Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами icon

Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами
НазваЗакон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами
Сторінка1/7
Дата22.05.2013
Розмір1.27 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7

Документ 1280-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.01.2013, підстава 4910-17


d:\gerb.gif


ЗАКОН УКРАЇНИ


Про телекомунікації


( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 12, ст.155 )


{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 1876-IV ( 1876-15 ) від 24.06.2004, ВВР, 2004, N 48, ст.526

N 2119-IV ( 2119-15 ) від 21.10.2004, ВВР, 2005, N 2, ст.34

N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162

N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,

ст.267

N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 14, ст.116

N 3317-IV ( 3317-15 ) від 12.01.2006, ВВР, 2006, N 18, ст.155

N 3375-IV ( 3375-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.186

N 3380-IV ( 3380-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.188

N 3475-IV ( 3475-15 ) від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 30, ст.258

N 378-V ( 378-16 ) від 28.11.2006, ВВР, 2007, N 14, ст.167

N 580-V ( 580-16 ) від 11.01.2007, ВВР, 2007, N 13, ст.132 }


{ Щодо визнання неконституційними окремих положень див.

Рішення Конституційного Суду

N 21-рп/2008 ( v021p710-08 ) від 08.10.2008 }


{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 1819-VI ( 1819-17 ) від 20.01.2010, ВВР, 2010, N 10, ст.105

N 2299-VI ( 2299-17 ) від 01.06.2010, ВВР, 2010, N 34, ст.482

N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 37, ст.496

N 2392-VI ( 2392-17 ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 38, ст.504

N 2751-VI ( 2751-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 18, ст.126

N 2752-VI ( 2752-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 18, ст.127

N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011, ВВР, 2011, N 34, ст.343

N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011, ВВР, 2011, N 41, ст.413

N 3566-VI ( 3566-17 ) від 05.07.2011, ВВР, 2012, N 5, ст.35

N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011, ВВР, 2012, N 7, ст.53

N 3748-VI ( 3748-17 ) від 20.09.2011, ВВР, 2012, N 19-20, ст.176

N 4499-VI ( 4499-17 ) від 13.03.2012

N 4910-VI ( 4910-17 ) від 07.06.2012

N 5007-VI ( 5007-17 ) від 21.06.2012

N 5029-VI ( 5029-17 ) від 03.07.2012

N 5316-VI ( 5316-17 ) від 02.10.2012

N 5410-VI ( 5410-17 ) від 02.10.2012

N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }


{ У тексті Закону слова "Національна комісія з питань

регулювання зв'язку (НКРЗ)", "Національна комісія з

питань регулювання зв'язку" в усіх відмінках та

слова "НКРЗ", "ДІЗ" замінено словами "національна

комісія, що здійснює державне регулювання у сфері

зв'язку та інформатизації" у відповідному відмінку

згідно із Законом N 3610-VI ( 3610-17 ) від

07.07.2011 }


Цей Закон встановлює правову основу діяльності у сфері

телекомунікацій.


Закон визначає повноваження держави щодо управління та

регулювання зазначеної діяльності, а також права, обов'язки та

засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть

участь у даній діяльності або користуються телекомунікаційними

послугами.


Глава I


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Визначення основних термінів


1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:


абонент - споживач телекомунікаційних послуг, який отримує

телекомунікаційні послуги на умовах договору, котрий передбачає

підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності

або користуванні, до телекомунікаційної мережі;


абонентна плата - фіксований платіж, який може встановлювати

оператор телекомунікацій для абонента за доступ на постійній

основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту

отримання послуг;


абонентський номер - сукупність цифрових знаків для

позначення (ідентифікації) кінцевого обладнання абонента в

телекомунікаційній мережі; { Статтю 1 доповнено терміном згідно із

Законом N 2392-VI ( 2392-17 ) від 01.07.2010 }


адреса мережі Інтернет - визначений чинними в Інтернеті

міжнародними стандартами цифровий та/або символьний ідентифікатор

доменних імен в ієрархічній системі доменних назв;


адресний простір мережі Інтернет - сукупність адрес мережі

Інтернет;


безпроводовий доступ до телекомунікаційної мережі

(безпроводовий доступ) - електрозв'язок з використанням

радіотехнологій, під час якого кінцеве обладнання хоча б одного із

споживачів може вільно переміщатися із збереженням унікального

ідентифікаційного номера в межах пунктів закінчення

телекомунікаційної мережі, які під'єднані до одного комутаційного

центру;


взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж - встановлення

фізичного та/або логічного з'єднання між різними

телекомунікаційними мережами з метою забезпечення можливості

споживачам безпосередньо або опосередковано обмінюватись

інформацією;


власник (володілець) кабельної каналізації електрозв'язку -

суб'єкт господарювання, у власності (володінні) якого перебувають

уся інфраструктура кабельної каналізації електрозв'язку або окремі

її елементи, набуті на належній правовій підставі, призначені для

забезпечення доступу до телекомунікаційної мережі загального

користування; { Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом

N 2752-VI ( 2752-17 ) від 02.12.2010 }


голосова телефонія - обмін інформацією голосом у реальному

часі з використанням телекомунікаційних мереж;


дані - інформація у формі, придатній для автоматизованої

обробки її засобами обчислювальної техніки;


домен - частина ієрархічного адресного простору мережі

Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує,

обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано

адмініструється;


домен.UA - домен верхнього рівня ієрархічного адресного

простору мережі Інтернет, створений на основі кодування назв країн

відповідно до міжнародних стандартів, для обслуговування адресного

простору українського сегмента мережі Інтернет;


домен другого рівня - частина адресного простору мережі

Інтернет, що розташовується на другому рівні ієрархії імен у цій

мережі;


електрозв'язок - див. "телекомунікації";


загальнодоступні (універсальні) телекомунікаційні послуги -

мінімальний набір визначених цим Законом послуг нормованої якості,

доступний усім споживачам на всій території України;


Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу,

яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на

Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами;


інформаційна система загального доступу - сукупність

телекомунікаційних мереж та засобів для накопичення, обробки,

зберігання та передавання даних;


інформаційна безпека телекомунікаційних мереж - здатність

телекомунікаційних мереж забезпечувати захист від знищення,

перекручення, блокування інформації, її несанкціонованого витоку

або від порушення встановленого порядку її маршрутизації;


інформація - відомості, подані у вигляді сигналів, знаків,

звуків, рухомих або нерухомих зображень чи в інший спосіб;


кабельна каналізація електрозв'язку - обладнання та споруди,

призначені для прокладання, монтажу та експлуатаційного

обслуговування кабелів телекомунікацій, що включають трубопроводи

(канали кабельної каналізації), закладні та оглядові пристрої в

колодязях, кабельних шафах, шахтах, колекторах, мостах, естакадах,

тунелях, будівлях, а також приміщення для вводу кабелів і

розміщення лінійного обладнання; { Статтю 1 доповнено терміном

згідно із Законом N 2752-VI ( 2752-17 ) від 02.12.2010 }


канал електрозв'язку - сукупність технічних засобів,

призначених для перенесення електричних сигналів між двома

пунктами телекомунікаційної мережі, і який характеризується смугою

частот та/або швидкістю передачі;


канал кабельної каналізації електрозв'язку - окремо виділені

місця в колекторах, телекомунікаційних колодязях, тунелях,

акведуках, шляхопроводах, на мостах, мостових переходах,

естакадах, трубопроводах, а також інші надземні та підземні

інженерні споруди, що призначені для прокладання або

використовуються для прокладання магістральних, з'єднувальних та

розподільних проводових і оптоволоконних кабелів електрозв'язку, а

також розміщення супутніх лінійних технічних засобів

телекомунікацій; { Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом

N 2752-VI ( 2752-17 ) від 02.12.2010 }


кінцеве обладнання - обладнання, призначене для з'єднання з

пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення

доступу до телекомунікаційних послуг;


ліцензія - документ, що засвідчує право суб'єкта

господарювання на здійснення зазначеного в ньому виду діяльності у

сфері телекомунікацій протягом визначеного строку на конкретних

територіях з виконанням ліцензійних умов;


ліцензування - видача, переоформлення, продовження терміну

дії, визнання недійсними, анулювання ліцензій, видача копій та

дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних

реєстрів, контроль за додержанням ліцензійних умов, видача

розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов;


монопольний (домінуючий) оператор телекомунікацій - оператор,

який відповідно до законодавства України займає монопольне

(домінуюче) становище на ринку певних телекомунікаційних послуг на

території держави чи певного регіону;


Національний план нумерації - нормативно-правовий акт, який

визначає структуру, регламентує розподіл та умови використання

номерного ресурсу в телекомунікаційних мережах;


номерний ресурс - сукупність цифрових знаків, що

використовуються для позначення (ідентифікації) мереж, послуг,

пунктів закінчення мережі в телекомунікаційних мережах загального

користування;


оператор телекомунікацій - суб'єкт господарювання, який має

право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом

на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних

мереж;


оператор, провайдер телекомунікацій з істотною ринковою

перевагою на ринку телекомунікаційних послуг - оператор, провайдер

телекомунікацій, частка доходу якого на визначеному національною

комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та

інформатизації, ринку певних телекомунікаційних послуг протягом

року, що передує проведенню аналізу ринку, перевищує 25 відсотків

сумарного доходу всіх операторів, провайдерів телекомунікацій,

отриманого на цьому ринку за той самий період часу, або якщо

внаслідок технологічного процесу надання послуги іншому оператору,

провайдеру телекомунікацій її може бути надано тільки в мережі

певного оператора, провайдера телекомунікацій; { Статтю 1

доповнено терміном згідно із Законом N 2751-VI ( 2751-17 ) від

02.12.2010; в редакції Закону N 4910-VI ( 4910-17 ) від

07.06.2012 }


передавання даних - передавання інформації у вигляді даних з

використанням телекомунікаційних мереж;


перенесення абонентського номера - телекомунікаційна

послуга, що надається абоненту за його заявою, яка полягає у

збереженні за абонентом наданого йому оператором телекомунікацій

абонентського номера з метою використання цього номера для

отримання телекомунікаційних послуг у мережі іншого оператора

телекомунікацій, що надає телекомунікаційні послуги на території

України; { Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2392-VI

( 2392-17 ) від 01.07.2010 }


персональний номер - абонентський номер, що присвоюється

зареєстрованому абоненту за його заявою у порядку, встановленому

національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері

зв'язку та інформатизації, централізовано адмініструється і може

використовуватися цим абонентом для отримання відповідно до

договору телекомунікаційних послуг незалежно від географічного

регіону України і типу цих послуг; { Статтю 1 доповнено терміном

згідно із Законом N 2392-VI ( 2392-17 ) від 01.07.2010 }


послуга пропуску трафіка - телекомунікаційна послуга щодо

здійснення термінації та/або транзиту трафіка, що надається

оператором телекомунікацій іншим операторам; { Статтю 1 доповнено

терміном згідно із Законом N 2751-VI ( 2751-17 ) від 02.12.2010 }


провайдер телекомунікацій - суб'єкт господарювання, який має

право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без права

на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних

мереж і надання в користування каналів електрозв'язку;


проводовий електрозв'язок - передавання і приймання

інформації із застосуванням проводових ліній з металевими або

волоконнооптичними жилами;


пропуск трафіка - проходження трафіка між елементами однієї

або різних телекомунікаційних мереж; { Статтю 1 доповнено терміном

згідно із Законом N 2751-VI ( 2751-17 ) від 02.12.2010 }


пункт закінчення телекомунікаційної мережі - місце стику

(з'єднання) мережі телекомунікацій та кінцевого обладнання;


ресурси телекомунікаційних мереж - наявні в

телекомунікаційних мережах кількість номерів (номерний ресурс),

кількість і пропускна спроможність проводових ліній з металевими

жилами, оптичними волокнами, радіоліній, каналів, трактів для

передавання інформації, комутаційних станцій та вузлів,

радіочастотний ресурс;


ринок телекомунікаційних послуг - сфера обігу визначених

телекомунікаційних послуг, на які протягом певного часу і в межах

певної території є попит і пропозиція; { Статтю 1 доповнено

терміном згідно із Законом N 2751-VI ( 2751-17 ) від 02.12.2010 }


розподіл номерного ресурсу - виділення номерного ресурсу з

визначеного діапазону номерів для надання телекомунікаційних

послуг;


розрахункова такса - сума, що визначає розмір оплати за

доступ до технічних та технологічних ресурсів мереж операторів

телекомунікацій (здійснення доступу) для пропуску одиниці трафіка

і застосовується для операторів, які є суб'єктами господарської

діяльності на території України;


розрахункова такса за послугу пропуску трафіка - розмір

плати за термінацію або транзит одиниці трафіка між

телекомунікаційними мережами операторів; { Статтю 1 доповнено

терміном згідно із Законом N 2751-VI ( 2751-17 ) від 02.12.2010 }


роумінг національний - телекомунікаційна послуга, яка

забезпечує можливість абонентам одного оператора телекомунікацій,

що надає послуги рухомого (мобільного) зв'язку на території

України, отримувати телекомунікаційні послуги в телекомунікаційній

мережі іншого оператора (операторів) у межах України; { Статтю 1

доповнено терміном згідно із Законом N 2392-VI ( 2392-17 ) від

01.07.2010 }


рухомий (мобільний) зв'язок - електрозв'язок із застосуванням

радіотехнологій, під час якого кінцеве обладнання хоча б одного із

споживачів може вільно переміщатися в межах усіх пунктів

закінчення телекомунікаційної мережі, зберігаючи єдиний унікальний

ідентифікаційний номер мобільної станції;


споживач телекомунікаційних послуг (споживач) - юридична або

фізична особа, яка потребує, замовляє та/або отримує

телекомунікаційні послуги для власних потреб;


споруди електрозв'язку - будівлі, вежі, антени, що

використовуються для організації електрозв'язку;


сталість телекомунікаційної мережі - властивості

телекомунікаційної мережі зберігати повністю або частково свої

функції за умови впливу на неї дестабілізуючих чинників;


суб'єкти ринку телекомунікацій - оператори, провайдери

телекомунікацій, споживачі телекомунікаційних послуг, виробники

та/або постачальники технічних засобів телекомунікацій;


телекомунікації (електрозв'язок) - передавання,

випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового

тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по

радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах;


телекомунікаційна мережа - комплекс технічних засобів

телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації,

комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів,

письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого

роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних

системах між кінцевим обладнанням;


телекомунікаційна мережа загального користування -

телекомунікаційна мережа, доступ до якої відкрито для всіх

споживачів;


телекомунікаційна мережа доступу - частина телекомунікаційної

мережі між пунктом закінчення телекомунікаційної мережі та

найближчим вузлом (центром) комутації включно;


телекомунікаційна послуга (послуга) - продукт діяльності

оператора та/або провайдера телекомунікацій, спрямований на

задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій;


телемережі - телекомунікаційні мережі загального

користування, що призначаються для передавання програм радіо- та

телебачення, а також інших телекомунікаційних і мультимедійних

послуг і можуть інтегруватися з іншими телекомунікаційними

мережами загального користування; ( Абзац статті 1 в редакції

Закону N 1876-IV ( 1876-15 ) від 24.06.2004 )


термінація трафіка - встановлення, підтримка фізичного

та/або логічного з'єднання, пропуск трафіка між телекомунікаційною

мережею, з якої надходить виклик або ініціюється з'єднання, та

кінцевим обладнанням, до якого спрямовується виклик або

ініціюється з'єднання; { Статтю 1 доповнено терміном згідно із

Законом N 2751-VI ( 2751-17 ) від 02.12.2010 }


технічні засоби телекомунікацій - обладнання, станційні та

лінійні споруди, призначені для утворення телекомунікаційних

мереж;


транзит трафіка - встановлення, підтримка телекомунікаційною

мережею оператора фізичного та/або логічного з'єднання, пропуск

трафіка між двома іншими телекомунікаційними мережами; { Статтю 1

доповнено терміном згідно із Законом N 2751-VI ( 2751-17 ) від

02.12.2010 }


транспортна телекомунікаційна мережа - мережа, що забезпечує

передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та

звуків або повідомлень будь-якого роду між підключеними до неї

телекомунікаційними мережами доступу;


трафік - сукупність інформаційних сигналів, що передаються за

допомогою технічних засобів операторів, провайдерів

телекомунікацій за визначений інтервал часу, включаючи

інформаційні дані споживача та/або службову інформацію; { Статтю 1

доповнено терміном згідно із Законом N 2751-VI ( 2751-17 ) від

02.12.2010 }


фіксований зв'язок - телекомунікації, що здійснюються із

застосуванням стаціонарного (нерухомого) кінцевого обладнання.


Стаття 2. Мета Закону


1. Метою цього Закону є забезпечення повсюдного надання

телекомунікаційних послуг достатніх асортименту, обсягу та якості

шляхом обмеженого регулювання ринкових відносин для сприяння

ефективному функціонуванню відкритого і справедливого

конкурентного ринку. Закон визначає засади захисту прав споживачів

та контролю за ринком телекомунікацій з боку держави.


Стаття 3. Призначення телекомунікацій


1. Сфера телекомунікацій є складовою частиною галузі зв'язку

України.


2. Телекомунікації є невід'ємною частиною виробничої та

соціальної інфраструктури України і призначені для задоволення

потреб фізичних та юридичних осіб, органів державної влади в

телекомунікаційних послугах.


Стаття 4. Законодавство про телекомунікації


1. Законодавство України про телекомунікації складається з

Конституції України ( 254к/96-ВР ), цього Закону та інших

нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері.


Стаття 5. Сфера дії Закону


1. Дія цього Закону поширюється на відносини суб'єктів ринку

телекомунікацій щодо надання та отримання телекомунікаційних

послуг і використання телекомунікаційних мереж загального

користування.


2. Дія цього Закону не поширюється на телекомунікаційні

мережі, що не взаємодіють з телекомунікаційними мережами

загального користування, за винятком їх використання в умовах

надзвичайної ситуації, надзвичайного та воєнного стану.


Стаття 6. Принципи діяльності у сфері телекомунікацій


1. Основними принципами діяльності у сфері телекомунікацій є:


1) доступ споживачів до загальнодоступних телекомунікаційних

послуг, які необхідні їм для задоволення власних потреб, участі в

політичному, економічному та громадському житті;


2) взаємодія та взаємозв'язаність телекомунікаційних мереж

для забезпечення можливості зв'язку між споживачами всіх мереж;


3) забезпечення сталості телекомунікаційних мереж і

управління цими мережами з урахуванням їх технологічних

особливостей на основі єдиних стандартів, норм та правил;


4) державна підтримка розвитку вітчизняного виробництва

технічних засобів телекомунікацій;


5) заохочення конкуренції в інтересах споживачів

телекомунікаційних послуг;


6) збільшення обсягів телекомунікаційних послуг, їх переліку

та утворення нових робочих місць;


7) впровадження світових досягнень у сфері телекомунікацій,

залучення, використання вітчизняних та іноземних матеріальних і

фінансових ресурсів, новітніх технологій, управлінського досвіду;


8) сприяння розширенню міжнародного співробітництва у сфері

телекомунікацій та розвитку глобальної телекомунікаційної мережі;


9) забезпечення доступу споживачів до інформації про порядок

отримання та якість телекомунікаційних послуг;


10) ефективність, прозорість регулювання у сфері

телекомунікацій;


11) створення сприятливих умов діяльності у сфері

телекомунікацій з урахуванням особливостей технологій та ринку

телекомунікацій.


2. Надання телекомунікаційних послуг на території України є

виключним правом юридичних осіб з місцезнаходженням на території

України, які зареєстровані відповідно до законодавства України,

та/або фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності з

постійним місцем проживання на території України.


Стаття 7. Мова у сфері телекомунікацій


Мова у сфері телекомунікацій визначається статтею 25 Закону

України "Про засади державної мовної політики" ( 5029-17 ).

{ Стаття 7 в редакції Закону N 5029-VI ( 5029-17 )

від 03.07.2012 }


Стаття 8. Обліково-звітний час у сфері телекомунікацій


1. При здійсненні діяльності у сфері телекомунікацій

застосовується єдиний обліково-звітний час - київський.


2. У міжнародних телекомунікаціях обліково-звітний час

визначається міжнародними договорами України.


Стаття 9. Охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної

та іншої кореспонденції, безпека телекомунікацій


1. Охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої

кореспонденції, що передаються технічними засобами

телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж

гарантуються Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України.


2. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене,

крім випадків, передбачених законом.


3. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов'язані вживати

відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із

захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій,

інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних

мереж та інформації, що передається цими мережами.


Стаття 10. Землі телекомунікацій


1. До земель телекомунікацій як складової частини земель

зв'язку належать земельні ділянки, що надаються в установленому

порядку у власність або передаються їх власниками в постійне або

тимчасове користування, у тому числі в оренду, фізичним особам -

суб'єктам підприємницької діяльності та юридичним особам для

розташування лінійних, станційних споруд, антен, веж, інших

технічних засобів телекомунікацій.


2. Уздовж повітряних, кабельних ліній електрозв'язку та

навколо випромінюючих споруд електрозв'язку встановлюються

охоронні зони, а в разі необхідності утворюються просіки. Порядок

надання та використання земельних ділянок, установлення охоронних

зон і утворення просік визначається законодавством України.


3. У разі припинення діяльності у сфері телекомунікацій осіб,

зазначених у частині першій цієї статті, припинення прав на

земельну ділянку здійснюється на підставах і в порядку, які

встановлені земельним законодавством України.


4. Розміри земельних ділянок, у тому числі охоронних зон та

просік, що надаються особам, зазначеним у частині першій цієї

статті, визначаються відповідно до норм відведення земель для

цього виду діяльності та проектно-кошторисною документацією,

затверджених в установленому порядку.


5. У разі вилучення земельної ділянки або виникнення права

обмеженого користування чужою земельною ділянкою та іншою

нерухомістю викупна ціна, а також плата за користування земельною

ділянкою та іншою нерухомістю встановлюються відповідно до

законодавства.


6. Оператори телекомунікацій, які відповідно до цього Закону

внесені до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій,

телекомунікацій, мають право вимагати від власників земельних

ділянок або землекористувачів установлення сервітутів до категорії

земель, визначених Земельним кодексом України ( 2768-14 ), для

прокладання під землею телекомунікаційних мереж та/або усунення їх

пошкоджень. Розмір плати (тарифи) за встановлення земельного

сервітуту для прокладання під землею та/або усунення пошкоджень

телекомунікаційних мереж для власників або землекористувачів

установлює Кабінет Міністрів України.

{ Частина шоста статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 3566-VI ( 3566-17 ) від 05.07.2011 }


Стаття 11. Взаємодія операторів телекомунікацій з органами

державної влади, органами місцевого самоврядування

та іншими особами


1. Взаємодія операторів телекомунікацій з органами державної

влади та органами місцевого самоврядування стосовно отримання ними

телекомунікаційних послуг здійснюється на договірних засадах

відповідно до законодавства України.


2. Власники залізничних вокзалів, аеропортів, морських і

річкових портів, пристаней, автовокзалів (автостанцій), а також

контрольно-пропускних пунктів на державному кордоні, станцій

технічного обслуговування, готелів, мотелів зобов'язані

організувати надання телекомунікаційних послуг у достатніх

обсягах.


Стаття 12. Науково-технічне забезпечення функціонування

і розвитку телекомунікацій


1. Науково-технічне забезпечення функціонування й розвитку

телекомунікацій здійснюється шляхом організації наукових

досліджень, створення нормативно-правової бази та розроблення

нормативної документації, гармонізації державних і галузевих

стандартів з міжнародними стандартами, впровадження нових

технологій та засобів телекомунікацій.


  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про інноваційну діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2002, n 36, ст. 266 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами

Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про ліцензування певних видів господарської діяльності ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2000, n 36, ст. 299 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами

Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про професійно-технічну освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1998, n 32, ст. 215 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
У тексті Закону слова "Міністерство економіки України" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади з питань...
Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон України. Про внесення змін до Конституції України // Відомості Верховної Ради (ввр), 2005, n 2, ст. 44. Закон України. Про міліцію // Відомості Верховної Ради України. 1991. № Ст. 20 (Із численним змінами І доповненнями за 1991-2004 рр.)
Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради урср. 1990. №31. Ст. 429
Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про вищу освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2002, n 20, ст. 134 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
України. Він встановлює правові, організаційні, фінансові та інші засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для самореалізації...
Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про вищу освіту ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 20, ст. 134 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
України. Він встановлює правові, організаційні, фінансові та інші засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для самореалізації...
Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про банки І банківську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом
Предмет та мета Закону Цей Закон визначає структуру банківської системи, економічні
Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про фінансовий лізинг ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1998, n 16, ст. 68 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом n 394-xiv ( 394-14 ) від 14. 01. 99, Ввр, 1999, n 9-10, ст. 67 ) ( в редакції Закону
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон України "Про судоустрій України" // Відомості Верховної Ради украйи. 1992- №358,- ст. 508; 1994 №26. Ст. 204; 2000,- №50. Ст 436 3 змінами, внесеними Законом України № №2531-ш від 21 червня
Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. — 1996,— № зо
Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами icon1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.// Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. – Ст. 141
Закон України від 02. 1991 р. ( з наступними змінами та доповненнями ) “Про підприємництво” // Відомості Верховної Ради України....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи