Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами icon

Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами
НазваЗакон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами
Сторінка5/7
Дата22.05.2013
Розмір1.27 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7
Глава IX


^ ВЗАЄМОЗ'ЄДНАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ


Стаття 57. Принципи взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж


1. При здійсненні взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж

повинні бути дотримані такі принципи:


1) технічні, організаційні та економічні умови

взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж, у тому числі

розрахункові такси за послуги пропуску трафіка, повинні бути

предметом договору між операторами телекомунікацій;


2) економічні умови взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж

операторів телекомунікацій та розрахункові такси за доступ до

телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій, а також

розрахункові такси за послуги пропуску трафіка визначаються на

основі собівартості та з урахуванням прибутковості відповідних

послуг у порядку, затвердженому національною комісією, що здійснює

державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, згідно із

цим Законом;


3) технічні, організаційні та економічні умови

взаємоз’єднання з телекомунікаційними мережами операторів

телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках певних

телекомунікаційних послуг регулюються в порядку, встановленому

національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері

зв’язку та інформатизації;

{ Пункт 3 частини першої статті 57 в редакції Закону N 4910-VI

( 4910-17 ) від 07.06.2012 }


4) розміри розрахункових такс за послуги пропуску трафіка,

плати за доступ до телекомунікаційних мереж операторів

телекомунікацій, що займають монопольне (домінуюче) становище на

ринку телекомунікацій, та/або операторів телекомунікацій з

істотною ринковою перевагою установлюються в порядку,

затвердженому національною комісією, що здійснює державне

регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.


Розрахункові такси за послуги пропуску трафіка до

телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій, що не

займають монопольне (домінуюче) становище та не мають істотної

ринкової переваги, не можуть бути нижчими за відповідні

розрахункові такси за послуги пропуску трафіка від їхніх мереж до

мереж операторів телекомунікацій, що займають монопольне

(домінуюче) становище та/або мають істотну ринкову перевагу.


2. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у

сфері зв'язку та інформатизації, за зверненням будь-якої із сторін

повинна здійснювати врегулювання відносин операторів

телекомунікацій щодо взаємоз'єднання, у тому числі щодо послуг

пропуску трафіка, при укладанні, виконанні та розірванні

відповідних договорів.


З метою забезпечення ефективної конкуренції та умов, що є

недискримінаційними, рівноправними та прийнятними для обох сторін

і корисними для споживачів, національна комісія, що здійснює

державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, протягом

місяця з дня звернення приймає відповідне рішення по суті спору.


3. Рішення національної комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, щодо спору з питань

взаємоз'єднання, у тому числі щодо послуг пропуску трафіка, є

обов'язковим для виконання операторами телекомунікацій і може бути

скасовано лише за рішенням суду.

{ Стаття 57 в редакції Закону N 2751-VI ( 2751-17 ) від

02.12.2010 }


Стаття 58. Обов'язки операторів при взаємоз'єднанні

телекомунікаційних мереж


1. Оператори телекомунікацій зобов'язані:


1) дотримуватися технічних вимог, установлених для

телекомунікаційних мереж;


2) надавати іншим операторам телекомунікацій, які бажають

укласти договори про взаємоз'єднання, інформацію, необхідну для

підготовки таких договорів, а також запропонувати умови

взаємоз'єднання, не гірші тих, що запропоновані іншим операторам

телекомунікацій;


3) забезпечувати взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж у

всіх технічно можливих місцях із пропускною спроможністю,

необхідною для якісного надання телекомунікаційних послуг. При

цьому операторам забороняється при проведенні взаємоз'єднання

вимагати один від одного виконання будь-яких робіт, послуг,

зазнання витрат, спрямованих на дообладнання своїх

телекомунікаційних мереж;


4) надавати на вимогу національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, інформацію

про умови взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж;


4-1) дотримуватися розмірів розрахункових такс за послуги

пропуску трафіка, встановлених національною комісією, що здійснює

державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, у

випадках, передбачених цим Законом;

{ Частину першу статті 58 доповнено пунктом 4-1 згідно із Законом

N 2751-VI ( 2751-17 ) від 02.12.2010 }


5) своєчасно та в повному обсязі проводити розрахунки

відповідно до умов договору між операторами, провайдерами

телекомунікацій;


6) не створювати перешкоди для взаємоз'єднання

телекомунікаційних мереж;


7) вживати заходів для забезпечення сталої та якісної роботи

взаємоз'єднаних телекомунікаційних мереж протягом доби,

повідомляти один одного про пошкодження мережі телекомунікацій або

виникнення інших обставин, що призвели або можуть призвести до

зниження до неприпустимих значень показників якості

телекомунікаційних послуг;


8) обмінюватися даними обліку телекомунікаційних послуг, які

були надані через точки взаємоз'єднання їх мереж;


9) додержуватися встановленого нормативно-правовими актами

порядку маршрутизації трафіка.


Стаття 59. Каталог пропозицій щодо взаємоз'єднання

телекомунікаційних мереж


1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у

сфері зв'язку та інформатизації, затверджує і не менше одного разу

на рік публікує в офіційному бюлетені каталог пропозицій

операторів телекомунікацій щодо взаємоз'єднання з їхніми

телекомунікаційними мережами. Пропозиції, що публікуються, повинні

включати перелік існуючих точок взаємоз'єднання телекомунікаційних

мереж, організаційні, економічні та технічні умови

взаємоз'єднання.


2. Подання пропозицій для операторів телекомунікацій, крім

операторів, з істотною ринковою перевагою на ринках певних

телекомунікаційних послуг, не є обов'язковим.

{ Частина друга статті 59 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 4910-VI ( 4910-17 ) від 07.06.2012 }


3. Порядок подання, розгляду і затвердження пропозицій

операторів телекомунікацій щодо взаємоз'єднання телекомунікаційних

мереж встановлює національна комісія, що здійснює державне

регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.


Стаття 60. Особливості укладення, зміни та розірвання

договору про взаємоз'єднання телекомунікаційних

мереж


1. Укладення договору про взаємоз'єднання телекомунікаційних

мереж здійснюється операторами, провайдерами телекомунікацій

відповідно до обов'язкових вимог до договору про взаємоз'єднання,

які встановлює національна комісія, що здійснює державне

регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.


2. Оператор телекомунікацій, який має намір щодо укладення

договору про взаємоз'єднання або щодо зміни чи розірвання такого

договору, зобов'язаний письмово подати свої пропозиції

відповідному оператору.


3. Оператор телекомунікацій, який отримав письмову пропозицію

від іншого оператора, повинен відповісти на неї протягом 20

календарних днів із дня її одержання.


4. Оператор телекомунікацій, який отримав письмову пропозицію

щодо підключення, має право обґрунтовано відмовити у

взаємоз'єднанні з телекомунікаційною мережею іншого оператора.


5. Оператор телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на

ринку певних телекомунікаційних послуг не має права відмовити у

взаємоз'єднанні з телекомунікаційною мережею іншого оператора в

точках, зазначених у каталозі пропозицій операторів

телекомунікацій щодо взаємоз'єднання з їхніми телекомунікаційними

мережами, крім випадків, якщо телекомунікаційна мережа, яку

пропонується приєднати, не відповідає вимогам цього Закону.

{ Частина п'ята статті 60 в редакції Закону N 2751-VI ( 2751-17 )

від 02.12.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 4910-VI

( 4910-17 ) від 07.06.2012 }


6. Сторони договору про взаємоз'єднання телекомунікаційних

мереж, які укладають договори, змінюють їх умови або припиняють

дію, повинні повідомити про це національну комісію, що здійснює

державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, протягом

30 календарних днів від дня підписання відповідних документів.


7. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у

сфері зв'язку та інформатизації, щоквартально публікує у своєму

офіційному бюлетені перелік договорів, укладених між операторами

телекомунікацій щодо взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж.


Стаття 61. Досудове врегулювання спорів про взаємоз'єднання

телекомунікаційних мереж


1. Якщо оператори телекомунікацій не досягли згоди щодо

укладення, зміни чи розірвання договору, що регулює

взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж, а також у разі

неодержання відповіді в установлений строк, зацікавлена сторона

має право передати спір на вирішення до національної комісії, що

здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.


2. Для вирішення спору оператор, який вважає свої права

порушеними, надсилає до національної комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, звернення, до якого

додається проект договору про взаємоз'єднання мереж

телекомунікацій, пропозиції стосовно умов взаємоз'єднання, з яких

сторони не досягли домовленості, а також завірені копії всіх

документів та матеріалів, необхідних для розгляду спору.


3. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у

сфері зв'язку та інформатизації, за участю представників

зацікавлених сторін, фахівців у сфері телекомунікацій та експертів

розглядає надані матеріали, заслуховує сторони та приймає

відповідне рішення. Рішення національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, є

обов'язковим для виконання учасниками взаємоз'єднання

телекомунікаційних мереж.


4. Порядок розгляду звернень, дослідження матеріалів,

винесення рішення щодо спору між сторонами встановлює національна

комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та

інформатизації.


5. У разі прийняття національною комісією, що здійснює

державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, рішення,

яке не задовольняє одну із сторін, зацікавлена сторона має право

звернутися до суду.


Глава X


^ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ


Стаття 62. Загальнодоступні телекомунікаційні послуги


1. До загальнодоступних телекомунікаційних послуг належать:

підключення кінцевого обладнання споживача до телекомунікаційних

мереж фіксованого зв'язку загального користування (універсальний

доступ), послуги фіксованого телефонного зв'язку в межах зони

нумерації (місцевий телефонний зв'язок), а також виклик служб

екстреної допомоги, послуги довідкових служб і зв'язку за

допомогою таксофонів.


Загальнодоступні телекомунікаційні послуги можуть надаватися

з використанням технологій проводового та/або безпроводового

доступу. { Частину першу статті 62 доповнено абзацом другим згідно

із Законом N 3566-VI ( 3566-17 ) від 05.07.2011 }

{ Частина перша статті 62 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 3566-VI ( 3566-17 ) від 05.07.2011 }


2. Дзвінки з телекомунікаційних мереж фіксованого телефонного

на телекомунікаційні мережі рухомого (мобільного) зв'язку не

належать до загальнодоступних телекомунікаційних послуг.

{ Стаття 62 в редакції Закону N 378-V ( 378-16 ) від 28.11.2006 }


Стаття 63. Порядок надання та отримання телекомунікаційних

послуг


1. Телекомунікаційні послуги надаються відповідно до

законодавства.


2. Умови надання телекомунікаційних послуг:


1) укладення договору між оператором, провайдером

телекомунікацій і споживачем телекомунікаційних послуг відповідно

до основних вимог до договору про надання телекомунікаційних

послуг ( z2150-12 ), установлених національною комісією, що

здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації;


2) оплата замовленої споживачем телекомунікаційної послуги.


3. Телекомунікаційні послуги споживачам, які мають

установлені законодавством України пільги з їх оплати, надаються

операторами, провайдерами телекомунікацій відповідно до

законодавства України.


4. Держава гарантує універсальне обслуговування, тобто

забезпечення універсального доступу споживачів до

телекомунікаційних мереж загального користування та надання

загальнодоступних телекомунікаційних послуг нормованої якості за

регульованими державою тарифами. { Статтю 63 доповнено частиною

четвертою згідно із Законом N 378-V ( 378-16 ) від 28.11.2006 }


5. Універсальний доступ повинен відповідати таким вимогам:


1) забезпечення за вимогою споживача з'єднання його кінцевого

обладнання з телекомунікаційними мережами загального користування

за регульованими державою тарифами;


2) телекомунікаційні мережі загального користування, до яких

підключається кінцеве обладнання споживачів, повинні забезпечувати

підтримання голосової телефонії (здійснення й одержання зонових,

міжміських, міжнародних дзвінків), факсимільний зв'язок, передачу

даних на рівні, достатньому для доступу споживачів до мережі

Інтернет;


3) при забезпеченні універсального доступу вартість

підключення до телекомунікаційної мережі загального користування

не залежить від технології доступу або способу підключення.

{ Статтю 63 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 378-V

( 378-16 ) від 28.11.2006 }


Стаття 64. Особливості розвитку, надання та фінансування

загальнодоступних телекомунікаційних послуг


1. Основною метою розвитку та надання загальнодоступних

телекомунікаційних послуг є надання громадянам України, за

регульованими державою тарифами, можливості задовольняти власні

потреби в телекомунікаційних послугах, визначених цим Законом,

повноцінно брати участь у політичному, економічному та

громадському житті суспільства.


2. Розвиток загальнодоступних послуг здійснюється відповідно

до Концепції розвитку телекомунікацій України. Концепція повинна

передбачати передусім порядок та строки забезпечення доступу до

загальнодоступних послуг для споживачів сільських, гірських

районів, а також для таких вразливих груп споживачів, як

малозабезпечені сім'ї, пенсіонери та інваліди, а також кінцеві

терміни досягнення можливості загального доступу всього населення

України до загальнодоступних послуг, обсяги будівництва

телекомунікаційних мереж та необхідні капіталовкладення для

досягнення даної цілі.


3. У місцях з недостатнім рівнем насиченості

телекомунікаційних мереж загального користування технічними

засобами заяви на надання загальнодоступних телекомунікаційних

послуг задовольняються в такій послідовності:


1) органи державної влади та органи місцевого самоврядування,

Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України та

військові установи України; ( Пункт 1 частини третьої статті 64 із

змінами, внесеними згідно із Законом N 3200-IV ( 3200-15 ) від

15.12.2005 )


2) медичні заклади, пожежні частини, організації, що надають

інформацію про виникнення стихійних явищ (землетруси, повені,

урагани тощо), державні дошкільні виховні та навчальні заклади,

державні заклади науки і культури;


3) дипломатичні представництва та консульські установи

іноземних держав;


4) громадяни, які відповідно до законодавства України мають

право на отримання телекомунікаційних послуг на пільгових умовах;


5) підприємства, установи та організації, громадяни.


4. Фізичні та юридичні особи, що інвестують будівництво

мережі телекомунікацій, до якої підключається кінцеве обладнання

цих осіб, у розмірі не менше вартості відповідної кількості

абонентських номерів, мають право на позачергове отримання послуг

оператора цієї мережі без додержання зазначеного вище порядку.


5. У разі недостатнього задоволення попиту споживачів на

загальнодоступні телекомунікаційні послуги в окремих регіонах

України національна комісія, що здійснює державне регулювання у

сфері зв'язку та інформатизації, має право прийняти рішення щодо

покладання на операторів провайдерів телекомунікацій з істотною

ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних послуг, а

також на операторів фіксованого проводового зв'язку, які

здійснюють або мають намір здійснювати діяльність у цих регіонах,

обов'язків щодо розвитку та надання загальнодоступних

телекомунікаційних послуг споживачам із застосуванням механізму

компенсації збитків, установленого Кабінетом Міністрів України.

{ Частина п'ята статті 64 із змінами, внесеними згідно із Законами

N 3566-VI ( 3566-17 ) від 05.07.2011, N 4910-VI ( 4910-17 ) від

07.06.2012 }


Стаття 65. Надання телекомунікаційних послуг в умовах

надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного

стану


1. Оператори, провайдери телекомунікацій в умовах

надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану зобов'язані

забезпечувати якісний зв'язок та оповіщення населення в порядку,

визначеному Кабінетом Міністрів України.


2. Оператори, провайдери телекомунікацій повинні забезпечити

готовність до виконання своїх функцій в умовах надзвичайних

ситуацій, надзвичайного та воєнного стану. Під час надзвичайного

стану всі засоби та телекомунікаційні мережі зв'язку, незалежно

від форми власності, використовуються для забезпечення проведення

мобілізації та задоволення потреб національної безпеки, оборони,

охорони правопорядку. Оператори телекомунікацій взаємодіють при

цьому з Національним центром оперативно-технічного управління

мережами зв'язку в питаннях, віднесених до його компетенції.


3. В умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного стану

оператори телекомунікацій з метою оповіщення та забезпечення

телекомунікаційними послугами учасників ліквідації наслідків

надзвичайних ситуацій, відбудовних робіт та здійснення відповідних

заходів Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними,

Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями

та органами місцевого самоврядування за погодженням із ЦОВЗ можуть

установлювати тимчасові обмеження в наданні телекомунікаційних

послуг споживачам до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та

скасування режиму надзвичайного стану.


4. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,

Київська та Севастопольська міські державні адміністрації та

органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень надають

операторам, провайдерам телекомунікацій та їх місцевим підрозділам

допомогу в ліквідації надзвичайних ситуацій, що виникли внаслідок

стихійного лиха, і в усуненні їх наслідків, у придбанні необхідних

матеріальних ресурсів, а також сприяють у наданні для цих цілей

робочої сили, транспортних та інших технічних засобів.


1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про інноваційну діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2002, n 36, ст. 266 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами

Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про ліцензування певних видів господарської діяльності ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2000, n 36, ст. 299 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами

Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про професійно-технічну освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1998, n 32, ст. 215 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
У тексті Закону слова "Міністерство економіки України" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади з питань...
Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон України. Про внесення змін до Конституції України // Відомості Верховної Ради (ввр), 2005, n 2, ст. 44. Закон України. Про міліцію // Відомості Верховної Ради України. 1991. № Ст. 20 (Із численним змінами І доповненнями за 1991-2004 рр.)
Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради урср. 1990. №31. Ст. 429
Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про вищу освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2002, n 20, ст. 134 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
України. Він встановлює правові, організаційні, фінансові та інші засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для самореалізації...
Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про вищу освіту ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 20, ст. 134 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
України. Він встановлює правові, організаційні, фінансові та інші засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для самореалізації...
Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про банки І банківську діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 5-6, ст. 30 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом
Предмет та мета Закону Цей Закон визначає структуру банківської системи, економічні
Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон україни про фінансовий лізинг ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1998, n 16, ст. 68 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом n 394-xiv ( 394-14 ) від 14. 01. 99, Ввр, 1999, n 9-10, ст. 67 ) ( в редакції Закону
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами iconЗакон України "Про судоустрій України" // Відомості Верховної Ради украйи. 1992- №358,- ст. 508; 1994 №26. Ст. 204; 2000,- №50. Ст 436 3 змінами, внесеними Законом України № №2531-ш від 21 червня
Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. — 1996,— № зо
Закон україни про телекомунікації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 12, ст. 155 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами icon1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.// Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. – Ст. 141
Закон України від 02. 1991 р. ( з наступними змінами та доповненнями ) “Про підприємництво” // Відомості Верховної Ради України....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи