Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами icon

Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами
НазваЗакон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами
Сторінка2/7
Дата22.05.2013
Розмір1.27 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7
Глава II


^ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ


Ухвалення державної політики та законодавче забезпечення

державного управління і регулювання у сфері телекомунікацій

здійснює Верховна Рада України.


Стаття 13. Органи управління у сфері телекомунікацій


1. Державне управління у сфері телекомунікацій здійснюють:


Кабінет Міністрів України;


центральний орган виконавчої влади в галузі зв'язку;


інші органи виконавчої влади відповідно до закону.


Стаття 14. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері

телекомунікацій


1. Кабінет Міністрів України:


1) забезпечує проведення державної політики у сфері

телекомунікацій;


2) забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності у

сфері телекомунікацій;


3) здійснює управління об'єктами державної власності у сфері

телекомунікацій;


4) спрямовує і координує діяльність міністерств, інших

центральних органів виконавчої влади у сфері телекомунікацій.


Стаття 15. Повноваження центрального органу виконавчої

влади в галузі зв'язку


1. Центральний орган виконавчої влади в галузі зв'язку

(ЦОВЗ):


1) розробляє пропозиції щодо державної політики у сфері

телекомунікацій і реалізує її у межах своїх повноважень;


2) розробляє проекти законів, інших нормативно-правових

актів;


3) розробляє та затверджує нормативно-правові акти з питань,

віднесених до його компетенції;


4) визначає вимоги щодо рівня якості телекомунікаційних

послуг;


5) впроваджує технічну політику у сфері надання

телекомунікаційних послуг, стандартизації, підтвердження

відповідності технічних засобів телекомунікацій;


( Пункт 6 статті 15 виключено на підставі Закону N 1876-IV

( 1876-15 ) від 24.06.2004 )


7) організовує та відповідає за розроблення стандартів у

сфері телекомунікацій;


8) затверджує технічні вимоги до телекомунікаційних мереж

( z1947-12 ), засобів і об'єктів телекомунікацій;


9) розробляє та реалізує технічну політику у формуванні

номерного ресурсу;


10) розробляє за участю національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

Концепцію розвитку телекомунікацій України, спрямовану на

досягнення стратегічних інтересів та міжнародної

конкурентоздатності України; { Пункт 10 статті 15 із змінами,

внесеними згідно із Законом N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011 }


11) розробляє прогнози розвитку телекомунікаційних мереж та

послуг;


12) організовує наукове забезпечення функціонування і

розвитку сфери телекомунікацій;


13) організовує проведення досліджень та розробку

рекомендацій щодо конвергенції комп'ютерних та телекомунікаційних

технологій;


14) інформує суб'єктів ринку телекомунікацій про політику та

стратегію розвитку телекомунікаційних мереж загального

користування;


15) вирішує в межах компетенції питання щодо забезпечення

зв'язку для потреб державної системи урядового зв'язку,

національної системи конфіденційного зв'язку, органів безпеки,

оборони, охорони правопорядку;


16) вирішує в межах компетенції питання щодо готовності

функціонування телекомунікаційних мереж загального користування в

умовах надзвичайних ситуацій та надзвичайного стану;


17) здійснює співробітництво з міжнародними організаціями та

відповідними органами інших держав;


18) виконує обов'язки Адміністрації зв'язку та радіочастот

України;


19) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.


Глава III


^ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ


{ Назва глави III в редакції Закону N 3610-VI ( 3610-17 ) від

07.07.2011 }


Стаття 16. Мета державного регулювання


{ Назва статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011 }


1. Метою державного регулювання у сфері телекомунікацій є

максимальне задоволення попиту споживачів на телекомунікаційні

послуги, створення сприятливих організаційних та економічних умов

для залучення інвестицій, збільшення обсягів послуг та підвищення

їх якості, розвитку та модернізації телекомунікаційних мереж з

урахуванням інтересів національної безпеки.

{ Стаття 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3610-VI

( 3610-17 ) від 07.07.2011 }


Стаття 17. Орган державного регулювання у сфері

телекомунікацій


1. Органом державного регулювання у сфері телекомунікацій є

національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері

зв'язку та інформатизації.


2. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у

сфері зв'язку та інформатизації, є державним колегіальним органом,

підпорядкованим Президенту України, підзвітним Верховній Раді

України.


3. Положення про національну комісію, що здійснює державне

регулювання у сфері зв'язку та інформатизації ( 1067/2011 ),

затверджується Президентом України.


4. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у

сфері зв'язку та інформатизації, для здійснення своїх повноважень

може створювати та ліквідовувати свої територіальні органи у

випадках, передбачених у положенні про національну комісію, що

здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Територіальні органи діють на підставі положення, що

затверджується національною комісією, що здійснює державне

регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.


{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду N 21-рп/2008

( v021p710-08 ) від 08.10.2008 }

{ Стаття 17 в редакції Закону N 3610-VI ( 3610-17 ) від

07.07.2011 }


Стаття 18. Повноваження національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сфері зв'язку та

інформатизації


1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у

сфері зв'язку та інформатизації:


1) вносить пропозиції до органів державної влади щодо

проектів законів та інших нормативно-правових актів, стандартів у

сфері телекомунікацій;


2) видає нормативні акти з питань, що належать до компетенції

національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері

зв'язку та інформатизації, та контролює їх виконання;


3) забезпечує державний нагляд за додержанням суб'єктами

ринку законодавства про телекомунікації; ( Пункт 3 статті 18 в

редакції Закону N 1876-IV ( 1876-15 ) від 24.06.2004 )


4) здійснює ліцензування та реєстрацію у сфері надання

телекомунікаційних послуг;


4-1) встановлює Правила здійснення діяльності у сфері

телекомунікацій; { Частину першу статті 18 доповнено пунктом 4-1

згідно із Законом N 3566-VI ( 3566-17 ) від 05.07.2011 }


5) здійснює розподіл, присвоєння, облік номерного ресурсу,

видачу та скасування дозволів, нагляд за використанням номерного

ресурсу;


5-1) встановлює порядок надання послуг із перенесення

абонентських номерів та порядок надання послуг національного

роумінгу; { Статтю 18 доповнено пунктом 5-1 згідно із Законом

N 2392-VI ( 2392-17 ) від 01.07.2010 }


5-2) відповідно до закону встановлює порядок відкриття

номерного ресурсу, в якому забезпечується утворення персональних

номерів абонентів, та порядок адміністрування, присвоєння

абонентам і обслуговування персональних номерів, визначає

організацію, яка здійснює централізоване технічне адміністрування

персональних номерів та перенесених абонентських номерів; { Статтю

18 доповнено пунктом 5-2 згідно із Законом N 2392-VI ( 2392-17 )

від 01.07.2010 }


6) забезпечує контроль за якістю телекомунікаційних послуг та

задоволенням попиту споживачів; { Пункт 6 статті 18 із змінами,

внесеними згідно із Законом N 2299-VI ( 2299-17 ) від 01.06.2010 }


7) здійснює відповідно до закону тарифне регулювання у сфері

телекомунікацій та встановлює порядок взаєморозрахунків між

операторами телекомунікацій;


8) дає дозвіл операторам, провайдерам телекомунікацій на

встановлення спеціальних тарифів для інвалідів та соціально

незахищених осіб на загальнодоступні телекомунікаційні послуги;


9) здійснює організаційно-правове забезпечення

загальнодоступних телекомунікаційних послуг та послуг пропуску

трафіка;

{ Пункт 9 статті 18 в редакції Закону N 2751-VI ( 2751-17 ) від

02.12.2010 }


10) отримує безоплатно від операторів, провайдерів

телекомунікацій необхідну для виконання своїх повноважень

звітність та інформацію, у тому числі таку, що містить

фінансово-економічні показники, у визначених національною

комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та

інформатизації, обсягах, формах і порядку;

{ Пункт 10 статті 18 в редакції Закону N 2751-VI ( 2751-17 ) від

02.12.2010 }


10-1) здійснює в установленому нею порядку визначення ринків

певних телекомунікаційних послуг, проведення їх аналізу та

визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною

ринковою перевагою на ринках таких послуг;

{ Статтю 18 доповнено пунктом 10-1 згідно із Законом N 2751-VI

( 2751-17 ) від 02.12.2010; в редакції Закону N 4910-VI

( 4910-17 ) від 07.06.2012 }


11) отримує безоплатно від центральних та місцевих органів

виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки

Крим, органів місцевого самоврядування документи, матеріали,

статистичну та іншу інформацію, визначену законодавством;


12) приймає в межах своєї компетенції рішення, які є

обов'язковими для виконання суб'єктами ринку телекомунікацій;


13) застосовує у межах своїх повноважень в установленому

законодавством порядку адміністративні стягнення до суб'єктів

ринку телекомунікацій; { Пункт 13 статті 18 із змінами, внесеними

згідно із Законом N 2299-VI ( 2299-17 ) від 01.06.2010 }


14) передає до Антимонопольного комітету України матеріали,

що містять дані про ознаки порушення законодавства про захист

економічної конкуренції";

{ Пункт 14 статті 18 в редакції Закону N 4910-VI ( 4910-17 ) від

07.06.2012 }


15) звертається до суду з відповідними позовними заявами в

разі порушення суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність

на ринку телекомунікацій, законодавства про телекомунікації;


16) регулює взаємодію операторів телекомунікацій при

взаємоз'єднанні телекомунікаційних мереж, у тому числі щодо послуг

пропуску трафіка, встановлює порядок маршрутизації трафіка

( z1252-12 );

{ Пункт 16 статті 18 в редакції Закону N 2751-VI ( 2751-17 ) від

02.12.2010 }


17) створює сприятливі організаційні та економічні умови для

залучення інвестицій у сферу телекомунікацій;


18) забезпечує рівні умови діяльності у сфері

телекомунікацій;


19) забезпечує досудове вирішення спорів між суб'єктами ринку

телекомунікацій щодо взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж, у

тому числі щодо послуг пропуску трафіка, надання послуг

національного роумінгу, перенесення абонентських номерів та

використання персональних номерів;

{ Пункт 19 статті 18 в редакції Законів N 2392-VI ( 2392-17 ) від

01.07.2010, N 2751-VI ( 2751-17 ) від 02.12.2010 }


20) встановлює порядок ведення і веде реєстр операторів,

провайдерів телекомунікацій ( z1958-12 ); { Пункт 20 частини

першої статті 18 в редакції Закону N 3566-VI ( 3566-17 ) від

05.07.2011 }


21) розробляє та затверджує в межах своєї компетенції

Регламент національної комісії, що здійснює державне регулювання у

сфері зв'язку та інформатизації, а також інші нормативно-правові

акти;


22) здійснює співробітництво з відповідними органами

регулювання у сфері телекомунікацій інших держав;


23) видає офіційний друкований бюлетень і публікує в ньому

нормативно-правові акти, відомості, передбачені цим Законом, та

іншу інформацію;


24) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом,

іншими законами та нормативно-правовими актами.


Стаття 19. Нагляд за ринком телекомунікацій


1. Державний нагляд за ринком телекомунікацій здійснюється

шляхом: { Абзац перший частини першої статті 19 із змінами,

внесеними згідно із Законом N 2299-VI ( 2299-17 ) від 01.06.2010 }


1) контролю за якістю телекомунікаційних послуг;


2) контролю за наявністю передбачених законом ліцензій, інших

дозвільних документів у сфері телекомунікацій; { Частину першу

статті 19 доповнено новим пунктом згідно із Законом N 2299-VI

( 2299-17 ) від 01.06.2010 }


3) перевірки додержання ліцензійних умов, особливих умов

ліцензій операторами, провайдерами телекомунікацій; { Пункт 3

частини першої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2299-VI ( 2299-17 ) від 01.06.2010 }


4) контролю за додержанням суб'єктами ринку телекомунікацій

законодавства, стандартів та інших нормативних документів у сфері

телекомунікацій; { Пункт 4 частини першої статті 19 із змінами,

внесеними згідно із Законом N 2299-VI ( 2299-17 ) від 01.06.2010 }


5) вимірювання в порядку, встановленому національною

комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та

інформатизації, параметрів телекомунікаційних мереж, контролю за

дотриманням операторами телекомунікацій порядку маршрутизації

трафіку на телекомунікаційних мережах. { Частину першу статті 19

доповнено пунктом 5 згідно із Законом N 2299-VI ( 2299-17 ) від

01.06.2010 }


{ Частину другу статті 19 виключено на підставі Закону

N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011 }


3. Для здійснення державного нагляду за ринком

телекомунікацій уповноважені національною комісією, що здійснює

державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, посадові

особи мають право: { Абзац перший частини третьої статті 19 в

редакції Закону N 2299-VI ( 2299-17 ) від 01.06.2010; із змінами,

внесеними згідно із Законом N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011 }


1) доступу у встановленому законодавством порядку на

територію і до приміщень операторів, провайдерів телекомунікацій,

виробників та постачальників технічних засобів телекомунікацій;

{ Пункт 1 частини третьої статті 19 в редакції Закону N 2299-VI

( 2299-17 ) від 01.06.2010 }


2) перевіряти дотримання вимог законодавства про

телекомунікації суб'єктами ринку телекомунікацій, їх

відокремленими підрозділами; { Частину третю статті 19 доповнено

новим пунктом згідно із Законом N 2299-VI ( 2299-17 ) від

01.06.2010 }


3) давати в межах своїх повноважень суб'єктам ринку

телекомунікацій обов'язкові для виконання приписи щодо усунення

порушень нормативно-правових актів ( z0092-13 );


4) застосовувати в установленому законодавством порядку

санкції за порушення законодавства про телекомунікації до

суб'єктів ринку телекомунікацій;


5) безоплатно отримувати від суб'єктів ринку телекомунікацій

необхідні для виконання завдань, покладених на національну

комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та

інформатизації, цим Законом, інформацію, пояснення та інші

матеріали; { Пункт 5 частини третьої статті 19 із змінами,

внесеними згідно із Законом N 2299-VI ( 2299-17 ) від 01.06.2010 }


6) безоплатно отримувати від центральних та місцевих органів

виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки

Крим, органів місцевого самоврядування документи, матеріали,

статистичну та іншу інформацію, необхідну для виконання функцій,

покладених на національну комісію, що здійснює державне

регулювання у сфері зв'язку та інформатизації; { Частину третю

статті 19 доповнено новим пунктом згідно із Законом N 2299-VI

( 2299-17 ) від 01.06.2010 }


7) з метою розгляду звернень фізичних та юридичних осіб, що

надходять до національної комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, отримувати від

операторів, провайдерів телекомунікацій необхідні документи та

інформацію, а також видавати в установленому порядку приписи за

результатами розгляду звернень; { Частину третю статті 19

доповнено новим пунктом згідно із Законом N 2299-VI ( 2299-17 )

від 01.06.2010; пункт 7 частини третьої статті 19 із змінами,

внесеними згідно із Законом N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011 }


8) інші права, визначені законодавством. { Пункт 8 частини

третьої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2299-VI ( 2299-17 ) від 01.06.2010 }


Стаття 19-1. Порядок здійснення державного нагляду за ринком

телекомунікацій


1. Державний нагляд за ринком телекомунікацій здійснюється

шляхом проведення планових і позапланових перевірок, інших заходів

відповідно до законодавства, спрямованих на запобігання, виявлення

та усунення порушень законодавства суб'єктами ринку

телекомунікацій.


2. Планові перевірки суб'єктів ринку телекомунікацій, їх

відокремлених підрозділів проводяться не частіше ніж один раз на

три роки відповідно до планів ( z0092-13 ), що затверджуються

національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері

зв'язку та інформатизації.


3. Позапланові перевірки проводяться за рішенням національної

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та

інформатизації, щодо питань, зазначених у цих рішеннях. Рішення

про проведення позапланової перевірки приймається: { Абзац перший

частини третьої статті 19-1 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011 }


на підставі письмового звернення про порушення законодавства,

стандартів та інших нормативних документів у сфері

телекомунікацій;


з метою перевірки виконання розпоряджень чи приписів про

усунення виявлених порушень;


у разі виявлення недостовірності даних, зазначених у

документах обов'язкової звітності, поданих оператором, провайдером

телекомунікацій, або неподання таких документів;


з метою перевірки дотримання оператором телекомунікацій

встановленого у дозволі терміну задіяння номерного ресурсу.


4. За розпорядженням голови національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,

уповноважені комісією посадові особи проводять перевірку

достовірності відомостей у документах, поданих заявником для

отримання ліцензії, дозволів, та відповідності заявника і поданих

документів ліцензійним умовам.

{ Частина четверта статті 19-1 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011 }


5. За результатами перевірок складається акт ( z0092-13 ) у

двох примірниках. Один примірник акта видається суб'єктові ринку

телекомунікацій, який перевірявся, другий зберігається в

національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері

зв'язку та інформатизації.


6. Питання організації здійснення державного нагляду за

ринком телекомунікацій визначаються національною комісією, що

здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

( z0092-13 ).

{ Частина шоста статті 19-1 в редакції Закону N 3610-VI

( 3610-17 ) від 07.07.2011 }


7. Оператор, провайдер телекомунікацій, який одержав

розпорядження або припис ( z0092-13 ) уповноваженої національною

комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та

інформатизації, посадової особи про усунення порушень

законодавства про телекомунікації, зобов'язаний у встановлений у

розпорядженні чи приписі строк усунути порушення та подати

національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері

зв'язку та інформатизації, інформацію у письмовій формі про їх

усунення.

{ Частина сьома статті 19-1 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011 }

{ Закон доповнено статтею 19-1 згідно із Законом N 2299-VI

( 2299-17 ) від 01.06.2010 }


Стаття 20. Склад, порядок призначення членів національної

комісії, що здійснює державне регулювання

у сфері зв'язку та інформатизації


1. Комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку

та інформатизації, як колегіальний орган утворюється у складі

Голови Комісії та шести членів Комісії.


Голова та члени комісії, що здійснює державне регулювання у

сфері зв'язку та інформатизації, призначаються на посади та

звільняються з посад Президентом України шляхом видання

відповідного указу.


Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері

зв'язку та інформатизації, набуває повноважень з моменту

призначення більше половини її загального кількісного складу.


2. Головою та членом національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, можуть

бути громадяни України, які мають повну вищу (профільну,

економічну або юридичну) освіту, досвід роботи на керівних посадах

не менше трьох років упродовж останніх десяти років.


Голова та член національної комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, не можуть бути

власниками корпоративних прав операторів, провайдерів

телекомунікацій, операторів поштового зв'язку, виробників

телекомунікаційного обладнання, діяльність яких відповідно до

цього Закону регулюється комісією, отримувати від них фінансову

або матеріальну винагороду та допомогу чи займати будь-яку посаду,

в тому числі на громадських засадах.


Термін повноважень Голови та члена національної комісії, що

здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,

становить шість років. Одна й та ж особа не може бути Головою

та/або членом комісії більше двох термінів підряд.


3. Голова національної комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері зв'язку та інформатизації:


1) здійснює керівництво поточною діяльністю національної

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та

інформатизації, та вирішує всі питання діяльності комісії, за

винятком тих, які належать до компетенції національної комісії, що

здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації;


2) діє без довіреності від імені національної комісії, що

здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, у

межах, встановлених законодавством України;


3) представляє національну комісію, що здійснює державне

регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, у відносинах із

державними органами інших держав з питань нагляду за сферою

зв'язку та інформатизації, міжнародними організаціями;


4) головує на засіданнях національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації;


5) видає накази, розпорядження з питань, що належать до його

компетенції;


6) приймає на роботу і звільняє з роботи працівників апарату

національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері

зв'язку та інформатизації, заохочує їх та накладає дисциплінарні

стягнення;


7) підписує документи, які видаються відповідно до рішень

національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері

зв'язку та інформатизації;


8) представляє інтереси Комісії у Кабінеті Міністрів України,

має право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з

правом дорадчого голосу;


9) подає Президенту України пропозиції щодо призначення на

посади та звільнення з посад членів Комісії;


10) виконує інші функції, необхідні для забезпечення

організації роботи та діяльності національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.


4. Голова або член національної комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, може бути

звільнений з посади у разі подання заяви про відставку,

неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я, припинення

громадянства України, грубого порушення службових обов'язків,

набрання законної сили обвинувальним вироком суду у скоєнні

злочину, наявності інших підстав, передбачених законами.


Повноваження Голови або члена національної комісії, що

здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,

припиняються у разі його смерті, визнання безвісно відсутнім або

оголошення померлим.


Не можуть бути підставами для звільнення Голови або члена

національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері

зв'язку та інформатизації, набуття повноважень новообраним

Президентом України.


Після закінчення строку повноважень Голова або член

національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері

зв'язку та інформатизації, продовжує виконувати свої обов'язки до

призначення відповідно нового Голови або члена Комісії.


5. Голова та члени національної комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, керівні працівники

та спеціалісти її апарату є державними службовцями. Голова та

члени національної комісії, що здійснює державне регулювання у

сфері зв'язку та інформатизації, мають право без спеціальних

дозволів представляти Комісію в суді.


6. Основною формою роботи національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, як

колегіального органу є засідання, які проводяться за рішенням

Голови Комісії.


Засідання національної комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, є правомочним, якщо

на ньому присутні більше половини її загального кількісного

складу.


7. Рішення національної комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, приймаються

більшістю голосів від її загального кількісного складу. Голова та

член Комісії мають по одному голосу кожен.


Рішення національної комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, які є

нормативно-правовими актами, підлягають обов'язковій державній

реєстрації в установленому законодавством порядку.


8. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у

сфері зв'язку та інформатизації, розробляє і затверджує з питань,

що належать до її компетенції, нормативно-правові акти,

обов'язкові до виконання центральними та місцевими органами

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, учасниками

ринку телекомунікаційних послуг, їх об'єднаннями, контролює їх

виконання.


9. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у

сфері зв'язку та інформатизації, є юридичною особою і має

відокремлене майно, що є державною власністю.


10. Організаційно-технічну та іншу роботу із забезпечення

діяльності національної комісії, що здійснює державне регулювання

у сфері зв'язку та інформатизації, здійснює апарат, який

формується у межах асигнувань, визначених Державним бюджетом

України, відповідно до положення про національну комісію, що

здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.


Гранична чисельність працівників національної комісії, що

здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,

затверджується Президентом України. Штатний розпис національної

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та

інформатизації, затверджується Головою національної комісії, що

здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,

за погодженням з Міністерством фінансів України. Структура

національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері

зв'язку та інформатизації, затверджується Головою національної

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та

інформатизації, в межах видатків, передбачених в Державному

бюджеті України.

{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду N 21-рп/2008

( v021p710-08 ) від 08.10.2008 }

{ Стаття 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2388-VI

( 2388-17 ) від 01.07.2010; в редакції Закону N 3610-VI

( 3610-17 ) від 07.07.2011 }


Стаття 21. Діяльність національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сфері зв'язку та

інформатизації, щодо захисту прав споживачів


1. З метою захисту прав споживачів національна комісія, що

здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,

співпрацює з організаціями, які представляють інтереси споживачів,

забезпечує такі організації, а також самих споживачів необхідною

інформацією щодо діяльності операторів, провайдерів

телекомунікацій, за винятком випадків, коли ця інформація є

інформацією з обмеженим доступом.


2. Споживачі мають право звертатися до національної комісії,

що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та

інформатизації, для вирішення будь-яких питань, що належать до її

повноважень. Національна комісія, що здійснює державне регулювання

у сфері зв'язку та інформатизації, розглядає ці питання і приймає

рішення відповідно до своєї компетенції.


Стаття 22. Відкритість діяльності національної комісії,

що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку

та інформатизації


1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у

сфері зв'язку та інформатизації, забезпечує відкритість своєї

діяльності.


2. Порядок денний засідань національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, підлягає

оприлюдненню на офіційному веб-сайті комісії не пізніше ніж за три

робочі дні до дня проведення засідання.


3. Засідання національної комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, проводяться у формі

відкритих або закритих слухань. У разі розгляду питань, що мають

важливе суспільне значення, засідання проводяться у формі

відкритих слухань, у яких мають право брати участь суб'єкти ринку

телекомунікацій і громадські організації в порядку, встановленому

Регламентом національної комісії, що здійснює державне регулювання

у сфері зв'язку та інформатизації.


4. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у

сфері зв'язку та інформатизації, інформує громадськість про

результати своєї роботи, оприлюднює в засобах масової інформації,

в тому числі друкованих виданнях, нормативно-правові акти,

відомості, передбачені законодавством, та іншу інформацію з питань

своєї діяльності.


5. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у

сфері зв'язку та інформатизації, публікує на офіційному веб-сайті

річні звіти про роботу комісії не пізніше 1 квітня року,

наступного за звітним.

{ Стаття 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2388-VI

( 2388-17 ) від 01.07.2010; в редакції Закону N 3610-VI

( 3610-17 ) від 07.07.2011 }


Стаття 22-1. Фінансування діяльності національної комісії,

що здійснює державне регулювання

у сфері зв'язку та інформатизації


1. Фінансування діяльності національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,

здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

{ Закон доповнено статтею 22-1 згідно із Законом N 3610-VI

( 3610-17 ) від 07.07.2011 }


Стаття 22-2. Науково-методичне та інформаційне забезпечення

діяльності національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сфері зв'язку

та інформатизації


1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у

сфері зв'язку та інформатизації, для виконання покладених на неї

завдань може утворювати консультативні та інші дорадчі органи.

Положення про такі органи затверджуються комісією.


2. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у

сфері зв'язку та інформатизації, для науково-методичного та

інформаційного забезпечення своєї діяльності, у тому числі

збалансування у процесі діяльності комісії інтересів суб'єктів

ринку телекомунікацій і споживачів, може залучати вчених,

експертів, консультантів, представників громадськості.

{ Закон доповнено статтею 22-2 згідно із Законом N 3610-VI

( 3610-17 ) від 07.07.2011 }


Стаття 23. Відповідальність посадових осіб національної

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері

зв'язку та інформатизації


1. За порушення вимог цього Закону, інших актів

законодавства, за невиконання або неналежне виконання своїх

службових обов'язків, внаслідок чого порушені права та інтереси

суб'єктів ринку телекомунікацій, які охороняються законом, Голова

та члени національної комісії, що здійснює державне регулювання у

сфері зв'язку та інформатизації, і посадові особи апарату

національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері

зв'язку та інформатизації, несуть відповідальність згідно із

законом.


1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про інноваційну діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2002, n 36, ст. 266 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами

Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про ліцензування певних видів господарської діяльності ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2000, n 36, ст. 299 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами

Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про професійно-технічну освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1998, n 32, ст. 215 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
У тексті Закону слова "Міністерство економіки України" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади з питань...
Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон України. Про внесення змін до Конституції України // Відомості Верховної Ради (ввр), 2005, n 2, ст. 44. Закон України. Про міліцію // Відомості Верховної Ради України. 1991. № Ст. 20 (Із численним змінами І доповненнями за 1991-2004 рр.)
Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради урср. 1990. №31. Ст. 429
Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про вищу освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2002, n 20, ст. 134 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
України. Він встановлює правові, організаційні, фінансові та інші засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для самореалізації...
Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про вищу освіту ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 20, ст. 134 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
України. Він встановлює правові, організаційні, фінансові та інші засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для самореалізації...
Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про банки І банківську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом
Предмет та мета Закону Цей Закон визначає структуру банківської системи, економічні
Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про фінансовий лізинг ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1998, n 16, ст. 68 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом n 394-xiv ( 394-14 ) від 14. 01. 99, Ввр, 1999, n 9-10, ст. 67 ) ( в редакції Закону
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон України "Про судоустрій України" // Відомості Верховної Ради украйи. 1992- №358,- ст. 508; 1994 №26. Ст. 204; 2000,- №50. Ст 436 3 змінами, внесеними Законом України № №2531-ш від 21 червня
Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. — 1996,— № зо
Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами icon1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.// Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. – Ст. 141
Закон України від 02. 1991 р. ( з наступними змінами та доповненнями ) “Про підприємництво” // Відомості Верховної Ради України....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи