Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами icon

Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами
НазваЗакон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами
Сторінка3/7
Дата22.05.2013
Розмір1.27 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7
Глава IV


^ ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ


Стаття 24. Умови застосування технічних засобів

телекомунікацій


1. Умовами застосування технічних засобів телекомунікацій є

їх відповідність стандартам і технічним регламентам. Технічні

засоби телекомунікацій повинні мати виданий у встановленому

законодавством порядку документ про підтвердження відповідності

вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій.


2. Підтвердження відповідності технічних засобів

телекомунікацій здійснюється згідно із Законом України "Про

підтвердження відповідності" ( 2406-14 ) акредитованими в

установленому порядку органами, уповноваженими на проведення цієї

діяльності, перелік яких узгоджується з національною комісією, що

здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.


3. ЦОВЗ приймає рішення щодо переліку технічних засобів, які

можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального

користування, і не менше ніж два рази на рік публікує цей перелік

в офіційному бюлетені національної комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.


4. Застосування засобів телекомунікацій, не внесених до цього

переліку, погоджується операторами, провайдерами телекомунікацій з

ЦОВЗ у порядку, встановленому законодавством.


5. Критеріями для прийняття рішення про погодження засобів

телекомунікацій, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних

мережах, є:


1) забезпечення уніфікації і єдності мереж телекомунікацій

загального користування;


2) забезпечення надійності, безпеки мереж телекомунікацій;


3) можливість автоматизації оперативно-технічного управління

мережами;


4) забезпечення відповідності чинним нормативним документам у

сфері телекомунікацій та технічним регламентам з підтвердження

відповідності;


5) гармонізація національних нормативно-правових актів з

підтвердження відповідності у сфері телекомунікацій з міжнародними

та європейськими актами;


6) інші техніко-економічні показники, визначені

законодавством України.


6. ЦОВЗ протягом 60 календарних днів від дати надходження

заявки оператора, провайдера телекомунікацій приймає рішення щодо

погодження засобу телекомунікацій, який може застосовуватися на

мережах телекомунікацій. У разі прийняття рішення про погодження

засіб телекомунікацій повинен бути внесений до переліку,

передбаченого частиною третьою цієї статті.


7. Контроль за дотриманням умов застосування технічних

засобів у телекомунікаційних мережах загального користування

забезпечує національна комісія, що здійснює державне регулювання у

сфері зв'язку та інформатизації.

{ Частина сьома статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2299-VI ( 2299-17 ) від 01.06.2010 }


8. Порядок використання лічильників обліку тривалості

телекомунікаційних послуг, що встановлюються на кінцевому

обладнанні, визначає ЦОВЗ. Вирішення спірних питань між

операторами, провайдерами телекомунікацій та їх абонентами щодо

розбіжностей показників тривалості послуг на лічильниках здійснює

національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері

зв'язку та інформатизації.


9. Норми цієї статті поширюються на кінцеве обладнання.

( Статтю 24 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом

N 3380-IV ( 3380-15 ) від 19.01.2006 )


Стаття 25. Стандартизація у сфері телекомунікацій


1. Метою стандартизації у сфері телекомунікацій є створення

єдиної системи державних і галузевих стандартів та інших

нормативних документів, які визначають вимоги до

телекомунікаційних мереж, їх технічних засобів та якості

телекомунікаційних послуг, а також гармонізація цих вимог з

вимогами міжнародних нормативних документів.


2. Вимоги державних і галузевих стандартів, інших нормативних

документів щодо технічних засобів телекомунікацій є обов'язковими

для всіх виробників і постачальників технічних засобів,

науково-дослідних, проектних та будівельних організацій, а також

для операторів, провайдерів телекомунікацій. Вимоги до якості

послуг є обов'язковими для операторів, провайдерів

телекомунікацій, що надають телекомунікаційні послуги на території

України.


3. Галузеві стандарти розробляються та затверджуються

відповідно до законодавства України про стандартизацію з

урахуванням стандартів та рекомендацій міжнародних організацій.


Стаття 26. Метрологічне забезпечення у сфері

телекомунікацій


1. Метрологічне забезпечення у сфері телекомунікацій

здійснюється ЦОВЗ з метою забезпечення єдності і необхідної

точності вимірювань відповідно до Закону України "Про метрологію

та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ).


2. Нормативною основою метрологічного забезпечення у сфері

телекомунікацій є державні стандарти, інші нормативні документи

державної системи забезпечення єдності вимірювань, а також

галузеві нормативні документи.


3. Вимоги метрологічного забезпечення у сфері телекомунікацій

є обов'язковими для виконання операторами, провайдерами

телекомунікацій, виробниками технічних засобів телекомунікацій,

іншими установами та організаціями, які проводять випробування

технічних засобів телекомунікацій.


Глава V


^ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ


Стаття 27. Телекомунікаційна мережа загального користування


1. Розвиток та вдосконалення телекомунікаційних мереж

загального користування України здійснюється відповідно до

Концепції розвитку телекомунікацій України із застосуванням

новітніх технологій у сфері телекомунікацій, які відповідають

міжнародним стандартам, з урахуванням технологічної цілісності

всіх мереж та засобів телекомунікацій, підвищення ефективності та

сталості функціонування. Головною метою Концепції розвитку

телекомунікацій України є гармонійний та динамічний розвиток

телекомунікаційних мереж на всій території країни, насамперед у

регіонах з недостатнім рівнем насиченості місцевих мереж

загального користування.


2. Право власності та право на технічне обслуговування і

експлуатацію телекомунікаційних мереж може належати будь-якій

фізичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності або юридичній

особі, які є резидентами України, незалежно від форм власності.


3. Управління телекомунікаційними мережами загального

користування здійснюється операторами телекомунікацій, які

експлуатують ці мережі, на основі єдиних стандартів, норм та

правил.


4. Відповідальність за забезпечення сталості

телекомунікаційних мереж загального користування покладається на

операторів телекомунікацій, які експлуатують ці мережі.


5. При будівництві та обладнанні телекомунікаційних мереж

загального користування повинні враховуватися вимоги щодо сталості

зазначених мереж.


6. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування

в межах своїх повноважень зобов'язані створювати сприятливі умови

для функціонування розвитку телекомунікаційних мереж загального

користування та повноцінного надання телекомунікаційних послуг.


7. Оператори телекомунікацій, незалежно від форм власності, в

першу чергу надають у користування на договірних засадах ресурси

своїх мереж державній системі урядового зв'язку, національній

системі конфіденційного зв'язку, органам з надзвичайних ситуацій,

безпеки, оборони, внутрішніх справ України у порядку,

встановленому ЦОВЗ.


8. На об'єктах телекомунікацій, а також в окремих структурних

підрозділах операторів, провайдерів телекомунікацій, де

передається, обробляється або зберігається інформація з обмеженим

доступом, що є власністю держави, встановлюється спеціальний режим

доступу відповідно до законодавства.


9. Несанкціоноване втручання та/або використання фізичними та

юридичними особами телекомунікаційних мереж тягне за собою

відповідальність згідно із законом.


Стаття 28. Використання телекомунікаційних мереж загального

користування для потреб телебачення

та радіомовлення


1. Використання ресурсів телекомунікаційних мереж загального

користування для потреб телебачення та радіомовлення здійснюється

на договірних засадах відповідно до законодавства.


2. Надання телекомунікаційних послуг для потреб телебачення і

радіомовлення регулюється Законом України "Про телебачення і

радіомовлення" ( 3759-12 ).

{ Частина друга статті 28 в редакції Закону N 3317-IV ( 3317-15 )

від 12.01.2006 }


Стаття 29. Оперативно-технічне управління

телекомунікаційними мережами загального

користування в період надзвичайного стану


1. Управління телекомунікаційними мережами загального

користування та відповідальність за забезпечення їх сталості в

період надзвичайного стану покладається на ЦОВЗ.


2. Для забезпечення можливості оперативно-технічного

управління телекомунікаційними мережами загального користування

всіх операторів телекомунікацій в умовах надзвичайної ситуації,

надзвичайного та воєнного стану створюється Національний центр

оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій України.


3. Порядок створення та діяльності Національного центру

оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій України

( 812-2004-п ) визначає Кабінет Міністрів України.


4. В умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного

стану Національний центр оперативно-технічного управління мережами

телекомунікацій України виконує оперативно-технічне управління

мережами телекомунікацій у межах повноважень, наданих йому

Кабінетом Міністрів України.


5. У звичайних умовах Національний центр

оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій України:


1) взаємодіє з центрами управління операторів

телекомунікацій, у тому числі іноземних;


2) здійснює інші функції, делеговані йому операторами

телекомунікацій на договірних засадах.


6. З метою забезпечення можливості виконання функцій,

покладених на Національний центр оперативно-технічного управління

мережами телекомунікацій України, оператори телекомунікацій

зобов'язані надавати інформацію про власну мережу телекомунікацій,

її стан в обсязі та порядку, які встановлює Кабінет Міністрів

України.


7. Взаємодія операторів телекомунікацій з Національним

центром оперативно-технічного управління телекомунікаційними

мережами України здійснюється на договірних засадах у порядку та

відповідно до умов Типового договору, що затверджуються ЦОВЗ.


8. Держава здійснює фінансування спеціальних об'єктів зв'язку

за рахунок і в межах, передбачених Державним бюджетом України.


Стаття 30. Визначення напрямів розвитку телекомунікаційних

мереж загального користування


1. Пріоритетні напрями розвитку телекомунікаційних мереж

загального користування визначаються Концепцією розвитку

телекомунікацій України. Кабінет Міністрів України, ЦОВЗ,

національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері

зв'язку та інформатизації, у межах своїх повноважень створюють

відповідні умови для її виконання шляхом реалізації державної

тарифної політики, впровадження конкуренції та створення

сприятливого інвестиційного клімату у сфері телекомунікацій.


2. Інвестування розвитку телекомунікаційних мереж загального

користування здійснюється за власні кошти операторів

телекомунікацій, кошти інших юридичних та фізичних осіб, що

залучаються на договірних засадах, а також за рахунок кредитів,

випуску цінних паперів та інших надходжень, не заборонених

законодавством України.


3. Інвестування розвитку телекомунікаційних мереж загального

користування може також здійснюватися за кошти державного та

місцевих бюджетів у разі, якщо ці витрати передбачені відповідними

бюджетами. Державне інвестування розвитку телекомунікаційних мереж

загального користування здійснюється в порядку, встановленому

законодавством України, на основі Концепції розвитку

телекомунікацій України, відповідних державних програм та

проектів. Інвестування розвитку телекомунікаційних мереж

загального користування з місцевих бюджетів здійснюється

відповідно до планів розвитку відповідних територій за рішенням

органів місцевого самоврядування.


4. Суб'єктам господарювання, які здійснюють реалізацію

проектів розвитку телекомунікаційних мереж загального

користування, можуть надаватися гарантії та пільги, встановлені

законодавством України.


Стаття 31. Проектування, будівництво, реконструкція

і модернізація телекомунікаційних мереж


1. Проекти будівництва, реконструкції та модернізації

телекомунікаційних мереж підлягають експертизі відповідно до

статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної

діяльності" ( 3038-17 ). Витрати, пов'язані з проведенням

експертизи, покладаються на операторів телекомунікацій.

{ Частина перша статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 }


2. Будівництво, реконструкція і модернізація

телекомунікаційних мереж не повинні призводити до зниження

надійності та якості зв'язку. Усі витрати, пов'язані з дотриманням

цих вимог, покладаються на оператора телекомунікацій, який

здійснює ці роботи.


3. Нові об'єкти житлово-побутового, культурного, лікувального

та іншого призначення, що належать до державної власності, повинні

бути обладнані забудовниками мережами і пристроями для організації

телекомунікацій загального користування.


4. Замовникам будівництва телекомунікаційних мереж

дозволяється в порядку, встановленому законодавством України,

прокладати кабельні підземні, підводні та надземні лінії

телекомунікацій через мости, тунелі, колектори, вулиці, шляхи,

будівлі, ліси і води, а також використовувати для цього опори

ліній електропередачі.


5. Замовники реконструкції та будівництва мостів, тунелів,

колекторів, вулиць, шляхів, будівель, ліній електропередачі зі

спільним використанням опор для підвішування ліній телекомунікацій

за власні кошти виконують роботи, пов'язані з упорядкуванням і

перенесенням телекомунікаційних мереж, що знаходяться в зоні

забудови, відповідно до технічних умов, виданих власниками цих

мереж.


6. Суб'єкти господарювання, які здійснюють будівництво

телекомунікаційних мереж загального користування, можуть

установлювати в приміщеннях, що їм належать на правах найму,

телекомунікаційне обладнання, використовувати дахи будинків і

технічні приміщення для встановлення антен та необхідного

обладнання на підставі договору з власником приміщення.


7. Порядок та умови використання діючих трубопроводів,

кабельних каналів, колекторів, веж, антен та інших пристроїв

особами, яким вони не належать, встановлюються договором з їх

власником.


Глава VI


^ СПОЖИВАЧІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ


Стаття 32. Права споживачів телекомунікаційних послуг


1. Споживачі під час замовлення та/або отримання

телекомунікаційних послуг мають право на:


1) державний захист своїх прав;


2) вільний доступ до телекомунікаційних послуг;


3) безпеку телекомунікаційних послуг;


4) вибір оператора, провайдера телекомунікацій;


5) вибір виду та кількості телекомунікаційних послуг;


6) безоплатне отримання від оператора, провайдера

телекомунікацій вичерпної інформації щодо змісту, якості, вартості

та порядку надання телекомунікаційних послуг;


7) своєчасне і якісне одержання телекомунікаційних послуг;


8) отримання від оператора, провайдера телекомунікацій

наявних відомостей щодо наданих телекомунікаційних послуг;


9) обмеження оператором, провайдером телекомунікацій доступу

споживача до окремих видів послуг на підставі його власної

письмової заяви;


10) повернення від оператора, провайдера телекомунікацій

невикористаної частки коштів у разі відмови від передплачених

телекомунікаційних послуг у випадках і в порядку, визначених

правилами надання і отримання цих послуг;


11) відмову від телекомунікаційних послуг у порядку,

встановленому договором про надання телекомунікаційних послуг;


12) відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання

чи неналежного виконання оператором, провайдером телекомунікацій

обов'язків, передбачених договором із споживачем чи

законодавством;


13) оскарження неправомірних дій операторів, провайдерів

телекомунікацій шляхом звернення до суду та уповноважених

державних органів;


14) відмову від оплати телекомунікаційної послуги, яку вони

не замовляли;


15) отримання відомостей щодо можливості та порядку відмови

від замовленої телекомунікаційної послуги;


16) безоплатне отримання від оператора, провайдера

телекомунікацій рахунків за надані телекомунікаційні послуги. За

особистим зверненням споживача з урахуванням технічної можливості

обладнання телекомунікаційної мережі нарахована до оплати сума за

надані послуги повинна бути розшифрована тільки за той

розрахунковий період, до якого споживач має претензії, із

зазначенням номера абонента, якого викликав споживач, виду

послуги, часу початку і закінчення кожного сеансу зв'язку, обсягу

наданих послуг, суми коштів до сплати за кожний сеанс зв'язку.

Телекомунікаційні послуги, які надаються знеособлено (анонімно),

розшифровці не підлягають; ( Пункт 16 частини першої статті 32 в

редакції Закону N 3375-IV ( 3375-15 ) від 19.01.2006 )


16-1) перенесення абонентського номера, користування

персональним номером та отримання послуг національного роумінгу;

{ Статтю 32 доповнено пунктом 16-1 згідно із Законом N 2392-VI

( 2392-17 ) від 01.07.2010 }


17) інші права, визначені законодавством України та договором

про надання телекомунікаційних послуг.


2. Абонент, який отримує телекомунікаційні послуги без

укладення договору в письмовій формі, може зареєструватися в

оператора, надавши йому персональні дані відповідно до закону в

порядку, встановленому національною комісією, що здійснює державне

регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

{ Статтю 32 доповнено частиною другою згідно із Законом N 2392-VI

( 2392-17 ) від 01.07.2010 }


Стаття 33. Обов'язки споживачів телекомунікаційних послуг


1. Споживачі телекомунікаційних послуг зобов'язані

дотримуватися Правил надання та отримання телекомунікаційних

послуг ( 295-2012-п ), що затверджує Кабінет Міністрів України,

зокрема:


1) використовувати кінцеве обладнання, що має документ про

підтвердження відповідності;


2) не допускати використання кінцевого обладнання споживача

для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам

національної безпеки, оборони та охорони правопорядку;


3) не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки

експлуатації мереж телекомунікацій, підтримки цілісності та

взаємодії мереж телекомунікацій, захисту інформаційної безпеки

мереж телекомунікацій, електромагнітної сумісності

радіоелектронних засобів, ускладнювати чи унеможливлювати надання

послуг іншим споживачам;


4) не допускати використання на комерційній основі кінцевого

обладнання та абонентських ліній для надання телекомунікаційних

послуг третім особам;


5) виконувати умови договору про надання телекомунікаційних

послуг у разі його укладення, у тому числі своєчасно оплачувати

отримані ними телекомунікаційні послуги;


6) виконувати інші обов'язки відповідно до законодавства.


2. У разі використання абонентами лічильників обліку

тривалості телекомунікаційних послуг, що встановлюються на

кінцевому обладнанні для перевірки правильності нарахування плати

за отримані послуги, абоненти зобов'язані:


1) використовувати лічильники, що мають документ про

підтвердження відповідності згідно із законодавством України;


2) періодично здійснювати метрологічну повірку лічильників як

засобів вимірювальної техніки в порядку, визначеному

законодавством України.


3. Споживачі телекомунікаційних послуг зобов'язані виконувати

інші обов'язки відповідно до цього Закону та законодавства

України.


Стаття 34. Захист інформації про споживача


1. Оператори, провайдери телекомунікацій повинні

забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей

щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих

телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх

тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.


2. Призначені для оприлюднення телефонні довідники, у тому

числі електронні версії та бази даних інформаційно-довідкових

служб, можуть містити інформацію про прізвище, ім'я, по батькові,

найменування, адресу та номер телефону абонента в разі, якщо в

договорі про надання телекомунікаційних послуг міститься згода

споживача на опублікування такої інформації. Під час

автоматизованої обробки інформації про абонентів оператор

телекомунікацій забезпечує її захист відповідно до закону.

Споживач має право на безоплатне вилучення відомостей про нього

повністю або частково з електронних версій баз даних

інформаційно-довідкових служб.


3. Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги,

що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених

законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися

лише за наявності письмової згоди споживача.


Стаття 35. Захист інтересів споживачів у разі припинення

діяльності оператором, провайдером телекомунікацій

з надання телекомунікаційних послуг


1. Оператор, провайдер телекомунікацій, який припиняє

діяльність з надання телекомунікаційних послуг, зобов'язаний

попередити споживачів не пізніше ніж за три місяці до припинення

надання телекомунікаційних послуг.


2. У разі анулювання чи визнання недійсною ліцензії,

вилучення номерного та/або радіочастотного ресурсу внаслідок

порушення оператором, провайдером телекомунікацій законодавства

такий оператор, провайдер зобов'язаний відшкодувати абоненту

витрати, пов'язані з припиненням надання телекомунікаційних

послуг, у встановленому законом порядку.


Стаття 36. Відповідальність споживачів телекомунікаційних

послуг


1. Споживачі телекомунікаційних послуг несуть

відповідальність за порушення норм цього Закону, Правил надання та

отримання телекомунікаційних послуг відповідно до закону.


2. У разі затримки плати за надані оператором, провайдером

телекомунікаційні послуги споживачі сплачують пеню, яка

обчислюється від вартості неоплачених послуг у розмірі облікової

ставки Національного банку України, що діяла в період, за який

нараховується пеня.


3. Сплата споживачем пені, правомірне припинення чи

скорочення оператором, провайдером переліку телекомунікаційних

послуг не звільняє споживача від обов'язку оплатити надані йому

телекомунікаційні послуги.


4. У разі виявлення пошкодження телекомунікаційної мережі, що

сталося з вини споживача, усі витрати оператора телекомунікацій на

усунення пошкодження, а також відшкодування інших збитків (у тому

числі неотриманий прибуток) покладаються на споживача.


1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про інноваційну діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2002, n 36, ст. 266 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами

Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про ліцензування певних видів господарської діяльності ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2000, n 36, ст. 299 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами

Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про професійно-технічну освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1998, n 32, ст. 215 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
У тексті Закону слова "Міністерство економіки України" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади з питань...
Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон України. Про внесення змін до Конституції України // Відомості Верховної Ради (ввр), 2005, n 2, ст. 44. Закон України. Про міліцію // Відомості Верховної Ради України. 1991. № Ст. 20 (Із численним змінами І доповненнями за 1991-2004 рр.)
Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради урср. 1990. №31. Ст. 429
Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про вищу освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2002, n 20, ст. 134 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
України. Він встановлює правові, організаційні, фінансові та інші засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для самореалізації...
Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про вищу освіту ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 20, ст. 134 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
України. Він встановлює правові, організаційні, фінансові та інші засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для самореалізації...
Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про банки І банківську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом
Предмет та мета Закону Цей Закон визначає структуру банківської системи, економічні
Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про фінансовий лізинг ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1998, n 16, ст. 68 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом n 394-xiv ( 394-14 ) від 14. 01. 99, Ввр, 1999, n 9-10, ст. 67 ) ( в редакції Закону
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон України "Про судоустрій України" // Відомості Верховної Ради украйи. 1992- №358,- ст. 508; 1994 №26. Ст. 204; 2000,- №50. Ст 436 3 змінами, внесеними Законом України № №2531-ш від 21 червня
Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. — 1996,— № зо
Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами icon1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.// Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. – Ст. 141
Закон України від 02. 1991 р. ( з наступними змінами та доповненнями ) “Про підприємництво” // Відомості Верховної Ради України....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи