних засобів, і застосування критеріїв вибору необхідних ЗМІ, і перевірка одержаних раніше теоретичних та практичних знань механізмів рекламно-інформаційної діяльності, і обрання стратегій рекламування, і розроблення бюджету, і планування рекламної кампанії, а також оцінка її економічної ефективності. Вітчизняний досвід підтверджує, що значна частка студентів-випускників спеціальності маркетинг досягає успіхів, обираючи своє подальше професійне зростання саме в рекламному бізнесі.

^ 1 ПІДГОТОВКА ДО ВИКОНАННЯ


1.1 Підготовча частина роботи

Перед початком виконання курсової роботи з розроблення маркетингової кампанії студент повинен:

 • з’ясувати значення існуючої проблеми;

 • визначити мету проведення – пов’язані з попитом (зміни за обсягами продажів) і пов’язані з образом (створення у споживачів певного уявлення про фірму та вироблювану нею продукцію).

Студент пропонує тему курсової роботи, погоджує її з викладачем та формулює відповідний план рекламної кампанії, що має містити у собі:

 • мету рекламної кампанії та орієнтовний кошторис витрат на рекламу;

 • обґрунтування первісних даних як поточного ринкового стану об’єкта рекламної кампанії та її продукту;

 • рекламну стратегію у відповідності до завдань стратегічного маркетингу;

 • тактику реклами. Послідовність використання тих чи інших ЗМІ;

 • запропоновані рекламні звернення – текстові матеріали, художнє оформлення, технічне забезпечення;

 • бюджет рекламної кампанії: методологію створення та виділення фінансових засобів, витрати на рекламу у різних ЗМІ, представницькі витрати та витрати на проведення PR-заходів, графіки виплат за рекламу протягом усієї рекламної кампанії.

^ 1.2 Мета рекламної кампанії

Студент повинен ставити перед собою завдання, що ми маємо досягти за результатами проведення рекламної кампанії: ознайомити цільову аудиторію з новим товаром чи товарами фірми, ознайомити цільову аудиторію з фірмою, сформувати чи підвищити імідж фірми, підвищити прибутки фірми, відповісти на агресивні дії фірм-конкурентів тощо.


^ 1.3 Вибір цільової аудиторії

Зумовлений результатами проведення маркетингових досліджень, якщо такі були під час виконання попередніх курсових чи бакалаврської робіт, або станом вибору та обробки вторинної інформації, див. [Тєлєтов, 2005; Тєлєтов, Баскакова,2005]. Свій вибір обґрунтувати.


^ 1.4 Визначення тактики реклами

Студент має визначити предмет та суб’єкти рекламної діяльності. При цьому обирається тактика роботи з ними: на що наголошуватиме реклама, які рекламні звернення використовуватимуться, якою мірою застосовуватиметься стимулювання збуту чи персональний продаж, що буде “кульмінацією рекламної кампанії”, хто братиме участь та контролюватиме хід рекламної кампанії, як оцінюватиметься ефективність проведення рекламної кампанії?

Студент має визначити послідовність використання тих чи інших ЗМІ, а саме:

^ 1 Виставок, конференцій, семінарів.

Найбільший пункт рекламної кампанії.

2 Газет і журналів. Які журнали використовуватимуться і як саме? В яку (які) газети надходитимуть статті і рекламні повідомлення, з якою періодичністю повторюватимуться останні, передуючі кульмінації рекламної кампанії.

3 Телебачення. Хто створюватиме телевізійний рекламний ролик, що буде відображено в ньому, де і з якою періодичністю він транслюватиметься.

4 Радіостанції. Радіозвернення використовуватимуться тільки для інформування про проведення рекламної кампанії чи будуть створюватися повноцінні радіоролики, на що у них наголошуватиметься. Навести приклади текстів.

5 Листівки. З якою метою виготовлюватимуться інформаційні листівки, що в них буде повідомлено, яким накладом. Навести приклади.

^ 6 Реклама в комп'ютерних мережах. Що подаватиметься у Інтернет і в якому вигляді [Телетов, 2004].

7 Нетрадиційні носії реклами (сувеніри, непряма друкована продукція тощо).


^ 1.5 Підготовка рекламних звернень

Запропонувати конкретну рекламу: зразки друкованої рекламної продукції; структури текстових матеріалів рекламних звернень, рекламні слогани, елементи товарної (торгової) марки, художнє оформлення (стиль, компонування, колір, розмір тощо), в тому числі принципи оформлення зовнішньої реклами, реклами на практиці тощо, технічне забезпечення (світлові табло, звук, анімація і т. ін.).


^ 1.6 Розроблення бюджету рекламної кампанії

Основні принципи виділення фінансових коштів можуть бути: за відсотком від товарообігу чи прибутку (цей метод найлегший, оскільки відразу зрозуміла сума), але він практично не стимулює рекламну діяльність; за часткою ринку або за одиницею реалізованої продукції (визначається за наявними засобами, а не можливостями); за принципом паритету з конкурентами (на рівні відповідних витрат у конкурентів); за засобом цільового фінансування (за сукупною сумою витрат). Для курсової роботи доцільніше обрати останній принцип.


^ 1.7 Оцінка ефективності рекламної кампанії

Студент повинен навести приклад, за якими показниками можна буде оцінити результати проведення рекламної кампанії.

Поняття ефективності реклами має два значення: економічна ефективність і психологічний вплив реклами на покупця (психологічна ефективність). Економічна ефективність реклами – це економічний результат, одержаний від використання рекламного засобу або організації рекламної кампанії. Він звичайно визначається співвідношенням між валовим доходом від додаткового товарообігу як результату реклами і витрат на неї. Загальна умова економічного результату полягає в тому, що валовий дохід, одержаний від проведення рекламного заходу, повинен дорівнювати сумі витрат на рекламу або перевищувати її. Психологічна ефективність – ступінь впливу реклами на людину (залучення уваги покупців, запам’ятовуваність, дія на мотив покупки та ін.). Обидва ці поняття тісно взаємозв'язані. Але критерії цих двох видів ефективності, природно, різні - в першому випадку це обсяг продажу, другому – психологічні особливості сприйняття реклами її адресатом.

^ Метод визначення економічної ефективності реклами, заснований на зіставленні додаткового валового доходу, одержаного в результаті використання реклами, і витрат, пов'язаних з її здійсненням. За цим методом на початку визначається додатковий товарообіг, одержаний в результаті проведення рекламних заходів, потім обчислюється додатковий прибуток від суми обчисленого додаткового товарообігу. Економічна ефективність реклами виражається різницею від суми додаткового прибутку і витрат на рекламу. Розрахунок проводиться за такою формулою:

Т*П*Д Н

Р = ( ————— ) * ( ————— ) – І , (1.1)

100 % 100 %


де Р - економічна ефективність реклами, грн;

Т – середньоденний обіг в дорекламний період, грн;

П - приріст середньоденного товарообігу в рекламний і післярекламний періоди, грн;

Д - кількість днів обліку товарообігу в рекламний і післярекламний періоди;

Н - торговельна націнка на товар, %;

І - витрати на рекламу, грн.


Ця методика використовується звичайно для визначення економічної ефективності окремих засобів реклами або короткострокового рекламного заходу. Якщо одержаний результат більший або дорівнює нулю, то це означає, що реклама була економічно ефективною. Це спрощений варіант формули (1.1), коли число днів дорекламного періоду дорівнює числу днів рекламного і післярекламного періодів. Для цієї спрощеної формули нам не потрібен розрахунок середньоденного товарообігу. Ця формула має вигляд:

(Т1 - Т) * Н

Р = ———————— - І, (1.2) 100

де Р - економічна ефективність реклами;

Т1 - товарообіг в рекламний і післярекламний періоди;

Т - товарообіг в дорекламний період;

Н - торгова націнка, %;

І - витрати на рекламу.

Результати економічної ефективності реклами, обчислені за формулами (1.1.) і (1.2.), не враховують витрат за іншими статтями витрат обігу, пов'язаних із зростанням товарообігу. Тому для визначення економічної ефективності тривалих рекламних заходів (коли рекламний період триває декілька місяців і більше) існує методика розрахунку. В цих випадках на реалізацію товару, крім реклами, можуть діяти і такі чинники, як рівень цін, якість і асортимент товарів, форми і методи їх продажу і т.д.

Для визначення економічної ефективності реклами в цьому випадку є правильним визначити індексну залежність динаміки товарообігу від чинника реклами і інших чинників, які діють, крім реклами.

Індекс реклами може бути визначений як відношення індексу товарообігу рекламованого товару або фірми до індексу товарообігу, що не піддається дії реклами. Зростання цього показника (індексу реклами) визначається як різниця між індексом товарообігу за рахунок дії реклами і одиницею (Iр - 1). Потім, використовуючи дані про середньоденний товарообіг дорекламного періоду, обчислюється додатковий товарообіг і додаткове реалізоване накладення, одержане у результаті дії реклами. Різниця між сумою додаткового реалізованого продукту і витрат, пов'язаних із здійсненням реклами, і є показником економічної ефективності.

При визначенні економічної ефективності тривалих рекламних заходів, зокрема рекламних кампаній, вимагається враховувати не тільки витрати на рекламу, але і витрати за іншими статтями витрат обігу, пов'язаних із зростанням товарообігу. У міру зростання товарообігу зростають витрати обігу, залежні від товарообігу (заробітна плата, транспортні витрати, втрати товарів у межах норм природного спаду і ін.). Витрати на утримання приміщень, поточний ремонт, інвентар та інше становлять приблизно 50 % усіх витрат і практично не змінюються.

Економічна ефективність тривалих рекламних заходів розраховується за такою формулою:

Е = Т * (Jр - 1) * В * Н/100 – І, (1.3)

де Е - економічна ефективність;

Jр - 1– приріст індексу середньоденного обігу за рахунок реклами;

Т - середньоденний товарообіг в дорекламний період;

В - час обліку товарообігу в рекламний і післярекламний періоди;

Н - торгова націнка на рекламований товар або відсоток прибутку в рекламний і післярекламний періоди для рекламованого торгового підприємства;

І - витрати на рекламу і витрати обігу, пов'язані із зростанням товарообігу.

Економічна ефективність реклами може бути визначена також на основі таких частинних економічних показників, як відношення величини товарообігу до витрат на рекламу, витрат на певні види реклами до величини товарообігу або до кількості покупок, стимульованих цими видами реклами.

Для вивчення ефекту психологічної дії реклами використовуються методи, засновані на обліку і оцінці характеру дії окремих засобів реклами на людину. Основними методами вивчення ефективності психологічної дії реклами є: спостереження і опитування. Найпростішим методом є нагляд. Цей метод застосовується при дослідженні дії на споживачів окремих засобів реклами. Нагляд проводиться за наперед розробленою програмою, зміст якої залежить від характеру поставлених цілей.

Опитування – більш трудомісткі [Тєлєтов, 2004] – вимагають значних витрат часу на отримання даних і їх обробку. Існує декілька способів проведення опитування: по телефону, за наперед підготовленою анкетою, особисте. На основі одержаних даних за спеціальною методичними вказівками можна визначити ефективність рекламного засобу. Вона заснована на зіставленні вартості рекламного засобу і числа респондентів і отримання умовної вартості рекламного засобу, що послалися на нього. Рекламний засіб з найменшою умовною вартістю буде найефективнішим.

З

У = ———— , (1.4)

Ч

де У - умовна вартість рекламного засобу;

З - вартість рекламного засобу;

Ч - число респондентів, що послалися на нього.

Тобто результативність рекламної кампанії оцінюється тим, наскільки вдалося досягнути намічених рекламних цілей: пов’язаних з попитом (зміни за обсягами продажів) і пов’язаних із образом створення у споживачів певного уявлення про фірму та вироблювану нею продукцію.

У цілому можна визначити так ще так звані комунікаційну ефективність, що дає змогу визначити ступінь сприйняття рекламних повідомлень – тобто за кількістю листівок, що повернулися із запитами про додаткову інформацію; ефективність інтерв’ювання – яку реакцію в основному викликала реклама – позитивну, негативну чи нейтральну; торгову ефективність, що дозволяє встановити (хоча б за обмежених умов) певну залежність між витратами на рекламу та обсягами продажів (числом замовлень).


^ 2 ТЕМАТИКА І ПРИБЛИЗНИЙ ЗМІСТ

ПЛАНУ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ


2.1 Приблизний перелік тем курсового проекту

(студент може запропонувати свій варіант)

 1. Рекламна кампанія одного з товарів разового споживання (хліб, молочні вироби, напої, разові засоби гігієни,…).

 2. Рекламна кампанія одного з товарів постійного попиту (мийні засоби, канцелярські вироби, періодичні видання,…).

 3. Рекламна кампанія одного з товарів імпульсної покупки (квіти, подарунки, коштовності,…).

 4. Рекламна кампанія одного з товарів для екстрених випадків (парасолька, лопати для чищення снігу,…).

 5. Рекламна кампанія одного з несхожих товарів попереднього вибору (одяг, меблі, дачний будинок,…).

 6. Рекламна кампанія одного зі схожих товарів попереднього вибору (спортивні знаряддя, телевізор, пилосос, унітаз,…).

 7. Рекламна кампанія одного з товарів промислового призначення (верстати, вантажні автомобілі, спеціалізоване обладнання,…).

 8. Рекламна кампанія з матеріалів або напівфабрикатів (будівельні матеріали, металоконструкції, вікна,…).

 9. Рекламна кампанія одного з товарів одиничного виробництва (газоперекачувальні станції, електронні мікроскопи, пароплави,…).

 10. Рекламна кампанія на міському пасажирському транспорті (автобусні, тролейбусні перевезення, трамвайні перевезення, таксі, маршрутні таксі, метро).

 11. Рекламна кампанія на міжміському та міжнародному пасажирському транспорті (авіація, залізничний транспорт, таксі, маршрутні таксі, метро).

 12. Рекламна кампанія вантажних перевезень (вантажівки, залізничний, авіаційний та водний транспорт).

 13. Рекламна кампанія у сфері побутових послуг (ремонтно-будівельні роботи, перукарні, інші форми обслуговування населення).

 14. Рекламна кампанія у сфері розваг (кінотеатри, клуби, казино, дискотеки тощо).

 15. Рекламна кампанія споживчих пріоритетів місць відпочинку (парки, пляжі, атракціони,…).

 16. Рекламна кампанія закладів харчування (кафе, закусочні швидкого обслуговування, ресторани, …).

 17. Рекламна кампанія туристичних послуг (тури, турне, екскурсії,…).

 18. Рекламна кампанія навчальних послуг (ВНЗ, середні навчальні заклади, післядипломна освіта,…).

 19. Рекламна кампанія засобів масової інформації (газети, радіо, телевізійні передачі, …).

 20. Рекламна кампанія друкованих видань (навчальна та наукова література, художня література, спеціальна література, …).

 21. Рекламна кампанія ритуальних послуг (весілля, ювілеї, поховання, …).

 22. Рекламна кампанія спортивних споруд та видовищ (спортивні клуби, стадіони, міжнародні, національні, територіальні та місцеві змагання, …).

 23. Рекламна кампанія медичної апаратури (індивідуальної, лікувальної, діагностичної, …).

 24. Рекламна кампанія медичних препаратів (загального призначення, призначення за рецептом, спеціальних, …).

 25. Рекламна кампанія медичних послуг (мануальна терапія, водолікування, голковколювання,…).

 26. Рекламна кампанія готельного бізнесу (великі готелі, малі готелі, відомчі готелі, …).

 27. Рекламна кампанія соціальних послуг (закордонні та вітчизняні санаторні заклади, пільгові будинки відпочинку,…).

 28. Рекламна кампанія в будівництві (індивідуальне будівництво, громадянське будівництво, спеціальне будівництво, …).

 29. Рекламна кампанія банківській послуг.

 30. Рекламна кампанія сфери рекламних послуг.

 31. Рекламна кампанія некомерційних установ (бібліотеки, музеї, …).


^ 2.2 Складові плану рекламної кампанії

Таблиця 2.1

Пор

ном

Розділ плану

рекламної кампанії


Зміст комунікаційних заходів і робіт

1

Матеріали для підпису керівництвом

- Мета проведення рекламної кампанії;

- коротке викладення плану рекламної кампанії;

- коротке викладення обраної стратегії рекламного менеджменту;

- загальні обсяги рекламних витрат та кошторис

конкретних рекламних заходів;

- план заходів рекламної кампанії


2

Огляд маркетингової

ситуації у цільовому

сегменті

ринку

- Становище продукції фірми на ринку в цілому чи на заданому його сегменті;

- необхідність виведення на ринок модернізованих або нових зразків товару;

- коротка характеристика необхідних якісних та збутових властивостей модернізованого або нового товару;

- порівняння характеристик необхідного нового або модернізованого товару з характеристиками подібних товарів фірм-конкурентів;

- прогноз цінової політики за періодами продажу


3

Стратегія

і тактика

рекламної

кампанії

- Вибір цільової аудиторії;

- описання тактики рекламного менеджменту;

- методи і шляхи досягнення маркетингової мети рекламної кампанії


4

Рекламний менеджмент

у засобах масової інформації

- Характеристика залучених рекламних засобів (наклад, аудиторія, рейтинг, популярність у конкретної цільової аудиторії);

- перелік рекламних заходів з використанням конкретних ЗМІ (зміст, розмір та ідея рекламного макета, періодичність подання, тексти, слогани та т. ін.) окремо для рекламної продукції, друкованих ЗМІ, телебачення, радіо, зовнішніх засобів реклами;

- план-графік рекламних заходів у ЗМІ5

Бюджет

- Розшифрування бюджету рекламної кампанії;

- обрання методу оцінки ефективності


6

Додатки

- Макети, сценарії, повідомлення, технології тощо^ 3 ПРИКЛАД ПЕРЕДБАЧУВАНОЇ

РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ

СФЕРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


Фірма “N”.

Місто М.

Тип фірми: розроблювач-виробник.

Тип продукції, що випускається: програмний продукт - від мережних засобів до систем офісної автоматизації, системи комплексної автоматизації великих державних організацій, підприємств і банків, системи контролю за мережами.

Інформація про фірму: 5 років на ринку програмного забезпечення. Добре зарекомендувала себе у сфері автоматичного адміністрування мереж.

^ Продукт: система “AGS - Net”.

Інформація про продукт: нова технологія, що дозволяє цілком контролювати доступ у мережу. Могутній інтегрований пакет антивірусних і парольних систем захисту.

Продукт становить інтерес для великих державних організацій, комерційних підприємств та банків.

Мета рекламної кампанії: просування даного продукту на ринок, заняття лідируючого положення серед вітчизняних програмних продуктів.

 1. ^ Вибір цільової аудиторії:

сегментування ринку комп'ютерних технологій показує, що найприйнятнішою є чотирьохрівнева система споживачів програмних продуктів:

перший рівень - користувач;

другий рівень - інженерно-технічний склад (програмісти-розроблювачі);

третій рівень - провідні спеціалісти підрозділів;

четвертий рівень - керівники підприємств, їх заступники з різних напрямків роботи.


Таблиця 2.2 – Розшифрування бюджету рекламної кампанії

Найменування

заходу

Вартість

Потрібно

Витрати
Участь у виставці

1 кв. м виставкової площі - $100

Розроблення іміджу

товару - $500.

Дизайн -$500

40 кв. м


$4000


$500

$500
Ролик на

телебаченні

1 хв -$10.000


2 ролики по 5 с Тематична передача

$1.500
Ролик на радіо

1 хв - $1.000

6 роликів по 10 с

$1.000
Реклама в журналі

Оголошення 1/4 стор. -$500

4 оголош. по 1/8 cтор

$1.000
Реклама в газеті

Оголошення 1/2 стор. -$600

8 оголош. по 1/2 стор.

$4.800
Листівка

1 аркуш - $0,25

1000 аркушів

$250
Комп’ютерна

мережа


Створення сторінки -$200(реєстрація) + $100 (дизайн)

1 Web-сторінка

Разом:
Разом

$13.850


Рішення про бюджет

Фірма має у своєму розпорядженні маркетинговий бюджет у $350.000.

Бюджет рекламної кампанії - $13.850, табл. 2.2.

Вартість продукту $100.

2 Структура рекламної кампанії (РК)

Час проведення РК: листопад 20NN - січень 20NN+1 року. Вибір часу обумовлений тим, що на даний період припадає максимальна кількість великих комп'ютерних виставок (зокрема, “Comtek 20NN” - найбільша виставка комп'ютерних технологій).

^ Рейтинг ефективності:

1 Участь у виставці (організація власного стенда).

2 Проведення конференцій і семінарів.

3 Реклама на телебаченні.

4 Реклама в газеті, журналі.

Реклама в газеті (журналі) є однією із найзручніших, тому що можна не тільки дати рекламне оголошення загальноприйнятого формату, але й узяти інтерв'ю в керівника підприємства, провести непряму рекламу у вигляді статті про фірму. Якщо газета (журнал) орієнтована на комп'ютерні технології, відділ зв'язків з пресою повинен надати повну інформацію про переваги вашого продукту. Краще, якщо інформація про нього передує комп'ютерній виставці і вказує на конкретний стенд.

5 Реклама в комп'ютерних мережах (Інтернет).

Дана реклама є новою і ефективною при її відносно невисокій вартості у порівнянні з іншими видами. Усі провайдери (“постачальники” Інтернету) дають можливість організувати свою “сторінку” (Web-сайт) у WWW (World Wide Web) - глобальній гіпертекстовій інформаційній системі. Гіпертекст - текст із розмітками, що є посиланнями на інші місця цього тексту. Під час читання такого тексту можна побачити виділені слова, при натисканні курсором на які ви можете одержати додаткову інформацію. Плюси розміщення інформації в WWW - орієнтованість на визначені рівні користувачів і популярність у світових комп'ютерних колах.

6 Друкована рекламна продукція (листівки).

7 Реклама на радіо.

Реклама на радіо має короткочасний характер, тому повідомлення можна давати лише про терміни виставки за кілька днів до її початку. Так само, як і під час телереклами, радіоповідомлення має бути інформативним. Для підвищення ефективності слід звернути увагу на рейтинги конкретних радіостанцій серед ділових людей.

8 Реклама в метро та інше через визначену спрямованість нашого продукту будуть мати мінімальну ефективність. Їх використовувати недоцільно.


^ 3 Графік проведення рекламної кампанії

1 Виставка, конференції, семінари (3-5 днів). Невеликий за терміном проведення пункт рекламної кампанії, але найскладніший та найдовший за підготовкою.

2 Реклама в газетах і журналах. У журналі щомісяця, а в газеті два рази на місяць надходять статті, що прямо чи непрямо рекламують продукт фірми, а також розміщуються оголошення, які повідомляють про виставку і запрошують оглянути відповідний стенд фірми.

3 Телебачення. За кілька днів до виставки показується ролик зі стислою інформацією про продукт, який буде представлено на виставці. Під час виставки виходять інформаційні програми. По закінченні виставки створюються передачі з підбиттям підсумків.

4 Радіостанції. За час виставок по кілька разів на день звучать інформаційні повідомлення із запрошенням відвідати виставку.

5 Листівки. Розсилаються та передаються потенційним споживачам.

6 Реклама в комп'ютерних мережах. Інформація розміщується перед початком кампанії і після закінчення виставки змінюється на відомості про вартість продукту та його технічні характеристики тощо.

^

Список літератури

 1. Бове Л., Аренс Ф. Современная реклама / Пер. с англ.- Тольятти: Изд. дом Тольятти, 1995. - 704 с.

 2. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник.- К.:КНЕУ, 1998.- 268 с.

 3. Котлер Ф. Маркетинг / Пер с англ. – М.: Прогресс, 1990. – 736 с.

 4. Лук’янець Т.І. Рекламний менеджмент: Навч. пос.- К.: КНЕУ, 2003.- 440 с.

 5. Маркетинг для бакалаврів / За ред. проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ ВТД “Університетська книга”, 2004.- 976 с.

 6. Моисеев В.А. Паблик рилейшнз. Теория и практика.- К.: ВИРА-Р. 1999. -376 с.

 7. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: Навчальний посібник.- Львів: Державний університет “Львівська політехніка” (ІВЦ “ІНТЕЛЕКТ”), 1999.-244 с.

 8. Паблик рилейшнз. Теория и практика. Скот М., Катлип, Ален Х., Сентер, Глен М., Брум. – Москва; СП.б; Киев: Изд-во "Вильямс", 2001. - 500 с.

 9. Тєлєтов О.С. Маркетинг у промисловості: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 248 с.

 10. Тєлєтов О.С., Войчак А.В., Алексеєнко О.Д. Тестові та контрольні завдання з промислового маркетингу: Навчальний посібник.- Суми: Вид-во СумДУ,2002.- 130 с.

 11. Тєлєтов О.С. Маркетинг продукції виробничо-технічного призначення: Монографія.– Суми: Вид-во Сумського державного університету, 2002. – 231с.

 12. Телетов. А.С. Конспект лекций по курсу «Основы маркетинга». – Сумы: Изд-во тип. ПО «Электрон», 1994. – 28 с.

 13. Тєлєтов О.С. Методичні вказівки на тему “Маркетингові дослідження”.- Суми: Вид-во МАУП, Сумський інститут, 2005. – 16 с.

 14. Тєлєтов О.С., Баскакова М.Ю. Методичні вказівки до виконання курсових, контрольних та практичних робіт з курсу “Маркетингові дослідження. - Суми: Вид-во СумДУ, 2005. – 45 с.


Навчальне видання


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для виконання курсової роботи

з дисципліни “Рекламний менеджмент”

для студентів спеціальності “Маркетинг”

усіх форм навчання


Укладач доцент, канд.техн.наук Тєлєтов Олександр Сергійович


Редактор Н. В. Лисогуб


Відповідальний за випуск зав. кафедри маркетингу С.М. Ілляшенко


Комп’ютерний набір О.С. Тєлєтова


Підп. до друку_________, поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Друк офс.

Ум. дрк. арк. Обл.-вид. арк.

Тираж 200 пр. Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК 3 2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2.


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


До друку та в світ

дозволяю на підставі

“Єдиних правил”,

п.2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-методичного управління В.Б. Юскаєв


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для виконання курсової роботи

з дисципліни “Рекламний менеджмент”

для студентів спеціальності “Маркетинг”

усіх форм навчання


Всі цитати, цифровий

та фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, запис

одиниць відповідає

стандартам


Укладач О.С. Тєлєтов


Відповідальний за випуск С.М. Ілляшенко


Декан факультету економіки

та менеджменту О.І. Карпіщенко


Суми

Вид-во СумДУ

2006


Схожі:

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни \"Рекламний менеджмент\" для студентів спеціальності \"Маркетинг\" iconМетодичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Рекламний менеджмент" для студентів спеціальності "Маркетинг"
Методичні вказівки на тему “Рекламний менеджмент” / Укладач О. С. Тєлєтов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006. – 16 с
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни \"Рекламний менеджмент\" для студентів спеціальності \"Маркетинг\" iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни “Маркетинг”( для студентів заочної форми навчання напряму підготовки...
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни \"Рекламний менеджмент\" для студентів спеціальності \"Маркетинг\" iconМетодичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни «маркетинг» для студентів зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» для студентів зі спеціальності 050108 «Маркетинг» (усіх...
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни \"Рекламний менеджмент\" для студентів спеціальності \"Маркетинг\" iconДо виконання курсової роботи з дисципліни «маркетинг»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни \"Рекламний менеджмент\" для студентів спеціальності \"Маркетинг\" iconДо виконання курсової роботи з дисципліни «маркетинг»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни \"Рекламний менеджмент\" для студентів спеціальності \"Маркетинг\" iconМетодичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни "маркетинг" для студентів економічного факультету
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни “Маркетинг” для студентів економічного факультету зі спеціальності...
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни \"Рекламний менеджмент\" для студентів спеціальності \"Маркетинг\" iconМетодичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни "маркетинг" для студентів економічного факультету
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни “Маркетинг” для студентів економічного факультету зі спеціальності...
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни \"Рекламний менеджмент\" для студентів спеціальності \"Маркетинг\" iconЗміст с. Вступ 4 1 Вимоги до виконання курсової роботи 4 2 Завдання для курсової роботи 7 3 Приклад виконання курсової роботи 21 Список рекомендованої літератури
Дані методичні вказівки призначені для організації виконання курсової роботи студентів спеціальності 000008 «Енергетичний менеджмент»...
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни \"Рекламний менеджмент\" для студентів спеціальності \"Маркетинг\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "операційний менеджмент" Для студентів усіх форм навчання спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " Операційний менеджмент " для студентів усіх форм навчання спеціальності...
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни \"Рекламний менеджмент\" для студентів спеціальності \"Маркетинг\" iconМетодичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни «стратегічний маркетинг» для студентів зі спеціальності
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи